NOAUA!! 279 alea

of 20 /20
ASTEKARIA - 2007ko maiatzaren 11n - XII. urtea - Usurbil, 279. zenbakia B us geltoki berr us geltoki berr ia ia Z umaiarako norabidean umaiarako norabidean www.noaua.com Estreinaldirako gogobiziz Estreinaldirako gogobiziz Usurbilgo Antzerki Tailerra Usurbilgo Antzerki Tailerra

Embed Size (px)

description

 

Transcript of NOAUA!! 279 alea

Page 1: NOAUA!! 279 alea

ASTEKARIA - 2007ko maiatzaren 11n - XII. urtea - Usurbil, 279. zenbakia

BBus geltoki berrus geltoki berriaiaZZumaiarako norabideanumaiarako norabidean

ww

w.n

oaua

.com

Estreinaldirako gogobizizEstreinaldirako gogobizizUsurbilgo Antzerki TailerraUsurbilgo Antzerki Tailerra

Page 2: NOAUA!! 279 alea
Page 3: NOAUA!! 279 alea

3Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

ATA R I KO H A I Z E A

6. Or.

Aurkibidea

15. Or.AMADOR GRANADO, ONENEN ARTEAN

KRONISTAK KALEJIRAN

5. Or.EAE-ANVREN AURKEZPENA

8. Or.ANTZERKI TAILERRAREN EMANALDIA

10. Or.

JENDE UGARI PANTXOA TA PEIOREKIN 11. Or.

SAN IXIDRO EGUNA, BEGIBISTAN

14. Or.DENBORAPASAK

NOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil943 36 03 21 - [email protected] - www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua, [email protected]

Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda, [email protected]

Idazkaria: Alaitz Aizpurua, [email protected]

Publizitatea: Intza Salsamendi, [email protected]

Kolaboratzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria AngelesArruti, Ainhoa Salsamendi, Maria Jesus Urbieta, Nerea Korta, AritzGorriti, Jone Eizmendi, Ainara Arnaiz, Begoña Rekondo, IñakiAgirresarobe, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, Iñaki Labaka, KoldoHuegun, Aloña Loidi, Imanol Goenaga, Agustin Esnaola, Alex Tello,Pako Agudo, Sara Lazkano, Nerea Aizpurua, Alazne Begiristain, XabierArregi, Edorta Agirre, Pello Aranburu, Ainara Uribe, Joseba Pellejero,Maider Makazaga, Aloña Pulido, Ainhoa Azpiroz, Aitor Landaluze,Josu Aranberri, Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi, Idoia Torregarai.Denborapasak: LUMA, O.E.

Erredakzio kontseilua: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti,Agurtzane Solaberrieta, Joxe Luis Arrastoa, Alaitz Aizpurua.

Informatika: Topaguneko informatika zerbitzua.

Banaketa: Miren Azkonobieta, Txelo Vidal eta Kerman Errekondo.

Elektrikaria: Iñaki Salsamendi.

Tirada: 2.600 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

IKA MIKA ATALEAN PARTE HARTU NAHI BADUZU, GOGOAN IZAN IDATZIAK

GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITUELA. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI

IKA-MIKA BAINO GEHIAGO ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRIS-TEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITA-RATZEKO ESKUBIDEA IZANGO DU. IDATZIA ARGITARATZE-DATA BAINA ASTEBETE

LEHENAGO EKARRI BEHAR DA.

NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean eta, orohar, aldizkarianadierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Albisteak iruditan

Maiatzaren lehen igandeko ohi-tura berritu zuten mendizale

askok. Andatzara igo zirenek, ohibezala, hamaiketako eder batekinberritu zituzten indarrak. Aurten,aldarrikapenak izan dira nagusiAndatza Egunean. Errauste-plantarenaurkako taldeek mendi martxa antola-tu zuten eta, horretaz aparte, informa-zio-panelak ipini zituzten. Irudian,mendizale bat ageri da errauste-planta-ren balizko kokaguneari begira.

Andatza Eguna,aldarrikapen eguna

Page 4: NOAUA!! 279 alea

4 Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

HE R O R R E K E S A N

AITOR LANDALUZE

Gaupasa luze batek Aritzetako restopera eraman nau, odole-tako alkohola jaitsi nahian kafea eskatu dut eta gau luzeko

gertaera nahasiak antolatzen saiatzen ari nintzelarik“Bentazikineko” nagusia, Joxemari ondoan eseri zait honako isto-rio arraroa kontatzera.

Mamuengan ez omen duela sinisten, nire egoera kontuan izanikondo hasi da, baina lehengoan bitxikeria galanta gertatu zitzaiolaeta noski kontatu behar dit.

Bentazikin irekitzen ari zela gizon bat hurbildu zitzaion, ingele-sa, baina euskaraz ondo zekiena, “Morning Post”eko gerra korres-pontsala zela eta urtarrilaren 29an izandako gudaldiaz galdezka arizen.

Joxemarik nire mozkor estrabismoa, bere istorioarekiko interesa-rekin nahastu omen du eta hitzek elkarri zapaltzen diotela honela-xe jarraitu du:

-Korrespontsalak hildakoen kopurua jakin nahi zuen eta eaBentazikinen zenbat hildako zenbatu ote genituen galdezka nuen.Nik ideiarik ez nuela erantzun nion; are gehiago, zertaz ari zitzai-dan ere ez nekiela. Orduan ingelesa galdeketari baino esatari lane-an hasi zitzaidan. Nonbaiten hementxe bertan gudaldi bat izandela, Mendizorrotz Bordatxo Arzubieta Bentazikin AritzetaZelaiaundi eta Teresategik, frontea osatzen dutela eta baserriak etatontorrak, kuartel eta kañoi bateri bihurtu direla. Bertatik, lau hila-bete eskasetan, bi mila obusetik gora jaurti ditugula Donostiara,

poeta ospetsu bat ere nonbaiten larriki zauritu omen dugula. Niharrituta, ez nekien ingelesa ostikoka bentatik atera edotaSanestebango sendategiko larrialdietara deitu.

Nire mozkorrak behera edo gora ote dijoan ez dakit eta bestekafe bat eskatu dut Joxemariren istorioa bitxia jarraitu ahal izateko,argi daukat bukaeran iritzia eskatuko didala eta noski edozeinerantzunak ez duela asetuko. Josemarik etenik gabe kontaketarekinsegitu du:

- Ingelesak bere speech-arekin jarraitzen zuen, Donostiako kaze-tari batek, Serafin delako batek, 700 “baja” inguru izan direlaomen dio baina ez omen dituela zehazten hildakoak zenbat direneta berak datu horiek jakin nahi dituela Ingalaterrako bere egunka-rira bidaltzeko. Usurbilen eta Lasarten ehun pasiak zenbatu ditue-la, Mendizorrotzen beste hainbeste baina borroka bortitzenakBarkaiztegi, Zelaiaundi eta Bidarte baserri ingurutan izan direla.Orduantxe segapotoa eskutan nuen sendategira deitzeko prest–jarraitu du Josemarik- eta okurritu zitzaidan ba galdetzea ze gudademonioz ari ote zen, ta berak holaxe erantzun, “the second karlis-tada war!!!” . Kostata baina ulertu nion eta, motel 130 urte beran-du hatorrela!! esan nionean nire begien aurrean pluff eginez keabezala desagertu zen. Ze, zer iruditzen....??

-Ba, hobe duzula mamuengan sinisten hastea.Ekarri duen harridura aurpegi berdinarekin joan da, argi dago

nire aje erantzunak ez duela bat ere asetu.

Ainhoa Azpiroz - Aitor Landaluze - Luis Aranalde - Ar i tz Gorr i t i - Imanol Ubeda - Nerea Zinkunegi - Idoia Torregara i - Jose Piñas - Unai Agirre

1876ko urtarrilak 29

Orain dela bi aste gure herri maite-an gauza bitxia gertatu da.

Baserritar batek zortzi zaldi askatu zituenGernika Ibilbideko belardian, lur jabeenbaimenarekin. Denak beltzak, ile luzedu-nak, helduak eta koskorrak, polit-politak,eta ikastolako umetxoak poz-pozik zeu-den animalia eder hauek begi-bistanzituztela.

Ba ipuin hau gaizki bukatu zen, zenbaitherritarrek udalean kexua sartu zutelakoeta seguraski alkateak aginduta ahoz

udaltzain buruak baserritarrari zaldiakkentzea agindu egin zion, esanez burrun-ba eta ezkila soinuak ez ziotela lo egitenuzten eta zenbait auzotarrek kexua zabal-du zutela.

