Pac3 disseny gràfic

of 12 /12

Embed Size (px)

Transcript of Pac3 disseny gràfic

Dues estructures de repetici de mduls hexagonals superposades creen un entramat d'hexgons a diferents escales i a ms una pauta tridimensional.

Marc 1

Marc 2

Marc 3

Marc 4

Marc 5

Les imatges estan emmarcades en rectangles circumscrits en hexgons regulars facilitant la distribuci en la retcula, altres elements segueixen les Lneas i la pauta 3D daquesta

L escriptura manual de linventor del motor diesel va inspirar aquesta tipografia, la influencia de ambds estils el fiancs I el alemany marca el seu estil per altre banda divergent en quant altres parmetres , com l'amplada o el tra dels carcters.

atribuci, no comercial , compartir igual

Com diu Wucius Wong la superposici destructures de repetici pot donar resultats inesperats, la possibilitat d'utilitzar les retcules per crear imatges en 3D mha sorprs i mha semblat molt atractiva .