Polítiques d'habitatge

of 19/19
POLÍTIQUES D’HABITATGE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

polítiques d'abitatge

Transcript of Polítiques d'habitatge

 • POLTIQUES DHABITATGECASTELL DEMPRIES

 • EL MUNICIPINombre d'habitants empadronats: 12.219

  - Estat espanyol: 6.016- Estranger UE: 3.105- Extracomunitaris: 3.098

  Es diferencien dues entitats urbanes separades entre s:- el centre histric - la marina dEmpuriabrava

  Un total de 73 nacionalitats diferents.

  La combinaci asimtrica del venat autcton vers estranger, i pobre vers ric- dificulta la integraci social.

  Algunes comunitats estrangeres sassenten en rees concretes.

  Dificultats daccs a un habitatge assequible.

  Gran nombre dhabitatges desocupats i de segona residncia.Increment dhabitatges ocupats il.legalment, sobreocupats i infrahabitatge.

 • Departament dHabitatgeNeix el mes de juny de 2007 amb la clara voluntat poltica

  de cobrir un buit existent en matria de poltiques dhabitatge en el municipi de Castell dEmpries.

  Saprova el mateix any 2007 el

  Pla dAcci: Habitatge, convivncia i cohesi social

  (2007-2011)

  parteix del comproms dels responsables municipals amb la ciutadania

  dencarar de forma decidida la problemtica de lhabitatge

 • Serveis i projectes iniciats:

  1. Borsa dHabitatge de Lloguer Social ( juny 2007)

  2. Servei de tramitaci i gesti dajuts al lloguer ( juny 2007)

  3. Programa dhabitatge dinclusi social ( juny 2008)

  4. Servei de suport al procs de reagrupament familiar (2008)

  5. Guia de convivncia: Convivim! (2008)

  6. Estudi del Parc dHabitatge (2009-2010)

  7. Projecte SOS3 (Sostres): Eradicaci de linfrahabitatge i la sobreocupaci i

  suport a les famlies mal allotjades (2009-2010)

 • BORSA DHABITATGEDE LLOGUER SOCIAL

  BORSA DHABITATGEDE LLOGUER SOCIAL

  SERVEI DE TRAMITACI I GESTI DAJUTSAL LLOGUER

  SERVEI DE TRAMITACI I GESTI DAJUTSAL LLOGUER

  DEPARTAMENT DHABITATGE

  (serveis i projectes)

  HABITATGE DINCLUSISOCIAL

  HABITATGE DINCLUSISOCIAL

  PROJECTE SOS3: ERADICACI DE

  LINFRAHABITATGE I LA SOBREOCUPACI

  PROJECTE SOS3: ERADICACI DE

  LINFRAHABITATGE I LA SOBREOCUPACI

  PROJECTE DE SUPORT AL

  REAGRUPAMENTFAMILIAR

  PROJECTE DE SUPORT AL

  REAGRUPAMENTFAMILIAR

  ESTUDI DEL PARC

  DHABITATGE

  ESTUDI DEL PARC

  DHABITATGE

  GUIA DE CONVIVNCIA

  GUIA DE CONVIVNCIA

 • Juny 2007:Es signa el primer conveni de collaboraci i encrrec de gestientre lAjuntament de Castell dEmpries i lAdministraci de la Generalitat de Catalunya, mitjanant Adigsa.

  LAjuntament de Castell dEmpries, es constitueix com a entitat collaboradora de lAdministraci de la Generalitat per impulsar al municipi la Borsa dhabitatge de Lloguer Social.

 • Any 2008:El servei es consolida duna manera rpida superant les expectatives inicials pel que fa a la incorporaci dhabitatges de lloguer per part dels propietaris. La previsi era de 10 habitatges per any.

  Sincorporen un total de 58 habitatges de lloguer social. El preu mig de lloguer dun habitatge de la Borsa s de 380 mensuals.

  Sn 58 les famlies que han tingut la oportunitat daccedir a un habitatge digne amb un preu de lloguer un 20% per sota del preu de mercat lliure.

  Any 2009:Actualment la Borsa gestiona 86 habitatges de lloguer social.

