Màster GESSAP - Presentació Equip 2

of 17 /17
Els Metges del Futur Som una tribu de metges amb visió de futur creatiu. I sabem que el futur de la salut depèn de nosaltres. Nosaltres som els líders d’aquesta revolució. Intrigat? Vostè hi hauria d’estar. Email Una iniciativa de Jay Parkinson i The Futur Well Per descomptat, sense spam. Simplement creiem que les coses interessants passaran quan tots treballem junts. Unir-se a la tribu

Embed Size (px)

Transcript of Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Page 1: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Els Metges del Futur

Som una tribu de metges amb visió de futur creatiu.I sabem que el futur de la salut depèn de nosaltres.Nosaltres som els líders d’aquesta revolució.Intrigat? Vostè hi hauria d’estar.Email

Una iniciativa de Jay Parkinson i The Futur Well

Per descomptat, sense spam. Simplement creiem que les coses interessants passaran quan tots treballem junts.

Unir-se a la tribu

Page 2: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Virtucaso Sur

Equip d’Atenció Primària Acreditat

Page 3: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Qui som

Societat Limitada Professional de metges

i infermeres, que oferim Serveis Integrals

de Salut a la Comunitat.

*****************

QUI SOM*****************

Missió

*****************

Visió

*****************

Valors

*****************

Page 4: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Missió

Millorar el nivell de salut de la nostra comunitat.

Potenciar l’autonomia dels nostres pacients.

Prestació de serveis sanitaris de màxima qualitat d’acord amb un model d’atenció integral orientat al ciutadà.

*****************

Qui som

*****************

MISSIÓ*****************

Visió

*****************

Valors

*****************

Page 5: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Visió

Volem ser una empresa de prestigi i referència compromesa amb:

la societat

la investigació

la docència

la qualitat del servei

*****************

Qui som

*****************

Missió

*****************

VISIÓ*****************

Valors

*****************

Page 6: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Valors

Actituds orientades cap a les persones

*****************

Qui som

*****************

Missió

*****************

Visió

*****************

VALORS*****************

Implicació Flexibilitat Innovació Sostenibilitat

Respecte Equitat Proximitat Ètica

Treball en equip multidisciplinar

Page 7: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Pla estratègic

*****************

PLA

ESTRATÈGIC*****************

Objectius

*****************

OPORTUNITATSImplicació Regidoria de Salut en Sanitat local

Descentralització de l’activitat especialitzada dels hospitals per les llistes d’espera

Doble cobertura del 40% usuaris

Creixement del 5% de la patologia crònica de la població

Associacions de malalts a l’entorn

Escassa cobertura dels programes de salut escolars

Planificació territorial per patologies concretes

AMENACES Baix nivell de satisfacció de l’usuari

Creixement important de la població immigrant

Trasllat de la plantilla de Virtucaso nord

Manca de coordinació entre nivells assistencials

Page 8: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Pla estratègic

*****************

PLA

ESTRATÈGIC*****************

Objectius

*****************

FORTALESES

Flexibilitat en la gestió

Coneixement del territori i dels serveis sanitaris

Capacitat de generar altres recursos econòmics

Nou equip director preocupat pel servei

Professionals no integrats

DEBILITATS

Llistes d'espera

Activitat assistencial no previsible

Problemes d’accessibilitat telefònica

Històric de desorganització al centre

Page 9: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Objectius estratègicsMillorar:

La relació entre nivells assistencials.

La comunicació a la població dels programes de salut.

L’accessibilitat:o Cita prèvia/48h

o Visita espontània/24h

Resultats del contracte amb CatSalut.

Generar altres ingressos.

*****************

Pla estratègic

*****************

OBJECTIUS*****************

Page 10: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Competències professionals

Compromís i flexibilitat.

Orientació a les persones i discreció.

Efectivitat i entusiasme.

Treball en xarxa.

Iniciativa i comunicació.

Lideratge integrador.

Anàlisi, planificació.

Millora continua.

*******************

COMPETÈNCIES

PROFESSIONALS*******************

Organització del

treball

********************

Page 11: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Organització del treball

Activitat assistencial• Metges amb població assignada

• Infermeria per línies de servei

• Personal de suport

Activitat no assistencial• Atenció al client

Activitat comunitària• Promoció de la Salut

Docència i recerca• Sessions, grups de millora i investigació

*****************

Competències

professionals

******************

ORGANITZACIÓ

DEL TREBALL******************

Page 12: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Millores

Decidim posar en marxa 4 línies d’actuació dins la nostra empresa per impulsar la prevenció i promoció de la salut de la nostra comunitat:

Servei de podologia

Medicina de l’esport

Gestora de Casos

Impulsem les TICs

*****************

MILLORES*****************

Page 13: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Servei de Podologia

“NOMÉS EN TENS DOS:

CUIDA’LS“

Població diana important.

Forma part de l’atenció integral a les persones.

Oferta amplia a la cartera de serveis.

Rendibilitat important ( > 45%).

*****************

MILLORES*****************

Page 14: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Medicina de l’Esport

“CUIDA'T, L’ESPORT ÉS VIDA“

Facilitar la incorporació de l’activitat física en la vida diària i potenciar un

estil de vida actiu.

Valoracions Funcionals Medicoesportives

Elaboració del Certificat Mèdic Esportiu.

Trasllat als centres esportius. Rendibilitat important ( > 50%).

*****************

MILLORES*****************

Page 15: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Gestora de Casos

Alineada amb el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut. Centrat en les persones que tenen necessitats i els seus cuidadors. Incidir en el contínuum assistencial i

la coordinació entre nivells. Treballant amb models predictius.

*****************

MILLORES*****************

Page 16: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Impulsem les TICs Entreguem resultats no patològics via SMS o email. Creem un canal TV intern i fem difusió

dels nostres serveis i de consells de Salut.

Participem en el desenvolupament d’eines que utilitzin les xarxes socials

per arribar a la e-consulta. Participem en les experiències tipus ECOPIH (e-Catalunya).

*****************

MILLORES*****************

Page 17: Màster GESSAP - Presentació Equip 2

Màster GESSAP 2010-2011

***********

Albert Alum

***********

Cèlia Vall

***********

Ana Belen

Fernández

***********

Eva Vilaplana

***********

Carles Garcia

*********** Equip 2