Praktika Adimen Emozionala

of 14 /14
ADIMEN EMOZIONALA GARDNER-ek Adimen Anitzen kontzeptua agerrarazi zuen, honela adimena ez zen adimen koziente altura mugatzen. ADIMEN ANITZAK: Ahozko adimena / Adimen linguistikoa Adimen Logiko-matematikoa Ikusmen-adimena / Adimen espaziala Gorputz adimena / Adimen kinestesikoa Adimen musikala Pertsonabarruko adimena } ADIMEN EMOZIONALA Pertsonarteko adimena Salovey eta Mayer (1990) DEFINIZIOA “La inteligencia emocional es la capacidad de comprender emociones y conducirlas, de tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento, para producir mejores resultados” (Goleman, 1995) “Incluye las habilidades de: percibir, juzgar y expresar la emoción con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos para facilitar la comprensión de uno mismo o de otra persona; entender las emociones y el conocimiento que de ellas se deriva y regular las mismas para promover el propio crecimiento emocional e intelectual” (Goleman,1995)

Embed Size (px)

Transcript of Praktika Adimen Emozionala

GARDNER-ek Adimen Anitzen kontzeptua agerrarazi zuen, honela adimena ez zen adimen koziente altura mugatzen. ADIMEN ANITZAK: Ahozko adimena / Adimen linguistikoa Adimen Logiko-matematikoa Ikusmen-adimena / Adimen espaziala Gorputz adimena / Adimen kinestesikoa Adimen musikala Pertsonabarruko adimena } ADIMEN EMOZIONALA Pertsonarteko adimena Salovey eta Mayer (1990)DEFINIZIOA La inteligencia emocional es la capacidad de comprender emociones y conducirlas, de tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento, para producir mejores resultados (Goleman, 1995) Incluye las habilidades de: percibir, juzgar y expresar la emocin con precisin; contactar con los sentimientos o generarlos para facilitar la comprensin de uno mismo o de otra persona; entender las emociones y el conocimiento que de ellas se deriva y regular las mismas para promover el propio crecimiento emocional e intelectual (Goleman,1995)

ADIMEN EMOZIONALA

ADIMEN EMOZIONALA3 ezaugarri nagusi: Norberaren emozioak eta gainerakoenak hautematea. Hauteman diren emozio horiek ulertzea, bai norbanakoarengan bai gainerakoengan (enpatia) Aurretik hauteman eta ulertu diren emozio eta afektu horiek erregulatzeko gaitasuna. Adimen emozionalaren garapenean hurrengoko prozesuak ematen dira: 1. Somatu: Gure emozioak kontzienteki somatu eta, hauei izena jarriz, sentitzen duguna identifikatu. 2. Erabili: norbere emozioak erabili prozesu kognitibo desberdinak errazteko 3. Ulertu: Sentitzen duguna gure pentsamenduan moldatu eta aldaketa emozionalen konplexutasuna ulertu. 4. Erregulatu: Emozio positiboak zein negatiboak era eraginkorrean erabili

Adimen EmozionalaGoleman-ek oinarrizko 5 gaitasun zehazten ditu Adimen Emozionalean: GAITASUN PERTSONALAK

Auto-kontzientzia emozionala: norberaren emozioak antzematea Norberaren emozioak hauteman eta izena eman ahal izatea. Gainerako ezaugarri emozional gehienak honengan oinarritzen dira. Auto-erregulazioa: norberaren emozioak maneiatzen jakitea Ezin ditugu gure emozioak hautatu, baina gure esku dago gure erreakzio emozionalak bideratu eta sortzetiko lehen mailako portaeraren programa osatzea edo ordezkatzea.

Auto-motibazioa: izan daitekeena erabiltzea Adimen-koziente altuaz gain, iraunkortasuna, ikasten gozatu, norberarengan konfiantza izan eta porrotei aurre egitea bezalako ezaugarriak behar dira emaitza onak lortu nahi badira.

