MASTERCLASS: Asier Uriagereka

of 2/2
Prestakuntza Ibilbideak Itinerarios Formativos dantzaBiz · Bizkaiko Dantza Etxea Asier Uriagereka MAIATZA 16 - 17 MAYO Montekarloko balleteko lehen dantzaria / Primer Bailarín de los Ballets de Monte Carlo. DANTZA KLASIKOA DANZA CLÁSICA DantzaBiz · Bizkaiko Dantza Etxea, Bizkaiko Foru Aldundiak, lurralde historiko honetan, dantza indartzeko bultzatzen duen ekimena da. PRESTAKUNTZA IBILBIDEAK DANTZAN programak, dantza sektoreari eremu eta diziplina ezberdinetatik eskeintzen zaion kalitatezko prestakuntzaren osagarri izatea du helburu. Dantzabiz Ibilbideak sektorean parte hartzen duten eragileen garapena eta etengabeko hazkundea gara ditzaten balia- bide gisa azaltzen da (dantzari, koreografo, konpainia, pertsonal tekniko, gune, progra- matzaileak, etab). Azken finean, dantzarekin eta dantzarako bilatze-bidea eta hobekuntza iraunkorra. Dantzabiz · Bizkaiko Dantza Etxea es una iniciativa que promueve la Diputación Foral de Bizkaia para fortalecer la danza en este Territorio Histórico. El programa ITINERARIOS FORMATIVOS EN DANZA, tiene el objetivo de complementar la oferta formativa de calidad que se ofrece al sector de la danza en sus diferentes ámbitos y disciplinas. Los Itinerarios Dantzabiz preteden ser un recurso para el desarrollo y crecimiento continuo de los diferentes agentes que inter- vienen en el sector (bailarines y bailarinas, coreógrafos y coreógrafas, compañías, personal técnico, espacios, programadores, etc). En definitiva, un camino de búsqueda y mejora constante para y con la danza. Ikastaroaren zenbatekoa hurrengo kontu korrontean sartu: Bankua: Kutxa Bank Titularra: Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura Kultur Zabalkunde. Hainbat gastu. Kontu-zenbakia: 2095 0611 07 2016029399 IBAN: ES40 2095 0611 07 2016029399 BIC: BASKES2BXXX Ordainketa agiria eta izen-emate buletina bidali hurrengo helbideetara: Posta elektronikoa: [email protected] Ohiko posta: DantzaBiz · Bizkaiko Dantza Etxea. Luis Briñas Kalea 31. 48013 - Bilbao ATXIKITUZ: a) Interesdunaren nortasun-agiriaren edo pasaportearen kopia. b) Curriculum vitae labur bat, interesdunak dantzarekin daukan lotura agerrarazten duena. c) Izen-emateko kuota (45,00 ) sartu izanaren frogagiria. Ingresar el importe total del curso en la cuenta: Banco: Kutxa Bank Titular: Diputación Foral de Bizkaia. Cultura. Difusión Cultural. Gastos varios. Número de cuenta: 2095 0611 07 2016029399 IBAN: ES40 2095 0611 07 2016029399 BIC: BASKES2BXXX Enviar el justificante del banco y el boletín de inscripción a: Correo electrónico: [email protected] Correo postal: DantzaBiz · Bizkaiko Dantza Etxea. C/ Luis Briñas 31. 48013 - Bilbao INCLUYENDO: a) Copia del documento de identidad o pasaporte del/de la interesado/a. b) Breve curriculum vitae en el que conste la vinculación del/de la interesado/a al ámbito de la danza. c) Documento que pruebe haber realizado el ingreso de la cuota de inscripción (45,00 ). ORDAINTZEKO MODUA / FORMA DE PAGO Euskalduna Jaureguia / Palacio Euskalduna MASTERCLASS:
 • date post

  24-Jul-2022
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MASTERCLASS: Asier Uriagereka

