Resum...NP-A149_20210121 Pàgina 1 de 30 A149. Estadística de salaris, octubre del 2020 Data de...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Resum...NP-A149_20210121 Pàgina 1 de 30 A149. Estadística de salaris, octubre del 2020 Data de...

 • NP-A149_20210121 Pàgina 1 de 30

  A149. Estadística de salaris, octubre del 2020 Data de publicació: dijous, 21/01/2021

  www.estadistica.ad

  Resum

  El mes d’octubre del 2020, un total de 2.272 assalariats (2.440 el mes de setembre) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part de Govern. Arrel de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball, tant la massa salarial com el salari mitjà s’han vist afectats, sobretot en certs sectors d’activitat on s’han produït més suspensions de contractes. En un apartat especial es detallen les implicacions.

  El nombre total d’assalariats del mes d’octubre del 2020 és de 37.102 persones, fet que representa una variació del -1,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 37.641. La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels darrers 12 mesos és de 39.053, el que representa una variació negativa del -1,1% respecte a les dades del període anterior. La massa salarial total del mes d’octubre del 2020 és de 76,98 milions d’euros. La variació és negativa, del -2,5% menys respecte al mateix mes de l’any anterior. El salari mitjà del mes d’octubre, s’ha situat en 2.074,84€, una disminució del -1,0% respecte al mes d’octubre de l’any anterior.

  Nota: Cal tenir en compte que la massa salarial i en conseqüència, el salari mitjà, inclou les aportacions de Govern derivades de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19.

  http://www.estadistica.ad/

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 2 de 30

  Índex

  1 Dades originals .......................................................................................................................... 3

  1.1 Nombre d’assalariats ........................................................................................................ 3 1.2 Massa salarial................................................................................................................... 4 1.3 Salari mitjà ........................................................................................................................ 5

  2 Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19 ................................... 6 2.1 Nombre d’assalariats, massa salarial i salari mitjà dels assalariats amb i sense ERTO . 6 2.2 Assalariats ........................................................................................................................ 7 2.3 Massa salarial................................................................................................................... 7 2.4 Salaris mitjans .................................................................................................................. 8

  3 Dades ajustades estacionalment ............................................................................................... 9 3.1 Nombre d’assalariats ........................................................................................................ 9 3.2 Massa salarial................................................................................................................... 9 3.3 Salari mitjà ...................................................................................................................... 10

  4 Gràfics...................................................................................................................................... 11 4.1 Nombre d’assalariats ...................................................................................................... 11 4.2 Massa salarial................................................................................................................. 11

  5 Gràfics dels sectors principals ................................................................................................. 12 5.1 Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura ....................................................................... 12 5.2 Indústries manufactureres .............................................................................................. 13 5.3 Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua................................................... 14 5.4 Construcció ..................................................................................................................... 15 5.5 Venda i reparació de vehicles de motor ......................................................................... 16 5.6 Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç ................................................................ 17 5.7 Comerç al detall, llevat de vehicles de motor ................................................................. 18 5.8 Hoteleria ......................................................................................................................... 19 5.9 Transports i comunicacions ............................................................................................ 20 5.10 Sistema financer ............................................................................................................. 21 5.11 Activitats immobiliàries i serveis empresarials ............................................................... 22 5.12 Administració pública i seguretat social ......................................................................... 23 5.13 Educació ......................................................................................................................... 24 5.14 Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials .......................................................... 25 5.15 Altres activitats socials i serveis personals .................................................................... 26 5.16 Llars que ocupen personal domèstic.............................................................................. 27

  6 Nota metodològica ................................................................................................................... 28 7 Dates de les publicacions previstes ........................................................................................ 30

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 3 de 30

  1 Dades originals

  1.1 Nombre d’assalariats

  El nombre total d’assalariats del mes d’octubre del 2020 és de 37.102 persones, el que representa una variació del -1,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 37.641 persones. El mes d’octubre del 2020 presenta un increment del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2019, en els sectors: “Altres activitats socials i serveis personals” (+6,5%), ”Indústries manufactureres” (+5,3%), “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials” (+4,3%) i “Administració pública i seguretat social”, amb un +3,4%. L’increment d’assalariats d’aquest darrer sector és motivat per les contractacions de treballadors dels programes del Servei d’Ocupació. En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats els sectors: “Hoteleria”, amb un -12,6%, “Transports i comunicacions”, amb un -5,8%, “Comerç al detall, llevat de vehicles de motor” amb un -4,1% i “Llars que ocupen personal domèstic”, amb un -3,8% en comparació amb el mes d’octubre del 2019.

