NOAUA! 490 alea

of 40 /40
ASTEKARIA - 2012ko maiatzaren 18an - XVI. urtea - Usurbil, 490. zenbakia 30 urtez, Usurbil-Arantzazu ibilbidea osatzen www.noaua.com Irabaziak dituen enpresa izan arren, Enplegua Erregulatzeko Espedientea Michelinen Irabaziak dituen enpresa izan arren, Enplegua Erregulatzeko Espedientea Michelinen

Embed Size (px)

description

 

Transcript of NOAUA! 490 alea

 • ASTEKARIA - 2012ko maiatzaren 18an - XVI. urtea - Usurbil, 490. zenbakia

  30 urtez, Usurbil-Arantzazu

  ibilbidea osatzenww

  w.n

  oaua

  .com

  Irabaziak dituen enpresa izan arren,

  Enplegua Erregulatzeko Espedientea Michelinen

  Irabaziak dituen enpresa izan arren,

  Enplegua Erregulatzeko Espedientea Michelinen

 • 3Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anATA R I KO H A I Z E AAlbistea iruditan

  Telefono interesgarriak

  NOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil 943 36 03 21 / [email protected] / www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

  Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua. Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda. Idazkaria: Aizpea Aizpurua. Publizitatea: Bea Alda, [email protected]

  Erredakzio kontseilua, [email protected]: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti, Aizpea Aizpurua. Banaketa: Lourdes Kamino, Olatz Rezola, Ainara Arnaiz.

  Laguntzaileak: Lontxo Zubiria, Maria Angeles Arruti, Ainara Arnaiz, Unai Aizpurua, Maria Jesus Urbieta, Maddi Galbete, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, MaddiZaldua, Iaki Larraaga, Pako Agudo, Jon Etxabe, Alazne Begiristain, Denis Elortza, Pello Aranburu, Xabier Aranburu, Inma Balda, Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi,Maialen Unanue, Ugaitz Agirre, Joxe Pias, Unai Agirre, Idoia Torregarai eta Udarregi ikastola.

  Tirada: 2.800 ale. Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818. Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

  Euskal Herrira!

  Euskal presoak

  Udala 943 371 951Atez ateko bulegoa 900 776 776 Udaltzaingoa 943 361 112Udal zerbitzuak (Brigada) 943 370 148 Gizarte Zerbitzuak 943 377 110Diputazioa - Basetxea 943 361 215 Bake Epaitegia 943 372 336Udarregi Ikastola 943 361 216 Haur Eskola 943 374 061Zubietako Lanbide Eskola 943 364 600 Zubietako Herri Batzarra 943 372 077Hastapen tailerrak 943 360 465 KzGunea 943 023 684Oiardo Kiroldegia 943 372 498

  Sutegi Udal Liburutegia 943 360 692Zumarte Musika Eskola 943 371 594 Etumeta AEK Euskaltegia 943 372 001Kalezar Eguneko Zentroa 943 365 249 Gure Pakea Zahar Egoitza 943 368 770Gure Elkartea Zahar Egoitza 943 371 751 Arrate Zahar Egoitza 943 366 340 Taxia (Angel) 607 928 770Taxia (Joxe Kruz) 677 373 466 Eusko Tren 943 470 976 Korreos - posta zerbitzua 943 362 894Anbulategia 943 362 013 Oa botika 943 376 076Iturralde botika 943 363 395

  DYA 943 464 622Gurutze Gorria 943 272 222 Emergentziak 112Gonzalez Ehorztetxea 943 362 163Gipuzkoa Donostia Kutxa 943 361 202 Euskadiko Kutxa-Laborala 943 364 740Banco Guipuzcoano 943 370 006 Banco Popular Espaol 943 370 411BBVA 943 377 155 Caja Rural Kutxa 943 368 842Argindarra - Iberdrola 901 202 020 Gas naturala - Naturgas 902 123 456Telefonica 1004 Euskaltel 900 840 840

  Herri kirol festa, San Ixidro egunez

  Asteartea, maiatzaren 15a genuenSan Ixidro Eguna. Aste tartez ego-kitu arren, herritar ugari bertaratu zirenlehenbizi mezetara eta ondoren, Demaplazan ospatu zen herri kirol jaialdira.Harri jasotze saio, zaldi dema eta aizkola-rien lehia gertutik ikusten hasi aurretik,haragi edota txorizo pintxoez horniturikantolakuntzak plazan bertan jarritakomahaian, hamaiketako goxo askoa dasta-tu ahal izan zuten. Sabela beteta herrikirolen txanda etorri zen. Giro bikaineanburutu ziren, tartean herritarrak protago-nista izan zituen saioak; besteak beste,Arrilla aita semeak edota Dorronsoro.Artzabalen ospaturiko bazkari batenbueltan borobildu zen eguna. Artzabalen, bazkari baten bueltan borobildu zuten eguna.

 • 4 Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anHE R O R R E K E S A N

  IDOIA TORREGARAI

  Apirila euritan pasa ondoren zein gustura hartzenden eguzkia, ezta? Dagoeneko uda usaia hartzendiegu egunei eta oporrekin amesten hasten gara: lasaiesnatu, paseotxoak eman itsaso ixkiean, leku berriakezagutu... Beno, ba hori guzti hori nahikotxo konplika-tzen da etxean txikiak dituzunean.

  Lehenik eta behin, egutegia dago. Hau da, haur etagurasoen oporrek ez dute normalean bat egiten. Beraz,ekaina aldera, guraso eta amonen agenden arteko puzzleaosatu behar da. Zuk aste honetan goizez ezin dezu,beraz, arratsaldean zure kargu eta goizean amonari esan-go diogu edo Goizean nere kontu aste honetan, bainajuxtu bihar bilera garrantzitsu bat det eta amonari esanbeharko. Egin nahi adina konbinazio. Komodina betiamona.

  Goizetan lasai ohean. Gurean berdin du asteguna, aste-buru edo abuztu izan; EGUNERO, gure txikia 7tanesnatzen da. Suerte handiarekin, 7.30etan. Arbaso ingle-saren bat eduki behar du, zer bestela ezin da entenditu

  horrelako puntualitate britanikoa! Baina halere okerrenada, nahiz eta hain goiz esnatu, 11ak baino lehen ezin iza-ten dugula kalera atera, beti falta delako zerbait egiteko;edo baten zapatilla ez da agertzen, edo besteari bodyaaldatu behar zaio gosariarekin zikindu duelako... buf!

  Kanpora ateratzearena. Zein errexa zen garai bateanoporretarako prestatzea: erropa pixka bat, nezeserra,dokumentazioa eta dirua. Baina orain? Orain koadernobat hartu eta errege Godoen izenak baino zerrenda luze-agoa idatzi behar dut. Zaharrenarentzat erropa konjun-toa, jostailu kuttunak, asmarentzako botikak, biderakohamaiketako/merienda, eguzkitako protekzio berezia,e.a. Txikiarentzat, dozenaka bodyak, pure eta papillen-tzako termoak, ehunkada pardel, ipurdiko krema, jostai-lu kuttunak, aulkitxoa... Zer gertatzen da azkenean? Bazure gauzentzat ez dagoela tokirik, eta galtza bat eta binikirekin konpondu behar duzula 15 egunetan. Agur gla-mourra!

  Ea oporren bueltan zer.

  Imanol Ubeda - Maialen Unanue - Luis Aranalde - Ugaitz Agirre - Aritz Gorriti - Nerea Zinkunegi - Joxe Pias - Unai Agirre - Idoia Torregarai

  Agur glamourra!

  Ika-mika

  Ekainaren 2an: Merkatu Txikia

  Guraso agurgarriak, datorrenekainaren 3an Udarregi Egunaospatuko dugu Usurbilen. Egunhorren baitan, hurrengo aste osoanzehar hainbat ekitaldi antolatu dira.

  Haur Eskolako Gelaburuen bile-ran, Ikastolaren Egunean gurasookzerbait berezia ere egin genezakeelapentsatu genuen, eta hori dela eta, iazbezala, ekintza bat proposatzendizuegu Haur Eskolako guraso guz-tioi: ekainaren 2an larunbata

  Merkatu Txikia egitea. Etxean erabil-tzen ez ditugun gure txikien gauzak(arropak, jostailuak, puerikulturakotresnak, aulkitxoak e.a.) ekarri etabehar dituenari eman eta zerbaitbehar baldin badugu, hartzea.

  Doan izango litzateke dena.Haurdun zaudeten familiak ere lasai

  etorri, falta zaizuen hori topatu deza-kezue eta!

  Era honetan, festa giroan eta guretxikiekin batera, guztiok batera eki-

  men eder bat egin dezakegu.Horretarako nahikoa duzue ekaina-

  ren 2an 10:00etan Haur Eskolako psi-komotrizitate gelara etortzea etxeandagoeneko behar ez duzuen materialhorrekin (erabiltzeko moduan egonbehar du).

  Tartean, hamaiketako goxo bategingo dugu.

  Animatu goiz eder bat pasatzera!

  Haur Eskolako Gelaburuak

 • 5Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anPI L-P I L E A NGero eta gehiago dira

  gida baimena euskaraz ateratzera ausartzen direnak

  Gida baimena euskaraz kan-painari esker, gero eta gehia-go dira animatzen ari dire-nak. Aurreko astean, UsurbilgoPotxoenea kultur etxean prentsaurrekoaeskaini zuten udal zein auto-eskolenordezkariek. Zenbakitan, 2010etik2011ra ia bikoiztu egin da gidabaimena-ren zati teorikoa euskaraz prestatu etaazterketa hizkuntza berean egin dutenenkopurua. 2010ean 47 lagunek forma-zioa euskaraz jaso eta azterketa teorikoahizkuntza berean egin zuen. Horietatik34k gainditu zuten. Iaz, 94 matrikulatuziren euskaraz, 88 aurkeztu ziren euska-razko azterketara eta hirurogeik gaindi-tu zuten.

  Datuok, 2009az geroztik, Andoain,Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria,Urnieta eta Usurbilgo Udalek, etajarraian aipatzen diren udalerriotako 11auto eskolek eginiko lanketaren emaitzadira; Andoaingo Mendi eta Bengoetxea;Astigarragako Otamendi; HernanikoHernani, Lagunak eta Otamendi;Lasarte-Oriako Izarra, Mugica etaLasarte; Urnietako Solozabal etaUsurbilgo Solozabal auto eskolen ahale-ginaren ondorioa.

  Zati praktikoa euskalduntzea, hurrengo erronkaDuela hiru urte hain zuzen, auto esko-

  la guztiok zerbitzua euskaraz eman ahalizateko bitartekoak jartzen lagundu zie-ten Buruntzaldeko udalei; multimedia,liburuak Horri esker, gaur egun gida-baimenaren alderdi teorikoa euskaraz

  prestatu eta azterketa ere euskaraz egindaiteke.

  Baina ez da hemen amaitukoBuruntzaldeko udal eta auto eskolenarteko elkarlana. Aurrera begirako eurenerronka, gidabaimenaren alderdi prakti-koa ere euskalduntzea da. Eta herritaroro, modu berezian 18 urte bete dituztengazteak, zati teorikoa euskaraz egiterabultzatzea.

  Zozketan, 400 euroko sariaHorretarako hain zuzen,

  Buruntzaldeko udal eta auto eskolen egi-tasmoaren berri ematen duten diptikoakbanatuko dituzte, aurten 18 urte betekodituzten Buruntzaldeko gazteen artean.Ohartarazi dutenez gainera, iaz bezala,aurten ere, azterketa teorikoa euskarazprestatu eta egiten duten gazteen artean,auto-eskola bakoitzeko gidabaimenekoalderdi teoriko bat zozketatuko da. Autoeskola bakoitzak, gehienez jota 400 euro-ko saria banatuko du.

  Potxoenean aurkeztu zen kanpaina berria.

  Zumarte Musika Eskolan

  matrikulatzeko garaia

  Maiatzaren 28an irekiko damatrikulatzeko epeaZumarte Musika Eskolan.

  Egunak: Maiatzak 28-Ekainak 1.Ordutegia: Goizez (egunero, astelehena ezik): 11:00-13:00.Arratsaldez (egunero): 16:30-19:30.Informazioa: Kale Nagusia, 45. 943 37 15 94 / www.zumarte.orgIkasgaiak: Musika-Txokoa, musika

  mintzaira, helduentzako musikamintzaira, tronpeta, tronboia, bon-bardinoa, saxofoia, biolina, biola,perkusioa, klarinetea, abesbatza,eskusoinua, trikitixa, panderoa, pia-noa, txistua, gitarra, flauta, organoa,talde instrumentalak.

