PROGRAMA MARC DE LA CUP PER LES ELECCIONS MUNICIPALS...

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAMA MARC DE LA CUP PER LES ELECCIONS MUNICIPALS...

 • PROGRAMA MARC DE LA CUP PER LES ELECCIONS MUNICIPALS

  DEL MAIG DE 2015

  PROGRAMA MARC DE LA CUP – ELECCIONS MUNICIPALS DE MAIG DE 2015 > TEXT BASE PER ESMENAR 1

 • PROGRAMA MARC DE LA CUP PER LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL MAIG DE 2015 Aprovat al Consell Polític de la CUP del 21 de març de 2015 a Manresa.

  SUMARI

  1. Cap a la ruptura democràtica i la independència dels Països Catalans 3

  2. Poder popular i democràcia directa 9

  3. Lluita contra l’atur i activació econòmica 21

  4. Drets socials, justícia i redistribució davant la crisi 30

  5. Feminisme i alliberament de gènere 60

  6. Model Urbà: una ciutat més afable i integrada en l’entorn 63

  7. Model territorial i energètic als Països Catalans: cap a un model sostenible 77

  8. Cultura popular i llengua: eines de convivència i llibertat 96

  PROGRAMA MARC DE LA CUP – ELECCIONS MUNICIPALS DE MAIG DE 2015 > TEXT BASE PER ESMENAR 2

 • 1.C AP A LA RUPTURA DEMOCRÀTICA I LA INDEPENDÈNCIA DELS PAÏSOS CATALANS

  El municipi o els barris en les grans ciutats són l’espai on es desenvolupen les relacions veïnals, culturals, associatives i, sovint, laborals d’on emergeixen una plural i multiforme varietat d’organitzacions, candidatures municipalistes, grups, associacions i col·lectius que actuen i incideixen dia a dia en els diferents àmbits de la realitat.

  Per això, i degut al seu paper fonamental com espai d’autoorganització i politització popular, considerem que el municipi o el barri conforma l’àmbit de partida des d’on els subjectes socials han impulsat fins ara i han de continuar impulsant, des de baix, el procés cap a la independència i la transformació social.

  Tenim en la història molts exemples on els municipis han jugat un paper clau en l’activació des de la base de processos constituents. Foren els ajuntaments els que a l’Estat espanyol proclamaren, el 14 d’abril de 1931, la II República. O foren també els municipis els que, el 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt, iniciaren l’onada de centenars de consultes municipals que va obrir l’actual procés independentista a la Comunitat Autònoma de Catalunya (CAC).

  En aquest sentit, la CUP considera els municipis i els barris com el marc territorial de referència des d’on posar en marxa o continuar impulsant des de baix: 1. La construcció nacional dels Països Catalans; 2. La ruptura democràtica cap a la independència; i, 3. L’obertura d’un procés constituent radicalment participatiu, transformador i per l'emancipació social, de gènere i medi ambiental.

  1.1.LA CONSTRUCCIÓ NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS COM A INSTRUMENT PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

  Els elements que conformen una nació son:

  • L’existència d’una col·lectivitat humana que tingui referències comunes en les que s’autoreconeix com poden ser una llengua, una cultura i a una pròpia tradició històrica, desenvolupades en un territori geogràficament detectable o en altres àmbits.

  • L’existència d’un poble que, tot i la seva pluralitat interna, s’autoidentifiqui com a tal: el que des d’un posicionament estrictament polític es coneix com la voluntat de ser.

  Els Països Catalans som una comunitat humana que comparteix llengua llengua, cultura i tradició històrica pròpia. Malgrat això, en alguns territoris com el País Valencià o les Illes les polítiques antisocials de la dreta espanyolista s’han acompanyat des de fa dècades d’una aniquilació lingüística i cultural i d’un discurs que ha buscat la confrontació fictícia amb la CAC. Això ha provocat una contradicció entre la realitat cultural i l’autoidentificació de la majoria de persones com a membres de la nació catalana.

  Davant d’aquesta realitat, l’aprofundiment en el procés de construcció nacional dels Països Catalans és primordial no només per a la defensa dels nostres drets lingüístics i culturals, sinó també per a l’articulació d’un projecte polític transformador d’oposició a la dreta espanyolista cleptòmana que ha governat fins ara o aquells que, sense fer un canvi de rumb, puguin venir. Alhora que qüestiona la construcció d’una Unió Europea imposada per uns estats als servei del capitalisme i que viuen d’esquenes a la realitat i necessitats dels pobles. Ara bé, per això el procés de construcció nacional no ha d’entendres com una qüestió cultural sinó política.

