Presentació Aigua Cat

of 22 /22
Abastament d’aigua al Camp de Tarragona: una visió estratègica Consorci d’Aigües de Tarragona Daniel Pi i Noya President del Consorci d’Aigües de Tarragona

description

 

Transcript of Presentació Aigua Cat

Page 1: Presentació Aigua Cat

Abastament d’aigua al Camp de Tarragona:una visió estratègica

Consorcid’Aigüesde Tarragona

Daniel Pi i Noya

President delConsorci d’Aigües de Tarragona

Page 2: Presentació Aigua Cat

La Xarxa del CAT

Page 3: Presentació Aigua Cat

Evolució dels consums

69.935.7382006

79.481.4692007

69.969.8172005

68.147.6372004

68.983.9192003

63.470.0492002

60.165.7742001

55.506.8372000

50.809.3301999

47.790.5561998

43.941.2711997

TOTALANY

m3 subministrats

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007ANY

M 3

Page 4: Presentació Aigua Cat

AVALUACIÓ ANUAL CONSUMS

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

70.000.000

75.000.000

80.000.000

85.000.000

90.000.000

ANY

Consum m³

Page 5: Presentació Aigua Cat

Consums a Catalunya

Page 6: Presentació Aigua Cat

Usos de l’aigua, consums i contribució en el cànon de l’aigua

Usos de l'aiguaConques Internes Catal. Con. Cat Ebre i Xúquer Total Total

Usos reg 387 32,60% 1.816 93,75% 2.203 70,52%Usos ramaders 30 2,53% 35 1,81% 65 2,08%Total reg i ramaders Hm3 417 35,13% 1.851 95,56% 2.268 72,60%Usos domèstics 520 43,81% 54 2,79% 574 18,37%Usos industrials (xarxa+fp) 250 21,06% 32 1,65% 282 9,03%Total urbans Hm3 770 64,87% 86 4,44% 856 27,40%Total usos Hm3 1.187 100,00% 1.937 100,00% 3.124 100,00%

38,00% 62,00% 100,00%

Valor afegit brut per sector a Catalunya i població ocupada

Sector VAB 2001 VAB 2002 VAB 2003 Promig 01/03 P. Ocupada 2001

Agricultura 1.922 1.977 1.956 1.952 1,66% 69.287 2,46%

Indústria 31.537 32.363 33.104 32.335 27,54% 708.921 25,18%

Construcció 8.633 9.582 10.629 9.615 8,19% 291.482 10,35%

Serveis 68.176 73.602 78.795 73.524 62,61% 1.745.436 62,00%

Total M. d'€ 110.268 117.524 124.484 117.425 100,00% 2.815.126 100,00%

Page 7: Presentació Aigua Cat

Objectius a Catalunya

Page 8: Presentació Aigua Cat

El preu de l’aigua a la UE. Composició i evolució

2,931,18

€/m3 França€/m3 Catalunya

Situació dels preus de l’aigua

2,37 (*)1,18

€/m3 equivalent França€/m3 Catalunya

Situació dels preus relativa al nivell de vida

(*) Actualment, a Catalunya el preu per m3 d’aigua domèstic és la meitat que el preu equivalent a França, una vegada descomptat el diferent nivell de vida.

França disposa de major disponibilitat de recursos hídrics que Catalunya.

La recuperació de costos a Catalunya és molt inferior a la recuperació de costos de França, on és gairebé del 100%

Page 9: Presentació Aigua Cat

La Xarxa del CAT

Page 10: Presentació Aigua Cat

ITAM del Foix

Situació Estiu

Situació Hivern

Situació Actual Un únic punt

d’entrada a la xarxa

SubministramentDessaladora

Page 11: Presentació Aigua Cat

Instalación Desaladora de Agua de Mar - San Pedro del Pinatar (Cartagena)

IDAM Cartagena

Page 12: Presentació Aigua Cat

Producción de agua (m3/dia) 65.000Salinidad de entrada (mg/l) 38.500Tipo de toma de agua Drenes HorizontalesConversión (%) 45Nº de líneas 9Etapas 1Tipo de membranas Arrollamiento en espiralNº de membranas 6.480Salinidad agua producto (mg/l) <400Temperatura de diseño (ºC) 16 a 21Presión máx. entrada (bar) 67,9Potencia instalada (MVA) 15Consumo energético (KWh/m3) 3,75

Desalación por Ósmosis inversa

Características generalesIDAM Cartagena

Page 13: Presentació Aigua Cat

Impuls Reutilització

- Objectiu: reutilització de 12Hm³/any.

- Gestió a càrrec de l’ACA.

- Fons de Cohesió concedits.

- Actualment s’està redactant el projecte.