dipticoclasi_MAYOMAIATZA 16 - 17 MAYO
Montekarloko balleteko lehen dantzaria / Primer Bailarín de los Ballets de Monte Carlo.
D A
N TZ
A K
LA SI
K O
A D
A N
ZA C
LÁ SI
PRESTAKUNTZA IBILBIDEAK DANTZAN programak, dantza sektoreari eremu eta diziplina ezberdinetatik eskeintzen zaion kalitatezko prestakuntzaren osagarri izatea du helburu. Dantzabiz Ibilbideak sektorean parte hartzen duten eragileen garapena eta etengabeko hazkundea gara ditzaten balia- bide gisa azaltzen da (dantzari, koreografo, konpainia, pertsonal tekniko, gune, progra- matzaileak, etab).
Azken finean, dantzarekin eta dantzarako bilatze-bidea eta hobekuntza iraunkorra.
Dantzabiz · Bizkaiko Dantza Etxea es una iniciativa que promueve la Diputación Foral de Bizkaia para fortalecer la danza en este Territorio Histórico.
El programa ITINERARIOS FORMATIVOS EN DANZA, tiene el objetivo de complementar la oferta formativa de calidad que se ofrece al sector de la danza en sus diferentes ámbitos y disciplinas. Los Itinerarios Dantzabiz preteden ser un recurso para el desarrollo y crecimiento continuo de los diferentes agentes que inter- vienen en el sector (bailarines y bailarinas, coreógrafos y coreógrafas, compañías, personal técnico, espacios, programadores, etc).
En definitiva, un camino de búsqueda y mejora constante para y con la danza.
Ikastaroaren zenbatekoa hurrengo kontu korrontean sartu: •Bankua: Kutxa Bank •Titularra: Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura Kultur Zabalkunde. Hainbat gastu. •Kontu-zenbakia: 2095 0611 07 2016029399 •IBAN: ES40 2095 0611 07 2016029399 •BIC: BASKES2BXXX — Ordainketa agiria eta izen-emate buletina bidali hurrengo helbideetara: Posta elektronikoa: [email protected] Ohiko posta: DantzaBiz · Bizkaiko Dantza Etxea. Luis Briñas Kalea 31. 48013 - Bilbao ATXIKITUZ: a) Interesdunaren nortasun-agiriaren edo pasaportearen kopia. b) Curriculum vitae labur bat, interesdunak dantzarekin daukan lotura
agerrarazten duena. c) Izen-emateko kuota (45,00 €) sartu izanaren frogagiria.
Ingresar el importe total del curso en la cuenta: •Banco: Kutxa Bank •Titular: Diputación Foral de Bizkaia. Cultura. Difusión Cultural. Gastos varios. •Número de cuenta: 2095 0611 07 2016029399 •IBAN: ES40 2095 0611 07 2016029399 •BIC: BASKES2BXXX — Enviar el justificante del banco y el boletín de inscripción a: Correo electrónico: [email protected] Correo postal: DantzaBiz · Bizkaiko Dantza Etxea. C/ Luis Briñas 31. 48013 - Bilbao INCLUYENDO: a) Copia del documento de identidad o pasaporte del/de la interesado/a. b) Breve curriculum vitae en el que conste la vinculación del/de la
interesado/a al ámbito de la danza. c) Documento que pruebe haber realizado el ingreso de la cuota de
inscripción (45,00 € ).
Euskalduna Jaureguia / Palacio Euskalduna
ASIER URIAGEREKA Montekarloko balleteko lehen dantzaria / Primer Bailarín de los Ballets de Monte Carlo.
Prestakuntza Ibilbideak Itinerarios Formativos
MAIATZA 16 MAYO · 17:30 > 20:30 MAIATZA 17 MAYO · 10:00 > 13:00 + 17:00 > 20:00 Palacio Euskalduna Jaureguia, BILBAO. · 45 €
Master Class-ean Jean Christophe koreografoaren lan-metodoa irakatsiko da. Montekarloko balleteko zuzendari artistikoak arazorik gabe uztartzen ditu Balanchine-ren edo Errusiako balleten errepertorioa eta sorkuntza berri garaiki- deak. Ekoizpenean eta lanean luxua eta neurritasuna biltzen ditu, errepertorio modernoa eta garaikidea suspertzea baitu helburu. Egungo joera estetikoak gustuko ditu, eta teknologia berriak eta berrikuntza artistiko eta sortzailera jotzen du.
Master Class-ean Jean Christophe koreografoaren metodoa izango da oinarria, eta, aipatutako jarraibideak kontuan hartuta, lan teknikoa eta artistikoa egingo dira. Aspektu horiek oso garrantzitsuak dira obra batean antzezten diren paper edo rolen aldaketak interpretatzerakoan.
La Master Class irá orientada a ofrecer el método de trabajo del coreógrafo Jean Christophe (director artístico de los Ballets de Monte Carlo) que hace convivir sin conflictos el repertorio balanchiniano o de los Ballets Rusos con las nuevas creaciones contemporáneas, imponiendo un estilo de producción y trabajo que aúna lujo y sobriedad, dado que trata de revitalizar el repertorio moderno y contemporáneo, inserto en las tendencias estéticas actuales, haciendo uso de las nuevas tecnologías y la innovación artística y creativa.
Con estas pautas, durante la Master Class, teniendo como fundamento el método del coreógrafo Jean Christophe, se mostrará el trabajo tanto técnico como el artístico. Aspectos éstos de vital importancia a la hora de interpretar las diferentes variaciones de los papeles o roles que se representan en una obra.
Programa: • El acondicionamiento físico: Pilates para la danza. • Trabajo en barra. • Repertorio de Jean Christophe: Para mujeres: «Sólo de Julieta del primer acto». «Sólo de Lady Capulet del segundo acto». Para hombres: «Solo de Romeo de Romeo y Julieta». «Sólo de Mercutio de Romeo y Julieta».
Programa: • Egokitze fisikoa: Pilates para la danza. • Barrako lana. • Jean Christophe-ren errepertorioa: Emakumeentzat: «Julietaren bakarlana lehenengo ekitaldian». «Lady Capulet-en bakarlana bigarren ekitaldian». Gizonentzat: «Romeoren bakarlana Romeo eta Julietan». «Mercutioren bakarlana Romeo eta Julietan».
MASTERCLASS DANTZA KLASIKOA MASTERCLASS DANZA CLÁSICA
DANTZA KLASIKOA DANZA CLÁSICA
Asier Uriagereka Montekarloko balleteko lehen dantzaria / Primer Bailarín de los Ballets de Monte Carlo.
dantzaBiz · Bizkaiko Dantza Etxea