PLA LOCAL DE JOVENTUT - · PDF filehabitatge, salut, cultura i esport), polítiques de...

Click here to load reader

 • date post

  13-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PLA LOCAL DE JOVENTUT - · PDF filehabitatge, salut, cultura i esport), polítiques de...

 • PLA LOCAL DE JOVENTUT

  de

  MRA LA NOVA

  PERODE 2016 - 2019

  Ajuntament de Mra la Nova

  Regidoria de Joventut

  C/ Major, 88

  43770 Mra la Nova

 • PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016 2019

  REGIDORIA DE JOVENTUT AJUNTAMENT DE MRA LA NOVA

  2

  NDEX

  1.- INTRODUCCI: Mra la Nova ................................................................................ 3

  2- PRESENTACI ........................................................................................................... 5

  3- ANLISI DE LA REALITAT MUNICIPAL ............................................................. 6

  4.- VISUALITZACI DE LES POLTIQUES DE JOVENTUT. ................................. 10

  5.- ANLISIS DE LA REALITAT JUVENIL .............................................................. 11

  6- OBJECTIUS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT ................................................... 16

  7- TEMPORITZACI DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT ........................................ 17

  8 - DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT ...................................................... 18

  9.- PROJECTES DEL PLJ DE MRA LA NOVA 2016-2019 ..................................... 18

  Ttol del projecte: ESPLAIAT............................................................................ 19

  Ttol del projecte: La salut ens importa! ...................................................... 20

  Ttol del projecte: MLN + JOVE ....................................................................... 20

  Ttol del projecte: Busques feina??? Tajudem??? .................................. 21

  10- PRESSUPOST ......................................................................................................... 23

  11- DIFUSI DEL PLA LOCAL .................................................................................. 24

  12- SISTEMA DAVALUACI DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT ........................ 25

  13- DIFUSI DEL PROJECTE ..................................................................................... 27

 • PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016 2019

  REGIDORIA DE JOVENTUT AJUNTAMENT DE MRA LA NOVA

  3

  1.- INTRODUCCI: Mra la Nova

  Mra la Nova s un municipi de 3.185 habitants, segons les dades de

  lINE 2015, ubicat al marge esquerre del riu Ebre dins de la comarca de

  la Ribera d'Ebre, amb una superfcie de 16 Km2. La seva situaci

  geogrfica, al bell mig de la comarca de la Ribera d'Ebre, ha fet

  possible que Mra la Nova s'hagi convertit en un important nucli de

  comunicacions que compta dins del seu terme municipal amb

  importants carreteres i eixos amb connexions directes a autopistes i

  autovies. L'estaci de ferrocarrils de Mra la Nova s la ms important

  de la xarxa ferroviria situada entre les poblacions de Reus i Casp.

  La poblaci activa de Mra la Nova es troba englobada en els sectors

  secundari i terciari. Pel que fa a lactivitat industrial, cal destacar les

  empreses que shan installat en el Polgon Industrial Partida Aubals.

  Tamb cal destacar el gran nombre de petits empresaris que han

  traslladat els seus negocis des del nucli de la vila fins al polgon, com s

  el cas dels diferents tallers mecnics que han ampliat considerablement

  les seves installacions, empreses de transport, centres comercials,

  fitosanitaris, etc. Dintre daquest teixit empresarial, shi ha dafegir una

  indstria de colorants de molta tradici a Mra la Nova.

  Mra la Nova tamb disposa duna nova oferta de terrenys industrials.

  Aquesta est ubicada en el paratge conegut com el Moll gestionada

  pel Consorci per a la promoci de Sl Industrial del Moll. Aquest

  consorci, format pels Ajuntaments de Mra la Nova, Garcia, Tivissa,

  Ginestar, la Cambra de Comer de Reus i lINCASOL, s'ha creat amb la

  voluntat de donar a conixer als industrials i inversors l'existncia del nou

  polgon industrial que s'ha de desenvolupar al paratge conegut com "El

  Moll", que comprn 34 Ha dels termes municipals de Tivissa i Mra la

  Nova.

 • PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016 2019

  REGIDORIA DE JOVENTUT AJUNTAMENT DE MRA LA NOVA

  4

  Laltra oferta de terrenys industrials correspon als antics terrenys

  ferroviaris amb ms de 64.000 m2 de sl industrial.