  Gutxieneko adina: 4 urte.

 • 6 Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anKA L E J I R A N

  Iritsi da maiatza!!! Denok horrenbestedesio genuen eguzkia ere goxo- goxo eto-rri da hilabete berriarekin batera. Loreakpaisaiari edertasun puntua emanaz kolorezjantzi dira, erleei bide emanaz beren lanakederto egiten hasteko. Udaberriak usai berezia

  du, freskotasun handiz etortzen bada ere, epel puntua izatendu egun askotan. Metafora gisa erabiliz, maiatzean izatendugun festa handiaz ezin hitz egin gabe pasa, bero bero etor-tzen baita Sagardo Eguna gurera.

  Maiatzaren hirugarren igandean ospatzen dugun egunhandi honek aurretik ordea, motorrak berotzen joateko gogozizaten gara. Horrela izateko, pasa den larunbatean mozorrofesta antolatu zen Irrati tabernan. Jakin badakigu jendeariasko kostatzen zaiola egun arrunt batean ohikoa ez den jan-tziekin kalera irtetea. Uste nuen jende gehiago ausartuko zelamozorrotzera, baina usteak erdi ustel!!!

  Gauzak ohiko datetan egitea aspergarria da, datetatikkanpo egiteak du grazia. Eskerrak batzuk afrikarrak bihurtuginela momentu batean, eta giro ederrean, motorrak berotze-ko aukera izan genuela!!!

  Ondo pasa Sagardo Egunean eta saiatu gure herria txukunuzten, eredu izan behar dugu, inoiz baino gehiago!!! Ikusiarte. Ondo izan.

  Motorrak berotzen!KA L E B E R R I ANA URDANGARIN

  Zuetako norbaitek asmatuko al luke zeurtaroan gauden egutegia begiratugabe? Nik behintzat kale egingo nuke.Udaberri garaian ero punttua izaten dugula esanohi da eta ez da harritzekoa, eguraldia kontutanhartzen badugu. Denetarik izan dugu, hotza,

  haizea, euria, beroa... Eta dena egun gutxiren tartean. Gaurmanga motzetan, bihar jertsearekin ere hotza... Eta igandeanzer? Ba berriro ere Sagardo Eguna gainean dugula, eta usur-bildarrentzat bereziki egun handia. Behin esan nizuen, kan-poan bizi diren auzotar batzuk ere, egun horretan azaltzendirela eta aurten ere bat baino gehiago azalduko da bai.Halere, badakit batzuk nazkatuta bukatzen dutela hainbestejende tartean ibiltzeaz, eta egia da batzuetan ez dela erraza iza-ten, baina azken urteetan ez dut uste halako jendetzarik bildudenik, ea igande honetan zerekin aurkitzen garen. Eta auzoanzer? Ba begira, azkeneko larunbatean, txirrinda hartu etaauzotik buelta bat eman nuen, eta nahiko triste ikusi nuen. Ezzegoen inor, ez frontoian, ez eta parkean edota eskubaloizelaian ere, eta ez zegoen halako eguraldi txarrik. Gure txiki-tako garaian, horrelakorik ez eta...

  SA N T U E N E A IAKI LARRAAGA

  Atzean egun ilun, arratsalde euritsueta goiz tristeak. Udaberriak bereedertasunaren keinua egin diguazkenean! Batzuontzat beroegia, beste ba-tzuentzat hain desiatua. Adio galtza luze, etatxamarra lodiei. Ongietorria, pirata eta txan-

  kletei! Hau gutxi balitz, begi bistan usurbildarron festa. Urteko festa haundia. Nire festa maitea. Gure festa desia-

  tua. Hemen natorkizue urtero lez, zain zuen dastamenerako.Tabernak zain, beraien abuztu partikularrerako. Eta usur-bildar askorentzat, muxutruk (eta gogo biziz) lan egitekodesioa.

  Harro sentitzen naiz, horrelako egunetan festa honen pro-tagonista izateaz. Baina protagonistak usurbildarrak zarete.Zuek, herritarrok, usurbildarrrok, herriarentzat,Usurbilentzat egiten duzuen festa baita. Gustua ematen duheldu, ume, zein gazte, helburu berdinagatik traineru berdi-nean palaka ikustea. Ziaboga egin eta buelta (mareoakhurrengo egunean izan ohi diren arren!).

  Horrelako egunetan zuen alkate izateak harrotasunez etabizi-pozez betetzen nau. Iritsi da. Hau da momentua. Gozatuegunaz eta ez ahaztu hurrengo goizerako spidifen dosia iza-teaz, (herriko farmaziek ere beren abuztua ere egiten duteeta!). Gora Usurbilgo Sagardo Eguna! Gora!

  UDA-berrianAT X E G A L D E UNAI AIZPURUA

  ZU B I E TA DENIS ELORTZA

  Udaberri eroa Pout-pourri

  Albiste-gai potoloen faltan, honatxZubietako martxaren berri eman-go dizuen zizka-mizka, on eginguztioi:

  Bat. Andatza Egunean zubietar mordoxkabat joan zen Andatza gainera eta horietako

  batzuk Lertxunditik gora antenara doan Santiobide irekiberria estreinatu zuten. Bazen garaia!

  Bi. Eskola Txikikoak kultur astea atzean utzi eta ikas-turte amaiera ari dira prestatzen: gamusinoen gaua,Eskola Txikien Larraulgo festarako egun-pasa

  Hiru. Herri Batzarraren deiari jarraiki, autokonposta-tzeko hainbat ontzi eskatu eta jaso dugu zenbait herrita-rrek. Bestalde, Zubieta Lantzenek Errausketari ateakixten dokumentala eskaini du Kaxkapen.

  Lau. Eguraldiaren petralkeriak petralkeri, uda usainagerturatzen ari da eta udarekin batera, festa usaina. Etabatzuk hasi dira jada koreografiarako musika aukeratzen.

  Bost. Tropela.net webgune arrakastatsuan zubietalan-tzen taldea badugu eta Giro-ko apustuetan XabierArregi dago tropelburu, oraingoz

 • Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anPI L-P I L E A N 7

  D3M-Askatasuna epaiketaren

  aurkako elkarretaratzeak

  Bateraguneko epaiaren aurka

  D3M eta Askatasunaren aurkaasteotan Espainiako AuzitegiNazionalean burutu denepaiketa salatu eta auziperatuei, tarteanAgurtzane Solaberrieta usurbildarrari,babesa adierazteko egun osoko txanda-kako elkarretaratzeak burutu zirenlarunbatean. Goizeko 11:00etan hasi eta21:00ak arte luzatu ziren, Mikel Laboaplazan eginiko mobilizazioak.

  Orduotan, eragile desberdinek partehartu zuten; mobilizazio hauen etaazken asteotako beste hainbat ekimenendeitzaile izan diren Eskubide guztiakproiektu guztientzat sostengu taldekokideek, Usurbilgo Udaleko Bildu etaAralarreko ordezkariek, Usurbilgo EzkerAbertzaleak, agiarrek, Gernika-UsurbilTaldeak, Haur Eskolako gurasoek,Kantu Taldeak, Etxerat edo Herrira bil-guneek eta ITAYA Gazte Asanbladak.

  Goiko irudian hain zuzen, txandakakoelkarretaratzeei hasiera eman zien sos-tengu taldeko kideak dituzue. Azkenkontzentrazioan, 20:00etatik 21:00etaraherritarrek parte hartu zuten.

  Elkarretaratzeok D3M etaAskatasunaren aurkako epaiketa amaie-rara heldu den honetan burutu dira.Hasiera batean, epaiketaren azken saioakostegun eta ostiral honetan burutzeaaurreikusia dago. Baina egutegi haualdatu liteke egunotan.

  Espainiako Auzitegi GorenakBateragune auziari loturikoepaia kaleratu zuen joan denasteazkenean. Auziperatuak, ArnaldoOtegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto,Harkaitz Rodriguez eta Miren Zabaletaez dituzte absolbitu, espetxe zigorrakmurriztu dizkiete. Hamar urtetik sei

  urte eta erdira Otegi eta Diezi, eta zor-tzitik seira, Jacinto, Rodriguez etaZabaletari. Epaia salatzeko hainbatmobilizazio burutu dira asteburuan,Euskal Herriko hiriburu eta udalerrie-tan. Usurbilgo Ezker Abertzaleak deitu-ta, elkarretaratzea burutu zen ostiraleanMikel Laboa plazan.

  Donostiako Olatu TalkaUsurbilen ere ospatu zen

  Olatu Talka izeneko ekime-nak Urko Menaia bakarla-ria ekarri zuen Artzabalera (argaz-kian). Emanaldia, Gure Pakeaelkarteko egoitza sarreran eskainizuen ostiral arratsaldean. Jarraian,Ardi Beltz-en Do Jasmine taldea-ren emanaldia burutu zen.

  Maixu Etxeko pisurakoizen ematea, azken egunetan

  Usurbilgo Udalak berriki alo-kairu sozialera bideratuduen Maixu Etxeko pisuetakobatean maizterra hautatzeko izenemate epea zabaldu du, maiatzaren23ra arte. Apuntatze orriak etaprozesu honi buruzko oinarrieninguruko azalpenak, udaletxeragerturatuta jaso daitezke.

  Larunbatean, egun osoan iraun

  zuen elkarretaratzeak.

  Urko Menaia Artzabalen.

  Larunbatean aritu ziren

  herria girotzen.

  Txalaparta eta trikitixadoinuak, kalea girotzen

  Larunbatean OiardoKiroldegian ospatu zenRuper Ordorikaren emanaldiarenaurretik, kalejira burutu zen arra-tsaldean Kaxkoan zehar.Txalaparta eta trikitixa doinuekgirotu zituzten afalaurreko orduak,Jexux Artze Kultur Elkarteak anto-laturiko hitzorduan.

 • 8 Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anEL K A R R I Z K E TAMichelingo zentro artekoan gehiengoa duten sindikatuek

  Enplegua Erregulatzeko Espedientea onartu dute

  Zentro artekoan gehiengoaduten sindikatuek (CCOO,UGT eta CSI) Michelinekaurkezturiko Enplegua ErregulatzekoEspedientea (EEE) onartu dute.Aldaketarik ez bada, hedabideen ara-bera, Espainiako Gobernuko LanMinisterioak oniritzia eman eta bere-hala indarrean egongo da, irailaren30era arte. Suspentsiozkoa izango da,hau da inor ez dute kalera botako,baina LAB sindikatutik adierazidutenez, langile bakoitza 36 lan egu-nez langabeziara bidal dezakete.Sindikatu abertzalea espedientehonen aurka agertu da. Baita, ELA,ESK eta CGT ere.

  Albistea ostiralean eman zen ezagu-tzera. Astebete lehenago Michelingozuzendaritzak estatuko lau lantegietanaurkezturiko Enplegua ErregulatzekoEspedientea onartu dute. Lan espedien-te honek zer nolako eragina izangoduen LAB sindikatuko ordezkari JosuPortuk azaldu dio NOAUA!-ri, langilebakoitza, asko jota 36 lan egunez langa-beziara bidal dezakete.

  EEE hau irailaren 30era arte indarre-an egongo da. Bitarte horretan,Jarraipen Batzorde bat sortuko da etaPorturen esanetan, astero edo bi asteanbehin elkartu eta langileei informatzenjoango dira, zer egunetan itxiko dugun,zer egunetan ez. Jarraipen Batzordehorretan, negoziazioetan parte hartudutenak baino ez dira egongo.

  Espainiar estatuko lau lantegietako iabehargin guztiei eragingo die joan denostiralean, zuzendaritzak eta zenbait

  sindikatuek Arandan harturiko eraba-kiak. Lasarte-Oriako plantak esaterako,585 langile inguru ditu eta espediente-ak 523 langileri eragingo diela berrieman du LAB sindikatuak.

  Ulertezin eta justifika ezinaEuren esanetan, enpresako zuzendari-

  tzak ekoizpen beherakada jasan dueladio, baina Porturen esanetan, ez dute

  argumentatzen zergatik den. Horigutxi balitz gainera, hor dago 2011koenpresako balantzea. Ekonomikokibehintzat, EEE honek ez du justifika-ziorik. 2011n talde osoak ia 1.500milioi euro irabazi ditu, 2010ean baino%40 gehiago. Joera goranzkoa da.Aurten dakigunez, taldeak %5 gehiagofakturatu du aurreneko hiruhilabetean,adierazi du Portuk.

  Michelingo langileen elkarretaratzea, joan den udazkenean.

