Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere...

32
2019-2020 Haur Hezkuntza Gida 1

Transcript of Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere...

Page 1: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

2019-2020

Haur Hezkuntza

Gida

1

Page 2: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

Aurkibidea Índice1.- Aurkezpena……………………………………..3

2.- 19-20 Ikasturteko Plangintza Orokorra………4

2.1.- Eremu instituzionala

2.2.- Antolaketa eta koordinazioa

2.3.- Elkarbizitza

2.4.- Tutoretza eta orientazioa

2.5.- Curriculuma

2.6.- Familia eta ingurumena

2.7.- Zerbitzuak eta administrazioa

1.-Introducción…………………………..3

2. Plan Anuel 19-20……………………..4

2.1.- Ámbito institucional

2.2.- Organización y coordinación

2.3.- Convivencia

2.4.- Tutore eta orientazioa

2.5.- Curriculum

2.6.- Familia y entorno

2.7.- Servicios y administración

3.- Haur Hezkuntza………………………………19

3.1.- Herri Ametsa: pedagogia berria…………..20

3.2- HHko helburu orokorrak…………………..21

3.3.- English ……………………………………23

3.4.- Irteerak…………………………………….24

3.5.- Tutoretza orduak…………………………..26

3.6.- Oharrak…………………………………….26

3. Educación Infantil……………………..19

3.1.- Herri Ametsa: nuevo proyecto...20

3.2.- Objetivos generales………..…..21

3.3.- English…………………………23

3.4.- Excursiones…………………….24

3.5.- Horas de tutoría………………..26

3.6.- Avisos y observaciones……..…26

4. Eskolaz kanpoko ekintzak……………………29

Eskolaz kanpokoak Haur Hezkuntzan

4. Actividades extraescolares………………29

Extraescolares en Educación Infantil

5.- Batzordeak……………………………………..31 5.- Comisiones……………………………….31

2

Page 3: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

Guraso agurgarriak:

Aldiro behatzen eta aztertzen dugu egungo

errealitatea, eta hori da gure abiapuntua

hezkuntzaren geroa eraikitzeko garaian. Eraikitze

horretan saiatzen gara irmoki, hezkuntza

gizartearen oinarri eta zutabe direla sinetsita eta

lan horretarako gure ahalmen guztia ematen,

guztion onerako delakoan.

Hala ere, itsu izan beharko litzateke jaiotze tasaren

jaitsieraren itzal luzea ez ikustea. Baina, honi ilusioz

eta profesionaltasunez aurre egin nahi diogu.

Gainera, jakin badakigu ez gaudela bakarrik eta

hezkuntza komunitate osoaren elkarlana behar

dela, xehetasun txikiak batzuetan alde batera

utzita eta benetako erronka nagusiak bultzatuz,

etorkizuna geure seme-alabengan baitago.

Beraz, jarrai dezagun bide guztiak jorratzen eta

hobekuntzak bideratzen, ikastolaren ametsa beti

errealitatea izan dadin.

Adeitasunez,

Estimadas familias:

La observación y análisis de la realidad son nuestro

punto de partida a la hora de construir el futuro de

la educación. Nos esforzamos con firmeza en esa

construcción, poniendo todo nuestro afán en ello,

ya que creemos que la educación es la base y pilar

fundamental de la sociedad y lo mejor para todos.

Sin embargo, no podemos ignorar la larga sombra

del descenso de la natalidad en nuestro entorno, al

que queremos hacer frente con ilusión y

profesionalidad.

Además, sabemos que no estamos solos y que

necesitamos la cooperación de toda la comunidad

educativa, dejando a veces a un lado los pequeños

detalles y apoyando los retos principales, pues el

futuro está en nuestros hijos e hijas.

Por lo tanto, sigamos trabajando en todas las vías y

encauzando mejoras, para que el sueño de la

Ikastola sea siempre su realidad.