  Tot i que el sector primari, l'agricultura, sigui el ms minoritari dins del

  desenvolupament econmic de la poblaci, les explotacions agrries

  sorienten a l'exportaci internacional i a les empreses que

  comercialitzen els productes agrcoles en els grans mercats d'abast

  nacional.

  Activitat turstica

  En el sector serveis, cal destacar la importncia del desenvolupament

  de la infraestructura turstica del municipi, amb una important oferta pel

  que fa al nombre de places l'allotjament (2 Hotel de 2 estrelles, 1hostals,

  i un alberg incls dins la xarxa d'albergs de la Generalitat i que est

  gestionat per lAjuntament de Mra la Nova) i amb un variat catleg de

  locals dedicats a la restauraci que compten amb un renom a la

  comarca.

  Serveis pblics educatius

  Els serveis educatius sn els segents: un Institut Escola, una Escola

  Municipal d'Arts i Oficis d'abast supracomarcal i una Llar dInfants de

  titularitat municipal.

  Serveis pblics de transport

  Hi ha comunicacions mitjanant lnies regulars d'autobusos amb l'exterior

  de la vila, poblacions properes i ciutats.

  L'existncia d'una estaci de ferrocarrils aglutina un gran nombre

  d'usuaris d'aquest mitj de transport.

 • PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016 2019

  REGIDORIA DE JOVENTUT AJUNTAMENT DE MRA LA NOVA

  5

  2- PRESENTACI

  El municipi de Mra la Nova disposa de Pla Local de Joventut (PLJ) des

  de lany 2004. Lltim PLJ ha tingut una vigncia de 4 anys (2012-2015).

  En aquests dotze anys es pot veure una evoluci i una clara aposta dels

  diferents equips de govern municipal per legitimar i enfortir lrea de

  Joventut i, en conseqncia, les poltiques de joventut del municipi de

  Mra la Nova, amb un augment progressiu del pressupost dedicat a

  lrea, dels recursos humans i dels equipaments juvenils. Per dissenyar el

  Pla Local de Joventut dels propers 4 anys (2016-2019) sha posat en

  marxa un procs participatiu on shan convidat a totes les entitats locals

  i en especial rellevncia a la nova entitat juvenil i cultural Los

  Descarrilats. Durant el procs, es van tenir en compte tres grans grups:

  poltiques demancipaci (informaci juvenil, educaci, treball,

  habitatge, salut, cultura i esport), poltiques de cohesi social, i

  poltiques de participaci i associacionisme. Aix doncs, el procs

  participatiu va consistir en diferents sessions de treball amb membres

  joves de les entitats, de perfils diferents, durant el mes de desembre del

  2015. Lobjectiu daquestes reunions-tallers va ser recollir propostes

  dacci en relaci amb diferents lnies dactuaci determinades en la

  diagnosi. La incorporaci de criteris tcnics i poltics en la definici de les

  propostes ha estat duta a terme en la realitzaci de la reuni-taller

  realitzada el mes de gener del 2016. En aquesta trobada, tcnics i

  poltics de lequip de govern han prioritzat i analitzat la viabilitat de les

  propostes elaborades pels joves i les entitats participants. Aix, el Pla

  Local de Joventut de Mra la Nova 2016-2019 respon, per una banda, a

  les necessitats juvenils detectades en lanlisi de la realitat i al que els

  mateixos joves i entitats han proposat com a prioritari; i, per una altra

  banda, shan incorporat els criteris dels tcnics i els poltics de totes les

  rees que sinclouen en el Pla Local de Joventut del nostre municipi.

 • PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016 2019

  REGIDORIA DE JOVENTUT AJUNTAMENT DE MRA LA NOVA

  6

  3- ANLISI DE LA REALITAT MUNICIPAL

  3.1. Introducci

  Un diagnstic s una eina de coneixement i una aproximaci a una

  realitat local, territorial, i alhora una via de detecci de situacions,

  necessitats i oportunitats. Els diagnstics de territori prenen en

  consideraci mbits com poblaci, economia i treball, urbanisme,

  educaci, salut, cultural, serveis, teixit associatiu, etc. i posen en relaci

  les necessitats detectades amb els recursos existents. Fer un bon

  diagnstic perqu una determinada poltica pblica hi doni resposta s

  el requisit fonamental per dissenyar poltiques efectives. La diagnosi del

  Pla Local de Joventut ha de permetre conixer la situaci de partida

  dels i les joves i les poltiques que els afecten amb lobjectiu de planificar

  de manera ms fonamentada les poltiques de jo