Manual profesorado

Click here to load reader

 • date post

  13-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  313
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Manual profesorado

 • 1. espazoAbalarGua para o profesorado 1 1

2. Que o Proxecto Abalar?O Proxecto Abalar, un compromiso da Consellera de Cultura, Educacin eOrdenacin Universitaria coa cidadana galega, no mbito da integracin das TIC naprctica educativa, cuxo obxectivo principal o de transformar os centros educativostradicionais en centros educativos dixitais para: Acadar a plena alfabetizacin das TIC entre os profesores/as e alumnos/as galegos. Modernizar o sistema educativo galego. Mellorar a calidade da ensinanza en Galicia. Reducir o fracaso escolar.O Proxecto Abalar, ademais de garantir a dotacin e o mantemento da infraestruturaTIC en todos os centros educativos coa entrega de ultraporttiles aos alumnos/as e adotacin de aulas dixitais por medio do porttil para o profesor/a, o encerado dixitalinteractivo e o proxector, os armarios de carga dos ultraporttiles e as redes Wifi,tamn se encargar de fomentar a cultura dixital por medio da formacin aosdocentes e s familias, dotar ao profesorado e ao resto da comunidade educativa decontidos e recursos educativos dixitais e facer que o proxecto tea presenza na Webpor medio do espazoAbalar.O espazoAbalar, ser o referente dos servizos educativos en Galicia para toda acomunidade. Trtase dunha moderna plataforma de ltima xeracin desenvolvidapola Consellera e a Secretara Xeral de Modernizacin e Innovacin Tecnolxica coafinalidade de: Achegar a educacin aos cidadns, incrementando a eficacia dos servizos que se lle proporcionan. Desenvolver as TIC no mbito educativo, fomentando a participacin e motivacin do alumnado e loitando contra o fracaso escolar. 2 2 3. O espazoAbalarO novo portal do Proxecto Abalar, modificou a sa imaxe e conta cunha granvariedade de contidos que estn dispoibles para toda a comunidadeeducativa, polo que calquera usuario poder acceder e consultar a informacine funcionalidades que a se recollan. Ao largo desta gua, mostraranse asdiferentes funcionalidades e servizos destinados ao profesoradoO novo portal do ProxectoAbalar, permite: Modificar o idioma do portal Realizar consultas e suxestins Acceder informacinorientada aos usuarios, e aosservizos: espazo Familias,Profesorado e Centros Seguir o proxecto nas redessociais : Facebook, Twitter Ler as ltimasnoticiasrelacionadas coProxectoAbalar Consultar os diferentes Blogs Visualizar os recursos misdestacados: vdeos, audios, etc Consultar toda a informacinrelevante do Proxecto Abalar Acceder ao Repositorio decontidos educativos dixitais Visualizar os videos de Abalaren Youtube Compartir experiencias TIC naaula con outros usuarios33 4. Contidos para o ProfesoradoNa pxina principal do portal, existe unha seccin de Contidos orientados naque se recolle informacin de interese para os usuarios de cada apartado.Para acceder informacin para os profesores, seleccione na pantalla de inicioo apartado de Contidos orientados - Centros e ProfesoradoSeleccione aopcin Centros eProfesoradoDentro do apartado centros e profesorado, pode encontrar s seguintesopcins e funcionalidades:ContidosAqu encontrarBlogstodos os contidos e Seleccin de Blogsnoticias relativas aoespazoAbalar de diferentesdirixidos aostemticasprofesores/as:Publicacins,experiencias, guas, Atendmolo/aequipamento, Dende aqu poderrecursos.. enviar a sa pregunta ou Aula Virtual Aberta comentario sobre Aula con todos os materiais formativos do espazoAbalar Proxecto Abalar Repositorio de contidos dixitaisCalendario Posibilita o acceso plataforma de xestin,Permite ver os difusin e emprego dos recursos educativoseventos fixados en dixitaiscada mes Abalar en Facebook Acceso ao apartado de Abalar na rede social Enquisas de Facebook Preguntas s que Informacin sobre o Proxecto Abalar poder contestar Acceso a toda a informacin sobre o Proxectosobre o Proxecto AbalarAbalar44 5. Acceso espazo ProfesoradoAdemais do acceso ao apartado contidos orientados a centros e profesoradoantes explicado, os profesores/as tamn podern acceder ao servizo espazoProfesorado. Para isto, ser necesario que se autentiquen e desta maneiraentrarn no seu propio perfil e podern consultar toda a informacin arecollida.Para acceder