Paisatges agraris

of 12 /12
ELS PAISATGES AGRARIS D'ESPANYA Els paisatges agraris sempre es troben molt influenciats per les condicions naturals (clima, relleu i tipus de sòl). Els paisatges agraris espanyols s'agrupen en cinc tipus: - Paisatge atlàntic - Paisatge mediterrani - Paisatge d'interior - Paisatge de muntanya - Paisatge de les illes Canàries

Embed Size (px)

Transcript of Paisatges agraris

  • 1. ELS PAISATGES AGRARIS DESPANYAEls paisatges agraris sempre es troben molt influenciats per lescondicions naturals (clima, relleu i tipus de sl).Els paisatges agraris espanyols sagrupen en cinc tipus: - Paisatge atlntic - Paisatge mediterrani - Paisatge dinterior - Paisatge de muntanya - Paisatge de les illes Canries

2. EL PAISATGE AGRARI ATLNTICEs donen en el nord de laPennsula, amb un relleu foraaccidental.El clima s ocenic plujs, ambtemperatures suaus. Hi haprats i boscos caducifolis.Lagriculturaocupapocaextensi, iel tradicionalpoliconreu dautoconsum estroba en clara regressi. Esplanten prats i farratges per albestiar. Destaca tamb laproducci de blat de moro ipatata. 3. En la ramaderia destaca labovina, per aconseguir llet icarn. Darreramentshanintrodut noves races, com lavaca frisona.Domina el minifundi, ssentlhbitat rural dispers (caserieso poblets). 4. EL PAISATGE AGRARI MEDITERRANIEs donen en zones amb influncia mediterrnia. Les precipitacionssn escasses i es doca la secada estival. Hi ha relleus accidentals,combinats amb planes frtils. Lexplotaci forestal s pocimportant. 5. Lagricultura predominant es basaen la trilogia mediterrnia. Altresconreus sn lametllers, lavellaner iel garrofer. All on es pot espractiva lagricultura de regadiu perproduir hortalisses, ctrics, fruitstropicals....La ramaderia ovina i caprina sextensiva en les zones de sec. Laporcina s intensiva.Depenent de les zones, lesdimensions de les explotacionsvarien.La poblaci tendeix a concentrar-seen grans pobles, tot i que tamb hiha hbitat dispers. 6. EL PAISATGE AGRARI DINTERIOREs dna a linterior de la PennsulaIbrica. Hi predominen les zonesplanes i a amb una altitud elevada.Elclima sdetendnciacontinental,amb marcadesdiferncies entre lestiu i lhivern.Lesprecipitacions no snabundants.Es conreen els cereals, donant-sela rotaci de conreus. Es conreenel blat i lordi. En general es tractadexplotacions molt mecanitzades. 7. Hi predomina el bestiar ov a les zonesms seques. A les deveses salmantines iextremenyes es dna una ramaderiaextensiva industrial. Igualment, prop deles grans ciutats, es dna una ramaderiaindustrial -aviram, porc, vacum-.La poblaci s escassa i envellida, acausa de lxode rural. Lhbitat tendeixa ser concentrat en pobles i ciutats. 8. EL PAISATGE AGRARI DE MUNTANYAEs dna en zones de relleus escarpats i clima fred. El vessant sudacostuma a ser ms clid que el nord. Aquest paisatge darreramentsest transformant per limpacte del turisme. 9. Les activitats agropecuries i silvcoles es caracteritzen perlescalonament dels usos del sl segons laltitud i la insolaci(conreus, pastures, boscos i prats alpins). Sovint hi ha feixes i lapropietat acostuma a ser petita. .Lexplotaci forestal es basa en lexplotaci del faig i delcastanyer. Darrerament els pins i eucaliptus. Els boscos sovintsn de propietat municipal.La ramaderia s bovina i ovina (aquesta encara mant latranshumncia local).El poblament s escs, concentrat en nuclis petits. 10. EL PAISATGE AGRARI DE LES CANRIESEls sls sn volcnics i els paisatges escarpats. El clima ssubtropical i les precipitacions molt escasses.Es produeixen pltans, tomquets i patates. Per augmentar laproducci shan installat molts hivernacles.La ramaderia ovina i caprina es troba en expansi, mentre que elbov i el porc es troben en regressi. 11. El tipus de propietat s variat, la poblaci viu concentrada i lapoblaci agrria es troba en regressi.Els boscos canaris van patir una tala abusiva. Ara es trobenprotegits, especialment els pins canaris i la laurisilva.