  2011n Michelin taldeosoak ia 1.500 milioi euro

  irabazi izan zituen, 2010eanbaino %40 gehiago

  JOSU PORTULan Erreforma bere onurarako

  ari da aprobetxatzen Michelin

  Datuak eskutan, LAB sindika-tuko ordezkariak gertatzenari denaren inguruan honako irakur-keta egiten du. Michelin erreformabere onurarako ari da aprobetxatzen,azkenean diru publikoaz aprobetxa-tzen ari dira bere onura ekonomiko-rako. Benetan salagarria eta larria,adierazi du. Kasu honetan ez daahaztu behar hain zuzen, espainiargobernuak onarturiko lan erreformaberriak isla izan duela. Orain, enpre-sako zuzendaritzak lan espedienteaknegoziatzera derrigortuak ez baitau-

  de, orain enpresak Delegaritzainformatuta bakarrik, automatikokiEEE-a aplika dezake. Lehen ez,LAB sindikatuko ordezkariaren esa-netan, Michelingo zuzendaritzakbeste bitarteko batzuk erabiltzenzituen, barne akordioak, malgutasu-nari loturikoak. EEE batera ez zirenausartzen, negoziatu beharra zutela-ko, garai hartan agian zailagoa zela-ko. Gaur egun ordea, lan erreforma-rekin ez du negoziatu beharrik.Azkenean enpresak erabakitzenduena aurrera doa.

 • Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anEL K A R R I Z K E TA 9

  Jon Lopez, Michelin enpresako langilea

  Langile askok espediente hau ez dute ulertzenNOAUA! Zer sekziotan lan egiten

  duzu?Jon Lopez. Gurpilak egiteko produk-

  zioan ari naiz. Makina berrietan, 50 batlangile egongo gara. Beste sekzio batdago makina zaharrekin eta han beste40 bat. Gurpilen produkzioan, denera100 bat langile egongo gara.

  N. EEE honek zer eragin du zuen-gan?

  J. L. Langile batzuk oporrak izangobalira bezala ari dira hartzen. Bestebatzuk, neure taldean daudenak, erretadaude, EEE hau ez dute ulertzen. Orainegunak sartzen ari gara. Errekorrak egi-ten ari gara eta bat batean EEE bat sar-tzen digute. Jendea pixka bat galdutadago.

  N. Hileotan, lehendik zor zenituztenlan egunak betetzen eta orain, bestetikegun batzuetarako langabeziara bidali-

  ko dizuen EEE bat duzue?J. L. Aurreneko hilabete hauetan egun

  piloa sartu dugu, gurpil piloa egin da,errekorrak hautsi dira eta orain bat bate-an EEE bat sartuta, deskolokatu egindigute. Sentsazioa hori da, engainatutabezala gaude, neure lan txandakoenartean behintzat.

  N. Jarraipen Batzorde bat sortukoda. Langileok noraino izango duzuehitza hartzeko aukera?

  J. L. Langileak ez du eskumenik, ezdu erabakitzeko aukerarik.

  Josu Portu. Erabaki gunea zenbat etagehiago urrundu, badirudi oso ondo ezdakigula zeinek erabakitzen duen EEEaplikatzea, erabakitzen duena ez dagozurekin lanean. Gobernu batek erabakibat hartu eta herritarrari eragiten dione-an, sentsazioa halakoa da. Oso urrundagoen batek hartzen du erabakia.Babesgabetasun sentsazioa dugu.

  N. Nola ikusten duzue lan etorkizu-na? Kezka handiagoa da egun?

  J. L. EEE honen ostean, orain pentsa-tzen jartzen naiz hurrengoa zer izangoote den. Batzuetan pentsatzen jartzennaiz, lantegia itxi egingo ote duten.

  N. Baduzue jada EEE eta halako ego-

  eretara ohitu garen sentsaziorik?J. P. Berregituratzea, EEE erraldoi bat

  izan zen, hainbeste lanpostu galdu ziren.Zuzendaritzak lehiakortasuna hobetze-ko plana izena jarri zion. Baina EEEbat izan zen. Azkenean tristeki ohituegin gara EEE hitza entzutera. Hasieranzirrara sortzen zuen, komunikabideetanere askotan berri ematen zen. Gaur egunordea, jendea ez da aurka egiteko plan-teamenduarekin ikusten.

  J. L. EEE-ak 2008tik aurrera hasiziren sartzen. 2012an gaude eta pentsa-tzen duzu, garai honetan ez dutela EEEbat sartuko, okerrena pasea egongo dela.Eta orain, egoera ikusita arduratutagaude. Zerbait normala da EEE-ena.Beldurtzen ari gaituzte, ezin dela kontraegin bestela okerrago izango dela.

  Josu Portu eta Jon Lopez,

  Michelingo langileak.

  Sindikatuen jarrera desberdinak

  Enpresako zuzendaritzak aurkeztu-riko espedienteak bi blokeetanbanatu ditu langileak ordezkatzen dituz-ten sindikatuak; batetik, EEE negozia-zioaren alde egon eta gehiengoa dutenCCOO, UGT, CSI daude. Bestetik,LAB, ELA, ESK eta CGT. Hauek espe-dientea ez zuten onartzerik nahi etahorren aurka, batasun sindikal bat bila-tzea, hori zen euren asmoa. Aipatumoduan, gehiengoa duten sindikatuek,EEE-ak eraginda lanik egiten ez denegunetarako konpentsazio ekonomikoa

  negoziatu dute enpresako zuzendaritza-rekin. Enpresak %70 ematen zuen,CCOO eta beste sindikatu batzuk %90eskatzen zuten eta erdibidean geratudira %80an. Beste guztia, enpresak nahizituen terminoetan geratu da, adierazidu LAB sindikatuko ordezkariak.

  Etorkizuna, ez oso argiAzken urteotako gertakarien ostean,

  EEE honek langileak ez ditu ezusteanharrapatu. Berregituratze nabarmenaegin zuen Michelinek duela urte gutxi,

  iaz lan hitzarmena onartzeko gorabehe-rak izan zituzten. Hainbat mobilizazioburutu zituzten udazkenean eta urteamaieran, Porturen esanetan,bi urteta-rako soldatetan igoerarik ez aplikatzeaerabaki zuten. Aurrekoarekin alderatu-ta, nahiko hitzarmen txarra.

  Orain EEE hau indarrean egonda,aurrera begira, ez dakigu enpresa non-dik aterako zaigun. Ez dugu baztertzenenpresak beste EEE bat sartzea. Bidehonetatik aurrera jarraitzeko, enpresakozuzendaritzak zailena egin duela diote.

  Hilabete hauetanerrekorrak hautsi dira

  eta orain, EEE honekin,deskolokatu egin gaituzte

  JON LOPEZ

 • 10 Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anBU R U N T Z A L D E KO PU B L I E R R E P O R TA J E A KBaietz gurean,

  lan mundua euskararen bidean

  Pablo Barrio Lasarte Oriako alkateakaurkezle lanak egin zituen, "jakina denbezala Buruntzaldeko udalen aldetik eus-kararen erabilera sustatzeko programaezberdinak martxan daude. Horien arte-an Baietz gurean aipatu beharra dago,kasu honetan Buruntzaldeko enpresetaneuskararen erabilera normalitzatze alde-ra". Ekimena aurkeztearekin batera, hitzhoriekin eskualdean bat egin zuten seienpresen sinadura ekitaldiari hasieraeman zion.

  Gaur egungo gizartean hizkuntz batbaino gehiago erabiltzea ezinbestekoa da,are gehiago enpresaren kasuan: gaztela-nia, ingelesa, frantsesa eta, noski, euskara.Hizkuntzaren kudeaketa egokia egiteaenpresaren jarduna kalitatezkoa den ala

  ez neurtzeko aldagaia da. Euskarari dagokionez, Udal adminis-

  trazioarentzat kalitate planaren eta euska-ra planaren garapena eskutik heldutadoaz. Lasarte-Oriako alkateak zentzuhorretan baieztapen argia egin zuen,Buruntzaldeko Udalok asmo sendoadugu eskualdeko enpresatan euskara pla-nak abian jar daitezen. Alde batetik, sus-tapen lan eginez eta, beste bestetik, diru-laguntzen lerroari eutsiz". 2005ean lanmundua euskaratzeari ekin ziotenBuruntzaldean. Landu gabeko eremuazen eta urte gutxiren buruan aurrerapau-su argiak eman dira.

  Baietz gurean egitasmoaren oinarriak2010-2011. ikasturtetik indarrean

  daude. Urte beteko lanaren ondorenhitzarmena sinatzeko prest dauden seienpresa berri erakarri dituzte. Agerraldihorretan bertan Luis IntxauspeHernaniko alkateak hitzarmenaren non-dik norakoak azaldu zituen, "eskualde-ko enpresek kalitate eta lehiakortasunmailarik onena eskaintzea lortu nahidugu. Euskararen erabilera testuinguruhorretan kokatu nahi dugu. Baietzgurean egitasmoarekin udalon etaenpresen arteko harremanak iraunkor-tzeko zutabeak jarri nahi ditugu. Eta,bestetik, enpresak euskararen normali-zazioaren bidera erakarri ".

  Baietz gurean ekimenarekin bat egi-tea erabaki duen enpresak lehenbizienpresaren egoera linguistikoaren azter-keta egiten du. Datu bilketa baten bidez,egoera linguistikoaren "argazkia" atera-tzen dute. Datu horiek baliatuz, ehunpuntuko hamar ataletan antolatutakosailkapenean, enpresa zein tokitan koka-tu behar den erabakitzen dute.Gutxienetik gehienera, enpresa horrendatuekin 100-1.000 puntu arteko sailka-penean sartzen da. Hamar urrats dira,beraz, euskararen erabileraren garapenaneurtzeko. Erabileraren arabera, enpresa1.000 puntu lortzeraino irits daiteke.

  Euskararen ahozko eta idatzizko erabilera sektore guztietara hedatzeko etenik gabe lanean dabiltzaBuruntzaldeko udaletako euskara lansail guztiak. Elkarrekin eta elkarlanean ari dira zeregin horretan,

  gainera. Apirilean "Baietz gurean" euskara lan munduan txertatzeko ekimena aurkeztu zuten.

  Buruntzaldeko Udal ordezkariek, enpresen ordezkariekin

  eta sindikatuetako ordezkariekin hitzarmena sinatu zuten.

  Eskualdeko enpresataneuskara planak abian jar

  daitezen, Buruntzaldeko seiUdalek asmo sendoa dute

  UDALEN BABESA

  Zer egin egitasmo honekin bat egiteko?

  Ekimenarekin bat egiteko erabakiahartzen duen enpresak urte bete-ko hitzarmena sinatzen du bere herrikoUdaletxearekin. Udalak euskararenaldeko bidea egin dezan 300, 500 eta700 euro bitarteko dirulaguntzak eskai-niko dizkio enpresa horri. Hitzarmenasinatu aurretik Naiara SantxizHernaniko Adarra enpresako kideakenpresen ordezkari gisa hitz egin zuen,belaunaldi gazteak enpresen kudeake-taz arduratzen ari garen neurrian, hiz-

  kuntzaren erabilera beste modu bateralandu behar dela konturatzen ari gara.Zergatik? Batetik, euskaraz egin dituguikasketa guztiak eta ez dugu enpresaeuskaraz kudeatzeko inongo arazorik.Bestetik, inguruan ditugun hornitzaile-ak eta bezeroak bertakoak dira eta eus-kararen alde pausuak ematen ari direla-ko. Maila berean egoteko beharra ikusidugu. Animatzen diren enpresei,eskualdeko udalen laguntza behintzatez zaie faltako.

 • 11Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anBU R U N T Z A L D E KO PU B L I E R R E P O R TA J E A KEskualdeko bost enpresa,

  Baietz gurean egitasmoanIaz abiatu zen ekimenarekin bat egin dute bost enpresek: Hernaniko Adarra eta Panificadora

  Hernani, Usurbilgo Talleres Mecnicos Manuel Echevarria S.A., Lasarte-Oriako Comercial Hosteleradel Norte eta Andoaingo Jaki-Ona. Egitasmoaren inguruan mintzatzeko lekuko aproposenak dira.

