Reproducció I

24
1 Louis Pasteur LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES Els nostres avantpassat creien en que la vida podia originar-se amb certes condicions alienes a la vida com ara un drap mullat amb terra d´aquí podien neixer insectes per exemple, hi havia vertaderes fórmules per aconseguir certs animals. D´aquest fet de que la vida es podia originar del món no viu se li va donar el nom de generació espontània . Louis Pasteur amb els seus experiments va demostrar que la vida només podía originar-se amb propàguls de vida (espores per exemples) i mai de forma màgica o espontània. Aquí es va començar a reescriure la ciència de la Biologia i en especial el fenomen de la reproducció en els éssers vius Primera definició de propàguls de vida (el que s ´anomena germen): parts del cos d’un organisme pluricelulars que mitjançant creixement posterior poden transformar-se en nous individus.

Transcript of Reproducció I

Page 1: Reproducció I

1

Louis Pasteur

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

Els nostres avantpassat creien en que la vida podia originar-se amb certes condicions alienes a la vida com ara un drap mullat amb terra d´aquí podien neixer insectes per exemple, hi havia vertaderes fórmules per aconseguir certs animals. D´aquest fet de que

la vida es podia originar del món no viu se li va donar el nom de generació espontània.

Louis Pasteur amb els seus experiments va demostrar que la vida només podía originar-se amb propàguls de vida (espores per exemples) i mai de forma màgica o espontània. Aquí es va començar a reescriure la ciència de la Biologia i en especial el fenomen de la reproducció en els éssers vius

Primera definició de propàguls de vida (el que s´anomena germen): parts del cos d’un organisme pluricel·lulars que mitjançant creixement posterior poden transformar-se en nous individus.

Page 2: Reproducció I

2

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

Page 3: Reproducció I

3

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

Page 4: Reproducció I

4

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

En la reproducció

sexual dos individus donen lloc a un individu de

la següent generació

En la reproducció

asexual un individu dona lloc a un individu de

la següent generació

Page 5: Reproducció I

5

la reproducció sexual la reproducció asexualAvantatges?

Inconvenients?

Avantatges?

Inconvenients?

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

GRANOTES CORALL

Page 6: Reproducció I

6

REPRODUCCIÓ ASEXUAL en

cèl.lules

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

La gemació és una reproducció més especialitzada, la trobem en organismes com els fongs i especialment l´esporulació es una reproducció en la que es formen com es veu en el dibuix cèl.lules molt especials anomenades espores.

Tres tipus diferents de reproducció asexual: La bipartició es dona en totes les cèl.lules del nostre cos. Els nostres teixits es regeneren constantment i les nostres cèl.lules es reprodueixen doncs per bipartició, també fan la bipartició la gran majoría dels organismes unicel·lulars i especialment les bactèries amb una capacitat increïble de bipartició.

REPRODUCCIÓ ASEXUAL

Page 7: Reproducció I

7

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES REPRODUCCIÓ ASEXUAL

Bipartició en un parameci. Les cèl.lules es reprodueixen mot depressa si tenen el medi a favor.

Bipartició en una euglena. Essser unicel.lular flagelat. La bipartició es fa longitudinalment de la manera que es veu. Les cèl.lules del nostre cos es reprodueixen totes per bipertició. La

bipartició es refereix a tota la cèl.lula vol dir això que just abans de la bipartició cel.lular o citocinesi hem de dividir el

nucli o per mitosi o per meiosi

Un bacteri pot arribar a fer una bipartició fins i tot en només 30 minuts es clar que en condicions molt

excepcionals (condicions òptimes)

Page 8: Reproducció I

8

Gemmació en l’hidra

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

La levadura de gemación Saccharomyces

cerevisiae

Les hidres son petits organismes d´aigua dolça de la familia dels coralls. A un apetita hidra se li pot neixer una gemma que es desenvoluparà una nova hidra al poc temps. La hidra filla podra despendrés de la hidra

mare i habitar solitària.