Atentamente,

Karlos Ibarzabal Ondarra

Herri Ametsa Ikastolako Zuzendaria Director de la Ikastola Herri Ametsa

3

Page 4: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

2019-2020ko

URTEKO PLANGINTZA

OROKORRA

(UPO)

4

Page 5: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

Ikastolako testuingurua

• EAEn eta Madrilen Hezkuntza legea Nueva Ley de

educación en la CAPV y en el Estado

• Jaiotze tasaren jaitsiera Descenso de la tasa de natalidad.

• Euskararen egoera: erabilera eta ezagutza egokiaren

falta Euskara: descenso del uso del euskara.

• Metodologia berrikuntzarako beharra Necesidad de

aplicación de nuevas metodologías

• Marko pedagogiko orokorra definitu Definición de un

nuevo Marco Pedagógico

• Hezkuntza akordioa: sektore guztiak Acuerdo sector de

Educativo

• Ekonomikoa Económico

5

Page 6: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

KOMUNIKAZIO PLANA

HEZKUNTZA EUSKALDUNA

EREDU PROPIOA

ERALDATZAILEA

EBALUAZIO INTEGRALA

ELKARLANA

6

Page 7: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

• Matrikulazio kopuruak hobetu . Incremento número

de matriculas

• Komunikazio plana diseinatu. Diseño de un Plan de

comunicación

• Euskara: erabilera eta ezagutza indartu Continuar

con las estrategias para fomentar el uso del euskara

• Hezkuntza ereduaren berrikuntzan jarraitu

Continuar con la innovación en el ámbito educativo

• Giza baliabideen egonkortasuna Estabilidad dentro

de la plantilla

1.- Eremu instituzionala-Kontseiluan aldaketak

7

Page 8: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

• Uztarketa orokorrean aztertu. Reorganización del

alumnado

• Koordinazio bikerak antolatu. Organización de

reuniones de coordinación

• EHI formazio saioak koordinatu. Coordinación de la

formación de EHI (Federación de Ikastolas)

• Komunikazio plana antolatu eta martxan jarri.

Organización y puesta en marcha del Plan de comunicación

• Matrikulazioa indartzeko talde eraginkorra

sortu.

Formación de un equipo para el incremento de la matriculación

2.- Antolaketa eta koordinazioa

8

Page 9: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

Egutegia

Olentzero eta Santo Tomas Abenduak 20 de diciembre

San Sebastián Urtarrilak 17 de enero

Inauteriak Otsailak 21de febrero

Ikastola Eguna Ekainak 7 de junio 9

Page 10: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

2.- Antolaketa: adskripzioak

HAUR ESKOLA

1 urte LAURA MARTINEZ

2 urte ISABEL BENALI

IRATI GOMEZ

HH OIHANA PEREZ / HBL

HH-3A LAURA LANDA

HH-3B AMAIA DE GUEVARA

HH-4A MADDI ZUBILLAGA

HH-4B KORO AGIRIANO

HH-5A ALAITZ MARTINEZ

HH-5B AINHOA HUERTA

INGELES ESPEZIFIKOA EIDER 10

Page 11: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

LH KRISTINA ALVAREZ / HBL

LH-1A IZASKUN ESTONBA

LH-1B AMAIA GETE

LH-2A NEREA GOIKOETXEA

LH-2B MAIALEN LUZARRAGA

Ingelesa EIDER

LH-3A ESTIBALITZ GETE

LH-3B MARIA EUGENIA AMILIBIA

LH-4A XABIER ARRAIAGO

LH-4B ASIER IZAGIRRE

LH-5A LETICIA OLAZABAL

LH-5B ESTITXU SEGUROLA

LH-6A MARIAJO GARAMENDI

LH-6B OIHANE ALKORTA

MUSIKA JOXEAN RAZKIN

Gorputz Hezkuntza JOSU ALVAREZ

Laguntza gela IGOR REZOLA 11

Page 12: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

DBH OLATZ MAIZ / HBL

DBH-1A ALEX CHENLO

DBH-1B JOSU ELOSEGI

DBH-2A AMAIA UGALDE

DBH-2B MIREN ZABALETA

DBH-3A OLATZ GOIKOETXEA

DBH-3B IZARO ARANBURU

DBH-4A MIREN JUARISTI

DBH-4B ITZIAR PORTILLA

EDU ROMERO/ ANDONI ERASO

JUAN OLAETXEA- GOTZONE ARBONA

XABIER AMILIBIA

ARANTZA- ITURRIOZ

12

Page 13: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

2.- Antolaketa eta koordinazioa

HIZPRO ( Arantza Iturrioz)

