Programa electoral · Eleccions Municipals maig del 2015

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Programa electoral de la Candidatura d'Unitat de Manlleu per a les eleccions del 24 de maig del 2015. #reCUPeremManlleu

Transcript of Programa electoral · Eleccions Municipals maig del 2015

 • Programa CUP Manlleu - Eleccions Municipals 2015

  1#reCUPeremManlleumanlleu.cup.cat

  ProgramaCUP Manlleu

  Eleccions Municipals24 MAIG 2015

 • Programa CUP Manlleu - Eleccions Municipals 2015

  2

 • Programa CUP Manlleu - Eleccions Municipals 2015

  3

  ProgramaCUP Manlleu

  Eleccions Municipals24 MAIG 2015

 • Programa CUP Manlleu - Eleccions Municipals 2015

  4

  NDEX

  A. Les propostes clau de la CUP Manlleu ................................................................................................... 5

  B. Codi tic ..................................................................................................................................................... 8

  1. Eix 1: Territori i recuperaci de lespai pblic ....................................................................................... 10

  1.1 Model urb

  1.2 Els espais rurals i la pagesia

  1.3 La mobilitat sostenible

  1.4 El reciclatge de residus i les energies renovables

  1.5 Gesti de laigua i riu

  1.6 Equipaments

  2. Eix 2: Treball i economia local ................................................................................................................ 20

  2.1 Promoci del cooperativisme, leconomia social i solidria, i arrelada al territori

  2.2 Finanament municipal i fiscalitat progressiva

  2.3 Deute Municipal

  3. Eix 3: Municipalisme, participaci i construcci nacional ................................................................... 23

  3.1 Municipalitzaci de serveis

  3.2 Participaci

  3.3 Teixit associatiu

  3.4 Independncia, sobiranies i Pasos Catalans

  4. Eix 4: Cultura, esports i lleure ................................................................................................................. 29

  4.1 Cultura com a eina de transformaci social

  4.2 Festes populars

  4.3 Memria histrica

  4.4 Promoci de lactivitat fsica i lesport

  5. Eix 5: Drets socials, igualtat i feminisme ............................................................................................... 34

  5.1 Universalitzaci del dret lhabitatge

  5.2 Sanitat i qualitat de vida

  5.3 Educaci

  5.4 Cohesi social i inclusi

  5.5 Fet migratori

  5.6 Lluita contra el patriarcat

  5.7 Alliberament lsbic, gai, trans i intersex

  5.8 Prevenci

  5.9 Joventut

  5.10 Gent gran

  5.11 Concienciaci i respecte als animals

 • Programa CUP Manlleu - Eleccions Municipals 2015

  5

  A. LES PROPOSTES CLAU DE LA CUP MANLLEU

  LES PROPOSTES de la CUP per fer de Manlleu una ciutat

  1. Compromesa amb el dret a lhabitatge: cap collaboraci amb els desnonaments.

  LAjuntament no participar en cap procediment dexecuci hipotecria de residncia habitual. Crearem lOficina

  dHabitatge i els Drets Socials per tal de garantir laccs als drets bsics com lhabitatge digne, els subministraments

  bsics, leducaci i la sanitat.

  2. Accessible: recuperem el rellotge.

  Cal recuperar el sistema de rellotge per afavorir la rotaci de vehicles. Creiem important aplicar altres mesures per

  afavorir una mobilitat on es prioritzi el vianant i que pacifiqui el trnsit.

  3. Socialment justa: impostos progressius.

  Lobjectiu de la fiscalitat municipal ha de ser la redistribuci de la riquesa. Que el 10% ms ric de la poblaci pagui

  ms impostos i que el 90% restant en pagui menys.

  4. Amb els comptes clars, transparents i pblics: estudi sobre el deute municipal.

  Impulsarem un estudi del deute municipal per saber qu es deu, a qui, perqu i des de quan i ho farem pblic.

  Prioritzarem garantir els drets socials de tots els manlleuencs i manlleuenques per davant del pagament del deute.

  5. Activa i participativa: com a mnim un referndum en cada legislatura.

  Les qestions importants de Manlleu les ha de decidir tota la poblaci. s per aix que ens comprometem a realitzar,

  com a mnim, un referndum en cada legislatura.

  6. Amb plena sobirania: municipalitzaci de serveis.

  La gesti dels serveis municipals ha de ser pblica i transparent per tal que els beneficis reverteixin a la poblaci.

  Revisarem tots els contractes amb lobjectiu de municipalitzar els serveis actualment privatitzats com la gesti de

  laigua, la neteja de la via pblica i la gesti dels residus.

  7. Amb una producci agrcola de proximitat.

  Impulsarem la pagesia arrelada al territori i els circuits curts de venda i distribuci. Limitarem la ramaderia intensiva i

  la installaci de noves macrogranges.

  8. Inclusiva: educaci per a totes i tots.

  Aplicarem les mesures necessries per tal que tot lalumnat tingui les mateixes oportunitats reals i no sel discrimini

  per raons socio-econmiques.

