MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el...

of 11 /11
MÒDUL eFACT ABSIS 1. INSTAL·LACIÓ (en totes les màquines que facin anar el CGAPW) 1.1 Abans de tot, dir a l’ajuntament que facin una còpia de seguretat d’ABSIS! 1.2 Descarregar els paquets d’instal·lació que trobareu a la carpeta eFACT_install de: http://www.altanet.org/downloads/eFACT/ a la carpeta C:\CD ABSIS 1.3 Executar cadascun dels mòduls, perquè es creïn els directoris d’instal·lació: CGA07203.exe, EFAC02001.exe, GEU03954.exe i RFA07200.exe 1.4 Instal·lar les actualitzacions executant el fitxer setup_fusion.exe (Com són actualitzacions, en principi no hauríeu de tenir problemes amb la connexió amb l’SQL. Si us demana un password, és el mateix que quan fan les còpies de seguretat de la comptabilitat... Proveu: sa12345678) 1.5 Descarregar la llicència del municipi des de la carpeta Llicències de la mateixa ubicació que abans. Copiar-la a C:\ABSIS\Lic, i reanomenar-la suprimint el nom del municipi. Exemple: ALBIOL-015326.lic 015326.lic 1.6 Per instal·lar el mòdul eFACT, anar a la carpeta C:\CD ABSIS.CS i executar ABSInstalador.exe. Continuar endavant fins al final amb totes les opcions per defecte. Pot ser que surtin alguns warnings: El de la següent pantalla. No passa res: seguim i s’instal·larà correctament. Si es queixa de que la versió del GEU és obsoleta, s’ha de configurar el Coordinador de Transaccions Distribuïdes (veure Annex2 a la pàgina 8) Per qualsevol altra incidència, notificar-ho a Informàtica Municipal

Embed Size (px)

Transcript of MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el...

Page 1: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

MMÒÒDDUULL eeFFAACCTT AABBSSIISS

1. INSTAL·LACIÓ (en totes les màquines que facin anar el CGAPW)

1.1 Abans de tot, dir a l’ajuntament que facin una còpia de seguretat d’ABSIS!

1.2 Descarregar els paquets d’instal·lació que trobareu a la carpeta eFACT_install de:

http://www.altanet.org/downloads/eFACT/ a la carpeta C:\CD ABSIS

1.3 Executar cadascun dels mòduls, perquè es creïn els directoris d’instal·lació:

CGA07203.exe, EFAC02001.exe, GEU03954.exe i RFA07200.exe

1.4 Instal·lar les actualitzacions executant el fitxer setup_fusion.exe

(Com són actualitzacions, en principi no hauríeu de tenir problemes amb la connexió

amb l’SQL. Si us demana un password, és el mateix que quan fan les còpies de

seguretat de la comptabilitat... Proveu: sa12345678)

1.5 Descarregar la llicència del municipi des de la carpeta Llicències de la mateixa

ubicació que abans. Copiar-la a C:\ABSIS\Lic, i reanomenar-la suprimint el nom del

municipi. Exemple: ALBIOL-015326.lic � 015326.lic

1.6 Per instal·lar el mòdul eFACT, anar a la carpeta C:\CD ABSIS.CS i executar

ABSInstalador.exe. Continuar endavant fins al final amb totes les opcions per defecte.

Pot ser que surtin alguns warnings:

� El de la següent pantalla. No passa res: seguim i s’instal·larà correctament.

� Si es queixa de que la versió del GEU és obsoleta, s’ha de configurar el

Coordinador de Transaccions Distribuïdes (veure Annex2 a la pàgina 8)

� Per qualsevol altra incidència, notificar-ho a Informàtica Municipal

Page 2: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

2

2. CONFIGURACIÓ

2.1 Preguntar a l’ajuntament les següents qüestions:

a) Si s’han adherit al FACe o al HubAOC

b) Si treballen a la comptabilitat amb Capçaleres. En aquest cas, fer els passos de

l’Annex1 (pàgina 7)

2.2 Entrar a l’aplicació ABS INICIO

2.3 Accedir a Comptabilitats � 2015 � pestanya Carta � opció Registre de Factures.

Habilitar ���� Registro de facturas electrónicas

... I ���� Importació AOC o/i ���� Importació FACE (segons sigui el cas)

2.4 Accedir al mòdul EFAC � Configuració � ENS

� Sortirà una finestra amb l’ens actual. Fer clic a Següent.

� Pantalla MANUAL.

o Activar ���� Configuració Activa

� Pantalla FACe (Configurar només si hi estan adherits!):

o Activar ���� Configuració Activa

o URL � La que hi ha per defecte (https://webservice.face.gob.es/sscf)

o Ubicació del certificat � Directori del segell* (Veure Annex3 a la pàgina 11)

o Codis DIR3 � Els que els han assignat a l’Ajuntament

Page 3: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

3

o Si treballen amb capçaleres, activar ���� Enllaç amb Comptabilitat, i

seleccionar Departament: E-FACT i Responsable: l’usuari (SUPERVISOR)

� Pantalla AOC (Configurar només si hi estan adherits!):

o Activar ���� Configuració Activa

o Posar les 3 dades que han rebut per mail: URL, usuari i password

o Si treballen amb capçaleres, activar ���� Enllaç amb Comptabilitat, i

seleccionar Departament: E-FACT i Responsable: l’usuari (SUPERVISOR)

Page 4: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

4

3. CONFIGURACIÓ DE LA TASCA PERIÒDICA DE CONSULTA DE

NOVES FACTURES ELECTRÒNIQUES

3.1 Anar al directori C:\ABSIS\CGA i cercar el fitxer cgaadefa.exe. Amb el botó

secundari fer Copiar. Anar a la carpeta C:\ABSIS i fer Pegar acceso directo.