HH.- EIDER ARRIETA

LH.- LETICIA OLAZABAL

DBH.- ARANTZA ITURRIOZ

AGENDA 21 (Miren Zabaleta)

HH.- AINHOA HUERTA

LH.- AMAIA GETE

DBH.- MIREN ZABALETA

IKT

JUAN OLAETXEA (Mantenua)

OLATZ GOIKOETXEA (Inika)-GARBIÑE AMONDARAIN

AMAIA UGALDE (WEB)

KIVA

HH.-

LH.- NEREA GOIKOETXEA

DBH.- GOTZONE ARBONA.

KEI ( Karlos Ibarzabal /Xabier Amilibia)

1.- KARLOS IBARZABAL

2.- MARIAJO GARAMENDI

3.- NEREA GOIKOETXEA

4.- GOTZONE ARBONA

5.- XABIER AMILIBIA

6.- JOSU / ASIER

7.- LETICIA OLAZABAL

13

Page 14: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

3.- Elkarbizitza

• NAHIKO eta KIVA programak lehen hezkuntzako

3.zikloan. Implementación de los programas KiVa y Nahiko en

el 3º ciclo de EP

• KIVA berrantolaketa LH eta DBHm Reordenación de

KiVa en las etapas de EP y ESO

• Ikasgelako giroa hobetzeko estrategiak bideratu

Búsqueda de estrategias para la mejora del clima de aula

• Aniztasunari erantzuteko estrategiak landu

Desarrollo estrategias para la respuesta a la diversidad

14

Page 15: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

• Uztarketaren inguruko hausnarketa Reflexionar

sobre la conveniencia de mezclar grupos de alumnado

• Aniztasunaren Trataera dokumentua

etapetan aztertu. Análisis del documento sobre

atención na la diversidad

• Adimen-gaitasun handiko ikasleen jarraipena

Seguimiento del alumnado de altas capacidades

4.- Tutoretza eta orientazioa

15

Page 16: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

5.- Curriculuma• Irakurketa planaren inplementazioa. Implementación del Plan

de lectura

• Ebaluazio integrala- DBH Evaluación Integral

• Mintegi bertikalen hobekuntzak aurrera eraman

Implementación de los acuerdos tomados en los Seminarios

verticales

• HH eta LH 1.zikloko metodologiaren koordinazioa landu

Coordinar la metodología EI-EP

• Matematika manipulatiboaren inplementazioa garatu

Implementación de la matemática manipulativa

• EKI interdisziplinaritatea Interdisplinaridad

• Talde lanaren prozesuaren adostasuna. Acuerdo sobre la

ponderación del trabajo grupal 16

Page 17: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

6.- Familia eta ingurua

• Familien orientazio pedagogikoa –

hitzaldiak… (EKI, diziplina…). Charlas de

orientación pedagógica para las familias

• Familien partaidetza bultzatu: Dantzari

txiki… Impulsar la participación de la familia: Dantzari

txiki…

• Familia eta euskara Familia y euskara

17

Page 18: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

• Orduen fitxategia. Registro horario

• Garraioa: zirkuitu berriak Nuevos circuitos autobús

• Komunikazio plana garatu Desarrollo de un Plan de

Comunicación

• Finantziazio iturriak aztertu. Análisis de las fuente de

ingresos

• Giza baliabideak planifikazioarekin orekatu Estabilidad

de los recursos humanos

• Mantenua eta konponketak: Mantenimiento y mejoras

– Ikus-entzunezko gela berria Nueva sala de Audio-visuales

– Idazkaritza berritu Renovación de la secretaría

7.- Administrazioa eta zerbitzuak

18

Page 19: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

3.- HAUR HEZKUNTZA

19

Page 20: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

3,1.- Herri Ametsa pedagogia berria

Herri Ametsa markoaren hastapena. Haur hezkuntzaren eraldaketa pedagogiaren aurrean aurkitzen

gara.