a este espazo, seleccione na pantalla de inicio o apartado deAcceso aos servizos.Seleccione a opcinAcceso aos servizos55 6. Acceso espazo ProfesoradoO seguinte paso para acceder ao espazo Profesorado, autenticarse pormedio do DNIe, do certificado dixital FNMT ou do usuario e contrasinal da saconta de correo @edu.xunta.es.Elixa un dos tres accesos posibles:a. DNIeb. Certificado dixital FNMTc. Usuario e contrasinal da sa conta de correo @edu.xunta.esUsuario: PONTE OTERO, MARA Usuario: PONTE OTERO, MARA Seleccionar Fillo/aUsuario/a: Sen identificar Entrar a b c66 7. Acceso espazo ProfesoradoPara acceder ao espazo Profesorado por medio do DNI electrnico necesariodispoer dun ordenador con lector de tarxetas.1 Usuario: PONTE Usuario/a: sen identificarOTERO, MARAIntroduza o DNI electrnico no lector de tarxetaa2Seleccione a opcin do DNI electrnico3Introduza o seu PIN e pulse Aceptar77 8. Acceso espazo ProfesoradoSe desexa acceder ao espazo Profesorado por medio do certificado dixitalFNMT siga os seguintes pasos.1Seleccione a opcin do certificado dixital Usuario: Usuario/a: sen identificar PONTE OTERO,FNMT MARA2 bSeleccione o certificado no despregable3Pulse o botn AceptarPara obter o certificado se se trata dunha persoa fsica, imprescindible contar cunordenador que tea acceso a Internet, acceder pxina www.ceres.fnmt.es. e:I. Solicitar o certificado.II.Acreditar a identidade mediante personacin fsica nunha oficina de rexistro.III. Descargar o certificado dende Internet no seu ordenador.88 9. Acceso espazo ProfesoradoNo caso de que prefira acceder por medio do usuario e contrasinal do correoda Consellera debe seguir os seguintes pasos:1Seleccione a opcin do usuario eUsuario: PONTE Usuario/a: sen identificarOTERO, MARAcontrasinal2Introduza os seu usuario e contrasinalc3Pulse o botn Entrar99 10. O espazo ProfesoradoActualmente, o acceso ao espazo Profesorado, est dispoible para todos osdocentes que sexan titores/as ou profesores/as dalgn grupo que impartaensinanzas en centros pblicos e privados de educacin infantil, primaria,secundario, bacharelato, ciclos formativos e PCPI. Os docentes que non sexantitores/as ou profesores/as dun dos centros mencionados anteriormente,podern acceder aplicacin de datos persoais e ligazns. Cando intentenacceder ao resto de funcionalidades, amosarase a seguinte pantalla: Usuario: PONTE OTERO, MARA Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo ProfesoradoSair Daniel Ortega ListaUnha vez autenticado no espazo Profesorado o primeiro que deber facerser seleccionar con que grupo (dos que profesor/a ou titor/a) desexaacceder s funcionalidades.Usuario: PONTE OTERO, Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL MARA Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELespazo ProfesoradoSair Daniel Ortega ListaPermite seleccionar osgrupos dos que titor/aPermite seleccionar osgrupos dos que profesor/a1010 11. O espazo ProfesoradoUnha vez autenticado no espazo Profesorado e seleccionado o grupo co quedesexa traballar, poder realizar unha variedade de accins que se explican acontinuacin: Nome do usuario que accedeu aoPermite o peche da sesin espazoAbalarna que est rexistrado Usuario: PONTE OTERO, MARA Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo ProfesoradoSair Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELDaniel OrtegaListaPremendo no botn Cambiar, Permite o acceso xestin de subscricins, incidenciasPosibilita oo usuario pode seleccionar na aula, avisos a grupos de alumnos/as, avisos eacceso outro dos grupos dos que notificacins ou citas de titora.aplicacin de profesor/a ou titor/a. Esta No caso de que estea utilizando a aplicacin comodatos persoais eligazn estar dispoible en titor/a dun grupo ter habilitadas todas ass ligazns todas as pantallas sempre e funcionalidades. Se pola contra, seleccionou un grupocando o docente sexa titor/a do que profesor/a (e non titor/a), non tere/ou profesor/a de mis dun habilitadas as funcionalidades de citas de titoragrupo1111 12. O espazo ProfesoradoDende o espazo Profesorado ten acceso aplicacin de datos persoais, ondepode consultar e actualizar os seus datos relativos a enderezos, telfonos,datos econmicos, etc. 1 Se desexa consultar ouPara acceder aos seus datos preciso premer no botn modificar os datos persoais,Entrar e introducir posteriormente o nome de usuario/a e o seleccione a opcin Aplicacincontrasinal da sa conta de correo da Consellera de de datos persoais Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria Usuario: PONTE OTERO, MARAUsuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo ProfesoradoSair Daniel Ortega Lista 2 Unha vez identificado coa sa conta, acceda opcin Datos Persoais, para consultar ou modificar* o enderezo, a conta de correo, o telfono, etc. Para que se rexistren os cambios preciso marcar o botn Gravar. * Para modificar o nome, apelidos e DNI ter que dirixirse ao servizo de persoal correspondente. 