Ai ene! Noraino ailegatu gara, martxahonetan ere kaxkoko zuhaitza guztiak(udaletxe ondoan, futbol zelaian,Bizkarreko pinuak) bota egin beharkodira, itzala, ostoak, haizearekin soinuhandia…

Zaldiak gure gizadiarekin 15 mila urte

daramate, halaxe azaltzen dira margotuakEkain eta Santimamiñeko leitzetan, betiguri lanean laguntzen eta elikadura ema-ten.

Hurrengo herriko festetan Baztangottunturroak etortzen badira ziur egonezkila maitagarriak entzuteko auzotarrensastraka oroituz ondotik pasako direla; nineu arduratuko naiz.

Osasuna eta Ekologia!

Manu Aranburu

Ai ene!Ika-mika

Page 5: NOAUA!! 279 alea

5Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

PI L-P I L E A N

Orain arte, San Inazioko erro-tondan geratu izan da

Donostiatik Zumaiara doan autobu-sa. Baina astelehenetik aurrera, KaleNagusiko geltokian geratuko daautobusa. Bertan egin duten geltokiberrian jaitsi beharko dute usurbil-dar bidaiariak.

Kale Nagusia kale estua den aldetik,funtsezkoa da autoak espaloi gaineanez aparkatzea. Bestela, oztopatu egin-

go litzateke autobusaren ibilbidea etahonek trafiko arazoak eragingo lituz-ke. Hala balitz, Foru Aldundiak neu-rriak hartuko lituzke eta bus geltokiaberriro San Inazioko errotondara era-mango luke. Hori da behintzat udal-tzaingoak duen susmoa. Beraz, auto-busaren garraioan arazorik ez bada,behin betiko finkatuko litzateke iru-dian duzuen geltokia, Donostia-Zumaia norabidea egiten duten auto-busentzat.

Astelehenetik aurrera, Zumaiarako

autobusa Kale Nagusian geratuko da

Usurbilgo EAE-ANVk larunbatean

aurkeztuko ditu hautagaiak eta herri-programa

Usurbilgo Ezker Abertzaleaaspaldi hasi zen udal hau-teskundeei begira lanean.

Herri diagnostikoa egin eta gero,herri-programa osatu zuten.Hautagaien zerrenda ere prest dute.Horren guztiaren berri emateko, aur-kezpen-ekitaldia antolatu dute.Larunbat honetan izango da, herrikofrontoian.

Ezker Abertzaleak udal hauteskun-deetan partehartzeko asmoari heldudio eta horren harira dator larunbathonetan gaueko 21:00etarako iragarriduten ekitaldia. Bertan, herri progra-maren berri emango da eta, bidebatez, EAE-ANVren zerrenda aurkez-tuko dute. Segidan, herri-afaria egin-go dute. Dena toki berean, frontoian.Menua hau izango da: langostinoak,urdaiazpikoa eta patea; sahieskiaentsaladarekin eta postrea, kafea etakopa. Dena, 15 eurotan.

Afarirako txartelak salgaiAfarian partehartzeko txartelak

Bentan, Txiribogan eta Zendoian jarridira salgai.

EAE-ANV alderdiaren 133 ze-rrenda baliogabetu dituzte eta

egoera salatu aldera, manifestazioaantolatu da larunbat honetarako Bil-bon. Deitzaileek, EAE-ANVko kide-ek, "bakea, demokrazia, eta eskubidezibil eta politikoak" aldarrikatu nahidituzte Euskal Herrirako. Usurbildik15:30ean abiatuko da autobusa Bil-bora. Baina 21:00etan Usurbilgofrontoian hasiko den ekitaldirakobueltan izango da autobusa.

Larunbatean,

manifestazioa Bilbon

Larunbat honetan gaueko21:00etan, Usurbilgo EAE-

ANVk agerraldia egingo du herri-ko frontoian. Baina datorren aste-an, auzoz auzo ibiliko dira EAE-ANVkoak herri programa aurkez-ten. Saio horietan ere, Usurbilgozerrendako hautagaiek ere hartukodute parte. Hona hemen egita-raua:

- Maiatzaren 16an asteazkena,Kalezarren, arratsaldeko 19:30ean.

- Maiatzaren 16an asteazkena,Aginagan arratsaldeko 19:30ean.

- Maiatzaren 16an asteazkena,Santuenean, arratsaldeko19:30ean.

- Maiatzaren 17an osteguna,Txokoalden, arratsaldeko19:30ean.

- Maiatzaren 17an, osteguna,Kaxkoan, Sutegin, 19:30ean.

Auzoz auzoko aurkezpenak

egingo dituzte

Page 6: NOAUA!! 279 alea

6 Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

KA L E J I R A N

Korrika eta presaka, azken unerartelozorroan egotearen erruz, hemen

natorkizue auzotarrok.Elikadurari buruzko kanpaina batek

zioen bezala “garain, garaikoa” eta gaur,denon ahotan dabilen kontua eta tokatzen

den afera, hauteskundeak direla uste dut.Aurten orain lau urte ez bezala, oraingoz aukera guz-

tiak, Usurbilen bederen, parte hartu ahal izango dute, edoez… Usurbilen zerrenda guztiak ez baztertzeak hautes-kunde trukatuak direla aldarrikatzeari ez diogu utzi behareta Euskal Herri osoan aukera guztiak eta euskal herritarguztiak ordezkatuak egon daitezen ere.

Hauteskundeak direla eta orain arte, azken lau urtetanagintean egon direnen adiskide batek hala esan zidan:“etzekit hok ze inbiauen, dana inda utziko zaiek eta…”halajaina! Txokoaldeko trenbide pasoa konponduta, erri-beretako lur sailetako sarrerak konponduta, soziedade edoauzoko kultur bilgune bat eraikita, auzoko gazteentzatetxebizitzak, babes ofizialekoak gainera, Galardiko sarreraere konpontuta, … Udara baino lehen aipatutako guztiakbukatuta. Iujuu!!

Promesen garaiaTXOKOALDE KOLDO HUEGUN

Pasa den egunetan irrati eta telebistan gaiizan dira uholdeak. Gertaera hauek gogo-

ra ekarri didate duela hamar urte ekainarenbatean izan genituen uholdeak.

Maiatzaren azkenean pozik joan nintzenohera, hurrengo egunean Ikastolaren Eguna bai-tzen. Goizeko 8:00etan ate soinu urduriak esnarazi gintueneanordea, amets guztiak zapuztu zitzaizkidan. Lehiotik begira jarrieta kotxeak ur gainean buelta emanda ikusi nituen, etxeari dan-batekoka. Ziztu bizian atera ginen etxetik, ur zorrunbilo horre-tatik ihes egin nahian eta kostata lortu genuen bertatik irtetzea.Troia auzoa, beste auzo eta herri bezala, suntsitua geratu zen etadenbora behar izan zen sortutako kalte guztiak konpondu ahalizateko. Gaur, argazkiak isladatzen dutena baino ez zaigu gera-tzen, baina nire buruan, eta zuetako askorenean ziurrenik, tinkodirau egun hartako oroitzapena.

UholdeakKALEZAR MADDI GALBETE

Emanaldi ugari antolatu du Jexux ArtzeKultur Taldeak. Txalaparta aitzakia har-

tuta, “Nomada TX” dokumentalak, hainbatkontinenteetan zehar egindako bidaia bat era-kusten digu. Bidaia hau Indiako herri zaharre-netako batetik pasatzen da edo Mongoliatik,non abeslari baten ahots sakonak zirrara sorta-

razten duen gure barruan. Laponia aldera ere eramatengaitu. Bertan txalapartak egiteko trebezia azaltzen da, izanere izotzezko txalaparta bat nola egiten den ikus genezakeeta zein soinu berezi lortzen den. Afrikara ere iristen diraeta hemen, basamortu inguruan, harrizko txalaparta batosatzen dute. Dokumentalak hasi eta bukatu arte paisajeeta doinu zoragarriaz gozatzeko aukera ematen du eta musi-ka hizkuntz unibertsala dela oso ondo erakusten du.

Bestalde “Pantxoa eta Peio”ren saioan jende ugari bilduzen aspaldiko kantak entzutera. Azken diskoko kantakabestu bazituzten ere, garai bateko abestiek jaso zituztentxalo gehienak.