Els llevats sabem con son organismes microscòpics unicel.lulars responsables de la gran majoria de les fermentacions que l´home utilitza per produir cervesa o vi. Es reprodueixen per gemació. A la cel.lula aquí

en verd li surten petites gemes que es desprenen per esdevenir nous organismes

REPRODUCCIÓ ASEXUAL

Page 9: Reproducció I

9

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

El fenomen de l´esporulació (formació d´espores) es troba en totes les plantes i en especial en els fongs, molses i falgueres. Les espores són en realitat cèl.lules de resistència que envaeixen

qualsevol medi i que esperen el moment propici per germinar (no les confonguem amb les llavors ni

tampoc amb el pol.len, les dues coses son d´origen sexual, el pol·len es un gamet i la llavor un embrió

ja format)

REPRODUCCIÓ ASEXUAL

Especialment els fongs es reprodueixen per espores.

Page 10: Reproducció I

10

REPRODUCCIÓ ASEXUAL EN PLANTES Les Espores

Esporangis falguera Esporangis de les molsa

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

En plantes són les falgueres, les molses i altres plantes del mateix tipus que es reprodueixen clarísimament per espores. En

plantes superiors com les fanerògames ( plantes amb flors com el xiprés, el roure, la magnòlia, el gerani etc) les espores s´han

transformat i no són per nosaltres tan evidents.

Els esporangis son els llocs a les plantes on es produeixen les espores, en aquest cas veiem un esporangi de molsa en forma de veina agafat a un

pedúncul

Page 11: Reproducció I

11

Esqueix: geraniEstoló :maduixera

Tubercle: patata

REPRODUCCIÓ ASEXUAL EN PLANTES LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

En les plantes superiors hi trobem molts casos de reproducció asexual. Per exemple en el conegut cas dels esqueixos. Un esqueix és un tros de planta que arrancada de la planta mare pot créixer sense problemes en un altre lloc esdevenint una planta nova. Moltes plantes tenen aquests tipus de reproducció natural. Els cactus mateixos poden trencar-se de forma natural a trocos 8 com si recordéssim una gèmula en la reproducció per gemació ) i d´aquest tros transformar-se en un cactus fill. Són també reproduccions asexuals els estolons o el creixement de la patataL´extraordinaria capacitat que tenen les plantes per reproduir-se de forma asexual permet a l´agricultura aprofitar una variant d´arbre fruiter i d´ell aconseguir tots els arbres fruites que es vulguin sense necessitat d´ encreuar-lo amb un altre.Es evident que les plantes a més a més es reprodueixen per via sexual (flors i fruits)

Page 12: Reproducció I

12

REPRODUCCIÓ ASEXUAL EN ANIMALS

Colònies Regeneració

Colònia de corall

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

Regeneració de la planaria

Els animals d´un nivell filogenètic antic ( animals que mal anomenem “senzills”) es reprodueixen asexualment. Per exemple el corall que t´euna reproducció asexual molt important i es d´aquesta manera que forma les colònies ( que moltes vegades es confonen amb arbres, es a dir plantes) En el cas dels cucs és la reproducció asexual espectacular. La planaria és un cuc d´aquesta mena, viu en l´aigua i si la trossegem de cada trosset de cuc es regenerarà un cuc sencer. Aquesta capacitat de regeneració de tot l´animal només d´un tros d´ell es una particularitat que tenen alguns cucs com el cuc de terra o el cas de la planaria. En els organismes superiors la regeneració dels teixits perduts és un fenomen RESIDUAL d´aquest tipus de reproducció, així doncs la sargantana si perd la cua la regenera o nosaltres si ens tallen un tros de fetge o pell o pulmó els regenerem amb més o menys dificultat.

Page 13: Reproducció I

13

REPRODUCCIÓ SEXUAL els gàmetes o gamets La fecundació La cèl·lula ou o zigot.

Posta d’ous de papallona

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

Els animals finalment es reprodueixen per via sexual.

Aquest tipus de reproducció, recordem , la tenen

TOTS els éssers vius del planeta ja que

gràcvias a la reproducció sexual hi ha barreja dels gens dels pares (recombinació)

Page 14: Reproducció I

14

ELS GÀMETES

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

Page 15: Reproducció I

15

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

Les dàfnies són les puses d´aigua dolça. Petits crustacis( pluricel.lulars però microscòpics) que es poden reproduir per partenogènesi.