  La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades al llarg dels darrers 12 mesos, és de 39.053 persones, un -1,1% menys respecte a les dades del mateix període anterior. Els sectors en els que més han incrementat els assalariats són: “Construcció” amb un +5,2%, seguit d’“Indústries manufactureres”, amb un +5,0%. Els sectors en els que més han disminuït són: “Hoteleria”, amb un -9,2% i “Llars que ocupen personal domèstic”, amb un -3,6%.

  Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 163 158 -5 -3,1%

  Indústries manufactureres 1.500 1.579 80 5,3%

  Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 173 170 -3 -1,7%

  Construcció 3.509 3.529 19 0,6%

  Venda i reparació de vehicles de motor 1.216 1.243 27 2,2%

  Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 2.351 2.343 -8 -0,3%

  Comerç al detall, llevat de vehicles de motor 5.223 5.011 -213 -4,1%

  Hoteleria 4.116 3.597 -519 -12,6%

  Transports i comunicacions 1.293 1.218 -75 -5,8%

  Sistema financer 1.753 1.731 -22 -1,2%

  Activitats immobiliàries i serveis empresarials 5.600 5.452 -148 -2,7%

  Administració pública i seguretat social 4.403 4.553 150 3,4%

  Educació 608 600 -8 -1,3%

  Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 2.166 2.259 93 4,3%

  Altres activitats socials i serveis personals 2.251 2.397 146 6,5%

  Llars que ocupen personal domèstic 1.101 1.059 -41 -3,8%(*)

  Tots sectors 37.641 37.102 -539 -1,4%(*)

  Tots sectors sense "Sistema financer" 35.888 35.371 -517 -1,4%

  Nombre d'assalariats del mes per sector

  (Dades mensuals)oct-19 oct-20

  Variació

  absolutaVariació

  (*) El total inclou els sectors: “Indústries extractives”, “Organismes extraterritorials” i “Treball domèstic a la comunitat”.

  Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 161 158 -4 -2,2% 159 157 -2 -1,6%

  Indústries manufactureres 1.492 1.574 82 5,5% 1.486 1.561 75 5,0%

  Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 171 172 0 0,2% 171 172 1 0,5%

  Construcció 3.306 3.456 150 4,5% 3.288 3.458 170 5,2%

  Venda i reparació de vehicles de motor 1.211 1.207 -5 -0,4% 1.210 1.210 -1 -0,1%

  Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 2.347 2.363 16 0,7% 2.341 2.371 29 1,3%

  Comerç al detall, llevat de vehicles de motor 5.341 5.159 -182 -3,4% 5.359 5.222 -138 -2,6%

  Hoteleria 5.043 4.478 -565 -11,2% 5.108 4.639 -468 -9,2%

  Transports i comunicacions 1.320 1.283 -37 -2,8% 1.322 1.297 -25 -1,9%

  Sistema financer 1.782 1.759 -23 -1,3% 1.783 1.758 -25 -1,4%

  Activitats immobiliàries i serveis empresarials 5.647 5.480 -167 -3,0% 5.667 5.588 -79 -1,4%

  Administració pública i seguretat social 4.450 4.493 43 1,0% 4.453 4.488 35 0,8%

  Educació 591 602 11 1,9% 598 605 7 1,2%

  Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 2.144 2.223 79 3,7% 2.143 2.223 80 3,7%

  Altres activitats socials i serveis personals 3.012 2.937 -76 -2,5% 3.065 3.028 -37 -1,2%

  Llars que ocupen personal domèstic 1.107 1.064 -43 -3,9% 1.106 1.066 -40 -3,6%(*)

  Tots sectors 39.340 38.617 -723 -1,8% 39.473 39.053 -420 -1,1%(*)

  Tots sectors sense "Sistema financer" 37.344 36.646 -697 -1,9% 37.475 37.083 -392 -1,0%

  Nombre d'assalariats del mes per sector

  (Mitjana mensual)gen-oct 2019 gen-oct 2020

  Variació

  absolutaVariació

  nov 2018 -

  oct 2019

  nov 2019 -

  oct 2020

  Variació

  absolutaVariació

  (*) El total inclou els sectors: “Indústries extractives”, “Organismes extraterritorials” i “Treball domèstic a la comunitat”.

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 4 de 30

  1.2 Massa salarial

  La massa salarial total del mes d’octubre del 2020 és de 76,98 milions d’euros. La variació és negativa, d’un -2,5%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Els sectors que presenten variacions positives destacables són: “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials”, amb un +3,8%, “Indústries manufactureres”, amb un +2,3% i “Venda i reparació de vehicles de motor”, amb un +1,7%. Els sectors amb variacions negatives que més destaquen són: “Hoteleria”, amb un -17,4%, “Transports i comunicacions”, amb un -9,2% i “Llars que ocupen personal domèstic”, amb un -8,2%. Cal tenir en compte que la massa salarial inclou les aportacions de Govern derivades de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19. D’acord amb les dades recollides al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 83,75 milions d’euros, equivalent a una variació del -1,0% respecte al mateix període anterior. Els sectors que presenten variacions positives destacades són: “Construcció”, amb un +5,7% i “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials”, amb un +3,5%. “Hoteleria” i “Indústries manufactureres” presenten variacions negatives destacades del -12,1% i -3,8% respectivament.

  Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 250.710 € 246.583 € -4.127 € -1,6%

  Indústries manufactureres 3.213.248 € 3.286.766 € 73.519 € 2,3%

  Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 490.925 € 474.690 € -16.235 € -3,3%

  Construcció 7.677.062 € 7.485.302 € -191.760 € -2,5%

  Venda i reparació de vehicles de motor 2.360.913 € 2.401.962 € 41.049 € 1,7%

  Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 4.684.880 € 4.683.882 € -998 € 0,0%

  Comerç al detall, llevat de vehicles de motor 8.894.781 € 8.686.037 € -208.744 € -2,3%

  Hoteleria 6.770.367 € 5.594.254 € -1.176.113 € -17,4%

  Transports i comunicacions 2.924.204 € 2.654.271 € -269.933 € -9,2%

  Sistema financer 7.033.395 € 6.909.660 € -123.735 € -1,8%

  Activitats immobiliàries i serveis empresarials 11.006.970 € 11.032.093 € 25.124 € 0,2%

  Administració pública i seguretat social 11.090.967 € 11.057.657 € -33.310 € -0,3%

  Educació 1.317.538 € 1.315.324 € -2.214 € -0,2%

  Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 4.829.189 € 5.010.421 € 181.232 € 3,8%

  Altres activitats socials i serveis personals 4.451.209 € 4.362.005 € -89.204 € -2,0%

  Llars que ocupen personal domèstic 1.616.907 € 1.484.530 € -132.377 € -8,2%(*)

  Tots sectors 78.914.794 76.980.752 -1.934.042 € -2,5%

  (*) Tots sectors sense "Sistema financer" 71.881.399 70.071.092 -1.810.307 € -2,5%

  Massa salarial del mes per sector

  (Dades mensuals)oct-19 oct-20

  Variació

  absolutaVariació

  (*)El total inclou els sectors: “Indústries extractives”, “Organismes extraterritorials” i “Treball domèstic a la comunitat”

  Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 255.324 € 251.114 € -4.210 € -1,6% 254.444 € 252.000 € -2.444 € -1,0%

  Indústries manufactureres 3.192.106 € 3.259.818 € 67.712 € 2,1% 3.279.563 € 3.355.005 € 75.442 € 2,3%

  Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 531.917 € 519.921 € -11.996 € -2,3% 586.947 € 582.660 € -4.287 € -0,7%

  Construcció 6.895.066 € 7.190.649 € 295.583 € 4,3% 6.914.187 € 7.308.603 € 394.416 € 5,7%

  Venda i reparació de vehicles de motor 2.335.587 € 2.331.004 € -4.583 € -0,2% 2.362.986 € 2.376.827 € 13.841 € 0,6%

  Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 4.736.122 € 4.688.993 € -47.129 € -1,0% 4.854.022 € 4.880.508 € 26.486 € 0,5%

  Comerç al detall, llevat de vehicles de motor 9.214.845 € 8.908.053 € -306.792 € -3,3% 9.282.824 € 9.073.020 € -209.804 € -2,3%

  Hoteleria 8.300.964 € 7.059.937 € -1.241.027 € -15,0% 8.305.277 € 7.297.071 € -1.008.206 € -12,1%

  Transports i comunicacions 3.040.016 € 2.890.536 € -149.480 € -4,9% 3.103.209 € 2.996.859 € -106.350 € -3,4%

  Sistema financer 8.523.537 € 8.411.640 € -111.897 € -1,3% 8.492.887 € 8.268.262 € -224.625 € -2,6%

  Activitats immobiliàries i serveis empresarials 11.189.648 € 11.040.154 € -149.495 € -1,3% 11.347.439 € 11.405.056 € 57.617 € 0,5%

  Administració pública i seguretat social 11.095.786 € 11.154.438 € 58.651 € 0,5% 11.858.807 € 11.962.673 € 103.866 € 0,9%

  Educació 1.274.444 € 1.313.307 € 38.863 € 3,0% 1.349.900 € 1.386.342 € 36.442 € 2,7%

  Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 4.753.689 € 4.910.161 € 156.472 € 3,3% 4.967.141 € 5.142.677 € 175.537 € 3,5%

  Altres activitats socials i serveis personals 5.696.234 € 5.503.003 € -193.231 € -3,4% 5.734.320 € 5.648.406 € -85.913 € -1,5%

  Llars que ocupen personal domèstic 1.557.984 € 1.486.525 € -71.459 € -4,6% 1.565.268 € 1.506.024 € -59.244 € -3,8%(*)