12 12 13. O espazo Profesorado Neste apartado, cada profesor/a poder xestionar as sas ligazns, consultando aquelas ligazns xerais creadas pola Consellera e creando e consultando as ligazns persoais creadas por un mesmo.Para acceder ao apartadoEsta seccin amosa a informacin de todas as Tamn ten dispoible ende Ligazns prema neste ligazns, detallando o ttulo e a descricin.todo momento a opcin debotn. Para ver a listaxe Pero tamn poder ordenar as ligaznsEliminar aquelas ligaznsde ligazns dispoibles persoais como mellor lle pareza e accederpersoais que non consideremarque na frechadirectamente a elas pulsando o botn Ir anecesariasUsuario: PONTE OTERO, MARA Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELUsuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo ProfesoradoSairDaniel OrtegaListaespazoProfesoradoPara crear unha nova ligazn:Seleccionando o botn Ver detalle, amosarselle toda1. Prema no botn Crear ligazna informacin introducida na creacin da ligazn.2. Cubra os datos que se lle solicitan: escriba oTamn pode realizar modificacins das ligazns en ttulo da ligazn que quere crear, unha calquera dos campos. Para que se rexistren os cambios descricin e a URL necesario premer no botn Gardar e no caso de que3. E finalmente, seleccione o botn Gardar non desexe procesar os cambios seleccione Voltar 13 13 14. O espazo ProfesoradoComo titor/a, ten a posibilidade de xestionar as sas subscricins no referente xustificacin de faltas e solicitude de titoras por parte dos responsablesdos alumnos/as, e enviar avisos a grupos de alumnos/as ou avisospersonalizados a pais e nais.Para consultar e modificar as notificacins s que est subscrito, prema no botn SubscricinsEsta opcin permtelle Esta funcionalidade ofrece a Esta subscricin permtelle enviarrecibir un correo* cos posibilidade de que os responsablesavisos aos responsables dosxustificantes das faltas dos alumnos/as poidan solicitaralumnos/as de xeitorealizados polos unha cita de titora, e esta quedar personalizado ou en grupos, nosresponsables dos rexistrada no apartado de citas de apartados de incidencias na aula ealumnos/as a travs do titora e a confirmacin ou anulacinavisos a grupos e adicionalmente,espazo Familiastamn ser remitida por correo enviarase un correo cos datos Usuario: PONTE OTERO, MARAUsuario: ORTEGA LISTA, DANIELUsuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo Profesorado Sair Daniel Ortega Lista Para activar as subscricins necesario premer no botn, e que se amose cun check verdeFinalmente, para que se activen ou desactiven as subscricins seleccione o botn Gardar* Os xustificantes enviaranse ao correo electrnico rexistrado no apartado de Aplicacin de datos persoais. Se desexarealizar algn cambio nesta conta ter que seguir os pasos que se indican na pxina 12.1414 15. O espazo ProfesoradoNo apartado incidencias na aula, o titor/a pode visualizar a todos osalumnos/as aos que imparte clase, o nome dos responsables e se estes estnsubscritos ou non a este tipo de notificacins. Tamn pode enviar avisos aaqueles responsables que estn subscritos e ver as incidencias creadasanteriormente.Para acceder informacin das incidencias Esta rea amosa todos os alumnos/as,rexistradas na aula, seleccione a opcin informando do grupo, os seus responsables e seIncidencias na aulaestes estn subscritos ao servizo de notificacins Usuario: PONTE OTERO, MARAUsuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo Profesorado SairDaniel OrtegaLista Luz Vergas Rosario Monjardn VergasLuis Monjardn Jesus Lpez NocheMara NocheLuis Manuel Lpez Jos Mara Fernndez Otero M Jos Otero Eloi Vzquez Muio Josefa MuioRicardo Vzquez Laura Calvete TaboadaM Dolores Taboada M Patricia Ollero Pablo Iglesias