Agenda politikoa berriz bete betea dago udal hauteskun-deak direla eta. Giroa nahasia badago ere, alderdi politikobakoitza murgilduta dabil kanpaina honen betebeharretan.

Maiatzeko agendaKALEBERR I BEGOÑA REKONDO

Maiatza. Hilabete benetan ederra.Astebururako plana prestatzeko

aitzakiarekin sukaldera jo dut NOAUAkoegutegi eder hori miatzera. Lan bikainabenetan, je.... Lehen begiradan ez dirudigauza gehiegi dagoenik, hilabete luzea etaoporrik gabekoa, ai ama!.... Baina bat-batean, Usurbilgua,Usurbildarra eo Usurbilkua ( berdin dio nola esan) izate-ak barnean daramagun festa eta parrandarako sena piztudit eta oihu urrun bat entzutea iruditu zait, nire begiradaegun batean geratzearekin batera. Eta hortxe dago, gureSagardo Egun maitea, Usurbil munduan famatu eginduen festa, noiz iritsiko zain! Urte osoan errepikatuko ezden festa baita hau. Herrikoak ez besteak dira herriarenjabe diruditenak, festarako gogo amaitezin batekin sagar-doaren usaiean tropelean etortzen direnak. Baina inoiz ezdute gu kikiltzea lortzen eta sagardo trago artean lurraldeezberdinetako jendea gure xarmarekin txunditurik gera-tzen da, barreak botaz eta errepikatzeko gogoarekin.Orain egunak aurrera doazen neurrian oihua gero eta oze-nago entzuten dut, gero eta gertuago. Badatorrelaaaa!!!Bitartean ondo pasa eta adi belarriak...

Adi… badatorrelaaaaa!ATXEGALDE AINARA ARNAIZ

Page 7: NOAUA!! 279 alea

7Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

KA L E J I R A N

Bertan bizitzeak merezi du. Inoiz kanporajoaten ez banaiz, urte askoan hemen

biziko naizela aurreikusten dut. Bai. Datozenurteotan hemen izango naiz, urte askoan etahil artean bizitzen… Bizitzen… Nola, baina?Pozik? Zoriontsu?

Ez dakit ba… Bakean bizitzearekin konformatzen naiz,baina… Errepidera irteterakoan bizi esperantza hondoajotzen ikusten badut...

Aurrekoan, Txikierditik nentorrela, gero Usurbilen sartuzen furgoneta zuri berri batek (gidaria Usurbilgo ‘bizi-lagu-na’ ote?) nire bizitza arriskuan jarri zuen. Hark gidatzekozuen abilezia ikusita, hauetako egunen batetan ezbeharraeragingo duela pentsatzen dut. Gero, bihar, etzi… gurutza-tze batek ustekabekoan izorratu gaitzake. Arriskua posibleada. Arriskuaren probabilitatea bada. Eta, arriskuan (etapiperturik) ez dago inolaz ere, inon bizitzerik. Ostia!

Errepidean, zorigaitzaren giltza nornahik eragin dezakee-la, zuhurtasunaz ekiten duenak hutsegiterako probabilita-tea murritzagoa du. Nolanahi ere, auskalo.

Errepidea eta arriskua batSANTUENEA ALEX TELLO

Orain dela aste bete bat bueltatxobat egin nuen Telleindegi eta

Gorosti aldera eta aukera izan nuen auto-pistaren hirugarren karrila egiteko obrakmartxan daudela ikusteko. Bertakoek esanzidaten hiru bat hilabetetan ez dutelaorain daukaten bidetik ibiltzerik izango, moztuta geldi-tuko baizaie kotxez eta oinez ibiltzeko.

Inguruan bota dituzte dauden zuhaitz eta larrak.Orain bertara joateko Arrate baserriaren ondotik joanbehar da. Aipatutako lanekin, lehengo bide zaharraberreskuratuko dute eta akaso, obra hauen ondoriozgauza on bat ikustekotan hau izango da. Bide honekbailara honetako baserrien hurbiltasuna lortzen du.Batzuk ezaguna izango duzue honen arrazoia,Telleindegi eta Gorosti baserritik, Urdaira, ArrateAintzi eta Aintzi-Berri baserrietara joateko presa alde-tik, hau da Agiña menditik bakarrik dago bidea etaberreskuratuko den bideak asko moztuko du baserrienarteko ibilbidea.

Autopistako obrakAGINAGA MªANGELES ARRUTI

Maiatzan bete betean sartuak gaudedagoeneko, eta hilabete handia da

nolanahi ere. Urteroko legez, igaro den igan-dean, Andatza eguna izan genuen etaUsurbilgoez gain, inguruko herrietatik erebertaratu zen jendea. Eguraldia lagun, jendedexente abiatu zen bidean barrena Andatza

gaina zapaltzeko asmoz. Andatzara hurbildu zirenek,hamaiketako ederraz gozatzeko aukera izan zuten etahamaiketakoaren ostean herri kirolak izan ziren. Bertsolarieta trikitilaririk ez zen falta izan eta giro ederra eta doinuederrak zabaldu zituzten.

Itxura leuneko mendia da Andatza, nonahitik begiratutaere. Basogintzaren ondorioz eratutako konifera baso zaba-lek estaltzen dute gain aldea eta pista ugari gurutzatzen dirabaso horietan barrena. Gustu guztietarako aukerak eskain-tzen ditu gure mendiak; oinezkoez gain, egokia da mendibizikletaz ibiltzeko, pistak baitaude bazter guztietan (noskibizikletaz gain, bi eta lau gurpilezko motordunak ugari ibil-tzen dira tamalez). Pista hauei jarraituz Aia, Zizurkil,Andoain, Lasarte, Aduna... iristeko aukera dago ibili nahiduenarentzat.

Behin Andatza eguna iraganda...S agardo egunaren zaingeratzea besterik ez zaigu geratzen. Egun handia kontura-tzerako gainean izango dugu... Bitartean ondo izan etahurrengora arte.

Andatza Eguna URDA IAGA NEREA AIZPURUA

Zubietarrok hiru bozka emateko esku-bidea omen genuen. Bada ez, gauzak

aldatzen ez badira, niri behintzat ukatu egindidate eskubide hori. Bozka bat eman ahalizango dut, akaso. Bozka bakarra, eta horiHerri-Batzarrerako ordezkariak aukeratzeko.

Udaletako jakinarazpenak iritsi zaizkigu egu-notan, Herri-Batzarra zer eta zertarako den azaltzeko. Arretazirakurri ditut Batzarraren eskumenak, lehen ere ezagutzennituenak. Eta ez da hori gaur egun behar duguna. Nortasunhandiagoko Batzarra lortu behar dugu. Batzarraren ahalmena,nonbait egotekotan, ez dago eskumen eskas horietan, baiziketa arautegiko beste puntu batean. Udalek ez dute horren berrieman, baina arautegiaren 11. artikuluak dio udalek Batzarrakontsultatu egingo dutela Zubietari dagozkion gaietan. Hordago koska. Horretan datza Batzarraren indarra: Zubietaridagozkion erabakiak ez daitezela hartu zubietarron parte-har-tze zuzenekorik gabe. Hori da bi udalek inondik inora bete ezdutena eta hori da, hain juxtu, hurrengo legealdian dugunerronketako bat. Eta erronka horri aurre egiteko prest daude-nez, animoak eta eskerrak eman nahi dizkiet Herri-Batzarreraaurkeztu diren herritarrei. Izango duzue nire botoa.

Nire boto bakarra. Hortik aparte, ezin baitut aurkeztu, ezbotorik eman. Kutsatuta bainago, eta kutsagarria bainaiz.Ideologia onartezina baitarabilt buru-bihotzetan.Hauteskundeak ez, “hauste-kundeak” izango dira datozenhauek.

Hauste-kundeakZUB IETA XABIER ARREGI

Page 8: NOAUA!! 279 alea

8 Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

ER R E P O R TA J E A

Maiatzaren 19an saio berezia eskainiko du

Usurbilgo Antzerki Tailerrak

Ikastolara goiz eta arratsalde.Handik atera ostean, batzuk gus-tuko kirol entrenamendu saioeta-

ra, besteak ingeleseko klaseak jasotzera,asko musika instrumenturen batean tre-batzera... Baina badira eskaintza horre-tatik kanpo geratzen diren aukera gehia-go ere. Antzerkigintza alternatibetakobat da; Usurbilgo Antzerki Tailerra.

