"Micropíndola: les novetats de les principals xarxes socials (2014") - III Jornada de Comunicació...

download "Micropíndola: les novetats de les principals xarxes socials (2014") - III Jornada de Comunicació Local 2.0 d'Altafulla

If you can't read please download the document

description

III Jornada de Comunicació Local 2.0 d'Altafulla. 18 d'octubre de 2014. En aquesta jornada vaig presentar una micropíndola sobre les novetats que han incorporat les principals xarxes socials al llarg del 2014. Resumidament això és el que hi trobareu en forma de titulars.

Transcript of "Micropíndola: les novetats de les principals xarxes socials (2014") - III Jornada de Comunicació...

  • 1. III JORNADA DE COMUNICACILOCAL 2.0 DALTAFULLAMICROPNDOLA: NOVETATS A LES XARXESSOCIALSNria EscalonaAltafulla, 18 doctubre de 2014"

2. QU VEUREM? "#ComLocAltafulla "@nuriaescalona" 3. #ComLocAltafulla "@nuriaescalona" Nou disseny per a les pgines. Una nicacolumna.! Nou taulell dadministraci de pgines.! Edici de post un cop publicats.! Mostra quin dels administradors hapublicat cada cosa.! Nou taulell de gesti de campanyespublicitries.! Canvi de lalgoritme (visibilitat als perfilsvs. visibilitat de marques tendint a 0)! 4. #ComLocAltafulla "@nuriaescalona" Selimina la traducci de tweets amb Bing.! Podem veure tweets de persones que no seguimal nostre timeline (a banda dels promocionats).! Es poden eliminar les fotos dels difunts.! Nova interfcie publicitria.! Millores per als usuaris verificats.! Neix Flight School.! Estadstiques per a tots els usuaris.! Nova imatge de capalera.! Tweet destacat.! Tweets generadors de conversa.! Diverses fotos en un sol tweet.! Etiquetar fotos.! 5. #ComLocAltafulla "@nuriaescalona" Importaci dels vdeos de Google + cap aYoutube.! Desapareix el codi autorship i lautoria deixa deser important en els resutats de cerca (almenys anivell grfic)! 6. #ComLocAltafulla "@nuriaescalona" Sinclou la possibilitat denviarmissatges privats amb missatgeria interna.! Noves mtriques per als perfilsdempresa.! Canvi de la capalera i la informaci deperfil. ! 7. #ComLocAltafulla "@nuriaescalona" Sinclou la recomanaci de seguir altresusuaris (com a Twitter).! Simplementen eines de medici per acomptes de marca.! Canvi de la capalera i de la informacide perfil.! Canvi del panell dedici. ! 8. #ComLocAltafulla "@nuriaescalona" Sactiva la possibilitat de tenir unrnquing dusuaris i comparar-se alsperfils Premium.! Sinclou poder modificar la imatge decapalera per als perfils premium! Per a pgines dempresa samplifica asense lmit la publicaci darticles.! Selimina la pestanya de productes iserveis! 9. #ComLocAltafulla "@nuriaescalona" Selimina lopci Premium. Gratut per atothom.! Accs a totes les funcions gratutes.! Accs a estadstiques.! Costumitzaci del perfil.! Publicacions privades.! Inclusi de vdeos i infografies.! 10. #ComLocAltafulla "@nuriaescalona" 11. I LA RECOMANACI..."#ComLocAltafulla "@nuriaescalona" 12. [email protected]"Twitter.com/nuriaescalona"Facebook.com/nuriaescalona"#ComLocAltafulla "@nuriaescalona"