Llista electoral CUP Deltebre eleccions municipals 24 maig 2015

download Llista electoral CUP Deltebre eleccions municipals 24 maig 2015

of 17

Embed Size (px)

Transcript of Llista electoral CUP Deltebre eleccions municipals 24 maig 2015

1. . PERSONES 2. _ w . ,_Dayana Santiago Callau: Noms el poble salva el poble ; .' 3. Alex Escurriola Bartomeu: cs S pblMunioipalizem els serve 4. ata- Anna Casanova Gilaber: TrebaIIem per uns serveis socialstranslormadors 5. __ ' v, ' ' ' A ._ . -: x _ , . ' " . ,. , _,l_ _ l. Y I g ' _r - , .n _ - - - ,. .lr- _. q v .4-! 1..g . , ' __ , --< _. .'. L 4 , .x.a A v y- ...trufa; .s ,_/. r r . , x,,. . s ' 4 Es. ' .-, --. "J - r 7) I'll i r ' qu .Gina Casanova Mulet: 1;) r 51-11. 4744171-1 1'. -:11/7.' Joves desobedients oel poble i 6. a? w-grvsarerr ' "-J u};caretas lag-zm LW: -. ._. ._; " d, ,,... .,. .-. ... ..vti;;= Ff. :': "u, "" I rm] rlTrr .131 rmu, s n;h) I.Ir "' l i. .'- il 332.4% "K- i v, Marisela ariiisgasrsma-{b 7. Arantxa Luque Cons: s . - . _. ' . a_.'. _ - ,_._v- . Si ens roben la sanitat ens retallen la vida l si; 8. i 3_ _ _ 6Llcia Castao Lla: NJ-a: ' y l I ' A Hi yPer un turisme respeotuos amb el terriiori ji V i W _yp;DELTLEBR1 i lljf-" m,r/ i A74" u.;.53-_, "-.x I."/L 9. _- .un 'I N uc-*vn-v-- r++h2rs. p-n"'-wJRIJ 1Mirraazzaasaaxb szsre-rr"wrzrt*rs'= i"ig+s= ai 10. 4 h I . . o .- " 4 i x .7) ;, - 1. - y -. . _ ._ ,I,. l V l k _. , lPere Magran Fonts: Prenem consciencia del paisat per estimar-lo i defensar-loCE!TF SHE ,.3. 11. e - * 4 AnCarme Abril Ferrer: a-O DELTEBRE ' 5'? 1 _ ,z ' / 12. a. a**ifl't*itw. r rn-Sk Li-Lua Amir lm{:4nt4y*p brJvv-L ; ljr psuf4- -, ;Z"_q. :- wy-vkjE t : 'i}"? r i?3&iL-s; ? , ___.--'-; "". ' E-s ,3 _. _,' , _, . d J s. d , - I 1 a exsisimsa .41; v --: _l. .r u 13. I'm v>4')? .&. - r _./ o v. - l .2Eugeni Luque Palma:I 1"Recuperem el passat,Construim el present,l?Fi I r 14. Soraya Roldan Bonet: Contra lofensiva patriarcal idesobediencia feministaW ___-. capitalista, l l l 15. 7 EQ lLi"? - me 4; ti._.i Ki? -l f ) '_,y n '. l _ A .,, _ a 1 i .4 _ 1' ' v ' ti .. i * - , ' fr I.l.r .l . ,y N:q H t , l ,' _-. - r}. i -:II/ -Ruben Garcia Perez:y F yNo plores per una terra que lluita.i o j Lluita per una terra que plora 16. Tm*'i" v- "*"'V'3V J-w "'*""4r". ;l.in ' rvit t 31mm! ) nr (W911 1Q u xxhJ-Lvar. H;Tvl'g TQ!1.1L? - "n , z_a_vw"qr ' ww, " '. I; ""m "' m.f?3?? " WKL?'- a J r - ' u} "w gr,f j-haz ,....,. . I n ;e.. . :: ,,. _u m351 19.," wb T Canal 17. Marc Manor Segura Defense-m el comen;de pronunciar Entre totes tem poble