  Tots sectors 82.898.901 € 81.220.628 € -1.678.273 € -2,0% 84.572.062 € 83.750.229 € -821.834 € -1,0%(*)

  Tots sectors sense "Sistema financer" 74.069.734 € 72.507.612 € -1.562.122 € -2,1% 75.766.333 € 75.173.732 € -592.602 € -0,8%

  Massa salarial del mes per sector

  (Mitjana mensual)gen-oct 2019 gen-oct 2020

  Variació

  absolutaVariació

  nov 2018 -

  oct 2019

  nov 2019 -

  oct 2020

  Variació

  absolutaVariació

  (*) El total inclou els sectors: “Indústries extractives”, “Organismes extraterritorials” i “Treball domèstic a la comunitat”.

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 5 de 30

  1.3 Salari mitjà

  El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes d’octubre del 2020 és de 2.074,84€, és a dir, un -1,0% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, els sectors que presenten les variacions positives més remarcables són: “Activitats immobiliàries i serveis empresarials” amb un +3,0%, “Comerç al detall, llevat de vehicles de motor” amb un +1,8% i “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura” amb un +1,5%. Els sectors que presenten una variació negativa destacable són: “Altres activitats socials i serveis personals “, amb un -8,0%, “Hoteleria”, amb un -5,5% i “Llars que ocupen personal domèstic”, amb un -4,6%. D’acord amb les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el salari mitjà s’ha situat en 2.144,54€, equivalent a una variació positiva del +0,1% respecte al mateix període anterior, en què va ser de 2.142,53€. Presenten variacions positives remarcables: “Activitats immobiliàries i serveis empresarials”, amb un +1,9% i “Educació” i “Venda i reparació de vehicles a motor” amb un +1,5% i +0,7%, respectivament. “Hoteleria” i “Indústries manufactureres”, amb un -3,3% i un -2,6% respectivament, presenten variacions negatives destacables respecte al període anterior.

  Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 1.539,32 € 1.561,72 € 22 € 1,5%

  Indústries manufactureres 2.142,66 € 2.081,20 € -61 € -2,9%

  Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 2.833,04 € 2.787,39 € -46 € -1,6%

  Construcció 2.187,76 € 2.121,35 € -66 € -3,0%

  Venda i reparació de vehicles de motor 1.941,68 € 1.932,98 € -9 € -0,4%

  Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 1.992,82 € 1.999,30 € 6 € 0,3%

  Comerç al detall, llevat de vehicles de motor 1.702,86 € 1.733,42 € 31 € 1,8%

  Hoteleria 1.644,89 € 1.555,17 € -90 € -5,5%

  Transports i comunicacions 2.262,00 € 2.179,25 € -83 € -3,7%

  Sistema financer 4.012,35 € 3.990,74 € -22 € -0,5%

  Activitats immobiliàries i serveis empresarials 1.965,42 € 2.023,53 € 58 € 3,0%

  Administració pública i seguretat social 2.519,05 € 2.428,85 € -90 € -3,6%

  Educació 2.166,10 € 2.190,50 € 24 € 1,1%

  Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 2.229,29 € 2.217,89 € -11 € -0,5%

  Altres activitats socials i serveis personals 1.977,14 € 1.819,60 € -158 € -8,0%

  Llars que ocupen personal domèstic 1.469,09 € 1.401,39 € -68 € -4,6%(*)

  Tots sectors 2.096,51 € 2.074,84 € -22 € -1,0%

  (*) Tots sectors sense "Sistema financer" 2.002,93 € 1.981,06 € -22 € -1,1%

  Salari mitjà del mes per sector

  (Dades mensuals)oct-19 oct-20

  Variació

  absolutaVariació

  (*) El total inclou els sectors: “Indústries extractives”, “Organismes extraterritorials” i “Treball domèstic a la comunitat”.

  Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 1.583,17 € 1.592,48 € 9 € 0,6% 1.597,14 € 1.606,96 € 10 € 0,6%

  Indústries manufactureres 2.139,81 € 2.071,26 € -69 € -3,2% 2.206,89 € 2.149,57 € -57 € -2,6%

  Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 3.106,88 € 3.030,69 € -76 € -2,5% 3.430,67 € 3.389,96 € -41 € -1,2%

  Construcció 2.085,53 € 2.080,69 € -5 € -0,2% 2.103,15 € 2.113,75 € 11 € 0,5%

  Venda i reparació de vehicles de motor 1.927,87 € 1.931,90 € 4 € 0,2% 1.952,10 € 1.965,13 € 13 € 0,7%

  Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç 2.017,83 € 1.984,58 € -33 € -1,6% 2.073,23 € 2.058,64 € -15 € -0,7%

