Regidors i Alcaldes Eleccions Municipals de l'escala

of 1 /1
REGIDORS I ALCALDES DE L’ESCALA 1979-2011 RELACIÓ DE TOTS ELS REGIDORS Maria Abellí Padrós CiU 1991 Manel Armas Gómez CiU 1983 Xavier Ballesta i Ros JE- ERC - AM 2011 Joaquim Ballesta Ros PSC (PSC - PSOE) 1995 Jaume Batlle Pagés ERC 1983 Francesc Bofill Parnau IE 1979 Jordi Boix Llonch PSC (PSC - PSOE) 1987 · 1991 Miquel Àngel Bonachera Sierra CiU 2007· 2011 Miquel Bosch Gardella CiU 1995 ·1999. 2007 Vicenç Bosch Ripoll PSC (PSC - PSOE) 1983 Rafel Bruguera Batalla PSC (PSC - PSOE) 1979 · 1983. 1987 · 1991 ·1995 ·1999 Maria Isabel Calderón Carmona PSC (PSC - PSOE) 2011 Rafel Callol Solés PSC (PSC - PSOE) 1991 · 1995 Rafel Carmona Rísquez PSC (PSC - PSOE) 1991 · 1995 Josep Carreras Amer PSC (PSC - PSOE) 1983 · 1987 Joan Carles Cervantes Pedrero CiU 1999 · 2003 Marc Colomeda Guanter PSC (PSC - PSOE) 1987 · 1991 Maria Josep Dubé Moreno CiU 1995· 1999. 2003· 2011 Laura Fajula Simón CiU 1999 · 2003 Salvador Falgàs Oller ERC 1983 · 1995 Josep Falgàs Pachón EI 1979 Robert Figueras Sala PSC (PSC - PSOE) 2011 Vicenç Folgado Tena PP EI 2003 · 2007 Joan Garcia Andreu 1981 Mercedes García Trujillo PP 2011 Lluís Gardella Juhé CiU 1991 Josep Geli Mar ERC - AM 2003 · 2007 Josep Gifre Ribas PSC (PSC - PSOE) 2003 · 2007 Josep Gifre Ribas PSC (PSC - PSOE) 2011 Carles Gispert Batlle PSC (PSC - PSOE) 1979 Roser Gou Blanch CiU 2011 Josep Maria Guinart Solà CiU 1995 · 1999 · 2003 · 2007 Joan Gumà Mitjà CiU 1983 Llorenç Guérrez Cuesta CiU 1999 · 1995 Carmel Isern Tallada CiU CEIP AIE 1983 · 1987 · 1991 Mar Malé Pagès CiU 1983 Maria Assumpció Malé Ros EI 1979 Núria Mar Rivas PSC (PSC - PSOE) 2007 Joan Marnez Dubé PSC (PSC - PSOE) 2007 · 2011 Josep Mas Bango EI 1979 Rafel Moreno Garcia ERC 1983 Josep Maria Moreno Plaza PSC (PSC - PSOE) PMC 1999 Maria Muñoz Diaz PSC (PSC -PSOE) PM 2011 Lluís Navarro Salves EI UE 1979 ·1991 Rosa Nugué Mor PP 1995 Joan Pagés Gonzalez ICV - EPM 2007 · 2011 Ferran Palma Pérez CiU PSC (PSC – PSOE) UE 1983 · 1987 · 1995 Albert Pares Hereu CiU 2011 Lluís Parramon Oller CiU 1991 Àngel Parramont Lafont CiU 1999 · 2003 Joan Pasqual Guich EI 1979 Narcís Jordi Poch Pons ERC - AM 2003 Victor Puga López PSC (PSC - PSOE) 2007 · 2011 Estanis Puig Argas PSC (PSC - PSOE) 2003 ·2007· 2011 Lluís Puig Buixeda CiU 2003 Francesc Puig Condom CiU 1987 · 1999 Albert Puig Guerra PSC (PSC - PSOE) 1987 Àngel Rodríguez Llistosella ICV - EPM 2003 · 2007 · 2011 Josep Ros Pijoán EI 1979-1980 Rafel Sabadí Hereu CiU 1995 · 1999 · 2011 Pere Sala Sanchís PSC (PSC – PSOE) 1987 · 1991 Josep Lluís Sastre Brugués ERC 1987 Carles Serra Bruguera PSC (PSC – PSOE) 1999 Salvador Simon Coll EI CiU CiU 1980 · 1987 · 1991 Pere Solés Andreu IE 1979 Francesc Torrent Rustey ERC 1991 Joan Vicens Mención PSC (PSC – PSOE) 1979 Ramona Viella Bosch PSC (PSC – PSOE) 1995 · 1999 · 2003 · 2007. 