Llista electoral CUP Deltebre eleccions municipals 24 maig 2015

of 17 /17

Embed Size (px)

Transcript of Llista electoral CUP Deltebre eleccions municipals 24 maig 2015

1. . PERSONES 2. _ w . ,_Dayana Santiago Callau: Noms el poble salva el poble ; .' 3. Alex Escurriola Bartomeu: cs S pblMunioipalizem els serve 4. ata- Anna Casanova Gilaber: TrebaIIem per uns serveis socialstranslormadors 5. __ ' v, ' ' ' A ._ . -: x _ , . ' " . ,. , _,l_ _ l. Y I g ' _r - , .n _ - - - ,. .lr- _. q v .4-! 1..g . , ' __ , --< _. .'. L 4 , .x.a A v y- ...trufa; .s ,_/. r r . , x,,. . s ' 4 Es. ' .-, --. "J - r 7) I'll i r ' qu .Gina Casanova Mulet: 1;) r 51-11. 4744171-1 1'. -:11/7.' Joves desobedients oel poble i 6. a? w-grvsarerr ' "-J u};caretas lag-zm LW: -. ._. ._; " d, ,,... .,. .-. ... ..vti;;= Ff. :': "u, "" I rm] rlTrr .131 rmu, s n;h) I.Ir "' l i. .'- il 332.4% "K- i v, Marisela ariiisgasrsma-{b 7. Arantxa Luque Cons: s . - . _. ' . a_.'. _ - ,_._v- . Si ens roben la sanitat ens retallen la vida l si; 8. i 3_ _ _ 6Llcia Castao Lla: NJ-a: ' y l I ' A Hi yPer un turisme respeotuos amb el terriiori ji V i W _yp;DELTLEBR1 i lljf-" m,r/ i A74" u.;.53-_, "-.x I."/L 9. _- .un 'I N uc-*vn-v-- r++h2rs. p-n"'-wJRIJ 1Mirraazzaasaaxb szsre-rr"wrzrt*rs'= i"ig+s= ai 10. 4 h I . . o .- " 4 i x .7) ;, - 1. - y -. . _ ._ ,I,. l V l k _. , lPere Magran Fonts: Prenem consciencia del paisat per estimar-lo i defensar-loCE!TF SHE ,.3. 11. e - * 4 AnCarme Abril Ferrer: a-O DELTEBRE ' 5'? 1 _ ,z ' / 12. a. a**ifl't*itw. r rn-Sk Li-Lua Amir lm{:4nt4y*p brJvv-L ; ljr psuf4- -, ;Z"_q. :- wy-vkjE t : 'i}"? r i?3&iL-s; ? , ___.--'-; "". ' E-s ,3 _. _,' , _, . d J s. d , - I 1 a exsisimsa .41; v --: _l. .r u 13. I'm v>4')? .&. - r _./ o v. - l .2Eugeni Luque Palma:I 1"Recuperem el passat,Construim el present,l?Fi I r 14. Soraya Roldan Bonet: Contra lofensiva patriarcal idesobediencia feministaW ___-. capitalista, l l l 15. 7 EQ lLi"? - me 4; ti._.i Ki? -l f ) '_,y n '. l _ A .,, _ a 1 i .4 _ 1' ' v ' ti .. i * - , ' fr I.l.r .l . ,y N:q H t , l ,' _-. - r}. i -:II/ -Ruben Garcia Perez:y F yNo plores per una terra que lluita.i o j Lluita per una terra que plora 16. Tm*'i" v- "*"'V'3V J-w "'*""4r". ;l.in ' rvit t 31mm! ) nr (W911 1Q u xxhJ-Lvar. H;Tvl'g TQ!1.1L? - "n , z_a_vw"qr ' ww, " '. I; ""m "' m.f?3?? " WKL?'- a J r - ' u} "w gr,f j-haz ,....,. . I n ;e.. . :: ,,. _u m351 19.," wb T Canal 17. Marc Manor Segura Defense-m el comen;de pronunciar Entre totes tem poble