  Comerç al detall, llevat de vehicles de motor 1.725,39 € 1.726,66 € 1 € 0,1% 1.732,10 € 1.737,60 € 5 € 0,3%

  Hoteleria 1.646,06 € 1.576,71 € -69 € -4,2% 1.626,06 € 1.572,82 € -53 € -3,3%

  Transports i comunicacions 2.302,65 € 2.252,22 € -50 € -2,2% 2.347,62 € 2.310,64 € -37 € -1,6%

  Sistema financer 4.783,79 € 4.782,20 € -2 € 0,0% 4.763,14 € 4.703,02 € -60 € -1,3%

  Activitats immobiliàries i serveis empresarials 1.981,53 € 2.014,66 € 33 € 1,7% 2.002,53 € 2.041,02 € 38 € 1,9%

  Administració pública i seguretat social 2.493,52 € 2.482,68 € -11 € -0,4% 2.663,28 € 2.665,69 € 2 € 0,1%

  Educació 2.157,84 € 2.182,96 € 25 € 1,2% 2.258,58 € 2.292,85 € 34 € 1,5%

  Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 2.216,88 € 2.208,52 € -8 € -0,4% 2.318,10 € 2.313,63 € -4 € -0,2%

  Altres activitats socials i serveis personals 1.891,11 € 1.873,94 € -17 € -0,9% 1.871,00 € 1.865,28 € -6 € -0,3%

  Llars que ocupen personal domèstic 1.407,44 € 1.397,60 € -10 € -0,7% 1.415,51 € 1.412,74 € -3 € -0,2%(*)

  Tots sectors 2.107,25 € 2.103,24 € -4 € -0,2% 2.142,53 € 2.144,54 € 2 € 0,1%(*)

  Tots sectors sense "Sistema financer" 1.983,46 € 1.978,58 € -5 € -0,2% 2.021,79 € 2.027,20 € 5 € 0,3%

  Salari mitjà del mes per sector

  (Mitjana mensual)gen-oct 2019 gen-oct 2020

  Variació

  absolutaVariació

  nov 2018 -

  oct 2019

  nov 2019 -

  oct 2020

  Variació

  absolutaVariació

  (*) El total inclou els sectors: “Indústries extractives”, “Organismes extraterritorials” i “Treball domèstic a la comunitat”.

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 6 de 30

  2 Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19

  El mes d’octubre del 2020, un total de 2.272 assalariats (2.440 el mes de setembre) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part de Govern. Aquest assalariats representen el 6% dels assalariats totals (un 7% el mes de setembre). L’aportació econòmica feta per Govern ha estat de 1.480.045€ (1.511.460€ el mes de setembre), el que representa un 2% de la massa salarial total (un 2% el mes de setembre). Arrel de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball, tant la massa salarial com el salari mitjà s’han vist afectats, sobretot en certs sectors d’activitat on s’han produït més suspensions de contractes.

  2.1 Nombre d’assalariats, massa salarial i salari mitjà dels assalariats amb i sense ERTO

  Nombre Massa salarial Salari mitjà Nombre Massa salarial Salari mitjà Nombre Massa salarial Salari

  mitjà totalA 155 242.525 € 1.565 € 3 4.058 € 1.353 € 158 246.583 € 1.561 €

  D 1.466 3.105.015 € 2.118 € 113 181.751 € 1.608 € 1.579 3.286.766 € 2.082 €

  E 160 457.847 € 2.862 € 10 16.843 € 1.684 € 170 474.690 € 2.792 €

  F 3.491 7.418.175 € 2.125 € 38 67.126 € 1.766 € 3.529 7.485.302 € 2.121 €

  G 8.067 14.893.152 € 1.846 € 530 878.729 € 1.658 € 8.597 15.771.881 € 1.835 €

  H 2.781 4.328.388 € 1.556 € 816 1.265.866 € 1.551 € 3.597 5.594.254 € 1.555 €

  I 1.036 2.346.885 € 2.265 € 182 307.385 € 1.689 € 1.218 2.654.271 € 2.179 €

  J 1.729 6.903.624 € 3.993 € 2 6.036 € 3.018 € 1.731 6.909.660 € 3.992 €

  K 5.100 10.445.376 € 2.048 € 352 586.718 € 1.667 € 5.452 11.032.093 € 2.023 €

  L 4.547 11.042.405 € 2.429 € 6 15.252 € 2.542 € 4.553 11.057.657 € 2.429 €

  M 596 1.307.039 € 2.193 € 4 8.285 € 2.071 € 600 1.315.324 € 2.192 €

  N 2.231 4.955.217 € 2.221 € 28 55.204 € 1.972 € 2.259 5.010.421 € 2.218 €

  O 2.229 4.115.275 € 1.846 € 168 246.731 € 1.469 € 2.397 4.362.005 € 1.820 €

  P 1.042 1.455.108 € 1.396 € 17 29.421 € 1.731 € 1.059 1.484.530 € 1.402 €

  Q 12 30.353 € 2.529 € - - € - € 12 30.353 € 2.529 €

  T 188 259.473 € 1.380 € 3 5.489 € 1.830 € 191 264.961 € 1.387 €

  Total 34.830 73.305.858 € 2.105 € 2.272 3.674.894 € 1.617 € 37.102 76.980.752 € 2.075 €

