Pla Estratègic de Turisme d'Osona

of 86 /86
1 Document executiu

Embed Size (px)

description

L’objectiu d’aquest pla és donar pautes d’actuació tant al sector públic com privat per tal de definir les actuacions necessàries per posar en valor el contingut de les diferents realitats turístiques de la comarca.

Transcript of Pla Estratègic de Turisme d'Osona

  • 1.Document executiu 1

2. 1. Missi, visi i principis directors del Pla Estratgic 2 3. Missi del Pla Estratgic de Turisme dOsona1. Generar una visi turstica comuna per a la comarca2. Cohesionar esforos i recursos per fer una gesti ms eficient i efectiva del fet turstic3. Posicionar el turisme com un dels sectors dactivitat econmica de futur de la comarca4. Generar un model de desenvolupament turstic sostenible per a Osona compartit pel sectorpblic i el sector privat5. Millorar el posicionament competitiu dOsona com a destinaci turstica6. Conscienciar la poblaci local sobre la importncia del turisme 3 4. Visi del Turisme a la Comarca dOsona El turisme sha de consolidar com un dels principals sectors dactivitat econmica de la comarca dOsona, una destinaci turstica integral i cohesionada, ben gestionada i que fa un s eficient dels seus recursos, tant pblics com privats. Una comarca amb personalitat prpia, basada en els seus trets diferencials i didentitat i en la seva capacitat dacollida, amb una cura especial per la preservaci del paisatge i la seva potenciaci com a element datracci turstica, integrada amb les destinacions del seu entorn i de la seva marca territorial per buscar sinrgies, integrant criteris de sostenibilitat mediambiental, social i econmica a totes les actuacions relacionades amb el turisme, enfortint la collaboraci, la cooperaci i la coordinaci entre els diferents estaments del sector pblic i entre els sectors pblic i privat, i fent un esfor important per integrar a la poblaci local en el fet turstic. 4 5. Principis directors del Pla Estratgic Consens entre el sector pblic i el sector privat per portar a terme el Pla Estratgic Realisme a la hora de fer propostes Sostenibilitat i visi a llarg termini de les propostes Orientaci al mercat Visi integral dOsona com a destinaci turstica dins del context de la seva marca territorial i de lmbit datracci de la ciutat de Barcelona Aportaci de valor a la poblaci local 5 6. 2. Objectius estratgics 6 7. Objectius estratgics1. ESTRUCTURAR I PROFESSIONALITZAR LA GESTI I LA PROMOCI TURSTICA DE LA COMARCA2. CONSOLIDAR OSONA TURISME COM ORGANISME DE GESTI I PROMOCI DEL TURISME A LA COMARCA3. ESPECIALITZAR A LA COMARCA DOSONA EN POCS I BEN ENFOCATS TIPUS DE TURISME4. ENFORTIR LA COLLABORACI I LA COOPERACI EN EL TERRITORI5. FOMENTAR LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES TURSTIQUES DE LA COMARCA DOSONA6. FOMENTAR LA COLLABORACI PBLICA - PRIVADA7. CONSOLIDAR LA MARCA TURSTICA DE LA COMARCA COM UNA MARCA DE DESTINACI DIFERENCIADADINS DEL CONTEXT DE LA SEVA MARCA TERRITORIAL I EN RELACI AMB LMBIT DE BARCELONA8. CONSOLIDAR OSONA COM UNA DESTINACI TURSTICA I DE QUALITAT9. FER DOSONA UN TERRITORI ATRACTIU PER INVERTIR EN PROJECTES TURSTICS10. FER PARTCIP A LA POBLACI DE LA IMPORTNCIA DEL FET TURSTIC 7 8. 3. Pla dacci. Programes 8 9. Pla dacci. Programes 1. PROGRAMA DE GESTI TURSTICA (GESTI DEL TURISME)2. PROGRAMA DE PRODUCTES TURSTICS ESTRATGICS (CREACI I CONSOLIDACI DE PRODUCTE)3. PROGRAMA DADAPTACI DE LA DESTINACI ALS PRODUCTES TURSTICS ESTRATGICS(COMPETITIVITAT DE LA DESTINACI)4. PROGRAMA DE SUPORT A LACTIVITAT TURSTICA (COMPETITIVITAT EMPRESARIAL)5. PROGRAMA DE POSADA EN VALOR DE LA COMARCA DOSONA EN LREA DE BARCELONA I EL SUD DEFRANA (ADAPTACI A LENTORN)6. PROGRAMA DE PROMOCI I IMPULS A LA COMERCIALITZACI TURSTICA (DISTRIBUCI I INTERNET)7. PROGRAMA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (MILLORA DEL MARC DE LES ACTIVITATS TURSTIQUES)8. PROGRAMA DATRACCI DINVERSIONS I PROJECTES ESTRATGICS (COMPETITIVITAT DEL TERRITORI)9. PROGRAMA DE SENSIBILITZACI DEL RESIDENT SOBRE EL TURISME (SENSIBILITZACI) 9 10. Pla dacci. Programes1. PROGRAMA DE GESTI TURSTICA (GESTI DEL TURISME) La funci de gesti de la destinaci s crtica per consolidar lactivitat turstica a Osona a llarg termini. Des de ladministraci pblica i des del sector privat sha de fer un esfor addicional per consolidar una estructura de presa de decisions que aglutini i consolidi esforos i a la qual s necessari sistematitzar, consolidar i professionalitzar la seva gesti per donar-li continutat i una visi de llarg termini, ms enll dels avatars poltics o personals.1.1. Consolidar Osona Turisme com a ens de promoci turstica de la Comarca1.2. Integrar la participaci del sector privat per a la presa de decisions i el finanament de la promoci i lactivitat turstica de lens1.3. Dotar Osona Turisme de la capacitat de gestionar i de posar en marxa activitats i equipaments turstics, amb la finalitat de promoure lactivitat turstica i generar ingressos1.4. Treballar, conjuntament amb la Diputaci, en un sistema dintelligncia de mercat que permeti disposar dinformaci per a la presa de decisions1.5. Fer un estudi de limpacte econmic del turisme a la comarca, per prioritzar la presa de decisions1.6. Fer un estudi del valor econmic del paisatge a la comarca, per prioritzar decisions de desenvolupament1.7. Engegar un programa El turisme a Osona, de comunicaci permanent amb el sector, amb la creaci duna newsletter i la celebraci duna jornada anual10 11. Pla dacci. Programes 1.Programa de gesti turstica1.1.Consolidar Osona Turisme com a ens de promoci turstica de la ComarcaActualment la promoci turstica que es realitza de la comarca dOsona s molt dispersa degut a lestructura de consorcis existents a la comarca. Hi ha un alt grau de consens en que cal realitzar una promoci conjunta i global de la destinaci turstica aix com dels recursos existents que ajudi a posicionar la comarca en el mercat turstic amb una imatge global i consensuada per tots els actors que intervenen en lactivitat turstica. Justificaci Per complir amb aquest objectiu es considera que Osona Turisme s lens ms apropiat per aglutinar totes les tasques relacionades amb la promoci i la gesti turstica, ja que a ms destar representada la totalitat del sector turstic de la comarca al estar format per representants del sector pblic i privat, s percebuda des del territori com lens ms adequat per consolidar i dur a terme la promoci conjunta de la comarca. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci del turisme. Consolidar Osona Turisme com lorganisme de gesti i promoci del turisme a la comarca. Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori. Objectius Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada. Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat. Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Consensuar el procs per convertir Osona Turisme en lens de promoci turstica de la comarca Identificar les accions de promoci turstica que es duen a terme per part dels diferents actors territorials aix com les dutes a terme per part dOsona Turisme, per tal didentificar i prioritzar les necessitats que t la comarca en aquest aspecte i elaborar un nic pla dacci Accions a dur a terme Definici de les funcions i adaptaci de lestructura a la focalitzaci dels esforos, la potenciaci dels productes estratgics i la implementaci del pla estratgic. Distribuci de responsabilitats entre els implicats i avaluaci de les necessitats de recursos humans, tcnics i econmics corresponents.Entitats implicades Osona Turisme20102011 201220132014 Termini dexecuciRR Estimaci de costosFuncions assumides per part dOsona Turisme en temes de promoci i gesti turstica Sistema de seguimentIdentificaci de la necessitat de recursos Elaboraci del Pla dAcci11 12. Pla dacci. Programes 1.Programa de gesti turstica Integrar la participaci del sector privat per a la presa de decisions i el finanament de la promoci i lactivitat turstica de 1.2.lensA Osona Turisme hi ha representat el sector privat amb la integraci de lAssociaci Catalana d'Agncies de Viatges, Associaci dAgroturisme dOsona, Associaci dAgroturisme del Lluans, Associaci de Cmpings dOsona, Associaci de professionals daerostaci de Catalunya, Gremi dHostaleria dOsona i Osona Cuina. A Justificacibanda daquest fet hi ha una percepci des del territori duna mancana de la participaci i implicaci per part del sector privat en la presa de decisions i en el finanament de la promoci i activitat turstica dOsona Turisme. Des del territori es considera molt necessria aquesta participaci tant pel fet de tenir en consideraci les necessitats del territori com pel fet de comptar amb la seva participaci en el finanament de la gesti i promoci de la destinaci. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci del turisme. Consolidar Osona Turisme com lorganisme de gesti i promoci del turisme a la comarca. Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori. Objectius Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada. Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat. Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Incentivar una comunicaci permanent entre els integrants del sector privat de la comarca, incentivant lorganitzaci de reunions peridiques amb cada un dels subsectors corresponents i entre ells. Organitzar jornades de treball amb el sector privat per tal donar-los a conixer les accions que es desenvolupen des dOsona Turisme i fer-los partcips en la Accions a dur a terme presa de decisions, es considera adient realitzar-ne almenys dues a lany. Es considera important organitzar una presentaci del pla dacci dissenyat en el Pla Estratgic de Turisme per involucrar al sector i comunicar els objectius estratgics que t Osona com a destinaci turstica en conjunt. Utilitzaci de lacci dengegar el programa El Turisme a Osona com a eina de comunicaci permanent amb el sector. Osona Turisme Entitats implicades Consorcis i associacions de turisme Sector privat 2010 2011 201220132014 Termini dexecuci RR RR Estimaci de costosNombre de jornades de treball dutes a terme i nombre de participants. Sistema de seguiment Utilitzaci del programa de El Turisme a Osona com a eina de comunicaci permanent amb el sector 12 13. Pla dacci. Programes 1.Programa de gesti turstica Dotar Osona Turisme de la capacitat de gestionar i de posar en marxa activitats i equipaments turstics, amb la finalitat de 1.3.promoure lactivitat turstica i generar ingressos Osona Turisme s lens aglutinador de les tasques de gesti i promoci del turisme a la comarca, com a tal s lens idoni per incentivar lactivitat turstica en el territori mitjanant la posada en marxa dactivitats i equipaments turstics que siguin generadors de recursos econmics i promoure el turisme com a una activitat Justificaci econmica principal a la comarca. Actuar com lens que fomenti el desenvolupament de la comarca a nivell turstic i alhora sigui lencarregat dincentivar i involucrar els diferents agents del territori per desenvolupar econmicament Osona. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci del turisme. Consolidar Osona Turisme com lorganisme de gesti i promoci del turisme a la comarca. Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori. Objectius Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada. Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat. Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Identificar activitats turstiques no desenvolupades a la comarca, per tal de poder promoure-les i, eventualment, posar-les en marxa des dOsona Turisme i posteriorment identificar agents que les desenvolupin. Accions a dur a terme Identificar equipaments que no shagin posat en valor turstic, valorar-ne el seu s i desenvolupar-ne la seva activitat com a equipaments turstics principals de la comarca i generadors dingressos. Osona Turisme Entitats implicades Sector empresarial 2010 201120122013 2014 Termini dexecuci R RR REstimaci de costosNmero doportunitats identificades Capacitat de trobar operadors i inversors per portar a terme projectes Sistema de seguiment Noves activitats turstiques desenvolupades a la comarca Equipaments posats en s turstic13 14. Pla dacci. Programes 1.Programa de gesti turstica1.4.Treballar, conjuntament amb la Diputaci, en un sistema dintelligncia de mercatEl coneixement de la demanda s la base imprescindible per desenvolupar qualsevol planificaci del turisme, i concretament per augmentar leficcia de les accions de promoci i mrqueting turstic. JustificaciActualment el coneixement dels turistes que visiten la comarca i dels seus hbits de consum s insuficient, per tant es considera imprescindible aquesta actuaci que tingui com a objectiu principal la caracteritzaci dels turistes i visitants per identificar les seves necessitats i motivacions i aix adequar els serveis i productes turstics a les mateixes. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci del turisme. Consolidar Osona Turisme com lorganisme de gesti i promoci del turisme a la comarca. Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori. Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada. Objectius Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat. Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Generar coneixement de la demanda que visita la comarca per adequar loferta i per poder oferir un servei dinformaci de carcter turstic als agents tant pblics com privats de la comarca. Establir una lnea de collaboraci amb la Diputaci de Barcelona amb lobjectiu de desenvolupar les tasques dinvestigaci de la demanda turstica de la comarca. Accions a dur a terme Collaborar amb lObservatori de la Diputaci i amb lObservatori de Turisme de la Direcci General de Turisme en la generaci dinformaci i en laplicaci a la pressa de decisions sobre gesti i promoci turstica Osona Turisme Consorcis de turisme Entitats implicades Diputaci de Barcelona Observatori de Turisme de Catalunya 2010 20112012 2013 2014 Termini dexecuciRR R Estimaci de costosSistema de seguimentExistncia dinformaci adient per conixer la realitat del turisme a la comarca 14 15. Pla dacci. Programes 1.Programa de gesti turstica1.5.Fer un estudi de limpacte econmic del turisme a la comarca, per prioritzar la presa de decisionsEl turisme s una activitat complexa i transversal, tant pel que fa a la definici del que s el fenomen turstic, com pel fet que afecta moltes activitats productives, no noms amb lhoteleria i la restauraci que sn les que habitualment sassocien al turisme. Per tant es considera interessant conixer i quantificar Justificacila importncia del turisme en el PIB de la comarca que permeti tenir una visi global i tamb desagregada daquesta activitat. Aquesta realitat s important alhora de prioritzar accions i alhora de dur-les a terme tenint en compte els diferents subsectors que hi estan implicats, i com a discurs realista per potenciar i convncer de la importncia del turisme a la comarca dOsona. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci del turisme. Consolidar Osona Turisme com lorganisme de gesti i promoci del turisme a la comarca. Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori. Objectius Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada. Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat. Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Identificar de forma quantitativa limpacte econmic que genera el turisme a la comarca. Caracteritzaci del tipus destudi que es vol portar a terme Accions a dur a terme Elaborar un estudi de limpacte econmic que genera el turisme a la comarca dOsona tenint en compte el sector turstic en general i els diferents subsectors implicats en lactivitat. Osona Turisme Cambra de Comer de Barcelona Entitats implicades Diputaci de Barcelona Observatori de Turisme de Catalunya 2010 201120122013 2014 Termini dexecuciRREstimaci de costosSistema de seguimentElaboraci de lestudi de limpacte econmic del turisme a la Comarca dOsona 15 16. Pla dacci. Programes 1.Programa de gesti turstica1.6.Fer un estudi del valor econmic del paisatge a la comarca, per prioritzar decisions de desenvolupamentLa comarca dOsona s un territori amb un alt valor natural i paisatgstic i en molts casos aquests valors esdevenen les motivacions principals de visita turstica dels turistes. Prenent com a premissa la importncia del paisatge de la comarca i que s un recurs natural escs i valus, es considera important i interessant Justificaciestudiar el valor econmic que tenen els recursos naturals aix com conixer els beneficis econmics i naturals que proporcionen aquests amb la finalitat de fer una gesti adequada tenint en compte la seva preservaci i la continutat del desenvolupament de les activitats econmiques relacionades. Lelaboraci daquest estudi va en consonncia amb els principis de sostenibilitat que es tenen en compte per la definici de les futures accions de la comarca. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci del turisme. Consolidar Osona Turisme com lorganisme de gesti i promoci del turisme a la comarca. Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori. Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada. Objectius Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat. Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Identificar el valor econmic del paisatge a la comarca. Valorar les actuacions que es duen a terme en lentorn ambiental de la comarca per tal de dissenyar les actuacions sostenibles necessries. Caracteritzaci del tipus destudi que es vol portar a terme Accions a dur a terme Elaboraci dun estudi del valor econmic del paisatge a la comarca. Osona Turisme Entitats implicades Cambra de Comer Diputaci de Barcelona 2010 2011201220132014 Termini dexecuci R REstimaci de costosSistema de seguimentElaboraci de lestudi del valor econmic del paisatge a la comarca dOsona. 16 17. Pla dacci. Programes 1.Programa de gesti turstica Engegar un programa El turisme a Osona, de comunicaci permanent amb el sector, amb la creaci duna newsletter i la 1.7.celebraci duna jornada anual Des dOsona Turisme es desenvolupa una bona tasca dinvolucraci dels diferents agents turstics de la comarca, mitjanant la celebraci de jornades de formaci en diferents temtiques. En algun cas es detecta que existeix una baixa participaci en les mateixes per la manca de disponibilitat dels agents o per la manca dinformaci de lorganitzaci de les mateixes. Per aix es considera important establir una acci que desenvolupi una comunicaci permanent amb el sector per Justificaci informar-los de tot all que es considera important, com les accions que es duen a terme des dOsona Turisme i altres entitats, organitzaci de jornades de formaci, per transmetre informaci peridica de la situaci i evoluci del sector turstic de la comarca, etc. Aquesta eina ajuda a involucrar plenament als agents del territori en el desenvolupament de lactivitat turstica i alhora per incrementar la filosofia del treball conjunt com a una destinaci turstica. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci del turisme. Consolidar Osona Turisme com lorganisme de gesti i promoci del turisme a la comarca. Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori. Objectius Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada. Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat. Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Generar una base de dades dels agents turstics, pblics i privats, de la comarca. Assignar un responsable dOsona Turisme que sencarregui de redactar i enviar una newsletter peridica en la que sincloguin totes les novetats del sector, organitzaci de jornades, resultats obtinguts de la investigaci de mercat que es realitzi, etc. Accions a dur a terme Celebrar una jornada anual amb el sector turstic que serveixi com a trobada entre el sector i els responsables dOsona Turisme, i per comunicar els resultats obtinguts de lactivitat turstica de la comarca com a resultat de laplicaci de les accions que es van duent a terme i del treball realitzat pels diferents agents turstics. Osona Turisme Entitats implicades Sector turstic de la Comarca dOsona 2010 2011 201220132014 Termini dexecuciRRR R R Estimaci de costosNewsletter enviades al sector turstic Sistema de seguiment Celebraci de la jornada anual amb el sector turstic. 