2011 1979 1991 2003 1. Joan Pasqual Guich 2. Lluís Navarro Salves 3.Maria Assumpció Malé Ros 4. Josep Falgàs Pachón 5. Josep Mas Bango 6. Josep Ros Pijoán 7. Carles Gispert Batlle 8. Joan Vicens Mención 9. Rafel Bruguera Batalla 10. Pere Solés Andreu 11. Francesc Bofill Parnau 1. Rafel Bruguera Batalla 2. Rafel Carmona Rísquez 3. Jordi Boix Llonch 4. Rafel Callol Soles 5. Pere Sala Sanchís 6. Marc Colomeda Guanter 7. Salvador Simon Coll 8. Maria Abellí Padrós 9. Lluís Parramon Oller 10. Lluís Gardella Juhé 11. Francesc Torrent Rustey 12. Carmel Isern Tallada 13. Lluís Navarro Salves 1. Josep Maria Guinart So2. Maria Josep Dubé Moreno 3. Joan Carles Cervantes Pedrero 4. Àngel Parramont Lafont 5. Lluís Puig Buixeda 6. Laura Fajula Simón 7. Estanis Puig Argas 8. Ramona Viella Bosch 9. Josep Gifre Ribas 10. Josep Geli Mar 11. Narcís Jordi Poch Pons 12. Vicenç Folgado Tena 13. Àngel Rodríguez Llistosella 1. Josep Maria Guinart Solà 2. Miquel Bosch Gardella 3. Maria Josep Dubé Moreno 4. Llorenç Guérrez Cuesta 5. Rafel Sabadí Hereu 6. Rafel Bruguera Batalla 7. Ramona Viella Bosch 8. Rafel Carmona Rísquez 9. Rafel Callol Solés 10. Joaquim Ballesta Ros 11. Salvador Falgàs Oller 12. Ferran Palma Pérez 13. Rosa Nugué Mor 1. Estanis Puig Argas 2. Victor Puga López 3. Josep Gifre Ribas 4. Núria Mar Rivas 5. Ramona Viella Bosch 6. Joan Marnez Dubé 7. Josep Maria Guinart Solà 8. Miquel Bosch Gardella 9. Miquel Àngel Bonachera Sierra 10. Àngel Rodríguez Llistosella 11. Joan Pagés Gonzalez 12. Josep Geli Mar 13. Vicenç Folgado Tena 1. Rafel Bruguera Batalla 2. Josep Carreras Amer 3. Vicenç Bosch Ripoll 4. Ferran Palma Pérez 5. Carmel Isern Tallada 6. Manel Armas Gómez 7. Mar Malé Pagès 8. Joan Gumà Mitjà 9. Salvador Falgàs Oller 10. Jaume Batlle Pagés 11. Rafel Moreno Garcia 1. Rafel Bruguera Batalla 2. Josep Carreras Amer 3. Jordi Boix Llonch 4. Albert Puig Guerra 5. Pere Sala Sanchís 6. Ferran Palma Pérez 7. Marc Colomeda Guanter 8. Salvador Simon Coll 9. Francesc Puig Condom 10. Carmel Isern Tallada 11. Josep Lluís Sastre Brugués 1. Josep Maria Guinart Solà 2. Maria Josep Dubé Moreno 3. Llorenç Guerrez Cuesta 4. Joan Carles Cervantes Pedrero 5. Àngel Parramont Lafont 6. Laura Fajula Simón 7. Miquel Bosch Gardella 8. Rafel Sabadí Hereu 9. Francesc Puig Condom 10. Rafel Bruguera Batalla 11. Ramona Viella Bosch 12. Carles Serra Bruguera 13. Josep Maria Moreno Plazas 1. Estanis Puig Argas 2. Víctor Puga López 3. Josep Gifre Ribas 4. Maria Muñoz Díaz 5. Ramona Viella Bosch 6. Robert Figueras Sala 7. Joan Marnez Dubé 8. Maria Isabel Calderón Carmona 9. Maria Josep Dubé Moreno 10. Rafael Sabadi Hereu 11. Roser Gou Blanch 12. Albert Pares i Hereu 13. Miquel Angel Bonachera Sierra 14. Ànsel Rodríguez Llistosella 15. Jordi Pagès Gonzalez 16. Xavier Ballesta Ros 17. Mercedes García Trujillo 1983 9 1995 2007 1987 1999 2011 En negreta mandat com a alcalde 11 13 10 9 3 1 2 4 12 7 8 5 6 10 6 2 7 9 1 8 5 3 13 12 11 4 EXPOSICIÓ L’ESCALA DEMOCRÀTICA 1979 – 2011 www.cedoc.cat Octubre 2011