Pedagogia berri honek umearen baitan, umearen garapenerako gaitasunean eta helduek garapen

hori sustatzeko eskaintzean egiten du ezpimarra.

Garrantzitsua da haurra, txiki txikitatik, hainbat gaitasun dituen pertsona dela ulertzea; ohartzea

eta onartzea haur bakoitzak bere singularitaea duela, haurra bera dela bere garapenaren

PROTAGONISTA, garapen testuinguru aberatsa eta segurua eskainiz gero, haurrak berak

gaitasuna duela osasuntsuki garatzeko, norbere erritmoan, bere esperimentatzeko grinatik.

20

El comienzo del marco de Herri Ametsa. En educacion Infantiol nos encontramos ante un cambio

pedagogico.

Esta nueva pedagogia subraya las capacidades de desarrollo del niñ@ y en que los adultos

ofrezcan situaciones para que se realicen.

Es importante entender que el niñ@ desde pequeñito es una persona que tiene capacidades;

aceptar y darmos cuenta que cada uno tiene su singularidad, que el niñ@ es el PROTAGONISTA

de su desarrollo, si se le ofrece un entorno rico y seguro, cada uno a su ritmo, desde su interes de

esperimentacion.

Page 21: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

3,2.- HHko helburu orokorrak

5.1.-Haur Hezkuntza

i.

1.- Norberaren gorputza aurkitu, ezagutu eta kontrolatu, beren buruari eta identitate sexualari

buruzko irudi positibo bat eraikiz, beren ekintza eta adierazpenerako gaitasun eta mugak baloratuz, eta

oinarrizko osasun nahiz ongizate ohiturak hartuz.

2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz

emozionala lortu, eta ekimenerako gaitasun nahiz norberarekiko konfidantza garatu.

ii. 3.- Gero eta eremu zabalago batean eraiki harreman sozialak, entzuteko jarrerak bereganatuz,

eta beren interes, ikuspuntu eta ekarpenak besteekin lotzen ikasi.

21

Page 22: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

4.- Helduekin eta bere lagunekin harremanak izan, afektuzko adierazpenak elkarganatuz, aniztasuna

errespetatuz, eta laguntza nahiz elkarlanezko jarrerak garatuz.

5.- Inguru hurbila jakin-minezko eta ardurazko jarreraz behatu eta aztertu, inguru hori osatzen

duten elementuen ezaugarri eta propietate esanguratsuenak identifikatu eta haien artean sortzen diren

erlazioetariko batzuk antzeman.

6.- Beren inguruko zenbait kultur adierazpen ezagutu, eta haiekiko errespetu, interes eta parte

hartzeko jarrerak garatu; inguru hurbiletako beste adierazpen kulturalekiko interes eta errespetua

lantzen hasi.

7.- Bizi, ezagutu edo irudikatu duten errealitatearen alderdi ezberdinak errepresentatu eta

gogoratu, eta jolasak nahiz beste errepresentazio eta adierazpen forma batzuk eskaintzen dituzten aukera

sinbolikoen bitartez adierazi.

8.- Hitzezko lenguaia ohizko komunikazio egoeretara egokituz erabili, besteek diotena ulertzeko eta

ulertua izateko, beren ideia, sentimendu, esperientzia eta desioak adierazteko, esanguren eraikuntzan

aurrera egiteko, norberaren jokaera arautzeko eta besteengan eragina izateko.

9.- Beren adierazpenezko ahalmenak aberastu eta zabaldu, eskura dituzten baliabideen bitartez;

beren adinari dagozkion adierazpen artistiko desberdinak ezagutu eta haietaz jabetu.

i. 10.- Euskararekiko jarrera baikor eta maitakorra izan, euskaldun izaten hezituz.

22

5.2.- Educación Infantil

1.- Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, formándose una imagen

positiva de sí mismos y de su identidad sexual, valorando sus capacidades y limitaciones de acción y

expresión y adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar.

2.- Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales, adquirir progresivamente

seguridad afectiva y emocional y desarrollar sus capacidades de iniciativa y confianza en sí mismos.

