Reflexions d'un professor d'aula

of 13 /13
Quim Canals ICE UAB TERCER D’ESO ADAPTACIÓ CURRICULAR EL SECTOR SECUNDARI. II

Embed Size (px)

Transcript of Reflexions d'un professor d'aula

Page 1: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

TERCER D’ESOADAPTACIÓ CURRICULAR EL SECTOR SECUNDARI. II

Page 2: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

MATERIES PRIMERES

ANIMAL VEGETAL MINERALD’origenD’origen

lletcarn llana farina

blat olivera vinya fusta taronja cautxú argila sorra pedra Mineral de ferro

paformatge vi mobles suc rodamaó

edificiferro

iogurt

oliva

oli

PRODUCTES INDUSTRIALS

Page 3: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

MATERIES PRIMERES

ANIMAL VEGETAL MINERAL

D’origen D’origen

lletcarn llana farina

blat olivera vinya fusta taronja cautxú argila sorra pedra mineral de ferro

paformatge/

vi mobles suc roda maó edifici ferro

Iogurt

oliva

oli

PRODUCTES INDUSTRIALS

Page 4: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

MATERIES PRIMERES

ANIMAL VEGETAL MINERALD’origen

D’origen

PRODUCTES INDUSTRIALS

POSA NOMS

Page 5: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

MATERIES PRIMERES

ANIMAL VEGETAL MINERALD’origen

D’origen

lletcarn llanafarina

blat olivera vinya fusta taronja cautxú argila sorra pedra Mineral de ferro

pa

Formatge

vi mobles suc roda maóedifici

ferro

Iogurt

oliva

oli

PRODUCTES INDUSTRIALS

ENGANXA LES FOTOGRAFIES

Page 6: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

Page 7: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

Escriu els noms de les matèries primeres i dels productes industrials

D’ORIGEN ANIMAL D’ORIGEN VEGETAL D’ORIGEN MINERAL

MATERIES PRIMERES

PRODUCTES INDUSTRIALS

Les rodes dels cotxes tenen com a matèria primera el ______________________.

Els productes industrials fabricats amb matèries primeres vegetals són: _____________________________________________

Les matèries primeres poden ser d’origen: __________________________, ____________________, _______________________

La matèria primera del pa és ____________________________.

La matèria primera del iogurt és la ______________________

La matèria primera de l’edifici són: __________________________i _________________________________.

El vi té com a matèria primera el _________________, el suc té com a matèria primera la ______________________.

Page 8: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

TIPUS D’INDÚSTRIA

METAL.LÚRGICA ELÈCTRICA ELECTRÓNICA

BIGA COTXE CABLE BOMBETA RENTADORA FRIGORÍFIC ORDINADORTELEVISOR TELEFON

QUÍMICA ALIMENTÀRIA PLÀSTICS

PINTURES SABÓ MEDICAMENTS CARNS CONSERVES PASTISSOSGOTS

PLATS...TUBS BOSSES

Page 9: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

INDÚSTRIA:-Les indústries poden ser: IndústriaIndústriaIndústriaIndústria.Les indústries fabriquen els següents productes:

INDÚSTRIA PRODUCTE

METAL.LÚRGIQUES Bigues, cotxe, cable

Page 10: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

PRODUCTE TIPUS D’INDÚSTRIA

Cotxe

Sabó

Rentadora

Televisor

Gots, plats...

biga

Pintures

Conserves

Pastissos

Tubs

Cable

Ordinador

Bosses

Telèfon

Bombeta

Medicaments

Carn

Frigorífic

Page 11: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

MATÈRIES PRIMERES I ENERGIA A EUROPA

MATÈRIES PRIMERES PAÏSOS

Petroli

Fusta

Gas Natural

Fusta

Page 12: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

ESPAIS INDUSTRIALS DEL MÓN

Page 13: Reflexions d'un professor d'aula

Quim Canals ICE UAB

PAÏSOS MÉS INDUSTRIALITZATS

PAÏSOS INDUSTRIALITZATS

PAÏSOS SEMIINDUSTRIALITZATS

PAÏSOS NO INDUSTRIALITZATS