Adimen EmozionalaGIZA GAITASUNAK

Enpatia: gainerakoen lekuan jartzen jakitea Komunikazio emozionalaren % 90 hitzik gabe egiten da. Enpatiak, emozioak onartzen, arretaz entzuten eta hitzez adierazi ez diren pentsamendu eta sentimenduak ulertzea eskatzen du. 1.Gaitasun soziala: Harreman sozialak sortzea Beste pertsona batzuekin kontaktua izaterakoan, gaitasun sozialak sartzen dira jokoan. Beste pertsona batzuekin harremanak izatea, besteak beste, harremanak sortu eta lantzeko dugun gaitasunaren menpe dago; gatazkak antzeman eta konpontzeko gaitasuna; tonu egokia aurkitzekoa; eta hizketakidearen gogo-aldartea antzematekoa.

Adimen EmozionalaEskolan zergatik landu Adimen Emozionala? 1. Hezkuntzaren helburua garapen integrala da. Hezkuntzaren azken erreformak eta UNESCOren txostenak aztertzen baditugu, Adimen Emozionala eskatutako emaitzak lortzeko behar bihurtu dela konturatuko gara. Hezkuntza, ezagutzak igortzeko tresna klasikoa izatetik, pertsonen osoko garapena lortzeko funtsezko tresna izatera pasa dadin exijitzen zaigu. 2. Irakasketa-Ikasketa prozesuan emozioek pertsonarteko harremanetan duten eragina. 3. Eskola-porrotaren prebentzioa. 4. Gatazken prebentzioa, emozioen interpretazio eta adierazpen egokia eginez. 5. Estres psiko-sozialaren prebentzioa (osasun emozionala - erregulazioa)

Adimen EmozionalaHEZKUNTZA EMOZIONALA: Garapen emozionala, garapen kognitiboaren beharrezko osagarri gisa sustatzeko helburua duen PROZESU HEZITZAILEA, JARRAIA ETA ETENGABEA. Biak dira nortasun integralagaratzeko beharrezko osagaiak. Ikaskuntza Emozionala prozesuaren bidez, haurrek eta helduek euren emozioak onartu eta erabiltzeko, besteekiko kezka eta interesa adierazteko, harreman egokiak sortzeko, erabakiak arduraz hartzeko eta egoera ezberdinen aurrean desafioak modu eraikigarrian kudeatzeko behar diren ezagutzak, jarrerak eta trebetasunak lortzen dituzte.

Adimen EmozionalaPRAKTIKA HONETAN BURUTUKO DITUGUN EKINTZAK:

Ebaluatu zuen Egoera Emoziona TMMS-24 testa eginez. Ikus dezagun eskola bitan egindako esperientziak:

AEG ikastetxea (Donostia) Aita Larramendi Ikastola (Andoain)

http://www.emozioak.net/articuloDetalle.php?id=1&experiencia=325&siguiente=0

http://www.emozioak.net/articuloDetalle.php?id=1&experiencia=356&siguiente=0 Aztertu ondorengo ekintzak adimen emozionala lantzeko gure umeekin: http://www.primaria.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=38177 Adimen emozionala (sentimenduak, autokontzeptua, autoestima, autokontrola, asertibitatea, komunikazioa, giza-trebetasunak, autonomia,...) lantzeko jarduera bi prestatu:

Auto-ezagutza (irakasle)

Auto-ezagutza (ikasle)

Autonomia (irakasle)

Autonomia (ikasle)

Auto-kontrola

Asertibitatea

Asmatu bi jarduera Adimen Emozionala lantzeko

Adimen Emozionala lantzeko azpigaia aukeratu (sentimenduak, autokontzeptua, autoestima, autokontrola, asertibitatea, komunikazioa, gizatrebetasunak, autonomia,) Adimen Emozionaleko zein gaitasunak lantzeko burutzen duzuen aipatu (ikus txostena Helburuak zehaztu Jarduera azaldu