3.- Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, iniciándose en la actitud de

escucha y aprendiendo a articular progresivamente sus intereses, puntos de vista y aportaciones con los

demás.

4.- Establecer vínculos de relación con las personas adultas, con sus compañeros y compañeras,

intercambiando muestras de afecto, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de ayuda y

colaboración.

5.- Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y cuidado, identificar las

características y propiedades más significativas de los elementos que lo forman y algunas de las

relaciones que se establecen entre ellos.

i. 6.- Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno y desarrollar actitudes de respeto,

interés y participación hacia ellas; iniciándose en el respeto de otras manifestaciones culturales de

entornos cercanos.

Page 23: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

7.- Representar y evocar aspectos diversos de la realidad, vividos, conocidos o imaginados, y

expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el juego y otras formas de representación y

expresión.

8.- Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes situaciones de comunicación

habituales para comprender y ser comprendido por los otros, expresar sus ideas, sentimientos,

experiencias y deseos, avanzar en la construcción de significados, regular la propia conducta e influir en

la de los demás.

9.- Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la utilización de los recursos y

medios a su alcance, tomar contacto y apreciar diferentes manifestaciones artísticas propias de su edad.

i. 10.- Educar en su sentimiento euskaldun, potenciando una actitud positiva y cariñosa hacia

el Euskara.

3.3.- English

Gure ikastolan, zuen seme-alabak 3 urteekin hasten dira ingelesa ikasten, 4 urtetik aurrera“Ready for a

story” deitzen den proiektuarekin lan egiten dugu. Proiektu zoragarria!

Ingeleseko hizkuntzarekin lehenengo hurbilketa egitea da, klase hauen helburua eta adinari dagozkion

gaitasunak direla eta, batez ere aho hizkuntza landuko dugu.

Behar duten materiala, ikastolan bertan banatuko zaie, beraz, ez duzue ezer gehiago erosi behar.

Zuen seme-alabak, materiala landu ahala, lanak etxera eramango dituzte.

Gogoratu zuen seme-alabak lanekin etxera joaterakoan, ez dituzuela zuzendu behar. Ikasten ari gara,

oraindik ez dakigu eta ez ditugu frustazioak behar! Beraz, goza, anima eta zorion itzazue! 23

Page 24: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

i. En nuestra ikastola, vuestros hijos/as empezarann con 3 años a participar en clases de inglés, a

parir de 4 años lo harán con el proyecto “Ready for a story”, que por cierto, ¡es una maravilla!

ii.

iii. El objetivo en estos cursos, no es más que el de hacer un pequeño acercamiento al inglés, y sobre

todo trabajaremos de modo oral.

iv.

v. El material que necesitan se les repartirá en la ikastola por lo que no tenéis que comprar nada más.

vi.

vii. A medida que trabajemos el material, lo llevaran a casa

viii.

ix. Recordad que no tenéis que corregir su trabajo. ¡Estamos aprendiendo, no lo sabemos todo!

Por lo tanto, disfrutad, animad y felicitarle por su trabajo.

3,4.- Irteerak/ Excursiones

24

MAILA

/CURSODATA /

FECHA

TOKIA / LUGAR

HH 5

Urria

Octubre

Hondarribiko aeroportura (goizez)

Aeropuerto de Fuenterrabia(por la mañana)

HH3

HH4

HH5

Urria

Octubre/ 24 Orchestra aretoa (Miramon) (goizean/por la mañana)

HH 4

HH 5

Azaroak / 7-

8Noviembre

Cristina enea goizez/ por la mañana

Page 25: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

25

HH 4 Otsailak 21

Febrero

Zientzia museoa (goizean/por la mañana)

HH 3

Apirilak/Abril Egun osorako txangoa/ Excursión de día completo

HH 4

HH 5

Apirila/Abril EKOGUNEA

HH 4

HH 5

Apirilak 30

Abril

Ulia interpretazio museoa (goizean)

Ulia centro de interpretación (mañana)

HH4

HH5

Maiatzak 14 TINKO(antzoki zaharra)

Zinemara goizez/Cine matinal

HH 5

Maiatza /10

Mayo Erlezaina- Apicultor (ikastolan)