Pasa den ikasturtetik, 11-14 urte arte-ko hamar usurbildar Usurbilgo AntzerkiTailerrean partehartzen ari dira.Ekimenak emaitza ezin hobeak izan ditugazteen artean. Tailer horretan parte har-tzen hasiaz geroztik, zaletasun berri batdute. “Hainbat ekintzetan beren lekuabilatzen ez zutenek, tarte hori antzerkianaurkitu dute”, adierazi du MarianGoenagak. Yolanda Arrietarekin batera,abian jarri zuten antzerki tailerra2005ean, urte hartako Herri Antzerkianhaurrek izan zuten esperientzia bikainabizi ostean. Iraitz Lizarraga aktorearekinharremanetan jarri eta bera ari da irakas-le lanetan.

Herriko bizitza dinamizatzeko bideedo aukera bat ikusten zuten eta dagoe-neko hasierako planteamendu haiek erre-alitatean bilakatu dira. Jendaurreko saio-ak eskaini dituzte. Iaz, ikasturte osoanzehar hainbat obra prestatu eta taula gai-nean erakutsi zituzten.

Baina ziur aski, horietako batetaz osomodu berezian oroituko dira. Pasa denurteko Santixabeletan, lehen aldiz, mas-kota igo eta jaistean antzerki emanaldibana izan zen. Jaien amaiera iragartzenzuen ekitaldiko ikuskizuna ospatzen delaurte batzuk dira. Baina maskota igotzera-koan ez zen inoiz egin. Estreinako aldiz,Antzerki Tailerreko kideak izan zirenemanaldia eskaini zutenak. “Herrianagertzea oso polita izan zen”, gogoratzendu Goenagak.

Iraitz Lizarragaren eskutik, antzezlanbatek eskatzen dituen prestakuntza lanezgain, heziketarekin lotuagoak daudenikasgaiak jasotzen dituzte ikasleek. Talde

kideen arteko harremanak lantzen saia-tzen dira. Eta hori baliagarria zaie askori.“Tailerrak ridikuluaren zentzua edotalotsa gainditu edo horretan lagundu die”,adierazi du Goenagak. Duten irakasleaizatea zorte handitzat jotzen du, ekimenaoso ondo bideratzen ari baita.

Ezusteko oso onaAntzerkia gaztetxoen gozagarri bilaka-

tu da. Irakasle eta gurasoen esanetan, osotalde abegikorra da. Larunbat batekosaioa bukatu orduko, hurrengoa noiz iri-tsiko zain izaten dira. Eskolaz kanpokobeste hainbat ekintza gisa, antzerkiahaien lehentasunetako batean bilakatuda. “Gu ere harrituta geratu gara, haien-gan izan duen arrakastagatik. Oso ezuste-ko ona izan da”, adierazi du ekimenarenbultzatzaileetako batek.

Seme-alabak hain pozik ikusita, gura-soak ere hala daude. “Proba bat izan da”,argitu du Goenagak. Esperientzia ondoatera dela ikusi dute. Baina ekaineanamaituko dute bigarren ikasturtea etaaurrera begira zer egin erabakitzekogaraia izango da. Deialdia herri mailan

zabaldu nahi lukete. Kasu horretan, tal-dea handituko litzateke eta horrek lagun-tza gehiagoren beharra izatea suposatukoluke. Baliabide aldetik, mugatuta daude-la jakinik eta hain esperientzia baikorrabertan behera utzi ezin dela jakinda,aurrera egiteko formula bila dabiltza.“Pena merezi du. Honetan sinistendugulako saiatuko gara”, adierazi duGoenagak.

Azken asteotan, Jo eta su ari dira Sutegin entseatzen.

ANTZERKI SAIOA

MAIATZAK 19, LARUNBATA

ORDUA: 13:00.LEKUA: Sutegiko auditorioan.IRAKASLEA ETA GIDOIA: IraitzLizarraga.AKTOREAK: Miren Alkaide, AneBengoetxea, Jon Etxabe, Ander Izeta,Miren Izeta, Nekane Larrañaga, IratiMartikorena, Itsaso Orbegozo, HairaRivero eta Ane Zinkunegi.SARRERA: doan.

Page 9: NOAUA!! 279 alea

9Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

ER R E P O R TA J E A

NOAUA! Nolako hasiera izan zuenUsurbilgo Antzerki Tailerrak?

Iraitz Lizarraga. Hasiera batean,antzerkiarekin kontaktua hartzeko arike-ta batzuk planteatzen hasi nintzen. Bainagero obrak egiteko kristoren gogoa zute-la ikusi nuen. Oso talde dinamikoa daeta haien aldetik asko jartzen dute.Obratxo bat egin genuen gabonetarako;baita Aste Santurako eta ikasturte amaie-rarako ere. Talde honek gaitasun izuga-rria du.

N. Aurten ere erritmo berean zoazte?I. L. Aurten lasaiago gabiltza. Obrak

egitea ondo dago, haiek ere ondo pasa-tzen dute eta azkenean zerbaiten emai-tza ikusten da. Aurten, ordea, gehiagosakondu nahi nuen antzerkian. Hala,maiatzaren 19koa obra landuago batizatea nahi nuen. Arlo gehiago ukitukodituena eta horrekin batera hainbat ari-keta egin, antzerkian gehiago sakontze-ko.

N. Maiatzaren 19an aurkeztukoduzue obra Sutegin. Aurrerapen bat?

I. L. Nahiago dut sorpresa izatea, bainagai sozial bati buruzkoa izango da.Haurrek atera zuten gaia eta interesgarriairuditu zitzaidan. Haien inprobisazioeta-

tik abiatuta, nik idatzitako testu batzukdira. Zerbait polita egingo dugu, nahikoabstraktua eta metaforikoa izan arren,fondo soziala duena. Jendea etor dadilaikustera. Polita izango da.

N. Antzerkian sakontzeko ariketakaipatu dituzu. Zeintzuk?

I.L. Antzerki munduan teknika etaplanteamendu ezberdinak daude.Gorputzari eta antzerki fisikoari garrantzihandia ematen diot. Klase hasieran bero-keta ariketak egiten ditugu, jolastuz etaondo pasatuz. Hortik abiatuta, dantzakoariketak planteatzen ditut. Koreografiakhaiek sortzen dituzte. Hortik ahotsagehitzera pasatzen gara eta gero, inprobi-sazio asko egiten ditugu.

N. Antzerkigintzak zer du beste espre-sio bide askok ez dutenik?

I. L. Antzerkian, publikoarekin harre-man zuzena duzu eta horrek asko ematendu. Hor mugitzen diren energiak, tele-bistan ez dituzu, ezta zinean ere.Momentuko zerbait da, unean bertangaltzen da. Alde horretatik, aberasgarriadela iruditzen zait.

N. Antzerkigintzak zer hutsune ditugaur egun?

I. L. Bigarren mailan utzia dago, bainatelebista edota zinea daudenetik gertatuden zerbait da. Baina horrek ez du esannahi, nire ustez, krisialdian dagoenik. Ezdu behar beste laguntza jasotzen bainahorrek beste bide batzuk bilatzera zara-matza eta askotan hori ez dago gaizki.Laguntza ofizialaren zain izaten gara,baina zuk zure kabuz mugitu behar

duzunean gauza politak ateratzen dira.Hala ere, laguntza gehiago ez zen bateregaizki etorriko.

N. Aktore baten prestakuntzari begi-ra, antzerkiak zer tarte beteko luke?

I. L. Ikasten hasi nintzenean argi nuenantzerkira dedikatu nahi nuela eta gero,bigarren aukera bezala telebista jatekoematen duelako. Bakoitzaren plantea-menduaren arabera dago. Baina teknikakoso ezberdinak dira.

N. Leku gehiagotan ere bazabiltzagaztetxoei irakasten?

I. L. Andoainen, Anoetan etaDonostian.

N. Aktoreen harrobi berria dagoelaesango zenuke?

I. L. Bai. Gogo handia dago adinhorietan. Gero, betikoa gertatzen da,normala den bezala, bakoitzak bere inte-resak ditu eta adinean aurrera egin ahalabatzuk antzerkia utz dezakete.

Iraitz Lizarraga, Antzerki Tailerreko irakaslea

“Talde honek gaitasun izugarria du”

Sutegiko saioa oso polita izangodela dio Iraitz Lizarragak.