  Buruntzaldeko enpresetan eus-kara sustatzea eskualdekoUdalen egitasmoa da, urtezurte garatuz doana. Lan munduan eus-kara sustatzeko ekinbidean, apirilaren23an eskualdeko bost enpresekBuruntzaldeko Udal ordezkariekinBaietz gurean hitzarmena sinatuzuten. Lasarte-Oriako Manuel Lekuonakultur etxean antolatu zuten sinaduraekitaldira Baietz gurean egitasmoare-kin bat egin duten bost enpresetakoordezkariak hurbildu ziren. Haien guz-tien lekukotzak, jarraian:

  NAIARA SANTXIZADARRA LAN TRESNAK, HERNANIEnpresen arteko harremanak euskal-

  duntzeko baliagarri delakoan, ondobaino hobeto hartu zuten Adarra lan tres-nak enpresan Baietz gurean euskarasustatzeko ekimenean murgiltzeko gon-bitea. Enpresaren izenean NaiaraSantxizek borondate osoa dutela adierazizuen, "nik neronek ikasketak euskarazegin ditut eta hasiera batetik asmoa bage-nuen, baina egunerokoak ez du lagun-tzen. Lan karga handia izaten da etalehentasuna lana ateratzea zenez, asmohori alde batera uzten nuen. Udalarenaldetik proposamena jaso nuenean, eki-menean bete-betean sartzea erabakigenuen". Martxan dira aldaketekin etadagoeneko fakturazioan edota errotula-zioan aldaketak egin dituzte.

  Euskararen bidean sartzeko garaiannorberaren eta Udalaren ekimenaz gain,Adarra lan tresnak enpresan eragin han-dia izan du inguru hurbilak ere: "euskal-dunak diren bezeroen edota lankidediren enpresen aldetik jaso genituen eus-karaz lan egiteko eskaerak. Fakturak, adi-bidez, euskaraz bidaltzeko eskaerak jasogenituen".

  Ingurua ere ezinbestekoa da, beraz,

  enpresaren jarduera euskararen bidetikeramateko garaian.

  HIBAI ARIZTIMUOPANIFICADORA HERNANIEskualde mailan udalek martxan jarri-

  tako ekimenekin bat dator, "euskararenerabilpena ahalik eta gehiago zabaltzekosaiakera ondo dago. Ongietorria izandadila!". Dagoeneko urrats batzuk emandituzte, "denen begietara nabarmenakdiren aldaketak egiten hasi gara: kamioie-tako errotulazioa aldatu dugu, bainabaita izen komertziala bera. LehenRefripan zen, eta kutsu erdalduna zue-nez, enpresari Sulabe izena jartzea eraba-ki genuen". Ez dira horretan geratuko, ezdira aldaketa horietara mugatuko.Hurrengo urratsak enpresako barne lana-ri begira eta hornitzaileekiko harremaneibegira eman nahi dituzte.

  JOSE MIGUEL MUJIKAORMA-JAKI ONA, ANDOAINAndoaingo Udal teknikariaren eskutik

  eskualdeko Udal programen berri jakinzuten, "ideia interesgarria iruditu zitzai-gun. Egia esan, gure enpresan erabiltzendiren testuak erdarazkoak dira, baina eus-karatzeko nahiko errazak ziren. Esfortzu

  txikia eginez euskaratzeko aukeragenuen. Eta horrela ekin genion.Dagoeneko martxan gaude eta piskanakaikusiko dugu noraino irits gaitezkeen".

  Luis Intxauspe Hernaniko alkatea, Pablo Barrio Lasarteko alkatea, Marian

  Aranguren Comercial Hostelera del Norteko ordezkaria, Ainara Rodriguez

  Andoaingo alkate-ordea eta Jose Miguel Mujika Jaki Ona enpresako kidea.

  Iigo Uranga, Manuel

  Echevarria SA (Usurbil)

  Buruntzaldea mailako agerraldiraUsurbilgo Talleres MecanicosManuel Echevarria S.A. enpresakoIigo Uranga ordezkaria hurbilduzen. Honezkero lantokian euskarazbizitzeko hainbat pauso eraginkoreman dituzte: "informatika progra-mak euskaraz erabiltzen hasi gara, etalantokiko errotulazioa euskaratudugu. Bide batez, segurtasun neurrieidagokion informazioa ere euskaratudugu. Hori guztiaz gain, barne kude-aketarako eta etor daitezkeen bezeroeibegira gure dokumentazioa euskara-tzea adostu dugu UsurbilgoUdalarekin". Usurbilgo enpresakdituen hornitzaileen %90a euskaldu-na dela dio.

  Bezeroen artean, aldiz, EuskalHerritik kanpokoak erdaldunak dira.

 • Artista bera bezain elegantea izan zen kontzertua

  Hasieratik ohartarazi zuen.Hodeien azpian izenekodisko berria aurkeztera eto-rri zela eta, batez ere, lan berriko kan-tuak eskainiko zituela. Eta halaxe izanzen. Kantu ezagun asko jo gabe utzizituen Ruper Ordorikak. Baina hala ere,bertaratutakoek gogotsu txalotu ziotenaurkezpen bakoitza, kantu bakoitza.

  Juan Carlos Perezek esan zuen behin.Zure ibilbide artistikoan, originalakedo, kantu bat edo gehienez bi idatzikodituzu. Gainontzekoak, horien aldaerakbaino ez dira izango. RuperOrdorikaren kantu berrietan betikoRuper ageri da. Bere zigilua daramate.Horregatik, Oiardo kiroldegian elkartuziren denek, adi-adi entzun zituzten.

  Kantu ezagunenak entzuteko aukera-rik ez zen izan, beraz. Ez da posible,Fas Fatum, Herdoilarena,Hamabostean behin, Zaindu maiteduzun hori... abestien arrastorik ez.

  Baina esandakoa, artistaren proposame-na ontzat eman zen.

  Izan zen salbuespenik, hala ere.Joseba Sarrionandia gogora ekarri zuenEne begiek abestiaren bitartez (harenpoemarekin osatutako MartinLarralde ere abestu zuen).

  Une hunkigarriena, ordea, MikelLaboaren Gure bazterrak abestiarenbertsioarekin iritsi zen. Hitz ederrak

  izan zituen Artze anaientzat eta, berezi-ki, Jexuxentzat.

  Giro polita OiardonKiroldegian egokitu zen txokoa bete

  egin zen eta, horri esker, giro ederraosatu zen. Ikusleen artean, Jose AngelIrigaray egon zen, Ez Dok Amairu tal-deko sortzaileetako bat. Hari ere aipa-mena egin zion Ruperrek.

  12 Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anHERRIKO TALDEAK

  Kiroldegian egokitu zuten txokoa bete egin zen.

 • 13Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anNOAUA! TXIKISantixabel jaietan, gin-kana

  egingo da Umeen Egunean

  Konturatu orduko,Santixabel jaiak hemenditugu. Prestaketa lanakhasi dira eta gurasoak ere martxandira. Ekainaren 28an izango daUmeen Eguna eta gin-kana prestatu-ko dute. Goizeko 10:00etan jarridute hitzordua Paris etxean. Oharhonen bidez, Udarregi ikastolan ikas-ten ez duten haurrak ere animatunahi dituzte, parte hartzera.

  Haur danborradaMaiatzaren 12an ireki zen,

  Santixabeletako haur danborradanparte hartzeko izen ematea. Epeakzabalik jarraitzen du. Apuntatzekoasmoa dutenek, larunbat goizeko11:00etan Agerialdera agertu besterikez dute.

  5 urtetik gorako haurrek parte hardezakete danborradan.Antolakuntzak ohartarazi duenez,banderadun, gastadore, eta kantine-rentzat plaza mugatuak egongo dira.

  Gogoan izan bestalde,Santixabeletako egitarau diseinulehiaketara lanak aurkezteko epeaazken txanpan dela. Interesdunekmaiatzaren 25a dute lanak entrega-tzeko azken eguna.

  Informazio gehiago: 943 371 999edo emailez: [email protected]

  Ekainaren 28an izango da,

  goizeko 10:00etatik aurrera.

  Bertso Jaialdia Udarregin

  Ikastolan urtero egiten denBertso Jaialdia egunez aldatuda. Maiatzaren 24an ostegunarekiniragarria zegoen, baina orain maia-tzaren 28an astelehenez egitea era-baki da, arratsaldeko 17:30ean.

  Datorren ikasturtean LanbideEskolara ikastera joan asmodutenentzat hitzordua: larunbathonetan, goizeko 11:00etan.

  Bilera eta irteera

  Antxomolantxaren eskutik

  Ate irekien eguna

  Ezohiko bilera deitu duAginagako AntxomolantxaElkarteak, gai garrantzitsu batjorratzeko. Bilkura, maiatzaren23rako deitu dute, 18:30eanAginagako ludotekan. Eskertukogenuke ahalik eta jende gehienazaltzea, bertan erabaki zehatzakhartu beharko ditugulako, oharta-razi dute. Bestalde, maiatzaren26rako, Astigarragako Listorretaingurura doaz. Guraso eta haurreizuzenduriko irteeran izena emate-ko aukera dago hilaren 23ra arte,hona deituz: 610 875 287.

  Enjoy English udalekuak

  Enjoy English udaleku irekiakantolatu dituzte UdarregiIkastolan, ekainaren 27tik uztaila-ren 24ra. 5-11 urte arteko haurreizuzenduak egongo dira, astelehe-netik ostiralera, 9:00-13:00 artean.Ekimena gauzatzeko ordea, gutxie-neko taldea osatu beharko da.

  Buruhandi tailerreko erakusketa

  Maiatzaren 24an osteguna, arra-tsaldeko 18:00etatik 19:30era,buruhandi tailerretan egiten ari direnlanak jasoko dituzte Sutegiko erakusge-lan, ondoren erakusketa bat antolatze-ko. Erakusketa bertan egongo da ikus-gai, ekainaren 1 arte.

  Ekainaren 1ean, gainera, TxanMagoa frontoian arituko da 16:30ean.18:00etan txokolatada egingo da eta19:00etan buruhandi desfilea herrian

  barrena trikitixarekin. Ekainaren 2an, aldiz, azoka egingo

  da (ikus ale honetako Ika-mika atala, 4.or). Haur Eskolan, Kalezarren, goizeko10:00etan hasita.

  Antolatzailea: Hitz Aho.

  Ikastolaren Eguneko bazkariaEkainaren 3an izango da aurten.

  Bazkarirako txartelak aldez aurretikerosi behar dira Ikastolako idazkaritzan.

 • 14 Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anIZERDI PATSETAN

  NOAUA! 25. urteurrenean, ibilbi-dea beste bost aldiz egiteko prest zine-ten. Orain baita?

  Joxe Mari Arrospide. Oraindik bai.Oraindik segi behar dugu, gai garenbitartean.

  N. Zuen ibilbidea baldintzatuduena eguraldia izan da. Hasi abuztubatean hasi zineten, baina gero AsteSantura aurreratu egin zenuten.

  J. M. A. Ibilbide luzea da beroarekinibiltzeko. Errepidean ere 14 kilometrodira. Beroarekin gaizki ibili ginen etaaurreratu egin genuen. Orain, hobeto.Aurten ere beldurra genuen, eguralditxarra iragarria zegoen, baina ez.Zumarragatik Legazpira bitartean ater-kiarekin, baina gainerakoan oso onaegin digu. Izan dugu eguraldi txarra,Usurbilen aterkia ireki eta Legazpianitxi beharra. Zazpi lagun ginen orduan,lehen urteak ziren.

  N. Zeinek esan 30 urteren osteanohitura mantenduko zenutenik?

  J. M. A. Poz handia hartu dut, gazte-ak sartu direlako. Segi beharra dago.Gertatzen dena da, Aste Santuan dela.Batzuk oporretara joan nahi eta aukera-tu egin behar. Lehen Larunbat Santuanjoaten ginen baina gerora OstegunSantura aurreratzea erabaki genuen.

  30 urtez, Usurbil-Arantzazu bidea egiten

  Nork esango zien zazpi herrita-rrei, besteak beste Joxe MariArrospideri, duela hiruhamarkada Usurbildik Arantzazura oinezjoaten hasi eta ohitura hark gaurdainobizirik mantenduko zutenik. Hala izanda ordea. Edizio guztietan hutsik egin ezduten hiru usurbildar badira, baina askodira bidera bildu zaizkienak.Usurbildarrak bakarrik ez, baita ingurue-takoak ere. Azken urteotan, belaunaldiberria ere hasi da parte hartzen.Erreleborik badu beraz, usadio honek. 35lagun bildu dira aurten, eta herritarreiparte hartzera animatzen diete.Arantzazurako hitzordua, urteromoduan, hurrengo Ostegun Santuan:goizeko 5:00etan frontoi atzetik abiatuta.

  NOAUA! Zenbat lagun bildu zareteaurten?