17 18. Pla dacci. Programes2. PROGRAMA DE PRODUCTES TURSTICS ESTRATGICS (CREACI I CONSOLIDACI DE PRODUCTE) Osona s una comarca amb una tradici turstica incipient. El turisme sha anat desenvolupant de forma progressiva i poc ordenada, i a dia davui la comarca necessita desenvolupar una oferta amb personalitat i diferenciada, a travs de la consolidaci de pocs i escollits productes turstics. Al mateix temps, sha de basar en els seus factors dexcellncia, i en els actius desenvolupats als darrers anys, aix com en les prioritats marcades a les entrevistes i la sessi participativa realitzada amb el conjunt dels sectors econmics de la comarca. Lens de gesti ha de prendre un paper protagonista en fomentar la creaci de productes concrets i comercialitzables en aquells productes que shan considerat estratgics i amb potencial diferenciador i en fomentar el posicionament diferencial de la comarca: 2.1. Cartera de productes turstics estratgics:2.1.1. Turisme de natura i turisme actiu2.1.2. Turismes de cultura, histria i tradicions2.1.3. Turisme rural i agroturisme2.1.4. Turisme gastronmic2.1.5. Turisme de reunions, negocis i incentius2.2. Des del punt de vista de la destinaci, apostar per la certificaci de Destinaci de TurismeFamiliar de la Generalitat de Catalunya 2.3 Des del punt de vista del posicionament, adscriure la comarca al moviment del slow tourism(territoris serens) 18 19. Pla dacci. Programes 2.Programa de productes turstics estratgics2.1 Cartera de productes turstics estratgicsDe la diagnosi realitzada en el Pla es desprn lopini de que la creaci de productes turstics s la principal matria pendent de la comarca dOsona en algunes tipologies turstiques, considerant que es disposa duna bona base de recursos amb potencial turstic per no de productes degudament dissenyats. Els productes turstics estan formats per un agregat dinfraestructures, equipaments, serveis pblics, serveis turstics i valors i atributs dimatge, que sofereixen en un determinat territori i que el turista conforma i consumeix lliurement dacord a les seves necessitats i preferncies. La competitivitat dun producte turstic Justificaciest condicionada per la competitivitat agregada de tots els seus components. Per aix sha de fer un esfor per articular adequadament els recursos i oferta del territori per transformar-lo en producte turstic. En primer lloc cal dissenyar una cartera de productes turstics de la comarca, identificant aquells que per disposar dels recursos necessaris i dequipaments i infraestructures s possible conformar un producte per posar en el mercat amb suficient atractiu per a que els turistes el consumeixin. Aquesta cartera de productes servir com a full de ruta per a la promoci i comercialitzaci dels diferents productes amb els que es vol donar a conixer la comarca dOsona. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Identificaci dels diferents productes existents i possibles dins de les tipologies turstiques identificades com a prioritries i estratgiques: Turisme de natura i turisme actiu Turisme de cultura, histria i tradicions Turisme rural Turisme gastronmic Turisme de reunions, negocis i incentius Accions a dur a terme Disseny dun mapa que zonifiqui la comarca en relaci a les diferents tipologies turstiques, amb lobjectiu de crear una eina de treball que constitueixi una recopilaci i una prioritzaci dels principals elements datracci (tant productes, recursos com atractius turstics) de la comarca que permeti avaluar el nivell de desenvolupament, les carncies i les rees doportunitat per al desenvolupament i/o consolidaci de productes turstics basats en la posada en valor dels recursos i atractius turstics. Aquesta eina permetr analitzar aquelles zones poc consolidades o amb falta de producte, de manera que es puguin detectar les rees que necessiten una actuaci especial en aquest sentit i realitzar una planificaci necessria. Creaci de nous productes relacionats amb cada tipologia turstica, involucrant a tota loferta complementaria, i enfortiment i millora dels productes ja19existents per poder formar una oferta suficient i consolidada. 20. Pla dacci. Programes 2. Programa de productes turstics estratgics2.1Cartera de productes turstics estratgics Osona Turisme Consorcis de turisme Entitats implicades Associacions i empresaris de la comarca Diputaci de Barcelona 20102011 2012 2013 2014 Termini dexecuciR R RRR Estimaci de costos Disseny del mapa turstic Sistema de seguiment Posada en marxa de processos de creaci de productesCreaci de la cartera de productes turstics 20 21. Pla dacci. Programes 2.Programa de productes turstics estratgics2.1.1 Turisme de natura i turisme actiuLa comarca dOsona t 27.466 ha incloses dins del Pla dEspais dInters Natural (PEIN), tres espais naturals de la Diputaci de Barcelona (Parc Natural del Montseny, Espai Natural de les Guilleries-Savassona i el Parc del Castell de Montesquiu) entre daltres recursos naturals amb un gran potencial turstic. Daltra banda hi ha registrades ms de 47 empreses que organitzen activitats diverses a laire lliure arreu de la comarca. A partir daquests recursos naturals i dalguns productes ja existents avui dia, es pretn potenciar la creaci dun ampli ventall doferta de productes turstics relacionats amb el turisme de natura i turisme actiu dins la comarca que li permetin competir amb destinacions venes i incrementar el nombre de turistes i la despesa que aquests fan. Es considera una de les tipologies estratgiques de la comarca, per que a dia davui compta amb una oferta poc consolidada de Justificaciproductes de natura i de turisme actiu a ms duna insuficient tasca de comercialitzaci global dels mateixos. Aquesta actuaci pretn posar en valor noves rutes entorn als diferents espais naturals, que alhora vinculin a loferta dallotjament de la zona i a latracci dempreses relacionades amb activitats a laire lliure (rutes de BTT, a cavall, i altres sempre i quan no entrin en conflicte amb els usos de conservaci dels espais). Osona Turisme com a lens aglutinador de les tasques de gesti turstica de la comarca, haur de fomentar la creaci de productes concrets aix com recolzar en les tasques de comercialitzaci tant dels nous com dels ja existents, mitjanant la creaci dun Club de producte de turisme de natura i de turisme actiu, ents com una eina de gesti i planificaci mitjanant el qual un grup dempreses i organismes acorden, en un marc de collaboraci pblica-privada, treballar conjuntament de forma organitzada, amb lobjectiu de desenvolupar, per a un segment de mercat, nous productes o augmentar el valor dels productes existents. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Identificaci de les empreses turstiques potencialment membres i fomentar la integraci de les mateixes en el Club de Producte Elaboraci de les normes de funcionament del Club: assignar un responsable del Club de producte, identificaci dels requisits que han de complir els futurs membres, identificaci duna quota assequible per part dels empresaris, elaboraci de les normes que hauran de complir els membres, establiment de Accions a dur a terme reunions peridiques, etc. Generaci del procs per la constituci del Club de Producte Constituci i posada en funcionament del Club de Producte 21 22. Pla dacci. Programes 2. Programa de productes turstics estratgics2.1.1Turisme de natura i turisme actiu Osona Turisme Consorcis de turisme Entitats implicades Ajuntaments Empresaris turstics Organismes i entitats implicades20102011 2012 2013 2014 Termini dexecuciR RRRR Estimaci de costos Constituci del Club de producte Sistema de seguimentNmero de membres inscrits al Club de producte 22 23. Pla dacci. Programes 2.Programa de productes turstics estratgics2.1.2 Turisme de cultura, histria i tradicionsLa comarca dOsona concentra nombrosos recursos patrimonials tangibles de diferents poques i estils, a ms de vries manifestacions artstiques que converteixen la comarca amb un territori ric en patrimoni cultural, juntament amb un seguit de bens intangibles com sn les diverses rutes i la celebraci de mercats, fires i festes organitzades per tota la comarca,a ms dun important llegat d'indstria histrica, viva i artesanal. Es considera una de les tipologies estratgiques de la comarca, per que a dia davui compta amb una oferta poc consolidada de productes a ms duna insuficient Justificacitasca de comercialitzaci global dels mateixos. Osona Turisme com a lens aglutinador de les tasques de gesti turstica de la comarca, haur de fomentar la creaci de productes concrets aix com recolzar en les tasques de comercialitzaci tant dels nous com dels ja existents, mitjanant la creaci dun Club de producte de turisme de cultura, histria i tradicions, ents com una eina de gesti i planificaci mitjanant el qual un grup dempreses i organismes acorden, en un marc de collaboraci pblica-privada, treballar conjuntament de forma organitzada, amb lobjectiu de desenvolupar, per a un segment de mercat, nous productes o augmentar el valor dels productes existents. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Identificaci de les empreses turstiques potencialment membres i fomentar la integraci de les mateixes en el Club de Producte Elaboraci de les normes de funcionament del Club: assignar un responsable del Club de producte, identificaci dels requisits que han de complir els futurs membres, identificaci duna quota assequible per part dels empresaris, elaboraci de les normes que hauran de complir els membres, establiment de Accions a dur a terme reunions peridiques, etc. Generaci del procs per la constituci del Club de Producte Constituci i posada en funcionament del Club de Producte Osona Turisme Consorcis de turisme Entitats implicades Ajuntaments Empresaris turstics23 24. Pla dacci. Programes 2. Programa de productes turstics estratgics2.1.2Turisme de cultura, histria i tradicions20102011 2012 2013 2014 Termini dexecuci RRRRR Estimaci de costos Constituci del Club de producte Sistema de seguimentNmero de membres inscrits al Club de producte 24 25. Pla dacci. Programes 2.Programa de productes turstics estratgics2.1.3 Turisme rural i agroturismeLoferta de turisme rural a la comarca dOsona s molt important sent la tipologia dallotjament que ms ha crescut en els ltims anys. Actualment a ms de les tasques que realitzen els diferents consorcis existeixen tamb diferents associacions dagroturisme (Associaci dagroturisme dOsona, Associaci dagroturisme del Lluans) que disposen de paquets turstics que realitzen funcions de central de reserves. Es considera indispensable aglutinar aquestes accions que es realitzen i aglutinar loferta existent per consolidar una imatge nica de la destinaci relacionada Justificaciamb el turisme rural i lagroturisme, entenent aquesta activitat com idnia per les caracterstiques del territori i per l'existncia dempresaris emprenedors en aquestes activitats. Es proposa la creaci dun Club de producte de turisme rural i agroturisme, ents com una eina de gesti i planificaci que aglutini a totes les empreses vinculades amb aquesta activitat per treballar de forma conjunta i organitzada, amb lobjectiu de desenvolupar nous productes i augmentar el valor dels productes existents. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Identificaci de les empreses turstiques potencialment membres i fomentar la integraci de les mateixes en el Club de Producte Elaboraci de les normes de funcionament del Club: assignar un responsable del Club de producte, identificaci dels requisits que han de complir els futurs membres, identificaci duna quota assequible per part dels empresaris, elaboraci de les normes que hauran de complir els membres, establiment de Accions a dur a terme reunions peridiques, etc. Generaci del procs per la constituci del Club de Producte Constituci i posada en funcionament del Club de Producte Osona Turisme Consorcis i associacions de turisme Entitats implicades Ajuntaments Empresaris turstics i agroindustrials25 26. Pla dacci. Programes 2. Programa de productes turstics estratgics2.1.3Turisme rural i agroturisme20102011 2012 2013 2014 Termini dexecuci RRRRR Estimaci de costos Constituci del Club de producte Sistema de seguimentNmero de membres inscrits al Club de producte 26 27. Pla dacci. Programes 2.Programa de productes turstics estratgics2.1.4 Turisme gastronmicA la comarca dOsona existeixen diversos actius i recursos relacionats amb la gastronomia com la celebraci de fires i mercats gastronmics, activitats artesanals tradicionals i una gran varietat i important gama de productes gastronmics de gran qualitat. Dentre els agents territorials que desenvolupen tasques relacionades amb aquesta tipologia destaca Osona Cuina valorat i considerat com a actiu en la tasca de promoci turstica, per que actualment no aglutina Justificaci suficient oferta de tota la comarca. Es pot considerar que aquesta tipologia de turisme est en una fase insipient i que cal desenvolupar una tasca de planificaci i gesti de la mateixa. Lactuaci proposada t per objectiu aprofitar la tradici culinria de la comarca, els productes locals i loferta dels serveis de restauraci disponible. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Realitzaci dun inventari de loferta actual de restaurants, botigues, artesans, creaci dun calendari de les fires, mercats i activitats relacionades amb la gastronomia. Identificaci dels principals productes gastronmics amb els que es pot identificar la comarca. Edici dun opuscle anual que aglutini loferta gastronmica de la comarca, mostrant els productes gastronmics ms importants de la comarca, calendari dels esdeveniments que se celebren a la comarca en relaci a la gastronomia (fires i mercats) i llistat dels restaurants ms rellevants de la comarca que ofereixin Accions a dur a terme una gastronomia de qualitat i productors artesanals. Creaci de nous productes relacionats amb la gastronomia, involucrant a productors i comerciants, aix com a loferta complementria, i enfortiment i millora dels productes ja existents per poder formar una oferta suficient i consolidada. Establir un dileg directe amb els responsables dels municipis i empreses privades amb potencial de desenvolupar nous productes. Accions promocionals del turisme gastronmic juntament amb el Club de Turisme Gastronmic de lAgncia Catalana de Turisme. Osona Turisme Consorcis i associacions de turisme Entitats implicades Ajuntaments Empresaris turstics i de lalimentaci Agncia Catalana de Turisme27 28. Pla dacci. Programes 2. Programa de productes turstics estratgics2.1.4Turisme gastronmic 201020112012 2013 2014 Termini dexecuci R RRR Estimaci de costos Nombre dempreses participantsCapacitat daglutinar productes al llarg de la cadena de valor del sector Sistema de seguimentEdici dun opuscle de Turisme GastronmicAccions promocionals realitzades amb lAgncia Catalana de Turisme 28 29. Pla dacci. Programes 2.Programa de productes turstics estratgics2.1.5 Turisme de reunions, negocis i incentiusLa comarca dOsona compta amb 29 establiments que compten amb infraestructura destinada al segment de reunions, disposa en total de 59 sales i 3.526 places disponibles. Des dOsona Turisme caldria desenvolupar i potenciar ls daquestes installacions, destacant la ubicaci geogrfica de la comarca en un punt estratgic que es Justificaci troba a una hora de Barcelona i Girona, dels Pirineus i Costa Brava, i el fet de disposar duna gran varietat de recursos naturals, culturals, gastronmics, etc. Les tasques de lactuaci que es proposa haurien de permetre captar celebracions desdeveniments dempreses, convencions, reunions internes, de construcci dequips, etc., tant dempreses locals i de lmbit metropolit, com de carcter nacional o internacional. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Realitzaci dun inventari de loferta actual que pugui estar vinculada amb aquesta tipologia turstica, des dallotjaments, restauraci i oferta dactivitats. Disseny duna guia diferent i atractiva: Osona Turisme de reunions, negocis i incentius. Accions a dur a terme Iniciar accions promocionals amb la Diputaci de Barcelona per donar a conixer Osona com a comarca diferent per la celebraci de reunions, negocis i incentius. Osona Turisme Entitats implicades Consorcis de Turisme Diputaci de Barcelona 2010 2011201220132014 Termini dexecuci R R R R Estimaci de costosRealitzaci dun inventari Sistema de seguiment Disseny de la guia29 30. Pla dacci. Programes 2.Programa de productes turstics estratgics2.2 Aposta per la certificaci de Destinaci de Turisme Familiar de la Generalitat de CatalunyaEls agents turstics de la comarca consideren que un dels segments ms importants de la demanda que visita Osona sn les famlies. Es pot considerar un dels segments de mercat estratgics per la comarca, per tant s important adequar la destinaci i els serveis a les necessitats del mercat. Des de lAgncia Catalana de Turisme han creat la marca despecialitzaci Destinaci de Turisme Familiar, que satorga a destinacions sensibles al turisme familiar, com s la comarca dOsona. Amb aquesta marca es reconeix aquelles zones turstiques que ofereixen recursos i serveis de qualitat especialitzats per Justificaci famlies i per tant que disposen duna oferta dallotjament i restauraci adaptada a les necessitats de les famlies, amb una gran varietat de propostes doci i entreteniment. Per accedir-hi caldr que la destinaci passi per un procs d'auditoria i complir una srie de parmetres i requisits, que afectaran a tota la zona turstica: recursos principals dactivitats i serveis del municipi, empreses dallotjament, empreses de restauraci i alimentaci, i empreses doferta complementria. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Identificaci dels requisits necessaris per accedir a la certificaci de Destinaci de Turisme Familiar, tenint en compte loferta turstica a la que afecta. Accions a dur a terme Anlisi de valoraci de lestat de les zones de la comarca que es consideren factibles d'adscriure's com a Destinaci de Turisme Familiar. Inventari de loferta daquestes zones identificades, estat actual i detecci de necessitats per a complir amb els requisits. Osona Turisme Zones factibles de certificar-se com a Destinaci de Turisme Familiar Entitats implicades Oferta turstica ubicada en les zones factibles de certificar-se com a Destinaci de Turisme Familiar Agncia Catalana de Turisme 2010 2011 201220132014 Termini dexecuciRR Estimaci de costosIdentificaci de les zones factibles per obtenir la certificaci de Destinaci de Turisme FamiliarSistema de seguiment 30Identificaci de les necessitats per a complir amb els requisits de la certificaci de Destinaci de Turisme Familiar 31. Pla dacci. Programes 2.Programa de productes turstics estratgics2.3 Adscriure la comarca al moviment del slow tourism (territoris serens)Els Territoris Serens sn aquells que aposten per un model de desenvolupament centrat en la gent que hi viu, potenciant la participaci i el dinamisme dels agents i recursos propis i fent de la "serenitat" un paradigma de l'estil de vida que shi persegueix. Actualment els Territoris Serens estan conformats pel municipis del Cabrers, Moians, Vall del Ges, Ors i Bisaura i el Lluans que aglutina 33 petits municipis i aproximadament 25.000 persones. Lany 2009, aquest territoris van signar la "Declaraci de Llu" al Monestir de Santa Maria de Llu assumint el comproms d'impulsar un model de desenvolupament territorial definit en el concepte de "Territoris Serens". Sestableixen unes poltiques que han de seguir aquests territoris tenint en compte una dimensi territorial, dimensi social i una dimensi econmica. Dins Justificaci daquesta ltima es contempla limpuls dun turisme (i altres activitats de lleure) lligat al territori i a la seva gent. Els principals atractius del model turstic dels Territoris Serens sn el seu patrimoni natural, cultural i paisatgstic, i un estil de vida alternatiu al present als entorns urbans. Es proposa, per tant, treballar a partir de tres grans principis rectors: la ruralitat com a element fonamental del capital territorial dels Territoris Serens, que ha de servir de recurs per a la configuraci del model turstic ser-; la qualitat de loferta i de la infraestructura turstica; i la sostenibilitat de les installacions i les infraestructures turstiques. Aquesta uni suposa un treball coordinat i en xarxa dels diferents territoris adherits amb lobjectiu de construir estratgies per posar en valor els propis recursos per tal dassolir un desenvolupament econmic i hum efectiu sense renunciar al propi patrimoni natural, cultural i a la idiosincrsia dels propis pobles. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar la marca turstica de la comarca com una marca de destinaci diferenciada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Fomentar la conscincia des del sector turstic de la importncia i inters per la comarca d'adscriure's a la iniciativa de territoris serens, mitjanant una jornada de presentaci de la iniciativa i dels beneficis que comporta. Accions a dur a terme Assignar un responsable des dOsona Turisme que sencarregui del procs i identificaci dels requisits necessaris per adscriure la comarca a la iniciativa, especialment per desenvolupar el moviment del slow tourism a la comarca. Treballar per donar a conixer aquest posicionament com a element diferencial de la comarca 31 32. Pla dacci. Programes 2. Programa de productes turstics estratgics2.3Adscriure la comarca al moviment del slow tourism (territoris serens) Osona Turisme Ajuntaments Entitats implicades Empresaris i associacions empresarials Diputaci de Barcelona Agncia Catalana de Turisme2010 2011 2012 2013 2014 Termini dexecuciRR Estimaci de costos Identificaci de les accions a dur a terme per desenvolupar el moviment del slow tourism a la comarca Sistema de seguimentNmero dempreses i activitats adherides al moviment 32 33. Pla dacci. Programes3. PROGRAMA DADAPTACI DE LA DESTINACI ALS PRODUCTES TURSTICS ESTRATGICS (COMPETITIVITAT DE LA DESTINACI) Cada una de les tipologies de productes estratgics t unes necessitats especfiques en relaci als equipaments necessaris i ladaptaci de la destinaci a aquest tipus de turisme. Osona est especialment b dotada per al turisme de natura i de cultura, i s atractiva com destinaci per la corona metropolitana de Barcelona, amb adaptacions. El turisme rural o el gastronmic no necessita de grans installacions. El turisme de negocis necessita dinstallacions adients, preparades per competir, i amb suficient capacitat datraure a la demanda. Tamb s necessria la collaboraci amb la resta del territori, per generar un bon posicionament competitiu. Aquest programa estaria especficament destinat a identificar les necessitats, inversions i passos per consolidar la posici dOsona a cada un dels productes estratgics identificats. Les accions daquest programa estan destinades a perfilar amb detall el desenvolupament de producte i generar el full de ruta per cada un dels productes escollits. 