Embed Size (px)

Transcript of Regidors i Alcaldes Eleccions Municipals de l'escala

REGIDORS I ALCALDES DE LESCALA 1979-20111979 19839

RELACI DE TOTS ELS REGIDORSMaria Abell Padrs Manel Armas Gmez Xavier Ballesta i Ros Joaquim Ballesta Ros Jaume Batlle Pags Francesc Bofill Parnau CiU CiU JE- ERC - AM PSC (PSC - PSOE) ERC IE PSC (PSC - PSOE) 1991 1983 2011 1995 1983 1979 1987 1991 2007 2011 1995 1999. 2007 1983 1979 1983. 1987 1991 1995 1999 2011 1991 1995 1991 1995 1983 1987 1999 2003 1987 1991 1995 1999. 2003 2011 1999 2003 1983 1995 1979 2011 2003 2007 1981 PP CiU ERC - AM PSC (PSC - PSOE) PSC (PSC - PSOE) PSC (PSC - PSOE) CiU CiU CiU CiU 2011 1991 2003 2007 2003 2007 2011 1979 2011 1995 1999 2003 2007 1983 1999 1995 Carmel Isern Tallada Mart Mal Pags Maria Assumpci Mal Ros Nria Mart Rivas Joan Martnez Dub Josep Mas Bango Rafel Moreno Garcia Josep Maria Moreno Plaza Maria Muoz Diaz Llus Navarro Salves Rosa Nugu Mor Joan Pags Gonzalez Ferran Palma Prez Albert Pares Hereu Llus Parramon Oller ngel Parramont Lafont Joan Pasqual Guich Narcs Jordi Poch Pons Victor Puga Lpez Estanis Puig Artigas Llus Puig Buixeda Francesc Puig Condom Albert Puig Guerra ngel Rodrguez Llistosella Josep Ros Pijon Rafel Sabad Hereu Pere Sala Sanchs Josep Llus Sastre Brugus Carles Serra Bruguera Salvador Simon Coll Pere Sols Andreu Francesc Torrent Rustey Joan Vicens Mencin Ramona Viella Bosch CiU CEIP AIE CiU EI

En negreta mandat com a alcalde1983 1987 1991 1983 1979 2007 2007 2011 1979 1983

1987

PSC (PSC - PSOE) PSC (PSC - PSOE) EI ERC

1. Joan Pasqual Guich 2. Llus Navarro Salves 3.Maria Assumpci Mal Ros 4. Josep Falgs Pachn 5. Josep Mas Bango

6. Josep Ros Pijon 7. Carles Gispert Batlle 8. Joan Vicens Mencin 9. Rafel Bruguera Batalla 10. Pere Sols Andreu

11. Francesc Bofill Parnau

1. Rafel Bruguera Batalla 2. Josep Carreras Amer 3. Vicen Bosch Ripoll 4. Ferran Palma Prez 5. Carmel Isern Tallada

6. Manel Armas Gmez 7. Mart Mal Pags 8. Joan Gum Mitj 9. Salvador Falgs Oller 10. Jaume Batlle Pags

11. Rafel Moreno Garcia

1. Rafel Bruguera Batalla 2. Josep Carreras Amer 3. Jordi Boix Llonch 4. Albert Puig Guerra 5. Pere Sala Sanchs

6. Ferran Palma Prez 7. Marc Colomeda Guanter 8. Salvador Simon Coll 9. Francesc Puig Condom 10. Carmel Isern Tallada

11. Josep Llus Sastre Brugus

Jordi Boix Llonch

Miquel ngel Bonachera Sierra CiU Miquel Bosch Gardella Vicen Bosch Ripoll Rafel Bruguera Batalla CiU PSC (PSC - PSOE) PSC (PSC - PSOE)

PSC (PSC - PSOE) PMC 1999 PSC (PSC -PSOE) PM EI UE PP ICV - EPM 2011 1979 1991 1995 2007 2011

1991

1995

199913 10 9 3 1 2 8 11 7 5 6 12

Maria Isabel Caldern Carmona PSC (PSC - PSOE) Rafel Callol Sols Rafel Carmona Rsquez Josep Carreras Amer Joan Carles Cervantes Pedrero Marc Colomeda Guanter Maria Josep Dub Moreno PSC (PSC - PSOE) PSC (PSC - PSOE) PSC (PSC - PSOE) CiU PSC (PSC - PSOE) CiU CiU ERC EI PSC (PSC - PSOE) PP EI