  Joxe Mari Arrospide. 35 lagun.Koadrila ona. Oso ondo ailegatu gara.Lagun bat falta zaigu, baina gainerakohirurak urtero joan gara, baita aurtenere. Tartean, 83 urteko herritarra.Aurten, baita zortzi emakume ere.

  N. Ibilbidea ordea 30 aldiz eginduzuenak gutxi batzuk zarete?

  J. M. A. Migel Arrastoa, AsteasukoOiloetxe fenomenoa eta ni.

  N. 30 urtez, ohitura hau nola man-tendu duzue bizirik ?

  J. M. A. Gustatu egiten zaigu mendiaeta ilusio handiarekin hasi eta hortxesegi dugu, aurrera beti. Aldez aurretikibili, pixka bat prestatu eta giro oso onaizaten dugu. Eta hala mantentzen dugu.

  N. Zer prestakuntza eskatzen dizueUsurbildik Arantzazura oinez joateak?

  J. M. A. Asko ibili behar da aurretik.

  Izaten dira gutxi ibilitako urteak etaorduan asko egurtzen da gorputza.Aurretik ondo ibiliz gero, hamar edohamabi orduko ibilbideak eginda, errit-moa hartuta ondo joaten zara. Usurbilgojendeak asko egiten duena da, Erniorajoan eta etorri. 8-9 orduko 40 kilome-troko ibilbidea da. Arantzazukoa berriz,60 kilometrokoa.

  N. Usurbildik bakarrik ez, bestelekuetako jendea ere biltzen da?

  J. M. A. Bai, lehen Zarautz etaOriokoak. Villabonatik eta Tolosatik eretalde polita etortzen zaigu. BaitaDonostiatik, Igeldotik

  N. Aurpegi ezagunen bat joan izan dazuekin Arantzazura. Nor da eta nolatananimatu izan da?

  J. M. A. Martin Berasategi sukaldaria.Gurekin ibiltzen da mendian, mendiagustatu eta esplikatu genion nola joatenginen eta joan behar zuela eta gurekinzazpi urtean joan izan da. Gero iluntze-an bere etxera afaltzera joan izan gara.Harreman handia egin dugu ordutik.Oso ondo portatzen da gurekin, bezeroadugu gainera.

  N. Ibilbidea egiten duzuenok ospa-tzeko biltzen zarete gero?

  J. M. A. Santueneko elkartean bildugara aurten. Batean Tolosan, besteanVillabonan, Donostian, baten bateksoziedadea baldin badu han egiten dugu.Kantu eta bertso giro ederrean egotengara.

  Aurtengo ibilbidean prte hartu duten mendizaleak.

  Segi behar dugu,

  gai garen bitartean

  Villabonatik eta Tolosatikere talde polita etortzenzaigu. Baita Donostiatik,

  Igeldotik

  JOXE MARI ARROSPIDE

 • 15Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anIZERDI PATSETANBelaunaldi berria, ohiturarekin jarraitzeko prest

  NOAUA! Nolatan animatu zinetenUsurbil-Arantzazu ibilbidea egitera?

  Joxemi Otaegi. Mendian ibiltzen hasiginen eta aukera zegoenez, animatuginen, duela bost urte.

  Luis Ugartemendia. Taldean men-dian ibiltzen hasi ginen. Antolatua zego-en martxa luze bat egiteko aukera ikusigenuen. Hemen jarraitzen dugu, men-dian ibiltzea gustatzen zaigulako eta giroona sortzen delako. Ondo antolatzendute eta gustura joaten gara gu.

  N. Giroak ere bultzatzen du ezta,hasi eta segitzera?

  L. U. Ez da azkar joan beharreko mar-txa bat. Azkarrago joaten garenak aurre-ratzen gara, baina gero puntu bateanelkartzen gara berriro denak.

  N. Zuek ohitura honekin jarraitzeagustatuko litzaieke beteranoei. Asmoabai?

  L. U. Bost urte egin ditugu, baina nikuste beste bost urtez jarraitzeko arazorikgabe izango garela. Eta gehiago ere baiseguru asko.

  J. O. Sasoian baldin bagaude, hor ibi-liko gara. Jendea biltzen bada behintzat.

  N. Ibilbide honek zer prestakuntzasuposatzen dizue?

  J. O. Ibili egin behar. Hasi ginenGipuzkoako bira egiten. Igandero, sei

  eta zortzi orduz ibiltzen. Gero aukerahau atera zen, probatu eta gustatu zaigu.

  L. U. Ibilbideak zailtasunik ez du,behin Zelatun igoz gero. Gero azkenaldapa dago, Katabera deitzen diotena,mitikoa. 63 bat kilometro, eta ordu askodira. Gutxi ibilita dagoenarentzat luzeegiten da. Bestela, ibilbideak berak ez duzailtasun handirik.

  N. Mendizaletasuna aspaldikoa dainguruotan. Zer esan Arantzazukobidea egitera animatu ez direnei?

  J. O. Animatzeko. Ez dela zaila. Ez dalasterketa bat, bakoitza bere martxanjoan daiteke.

  L. U. Animatzeko, erronka polita dela.Tolosan 14 orduko ibilbidea jartzen dute,eta 3.000 lagun biltzen dira. Hemen, 63bat kilometro urtero egiten dira eta 35lagun. Gainera autobusa jartzen da etabidean, Mandubian hamaiketakoa etaLegazpiko Aizkorri tabernan bazkariaegiten dugu. Ibilbide osoa egin ezin due-nak, erdibidean autobusa dago baita.

  Erraztasun asko ditu alde horretatik.

  Duela bost urtetik hona egiten dute Usurbil-Arantzazu ibilbidea.

  Hitzordua, Ostegun SantuanIrteera eguna: Ostegun Santua.Hitzordua: 5:00, frontoi atzea.Luzera: 63 km +/- (14 bat ordu).Ibilbidea: Usurbil, Andatza,

  Ziortzako langa, Andatzarrate,Zelatun, Bidania, Santa Ageda,Murumendi, Kizkitza, Zumarraga,Legazpia, Udala, Aizkorri, Arantzazu.

  Gutxi ibilitadagoenarentzat luze egiten

  da. Bestela, ibilbideak berakez du zailtasun handirik

  LUIS UGARTEMENDIA

  ESKUBALOIA KIROLDEGIAN2012/05/18, ostirala:Kadete mutilak, Gipuzkoako Kopa. 19.00h.Usurbil K.E. - La Salle Saieko

  2012/05/19, larunbata:Kadete neskak, Gipuzkoako Kopa (SEMIFINALA). 13.00h. Usurbil K.E. - Urnietako KE

  Jubenil neskak, Gipuzkoako Kopa. 16.30h.Usurbil K.E. - Aiala Zarautz KE

  Jubenil mutilak, Gipuzkoako Kopa. 18.00h.Usurbil K.E. - Amenabar Zarautz KE

 • 16 Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anINGO AL DEU?A

  uto

  bus

  ordu

  tegi

  ak,

  2012

  koap

  iril

  aren

  23an

  egu

  ner

  atu

  ak.

 • 17Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anINGO AL DEU?Agenda

  Goardiako farmaziakMaiatzak 17, ostegunaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

  Maiatzak 18, ostiralaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

  Maiatzak 19, larunbataUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

  Maiatzak 20, igandeaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

  Maiatzak 21, astelehenaDe Miguel, Kale Nagusia 32 Lasarte

  Maiatzak 22, astearteaRodriguez, K. Nagusia 42 Lasarte

  Maiatzak 23, asteazkenaGil, Kale Nagusia 24 Lasarte

  Maiatzak 24, ostegunaAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

  Maiatzak 25, ostiralaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

  Maiatzak 26, larunbataOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

  Maiatzak 27, igandeaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

  * Larunbatetan, Usurbilgo bi farmaziak irekita egongo dira: 9:00etatik 13:30era.

  GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZEcheveste, Elkano kalea 9, behea Hernani Telefono zenbakia: 943 552 087.Urte osoko egutegia jasotzeko bidali FARMA25600 zenbakira (1,39 BEZ barne)

  Maiatzak 18 ostirala- San Juan jaiak. Bilera Haraneko

  lokalean, gurasoek deituta. 16:45.

  Maiatzak 19 larunbata-Ate irekien eguna Lanbide

  Eskolan. 11:00etatik aurrera.- Goazen plazara Dema plazan,

  19:30ean.

  Maiatzak 20 igandea- Sagardo Eguna.- 13:00etan, elkarretaratzea Mikel

  Laboa plazan Usurbilen Nahi Dituguelkarteak deituta.

  Larunbat honetan,

  argazki handi bat egiteko deialdia

  Herrira mugimenduak lane-an jarraitzen du.Etengabean. Goazen pla-zara izeneko ekimena iragarri duteasteburu honetarako. Era honetan,Euskal Herriko plazetara ateratzekodeialdia zabaldu dute. Euskal presoakEuskal Herrira ekarri, gaixo daudenpresoak herriratu eta bizi osorako espe-txe zigorrik ez egotea eskatzeko.Usurbilen, Dema plazan egingo da,larunbat honetan arratseko 19:30ean.

  Usurbilgo Herrira mugimenduak erebat egin du maiatzaren 19rako egin dendeialdiarekin. Goazen plazara! ekime-narekin bat eginez, argazki erraldoi batatera nahi dute. Arratsaldeko 19:30eanjarri dute hitzordua Dema plazan.Helburua Presoak Herrira hitza osa-tzea izango da eta horretarako ahalik eta

  herritar gehien biltzea komeni da. Hitzaosatzean argazkia aterako da, argazkihandi bat hain zuzen ere.

  Ostiral honetan,

  San Juan jaiak

  prestatzeko bilera

  Santixabel jaiak baino lehenospatuko dira San Juanak.Eta Kalezarreko guraso talde batlanean da duela aste batzuetatikhona. Ostiral honetan beste bilerabat deitu dute eta, noski, auzota-rrei irekita dago. San Juan jaieninguruan hitz egiteko bildukodira, maiatzaren 18an ostirala,16:45ean Haraneko lokalean.

  Asteburu honetan

  abiatuko da Usurbil

  Cup txapelketa

  35 talde apuntatu dira aurten.Guztira, 350 bat gaztetxoarituko dira futbolean; ostiraleanhasi eta astebururo, ekaina amaie-rara arte. Usurbil Futbol Taldetikohartarazi dutenez, derrigorrez-koa da talde bakoitzak 18 urtetikgorako pertsona bat izatea aulkianeserita. Bestela, ezingo dute parti-da jokatu.

  Hitzordua, Dema plazan,arratsaldeko 19:30ean.

 • 18 Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anGAZI, GOZO, GEZA

  Zorionak June! 9urte bete dituzu,muxu handi batama, aita, lagu-

  nak eta senideen partez.

  Etxeko dantzari txi-kiak dagoeneko 6urte beteko dizki-gu. Zorionak txa-

  peldun! Etxekoen partez.

  Zorionak Jon, San Ixidroegunean ospatuko duguzure bigarren urtebetetzea.Muxu handi bat etxeko

  partez! Bejondeizula txapeldun!!

  Zorionak Lide eta Intza! Maiatzaren18an urte bat betetzen dezutelako. Muxupotxolo potxolo bana familiaren partez.

  Zure esku trebeekin egindako lanakikusteko parada izan dugu elgarretaratze-an. Gure esku ez hain trebeekin zurebelarriak astindu nahi ditugu, hori bai,goxo-goxo. Zorionak Olatz!

  ETXEBIZITZA

  - 3 logelako pisu bat alokatzen da Muna Lurra kalean.661 43 63 53.

  -Lau logeletako etxebizitza bat alokatzen da Atxegalden.Informazioa: 659389707 / [email protected]

  -Pisua alokairuan Santuenean, 65m berritua, 2 logela,650euro. Tf: 667 438 145.

  - Etxe bat alokatzen da Artaxonan (Nafarroa). 4 logela,jangela handia, lorategia. Hilabeterako edota baitauda parterako ere. 450 euro. 670 090 262 (Irene)

  - Etxea salgai Kalezarren bista ederrekin. 2 solairukoa,bakoitza 115 metro koadro. Eta 2 solairuko bordadena 3.000 m lur sailean. 665720913 / 665720914

  - Kaxkoan atiko berria salgai. 2 logela, sala, komuna,sukaldea eta 2 terraza handi bista ederrekin.Trasteroa eta garajea. 665720913 / 665720914.

  - Pisu bat salgai Kaxkoan. Dena berritua. 3 balkoi etaganbara. Eguzkitsua eta prezio onean. 697 204 758.

  - Etxebizitza alokatzen da Usurbilen. 3 logela, bi bainugela, sukalde eta salarekin. 626 347 914.