Page 14: Presentació Aigua Cat

Comparativa Roine i PHN

Page 15: Presentació Aigua Cat

Inversions

INVERSIÓ TOTAL (període 2005-2008 executant-se) = 47,80M€

10,4M€1,7M€

3,4M€11,5M€2,3M€ 2,3M€2,1M€3,6M€

1,6M€2,3M€ 2,30M€ 2,30M€

4,6M€9,9M€

QUALITAT EN EL SUBMINISTRAMENT-Filtres Carbó Actiu-Laboratori EmergènciesCAPACITAT DE REGULACIÓ-Dipòsit aigua crua ETAP-Dipòsit aigua potable ETAP-Dipòsit Nau de Control-Dipòsit cota 118-Dipòsit EB4 Perafort-Dipòsit EB2 VandellòsGARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT-Ampliació decantadors-Ampliació EB0,EB1 i EB2NOUS SUBMINISTRAMENTS-Baix Camp-Baix Penedès

NOVA INVERSIÓ EN EXPLOTACIÓ

0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

2003 2004 2005 2006 2007 PRES.2008

Page 16: Presentació Aigua Cat

Inversions

Obres finalitzades:

actuacions a municipis consorciats:

• Ramal de connexió a Pla de Santa Maria-sud• Ramal de subministrament a Reus, dipòsit de La Pubilla• Subministrament al Baix Penedès, fase 1• Ramal de subministrament al Francaset, Roda de Barà• Ramal de subministrament al polígon Inmohabitat, Perafort• Ramal de subministrament al Rourell• Ramal de subministrament al Catllar, dipòsit 5 estrelles• Abastament d’aigua a l’Hospitalet de l’Infant• Dipòsit de 1500 m³ a l’Hospitalet de l’Infant• Duplicació del Ramal La Selva, tram EB12-Castellvell• Subministrament a Masies Catalanes, Alcover • Condicionament abastament a La Pobla de Mafumet• Subministrament a l’estació d’alta velocitat a Perafort• Subministrament al polígon CIMALSA, Reus

Page 17: Presentació Aigua Cat

Inversions

Obres finalitzades:

actuacions a instal·lacions pròpies del CAT:

• Remodelació de les Estacions de Bombament, EB-0,EB-1 i EB-2• Projecte d’Implantació del Filtres de Carbó Actiu Granulara l'ETAP de l'Ampolla• Dipòsit d'Aigua Crua a l'ETAP de l'Ampolla• Laboratori d'Emergències i Control de Qualitata l'ETAP de l'Ampolla• Instal·lació de cabalímetres als canals de la marge esquerra, dreta i impulsió• Nou accés a la N-340 i pavimentació camí accés a l’ETAPde L’Ampolla• Nova connexió del ramal litoral amb EB-19• Nou edifici de fangs a l’ETAP

Page 18: Presentació Aigua Cat

Obtenció Fons de Cohesiói ACA - Ministeri

 Ampliació del dipòsit d'aigua crua i potable ETAP, filtres carbó actiu, laboratori emergències i decantadors

Remodelació EB's i ampliació dipòsits Nau de Control, Cota 118, Perafort i Vandellòs

ACTUACIONS

Abastament al Baix Camp i al Baix Penedès

Actuacions a l’ETAP de l'Ampolla

Assegurar capacitat de transport i la regulació de la demanda

OBJECTIU 

2.193.051,90 €4.666.044,90 €3.847.912,75 €A FINANÇAR PEL CAT

12.427.294,10 €26.440.921,10 €11.543.738,25 €SUBVENCIONAT

85%85%75%% DE FINANÇAMENT

Comissió Europea (Fons de Cohesió)

Comissió Europea (Fons de Cohesió)

Agència Catalanade l'AiguaORGANISME

Decisió 2006.ES.16C.PE.003

Decisió 2006.ES.16C.PE.002

Conveni ACA-CAT 22/01/07SUBVENCIÓ

Page 19: Presentació Aigua Cat

Ràtios i indicadors financers

EVOLUCIÓ RÀTIOS FINANCERES

1,641,47

1,411,38

0,69 0,68 0,670,62

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2004 2005 2006 2007

LIQUIDITAT ENDEUTAMENT

EVOLUCIÓ RÀTIOS FINANCERES

1,641,47

1,411,38

0,69 0,68 0,670,62

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2004 2005 2006 2007LIQUIDITAT ENDEUTAMENT

0,4 – 0,60,620,670,680,69ENDEUTAMENT

6,14

1,64

2007

>3,863,673,52CASH FLOW ECONÒMIC

1,5 - 21,471,411,38LIQUIDACIÓ

Òptim Teòric200620052004

Sanejament econòmic

Page 20: Presentació Aigua Cat

Evolució tarifa

* L’any 2007 inclou l’entrada en explotació dels Filtres de Carbó actiu

La tarifa ha evolucionat d’acord amb l’IPC.

VARIACIÓ TARIFA MITJANA vs IPC CATALUNYA Acumulat 2005-2008

2,5%4,5%

11,2%

15,0%15,0%

10,7%7,9%

3,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2005 2006 2007 2008

TARIFA CAT IPC CATALUNYA

VARIACIÓ TARIFA MITJ ANA vs IPC CATALUNYA Acumulat 2005-2008

2,5%4,5%

11,2%

15,0%

15,0%

10,7%7,9%

3,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2005 2006 2007 2008

TARIFA CAT IPC CATALUNYA

4,3 %2,8 %4,3 %3,6 %IPC Catalunya

0,2724 €3,8 %

0,2623 €6,7 %

0,2457 €2,0 %

0,2407 €2,5 %

Tarifa Mitjana m³Increment CAT*

2008200720062005

Page 21: Presentació Aigua Cat

Qualitat de l’Aigua

Número d'anàlisis

29025

23310

31366

21779

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2004 2005 2006 2007

Compliment normativa metalls pesants (100% dels dies)

Page 22: Presentació Aigua Cat

Consorcid’Aigüesde Tarragona

Moltes gràcies

Daniel Pi i Noya

President del Consorci d’Aigües de Tarragona

www.ccaait.cat

Disseny i Realització: Departament Sistemes d’Informació.