ARITZ GORRITI ________________________

“Ikasleen inprobisaziotikabiatuta, nik idatzitako testubatzuk dira maiatzaren 19an

eskainiko ditugunak”

IRAITZ LIZARRAGA

Page 10: NOAUA!! 279 alea

10 Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

PI L-P I L E A N

Asteartea, maiatzak 15, SanIxidro; baserritarren eguna.Egitaraua prest du herritar

talde batek. Kalejira, pilota partida,bertsolariak eta bazkaria Saizarren.Eguna merezi bezala ospatzeko.

“Baserritar gutxi dago eta gutxihoriek etortzera animatuko nituzke”,adierazi du Euxebio Txapartegik, anto-latzaileetako batek.

Goizpasarako ekitaldi sorta prest dutejada. Tartean, baita otorduak ere.Harakina pozik dago, iaz, lehen ez beza-la, asko hamaiketakoa jatera Andazperahurbildu zirelako. Jendea erakartzekobete-betean asmatu zuten zer egin.Aldez aurretik, mezan horren berri ema-tea. “Iaz, apaizari hamaiketakoa debaldeizango zela esan genion”, zehaztu duTxapartegik.

Horrekin batera, ez du huts egingobertsolari gazteen emanaldiak, pilotapartidak edota trikitilariek.

Ezkor, datorrenari begiraZer ospatua izango dute San Ixidro

egunean. Baina kezkatzeko arrazoirikere ez dute falta. Baserriak eta baserri-ko lanetik bizi diren herritarrak eregutxitzen ari dira.

Etorkizuna beltz, etsipenez ikusten

dute. Arrazoietako bat, txandakatzekobelaunaldi berri falta da. “Gauza osozaila dago. Gazteak ez du ikusten etor-kizunik, gogo gehiegi ere ez”, adierazidu Txapartegik. Belaunaldi berriakerakartzeko, berriz, egoerak dezentealdatu beharko luke. “Laguntza faltahandia dago eta oztopo ugari. 10 peze-ta irabazteko 12 pezetaren lana eginbehar da. Etsita geratzen zara”, gogora-tu du. Alde horretatik, kooperatibakegiten duen lana eskertuta, bertakobaserritarrei babes handiagoa emanbeharko litzaiekeela uste duTxapartegik. “Kanpokoei garraiobideajartzen, eta bertakoak itota”, zehaztudu.

Lehia handia da eta erakundeenaldetik, ez dute behar beste laguntzajasotzen. Baina momentuz behintzat,berak eguneroko lanarekin jarraitzeko

asmoa du. San Ixidro egunean bildukodiren gainerakoak bezala, “ahal denarte”, aipatu du.

San Ixidro eguneko jai girora hurbiltzera deitu dute antolatzaileek

Aurten ez da azokarik izango San Ixidro egunean.

SAN IXIDROMAIATZAK 15, ASTEARTEA

10:00 Meza nagusia.11:00 Hamaiketakoa Andazpe

Elkartean. Ondoren, pilota partida, Egoitz

Zelaia eta Arkaitz Oiarzabal bertso-lariak eta trikitilariak frontoian.

14:00 Bazkaria Saizar sagardote-gian (prezioa, 27 euro). Ez da izenaaldez aurretik eman behar.Egunean bertan sagardotegira azal-du eta kitto.

ARITZ GORRITI ________________________

“Gauza oso zaila dago.Gazteak ez du ikusten etorki-

zunik, gogo gehiegi ere ez”

EUXEBIO TXAPARTEGI

Page 11: NOAUA!! 279 alea

11Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

PI L-P I L E A N

Parte hartu dutenak gusturaeta baita antolatzaileak ere.Nafartarrak Kultur Taldeko

kideak pozik dira apirila amaieranantolatutako kultur zikloak izanduen harrerarekin.

Kopia eske ari zaizkie bat bainogehiago. Kultur zikloaren barne, anto-latzaileek Usurbili buruzko DVDemanaldia eskaini zuten Sutegin.Herriaren historiako hainbat pasarteirudi bidez ikusi ahal izan zituztenbertaratu zirenek.

Antolatzaileen esanetan, kuriosita-tez hurbildu dira asko Sutegin antola-tu ziren ekitaldietara. Garrantzitsutzatjotzen dute taldetik ezaugarri hori iza-

tea, jakinminak neurtzen baitu asko-tan ekitaldiekiko dagoen interesa.Hala, bat baino gehiagok ez du hitzal-di batera ere hutsik egin. Hain zuzen,DVD emanaldiaz gain, EuskalHerriaren iragana, orainaldia eta etor-kizuna jorratu dira hiru hitzalditan.Alorreko hiru adituren eskutik.

Izan duten harrerarekin gusturadaude antolatzaileak. Baita horietanizan den parte hartzearekin ere.Hitzaldietan, ikus-entzuleak izateazgain, bertaratutakoek galderak edotakomentarioak egin baitizkie adituei.

Auza Gaztelura irteeraZikloa amaituta, dagoeneko hurren-

go ekitaldia prestatzen dabiltza

Nafartarrak taldekoak. Maiatzaren20an Tolosa-Oria bailarako “nafartar”taldeek Auza Gaztelurako igoera anto-latu dute.

Erronka ez zen hala moduz-koa. Kiroldegian egiteak,zaildu egiten zituen antola-

keta lanak. Baina Jexux Artze kulturelkartekoek lan txukuna egin zuteneta Pantxoa ta Peioren jaialdia prime-rakoa izan zen.

Horrelako kantaldi bat ikustekoaukera gutxitan izan ohi da. Akasohorregatik izango zen; kontua da ia500 lagun bildu zirela Pantxoa taPeioren emanaldian.

Emanaldiaren lehen zatian, "Lurraeta maitasuna" azken diskoko kantuakabestu zituzten, tarteka kantu zaharra-goren bat eskainiz. Kontzertuarenazken zatian, batez ere kanta "zaha-rrak" jo zituzten, betikoak, eta jendeakantaren erritmora txaloka aritu zeneta abestien leloak alai kantatzen.

Sutegin, Oreka TxBezperan, Nömadak Tx filmearen

bi proiekzioetan ere lagun asko bilduziren. Oreka Tx taldeko kideakSutegin egon ziren, txalaparta etaguzti.

Nafartarrak taldeak antolatutako zikloa ere, arrakastatsua

Jende ugari Pantxoa ta Peioren kantaldian

Irudian, Jexux AgirresarobeNafartarrak taldeko kidea eta

Gabriel Ezkurdia hizlaria.

Herri Urratsen kamisetak soinean igo ziren kiroldegiko oholtza gainera Pantxoa ta Peio.

Ane Albisu dantzari eta ikerlaridonostiarrak ostiral honetan

esakiniko duen hitzaldiarekin amai-tuko da Jexux Artze kultur elkarteakantolatu duen egitaraua. Euskal jan-

tzi tradizionalen nondik norakoaketa egun duten erabilpena azaldukodu. Hala nola, jantziak ere jendaurre-an erakutsiko ditu. Ostiral honetan,maiatzak 11, 19:30ean Sutegin.

Euskal jantziei buruz hitzaldi interesgarria

Page 12: NOAUA!! 279 alea

12 Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

PI L-P I L E A N

“Irakurri eta oparitu”

ekimeneko lehen liburuak mailegatu dira

Sutegi udal liburutegiko sarre-rako atea ireki eta eskuinaldeko apaletan daude dene-

tariko istorioak biltzen dituzten ehunliburuak. Adin tarteka sailkatutadaude eta begiratu bakarrik ez, mai-legatzeko moduan dira guztiak.Baina dagoeneko batzuk falta dira.Herritarrak “Irakurri, gozatu etaoparitu” kanpainara hurbiltzen hasidira.

Dagoeneko etxera eraman dituzteeuskarazko irakurzaletasuna bultza-tzea helburu duen ekimeneko liburubatzuk. Lehen maileguak egin dituzteeta dagoeneko irakurtzen hasiak dira.Baina eskari gehiago egon zitezkeen,eguraldi onak eta duela gutxi izanda-ko jai-zubiak hainbeste eraginik izan-go ez balute. Bi faktoreek ekimenari ezdiote ekarpen handiegirik egin. “Pasaden astean bestetan baino jendegutxiago ibili da, oro har, liburute-gian”, adierazi du liburuzain lagun-tzaile Amaia Minerrek.

Edozein kasutan, oraindik lehenegunak baino ez dira. Nahi duenakoraindik bi hilabete ditu kanpainanparte hartzeko.