  - Pisua salgai Munalurran. 3 gela, sukalde jangela, berogai-lua. Sartzeko moduan. 31 milioi pezeta. 943370957.

  - Aukera ezin hobea! Etxea salgai Santuenea auzoan. 64metro karratu. Dena kanpoaldera. Egoera ezin hobe-an. Merkea, 678 581 991.

  -Pisua alokatzen dut Elgoibarren. Lau gela. 677 780 680.-3-5 gela arteko pisua alokatzen dut Castellonen, oporral-

  di, asteburu pasa edota ezkontza agurretarako. Itsaso,gaztelu eta mendialdeko bistak ditu. 677 780 680.

  - Pisua salgai, San Esteban kalea 11n. 4.pisua. Kanpoalderaematen du eta eguzkitsua da. Hiru gela, sukalde etajangelarekin, komuna, terraza eta ganbararekin. 943455 202 edo 697 530 792.

  - Pisua salgai, San Ignazio 5 kalean. 3 logela, 100 metrokarratu eta terraza. 340.000 euro. 648 013 277

  - Alokairuko pisu baten bila nabil Usurbilen. 674 848 346.- Logela bat alokatzen da Usurbilgo erdigunean. 667740266.- Etxebizitza salgai Atxegalden. 86 metro, sukalde-jangela

  handia, 3 logela, egongela, 2 bainugela, ganbara, terrazahandia. Berritua. 232.000 euro. 699 189 764.

  - Pisu bat alokatzen da, lau gela, sukaldea, sala eta komu-narekin. 609 011 816 / 943 366 318.

  - Pisua salgai Atxegalden. Sukaldea, egongela handia, 3logela, bi komun, ganbara,igogailua. 662 056 899.

  - Duplex bat salgai Santuenean, espazio zabalak, denakanpo aldera, 20 metro karratuko trasteroa, denaberrituta, fatxada eta teilatua konpondu berriak. 677471 648.

  -Altzariak izan eta bi gela dituen alokairuko pisu batenbila gabiltza Usurbil inguruan. Fidantza eman deza-kegu. 626 154 994 / 697 230 419.

  - Etxebizitza salgai Santuenean. Hiru logela, sukaldea,komuna. 120.000 euro. 665 736 896 (Iaki).

  - Pisua alokairuan Atxegalden. 3 gela, sukaldea, bikomun, terraza eta igogailuarekin. 943 371 066 /637 309 209.

  - Etxebizitza bat salgai Usurbilen. 60 metro. 3 gela,egongela, sukaldea, komuna eta trasteroa. 943 37 2633 - 943 36 22 15.

  - Usurbilen edo inguruan, alokairu konpartituan etxebaten bila nabil (ekainetik aurrera). 622 856 181.

  - Atxegalden lau logeletako pisua salgai. Dena berriturik.Prezioa: 251.000 euro. Telefonoa: 699 720 940.

  - 85 metroko etxebizitza alokatzen dut kaxkoan. 3 gela,2 terraza eta trasteroa. 616064059 (gauetan deitu).

  - Alokairuan den pisu baten bila nabil. Idoia695733535.

  - 90 m pisu bat salgai Usurbilen. 3 logela, egongela,sukaldea, 2 komun, 7 metroko ganbara. Oso eguzki-tsua eta bizitzen jartzeko moduan. 699 680 265(eguerdian edo 20:00etatik aurrera). 237.000 euro.

  - Lokala alokatzen da Atxegalden (lehen Truke zena).Prezioa: 360 euro. 943 373 414.

  - Lau logeletako etxebizitza salgai Atxegalden. Ganbaraere badu. Aukera garajea erosteko. 699720940.

  - Salgai dago Usurbilen etxe familiar polit bat, kiroldegiondoan. Tel. 646.041915 Amaia.

  SALEROSKETAK / GARAJEAK

  - Kapritxozko Citroen Saxo salgai premiazkoa 2.200euro. SS-BH, sekula istripurik izan gabea. Ondo

  zaindua eta gehigarri batzuk opari: bolante deporti-boa eta erruberak zabaltzeko piezak. 609 928 387.

  - Lokal bat alokatzen da Usurbilen, 90 metro koadro.250 euro. Gazteentzat..., Atxegalden. 628 063 871.

  - Lokal komertzial bat alokatzen da Atxegalden,Aristitxo kalean. Bi solairu, bakoitza 45 m, guztira90 metro. Argia, ura eta komuna. 658 716 970.

  - 38 m garaje itxia salgai, Txaramunton. 665 677 195.- Garaje itxi bat alokatzen da Artzabalen. 647 120 253.

  LANPOSTUAKLan-eskaerak- Sukaldari bat behar dugu, Xarman. 943 368 771.- Selektibitatea prestatzeko klaseak jaso nahi ditut martxo-

  an eta apirilean, bi alor hauetan: Matematika (zien-tzietakoa eta letretakoa) eta Marrazketa teknikoa.Deitu, mesedez, telefono honetara: 665 748 723.

  - Arratsaldetan umeak zaintzeko neska baten bila gabil-tza. Nahiago Usurbilgoa eta euskalduna izatea.676355635.

  Lan-eskaintzak- Jardineritzako lanak egiten ditut txukun eta modu onean:

  677 443 140 (Iaki).- Neska arduratsua garbiketa lanetan orduka lan egiteko

  prest. 678 998 840.- 18 urteko mutil bat lanerako prest. Baratzean laguntzeko,

  morroi lanetarako, tabernan lan egiteko edo enkarguakegiteko. Tlf.: 626 735 354.

  - Interna moduan edo orduka lan egingo nuke. 636929990.- Helduak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Orduka edo

  interna moduan. 608 774 999.- 17 urteko neska euskalduna, udan lan egiteko prest: umeak

  zaintzeko, ikasketetan laguntzeko, ... Esperientzia ume-ekin eta Bigarren Batxilerra amaitua. 665754889 /634459249 (Ane)

  - 16 urteko mutil euskalduna naiz eta udarako lan bila nabil.Umeak zaindu edo indarra behar den lanak egitekoprest nago, baita beste edozein lan ere. Batxilerrekolehen maila amaitua. 665754889 / 692577515 (Xabier)

  -Interna moduan edo orduka lan egingo nuke. 609632030.-Zerbitzari edo sukaldari laguntzaile moduan lan egingo

  nuke. 650 032 454.- Esperientzia handia izan eta arduratsua den neska

  eskaintzen da garbiketa lanetarako. 618 030 296.-Ontziak garbitzeko edo sukaldari laguntzaile gisa lan

  egingo nuke. 677 108 568- Emakume esperientziadun bat eskaintzen da umeak

  edo pertsona helduak zaindu eta etxeko lanak egite-ko. Claudia. 663 117 579.

  - Gizonezko bat eskaintzen da, jatorriz euskalduna, edo-zein lanetarako. Helduak zaindu, sukaldean lagunduedo baserriko lanetan aritzeko. 627 206 451.

  - Emakume bat eskaintzen da, adineko pertsonak zain-tzeko, etxeko lanak egiteko eta ostalaritza lanetanaritzeko. Interna moduan ere bai. Tlf.: 673 445 903.

  - Emakumea eskaintzen da, orduka etxeko lanak egiteko.662 247 324

  -Umeak zainduko nituzke arratsaldez edo zerbitzarimoduan lan egingo nuke asteburuetan. 638 894 845.

  -Usurbilgo neska gazte bat naiz, Heziketa Bereziandiplomatua eta psikopedagogian lizentziatua. Goizeznahiz arratsaldez, klase partikularrak emateko zeinhaurrak zaintzeko prest. Badut esperientzia baitahezkuntza premia bereziak dituzten haur eta gaztee-kin ere. 688 661 997 / 943 365 005.

  - Neska euskalduna eta usurbildarra naiz, eta arratsalde-tan haurrak zaintzeko zein klase partikularrak emate-ko prest. Atzerriko Hizkuntzako Majisteritzan etaHaur Hezkuntzan diplomatua naiz. Badut esperien-tzia. 652712099.

  - Neska bat eskaintzen da, helduak edo umeak zaintze-ko, edo etxeko lanak egiteko. Orduka edo internamoduan. Tlf.: 628 692 334.

  - LHko haurrentzat klase partikularrak emateko neskaeskaintzen da. 680 453 563 (Maialen).

  - Emakume arduratsua eta erreferentziekin eskaintzenda, etxeko lanak egin, umeak zaindu, edo lan des-berdinak egiteko. Lana behar dut. 626 370 969.

  - DBH eta Batxilergoko klase partikularrak ematekoprest. Matematika, Marrazketa... 687 674 161.

  - Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egin, umeak

  zaindu... Esperientzia daukat, kotxearekin etaeuskaraz dakit. 943 365 079.

  - Matematikako klase partikularrak, maila guztietan, 18urtetako esperientzia. 646717676.-Ingeles neska natiboa, haurtzaindegiko irakaslea 3

  urtetik 8 urte arte klase partikularrak emateko prest.656753063.

  - Esperientzia duen neska bat eskaintzen da umeak zain-tzeko. 660041361.

  - Bertako emakumea, 50 urte, dibortziatua eta familikargarik gabe, pertsona nagusiak zaintzeko eskain-tzen da. Interna lanetarako ere. 697 245 186, Idoia.

  - Emakume bat eskaintzen da, interna moduan lan egi-teko. Erreferentzia onak. 661 091 863.

  -Umeak zein helduak zaintzeko edo ostalaritzan aritze-ko neska bat eskaintzen da. 616376591 /943243119

  - Neska esperientziduna eta ikasketa titulatuak eginapertsona helduak edo ezinduak zaintzeko, garbiketalanak egiteko eta ostalaritza lanetan aritzeko eskain-tzen da. 666773813

  - Orduka umeak zaindu eta garbiketa lanak egitekoeskaintzen da neska bat. 663294970

  - Aleman eta Ingeles natiboak, klaseak ematen ditutUsurbilen. Interesatuak deitu 622 856 181.

  - Etxeko lanak egiten edo haurrak zein pertsona helduakzaintzen edo dendari lanetan arituko nintzateke goi-zez. 620 093 697.

  - Garbiketa lanetan edo dendari moduan lanean aritze-ko neska bat eskaintzen da. 626618097.

  -Emakume esperientziduna eta erreferentziekin eskain-tzen da gauetan adineko pertsonak zaintzeko.618410123.

  -Emakume bat eskaintzen da interna moduan adinekopertsona zaintzeko edo etxeko lanak egiteko.635267221.

  - Emakume bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko edoadineko pertsonak zein haurrak zaintzeko. Ordukaedo interna moduan aritzeko. 633709347.

  - Lehen Hezkuntzako diplomatuak klase partikularrakematen ditu ikasgai guztietan, Usurbilgo lokalean. 688 681 557 edo [email protected] Neska bat eskaintzen da orduka zein interna moduan

  lanean aritzeko Usurbil eta inguruetan etxeko lanakegiteko edo pertsona helduak zaintzeko. 696537247

  -Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko ordu-ka edo tabernan lanean aritzeko. 603794547.

  -Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko ordu-ka edo tabernan lanean aritzeko. 635217362.

  - Mutil gazte bat eskaintzen da baserri, baratzeko lanak,mendia garbitzeko edo igeltseritza lanetarako,677593772.

  - Etxeko lanak egiteko prest nago, baita jende nagusiaedo gaztetxoak orduka zaintzeko ere. 606 800 837.

  - Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko, pertsonahelduak zein haurrak zaintzeko edo ostalaritza lane-tarako. Esperientziduna. 658107757

  BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

  - Mutil baten txamarra, talla 10-12, galdu zaigu fron-toian. Beig eta urdin kolorekoa. 656 702 957.

  - Etxean egindako ardi gazta saltzen da. 687 348 223- Egoera onean dauden kanping kanadienseak jasoko

  genituzke. [email protected] Landetan "movil home" bat alokatzen da "Lago

  Leon"en. Aste Santuko bigarren astea, uztaila etairaila. "Punta Lago" kanpinean. 634 443 909.

  - Hemengo babarruna salgai: 637 974 994.- Haur sila eta kapazoa erosiko nuke: 667 715 075.- Hemengo urra eta patata erosiko nituzke. 634409888.- Zaldi bat jartzeko lursaila alokatuko nuke 616260 451- Akordeoia saltzen dut. Gutxi erabilia. 943 370 344.- Hemengo intxaurrak salgai. 943 67 11 60.- Usurbilen WII-a, PSP-a eta nintendo DSI-aren sofwa-

  rea aldatzen da, Internetetik jaitsitako joko guztie-tan jolastu ahal izateko. Ez da txipik instalatzen,ezda kontsola irekitzen. 635 729 637.

