Presentació unitats de mesura

download Presentació unitats de mesura

If you can't read please download the document

Transcript of Presentació unitats de mesura

M02
Presentaci
de les
unitats de mesura

Bit

Unitat mnima dinformaci, que pot tenir dos dgits.

Amb un bit es pot representar sol un valor de dos possibles opcions: 0 o 1, blanc o negre, cert o fals, etc.

Byte

Es la unitat base utilitzada en les mesures demmagatzematge a linformtica.

Cada byte esta format per 8 bits i tamb representa un carcter.

KiloByte

Es una unitat demmagatzematge representada amb el smbol Kb.

1 Kb = 1024 Bytes = 103 Bytes

Ej: Una imatge pot ocupar entre 10 Kb i 1000 Kb mes o menys.

MegaByte

Es una quantitat de dades informtiques que es representa amb el smbol Mb.

1 Mb = 1024 Kb = 106 Bytes

Ej: Les primeres memries USB tenien una capacitat de 8 Mb.

GigaByte

Es una unitat demmagatzematge dinformaci que es representa amb les lletres Gb.

1 Gb = 1024 Mb = 109 Bytes

Ej: Les memries USB actuals tenen una alta quantitat de Gb demmagatzematge.

TeraByte

Es una unitat demmagatzematge representada amb el smbol Tb.

1 Tb = 1024 Gb = 1012 Bytes

Ej: Els discs durs, tant externs com interns, mesuren la seva capacitat demmagatzematge en Tb.

PetaByte

Es una quantitat de dades informtiques que es representa amb el smbol Pb.

1 Pb = 1024 Tb = 1015 Bytes

Ej: Tota linformaci que t Google ocupa entre 1 Pb i 2 Pb.

ExaByte

Es una unitat demmagatzematge dinformaci que es representa amb les lletres Eb.

1 Eb = 1024 Pb = 1018 Bytes

Ej: Tota linformaci que hi ha a Internet ocupa entre 100 Eb i 300 Eb.

ZettaByte

Es una unitat demmagatzematge representada amb el smbol Zb.

1 Zb = 1024 Eb = 1021 Bytes

A partir daquesta unitat de mesura no existeixen comparatives reals.

YottaByte

Es una quantitat de dades informtiques que es representa amb el smbol Yb.

1 Yb = 1024 Zb = 1024 Bytes

BrontoByte

Es una unitat demmagatzematge dinformaci que es representa amb les lletres Bb.

1 Bb = 1024 Yb = 1027 Bytes