Ehun liburu daude aukeran etahorietatik hamar kanpaina abiandagoen herrietako euskara elkarteekproposatu dituzte. Kanpainarako hau-tatu diren liburuetako bat maileguanhartu eta irakurtzearekin batera, ira-kurleak beste zeregin bat izango du.Liburuari buruzko fitxa txiki bat betebeharko du; pertsonaiei edota konta-tzen diren istorioei buruzko galderamotz eta orokorrei erantzun beharkodie. Fitxa ez da bete behar mailegatu-tako liburua liburutegira itzultzerako-an, “etxean irakurtzen ari direneanbaizik, horretarako denbora hartudezaten”, argitu du Minerrek.

Deskontu txartela eskuratzeko aukeraArdura hori bere gain hartzen due-

nak izango du konpentsaziorik.

Irakurritako liburuarekin batera fitxaeskatutako datuekin beteta liburutegi-ra eramaten duenak deskontu txartelajasoko du. Horrekin Lizardi edoLaurok liburu dendatara joan eta ira-kurritako liburu bera %25 merkeagooparitu ahal izango dio beste pertsonabati. NOAUA!-ko bazkideek %50merkeago eskuratu ahal izango duteeta oparia jasoko duenaren datuakutzita, kultur elkartea bera liburuapertsona horrengana heltzeaz ardura-tuko da.

Irakurzale askoUsurbilen liburutegira gerturatzeko

ohitura errotua dago. “DVD-ekinbatera liburu asko mailegatzen da”,adierazi du Minerrek.

Kanpainaren jarraipena webgune honen bidez egin daiteke.

“DVDekin batera liburu asko mailegatzen da

Usurbilgo udal liburutegian”

AMAIA MINER

ARITZ GORRITI ________________________

Page 13: NOAUA!! 279 alea

13Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

PI L-P I L E A N

Santixabeletako diseinu lehiaketanpartehartzeko azken eguna, maiatzak 21

Jaietako egitarauak diseinatzaileabehar du. Horregatik, udalak lan

hori egiteko lehiaketa antolatu du.Partehartu nahi duenak egitarauarentestua jaso behar du udalekoSoziokultura batzordean eta testuhorretan oinarritu behar du berediseinu lana.

Formatu artistiko guztiak onartukodira: pintura, akuarela, collage-a,

argazkiak, digitala... Egilearen datupertsonalak, gutunazal itxi bateanadieraziko dira. Gutunazalean, aur-keztutako lanaren atzealdean agertukoden izengoiti bat idatzi beharko duegileak.

Aurkezten diren lanen artean, bataukeratuko da. Irabazleak 500 eurokosaria jasoko du. Lanak Soziokulturabatzordean aurkeztu behar dira.Maiatzaren 21a baino lehen.

“Perez gure sagutxo hori” filmeabotako dute igande honetan Sutegin

Pelikula eder batez gozatzekoaukera izango dugu igandehonetan Sutegin. Emanaldia

arratsaldeko 18:00etan hasiko da etaprezioa euro batekoa izango da, bainaez da aldez aurretik erosteko aukerarikizango. Beraz, egunean bertan etaSutegiko takillan salduko dira sarreradenak.

Juan Pablo Buscarinik zuzendu zuenpelikula hau eta 2006an aurkeztua izanzen. 92 minututan, Perez sagutxoarenibilerak ezagutuko ditugu. Berarekinbatera, Lucia, Santiago eta Pilar dirafilm honetako protagonistak.

Lucia beti abentura bila doan neskaurduria da. Lehenengo hortza erortzenzaionean Perez sagutxoak ez dio dirurikuzten eta Lucia arduratu egiten da eta

sagutxoari zerbait gertatu zaiola uste dueta bere bila joatea erabakitzen du...

Ikasturte honetan, UdarregiIkastolako bostgarren eta sei-garren mailako ikasleak

Bertsogintza eta Ahozkotasunaikastaroa landu dute Hizkuntzakoorduetan. Saio hauek BertsozaleElkarteko Iñaki Gurrutxagarekinburutu dira. Orain, ikasturte osoanikasitakoa erakusteko aukera iritsizaie.

Datorren asteartean, hilak 15,Udarregi ikastolako aretoan bertsojaialdi polita eskainiko dute.Arratsaldeko 18:00etan hasiko daikasleen saioa.

Aurten, bostgarren mailako 27ikasle eta seigarren mailako 48 ikas-le izan dira ikastolako bertso-taile-rrean partehartu dutenak. Beraz,bertsoak badu etorkizunik.

Astearte honetan,Udarregiko ikasleen

bertso jaialdia

Ohi bezala, Agerialdeko patio-an egingo dira Santixabele-

tako danborradak prestatzeko entse-guak. Ostiral honetan, maiatzak 11,arratsaldeko 19:00etan hasiko dahaurren entsegua. Iluntzeko20:30ean, aldiz, helduen entsegua.

Aurten Santixabel bezperan egin-go dira danborradak: haurren saioa12:30ean hasiko da; helduena19:30-22:30 artean.

Danborradakoentseguak asteburuhonetan hasiko dira

Azken asteotan iragarri dugunoharraren harira, badirudi

aurrera egingo duela emakumezkoen-tzako pala ikastaroak. 16 urtetik gora-koentzat izango da ikastaroa eta palazeta teniseko pilotarekin egingo da.

Maiatzaren hirugarren astean hasi-ko da eta ekaina bukaeran amaitu (6asteko iraupena). Astean ordu t’erdi-ko bi saio egingo dira. Partehartzai-leen artean lehiaketatxo bat egiteko

aukera ere aurreikusi da. Ikastaro honen bidez, beroketa,

luzaketak, oinarrizko teknika lantze-ko ariketak, oinarrizko taktika egite-ko ariketak, araudia ezagutzeko arike-tak eta oinarrizko gaitasun fisikoaklanduko dira.

Ordaindu beharreko kuota 20eurokoa izango da. Gehienezko kopu-rua: taldea 10 pilotariz osatua.Herritarrek lehentasuna izango dute.

Aginagako Ariztitxo pilotalekuaneskainiko da ikastaroa eta bertakofrontoiaren erabilera ikusita, ikastaroaastearte eta ostegunetan egitea izangoda helburua.

Izen eman nahi duenak, maiatzaren16an asteazkena arratsaldeko20:00etan, Usurbilgo kiroldegianazaldu dadila. Maiatzaren 17an, bile-ra bat egingo da arratsaldeko20:00etan kiroldegian.

Datorren astean hasiko da emakumezkoentzako pala ikastaroa

Page 14: NOAUA!! 279 alea

14 Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

DE N B O R A PA S A K

Bazkide egin zaitez!36 euro urte osorako

Izena:1.Abizena:2.Abizena:Helbidea:Herria:Telefonoa:E-posta: Kontu korrontea:

Orrialdea bete eta NOAUA!ra ekarri edo telefonoz deitu: 943 360 321.

ASKO DUGU ESATEKO NOAUA! astekaria, tren eta autobusen

ordutegia, noaua.com, kultur ekitaldien sus-tapena, euskararen normalizazioa, urtekoegutegia, beka deialdiak, NOAUA! Txiki,Plis, Plas, Txalo ta Jolas, “UsurbilgoBaserriak eta Baserritarrak”... Gure bazkide-ak harro egoteko moduan dira. Baina gehia-go eta hobeto lan egin daiteke.

Orain, bazkide egiten bazara, Usurbilgobaserrien liburua jasoko duzu opari gisa.

Ahalbalu

Aldekotelefonoa

ErrepikaUkimen-

duak

Zango-arti-kulazioak

(Infin.)Kendu

Musikanota

Lotan

Gorribihurtua

Zurestimatua

Arloak

Agorrak

Noizbait

Olatua

Argizagi

GipuzkoakoeskualdeaArabako

mendialdea

Zegoena*

IRUDIAN

Fruitutropikal

Musikanota

...BaskoniaKontso-nantea

Esku itxi

Biloa

AintziraErrep., Txi-leko ibaia

SufreaKontso-nantea

Ate, hitzelkarketan

Uso arUnited

KingdomListua

Biba!Kakoaren

forma hartu

Argi, hitzelkarketan

Galioa

Apeta,irrika

Hitz-gezidunak

*Usurbilgo kiroldegiaren izenburua. Soluzioa, 16. orrialdean.