  Shan rehabilitat un total de 12 habitatges de lloguer amb lajut 6000 que ofereix la Generalitat.

 • PROPIETARI

  -Visita a lhabitatge-Rehabilitaci de lhabitatge (si sescau)-Negociaci preu lloguer-Redacci de linventari i recull fotogrfic-Redacci del contracte i signatura (adjudicaci)-Informaci sobre els drets contractuals-Configuraci dels expedients-Introducci de les dades a leina telemtica-Cerca de sollicitant adequat a lhabitatge

  LLOGATER

  -Inscripci Registre Sol.licitant dHabitatge-Anlisi de necessitats dhabitatge-Creuament oferta i demanda-Visita a lhabitatge-Signatura de contracte i de linventari-Informaci sobre els drets contractuals-Gesti de la fiana-Adjudicaci-Tramitaci dajuts al lloguer, si sescau.-Configuraci dels expedients

  Difusi del servei

  Cerca dhabitatges buits del mercat lliure

  Recepci de propietaris

  Recepci de sollicitants

  Redacci dels contractes de lloguer

  Activaci de les assegurances multirisc i cauci

  Mediaci en els conflictes entre vens/prpietaris

  Seguiment de ls i manteniment de lhabitatge

  Control dels pagaments de la renda

  Increments de lIPC anual

  Retorn de claus i fiana

  Facturaci de serveis a Adigsa

  Coordinaci amb la Generalitat

  Redacci de memries anuals

  ACCIONS

 • En matria dajuts al lloguer el Departament dHabitatge de CastelldEmpries atn a tota la ciutadania de les poblacions de lentorn.

  Any 2008Es gestionen 193 expedients dajuts al lloguer a persones en risc dexclusiresidencial.

  Es signa conveni de collaboraci amb lAjuntament de Roses per a la posada en marxa de la Borsa dhabitatge a Roses amb supervisi des de Castell dEmpries.

  Any 2009Enguany ja shan gestionat 539 expedients dajuts al lloguer dels quals:

  -- 264 sn de persones en risc dexclusi residencial-- 275 sn de joves de 22 a 30 anys

  El municipi es converteix en un referent en matria dhabitatge oferint aquest servei dajuts al lloguer a tota la ciutadania dels municipis de lentorn com ara Roses, Sant Pere Pescador, Forti, Pau, Palau, Garriguella, Vilajuga,Peralada, etc.

 • ACCIONS

  - Difusi de la convocatria i terminis- Informaci (telefnica i a loficina)- Recollida de documentaci necessria- Incorporaci de dades a leina telemtica- Tramitaci de requeriments- Derivaci dexpedients a la Generalitat- Seguiment de lestat de lexpedient- Facturaci de serveis a Adigsa- Seguiment de lajut atorgat

  - Secretaria dHabitatge Generalitat- Adigsa Generalitat- Oficina Local dHabitatge de Figueres- Joventut antena informativa.- Serveis Socials antena informativa- Premsa i comunicaci difusi- Intervenci Facturaci de serveis Generalitat

  COORDINACI

  PERSONES EN RISC

  DEXCLUSIRESDIENCIAL(GENERALITAT DE

  CATALUNYA)

  JOVES (MINISTERI DE VIVENDA)

 • El juny de lany 2008 es lloga un habitatge del parc privat amb la finalitat doferir un servei dacolliment residencial durgncia.

  Les famlies que shan acollit es trobaven en alguna de les segents problemtiques:- Manca dun habitatge (sense sostre)- Vivien en infrahabitatges- Vivien en habitatges sobreocupats

  El projecte t el suport de la Secretaria per a la Immigraci i la Secretaria dHabitatge de la Generalitat de Catalunya.

 • El mes de maig de 2008 el Departament dHabitatge assumeix la competncia en la inspecci i lemissi de linforme d'adequaci de lhabitatge per al reagrupament familiar.

  Accions- Inspeccions per a determinar si lhabitatge s adequat per al reagrupament familiar- Assessorament i suport a les famlies en procs de reagrupament familiar- Atenci i acollida especialitzada als nouvinguts.

