Planificaciأ³ conjunta: nous reptes i oportunitats ELS BOSCOS. ON SOM I CAP ON ANEM Jornada...

download Planificaciأ³ conjunta: nous reptes i oportunitats ELS BOSCOS. ON SOM I CAP ON ANEM Jornada tأ¨cnica

If you can't read please download the document

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Planificaciأ³ conjunta: nous reptes i oportunitats ELS BOSCOS. ON SOM I CAP ON ANEM Jornada...

 • Planificació conjunta: nous reptes i oportunitats

  El Montnegre i el Corredor

  Martí Rosell

  ELS BOSCOS. ON SOM I CAP ON ANEM

  Jornada tècnica I Setmana bosc i societat del 26 setembre al 1 d’octubre de 2015

 • Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

  1. L’Associació de Propietaris del Montnegre i el

  Corredor

  2. Evolució de la gestió conjunta al Montnegre i

  el Corredor

  3. Reptes i oportunitats

 • Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

  1. L’Associació de Propietaris del Montnegre i el

  Corredor

  2. Evolució de la gestió conjunta al Montnegre i

  el Corredor

  3. Reptes i oportunitats

 • Àmbit d’actuació

  Definició:

  •Entitat sense ànim de lucre fundada al 1992

  •127 socis en l’actualitat

  •7.330 hectàrees associades

  Objectius:

  •Unificar i representar la veu dels propietaris

  •Fomentar la gestió forestal sostenible

  •Contribuir a la revitalització de les finques

  •Engegar iniciatives conjuntes

  •Difondre el coneixement del Montnegre- Corredor

 • Organització de l’Associació

  Assemblea anual de socis

  Junta Directiva

  8 socis designats per l’Assemblea

  Equip Tècnic 2 Enginyers de Forests

  1 capatàs forestal

  1 administratiu

  Soci

 • Què fem a l’Associació

  Accions

  Conjuntes

  Revitalització de

  Finques

  Transferència i

  Difusió

 • Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

  1. L’Associació de Propietaris del Montnegre i el

  Corredor

  2. Evolució de la gestió conjunta al Montnegre i

  el Corredor

  3. Reptes i oportunitats

 • Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

  1. Evolució de la gestió conjunta al

  Montnegre i el Corredor

  1992 Constitució

  2005 Conveni Diputació de Barcelona

  2006 Pla Marc de Recuperació i Valorització de Finques al Montnegre i Corredor

  2011 Foment de l’activitat pròpia de l’Associació

  2013 Creació de l’Empresa Quality Suber

  2015 Plans de Gestió i Millora Forestal Conjunts

 • Programa d’associacions (Programa de restauració i millora forestal)

  (1999-2011)

  17 associacions de propietaris forestals

   900 propietaris associats

  126 municipis

  250.000 ha planificades

  22.300 ha tractades

  13.275.000 € invertits

 • Defineix uns models de gestió

  té els següents objectius:

   Incentivar la Gestió continuada  Iniciatives de gestió conjunta i crear teixit social

  en el territori.  Mitigar els efectes de pertorbacions: incendis,

  nevades, etc.  Recolzar la restauració de la superfície forestal

  degradada.

  Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

 • Evolució dels Treballs Forestals 2009-2014. Quantitats

  Tonelades:Llenya Trituració Serra Suro Total 1.242,82 812,59 604,12 134,05 2.793,56 tn

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Total

  Suro tn

  Tones anuals de productes forestals mobilitzats per l’Associació

  Tn de productes forestals mobilitzats per l’Associació l’any 2014

  Fo m

  en t

  d e

  l’a ct

  iv it

  at m

  és e

  n llà

  d el

  c o

  n ve

  n i a

  m b

  la D

  IB A

 • Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

 • Ajuntament de

  Vallgorguina

  Pla Tècnic de Millora i Gestió Forestal Conjunt

  Sant Celoni i Vallgorguina PTMGFc

  Com se’n pot beneficiar el propietari?