  Assalariats TotalAssalariats sense ErtoAssalariats en Erto (part empresa+part

  Govern)

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 7 de 30

  2.2 Assalariats

  NombrePercentatge

  respecte el totalNombre

  Percentatge

  respecte el total

  Distribució entre

  sectors

  A 155 98% 3 2% 0% 158

  D 1.466 93% 113 7% 5% 1.579

  E 160 94% 10 6% 0% 170

  F 3.491 99% 38 1% 2% 3.529

  G 8.067 94% 530 6% 23% 8.597

  H 2.781 77% 816 23% 36% 3.597

  I 1.036 85% 182 15% 8% 1.218

  J 1.729 100% 2 0% 0% 1.731

  K 5.100 94% 352 6% 15% 5.452

  L 4.547 100% 6 0% 0% 4.553

  M 596 99% 4 1% 0% 600

  N 2.231 99% 28 1% 1% 2.259

  O 2.229 93% 168 7% 7% 2.397

  P 1.042 98% 17 2% 1% 1.059

  Q 12 100% - 0% 0% 12

  T 188 98% 3 2% 0% 191

  Total 34.830 94% 2.272 6% 100% 37.102

  Assalariats

  total

  Assalariats en Erto Assalariats sense Erto

  2.3 Massa salarial

  Massa salarialPercentatge

  respecte el totalMassa salarial

  Percentatge

  respecte el total

  Distribució entre

  sectors

  A 245.316 99% 1.267 1% 0% 246.583

  D 3.224.456 98% 62.310 2% 4% 3.286.766

  E 468.400 99% 6.290 1% 0% 474.690

  F 7.462.510 100% 22.792 0% 2% 7.485.302

  G 15.456.830 98% 315.051 2% 21% 15.771.881

  H 5.042.645 90% 551.609 10% 37% 5.594.254

  I 2.507.000 94% 147.271 6% 10% 2.654.271

  J 6.908.800 100% 860 0% 0% 6.909.660

  K 10.771.639 98% 260.454 2% 18% 11.032.093

  L 11.054.609 100% 3.048 0% 0% 11.057.657

  M 1.313.958 100% 1.366 0% 0% 1.315.324

  N 4.999.356 100% 11.065 0% 1% 5.010.421

  O 4.270.242 98% 91.763 2% 6% 4.362.005

  P 1.479.865 100% 4.665 0% 0% 1.484.530

  Q 30.353 100% 30.353

  T 264.727 100% 234 0% 0% 264.961

  Total 75.500.706 98% 1.480.045 2% 100% 76.980.751

  Part empresari Aportació Govern

  Massa salarial

  total

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 8 de 30

  2.4 Salaris mitjans

  Salari mitjàPercentatge

  respecte el total

  Aportació

  mitjana

  Percentatge

  respecte el total

  A 930 € 69% 422 € 31% 1.353 €

  D 1.057 € 66% 551 € 34% 1.608 €

  E 1.055 € 63% 629 € 37% 1.684 €

  F 1.167 € 66% 600 € 34% 1.766 €

  G 1.064 € 64% 594 € 36% 1.658 €

  H 875 € 56% 676 € 44% 1.551 €

  I 880 € 52% 809 € 48% 1.689 €

  J 2.588 € 86% 430 € 14% 3.018 €

  K 927 € 56% 740 € 44% 1.667 €

  L 2.034 € 80% 508 € 20% 2.542 €

  M 1.730 € 84% 342 € 16% 2.071 €

  N 1.576 € 80% 395 € 20% 1.972 €

  O 922 € 63% 546 € 37% 1.469 €

  P 1.456 € 84% 274 € 16% 1.731 €

  T 1.752 € 96% 78 € 4% 1.830 €

  Total 966 € 60% 651 € 40% 1.617 €

  Part empresari Aportació GovernSalari mitjà

  assalariats en

  ERTO

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 9 de 30

  3 Dades ajustades estacionalment

  3.1 Nombre d’assalariats

  Quant a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata en el nombre d’assalariats una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, situant-se en un +0,2%.

  Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura -1,2% -0,8% -0,4% 0,1% 0,6% 1,0%

  Indústries manufactureres 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

  Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua -0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

  Construcció 0,4% 0,5% 0,2% -0,1% -0,3% -0,1%

  Venda i reparació de vehicles de motor 0,0% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7% 0,6%

  Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Comerç al detall, llevat de vehicles de motor -0,6% -0,6% -0,5% -0,4% -0,2% 0,0%

  Hoteleria -2,9% -2,0% -0,6% 0,6% 1,2% 1,5%

  Transports i comunicacions -0,8% -0,4% -0,3% -0,3% -0,5% -0,7%

  Sistema financer -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2% -0,1%

  Activitats immobiliàries i serveis empresarials -0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,5%

  Administració pública i seguretat social 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4%

  Educació 0,5% 0,3% 0,0% -0,3% -0,6% -0,7%

  Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 0,1% 0,3% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4%

  Altres activitats socials i serveis personals 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

  Llars que ocupen personal domèstic -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,3%(*)

  Tots sectors -0,4% -0,3% -0,2% 0,0% 0,1% 0,2%

  oct-20ago-20mai-20 jun-20 set-20jul-20Nombre d'assalariats del mes per sector

  (variació mensual dades ajustades)

  (*) El total inclou els sectors: “Indústries extractives”, “Organismes extraterritorials” i “Treball domèstic a la comunitat”.

  * No inclou les persones en Suspensió Temporal del Contracte de Treball total, és a dir, les que no han treballat cap dia del mes.

  3.2 Massa salarial

  Pel que fa a la variació mensual de la massa salarial ajustada estacionalment, presenta una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers dos mesos, situant-se en un +0,5%.

  Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura -0,8% -0,7% -0,3% 0,2% 0,6% 0,8%

  Indústries manufactureres 0,0% 0,3% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7%

  Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0%

  Construcció 0,5% 0,9% 1,0% 0,8% 0,4% 0,2%

  Venda i reparació de vehicles de motor 0,1% 0,5% 0,7% 0,7% 0,6% 0,4%

  Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç -0,7% -0,1% 0,5% 0,8% 1,0% 0,9%

  Comerç al detall, llevat de vehicles de motor -1,1% -0,4% 0,3% 0,9% 1,2% 1,2%

  Hoteleria -1,3% -1,2% -1,2% -1,3% -1,3% -1,2%

  Transports i comunicacions -2,6% -2,9% -2,3% -1,6% -1,2% -0,9%

  Sistema financer 0,0% -0,1% -0,2% -0,2% -0,1% 0,1%

  Activitats immobiliàries i serveis empresarials -0,8% 0,3% 1,3% 2,0% 2,1% 1,7%

  Administració pública i seguretat social 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

  Educació 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1%

  Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5%

  Altres activitats socials i serveis personals -0,3% -0,4% -0,2% 0,0% 0,1% 0,0%

  Llars que ocupen personal domèstic 0,0% 0,7% 0,7% 0,4% 0,0% -0,3%(*)

  Tots sectors -0,4% 0,3% 0,8% 1,0% 0,9% 0,5%

  oct-20ago-20Massa salarial del mes per sector

  (variació mensual dades ajustades)mai-20 jun-20 jul-20 set-20

  (*) El total inclou els sectors: “Indústries extractives”, “Organismes extraterritorials” i “Treball domèstic a la comunitat”. * No inclou els imports de les aportacions de Govern derivades de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19.

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 10 de 30

  3.3 Salari mitjà

  La variació mensual del salari mitjà ajustat estacionalment presenta una tendència estable en els darrers dos mesos, mantenint-se en un +0,4%.

  Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura -0,2% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3%

  Indústries manufactureres -0,2% -0,1% -0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

  Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua -0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

  Construcció -0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2%

  Venda i reparació de vehicles de motor 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%

  Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç -0,1% 0,6% 1,1% 1,2% 1,0% 0,6%

  Comerç al detall, llevat de vehicles de motor 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Hoteleria 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% -0,3% -0,4%

  Transports i comunicacions -0,9% -0,3% 0,3% 0,7% 0,8% 0,7%

  Sistema financer 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5%

  Activitats immobiliàries i serveis empresarials 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4%

  Administració pública i seguretat social -0,3% -0,1% -0,1% -0,1% -0,2% -0,2%

  Educació 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

  Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Altres activitats socials i serveis personals -0,5% -0,4% -0,2% -0,1% 0,1% 0,2%

  Llars que ocupen personal domèstic 0,1% 0,4% 0,4% 0,3% 0,0% -0,2%(*)

  Tots sectors 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%

  Salari mitjà del mes per sector

  (variació mensual dades ajustades)mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 oct-20

  (*) El total inclou els sectors: “Indústries extractives”, “Organismes extraterritorials” i “Treball domèstic a la comunitat”.

  Nota: Les dades ajustades donen una visió complementària de l’evolució mensual de les dades, sense la influència dels festius, els ponts o altres efectes estacionals i de calendari. Les sèries ajustades estacionalment s’han calculat utilitzant una metodologia harmonitzada. Vegeu la nota metodològica al final.