  - Ezkontzetan abesteko talde bokal bat nahi baduzu,deitu 665745071 (Iaki).

  - Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari lirikoa.Maketa bat entzungai daukat. 690784113.

  HILDAKOAKJoxe Intxausti Azurza82 urterekin, maiatzak 10

 • pil-pilean

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  HIRU JAI GUNE,

  ZINTZURRA BUSTI ETA SABELA POZTEKO

  Heltzear da maiatzeko hirugarren igandea, usurbildarrentzat kuttunena den jai

  eguna, bisitarientzat erakargarri bihurtzen dena. Inoizko sagardo postu eskaintza

  zabalena izango da aurten. Edalontzia erosi eta jai giroan murgiltzeko ordua da.

  Jexux Artzeren omenez txala-partariek girotutako hasieraekitaldia izango da eta, aurten-goan, eskubaloi taldeak biltzendituen Usurbil Kirol Elkarteaomenduko dute SagardoEgunaren Lagunak taldekokideek. 50 urte betetzen baititukirol elkarteak 2012 urte hone-tan. XXXI. Sagardo Eguneko jaigiroa une horretan lehertukoda.

  Hortik aurrera, sagardo botilakireki eta husten joango dira baz-kalordura arte. Usurbildar zeinbisitariek, aurten inoizko postukopuru handienetik barrenaosteratxoa egiteko aukera izan-go dute. Jaialdi hau antolatze-az arduratzen diren SagardoEgunaren Lagunak taldekokideen arabera, 48 bat postuegongo dira, hiru guneetanbanatuta; herriko baserritar etasagardogileenak frontoian,Gipuzkoako SagardogileenElkartekoak Dema plazan etaEusko Labelen sartuta daude-nak Askatasuna plazan.

  Azken plaza horretatik mugitugabe, edan bakarrik ez, jate-koa ere izango da. Parrillanegindako oilasko pintxoak zerbi-tzatuko dituzte. Honez gain,

  bada aurtengo ediziorakoantolatzaileek berreskuratuduten ekitaldi bat; usurbildarsagardo botatzaileen lehiake-ta. 12:00etatik aurrera ospatukoda frontoian.

  Erromerian, Fan & Go taldeaJai giroa ziurtatua egongo da

  egun osoan. Goizean,Zumartxan txarangakoak ibilikodira kalejiran. Eta bazkalostean,Zestoako Laranjadi txaranga ari-tuko da.

  Ondoren, Fan & Go taldeare-kin erromeria frontoian. Eta nahiedo ahal duenak jai giroanjarraituko du gaueko ordu txikiakarte. Ohikoa den moduan hain

  zuzen, hainbat herritarrek lanto-kian astelehena jai egitea eska-tua izango baitute. Ondo pasaguztiok!

  ESKUALDE MAILAKOELKARRETARATZEA

  Urtero moduan, euskalpreso eta iheslari politikoeneskubideen aldeko elkarreta-ratzea burutuko da SagardoEgunean. Ohiko hitzorduaizango du, 13:00etan MikelLaboa plazan. Mobilizazioa,Usurbilen Nahi Ditugu bilgu-neak deitu du.

 • txiritik

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  TXOTX.INFO, EUSKAL HERRIKO

  SAGARDOTEGIEN BILATZAILEA

  2012ko sagardo garaiaren irekiera ekitaldian zabaldu zen albistea.

  Euskal Herriko sagardotegien bilatzaile bat jarri dela martxan. Mekanika

  errazekoa, modu arinean topatuko dugu bilatzen ari garena.

  Eserita afaldu nahidut. Familiarekin joa-teko egokia eta,ahal bada, umeentzakomenua eskaintzen duensagardotegi batean.Erantzuna txotx.info weborrian topatuko duzu.Etxeko ordenagailutikedota gailu mugikorretik,oso pauso gutxitan, bila-tzen ari zaren sagardotegihori aurkituko duzu.

  Sagardoa, non eta nola.Esaldi hori ageri da weborrialdearen goiburu gisa.Ohiko bilatzaile baten fun-tzioa betetzen du. Hau da,oinarrizko informazioa jasodaiteke bertan. Usurbilaukeratu eta herrikosagardotegien datu prak-tikoak agertuko dira. Bainabilatzaile honek, xeheta-sun gehiago eskatzekoprestatuta dago.

  Ezaugarriak atalean,hauek dira eskaintzendiren aukerak: Sagardoatxotx eran, Zutik jatekoaukera, Ohiko menua,Haurrentzako menua,Menu begetarianoa.

  Zerbitzuak atalean,Upeltegira bisita, Katagidatuak edota Sagardo-aren erosketa egitekoaukera dutenen artean.

  Demagun, garraioarenarabera aukeratu nahidugula: Oinez, Kotxez,Autobusez, Mikrobusez,Lineako autobusez, Trenez.Aukeren artean bat zehaz-tu eta aukeraketa horrenbaitan, eskura ditugunsagardotegiak agertukozaizkigu.

  Sagardoa, non eta nolaaukeratzeko, aparta.

  EUSKAL HERRIKOEKOIZLEEN DATUAK

  Web orria aurten jarrida martxan eta aurkez-penean esan zenez,Euskal Herria osoaneuren edariak ekoiztendituzten sagardogileendatu zehatz eta egiaz-koak lortzeko bilketa lanhandia burutu da.Euskaraz eta gaztelerazegin daitezke bilaketak.

  txotx.info web orriaren atxotx.info web orriaren attari nagusia.ari nagusia.

 • elkarrizketa

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  OSO INTERESGARRIA ZAIGU SAGARDO EGUNETAN PARTE AKTIBOA IZATEA

  1977an sortu arren, lehenagotik hasitako ibilbideari jarraitu dio Gipuzkoako SagardogileenElkarteak. Bertako kide Unai Agirrek NOAUA!ri adierazi dionez, diotenez askoz lehenagotikjada sagardogileak elkartzen ziren beren interesen alde, zituzten beharrak asebetetzeko.

  Egun, 50 sagardotegi biltzen dira elkartean, tartean, Usurbilgo Arratzain, Aginaga, Saizar etaUrdaira eta Zubietako Araeta eta Astiazaran. Sektorearen interesen alde lan egiten duen

  elkarte bat da, adierazi du Agirrek. Igande honetako Sagardo Egunean parte hartuko dute.

  NOAUA! GipuzkoakoSagardogileen Elkartearensorrera nolakoa izan zen?

  Unai Agirre. Historia oso luzekoelkarte bat dela esan geneza-ke. Ofizialki 1977an sortu bazenere, askozaz lehenagokoa da,sagardoaren historia oso luzeaden bezalaxe. Gaur egun,Gipuzkoa osoko 50 sagardotegiditugu elkartean, eta tartean,lau Usurbilgoak eta beste biZubietakoak. Elkartearenbarruan egitasmo asko ditugu;sagardoaren promozioa, sagar-dogileen interesen aldekodefentsa, I+D proiektuak, komu-nikazioa, turismoaSektorearen interesen alde lanegiten duen elkarte bat da.

  N. Zer modutan gauzatuko dazuen parte hartzea igandean?

  U. A. Gipuzkoan esan geneza-ke 70 bat sagardo egun etasagardo dastatze egiten direla.Sektorerako oso garrantzitsuakdira halako sagardo egunak,sagardoaren promozioa egitendutelako, sagardoa herritarren-gana inguratu eta dastatze horikalera ateratzen delako.Elkartetik lagundu bakarrik ez,oso interesgarria zaigu bertakoparte aktiboa izatea. Gure aha-legin berezietako bat da, botila-ko sagardoa behar den lekuan

  jartzea. Sagardo EgunarenLagunak taldekoekin kolabora-tzen dugu. Aurten elkarte beza-la bi gauza egingo ditugu;maiatzaren 18an, kata interes-garri bat izango da Saizar sagar-dotegian. Alemaniako sagardo-gile batzuk datoz, Hess eskual-detik. Hango eta hemengosagardo kata bat egitekomodua izango da. Hori zuzen-tzen egongo da Saizarko enolo-goa bera, Fernando Vadillo,aditua sagardo eta ardo mun-duan. 20:00etan hasiko da etaafarian zehar segituko du katak.Prezioa, afari eta guzti, sagardo-tegiko menuarekin, 29 euro.Nahi duen edonorentzat, irekiaizango da. Interesatuek Saizar

  sagardotegira deitu eta lekuahartu.

  N. Sagardo Egunean ere das-tatze saioa izango al da?

  U. A. Askatasuna plazakobola-tokian egongo garaGipuzkoako SagardogileenElkartekoak eta GuillermoCastaos enologoa, kata azka-rrak ematen. Galderak egin,informazioa entzun eta sagar-doa dastatzeko aukera izangoda. Horrez gain, GipuzkoakoSagardogileen Elkarteko 30sagardotegi egongo dira; beti-ko sagardo naturala, eta EuskoLabel sagardoa egiten dutensagardotegiak egongo dira biplazatan.

  Unai Agirre SagUnai Agirre Sagardogileen Elkardogileen Elkararteko kide dteko kide da.a.

 • elkarrizketa

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  HELBURUA ARGIA DA: SAGARDOA AHALIK

  ETA KALITATE HANDIENEKO PRODUKTUA IZATEA

  N. Zer nolako sagardoa dasta-tzeko aukera izango da igande-an?

  U. A. Usurbilgo eta urtekolehen sagardo egun hauekgauza berezi bat izaten dute; biuztatako sagardoa egotendela. 2011ko uztako sagardoaegongo da gehienbat, botilara-tu berria baina 2010ekoa erebai postu batzuetan. Pentsatu,30 sagardotegi; bakoitzamundu bat da. SagardoEgunaren alderdi politena horida, sagardo desberdinak pro-batu ahal izatea.

  N. Zuen presentzia geroz etanabarmenagoa da. Nola biziduzue hedapen prozesu hau?

  U. A. Ahalegin handia egitenari gara geroz eta presentzigehiago izateko leku desberdingehiagotan eta beste modubatzuetan. Helburua azkenean,sagardoari buruz hitz egitea,sagardoa ahalik eta kalitatehandieneko produktua izatea,kontsumitzaileak sagardoa zerden ulertzea da. HorretarakoSagardo Egunak eta ekimengehiago, erreferente onak izandaitezke. Herri askotan jendeasko dago lan egiten duenaeta plataforma horiek baliatu

  behar ditugula uste dugu,laguntzeko eta guk ere lagun-

  tzen ditugun neurrian, indargehiago har baitezakete.

  ZERBITZU BATZUK EMATEN SAIATZEN GARANOAUA! Usurbilen ez ezik,

  beste hainbat ekimenetan ereari zarete parte hartzen, ezta?

  U. A. Zerbitzu batzuk ematensaiatzen ari gara, adibidez,sagardo egunetako sagardoguztia guk biltzen duguAstigarragan, elkarte ondoan,handik jendeak ekarri eta era-man ahal izateko.

  Gero lekuetan ere eskaintzenari gara katak, enologo batedo biren eskutik joaten garaherri desberdinetara, sagardo-aren nondik norakoak azaltze-ko. Saizarren egingo dugun

  bezalako dastatze desberdi-nak egiten ari gara, ekimendesberdinak egin nahi ditugu.Sagardoa beste produktubatzuekin uztartu nahian ere arigara, agian bertako elikagaibatekin dastatzeak egiteko.

  Aukera desberdinak daude,baina garbi dagoena dagauza guzti hauek berritu,egokitu eta hobetu beharditugula. Gauza berriak sartze-an eta eskaintza zabalduta,promozio guztia eta hemenegiten den lan guztia hobe-tzen da.

  Sagardo Egunarenalderdi politena hori da,

  sagardo desberdinakprobatu ahal izatea

  UNAI AGIRRE(Arg(Argazkia:azkia: gipgipuuzkoakulzkoakulturtura)a)

 • elkarrizketa

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  GURETZAT OSO GARRANTZITSUA DA

  ELKARLAN HAU ETA AURRERA SEGITZEA

  Duela urte batzuetatik hona, Gipuzkoako Sagardogileen Elkartea saiatu da tokian tokikosagardo egunekin lan egiten. Baina hainbat herritan, talka egin zuten elkarteak eta herri

  ekimenek. Aurten, elkarlanean antolatu da Sagardo Eguna Usurbilen.

  NOAUA! Sagardo Egunareninguruan ikuspuntu desberdi-nak zeuden duela urte batzuk.Bide bat jorratu da orain arte,zer balorazio egin dezakezue?