HH 3-4-5

Ekaina

Junio Egun osorako txangoa/ Excursión de día completo

HH 2- 3-

4-5

Ekaina

Junio

Hondartzara goizez / A la playa a la mañana

OHARRA Hainbat irteera egun erdikoak egingo dira: auzora, Uliara…

Page 26: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

3.5.- Tutoretza orduak/ Horas de tutoria

3.7.- Oharrak/ avisos y observaciones

• Etxekoek euskararekiko duten jarrerak eragin zuzena dauka ikaslearengan, hau

da, euskal giroan murgiltzea oso garrantzitsua da: musika entzutea, telebista

ikustea, zinemara joan eta pelikulak euskaraz ikustea, egiten dituzten ekintzetan

(kiroletan, kulturaletan...) euskara lehenetsi ...

i. La actitud de la familia con respecto a la lengua vasca incide directamente en el

alumno/a, por lo cual es conveniente rodearse de un ambiente vascoparlante:

escuchar música vasca, ir a lugares con ambiente euskaldun, ver la televisión en

euskara, priorizar el euskara en las actividades (deportivas, culturales…) que

realizan... 26

hilabeteak / meses egunak / días orduak / horas

urria / octubre 1-8-15-22-2913.30 → 14.30

edo

16.30 → 18.30

azaroa / noviembre 5-12-19-26

martxoa / marzo 10-17-24-31

apirila / abril 21-28

maiatza / mayo 5-12-19-26

Page 27: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

• Zaintzaileak behar izanez gero, euskaldunak aukeratzen saiatu.

Si necesitais cuidador/a, procurad que sepa euskara.

• Giza harremanak hobetzeko jarrerak, balioak, bultzatu: barkamena eskatu,

eskerrak eman, agurtu...

Fomentar actitudes de mejora en las relaciones sociales y valores: pedir perdón, dar las gracias,

saludar...

• Elikadura, atsedena, lo orduak eta ohiturak zaintzea garrantzizkoa da. Es importante cuidar la alimentación, las horas de descanso, los hábitos.

• Telebista eta ordenagailuaren erabilera kontrolatu.

Controlad el uso de la televisión ordenador,...

• Bai jolasteko nola lantxoak egiteko etxean txoko bat izatea komenigarria da.

Es conveniente adecuar un sitio en la casa donde poder jugar y realizar pequeños trabajos.

• Lanak etxera bidaltzen ditugunean, gurasoek haurrekin begiratu eta baloratu. Cuando lleven los trabajos a casa comentarlos y valorarlos.

• Puntualitatea zaindu eta asistentzia faltak beti ohar baten bidez tutoreari

justifikatu.

Respetad la puntualidad y justificad siempre las faltas de asistencia enviando una nota al tutor.

• Haurra gaixo dagoenean ikastolara ez bidali. Gaixotasun kutsakorra balitz,

lehenbailehen adierazi beharrezko neurriak har ditzagun.

Si el/la niño/a está enfermo/a no le mandéis a la ikastola. Si su enfermedad es contagiosa

avisad cuanto antes para que tomemos las medidas oportunas.

• Edozein aldaketa: autobusa, geltokia, jangela, eskolaz kanpokoa,jasotzeko pertsona,...

telefonoz

edota idatziz jakinarazi idazkaritzan.

Comunicad cualquier cambio llamando por teléfono o enviando una nota a secretaria:

Autobús, parada, comedor, extraescolar,persona que le recoja,...

27

Page 28: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

• Jantzi guztietan izena jarri mesedez. Hemen gelditzen diren arropak,

zintziligailuetan egongo dira bolada batez.

Poned el nombre en todas las ropas, por favor. Las prendas olvidadas estarán en el perchero

durante una temporada.

• Ikastolatik etxera eramandako aldagaia: kulero, galtzontzilo, praka...

lehenbailehen itzuli mesedez.

Cuando lleven alguna muda de la ikastola: braguitas, calzoncillos, pantalones... devolvedlos en

breve.

