L’Origen de l’Univers

10
L’ORIGEN DE L’UNIVERS Antonio Salvador i Pol Tienda

Transcript of L’Origen de l’Univers

Page 1: L’Origen de l’Univers

L’ORIGEN DE L’UNIVERS

Antonio Salvador i Pol Tienda

Page 2: L’Origen de l’Univers

El Principi

Al començament de tot, no hi havia res, ni temps, ni espai, ni buit, però fa 14000 milions d’anys, es va produir el que anomenem “una singularitat”: el Big Bang.

Page 3: L’Origen de l’Univers

El Principi

Page 4: L’Origen de l’Univers

El Principi

Aleshores, va començar l’existència de l’espai, el temps i el moviment. Un instant després, la temperatura era gegant, i de sobte, als 2 segons de l’explosió, la temperatura va baixar fins als 10000 milions de graus, i al minut i mig, als 1000 milions. Llavors va ser quan va aparèixer l’hidrogen, que colisionant, va crear diferents elements més. Fins aquí els primer 15 minuts de l’Univers.

Page 5: L’Origen de l’Univers

El Principi

Page 6: L’Origen de l’Univers

El Principi

Durant els següents 300 mil anys, la temperatura va baixar fins a 4000 graus, i l’expansió es va alentir, cosa que va permetre que els nuclis atòmics atraguessin electrons i es formessin àtoms complets. 2 milions d’anys desprès, es fa efectuar la condensació i grans masses d’hidrogen i d’heli van constituir galàxies, i altres condensacions d’altres partícules, dins les galàxies, van formar estrelles, que gràcies a les seves radiacions lluminoses van donar color a l’Univers.

Page 7: L’Origen de l’Univers

El desenllaç

Quan les estrelles grans moren, esclaten, i moltes vegades esdevenen forats negres. D’aquesta manera, les galàxies van omplint-se de matèria fosca, forats negres, estrelles apagades i de planetes erms.

Page 8: L’Origen de l’Univers

El desenllaç

Per l’acció gravitatòria, les galàxies es van agrupant, i a la llarga, formen una xarxa esponjosa de galàxies. Però els cúmuls es van separant entre si, ja que l’espai continua expansionant-se.

Page 9: L’Origen de l’Univers

El desenllaç

D’aquí a cent bilions d’anys tots els cossos calents s’hauran apagat.

D’aquí a tres bilions d’anys, l’evolució de les galàxies haurà cessat, i els seus nuclis seran grans forats negres, els quals aniran absorbint la matèria restant, però molt lentament, acabaran dissipant-se.

D’aquí a 10 mil sextilions d’anys, el procés arribarà al final, però tornarem al principi de tot, i qui sap si tornarem a tenir una nova singularitat que doni vida a un nou Univers.

Page 10: L’Origen de l’Univers

?