3.1. Des del punt de vista de producte:3.1.1. Turisme de natura i turisme actiu3.1.2. Turismes de cultura, histria i tradicions3.1.3. Turisme rural i agroturisme3.1.4. Turisme gastronmic3.1.5. Turisme de reunions, negocis i incentius 3.2. Des del punt de vista de la destinaci, adaptar-se als requisits de la certificaci de Destinacide Turisme Familiar de la Generalitat de Catalunya 3.3. Des del punt de vista del posicionament, adaptar-la a la prctica del slow tourism (territoris serens)3.4. Accelerar el desenvolupament de la senyalitzaci turstica de la comarca 33 34. Pla dacci. Programes 3.Programa dadaptaci de la destinaci als productes turstics estratgics3.1 Productes turstics estratgicsEls productes turstics identificats com a estratgics requereixen la disponibilitat duna oferta consolidada dinstallacions, equipaments i serveis per poder oferir- los als clients i satisfer les seves necessitats. Aquests mancances caldr detectar-les a temps per adaptar la comarca a les necessitats i preferncies del mercat Justificaciper a generar una satisfacci en lexperincia del client i ser conseqents amb el que sofereix. Es proposa aquesta actuaci amb lobjectiu de detectar per a cada uns dels productes turstics estratgics quines necessitats caldr cobrir per al correcte desenvolupament dels productes turstics. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Per cada tipologia de producte turstic es realitzaran les segents tasques: Identificaci de referents i de competidors davant dels quals ser necessari posicionar-se A partir del mapa dissenyat es realitzar una diagnosi de la situaci actual en relaci a infraestructures, equipaments i serveis existents. Accions a dur a terme Detecci de les mancances en relaci a les infraestructures i serveis tenint en compte les necessitats dels clients i els productes actuals i futurs que es volen dissenyar per a cada tipologia. Planificaci de les adaptacions detectades en funci de la seva facilitat en dur-les a terme, necessitats dinversions i facilitat de gesti. Osona Turisme Consorcis de turisme Entitats implicades Diputaci de Barcelona Cambra de Comer de Barcelona Agncia Catalana de Turisme20102011 20122013 2014 Termini dexecuci R RR Estimaci de costosIdentificaci de les mancances de cada tipologia de producte turstic Sistema de seguiment Compliment de les directrius i prioritats del pla dadaptacions34 35. Pla dacci. Programes 3.Programa dadaptaci de la destinaci als productes turstics estratgics3.2 Adaptar la comarca als requisits de la certificaci de Destinaci de Turisme Familiar de la Generalitat de CatalunyaPer certificar la comarca dOsona com a Destinaci de Turisme Familiar, el territori ha de passar un procs dauditoria i complir una srie de requisits i de parmetres estrictes. La implantaci de la marca es fa en un procs evolutiu: el primer any un 15 % de loferta ha dassolir els requisits, el tercer any haur de ser Justificaci el 25 % i el cinqu any ser el 35 % de loferta. Per aix caldr identificar i planificar aquelles carncies que t tant la destinaci com loferta turstica per adaptar-se als requeriments de la certificaci. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Inventari de les actuacions que cal dur a terme a les zones identificades que es consideren idnies per a la certificaci i loferta turstica afectada en cada una delles. Accions a dur a terme Planificar les actuacions a dur a terme en un calendari prioritzant aquelles que requereixin menys esfor per tal d'accelerar el procs dadaptaci de la destinaci. Recolzar i donar suport des dOsona Turisme als empresaris en laplicaci de les actuacions necessries, identificant lnies dajudes i subvencions. Osona Turisme Entitats implicades Zones afectades per la certificaci com a Destinaci de Turisme Familiar Oferta turstica ubicada en les zones certificades com a Destinaci de Turisme Familiar 2010 20112012 20132014 Termini dexecuci R RR Estimaci de costosSistema de seguimentActuacions dutes a terme per complir amb els requeriments de la Certificaci de Destinaci de Turisme Familiar 35 36. Pla dacci. Programes 3.Programa dadaptaci de la destinaci als productes turstics estratgics3.3 Adaptar la comarca a la prctica del slow tourism (territoris serens)Laposta de que la comarca dOsona practiqui el slow tourism suposa que cal adaptar i buscar caracterstiques diferencials de la comarca com a un territori on es Justificacipot practicar el slow tourism i qu la diferencia duna altra destinaci turstica. Daltra banda tamb cal fer partcips a tots els agents involucrats en el sector turstic, als residents i als propis turistes del que significa la prctica del slow tourism. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Elaboraci dun Manual de prctiques de slow tourism aplicables a tot el sector turstic de la comarca, que tingui per objectiu mostrar les actituds que cal desenvolupar per part dels agents turstics territorials, dels turistes i tamb per part dels habitants per tal de fomentar un moviment global de slow tourism en tota la comarca. Inventari dindrets de la comarca que tinguin les caracterstiques adients per a la prctica del slow tourism, activitats turstiques que es poden desenvolupar Accions a dur a terme a la comarca en relaci al slow tourism i productes turstics que poden complir amb els requisits de la prctica daquest moviment. Amb aquesta informaci es podr generar un mapa on plasmar la informaci don s possible practicar el moviment de slow tourism i es detectaran aquelles mancances tant dinfraestructura com de serveis per la seva adaptaci. Detecci de les mancances en equipaments o en indrets que cal adaptar per a la prctica del slow tourism.Entitats implicades Osona Turisme 2010 20112012 20132014 Termini dexecuci RR R Estimaci de costosElaboraci del Manual de prctiques de slow tourism Sistema de seguiment Adaptaci dequipaments i indrets per a la prctica del slow tourism 36 37. Pla dacci. Programes 3.Programa dadaptaci de la destinaci als productes turstics estratgics3.4 Accelerar el desenvolupament de la senyalitzaci turstica de la comarcaAquesta actuaci contempla la completa integraci de la imatge i el disseny identificatiu dels elements de senyalitzaci turstica de la comarca, a travs de les diferents iniciatives i programes en marxa, amb lobjectiu daconseguir una difusi ordenada i coordinada dels valors patrimonials i naturals, recursos i Justificaci infraestructures turstiques, punts dinters, accessos, punts datenci al turista, etc. que caldria fer arribar a les autoritats que tenen competncia en la matria per a la millora de la senyalitzaci turstica a la comarca. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Objectius Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Recolzar i accelerar la implementaci dels plans de senyalitzaci turstica existent Accions a dur a terme Millora del que existeix en la mesura del possible. Osona Turisme Ajuntaments Entitats implicades Direcci General de Turisme Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques Ministeri de Foment2010 2011 201220132014 Termini dexecuci RRR R R Estimaci de costosExistncia de plans especfics dextensi de la senyalitzaci turstica Sistema de seguiment Estatus de la senyalitzaci turstica a finals de cada any 37 38. Pla dacci. Programes4. PROGRAMA DE SUPORT A LACTIVITAT TURSTICA (COMPETITIVITAT EMPRESARIAL) s important que Osona sadoni que s una destinaci incipient i amb poca diferenciaci, que ha de cercar aspectes especfics per la seva diferenciaci i perqu aquesta sigui percebuda clarament pel mercat, i que ha dajudar a que les empreses turstiques es consolidin i siguin cada vegada ms competitives. Aquesta consolidaci i diferenciaci, a ms, ha de venir donada per factors de futur, no del passat. La qualitat, que s molt important, s ja un factor inherent a qualsevol destinaci turstica. Sha de fomentar i sha de consolidar, per cada vegada menys ser un element diferencial de competitivitat. Shan de trobar daltres, com el medi ambient, les TIC, ..., i sha de consolidar la formaci com aspecte bsic de diferenciaci de les empreses turstiques dOsona. 4.1. Facilitar laccs del empleats i propietaris a cursos de formaci, tant aquelles relacionades amb el lloc de treball com aquells relacionats amb habilitats directives, aprofitant els recursos de la comarca 4.2. Potenciaci de ls de les noves tecnologies per part de les empreses turstiques 4.3. Potenciaci de la presncia a Internet de les empreses turstiques 4.4. Potenciaci de ls de les tecnologies verdes a les empreses turstiques 4.5. Incentivaci per a ladscripci de lempresa turstica a les diferent certificacions existents 38 39. Pla dacci. Programes 4 Programa de suport a lactivitat turstica4.1 Facilitar laccs dels empleats i propietaris a cursos de formaciLa formaci i professionalitzaci dins lmbit del turisme sn elements clau que van directament lligats a la satisfacci i a lexperincia positiva dels turistes que visiten la comarca. Per aix els aspectes lligats a la formaci, en diferents vessants, es contemplen com un dels principals elements de competitivitat a potenciar, el que justifica aquesta lnea dactuaci on es pretn donar resposta a un dels majors problemes que afronta el sector turstic a la majoria de destinacions turstiques. JustificaciEs destaca la necessitat de formaci tant a nivell general de personal de base que est en contacte directe amb el visitant, com de comandaments superiors i intermedis de lempresa privada. Tanmateix, la formaci dels responsables pblics, tcnics i poltics, relacionats amb el turisme, s important La formaci tamb estimula una major estabilitat de locupaci, fet que contribueix a una major competitivitat de les empreses i a una major qualitat de vida dels treballadors implicats a lactivitat turstica. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci turstica Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Identificaci de cursos de formaci relacionats amb lactivitat turstica a tots els nivells, tant del sector pblic com privat, que es duguin a terme des de les diferents entitats que tenen competncies tant dins com fora de la comarca (Associacions, Gremis, Consell Comarcal, Cambra de Comer, Diputaci...). Des dOsona Turisme es comunicar la informaci daquests cursos mitjanant la newsletter que s'envi peridicament, i satendr als interessats donant la Accions a dur a terme informaci necessria. Es fomentar una comunicaci permanent amb les persones que sinscriguin als cursos per poder valorar la satisfacci de la formaci rebuda i poder detectar, si s el cas, les mancances i necessitats no cobertes de formaci. Organitzaci de jornades especfiques de formaci amb lobjectiu de cobrir necessitats formatives detectades, tant a nivell tcnic com a nivell gerencial Osona Turisme Consorcis i associacions de turisme Entitats implicades Cambra de Comer Diputaci de Barcelona Secretaria de Estado de Turismo 39 40. Pla dacci. Programes 4Programa de suport a lactivitat turstica4.1Facilitar laccs dels empleats i propietaris a cursos de formaci 2010201120122013 2014 Termini dexecuciR R RRR Estimaci de costos Nombre de cursos de formaci identificats i comunicats al sector turstic de la comarcaNombre dinscrits als cursos de formaci impartits per altres entitats Sistema de seguimentNombre de jornades de formaci organitzades per Osona TurismeNombre dassistents a jornades de formaci organitzades per Osona Turisme 40 41. Pla dacci. Programes 4 Programa de suport a lactivitat turstica4.2 Potenciaci de ls de les noves tecnologies per part de les empreses turstiquesEl desenvolupament tecnolgic i la utilitzaci de les noves tecnologies, afavoreix la millora de la competitivitat de les empreses i alhora de la destinaci en el seu conjunt. Cal considerar que les noves tecnologies evolucionen molt rpid a ms d'haver-hi cada vegada ms eines disponibles en lmbit del lleure, oci i turisme. Laplicaci dalgunes delles pot arribar a ser molt costosa, daltres poden, amb inversions molt baixes, millorar notablement la gesti i funcionament dels Justificaciestabliments, tant pel funcionament intern de lestabliment com pel que fa a millorar lexperincia del client. Es considera que el desconeixement de lexistncia daquestes tecnologies es pot considerar com la primera causa de que no sacabin implantant. Aquesta actuaci proposa crear un seguit daccions orientades a transmetre informaci que pugui ajudar als empresaris a prendre decisions en relaci a laplicaci de noves tecnologies als seus establiments. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci turstica Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Desenvolupar i elaborar un manual per la implementaci de les noves tecnologies dels subsectors del turisme, que permeti el desenvolupament de ls de la tecnologia per part de les empreses turstiques. Aquesta iniciativa hauria de ser extensible a altres subsectors del sector turstic com empreses de turisme actiu, empreses dintermediaci, etc. amb lobjectiu dincrementar la presncia de la comarca a Internet, fomentar ladopci de les innovacions tecnolgiques en els processos de gesti, aix com la Accions a dur a terme incorporaci de les tecnologies a la cadena de valor dels serveis turstics, i fomentar la creaci de nous productes tecnolgics de carcter comercial. Dedicar un espai de la newsletter que s'envi peridicament al sector a informar de les solucions tecnolgiques disponibles per a les empreses del sector turstic i dels recursos tecnolgics disponibles. Recerca de fonts de finanament i assessorament, per part dOsona Turisme, per aquells empresaris que vulguin incorporar aquestes mesures als seus establiments. 41 42. Pla dacci. Programes 4Programa de suport a lactivitat turstica4.2Potenciaci de ls de les noves tecnologies per part de les empreses turstiques Osona Turisme Diputaci de Barcelona Direcci General de Turisme Entitats implicades Consorcis i associacions de turisme Altres departaments de la Generalitat relacionats amb lextensi de l's de les noves tecnologies Secretaria de Estado de Turismo2010 2011 2012 2013 2014 Termini dexecuciR RRR Estimaci de costos Newsletter enviades amb informaci relacionada amb ls de les noves tecnologies Sistema de seguiment Recerca i informaci de lnees de finanamentAccions portades a terme per part dempreses i administracions turstiques 42 43. Pla dacci. Programes 4 Programa de suport a lactivitat turstica4.3 Potenciaci de la presncia a Internet de les empreses turstiquesDacord a les ltimes tendncies del mercat, disposar de pgines web tils i ben posicionades s una tasca imprescindible per mantenir la competitivitat. Per tal de poder competir en lentorn 2.0 s necessari anar incorporant constantment totes les eines tecnolgiques de connectivitat disponibles i gestionar de forma Justificaciprofessional els continguts, els enllaos, les xarxes socials i la reputaci en lnia de les empreses. La dotaci tecnolgica de les empreses tamb hauria de servir per a laugment de la seva capacitat de comercialitzaci, ja sigui mitjanant el canal de comercialitzaci en lnia o mitjanant la comercialitzaci directa aprofitant les possibilitats que ofereix Internet i el comer electrnic. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci turstica Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Organitzaci de jornades formatives en relaci a les eines per a millorar la presncia de les empreses turstiques a Internet i organitzaci de tallers per donar solucions prctiques i assequibles per complir amb els segents objectius: Fomentar un bon posicionament de les webs a Internet. Sensibilitzar al sector sobre la tasca de gesti de la reputaci en linia Donar suport a laugment de la interactivitat de les pgines web turstiques en consonncia amb els canvis de comportament dels consumidors i amb la Accions a dur a terme inclusi deines tecnolgiques dltima generaci en els portals. Impulsar la innovaci en les estratgies de comercialitzaci en lnia. Recerca de fonts de finanament i assessorament, per part dOsona Turisme, per a prestar el recolzament i ajudes necessries per a la creaci i actualitzaci de les pgines web de les empreses turstiques comarcals. Millora de les pgines webs dels ajuntaments relacionades amb el turisme 43 44. Pla dacci. Programes 4Programa de suport a lactivitat turstica4.3Potenciaci de la presncia a Internet de les empreses turstiques Osona Turisme Associacions i consorcis de turisme Diputaci de Barcelona Entitats implicades Departaments de la Generalitat relacionats amb lextensi i ls dInternet Ajuntaments Secretaria de Estado de Turismo20102011 2012 2013 2014 Termini dexecuci RRR Estimaci de costos Nombre dassistents a les jornades de formaci Sistema de seguimentNombre de pgines web millorades i creades 44 45. Pla dacci. Programes 4 Programa de suport a lactivitat turstica4.4 Potenciaci de ls de les tecnologies verdes a les empreses turstiquesLenergia representa un dels conceptes de despesa ms importants en lexplotaci dels establiments turstics. Aquesta alta demanda energtica est associada a ls de tecnologies utilitzades en molts casos per oferir un major confort i qualitat als clientes. Les rees de major consum denergia sn: illuminaci, calefacci, ventilaci, aire condicionat, bugaderia, cuina i serveis generals. La inversi en usos ms eficients de lenergia i en la millora de les prctiques de ls poden significar reduccions significatives en les despeses doperaci i facturaci energtica. Daltra banda ls eficient de laigua s una de les mides que ms fcilment Justificaci es poden dur a terme no noms pel disseny de les seves installacions i establiments sin tamb mitjanant la seva gesti. Aquesta actuaci t com a objectiu orientar lactivitat turstica de la comarca cap a la sostenibilitat i ecoeficincia, garantitzant que sest produint el menor impacte ambiental possible, que es millori la qualitat dels productes turstics, aix com la seva imatge davant del consumidor i que es faci ms eficient el desenvolupament empresarial, i en conseqncia, lacompliment socioeconmic. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci turstica Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Enviament dinformaci de ls de tecnologies verdes al sector per educar al sector en relaci a les bones prctiques en relaci a leficincia energtica, estalvi d'aigua, etc., i per incentivar la seva implantaci per part dels empresaris turstics. Des dOsona Turisme sinformar peridicament al sector en relaci a la disponibilitat de subvencions, ajudes i oferta formativa, relacionades amb el foment Accions a dur a terme de leficincia energtica i relacionades amb lestalvi daigua i adaptaci de les installacions a ls de les energies renovables i per una major eficcia de la seva gesti. Identificaci de lnies dajuts per la installaci i lextensi de ls de les tecnologies verds a les empreses turstiques Osona Turisme Cambra de Comer Entitats implicades Diputaci de Barcelona Departaments de la Generalitat relacionats amb lextensi de ls de les tecnologies verdes Secretaria de Estado de Turismo45 46. Pla dacci. Programes 4Programa de suport a lactivitat turstica4.4Potenciaci de ls de les tecnologies verdes a les empreses turstiques20102011 20122013 2014 Termini dexecuci R R RR Estimaci de costos Nombre daccions portades a terme per fer ms verdes les empreses turstiques Sistema de seguiment Volum de subvencions i ajuts aconseguitsNombre dempreses i ajuntaments que utilitzen posicionaments basats en aspectes verds 46 47. Pla dacci. Programes 4 Programa de suport a lactivitat turstica4.5 Incentivaci per a ladscripci de lempresa turstica a les diferents certificacions existentsPer poder desenvolupar actuacions concretes dirigides a la promoci, difusi i suport a la implementaci de sistemes de qualitat turstica, i amb la finalitat de contribuir a la millora integral de loferta turstica de la comarca, es considera important i prioritari el comptar amb un sistema de qualitat a nivell de tota la destinaci. Des de la Secretara de Estado de Turismo (SET) en collaboraci amb la Federacin Espaola de Municipios y Provncas (FEMP) sha desenvolupat la metodologia SCTE Destinos, recolzada amb la possible firma de convenis especfics per a cada una de les destinacions que opten per a la seva aplicaci i amb la promoci daquesta certificaci des de la Generalitat de Catalunya (Catalunya s Qualitat). Justificaci Estratgicament El SCTE Destinos actua com a observatori de la destinaci, impulsant la qualitat i harmonitzant els nivells de compliment sectorials, afavorint les actuacions integrals a llarg termini i reforant el teixit empresarial. Actualment hi estan adscrites les segents destinacions de la comarca: Portes del Montseny com a destinaci de turisme rural amb 25 empreses, Vall de Sau i Collsacabra com a destinaci de turisme rural amb 21 empreses, i la ciutat de Vic com a destinaci de turisme urb-cultural amb 52 empreses. Per tant s planteja aquesta actuaci per donar continutat a aquesta tasca per incentivar la resta de territoris de la comarca. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci turstica Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Consolidar Osona com una destinaci turstica i de qualitat Reproducci i distribuci dels manuals i desenvolupament daccions pera la seva implantaci i difusi. Celebraci de jornades informatives i formatives per tal dassessorar la implementaci de metodologies destinades als agents pblics i privats encarregats del Accions a dur a terme desenvolupament dels projectes de qualitat de les seves entitats. Aquesta tasca la realitzaran els diferents consorcis existents en el territori de forma coordinada per Osona Turisme. Osona Turisme Consorcis i associacions de turisme Empreses i associacions empresarials Entitats implicades Cambra de Comer de Barcelona Direcci General de Turisme Secretaria de Estado de Turismo47 48. Pla dacci. Programes 4Programa de suport a lactivitat turstica4.5Incentivaci per a ladscripci de lempresa turstica a les diferents certificacions existents2010 20112012 2013 2014 Termini dexecuciRRRR Estimaci de costos Nombre daccions portades a terme Sistema de seguimentNombre dempreses adscrites a les certificacions de qualitat 48 49. Pla dacci. Programes5. PROGRAMA DE POSADA EN VALOR DE LA COMARCA DOSONA EN LREA DE BARCELONA I EL SUD DE FRANA (ADAPTACI A LENTORN) Osona s una comarca situada a una posici estratgica, confluncia de territoris molt diversos, i molt dells amb mercats potencials, tant residents com turstics, molt importants. Sha de desenvolupar doncs una relaci proactiva i constructiva amb altres destinacions, com la ciutat de Barcelona, la Costa Brava i el sud de Frana. Aquesta posici no s nicament pblica. Els privats tamb han de potenciar aquestes alternatives i han de posicionar Osona en el seu entorn territorial des del punt de vista turstic. 5.1. Fomentar i estructurar la collaboraci entre sector hoteler i sector receptiu i dactivitats 5.2. Fomentar la relaci amb les comarques del Valls Oriental i de la Garrotxa per generar sinrgies, massa crtica de producte i dactivitats i massa crtica per fer promoci 5.3. Potenciar la relaci amb creaci de producte per als ciutadans de Barcelona i la seva rea metropolitana i els turistes de la Costa Brava 5.3.1 Amb la creaci de producte especfic 5.3.2 Fomentar la relaci amb les OPC, transportistes i receptius de Barcelona i elstransportistes i receptius de la Costa Brava 5.4. Potenciar la presncia, juntament amb daltres, promocional al sud de Frana 49 50. Pla dacci. Programes 5 Programa de posada en valor en l'rea de Barcelona i el sud de Frana5.1 Fomentar i estructurar la collaboraci entre sector hoteler i sector receptiu i dactivitatsAquesta acci t per objectiu estructurar una collaboraci entre el sector hoteler i el sector receptiu de la comarca per fomentar la cooperaci i per identificar mancances de loferta turstica del territori i dels serveis turstics, aix com per identificar noves oportunitats de crear nous productes que cobreixin la mancana Justificacidun mercat o sement especfic i complementin loferta turstica global de la comarca. Aquesta collaboraci permetr compartir informaci en relaci als clients, les seves necessitats, gustos i preferncies, i per construir noves oportunitats de forma conjunta, que permetr millorar el servei i el ventall de loferta dactivitats que sofereixen al client. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme. Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Per generar noves iniciatives, implicar el major nombre dempresaris i potenciar el desenvolupament de nous productes, es proposa lorganitzaci de reunions amb loferta hotelera i els agents receptius i dactivitats que operen a la comarca. Accions a dur a terme Aquestes reunions haurien de tenir per objectiu fomentar el contacte entre empreses d'allotjament i empreses receptives i dactivitats, i daltra banda un objectiu ms operatiu com lanlisi de la viabilitat de posar en marxa nous productes i serveis a la comarca fomentada per la collaboraci entre els subsectors turstics. Osona Turisme Oferta dallotjament hotelera Entitats implicades Oferta receptiva i dactivitats Cambra de Comer de Barcelona 2010 2011 201220132014 Termini dexecuci RR R Estimaci de costosReunions organitzades amb loferta turstica Sistema de seguiment Generaci de nous productes turstics50 51. Pla dacci. Programes 5 Programa de posada en valor en l'rea de Barcelona i el sud de Frana Fomentar la relaci amb les comarques del Valls Oriental i de la Garrotxa per generar sinrgies, massa crtica de producte i 5.2 dactivitats i massa crtica per fer promoci. En moltes ocasions la divisi comarcal com a tal t una importncia poc rellevant des del punt de vista del turista, de manera que es considera interessant desenvolupar una lnea de collaboraci entre aquestes comarques amb lobjectiu de coordinar esforos de promoci a desenvolupar conjuntament. Es proposa Justificaci crear una taula de treball amb les comarques del Valls Oriental i la Garrotxa per fomentar els treballs conjunts en matria turstica i buscar sinrgies en creaci de producte i en promoci. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme. Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Contactar amb les comarques del Valls Oriental i la Garrotxa per tal de fomentar una comunicaci permanent. Crear una taula de treball amb reunions peridiques per la identificaci de collaboracions des del punt de vista de producte i de promoci conjunta. Accions a dur a terme Identificar i donar forma a productes intercomarcals Coordinar accions de promoci turstica dels productes identificats Osona Turisme Consorcis de turisme de la comarca Entitats implicades Consorci de Turisme del Valls Oriental Turisme de la Garrotxa Diputacions de Barcelona i Girona 2010 2011 2012 20132014 Termini dexecuci RR Estimaci de costosReunions organitzades per la taula de treball constituda. Sistema de seguimentProductes dissenyats entre les comarques Accions de promoci desenvolupades 51 52. Pla dacci. Programes 5 Programa de posada en valor en l'rea de Barcelona i el sud de Frana Potenciar la relaci amb creaci de producte per als ciutadans de Barcelona i la seva rea metropolitana i els turistes de la 5.3 Costa Brava La situaci estratgica de la comarca i el ventall de recursos que ofereix, fan que es pugui considerar com a una destinaci molt atractiva i propera per als ciutadans de Barcelona i rea metropolitana. Daltra banda la variada oferta de recursos turstics com els recursos naturals, culturals i lmplia oferta rural es pot Justificaciconsiderar una oferta turstica idnia per oferir als turistes que visiten la Costa Brava. En aquesta actuaci es proposen una srie daccions encaminades a aprofitar la bossa de mercat tant propera com s la ciutat de Barcelona i la seva rea metropolitana i la bossa de mercat turstic situada a la Costa Brava. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme. Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Creaci de producte especfic per als ciutadans de Barcelona i rea metropolitana, per als turistes de Barcelona i rea metropolitana i per als turistes de la Accions a dur a terme Costa Brava. Fomentar la relaci amb les OPC, transportistes i receptius de Barcelona i els transportistes i receptius de la Costa Brava. Osona Turisme Empresaris turstics Entitats implicades Turisme de Barcelona Lloret Turisme 2010 2011201220132014 Termini dexecuci R R R R Estimaci de costosCreaci de productes especfics Sistema de seguiment Establiment de relacions amb agents receptius i dactivitats que estan en contacte directe amb el mercat que es vol captar 52 53. Pla dacci. Programes 5 Programa de posada en valor en l'rea de Barcelona i el sud de Frana Creaci de producte especfic: per als ciutadans de Barcelona i rea metropolitana, per als turistes de Barcelona i rea 5.3.1 metropolitana i per als turistes de la Costa Brava.Per atraure a aquests mercats caldr conixer en detall les seves necessitats i gustos per identificar les tipologies de producte ms adients que complementin Justificacidalguna forma els productes que consumeixen els turistes de la Costa Brava i de Barcelona, i el cas dels ciutadans de Barcelona i rea metropolitana quins productes poden resultar atractius i es poden adequar per al seu consum. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme. Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Realitzar una diagnosi dels mercats identificats per a potenciar el seu aprofitament en el que sidentifiquin les necessitats i preferncies, per tal de detectar quines tipologies de productes sn ms adients per a cada un dells. En aquesta diagnosi es desglossaran els tres mercats detectats com a potencials: residents de Barcelona i rea metropolitana de Barcelona, turistes de Barcelona i turistes de la Costa Brava. Disseny de producte especfic per cada mercat, mitjanant la collaboraci entre loferta turstica de la comarca (allotjament i empreses dactivitats) tenint Accions a dur a terme en compte la situaci geogrfica del producte per a que sigui suficientment assequible per part del mercat i la temporada en la que s ms adient per al turista i alhora convenient per la comarca. Valorar si s possible una collaboraci amb alguna de les entitats promocionals de la Costa Brava i amb Turisme de Barcelona per fomentar trnsit de turistes entre ambds territoris mitjanant la complementarietat de productes turstics. Osona Turisme Entitats implicades Consorcis de turisme Empreses turstiques 2010 2011201220132014 Termini dexecuci R R R R Estimaci de costosProductes turstics dissenyats per a cada mercat Sistema de seguiment Acords de collaboraci signats entre empreses i amb organismes de promoci 53 54. Pla dacci. Programes 5 Programa de posada en valor en l'rea de Barcelona i el sud de Frana5.3.2 Fomentar la relaci amb les OPC, transportistes i receptius de Barcelona i els transportistes i receptius de la Costa BravaPer tal de fomentar i fer arribar el producte especfic al mercat, es considera interessant establir un contacte directe amb els agents turstics que tenen una Justificacirelaci directa amb el client al que es vol oferir els productes dissenyats, s'identifiquen les OPC de Barcelona, empreses de transportistes i agncies receptives, en els dos ltims casos tant de Barcelona com de la Costa Brava. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme. Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Es proposa organitzar viatges de familiaritzaci amb els agents turstics dels mercats identificats. Aquesta acci s una acci promocional molt til que sadrea a aquests professionals per tal que experimentin i coneguin loferta del territori. Es tracta duna eina amb la qual els professionals del sector visiten la zona per contactar amb empreses i programar-les i per obtenir informaci de primera m sobre aspectes que han de comercialitzar i sobre els quals Accions a dur a terme necessiten facilitar informaci. Anualment es realitzaran almenys: Cinc viatges de familiaritzaci amb OPC de Barcelona Cinc viatges de familiaritzaci amb transportistes i receptius de Barcelona Cinc viatges de familiaritzaci amb transportistes i receptius de la Costa BravaEntitats implicades Osona Turisme 2010 20112012 20132014 Termini dexecuci R RR R Estimaci de costosSistema de seguimentNmero de viatges de familiaritzaci realitzats 54 55. Pla dacci. Programes 5 Programa de posada en valor en l'rea de Barcelona i el sud de Frana5.4 Potenciar la presncia, juntament amb daltres, promocional al sud de FranaDurant lany 2009 des de Turisme de Catalunya es va inaugurar la campanya de promoci turstica en el mercat francs amb la qual es van detallar una srie daccions promocionals concretes que sestendran fins lany 2011. Els productes que tenen prioritat promocional seran el turisme cultural, gastronmic, cientfic i industrial, i actiu i de natura. Aquest any 2010, amb la constituci de lAgncia Catalana de Turisme, es dona continuaci a aquesta acci durant tot lany mitjanant un pla daccions especfic Justificaci que contempla accions promocionals especialment a les regions de Midi-Pyrnes, Rhne-Alpes, i Llenguadoc-Rossell, aix com actuacions a la zona de Pars. Es preveuen accions de promoci adreades a mitjans de comunicaci, tour operadors, agncies de viatges i orientades al pblic final. En aquesta actuaci es proposa laprofitament daquestes accions amb lobjectiu de potenciar la presncia de la comarca dOsona com a destinaci al principal mercat emissor de turistes a Catalunya. Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme. Especialitzar a la comarca en pocs i ben enfocats tipus de turisme Enfortir la collaboraci i la cooperaci en el territori Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Fer dOsona un territori atractiu per invertir en projectes turstics. Identificar les accions promocionals a les quals la comarca dOsona podria participar juntament amb daltres territoris amb oferta semblant o complementaria. Accions a dur a terme Establir el contacte amb lAgencia Catalana de Turisme per establir les accions a les que participar la comarca. Preparaci de materials i/o actes necessaris per dur a terme les accions de promoci detectades. Osona Turisme Entitats implicades Agencia Catalana de Turisme20102011 2012 2013 2014 Termini dexecuci R R R R Estimaci de costosProductes creats Sistema de seguiment Accions de promoci realitzades al mercat francs55 56. Pla dacci. Programes6. PROGRAMA DE PROMOCI I IMPULS A LA COMERCIALITZACI TURSTICA (DISTRIBUCI I INTERNET) Aquest programa est molt relacionat amb la incentivaci de ls de les noves tecnologies a les empreses i a les institucions pbliques de la comarca relacionades amb el turisme. Aquest programa sha denfocar sobre tot a aspectes especfics de gesti dun portal turstic ambicis i de les capacitats i alternatives que aquest ha doferir al turista i a les empreses de la destinaci.6.1. Definir i potenciar el posicionament dOsona a Internet i a les xarxes socials. Motivacions:entorn natural, autenticitat i calma a prop duna gran ciutat, qualitat de vida, vida sana,gastronomia i cultura, famlia6.2. Convertir el portal dInternet en eina de gesti i promoci de la destinaci amb lobjectiudatraure nous visitants6.3. Generar un portal de la destinaci que doni accs a tots els serveis turstics, des delallotjament a la prctica dactivitats i lassistncia a esdeveniments6.4. Fomentar ls de les TIC per part dels turistes a Osona 56 57. Pla dacci. Programes 6 Programa de promoci i impuls a la comercialitzaci turstica6.1 Definir i potenciar el posicionament dOsona a Internet i a les xarxes socialsEl creixent desenvolupament dInternet i les immenses possibilitats que ofereix han configurat un nou escenari que afecta a tots els mbits i, duna manera ms directa, a la industria del turisme i els viatges. La xarxa sha consolidat com la principal font dinformaci turstica, els serveis i productes turstics se situen com els bens ms comprats per Internet, les xarxes socials han patit en els ltims dos anys un fort creixement de 2/3 dinternautes que hi participen, consultant i Justificacicompartint continguts especialment audiovisuals. La necessitat duna efectiva estratgia de posicionament duna destinaci turstica s indispensable degut al creixement considerable de la diversitat i el nombre de destinacions que estan a disposici del turista per la seva elecci. Per aix cal definir una estratgia de posicionament efica que permeti la seva diferenciaci respecte a altres destinacions competidores, alhora que generi un posicionament positiu en la ment dels consumidors. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci turstica Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica - privada Realitzaci de campanyes SEO (Search Engine Optimization) i SEM (Search Engine Marketing) amb lobjectiu daconseguir un bon posicionament de la destinaci a la xarxa. Lobjectiu de les campanyes SEO s aparixer en les primeres posicions dels principals cercadors, introduint correctament les paraules clau, ttols o descripcions, per tal daconseguir un bon posicionament als cercadors. Pel que fa a les campanyes SEM, lobjectiu s aparixer en les primeres posicions dels cercadors per davant dels principals cercadors amb la diferncia que aquesta es basa en la compra de paraules clau i un corresponent pagament per clic. Aquest honoraris serveixen tamb per fer anuncis que han aparegut com a enllaos patrocinats. Sidentifiquen com a motivacions lligades al posicionament de la comarca dOsona lentorn natural, autenticitat i calma a prop de la gran ciutat, qualitat de vida, vida sana, gastronomia i cultura, i Accions a dur a terme famlia. Introducci de la destinaci dOsona a les xarxes socials ms utilitzades (Facebook, Twitter,..) amb lobjectiu dincrementar la presencia dOsona a la xarxa i incrementar el nivell dinteracci amb els usuaris. Aquesta acci requereix definir clarament els propsits que tindr la comunitat virtual, els continguts que shi introduiran, els perfils dusuaris als que es vol arribar, les eines que sutilitzaran per donar-la a conixer i la gesti de la interacci amb les persones que sinscriguin a la comunitat. s indispensable assignar un responsable que sencarregui de mantenir actualitzades les pgines i de fomentar la comunicaci amb els participants de la xarxa. 57 58. Pla dacci. Programes 6Programa de promoci i impuls a la comercialitzaci turstica6.1Definir i potenciar el posicionament dOsona a Internet i a les xarxes socialsEntitats implicades Osona Turisme 20102011 20122013 2014 Termini dexecuci RR RR Estimaci de costos Realitzaci de campanyes SEM i SEO Sistema de seguimentNombre de seguidors adscrits a les xarxes socials 58 59. Pla dacci. Programes 6 Programa de promoci i impuls a la comercialitzaci turstica6.2 Convertir el portal dInternet en eina de gesti i promoci de la destinaciEl portal web dOsona Turisme s la principal eina virtual de que disposa Osona per fer arribar als turistes la informaci dels recursos i productes turstics, daltra banda es considera que es pot utilitzar com a eina interna del territori per a la gesti i promoci de la destinaci. Per aix cal introduir canvis en la web per a fomentar la seva utilitzaci per part de tots els agents territorials turstics com a eina aglutinadora per a compartir informaci i alhora per detectar i introduir Justificaci millores per part dels agents territorials amb lobjectiu de fer-la ms eficient de cara al turista. Es considera important dissenyar la web en funci de la cartera de productes identificats per la comarca, ja que s la principal eina de promoci turstica de la comarca a la xarxa. Estructurar i professionalitzar la gesti i promoci turstica Consolidar Osona Turisme com organisme de gesti i promoci del turisme Objectius Fomentar la competitivitat de les empreses turstiques Fomentar la collaboraci pblica-privada Aprofitar la potencialitat de la web per millorar la comunicaci/relaci entre els diferents agents del territori que intervenen a lactivitat turstica, amb la integraci duna extranet per als professionals de la comarca, concebuda com a lloc de trobada a Internet des del que es pugui accedir a informaci dinters per al sector turstic (comportament i satisfacci dels turistes, estadstiques, informes de conjuntura, investigacions de mercat, eines de gesti, etc.) Accions a dur a terme Reestructuraci de la informaci mostrada a la web dels diferents recursos i oferta de la comarca, mostrant una nova organitzaci dels continguts en funci dels productes estratgics, i utilitzant el mapa dissenyat amb els diferents recursos per a que serveixi com a eina de recerca dinformaci per al turista i amb una major facilitat en laccs de la informaci que es busca. Introduir la informaci dels diferents productes turstics dissenyats amb la informaci i contactes per a facilitar laccs al client.Entitats implicades Osona Turisme 2010 20112012 20132014 Termini dexecuci RR R R Estimaci de costosNombre dinscrits a lextranet Sistema de seguiment Reestructuraci de la informaci dels recursos i oferta turstica de la comarca a la web 59 60. Pla dacci. Programe