• Urtebetetze ospakizunetan bi gauzatxo baino gehiago ez dituzte ekarri behar,

gehiegikerietan erraz eror daitekelako.

En la celebración de cumpleaños no mandar más de 2 cosas para repartir, porque creemos que

es un aspecto importante que hay que cuidar.

• Etxeko urtebetetze festetarako ikastoan ez ditugu gonbidapen txartelak

banatuko.

En la ikastola no repartiremos invitaciones para las celebraciones de cumpleaños.

• Etxetik gauzak, jostailuak…ez ekartzea gomendatzen dugu, galdu edo

puskatzeko arriskua dago eta arazotxoak sortzen dira

No conviene que traigan juguetes de casa, ya que pueden perderse o romperse y pueden

provocar pequeños conflictos.

• Ikasle batek istripuren bat izanez gero, lehenik etxera deituko da, norbait

bere bila etor dadin; bertaratzerik ez badu, geuk eramango dugu erietxera.

En caso de accidente, primero se llamará a los familiares para que acudan; en caso de que no

puedan personarse en la ikastola, nosotros trasladaremos al niño/a al hospital o ambulatorio.

• Azkenik, irakasle eta gurasoen arteko konplizitatea eta inplikazioa ikaslearen garapenerako ezinbestekoak direla gogora dezagun.

Finalmente, recordemos que la complicidad e implicación entre los docentes y la familia del

alumno/a es fundamental para su evolución.

• Abenduak 26ko 28/2005 legeko 6, 7 eta 8 artikuluetan jartzen duen bezala,

ikastolako eremuan erretzea debekaturik dago.

Como se refleja en los artículos 6, 7 y 8 de la ley 28/2005 del 26 de diciembre, está

prohibido fumar en el recinto de la ikastola.

• Irakasleekin hitz egiteko ordua: 11:00 – 11:30

Para hablar con los profesores por teléfono: 11:00 - 11:30 28

Page 29: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

4.- Eskolaz kanpokoak /Extraescolares (I)

29

Ekintzak -Actividades Mailak - Cursos Monitoreak ARDURADUNAK

Kirolak-Jokoak

Deportes-Juegos LH 1-2

Aritz Gonzalez-Oier Martinez-

Beñat Elorza

Kirol arduradunak: Josu

Elosegi-Asier Izagirre

Kirol koordinatzailea: Xabier

Elejalde

943 393 520

Benjamin kirolak

Deportes benjamín LH 3-4

Xabier Gonzalez-Patxi Elizalde-

Leire De Luis-Ainara

Muñagorri

Alebin kirolak

Deportes Alevín LH 5-6

Markel Rico-Pablo Sorarrain-

Iles Iker Ferhat-Adrian Chaves

Judoa HH 5 / LH Judo club SS – Gorka Aduriz

Tenisa LH 5-6 / DBH Inter Intxaurrondo- Diana

Etxeberria

Mahai tenisa

Ping-Pong LH 3-4-5-6 Jon Mendazona

Esku pilota LH 3-4-5-6 Xabier Elejalde

Xakea /Ajedrez

LH / DBH

Gim Dance LH 5-6 / DBH

Izar Leku - Amaia German

Gimnasia Erritmikoa HH 5 / LH 1-2-3-4

Igeriketa

Natación

LH 3-4-5-6

Fortuna

Yoga LH Jon Lorente

Mendizaletasuna

Montañismo

LH 3-4-5-6 / DBH

Iñigo García

Iñigo Garcia

[email protected]

Page 30: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

4.- Eskolaz kanpokoak /Extraescolares (II)

30

EKINTZAK MAILAK-CURSOS Monitoreak-Monitores

Judoa HH5 Judo club SS

Dantza HH5 Asier Oliden

Gimnasia Erritmikoa HH5 Amaia German

Musika HH4-HH5 Pasaiako Musika Eskola

943396055

Eskolaz kanpokoak Haur Hezkuntzan

Txikien mendi taldea HH 1-2-3-4-5 / LH 1-2 Irantzu Alzugarai Irantzu Alzugarai

[email protected]