  PROGRAMA MARC DE LA CUP – ELECCIONS MUNICIPALS DE MAIG DE 2015 > TEXT BASE PER ESMENAR 3

 • L’avenç en un procés de construcció nacional de caire polític que superi la dimensió estrictament cultural, requereix de la interrelació de tres elements:

  • La normalització de la llengua catalana en totes les parts del país com a factor que contribueix a l’elaboració per part dels ciutadans d’un imaginari territorial comú.

  • La recuperació, difusió i apropiació popular de la memòria i la cultura. Però no de la memòria i cultura folklòrica i folkloritzada sinó de la memòria i cultura rebel i que impugna el Poder. La cultura popular, la memòria de les resistències i els moviments socials, de la literatura, la poesia i la cançó crítica, etc.

  • La conformació en l’àmbit institucional i popular d’estructures organitzatives comunes dels Països Catalans, com l’Assemblea de regidors i regidores dels Països Catalans o la Xarxa municipalista dels Països Catalans, des d’on posar en marxa polítiques municipals cooperatives i de solidaritat entre els diferents municipis en els àmbits social, econòmic i cultural i iniciatives socials que vagin en la direcció de construir alternatives concretes i de futur al capitalisme en molts àmbits diferents.

  L’expansió i consolidació interdependent i interrelacionada d’aquests tres elements permet l’enfortiment d’un subjecte social que es sent hereu, transmissor i actor d’una determinada manera d’autoidentificar-se i d’identificar la societat que xoca i problematitza frontalment amb qualsevol projecte antisocial i/o espanyolista que pretengui imposar-se i mantenir-se en el poder.

  La construcció nacional dels Països Catalans es converteix, en aquest sentit, en un procés conflictiu amb el Poder, amb les seves fronteres i amb l’estatus quo, assentant les bases de la transformació social. I en aquest sentit la proposta de la CUP passa per incidir en la necessitat de construir els Països Catalans com a entitat política comuna de tots els habitants dels nostres països, partint de la defensa de la llengua i del reconeixement de la història però posant l’accent en l’acció política present, sobretot en la voluntat de construcció col·lectiva.

  Els Països Catalans estan formats per diferents territoris històrics, aquests serien Andorra, Catalunya (amb la Catalunya Nord i la Franja), el País Valencià i les diferents Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). A partir d’aquests àmbits diversos i interconnectats de decisió, cal crear les estructures més adients per a la gestió d’allò comú en cada moment històric. Per això, partint d’aquest idea, defensem els Països Catalans com un projecte confederal de municipis i territoris.

  D’acord amb això, la CUP treballarà des dels ajuntaments dels Països Catalans per a portar a terme les següents actuacions:

  • Impulsar polítiques de normalització de la llengua catalana i suport a les diferents expressions de cultura popular. Igualment, sempre tindrem present la diversitat lingüística dels nostres territoris, amb especial atenció a les zones castellanoparlants del País Valencià o la Val d'Aran i la seva llegua i cultura occitanes.

  • Donar suport a totes aquelles iniciatives i moviments socials que treballen en àmbits i propostes que permetin avançar en la construcció nacional dels Països Catalans, sense valorar si aquestes parteixen d'un àmbit que englobi tota la nació (com pot ser la plataforma “Som Països Catalans”) o només una part (com pot ser “Escola Valenciana”)

  • Investigar, recuperar, preservar i difondre la memòria rebel i conflictiva del nostre país i dels seus protagonistes.

  • Impulsar i participar en la conformació en l’àmbit institucional d’estructures organitzatives comunes dels Països Catalans, com l’Assemblea de regidors i regidores dels Països Catalans

  PROGRAMA MARC DE LA CUP – ELECCIONS MUNICIPALS DE MAIG DE 2015 > TEXT BASE PER ESMENAR 4

 • des d’on posar en marxa polítiques municipals cooperatives i de solidaritat entre els diferents municipis en els àmbits social, econòmic i cultural.

  • Impulsar i participar en la conformació en l’àmbit popular d’estructures organitzatives comunes dels Països Catalans, com la Xarxa municipalista dels Països Catalans, des d’on posar en marxa i coordinar, en diferents àmbits, iniciatives socials que vagin en la direcció de construir alternatives al model econòmic i cultural dominant.

  • Fomentar i aprofundir l’intercanvi i les relacions polítiques, culturals, econòmiques i educatives entre els diferents municipis, comarques, països, entitats i organitzacions dels Països Catalans trencant les fronteres politico-administratives com les províncies o la frontera franco-espanyola, i impulsant la construcció d’un marc territorial comú.

  • Fomentar i fer avançar el moviment popular que organitzi l'espai de ruptura democràtica amb les elits polítiques i econòmiques dels diferents territoris dels Països Catalans i les seves institucions.

  1.2.EL CAMÍ I L’OBJECTIU DE LA INDEPEND