PWP Habitatge Sostenible

of 9 /9
HABITATGE SOSTENIBLE Joel Marí i Toni Madrid 3ESOB

Embed Size (px)

Transcript of PWP Habitatge Sostenible

1. Joel Mar i Toni Madrid 3ESOB 2. ndex 1 Qu s un habitatge sostenible 2 Caracterstiques generals dun habitatge sostenible- 2.1 Caracterstiques bioclimtiques - 2.2 Consum daigua i denergia - 2.3 Tipus de materials i productes - 2.4 Gesti dels residus 3. 1. Qu s un habitatge sostenible? La casa sostenible ideal s una casa bioclimtica, s adir, un edifici que aprofita les condicions naturals per a disminuir tot el possible les necessitats energtiques. 4. 2. Com podem adquirir un habitatge sostenible Per adquirir un habitatge sostenible necessitemdiversos factors que ara veureu. 5. Una bona orientaci de la llar sbsica per a laprofitament mxim de lenergia del sol. La forma influiex en leficinciaenergtica de la llar. Com habitatges compactes tenen menys perdua de calor. La illuminaci natural a la llar simportant per aprofitar la llum del dia i evitar crear-ne dartificial. Els reguladors de calor snsistemes que permeten jugar amb lentrada de llum del sol a la llar i mantenir el confort ideal de temperatura a linterior.2.1 Caracterstiques bioclimtiques 6. Mantenir la casa ben allada evita oredueix les entrades i sortides de calor i permet estalviar entre un 20 i 40% en calefacci i refrigeraci. Utilitzar electrodomstics eficients ,aix fa que sestalvi entre un 15 i un 20%. Utilitzar energies renovables comaprofitar la energia del sol mitjanant plaques solars o fotovoltaiques Sistemes per regular el cabal daiguaque surt per laixeta i bombetes de baix consum, que son duraderes i no consumeixen molta electricitat2.2 Consum daigua i energia 7. Els materials que comprem per almobiliari i de neteja de la llar han de ser naturals i de baix impacte ambiental, no noms per reduir la nostra petjada ecolgica, sin tamb per lliurar-la de substncies qumiques que poden ser nocives per a la vostra salut2.3 Tipus de materials i productes 8. Una manera prctica de gestionar elsresidus de casa s no generar-los i en el cas que no hi hagi ms remei, llenar-los correctament. No tan sols per prevenir limpacte que tindran sobre el medi ambient sin tamb per evitar tenir-los a casa nostra i haver de gestionar-los. Classificar els resiudus segons la seva composici en els diferents contenidors. No comprar productes amb molts embolcalls seria una forma per reduir-ne els residus, per exemple2.4 Gesti dels residus 9. Bibliografa 1. http://www.lacasasostenible.com/ 2. http://www.ecoagricultor.com/2013/01/como-conseguir-una-vivienda-mas-ecologica-y-sostenible/ 2.1 http://www.sostenibilidad.com/ahorra-o-nunca/casas-que-ahorran-construccion-bioclimatica/ 2.2http://www.stboi.es/agenda21/pdfs/Guiacompracasasostenible.pdf 2.3http://www.gasnaturaldistribucion.com/ca/inici/llar/1285338744894/eficiencia+i+sostenibilitat.html