  Shan realitzat fins a la data ms dun centenar dinspeccions a habitatges.

  El servei t el suport de la Secretaria per a la Immigraci de la Generalitat de Catalunya

 • - en els espais pblics - en els habitatges i zones ds com

  Publicada en un format visual, iconogrfic i en quatre idiomes.

  Finalitat:Promoure valors de convivncia i la conducta cvica.

  La Guia es treballa a les aules amb l'alumnat dels centres educatius del municipi, en el marc de lassignatura dEducaci per a la Ciutadania que introdueix valors socials com solidaritat, convivncia i respecte al medi ambient, entre d'altres.

  Ha rebut el suport de la Diputaci de Girona i del Departament dAcciSocial i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

 • Fins a la data no es disposa de cap estudi danlisi i diagnosi del parc Les tasques de recerca shan iniciat aquest mes de setembre Eina imprescindible per planificar i programar les poltiques dhabitatge Primer pas per a la redacci del Pla Local dHabitatge

  Es recopilen dades sobre el parc dhabitatge existent:

  - caracterstiques fsiques: tipologia, antiguitat, estat de conservaci, etc.

  - s i propietat: principals, secundaris, rgim de tinena, etc.

  - anlisi sobre habitatges buits, infrahabitatge i sobreocupaci

  Amb el suport de la Diputaci de Girona

 • Es tracta dun projecte de nova implantacique es fonamenta en la proliferaci

  dhabitatges sobreocupats i/o situacions dinfrahabitatge en el municipi.

  (Sostres)

 • DESTINATARIS

  Persones que: es troben en situaci despecial risc dexclusi social residencial viuen en infrahabitatges Viuen en situacions de sobreocupaci

  En definitiva vctimes de situacions anmales, s a dir dels fenmens de - desocupaci- sobreocupaci i- infrahabitatge

  Tamb sn destinataris del projecte els propietaris que:

  Incompleixen el deure de conservaci i rehabilitaci de l'habitatge Tenen els habitatges desocupats de manera permanent i injustificada Promouen la sobreocupaci dels habitatges Lloguen habitatges que no compleixen els requisits dhabitabilitat

  (infrahabitatge)

 • OBJECTIUS

  Una doble finalitat:

  Social: Prevenir lexclusi i promoure laccs a habitatge digne i adequat- Reallotjament en habitatges de la Borsa de lloguer social- Reallotjament en el programa dhabitatge dinclusi social- Tramitaci dajuts per a fer front al cost del lloguer- Suport social multidisciplinar (formaci, inserci laboral, ajuts econmics durgncia,etc.)

  Urbanstica: Millorar la qualitat del parc dhabitatge

  Soferir als propietaris mesures de foment:- Rehabilitaci- Possibilitat de llogar els habitatges buits mitjanant la gesti gratuita de la Borsa

  Simpulsaran mecanismes de detecci i penalitzaci de lincompliment de la funcisocial de la propietat:

  - Incompliment del deure de conservaci i rehabilitaci de l'habitatge- Habitatges desocupats de manera permanent i injustificada- Habitatges sobreocupats i infrahabitatge

  Es vetllar per a garantir lhabitabilitat dels habitatges

 • ACCIONS executades

  Aprovaci de mesures:

  1.Encomanar al Departament dHabitatge l'exercici de les tasques d'inspecciamb la finalitat realitzar totes les actuacions imprescindibles per a comprovar el compliment de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

  2. Creaci de lEquip Multidisciplinar dIntervenci, grup estable format per:- Agent de la Policia Local- Tcnica dhabitatge- Tcnica dIntegraci Social- Tcnic de benestar Social

  Accions de lequip:- Inspecci i control en les utilitzacions i situacions anmales dels habitatges- Inspecci i control de lhabitabilitat dels habitatges - Aixecar acta de les situacions irregulars que es puguin donar - Obrir els corresponents expedients disciplinaris o administratius que es derivin- Suport a les famlies mal allotjades i recerca de recursos per a la integraci

 • Lhabitatge no pot ser

  un premi al final del procs

  dinclusi social, sin

  la condici necessria per iniciar-lo.