Page 16: Reproducció I

16

FECUNDACIÓ EN ELS ANIMALS

Externa. Interna

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

Ovípars. Ovovivípars Vivípars.

La fecundació en animals pot ser externa o interna. En la fecundació externa els gamets masculins i femenins es troben fora del cos dels animals (pot ser a l´aigua si aquests són aquàtics) En la fecundació interna els gamets es troben dintre del cos d´un dels dos sexes (en la majoria dels casos del sexe femeni) per la qual cosa el individu mascle ha de tenir un òrgan especialitzat per introduir els seus gamets a l´interior de la femella (en molts casos això comporta l´anomenada còpula)

En quan al desenvolupament de l´embrió podem trobar els organismes ovípars on l´embrió es desenvolupa en un estat de resistència anomenat ou (gelatinós en el amfibis i amb closca en els rèptils i aus) en aquest cas diem que els organismes són ovípars. Si l´embrió es desenvolupa a l´interior de la femella de l´espècie d´on traurà l´aliment estem parlant d´organismes vivípars. En casos especials els ovovivípars són animals en que l´ou resideix a l´interior de la femella i s´obra en aquest interior (curiosament quan surt l´embrió de l´interior de la femella semblaria que la femella estigués parint i en realitat no seria així)

Page 17: Reproducció I

17

ELS BESSONS

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

La fecundació dels dos gamets es 1 a 1. es a dir un òvul (gamet femení) s´ajunta amb un espermatozoide (gamet masculí) i MAI es pot donar el cas de que un òvul sigui fecundat per dos espermatozoides. Si aquest fet succeís l´embrió esdevé incompatible amb el seu desenvolupament ( si un òvul fos fecundat per dos espermatozoides tindria una carrega exagerada de cromosomes que el faria inviable)

Hi ha el cas dels bessonsEls bessons univitel.lins son els vertaders bessons. En aquest cas l´embrió es parteix per la meitat donant lloc a dos individus genèticament idèntics (clons naturals), els individus portaran LA MATEIXA INFORMACIÓ GENÈTICA es a dir seran genèticament idèntics, només ens diferenciaran per la diferent influència de l´entorn. En els bessons bivitel.lins la dona produeix de forma extraordinària dos òvuls i és aleshores que els dos òvuls es fecunden per dos espermatozoides donant lloc a dos embrions , es a dir a dos fiills ( o més! si hi ha més òvuls)

Page 18: Reproducció I

18

Els cinc regnes.

Ernst Haeckel (1834-1919). Moneres: bacteris i algues cianofícies. Protoctists: protozous i algues (unicel·lulars i pluricel·lulars). Fongs. Plantes. Animals.

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

Page 19: Reproducció I

19

Cultiu de plantes transgèniques

Bioreactor per fabricar penicilina sintètica

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

AVENÇOS EN BIOLOGIA

Page 20: Reproducció I

20

la fecundació in vitro I el trasplantament d’embrions.

Microinjecció de DNA dins un embrió

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

AVENÇOS EN BIOLOGIA

Page 21: Reproducció I

21

La clonació.

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

AVENÇOS EN BIOLOGIA

Page 22: Reproducció I

22

Procés d’obtenció de vegetals transgènics.

BacteriCall

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMESAVENÇOS EN BIOLOGIA

Page 23: Reproducció I

23

Microorganismes recombinants: són microbis el patrimoni genètic dels quals ha estat manipulat per enginyeria genètica.

Animals transgènics: són aquells que han incorporat un gen d’una altra espècie, com ara l’humana.

Obtenció de proteïnes humanes a partir de la llet d’animals transgènics

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES

AVENÇOS EN BIOLOGIA

Page 24: Reproducció I

24

El càncerL’inici d’un càncer es produeix quan una

cèl·lula normal pateix una mutació

genètica que la fa proliferar

(REPRODUCCIÓ SENSE CONTROL)

d’una manera descontrolada.

LA REPRODUCCIÓ DELS ORGANISMES