Ollero Juan Antonio Iglesias Adela Torreiro GarcaRosana Garca Marina Cancela SantosIsabel SantosLuciano Cancela Teresa Novoa SantosJulin Novoa Alejandro Rodrguez MachadoMercedes Machado Enrique Fernndez Tom Mara Dolores TomValeriano Fernndez Ainoa Cabr SnchezPedro Cabr Carmen Ansede LpezJose Antonio Ansede Roberto Zaera LuzJose Luis ZaeraEsta funcionalidade permtelle verEsta opcin permtelle enviar os avisos aos responsables quetodas as incidencias que foronestn subscritos a este tipo de notificacins, especificando acreadas para os alumnos/as de incidencia, as observacins e a data de inicio e de fin de validez*.este grupo, tanto por estePara que se realice o envo aplicacin familias e ao seu correo,docente como por outro necesario premer no botn Gardar * As incidencias estarn visibles, tanto para os responsables coma para vostede, entre as datas de inicio e fin da validez1515 16. O espazo Profesorado Cando se preme a ligazn Ver incidencias creadas no apartado Incidencias na aula, amsanse as incidencias creadas para os alumnos dese grupo, tanto polo usuario autenticado, como por outro profesor/a ou titor/a. Se o usuario autenticado o creador da incidencia, poder, ademais, eliminar ou modificar a mensaxe. Esta rea amosa as incidencias creadas para os alumnos/as do grupo seleccionado Premendo esta Usuario: PONTE OTERO, MARAUsuario: ORTEGA LISTA, DANIEL ligaznUsuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo ProfesoradoSair amosaranse os detalles concretos da Daniel Ortega Lista incidencia Se o usuario foi o creador da incidencia, premendo esta ligazn permitirselle eliminala Detalles da incidencia Este botn estar dispoible cando o usuario autenticado sexa o creador da incidencia, permitndolleOs campos incidencia, observacins gardar ose data s sern editables se o cambiosusuario autenticado o creador da realizadosincidencia* As incidencias estarn visibles, tanto para os responsables coma para vostede, entre as datas de inicio e fin da validez 16 16 17. O espazo Profesorado O espazo Profesorado tamn permite aos titores/as realizar avisos e consultar aqueles avisos realizados previamente aos responsables do seu grupo de alumnos/as. Se desexa xestionar os avisos realizados aos responsables dun grupo de alumnos/as, seleccione o apartado Avisos a grupos Esta seccin amosa a informacin de todos os Tamn ten dispoible en todo avisos a grupos, creados anteriormente, detallando momento a opcin de Eliminar aqueles o titular do aviso e a data de publicacin avisos que non considere necesariosUsuario: PONTE OTERO, MARA Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo ProfesoradoSairDaniel OrtegaListaPara crear un aviso novo: Unha vez creados os avisos, pode dispoer de toda a1. Prema no botn Crear aviso informacin seleccionando o botn Ver detalle, no que2. Cubra os datos que se lle solicitan: se lle amosar a informacin introducida no momento seleccione o grupo de alumnos/as para queda creacin do aviso. se realice o aviso aos seus responsables,Tamn pode realizar modificacins dos avisos en indique a data de inicio e de fin da validez calquera dos campos. Para que se rexistren os cambios do aviso, o titular do aviso e as observacins necesario premer no botn Gardar e no caso de que3. E finalmente, seleccione o botn Gardarnon desexe procesar os cambios seleccione Voltar1717 18. O espazo Profesorado Neste apartado, todos os profesores/as podern visualizar as notificacins e avisos creados polo centro ou pola Administracin (Consellera) para cada un dos seus grupos de alumnos/as.Para coecer os avisos e asPara ver os avisos e as notificacins seleccione o grupo denotificacins de cada un dos seusalumnos/as e o centro e o tipo de notificacin que desexagrupos de alumnos/as prema noconsultar (aviso do centro, aviso da Administracin -botn Avisos e notificacins Consellera ou todos) e prema no botn Buscar Usuario: PONTE OTERO, DANIEL Usuario: ORTEGA LISTA, MARAUsuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo Profesorado SairDaniel OrtegaLista Esta opcin permtelle Ver o detalle de cada unha das notificacinsUnha vez realizados os filtros da e avisos creados e dispoer de toda a informacin introducida polobusca, a aplicacin amosaralle creador deste aviso no momento da sa creacin (tipo de aviso,cada un dos avisos que cumpren data de inicio e