3.2 Reanomenem-lo com CONSULTA eFACT PENDENTS. Aquest programet és que

que s’encarregarà de consultar i importar les noves factures que hi hagi. Aquesta tasca

la planificarem (com veurem tot seguit), però també podem executar manualment

aquest programet.

3.3 N’editem les propietats. A Destinació cal posar-hi els paràmetres:

C:\ABSIS\CGA\CGAADEFA.exe S|C:\absbd

(Si tenim la base de dades en un SERVIDOR i no en local, haurem de canviar el

paràmetre pel de la unitat de xarxa on tenim compartida la carpeta ABSBD del

servidor. Per exemple, si la unitat de xarxa Z: la tenim connectada allà, el codi serà:

C:\ABSIS\CGA\CGAADEFA.exe S|Z:\absbd)

3.4 Executem el programa. Mirem que efectuï correctament la consulta de factures

pendents.

Page 5: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

5

3.5 Crearem un procés periòdic que l’executi, amb la utilitat del Windows:

Inici ���� Programes ���� Accessoris ���� Eines del Sistema ����Tasques Programades

3.6 Afegim una nova tasca planificada: anem a buscar el programet que hem preparat.

3.7 Li diem que volem executar-la Diàriament. I que comenci, per exemple, cada dia a

les 8:00 del matí.

Page 6: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

6

3.8 Finalment, anem amb el botó secundari del ratolí a editar-ne les propietats. Reviseu

que la tasca s’ha guardat amb el paràmetre “C:\ABSIS\CGA\CGAADEFA.exe

S|C:\absbd”! A la pestanya Planificació informem que volem repetir-la –per

exemple– cada 3 hores. Al paràmetre Durada hi hem de posar 24 hores.

3.9 Reviseu que el procés s’executa (botó dret � Executar).

(En cas de que no s’executés per manca de permisos de l’usuari de windows, provar

de que ho executi com a l’usuari NT AUTHORITY\SYSTEM)

*Aquest procés podem configurar-lo en els diferents ordinadors (i a diferents hores) per

evitar que no depengui només d’un ordinador la consulta i incorporació de noves

factures electròniques (en cas de període de vacances, que s’espatlli, etc).

Page 7: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

7

ANNEX 1. Configuració si treballen amb capçaleres

1. Anar a Gestió Usuaris � Unitats de Treball. Crear Nova, amb el nom E-FACT

2. Anar a l’Ens i afegir-li la unitat de treball E-FACT

3. Anar a Usuaris � escollir el que usen (ABSIS SUPERVISOR) �Afegir E-FACT

Page 8: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

8

ANNEX 2. Configurar el Coordinador de Transaccions Distribuïdes

(Només si ens ha sortit un error de la versió del GEU a l’instal·lar el mòdul eFACT)

Cal configurar el CTD tant en l’estació client com en el servidor on s’ubica la base de dades.

Per ambdós casos els passos són iguals:

1. Iniciar el CTD des de: Inici � Panell de Control � Eines Administratives

2. Arrencar el Servei de Components

3. Apareixerà la següent Consola. Haurem de desplegar fins a trobar l’objecte DTC local

que s’ubica dins del Coordinador de Transaccions Distribuïdes. Amb el botó dret

seleccionem Propietats.

Page 9: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

9

4. Observarem la pantalla següent. Seleccionem la pestanya Seguretat. Habilitem totes les

opcions marcades en vermell.

Page 10: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

10

5. Premem Acceptar i diem que Sí a que es reiniciï el servei MSDTC.

6. Ens informarà que s’ha reiniciat i premem Acceptar. Ja hem acabat de configurar el DTC.

Page 11: MÒDUL eFACT ABSIS - altanet.org · servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a Aquest serà el directori que haurem d’indicar

11

ANNEX 3. Configurar el Segell d’Òrgan d’Entitat

(Només si treballen amb el FACe)

1. L’Ajuntament ha d’haver demanat a CATCert un segell d’entitat de tipus CEIXSA-1

2. El fitxer té extensió .p12. El copiem a la carpeta C:\ABSIS (o a un directori compartit del

servidor si tenim la base de dades allà!). Aquest serà el directori que haurem d’indicar a

la pantalla de configuració del FACe*.

3. CATCert també els haurà enviat un mail amb el PIN d’aquest certificat

4. Ens haurem de baixar l’aplicació ENCRDESC.exe de Downloads d’ALTAnet:

http://www.altanet.org/downloads/eFACT

5. Hem d’encriptar el PIN amb l’aplicació Encrdesc.exe: l’hi posem i ens retornarà un altre

text.

6. Finalment, al mateix directori on hem posat el certificat, hem de crear un fitxer de text

amb el mateix nom que el certificat (.p12) però amb l’extensió .crc. L’editem i hi copiem

aquest altre codi que ens ha retornat l’aplicació Encrdesc.