Page 15: NOAUA!! 279 alea

15Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

I Z E R D I PAT S E TA N

Ingalaterrako Manchester hirianjokatzen ari den Visa MundukoKopa Paralinpiarrean da egun

hauetan Amador Granado herriko txi-rrindularia. Iaz pistan, Kilometroko pro-ban lortutako garaipena errepikatzekohelburuarekin abiatu zen asteazkeneaneta taldekako olinpiar sprint-ean ereparte hartuko du azken urteetan mailabikaina ematen ari den txirrindulariak.

Paralinpiadak alde batera utzita, ezin-duentzat antolatzen den elite mailakokirol-anitzeko proba garrantzitsuena daVisa Munduko Kopa Paralinpiarra.Atletismoa, igeriketa, gurpil-aulkianjokaturiko saskibaloia eta txirrindulari-tza dira Manchesterren jokatzen den eki-taldi garrantzitsu honetako programaofizialean sartuta dauden kirolak etamundu osoko 41 herrialdeko 325 kiro-lari inguru izango dira bertan.

Kirolari horien artean da AmadorGranado herriko txirrindularia.Datorren astean beteko ditu 40 urte,baina pistan oraindik onenen artean ibil-tzeko gai dela erakusten ari da ezinduenLC2 mailan aritzen den usurbildarra.Iazko edizioan zapore gazi-gezarekinitzuli zen Manchester aldetik. Beremarka nabarmen hobetu eta Espainiakoerrekorra jarriaz urrezko domina lortuzuen Kilometroko proban, baina ondo-ren, scratch modalitateko azken probanerorikoa izan eta eskuin klabikula hautsizuen.

Aurten ere Manchesterko belodromo-an izango da Amador eta iazko lorpenaerrepikatzeko asmotan da. “Kilometrokoproban urrezko domina eskuratzen saia-tuko naiz. Hala ere, iaz egin nuen den-bora berdintzea edo hobetzea da nirehelburua”. Horrez gain, taldekako olin-piar sprint modalitatean ere parte hartu-ko du Espainiako selekzioko beste bi txi-rrindularirekin batera.

2008an Txinan izango direnParalinpiadei begira, Plan ADOPekoformaziorako eta teknifikaziorako beke-tako bat eman diote Amador Granadoriazken urteetan lortutako emaitza bikai-nen ondoren, eta gaur egun, pistan txi-rrindularitzako Espainiako hautatzailenagusia den Salvador Cabeza de Vacaentrenatzailearen aginduetara ari da

prestaketa lanetan. Manchesterko probagarrantzitsua bada ere, abuztuanBurdeosen jokatu den Munduko txapel-ketara bideratu dute aurtengo prestake-ta. “Maiatzaren 18tik 20ra Sevillan izan-go den Espainiako txapelketara joangonaiz, baina abuztuko Munduko txapel-keta da nire eta nire prestatzaileen helbu-ru nagusia. Bertan emaitza onak lortuazgero 2008ko Joko Paralinpiarretara joa-teko aukera handiak izango nituzke”.

Pistan buru-belarri badabil ere, errepi-dea ez du alde batera utzi Amadorrek.Pasa den apirilaren 21ean ezinduenGipuzkoako eta Euskadiko txirrindulari

txapelketak ziren jokoan Andoainenjokatutako errepideko erlojupekoan etaherriko txirrindulariak garaipena lortuzuen LC2 mailan. “Asko sufritu nuen.Pistan entrenatzen ari naiz azken aldihonetan eta errepidea alde batera utzianeukan. Hala ere, garaipena lortzekobeste faktore bat ere eman zen: txirrin-dulari batzuk ez zuten parte hartuAndoaingo Kriteriumean”. Duela biaste, berriz, 2. postua eskuratu zuenBizkaiko Bira Paralinpiarreko 2. etapan.

Erdian Amador Granado, Usurbilen egindako criterium batean.

Visa Munduko Kopan da Amador Granado

JOSU ARANBERRI ________________________

Usurbilek asteburu honetan ekingodio 40. Gipuzkoako Herri Arteko

pilota txapelketari. Lehenengo kanpora-keta ekidin ondoren, final zortzirenetakokanporaketa jokatuko dute herriko pilo-tariek eta Ataun izango dute aurrez aurre.Ostiral honetan, maiatzaren 11n, herri-ko pilotalekuan jokatuko dute joanekonorgehiagoka arratsaldeko 19:00etatikaurrera. Hurrengo asteburuan, berriz,Ataunen izango dira itzuliko neurketak.Ataundarrek Eskoriatza 4-2 gainditudute lehenengo kanporaketan.

Herriko pilotariei dagokionez, hutsu-ne nabarmen bat izango dute aurten,azken urteetan afizionatu mailan atzelari

modura aritu den Asier Arruti profesio-nal mailara pasa baita. Kadete mailanXabier Santxo eta Jokin Irastorzak joka-tuko dute eta Iban Arruti, Josu Ostolazaeta Haritz Aranburu ere jokatzekomoduan dira. Jubenil mailan ImanolEsnaola, Eñaut Esnaola, Iker Zinkunegieta Jon Esnal dira herriko ordezkariak.Azkenik, seniorretan aurrelariak diraprotagonista nagusi, Jabi Santxo, EnrikeHuizi, Xabier Errasti eta Asier Portu bai-tira maila honetan izena emanda daudenpilotariak. Enrike Huizi herriko pilotaelkarteko ordezkariaren esanetan kadetemailako partidetan erabaki daiteke finalzortzirenetako kanporaketa hau.

Ataun-Usurbil Herri Arteko pilota txapelketan

Page 16: NOAUA!! 279 alea

16 Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

INGO AL DEU?

Soluzioa

Eguneko goardiako farmaziakMaiatzak 10, ostegunaGil, Nagusia 24 Lasarte

Maiatzak 11, ostiralaAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Maiatzak 12, larunbataDe Miguel, Nagusia32 LasarteOa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil

Maiatzak 13, igandeaDe Miguel, Nagusia32 Lasarte

Maiatzak 14, astelehenaUrbistondo, San frantzisko 1, Lasarte

Maiatzak 15, astearteaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Maiatzak 16, asteazkenaDe Miguel, Nagusia 32 Lasarte

Maiatzak 17, ostegunaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Maiatzak 18, ostiralaGil, Nagusia 24 Lasarte

Maiatzak 19, larunbataRodriguez, Nagusia 42 atz LasarteIturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Maiatzak 20, igandeaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZJ. Etxebeste Farmazia Elkano 2 kalea, Hernani. 943 552087 (gaueko guardia 22:00etatik 09:00ak arte)

2007ko egutegia noaua.com webgunean

ASTEGUNETANZubieta-Donostia

7:55*/ 9:30(T) / 13:15(T)14:35*(T) / 19:15(T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

7:15* /9:00 / 12:45(T) 13:45* /18:45

LARUNBATETANZubieta-Donostia

8:15(T) / 12:45 15:15(T) / 21:35(T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

12:15(T) / 14:30(T) / 21:00(T)

JAI EGUNETANZubieta-Donostia

11:25(T) / 13:30(T) 15:30(T) / 21:35 (T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)11:00(T) / 13:00(T)15:00(T) / 21:00 (T)

Zubieta-Donostia TST autobusak

T: Autobus aldaketa beharrezkoa da*: Eskola egunetan / Tf. 943 36 17 40

Usurbilgo Lanbide Eskolak maia-tzaren 12an eta 19an, goizeko

11:00etatik aurrera, ate irekien jardunal-diak egingo ditu. Eskola ezagutu nahiduten guztiei nahi adina argibide eman-go zaizkie. Informazio gehiago,943 364 600 telefono zenbakian.

Lanbide Eskola

JJ B JJ B JJ L JJ G JJ

S A K E L A K O AJJ L E L O JJ A R T

JJ A JJ Z E N A JJ G O R AI N O I Z JJ U K A B I LJJ T I R A I N A JJ A T AI Z A R JJ L A K U JJ U KJJ U R I B E K O S T A JJ

B A D A I A JJ T A U JJ SJJ K O K O JJ G U R A R I

Soluzioa:Oiardo.

Page 17: NOAUA!! 279 alea

17Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

INGO AL DEU?

Agenda

Maiatzak 11, ostirala- “Tradiziozko euskal jantzien nondik

norakoak eta gaur egungo erabilera” hitzal-dia, 19:30ean Sutegin.