 • Programa CUP Manlleu - Eleccions Municipals 2015

  6

  9. Lliure despeculaci: sancions a les entitats financeres.

  Sancionarem a les entitats financeres que es neguin a oferir en lloguer social els habitatges buits que posseeixen en

  propietat.

  10. Diversa: Manlleu intercultural.

  Replantejarem el Pla de Gesti de la Diversitat de Manlleu per donar-li un carcter ms social i no tant tcnic. Cal

  posar en valor la diversitat de Manlleu i la seva riquesa cultural.

  11. Amb memria histrica.

  Retirarem tota simbologia feixista encara present en noms de carrers, ttols de fills adoptius i smbols. Potenciarem la

  recuperaci de la memria histrica i cultural de Manlleu.

  12. Compromesa amb la conciliaci familiar.

  Des de lajuntament impulsarem un horari que permeti la conciliaci familiar per a totes les treballadores i els

  treballadors pblics i establirem mesures per a incentivar-ho a la resta dmbits.

  13. Respectuosa: fem fora el racisme, el feixisme i lhomofbia.

  Impulsarem lallament institucional i social als partits racistes i feixistes. Implantarem programes de conscienciaci i

  sensibilitzaci de la diversitat al municipi.

  14. Amb un jovent actiu

  Facilitar lautoorganitzaci del jovent. Recuperar les poltiques de joventut a tots els mbits: accs a lhabitatge,

  assessorament i orientaci, emancipaci, educaci sexoafectiva

  15. Que no estigmatitzi: derogarem lordenana de civisme.

  Lactual ordenana de civisme estigmatitza i criminalitza la pobresa. La derogarem.

  16. Igualitria: el feminisme com a referent de lluita.

  Destinarem ms recursos i promourem poltiques de gnere transversalment tant a lAjuntament com a tots els

  mbits de Manlleu. Cal ampliar el servei destinat a les poltiques digualtat i atenci a les dones.

  17. Transformadora: Oficina del Cooperativisme.

  Potenciarem lOficina de Promoci Econmica, ens desvincularem de Creacci perqu respon principalment als

  interessos de grans empreses i en aquest marc crearem lOficina del Cooperativisme per impulsar leconomia social,

  solidria i arrelada al territori.

 • Programa CUP Manlleu - Eleccions Municipals 2015

  7

  18. Plena de cultura: equipaments culturals dignes.

  Manlleu ha de tenir un teatre municipal pblic amb funci pblica i cal estudiar el model de gesti amb els agents

  culturals del poble. Aplicarem les mesures necessries per tal de dignificar els espais culturals ja existents.

  19. Compromesa amb la independncia: desobem!

  Ens comprometem a desobeir la constituci i les lleis espanyoles per tal dexercir el dret a lautodeterminaci dels

  Pasos Catalans.

  20. Pensa la teva proposta: participa!

 • Programa CUP Manlleu - Eleccions Municipals 2015

  8

  B. Codi tic

  La Candidatura dUnitat Popular (CUP) s un espai poltic municipalista basat en lassemblearisme que t com a

  objectiu la transformaci social en el marc dels Pasos Catalans. Per assolir aquesta fita, apostem per la radicalitat

  democrtica i ens dotem deines collectives com el Codi tic que us presentem.

  El Codi tic s un comproms assumit per totes les persones que formen part de la llista electoral de la CUP Manlleu

  que es presentar a les properes eleccions municipals, i respon a la necessitat i urgncia destablir mecanismes de

  transparncia, rendici de comptes, limitaci de sous i mandats, i mesures anticorrupci.

  Aquest document va ser ratificat i aprovat el 18 de gener de 2015 mitjanant una assemblea oberta a tota la

  ciutadania, culminant, aix, un procs daportaci de propostes que tenien com a objectiu garantir la conducta

  adequada i exemplar de les persones representants de la CUP Manlleu que puguin ser escollits com a crrecs

  electes. Aquest Codi tic, ns el resultat final.

  TRANSPARNCIA

  Els crrecs electes informaran de tots els temes municipals que es plantegin des de lAjuntament a lAssemblea.

  Tamb informaran al conjunt del venat i teixit associatiu de Manlleu a travs dels mecanismes informatius i

  participatius adients.

  LIMITACI DE MANDATS

  Els regidors i regidores tindran mandats limitats a un mxim de dues legislatures consecutives.

  LIMITACI DE SOUS

  Els crrecs electes que temporalment no puguin exercir la seva professi per ocupar crrecs com Alcaldia o siguin

  regidors i regidores a lequip de govern municipal a temps complert, mai sobrepassaran en 25 vegades el Salari

  Mnim Interprofessional lassignaci econmica mensual que rebin del Pressupost Municipal. Per a la resta de

  crrecs electes que ocupin llocs a temps parcial a lequip de govern municipal, les assignacions econmiques es

  faran en proporci al temps de dedicaci i al lmit dassignaci econmica esmentat.

  Les representats que rebin diferents assistncies per a lactivitat institucional aniran per despeses internes de la C