CiU PSC (PSC PSOE) UE 1983 1987 1995 CiU CiU CiU EI ERC - AM PSC (PSC - PSOE) PSC (PSC - PSOE) CiU CiU PSC (PSC - PSOE) ICV - EPM EI CiU PSC (PSC PSOE) ERC PSC (PSC PSOE) EI CiU CiU IE ERC PSC (PSC PSOE) PSC (PSC PSOE) 2011 1991 1999 2003 1979 2003 2007 2011 2003 2007 2011 2003 1987 1999 1987 2003 2007 2011 1979-1980 1995 1999 2011 1987 1991 1987 1999 1980 1987 1991 1979 1991 1979 1995 1999 2003 2007. 2011

4

1. Rafel Bruguera Batalla 2. Rafel Carmona Rsquez 3. Jordi Boix Llonch 4. Rafel Callol Soles 5. Pere Sala Sanchs

6. Marc Colomeda Guanter 7. Salvador Simon Coll 8. Maria Abell Padrs 9. Llus Parramon Oller 10. Llus Gardella Juh

11. Francesc Torrent Rustey 12. Carmel Isern Tallada 13. Llus Navarro Salves

1. Josep Maria Guinart Sol 2. Miquel Bosch Gardella 3. Maria Josep Dub Moreno 4. Lloren Gutirrez Cuesta 5. Rafel Sabad Hereu

6. Rafel Bruguera Batalla 7. Ramona Viella Bosch 8. Rafel Carmona Rsquez 9. Rafel Callol Sols 10. Joaquim Ballesta Ros

11. Salvador Falgs Oller 12. Ferran Palma Prez 13. Rosa Nugu Mor

1. Josep Maria Guinart Sol 2. Maria Josep Dub Moreno 3. Lloren Gutierrez Cuesta 4. Joan Carles Cervantes Pedrero 5. ngel Parramont Lafont

6. Laura Fajula Simn 7. Miquel Bosch Gardella 8. Rafel Sabad Hereu 9. Francesc Puig Condom 10. Rafel Bruguera Batalla

11. Ramona Viella Bosch 12. Carles Serra Bruguera 13. Josep Maria Moreno Plazas

Laura Fajula Simn Salvador Falgs Oller Josep Falgs Pachn Robert Figueras Sala Vicen Folgado Tena

20034 9 1 7 2 11 12 3 13

2007

2011

Joan Garcia Andreu Mercedes Garca Trujillo Llus Gardella Juh Josep Geli Mart Josep Gifre Ribas

6 10

8

5

Josep Gifre Ribas Carles Gispert Batlle1. Estanis Puig Artigas 2. Victor Puga Lpez 3. Josep Gifre Ribas 4. Nria Mart Rivas 5. Ramona Viella Bosch 11. Joan Pags Gonzalez 6. Joan Martinez Dub 7. Josep Maria Guinart Sol 12. Josep Geli Mart 13. Vicen Folgado Tena 8. Miquel Bosch Gardella 9. Miquel ngel Bonachera Sierra 10. ngel Rodrguez Llistosella 1. Estanis Puig Artigas 2. Vctor Puga Lpez 3. Josep Gifre Ribas 4. Maria Muoz Daz 5. Ramona Viella Bosch 6. Robert Figueras Sala 7. Joan Martnez Dub 8. Maria Isabel Caldern Carmona 9. Maria Josep Dub Moreno 10. Rafael Sabadi Hereu 11. Roser Gou Blanch 12. Albert Pares i Hereu 13. Miquel Angel Bonachera Sierra 14. nsel Rodrguez Llistosella 15. Jordi Pags Gonzalez 16. Xavier Ballesta Ros 17. Mercedes Garca Trujillo

1. Josep Maria Guinart Sol 2. Maria Josep Dub Moreno 3. Joan Carles Cervantes Pedrero 4. ngel Parramont Lafont 5. Llus Puig Buixeda

6. Laura Fajula Simn 7. Estanis Puig Artigas 8. Ramona Viella Bosch 9. Josep Gifre Ribas 10. Josep Geli Mart

11. Narcs Jordi Poch Pons 12. Vicen Folgado Tena 13. ngel Rodrguez Llistosella

Roser Gou Blanch Josep Maria Guinart Sol Joan Gum Mitj Lloren Gutirrez Cuesta

EXPOSICI LESCALA DEMOCRTICA 1979 2011 www.cedoc.cat Octubre 2011