  Unai Agirre. Duela hiruzpalauurte, sagardo dastatzeak egi-ten ziren 70 tokietan, nolabaitzer hobetu zitekeen ikusi, gukere zerbitzu bat eskaini etagauza batzuk eskatu behar zire-la planteatu zen elkartean.Normala den bezala, horrelakoekimenak urte askotan egitendiren lekuetan zerbait plantea-tzen hastean, talkak egotendira. Horiek konpontzen arigara, eta guk eta antolatzaile-ek ikusten dituzten aldaketekin,etorkizunean elkarlanean gau-zak geroz eta hobeto egitenjoatea nahi genuke. Logikahorren barruan ulertu behar daegin den guztia. Sagardo egunhauetan izugarrizko lana egindute eta sektoreak bere baldin-tzak jartzea ere normala da,elkarlan horretan. Inplikaziohandia izan behar du sektore-ak. Izan ditugun desadostasunhoriek badirudi pixkanaka kon-pontzen ari garela. Normaltzathartu behar dugu, eta guretzatgarbi utzi oso garrantzitsua delaelkarlan hau eta aurrera segi-tzea. Eta zutabe hauekin, nikuste aurrera egingo dugula.

  N. Sagardo marka desberdinberriak ikusi ditugu azkenaldian, sagardotegi bakoitzakbere erabakiak hartu ditu. Zuekzer ikuspuntu duzue?

  U. A. Ikuspegi bat emateakonplexua da. Sektore haudinamikoa da eta azken aldianasko aldatzen ari da. Une hone-tan, guk elkartean 50 sagardo-tegi ditugu, 50 marka pribatueta euren guztien interesenalde egiten dugu, eta EuskalHerria kontuan hartuko bagenu90-100 sagardotegi ingurudaude, beraz 100 sagardomarka desberdin. Horrez gain,

  esan behar dugu, Gipuzkoako,Bizkaiko eta Arabako 26 sagar-dotegik Eusko Label produktuasortu dutela, gaur gaurkozEuskal Herriko zertifikatutakosagardo bakarra. Eusko Labela%100 bertako sagarrarekin egi-ten da, beste sagardo askobezala, baina honek ziurtagiribat dauka. Eta bide honetan,urte gutxiren buruan jatorri izen-dapena izango du sagardoakinteresa duten sagardogile guz-tiontzat, hau da, Europar maila-ko ziurtagiri bat, %100 bertakosagarrarekin egindako sagar-doarentzako.

  Herri ezberdinetHerri ezberdinetan, Sagan, Sagardo egun hauetardo egun hauetananizugizugarrizko lana egin dela aitorarrizko lana egin dela aitortzen du Agirrek.tzen du Agirrek.

 • elkarrizketa

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  NOAUA! Eusko Label markakjorratu duen bidea zer modu-tan baloratzen duzue?

  Unai Agirre. Garbi utzi beha-rra dago, Eusko Label markaelkarte barruan oraingozgutxiengoa da. 16 sagardote-gi daude, eta hauek berenprodukzioaren zati bat egitendute Eusko Label barruan,Euskadiko 26 sagardotegienartean, 2011ko uztan, 800.000

  litro inguru. Batzuk gehiagobesteak gutxiago. Oso positi-boa da hasiera, pauso batzukeman dira egitasmo berribaten alde.

  Nire ustez sektoreak halakozerbait behar du, baina osogarbi utzita sagardogilebakoitzaren eta enpresabakoitzaren aukera dela egi-tea edo ez egitea.Balorazioa? Atera da eta jen-

  dea ezagutzen hasi da.Produktuak kalitatezkoak dira,16 sagardotegi badituguGipuzkoan, Euskadin 26,bakoitzak produktu diferen-tea egiten du.Kontsumitzaileak baloratukodu, baina hasiera oso positi-boa izan da. Eta interesaduten neurrian, denborarekinsagardotegi gehiago sartzenjoango direla uste dut.

  KONTSUMITZAILEAK BALORATUKO DU, BAINAEUSKO LABELAREN HASIERA POSITIBOA IZAN DA

 • elkarrizketa

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  ETORKIZUN IZUGARRIA IZAN DEZAKEEN PRODUKTU BAT DUGU

  NOAUA! Txotx denboraldiaamaitu berri da. Zer moduz joandira hileok?

  Unai Agirre. Krisi garaian bal-din badago mundu guztia,sagardotegiak ez dira izangosalbuespena. Krisia nabaritzenari da sagardotegietan ere,baina ez da izan txotx denbo-raldi txarra. Batzuk okerragopasa dute, beste batzuk hobe-to. Egia da aldaketa batzuknabaritzen ari direla, krisia buka-tuta ere hor segiko dutenak.Batik bat, esan digutenarenarabera, jendearen ohiturakaldatzen ari dira, bertako kon-tsumitzaile asko asteburuetanmugitzen dira. Aste tarteanjende gutxiago dabil. Halere,sektoreak ere mugitu beharkodugu eta garai berrietara ego-kitzen joan.

  N. Turismoaren eta prestakun-tza alorrei loturiko egitasmoakesku artean dituzue. Zeintzukdira ardatz nagusiak?

  U. A. Etorkizun handia izan

  dezakeen produktu bat dugu,baina bere alde promozio lanhandia egin behar dugu.Horretan ari gara. Elkartebarruan uste dugu, sagardoaeta sagardotegiekin badagoe-la produktu oso interesgarriahau guztia garatu ahal izateko;turismoa eta aisialdia. Bestemodu bateko eskaintza bateman behar diogu beste modubateko bisitariari. Hortik doa,bisitarientzat sagardotegiakturismora egokitzeko bide guztihau. Pauso batzuk ematen arigara; sagardotegiak bisitagidatuentzat egokitzeko, sal-menta zuzena bultzatzeko,sagardotegi eta udalerrietansagardoaren kultura zabaltze-ko... Horren guztiaren barruan

  turista ere sartzen dugu. Honadatorren bisitaria sagardotegiaedo sagarraren kultura ezagutugabe ez dadila joan. Baina horuste dugu garrantzitsua dela,sagardotegiez gain beste era-gile batzuk ere sartzea; tartean,udaletxeak eta bestelako tal-deak. Lan handia da, baina,ondo egiten badugu, mereziduen zerbait izango da.

  N. Saltzen ikasi behar?U. A. Ikasi behar da, baina nik

  uste produktuak berak aukeraasko eskaintzen dituela.Sagardoak, bere historiak...asko erakusten digu. Milakaurtetako kultura hori oraindikbizirik dago herrietan, eta aurre-ra atera behar dugu.

  Sagardoaren historiakasko eskaintzen digu.Oraindik kultura hori

  bizirik dago herrietan

  UNAI AGIRRE

  Krisiak jota igaro ditugu azken urteak. Sektore guztietan igarri da,baita ostalaritzan ere. Eta sagardotegiak ez dira larritasun horretatik salbu egon.

  SagSagardoaren alde, promozio lan handiaardoaren alde, promozio lan handiaegin behar dugu.egin behar dugu.

 • pil-pilean

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  BI SAGARDO DASTATZE

  AURTENGO EDIZIOAREN BUELTANSagardo Eguneko egitarauaren baitan bada berrikuntzarik aurtengoan;

  bi kata saio antolatu dituzte Sagardo Egunaren Lagunak bilguneko kideek. Lehenengoaostiral honetarako Saizar sagardotegian. Bigarrena igandeko Sagardo Egunean bertan.

  XXXI. Sagardo Egunean,Askatasuna plazara gerturatzendenak jan edana izango dunoski, baina baita bestelakoberrikuntzarik ere. Bola-tokiansagardo dastatze azkarretanparte hartzeko aukera izangodute herritarrek. Taldeka, bola-tokian, sagardo desberdinakedan, eta GipuzkoakoSagardogileen Elkarteko kidee-kin batera egongo denGuillermo Castaos enologoakedari preziatuari buruzko azal-penak eskainiko ditu. Duela gutxi, Urniet

  Duela gutxi, Urnietan egin zuten san egin zuten sagagardo dardo dastastaketaketa.a.

  MAIATZAREN 18KOAN, ALEMANIAKOZEIN BERTAKO SAGARDOA DASTATZEKO AUKERA

  Sagardo Egunekoa ez daordea, 2012ko edizio honibegirako dastatze saio baka-rra izango. Aurreko astekarianiragarri bezala, ostiral honetan,maiatzaren 18an Alemaniaeta bertako sagardo desberdi-nak dastatzeko afaria antolatudute Sagardo EgunarenLagunak bilgunekoek, Saizarsagardotegian. Arratsaldeko20:00etan hasiko da Fernando

  Vadillo enologoak gidatukoduen saioa. Dastatze afariairekia izango da, herritar oro-rentzat. 29 eurotan sagardote-giko menua dastatu eta aipa-tu moduan, sagardo desber-dinak dastatzeko aukera izan-go da.

  Bertara joateko asmoa due-nak, deitu dezala Saizar sagar-dotegiko telefono zenbakira:943 373 995.

  Maiatzaren 18ko kataSaizarren izango da.

 • agenda

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  SAGARDO BOTATZAILEEN BILERALan ugari izango dute

  igandean, sagardoa zerbi-tzatzen aritzeko asmoaduten herritarrek. Haientzatguztientzat, egin beharreko-aren nondik norakoak eza-gutzeko bilera deitu duSagardo Egunaren Lagunakbilguneak, ostegun honeta-rako, maiatzaren 17rakoarratsaldeko 19:30etanPotxoenean.

  Antolakuntzatik gogoraraz-ten dutenez, sagardo bota-tzaileek igande goizeko8:00etan frontoian egonbeharko dute prestaketalanak egiteko. Txukun jantzitanoski eta batez ere, SagardoEgunaz gozatzeko gogoz.Lanak amaituta, eguerdianbazkaritarako bilduko dira,antolatzaile eta sagardo zer-bitzari guztiak.

  ostegun honetostegun honetanan19:30ean, Potxoenean.19:30ean, Potxoenean.

 • agenda

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  EKITALDI BETE EGUNMaiatzak 18, ostirala20:00 Alemaniako eta bertako sagardo dastatzea Saizar sagardotegian.

  Maiatzak 20, igandeaGoizean zehar, Zumartxan txaranga kalez kale.11:30 Hasiera ekitaldia.12:00 Botatzaile txapelketa.Bazkalondoan, Zestoako Laranjadi txaranga.

  17:00 Erromeria frontoian, Fun & Go taldearekin.Eta gainera: -Goizean zehar, herriko baserritarrak eta beste sagardogileak frontoian.-Gipuzkoako sagardogileen elkarteko postuak Dema plazan.-Eusko Labelean sartuta dauden sagardoak Askatasuna plazan.-Parrillan egindako oilasko

  pintxoak Askatasuna plazan.-Sagardo probaketa,

  Guillermo Castaos enologo-arekin Askatasuna plazakobola-tokian.

  Antolatzailea: SagardoEgunaren Lagunak.

 • 10eko txikian

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  SAGARDOZ BUSTIKO DA USURBIL KUTTUNA...Sagardo txispadunaedo ta leunakolore argikoabestela ilunazapore ta txinpartaberezia duna.Sagardoz bustiko daUsurbil kuttunaondo pasa zazue Sagardo Eguna! BERBERTSOTSOA: AA: ASIER AZPIROZ.SIER AZPIROZ.

 • errezeta

  NNOOAAUUAA!! AASSTTEEKKAARRIIAA.. GGEEHHIIGGAARRRRII BBEERREEZZIIAA

  LUPIA SAGARDOTANSagardoarekin egin daiteke-

  en errezeta erraz horietakoaezagutu nahi?

  Osagaiak: Lupi xerra bat,azenario bat, porru bat, arbibat, apioa, sagardo txorrotabat, 40 gramo mantekila, parebat tipulin, perrexila, gatza etapiper beltza.

  Nola egin: Padera bateantipulina sueztitu mantekilatan.

  Pixka bat egin denean lupixerra jarri, gatza eta piper bel-tza bota eta irinetan pasatu-ta. Sagardoa bota eta baraz-kiak julianan moztuta etabuelta eman lupiari bi aldee-tatik egiteko. Gatza eta esnegaina bota. Arraia egin dene-an, atera paderatik eta utzisaltsa sutan, pixka bat agor-tzen. Zerbitzatu lupia, saltsare-kin eta perrexil txikitua gaine-tik botata.

  sagardoetxea.comweb orrian aurkituko

  dituzue errezeta gehiago.