Maiatzak 12, larunbata- EAE-ANVren hautagaien eta herri pro-

gramaren aurkezpen-ekitaldia. 21:00etanfrontoian, ondoren afaria.

Maiatzak 13, igandea- “Perez gure sagutxo hori”, igandean

Sutegin ikusgai, 18:00etan.

Maiatzak 15, asteartea- Ikastolako ikasleen bertso jaialdia.

18:00etan Udarregi ikastolan.

Maiatzak 19, larunbata- Usurbilgo Antzerki Tailerraren lanen

aurkezpena. 13:00ean Sutegin.- Landarbaso abesbatza Salbatore elizan,

18:30ean.- Batukada emanaldia 20:00etan kalean.

Haur Eskola Partzuergoansartzea erabaki zuen udal-

batza plenoak maiatzaren 2andeitu zuen ezohiko saioan. Udalordezkari gehienek PartzuergoarenEstatutuak eta lankidetza-hitzar-mena onartu zituzten.

Hartutako erabakiak, batetik,orain arte zerbitzuak kudeatudituen Ibanher enpresarekin kon-tratua amaitzea aurreikusten du.Bestalde, Hezkuntza Sailera HaurEskolaren instalazioen onarpenaeskatzeko dokumentazioa bidali-ko da.

Aldaketarik ez bada, ikasturteberrian Partzuergoan sartuta egon-go litzateke. Baina ez da izangoaldatuko den gauza bakarra.

Bertako langileen lan-baldintzakere, Partzuergoaren araudira egoki-tuko dira.

Azken batean, Partzuergoarenaraudiak zehazten dituen estatu-tuak onartu dira. Horrekin batera,Partzuergoan sartzeko EuskoJaurlaritzaren eta udalaren artekolankidetza-hitzarmenari ere ones-pena eman zitzaion azken ezohikoudalbatza saioan.

Haur Eskola Partzuergoan sartzea

erabaki zuen udalbatza plenoak

Page 18: NOAUA!! 279 alea

18 Noaua! - 2007ko maiatzaren 11n

GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak Julen!Maiatzaren 5eanurte bat egingoduzu. Oso ondopasa familiarenpartez.Muxuak!

Zorionak Iratxe eta Asier!!Maiatzaren 10ean zenbat urteegingo dituzue? Puf! Asko baietz!!!Ondo pasa eguna eta muxu haun-di bat biontzako Josune, Oskar,Patxi, Malen, Olatz, Xabi, Txingueta Zaloaren partez.

Zorionak Ioritz!Maiatzaren 15anegingo dituzu 3 urteeta etxeko guztiekzorionak eta muxuhandi bat emannahi dizkizugu.Ondo pasa!

ZorionakTirtir! Pasian-pasian honera ereiritsi gaituk. Afariahire kontu, benopotea.

JAIOTZAKHaritz Garitaonaindia SagarnaApirilaren 27an jaio zen.

HERIOTZAKJose Javier EzpeletaZabala, maiatzaren 7anhil zen 64 urte zituela.

ETXEBIZITZA

- Usurbilen pisu bat alokatu nahi dut.Presazkoa da. Deitu telefono honetara:627285904.

- Bizkarre kalean pisua salgai: 2 komun,sukaldea, sala, 3 gela, ganbara eta garajea.48.000.000 pta. Interesatuak deitu650938489 telefonora.

- Salgai. Kaxkoan, 3 logelako etxea trastearo-arekin. Garajea aukeran. 685731792

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Moto bat saltzeko, Richoo RR beltza, 49cm3. 649 302 733 (David). Ondo zain-dua, “extra” asko ditu.

- Estrenatu gabeko Aprilia Scoter SR 50motoa saltzen dut. Zozketa batean toka-tua denez, duen prezioa baino 400 euromerkeago salduko nuke (1900 euro). 649356 081.

LANPOSTUAK

Lan-eskaintzak-Usurbilgo kafetegi batean goizez lana egite-

ko pertsona euskaldun bat behar dugu.Interesatuak deitu 690106070 telefonora.

- Emakume edo neska euskaldun bat behardugu ume bat zaintzeko. 678582665.

-Benta tabernan lan egin nahi baduzu deitu:685 757 962.

- Kamarero edo kamarera euskaldun batbehar da Zumeta jatetxean. 943 36 27 13.

-Arratsaldez etxeko lanak egiteko emakumebaten bila gabiltza 645 403 905.

Lan-eskaerak- 19 urteko neska usurbildar bat naiz, magis-

teritzako ikaslea, eta udan umeak zaintzenegingo nuke lan. Interesatuak deitu:610369330 / 943366220 (Ane).

- Pertsona helduak zein haurrak zaintzeko

edo etxeko lanak egiteko neska bat eskain-tzen da. 677343326

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanakegiteko, pertsona helduak zein haurrakzaintzeko. 630274906

-Emakume bat eskaintzen da umeak edo per-tsona helduak zaintzeko. 676221378.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzekozein etxekolanak egiteko. Egun osoko dis-ponibilitatea. 679742413.

- Portalak eta eskailerak garbitzeko neska bateskaintzen da. Esperientzia horrelakolanetan. 690 784 113.

- Oporretako, ospakizunetako, edozeinmotatako bideoak montatzen dituen pro-fesionala eskaintzen da. 943555835/ 617242 660.

- Etxeko lanak egin, pertsona helduak zainduedo jatetxe batean lan egiteko prest nago.610 669 335.

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egite-ko eta umeak zein pertsona helduak zain-tzeko. 618434990.

- Etxeko lanak egiteko edo pertsona helduakzein haurrak zaintzeko emakume bateskaintzen da. 620646769.

-Arratsaldetan lan egiteko mutil bat eskain-tzen da. 664 774 024.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

-Apirilaren 30ean orban gorriztak dituenSetter Ingeles bat galdu da Andatzan.Ikusi baduzu deitu 679387345 (Ainhoa).

- Inork etxean alfer-alferrik telebista txiki batedukiko balu, gustora berrerabiliko genu-ke Udarregi ikastolan. Bide batez, zaharki-tutako vhs bideo reproduktorea ere hau-tsak jaten ari badizu, guk etekina aterakogenioke ikastolan. Telefono zenbakia: 943361216.

- Pottoka salgai, kalifikatua eta subentzioa

jasotzen ari dena. Tf: 626 220925.- Egurrezko aulkiak salgai. Aritz egurrez egi-

nikoak. 943 36 20 49.- Salgai bixkientzako aulki bat, Red Castle

markakoa, osagarri guztiekin: burbuja,zakua... 943 36 07 54 (Ana).

- Gure loritoa martxoaren 7an desagertu zen,haize handiarekin beldurtu egin zen.Ikusten baduzu, mesedez, deitu: 656 734413 (Ainara).

- Lur zatitxo bat hartuko nuke, baratz txikibat osatzeko. 615744076.

- Bigarren eskuko trikitixa bat erosiko nuke.656 76 52 13.

- "Enciclopedia general ilustrada del PaisVasco" Auñamendi enziklopediaren 80tomo dauzkat saltzeko prezio oso onean.635733984.

-Benelli repetidora salgai 600 euro. Telefonozenbakia: 645 735750.

- Mercedes Vito Mixta 112CDI bat saltzendut. Aire egokitua, kristal tintatuak, biga-rren bateria, berogailu autonomoa, aurre-ko eserlekuak birikariak, dena hornitua,ASR... 610431999.

-Faema markako lau besoko kafetera bat dau-kat salgai. 645708191.

-5 urte dituen Renault Megane Coupe batdaukat salgai. 637 760 852.

-Bizirik edo jateko garbituta antxumeak sal-gai. Baita bertako babarrun beltza etabaserriko oilaskoak ere 664 774 024.

-Citroen Berlingo bat, kamara isotermikodu-na salgai. 676 453 176.

- Snow egiteko tabla bat fijazioekin salgai.679 185 102.

- Argazki zaharrak berritzen eta txukuntzendira. Baita ezkontza, opor edota beste edo-zein ospakizunetako bideoak editatu ere.617 242 660/ [email protected]

- Bustner Fun modeloko 5 pertsonentzakokarabana salgai. Tf. 629 680 214.

Oharra: Merkatu Txikirakomezuak, zorion agurrak, hil-dakoen edota jaioberrienaipamenak orri honetan ikusinahi badituzu, honako telefo-no zenbakira deitu bulegoorduetan: 943 360 [email protected]

Page 19: NOAUA!! 279 alea
Page 20: NOAUA!! 279 alea