de fin de validez, o titular do aviso e asos requisitos marcados, as como observacins).a data de publicacin e a data de Para voltar a pantalla de Avisos e notificacins seleccione o botnfin de validez Voltar 18 18 19. O espazo ProfesoradoFinalmente, o espazo Profesorado permite aos titores/as xestionar as sascitas de titora cos responsables de cada alumno/a.Para realizar un seguimento das titoras, prema na opcin Citas de titoraUsuario: PONTE OTERO, MARAUsuario: ORTEGA LISTA, DANIEL Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELespazo Profesorado Sair Daniel Ortega Lista Paula Prez Ponte Paula Prez Ponte Paula Prez Ponte Paula Prez PontePaula Prez Ponte Para acceder informacin pormenorizada dunha cita enNeste apartado detllanse todas as citas deconcreto, prema na opcin Ver detalle.titora solicitadas polos responsables dos Neste apartado poder:alumnos/as, informando dos seguintes datos:1. Data e hora na que solicitou a titora1. Confirmar unha cita de titora solicitada por un2. Data e hora na que desexa realizar a titora responsable, sempre que o estado sexa Pendente3. Estado da cita que pode ser: pendente de2. Anular unha cita confirmada previamente, detallando confirmar, confirmada ou anulada os motivos de cancelacin4. Detalle da cita 3. Consultar os datos da cita. Se non se desexa realizarningn cambio no estado da cita prema no botn Voltar1919 20. Acceso ao RepositorioAdicionalmente, tamn ten acceso ao Repositorio de contidos educativos, ocal est aberto a todos os visitantes e non require dunha autenticacin previacomo no caso do espazo Profesorado.Para acceder ao Repositorio de contidos educativos tan s ten que seleccionaresta opcin na pantalla de inicio: 1 Seleccione o espazo de Repositorio de contidos educativosNo caso de que se atope no espazo Profesorado, tamn pode acceder aoRepositorio de contidos educativos seguindo os seguintes pasos: 1 Prema no botn de Inicio. 2 Unha vez na pantalla principal do espazoAbalar, seleccione o apartadodo Repositorio. 20 20 21. O repositorio de contidosUnha vez no Repositorio de contidos dixitais, ten acceso aos ltimos contidospublicados. Tamn pode sinalar a ensinanza, o curso e a materia para ver osrecursos educativos dispoibles en cada nivel educativo.1O inicio doRepositorio amosaunha listaxe dosltimos recursospublicados epermtelle ver odetalle dos contidos(procedencia,destinatarios, etc.),descargalos ouvisualizalosdirectamentedende oespazoAbalar2Para acceder aosrecursos educativosdixitais precisoseleccionar o niveleducativo3Acceder materiasobre a que sedesexa encontrar oscontidos dixitais4E seleccionar orecurso desexado 21 21 22. O repositorio de contidosO Repositorio de contidos dixitais, tamn ofrece un buscador de recursosdixitais.1Para atopar uncontido educativoconcreto podeempregar oBuscador2O buscadorofrcelle aposibilidade deescribir algntermo clave dorecurso que desexa,ou realizar unhabusca avanzada naque ter queseleccionardiferentes criteriosde busca(ensinanza, niveleducativo, tipo delicenza, etc). Paraque se proceda busca tan s tenque pulsar o botnBuscar3A continuacinamosaranse todosos recursoseducativos quecumpren o criteriode busca2222 23. Acceso ao apartado de BlogsDo mesmo xeito que no caso do Repositorio de Contidos, para acceder aoapartado de Blogs Abalar non necesario estar autenticado, xa que accesible para todos os visitantes.Ao apartado de Blogs Abalar pdese acceder de das maneiras:1) Dende a pxina principal do portal: Seleccione no apartado de Blogs Abalar o ttulo do Blog que desexa consultar2) No apartado de contidos orientados a centros e profesorado: Seleccione no apartado de Blogs que lle poden interesar, o Blog que desexa consultar 23 23 24. Os Blogs AbalarUnha vez seleccionado o Blog que se quere consultar aparece a seguintepantalla: Cal a temtica deste blog? Este apartado informa acerca do tema do blog que se est consultando Sobre os autores Informacin a cerca do autor ou autores do BlogA sa peticinPosibilita a opcin de facer algunhaVoto e Resultadoconsulta acerca dos Blogs xaEsta opcin permite que se Vote o blog que se existentes, ou propor e solicitar unest consultando. Ademais na opcin denovo tema para un Blog. Para iso Resultado pdese consultar a puntuacin necesario cubrir os tres campos eobtida para o presente Blog pulsar Enviar 24 24 25. 2525