PROGRAMA ELECTORAL CUP-CRIDA PER Programa electoral CUP...

download PROGRAMA ELECTORAL CUP-CRIDA PER Programa electoral CUP ¢â‚¬â€œ Crida per Girona Eleccions municipals 24

of 162

 • date post

  25-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAMA ELECTORAL CUP-CRIDA PER Programa electoral CUP...

 • Programa electoral CUP – Crida per Girona

  Eleccions municipals 24 de maig del 2015

 • 2

  ÍNDEX

  1. PARTICIPACIÓ I MODEL DE GESTIÓ ....................................................................................... 4

  1.1. Participació i Associacionisme .......................................................................................... 5 1.2. Transparència i Model de Gestió ....................................................................................13

  2. TREBALL I ECONOMIA................................................................................................................17

  2.1. Treball i Model Productiu..................................................................................................18 2.2. Comerç i Mercats ..................................................................................................................24 2.3. Turisme.....................................................................................................................................27 2.4. Gestió Econòmica Municipal ............................................................................................31

  3. MODEL CULTURAL.......................................................................................................................37

  3.1. Cultura.......................................................................................................................................38 3.2. Patrimoni .................................................................................................................................48 3.3. Fires i Festes ...........................................................................................................................52 3.4. Llengua......................................................................................................................................55

  4. TERRITORI I MODEL AMBIENTAL.........................................................................................58

  4.1. Energia ......................................................................................................................................64 4.2. Prevenció i Gestió de Residus ..........................................................................................71 4.3. Territori i Biodiversitat ......................................................................................................78 4.4. Mobilitat ...................................................................................................................................82 4.5. Producció i Consum de Proximitat.................................................................................91 4.6. Aigua ..........................................................................................................................................94 4.7. Urbanisme i Espai Públic ...................................................................................................97

  5. DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS .................................................................100

  5.1. Feminisme ............................................................................................................................102 5.2. Alliberament LGBTI ..........................................................................................................105 5.3. Diversitat Funcional i Salut Mental.............................................................................108 5.4. Immigració ...........................................................................................................................112

 • 3

  6. DRETS SOCIALS I COHESIÓ....................................................................................................116

  6.1. Acció Social...........................................................................................................................117 6.2. Habitatge...............................................................................................................................122 6.3. Salut.........................................................................................................................................126 6.4. Educació ................................................................................................................................131 6.5. Joventut..................................................................................................................................137 6.6. Gent gran...............................................................................................................................143 6.7. Seguretat i Model Policial ...............................................................................................146

  7. COMPROMÍS SOCIAL, NACIONAL I INTERNACIONAL .................................................150

  7.1. Construcció Nacional........................................................................................................151 7.2. Cooperació i Solidaritat ....................................................................................................153

  ANNEX 1 .............................................................................................................................................158 ANNEX II.............................................................................................................................................160

 • 4

  1. PARTICIPACIÓ I MODEL DE GESTIÓ

  1.1. Participació i Associacionisme 1.2. Transparència i Model de Gestió

 • 5

  1.1. Participació i Associacionisme

  PREÀMBUL1 Considerem que l’excessiva institucionalització de l’activitat política és una de les

  principals causes de la desafecció ciutadana envers els òrgans de govern. Tanmateix

  l’excés de dirigisme dels governs ha provocat la manca de participació política de la

  gent i una gran inhibició en les decisions que ens afecten a tots. Un exemple d’això,

  que hem viscut a la nostra ciutat, és la pobra acollida, per part dels gironins, dels

  pressupostos participats promoguts per l’ajuntament.

  Necessitem una nova forma de fer política basada en la participació, i el municipi és

  l’espai on es poden veure més clarament els efectes d’una ciutadania compromesa. En

  aquest sentit volem un equilibri entre la democràcia institucional (la dels òrgans de

  govern), la participativa (la que fan les associacions, entitats veïnals...) i la directa (a

  través de consultes, assemblees de barri...).

  Practicarem una política de proximitat de tal manera que la gestió municipal tindrà

  més protagonisme per part de la ciutadania.

  Desenvoluparem polítiques específiques per a promoure i facilitar la participació i la

  iniciativa dels ciutadans i les organitzacions.

  Dinamitzarem els espais, processos i mecanismes de participació ciutadana amb una

  gestió àgil i eficaç. Farem un seguiment dels acords adoptats en aquests espais i

  garantirem que siguin considerats en l’acció de govern.

  Promourem de forma especial l’associacionisme, que considerem columna vertebral

  de la participació ciutadana.

  La regidoria de participació estarà coordinada amb totes les altres àrees i quedarà

  sota la responsabilitat directa de la màxima autoritat municipal.

  Crearem nous espais de participació, treballant conjuntament l’Ajuntament amb les

  entitats veïnals. Espais que impliquin la generació del debat i la deliberació sobre les

  polítiques municipals en tots els àmbits. Entre altres iniciatives, impulsarem la

  creació d’un Consell de Ciutat o organisme similar, com a màxim òrgan de

  1 Aquest text és fruit d’un consens dels partits de l’esquerra rupturista que es presenten a les eleccions municipals del 24 de maig a Girona. El signem la CUP-Crida per Girona, ICV-EUiA, i Compromís amb Girona, i fixa les línies d’actuació que volem imprimir a la política municipal pel que fa a la participació ciutadana. Aquest aspecte de la participació ciutadana és per a nosaltres cabdal per a impulsar la ‘nova política’ que propugnem. En aquest sentit ja fa temps que estem treballant en espais participatius de la ciutat (Xarxa de Lluita pels Drets Socials, Mesa d’Entitats, etc. i és el nostre propòsit continuar enfortint-los. Aquest preàmbul figura literalment en els programes electorals dels partits sotasignats i és un compromís i una aposta per la confluència de les forces d’esquerra a la ciutat.

 • 6

  participació ciutadana, amb l’objectiu que esdevingui un veritable instrument de

  consulta i codecisió municipal.

  Pel que fa a la gestió dels barris, crearem assemblees de barris que permetin generar

  debats veïnals i oferir a la ciutadania participar de manera directa en la política i la

  gestió municipal. D’aquesta manera els veïns es faran corresponsables de les

  actuacions municipals que es duguin a terme als seus barris.

  Facilitarem la informació i transparència a tota la ciutadania perquè estigui

  informada al màxim de totes les actuacions de l’Ajuntament.

  Promourem l’educació en la participació des de tots els àmbits de competència

  municipal.

  F