  OPCIÓ 1 Adhesió directe

  (no canvis en PTGMF/PSGF)

  PTMGFc

  Extrapolació

  finca

  OPCIÓ 2 Adaptació PTMGFc

  (canvis en PTGMF/PSGF)

  PTGMF/PSGF

  •Agilització de la planificació a nivell de finca (PTGMF/PSGF)

  •Estalvi de costos de redacció de PTGMF/PSGF

  AVANTATGES

 • Ajuntament de

  Vallgorguina Sant Celoni, setembre de 2015

  Pla Tècnic de Millora i Gestió Forestal Conjunt

  Sant Celoni i Vallgorguina PRESENTACIÓ

  Ajuntament de

  Vallgorguina

  •Definició de les zones on realizar el PTMGFc

  •Redacció del PTMGFc

  •Incorporar criteris i objectius de la propietat

  Actors i tasques del PTMGFc

  •Subvenció dels PTMGFc

  •Suport en la redacció

  •Extrapolació del PTMGFc a nivel de finca (PTGMF o PSGF)

  •Afavorir la gestió forestal de la zona donant suport a accions com el PTMGFc

  Dins del Parc:

  • Incorporar criteris de de conservació

  • Compatibilitzar producción/Protecció

 • Ajuntament de

  Vallgorguina

  Pla Tècnic de Millora i Gestió Forestal Conjunt

  Sant Celoni i Vallgorguina

  Baixa rendibilitat de la gestió forestal

  Propietats petites i fragmentades

  PROBLEMÀTICA DE LA ZONA

  PLÀ TÈCNIC DE MILLORA I GESTIÓ FORESTAL CONJUNT

  Costos de planificació

  Risc d’incendi

  Gestió a major escala

  Millora en la valorització i aprofitament dels boscos

  Integració dels accessos

  Disminució de costos de planificació

  Incorporació d’actuacions per de la prevenció d’incendis forestals

  Compatibilització de les actuacions de prevenció d’incendis i la productivitat a nivell de finca

  TRANSFERÈNCIA DE

  CONEIXEMENT

  Proves Pilot

  Planificació

  Execució

 • Ajuntament de

  Vallgorguina

  Pla Tècnic de Millora i Gestió Forestal Conjunt

  Sant Celoni i Vallgorguina PTMGFc

  Què és?

  Instrument de planificació forestal de referència sobre un territori gran de característiques homogènies

  Durada: 20 anys

  Parts del document 1. Superfícies, qualificacions especials 2. Unitats d’actuació (UA):

  • Descripció • Objectius, models de gestió i • itineraris • Planificació de les actuacions • Quantificació de productes

  3. Xarxa viària: existent, construcció 4. Rompudes, transformacions a pastures 5. Infraestructures de prevenció d’incendis 6. Plànols

 • Ajuntament de

  Vallgorguina

  Pla Tècnic de Millora i Gestió Forestal Conjunt

  Sant Celoni i Vallgorguina PTMGFc

  Per a què serveix?

  •Facilitar l’accés a la planificació forestal de finques petites, disgregades, sense gestió

  •Fer plantejaments conjunt de gestió i incorporar criteris d’àmbit superior al de finca

 • Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

  1. L’Associació de Propietaris del Montnegre i el

  Corredor

  2. Evolució de la gestió conjunta al Montnegre i

  el Corredor

  3. Reptes i oportunitats

 • Nous reptes

  Millora de l'eficiència de la silvicultura

  • Aprofitar les condicions ecològiques de la serra:

  • Optimització de les plantacions i els sots

  • Millorar la qualitat del producte (fusta de serra d’alzina, roure, cirerer...)

  Adaptació a les pertorbacions:

  • Corc del suro

  • Canvi Climàtic

  • Incendis

  Augmentar la capacitat de

  comercialització

  • Agrupar oferta

  • Nous mercats

  Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

 • Oportunitats i Eines

  Generar coneixement

  • Projectes Innovadors

  • Projectes europeus

  Transferència del coneixement

  • Difusió

  • Planificació

  Comercialització conjunta

  • Cerca de nous mercats

  Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

 • Properes Accions

  Generar coneixement i proves pilot

  • Prova pilot millora de l’eficiència en sistemes de treta i desembosc

  • Creació grup operatiu per a Reestructuració de l’explotació de fusta de qualitat, i el seu procés de classificació per diversificar la seva producció i millorar la seva implementació en els mercats locals

  • Projecte LIFE+ sobre gestió de Boscos Mixtes

  Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

 • Properes Accions

  Transferència de Coneixement

  • Revista l’Aulet

  • Jornades de formació

  Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

 • Properes Accions

  Comercialització conjunta

  • Pati de fusta

  • Recerca de mercats locals fusta de qualitat

  • Explorar nous formats legals (Cooperativa, Empresa,...)

  Planificació conjunta

  al Montnegre i el Corredor

 • MOLTES GRÀCIES Ens podeu trobar a:

  https://twitter.com/APMontnegreCor

  http://www.montnegrecorredor.org/

  Martí Rosell, Enginyer de Forests

  Tel: 629008745

  mrosell@montnegrecorredor.org

  Lídia Guitart, Enginyera de Forests

  lguitart@montnegre