Dantza HH 5 / LH / DBH Eneko Iparragirre-Asier Oliden-

Goiatz Aramendi

Estitxu Segurola-Laura

Landa

943 393 520

Musika HH 4-5 / LH / DBH

Joseba Garmendia, Mila

Olasagasti, Nerea Riveiro

Marta García, Eva Pérez eta

Arantxa Burguete

Pasaiako Musika eskola

943 396 055 (Garbiñe)

Trikitixa eta panderoa LH 4-5-6

Ingelesa LH / DBH Rafa Sarriegi (LH)

Amaia Mascaró (DBH)

Play&Say

943 469 373

(Ainara)

Aloha HH 5 / LH Lide Izeta Aloha mental arithmetic

943 558 981 (Lide)

Bertso eskola LH 5-6 / DBH 1-2

Antzerkia LH Lur Korta- Asier Oruesagasti Lur Korta

651 701 987

Page 31: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

31

5.- Batzordeak / Comisiones

Marketing Batzordea

Ikastolako irudia zaindu eta hobetzen du. Besteak

beste, Ikastolako txandalaz, alkandorez, matrikulazio

kanpainaz... arduratzen da.

Comisión de Marketing

Cuida y mejora la imagen de la Ikastola. Entre otras

cuestiones, se ocupa del chándal y de la camiseta de

la Ikastola, de la campaña de matriculación...

Aldizkari-Batzordea Ikastolaren bizitzaren isla. Beste tresna bat da,

Ikastolaren eta gurasoen arteko komunikazioa

areagotzeko. Urtero agertzen dira bertan Herri

Ametsako partaideak, gure inguruan gertatutakoak

eta hausnarketa-gaiak.

Comisión de la Revista Reflejo de la vida de la Ikastola. Es un medio más

para potenciar la comunicación entre las familias y la

Ikastola. Anualmente se presentan todos los

integrantes de Herri Ametsa, lo que sucede en nuestro

entorno y diferentes temas de reflexión.

Kultur Batzordea Euskal

kulturan murgiltzeko ikasturtean zeharzenbait ekintza

antolatzen ditu: Olentzero,Santa Ageda, Filatelia,

dantza..

Comisión Cultural

Organiza distintas actividades para fomentar la

cultura vasca: Olentzero, Santa Águeda, Filatelia,

bailes vascos...

Herri Ametsa Talai Mendi Krosa

Ekitaldia antolatu.

Herri Ametsa Talai Mendi Krosa

Orgazizar el evento

Kirol-Batzordea

Eskolaz kanpoko kirol-ekintzak koordinatzen ditu.

Comisión Deportiva

Coordina las actividades deportivas extraescolares.

Ekonomia Batzordea

Aurrekontuak prestatu, Ikastolaren kontuak

gainbegiratu eta bideragarritasun-planak definitzen

ditu.

Comisión de Economía

Realiza presupuestos, revisa las cuentas y define los

planes de viabilidad de la Ikastola.

Guraso Batzordea

Gurasoen foroa da, Ikastolako dinamika hobetzeko.

Comisión de Familiares del Alumnado

Foro de los padres y de las madres, para mejorar la

dinámica de la Ikastola

Danborrada Batzordea

Donostiako Haur Danborradan konpainia bat

ateratzeko behar den antolaketa eta prestaketa

guztiak egiten ditu: jantziak prestatu, danborrak...

Comisión de la Tamborrada

Preparar y organizar todo el material necesario para

desfilar en la Tamborrada Infantil de San Sebastián:

trajes, tambores...

Oharra: Komisio hauek guztiak irekiak dira

denontzat. Beti egoten da eta beti izaten dugu zer

eginik. Anima zaitez!

Esker mila zure lankidetzagatik, denon onurako

baita.

Nota: Todas las comisiones están abiertas para quien

desee participar. Siempre tenemos algo que hacer.

¡Anímate!

Gracias por tu colaboración; es en beneficio general.

Page 32: Presentación de PowerPoint eta liburuak... · 2.- Gero eta era autonomoago batean jardun bere eguneroko ihardueretan, segurtasun afektibo nahiz emozionala lortu, eta ekimenerako

32

Herri Ametsa Ikastola 2019/2020