PROGRAMA MUNICIPALS 2011 ICV-EUiA-EPM · PDF file 2011. 3. 9. · PROPOSTA PROGRAMA...

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAMA MUNICIPALS 2011 ICV-EUiA-EPM · PDF file 2011. 3. 9. · PROPOSTA PROGRAMA...

 • PROPOSTA PROGRAMA ELECCIONS MUNICIPALS MAIG 2011 · ICV-EUiA-EPM

  ÍNDEX MANIFEST PROGRAMÀTIC .............................. .................................................... 3 EIX 1. Ciutats i pobles pels drets socials i la coh esió ........................................

  6

  • Ciutats i pobles sense pobresa ni exclusions .................................. 7 • Un sistema sanitari proper, equitatiu i sostenible ............................ 16 • Educació: equitat, igualtat i qualitat ................................................. 22 • Cultura per a pobles i ciutats creatives i inclusives ......................... 29 • Dret a l’habitatge ............................................................................. 35 • Migració i ciutadania. Per la plena ciutadania .................................. 40 • Comunicació i societat 2.0. Democràcia, proximitat i participació.... 48 • Català, dret i deure de ciutadania .................................................... 54 • Consum crític i responsable ............................................................. 58 • Esport per a tothom .......................................................................... 65

  EIX 2. Ciutats i pobles per una nova economia ecolò gica i creadora d’ocupació ..............................................................................................................

  68 • Els municipis i el territori generadors d’ocupació i treball

  (ocupació, desenvolupament local, indústria, formació,comerç) .....

  69 • Finances locals, socialment i ambientalment sostenibles ............... 82 • Gent compromesa amb la sostenibilitat (prevenció del canvi

  climàtic, mobilitat, energia, residus, aigua, qualitat atmosfèrica) ..... 93

  • Un urbanisme de valors. Ciutats i pobles per viure i conviure ......... 101 • Turisme local de qualitat, responsable i sostenible .......................... 106 • Medi natural i agricultura. Defensa dels animals .............................. 109

  EIX 3. Ciutats i pobles per la qualitat democràtic a, la diversitat i la convivència .................................... ....................................................................

  114 • Qualitat democràtica. Bon govern i ajuntaments de parets de vidre. 115 • Seguretat Pública i protecció civil...................................................... 121 • Justícia de proximitat, promoure la mediació i la conciliació ............ 125 • Llibertats sexuals. Igualtat de drets, igualtat social .......................... 127 • Impulsar la memòria democràtica .................................................... 130 • Pobles i ciutats per la laïcitat ........................................................... 133 • Pau, drets humans, cooperació i solidaritat ..................................... 135 • Més govern local per fer front a la crisi ............................................ 143 • Els municipis, agents de la construcció europea ............................. 147

  EIX 4. Desenvolupament sostenible i polítiques int egrals als municipis petits, rurals i micropobles............ ....................................................

  150 PROGRAMES TRANSVERSALS ............................ ............................................... 161

  • Joves als pobles i ciutats .................................................................. 162 • Polítiques d’igualtat: per uns pobles i ciutats 50/50 ......................... 176

 • 3

  NOUS TEMPS, MÉS MUNICIPALISME UN MUNICIPALISME D’ESQUERRES, ECOLOGISTA I CATALANI STA PER DONAR RESPOSTA A LA CRISI

  “No hi ha gestió sense política, ni política sense valors” La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, precarietat i exclusió social. Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, reben amb major intensitat les conseqüències social s d’una crisi que està afectant amb força els treballadors i les treballad ores i les classes mitjanes. L’ increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos dels ajuntaments i la manca d’un finançament adequat. Aquesta crisi coincideix en el temps amb un període de profundes transformacions de les nostres ciutats i pobles que s’han accelerat els darrers anys. Canvis en la composició de la societat per les corrents migratòries que han canviat el paisatge humà de les ciutats i els pobles; canvis en els models de família, més plurals i diversificats, superadors de la família clàssica patriarcal i amb una més gran participació de les dones en tots els àmbits; canvis en l’economia, la cultura i les relacions socials, impulsats per les tecnologies de la informació i la comunicació; canvis en la relació de la ciutadania vers l’administració, una ciutadania més exigent i crítica i, a la vegada, amb una major desconfiança cap a la política; canvis per una major percepció dels riscos dels problemes ambientals, el canvi climàtic i la contaminació; i canvis en la configuració urbana de les ciutats i els pobles, provocats per la bombolla immobiliària que ha afeblit el teixit productiu i és una de les principals causes de la crisi econòmica. CiU, la dreta nacionalista, governa avui Catalunya en un context europeu i estatal de predomini tant de les forces conservadores com de les polítiques neoliberals que practiquen també governs de centreesquerra com el del PSOE a Espanya. Unes polítiques que estan atacant greument els drets laborals i socials. En nom de les polítiques d’austeritat per reduir el dèficit i l’e ndeutament de les administracions públiques s’està reduint l’Estat de Benestar, amb e l corresponent increment de les desigualtats socials i del risc d’exclusió de p art de la ciutadania. No podem caure en la resignació ni en el fatalisme i, menys encara, en la trampa de la por que els sectors conservadors estan promovent: por al que és diferent, por a reivindicar drets per no perdre el lloc de treball, por al futur,... Una por que afavoreix la desmobilització, les sortides individuals davant la crisi, la segregació i, també, la xenofòbia. Els municipis no poden ser espectadors passiu de la crisi econòmica, dels canvis socials i ambientals que es produeixen a Catalunya i arreu del món.

 • 4

  Els ajuntaments no es poden resignar a aplicar les polítiques d’ajust pressupostari i a ser garants de l’expansió urbanís tica quan se superi la crisi, com voldria la dreta. Per a ICV-EUiA-EPM els govern s locals han de ser protagonistes i impulsors d’una sortida de la crisi socialment justa i ecològicament sostenible. Per això ICV-EUiA-EPM proposem: Ciutats i pobles pels drets socials i la cohesió Els ajuntaments han de liderar les polítiques per l’equitat, contra l’exclusió social i la pobresa. Unes polítiques que afavoreixin la integració en la diversitat, combatent tot tipus de segregació per l’origen, la cultura, el sexe o l’orientació sexual. Volem uns ajuntaments que garanteixin l’accés universal a serveis públics sanitaris, educatius i culturals. Que garanteixin l’accés de tothom a les tecnologies de la informació i la comunicació. Uns ajuntaments que promoguin ciutats i pobles educadors i compromesos amb la cultura. Uns ajuntaments que siguin actius per garantir el dret a l’habitatge, promovent l’habitatge social i de lloguer. Que intervinguin activament amb polítiques socials, de rehabilitació urbana, salut pública i participació ciutadana, especialment en els barris que pateixen més problemes de degradació. Cal gestionar amb rigor els recursos públics en uns temps difícils per a les finances locals, però abans que res cal prioritzar les polítiques socials, perquè la política social no és una despesa sinó una inversió de futur. Ciutats i pobles per una nova economia ecològica cr eadora d’ocupació Els governs locals han de participar del canvi de model productiu. Un canvi imprescindible per sortir de la crisi, afavorint la generació de nova ocupació, la formació dels treballadors i les treballadores i els projectes empresarials innovadors. Volem uns ajuntaments capdavanters en el canvi tecnològic, en la transició cap a la sostenibilitat, que promoguin l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’energia, l’aigua i la gestió dels residus. Uns ajuntaments que prioritzin la reducció de la contaminació i dels gasos que provoquen el canvi climàtic, amb una mobilitat sostenible que limiti l’ús del cotxe a favor dels/les vianants i del transport públic. La salut pública i la seguretat de les persones ha d’estar per sobre de qualsevol altra consideració. Ciutats i pobles per la qualitat democràtica, la di versitat i la convivència Cal establir una nova relació entre els veïns i les veïnes i l’administració local. Ni els ciutadans i les ciutadanes són clients ni l’administració és una simple dispensadora de serveis. Els veïns i les veïnes són ciutadans i ciutadanes amb drets i deures i els ajuntaments han de ser governs locals oberts a la participació i al diàleg que actuïn amb eficàcia i transparència. En aquestes properes eleccions milers de persones d’origen immigrant estaran, encara, excloses del dret a vot. És un greu dèficit democràtic que cal denunciar.

 • 5

  Volem uns ajuntaments amb les parets de vidre, capdavanters en la lluita cont