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 11 de 30

  4 Gràfics

  4.1 Nombre d’assalariats

  34.000

  37.000

  40.000

  43.000

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  Assalariats Tots sectors Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -1,0%

  0,0%

  1,0%

  2,0%

  3,0%

  4,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Tots els sectors

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  4.2 Massa salarial

  60.000.000 €

  70.000.000 €

  80.000.000 €

  90.000.000 €

  100.000.000 €

  110.000.000 €

  120.000.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  MS Tots sectors Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -2,0%

  0,0%

  2,0%

  4,0%

  6,0%

  8,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Tots els sectors

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  4.3 Salari mitjà

  1.700 €

  1.900 €

  2.100 €

  2.300 €

  2.500 €

  2.700 €

  2.900 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà

  SM Tots sectors Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

  -2,0%

  1,0%

  4,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà - Tots els sectors

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 12 de 30

  5 Gràfics dels sectors principals

  5.1 Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura

  120

  140

  160

  180

  200

  220

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  A-Agricultura,ramaderia,caça i silvicultura Dades ajustades estacionalment

  2019 20202018

  -8,0%

  -3,0%

  2,0%

  7,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  190.000 €

  210.000 €

  230.000 €

  250.000 €

  270.000 €

  290.000 €

  310.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  A-Agricultura,ramaderia,caça i silvicultura Dades ajustades estacionalment

  2019 20202018

  -6,0%

  -2,0%

  2,0%

  6,0%

  10,0%o

  ct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  1.300 €

  1.400 €

  1.500 €

  1.600 €

  1.700 €

  1.800 €

  1.900 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà

  A-Agricultura,ramaderia,caça i silvicultura Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

  0,0%

  3,0%

  6,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà - Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 13 de 30

  5.2 Indústries manufactureres

  1.400

  1.450

  1.500

  1.550

  1.600

  1.650

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  D-Indústries manufactureres Dades ajustades estacionalment

  20192018 2020

  -4,0%

  -2,0%

  0,0%

  2,0%

  4,0%

  6,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Indústries manufactureres

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  2.500.000 €

  2.900.000 €

  3.300.000 €

  3.700.000 €

  4.100.000 €

  4.500.000 €

  4.900.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  D-Indústries manufactureres Dades ajustades estacionalment

  2018 20202019

  -1,0%

  1,0%

  3,0%

  5,0%

  7,0%

  9,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Indústries manufactureres

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  1.500 €

  1.700 €

  1.900 €

  2.100 €

  2.300 €

  2.500 €

  2.700 €

  2.900 €

  3.100 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà

  D-Indústries manufactureres Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

  -2,5%

  -1,5%

  -0,5%

  0,5%

  1,5%

  2,5%

  3,5%

  4,5%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà - Indústries manufactureres

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 14 de 30

  5.3 Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua

  145

  155

  165

  175

  185

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  E-Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua Dades ajustades estacionalment

  202020192018

  -6,0%

  -4,0%

  -2,0%

  0,0%

  2,0%

  4,0%

  6,0%

  8,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  300.000 €

  600.000 €

  900.000 €

  1.200.000 €

  1.500.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  E-Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

  -5,0%

  -1,0%

  3,0%

  7,0%

  11,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  2.000 €

  3.000 €

  4.000 €

  5.000 €

  6.000 €

  7.000 €

  8.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà

  E-Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 15 de 30

  5.4 Construcció

  2.700

  2.900

  3.100

  3.300

  3.500

  3.700

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  F-Construcció Dades ajustades estacionalment

  202020192018

  1,0%

  3,0%

  5,0%

  7,0%

  9,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Construcció

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  4.750.000 €

  5.750.000 €

  6.750.000 €

  7.750.000 €

  8.750.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  F-Construcció Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  2,0%

  4,0%

  6,0%

  8,0%

  10,0%

  12,0%

  14,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Construcció

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  1.700 €

  1.900 €

  2.100 €

  2.300 €

  2.500 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà

  F-Construcció Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

  -1,0%

  0,0%

  1,0%

  2,0%

  3,0%

  4,0%

  5,0%

  6,0%

  7,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà - Construcció

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 16 de 30

  5.5 Venda i reparació de vehicles de motor

  1.150

  1.175

  1.200

  1.225

  1.250

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  50-Venda i reparació de vehicles de motor Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -1,0%

  1,0%

  3,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Venda i reparació de vehicles a motor

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  1.500.000 €

  1.700.000 €

  1.900.000 €

  2.100.000 €

  2.300.000 €

  2.500.000 €

  2.700.000 €

  2.900.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  50-Venda i reparació de vehicles de motor Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  0,0%

  2,0%

  4,0%

  6,0%

  8,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Venda i reparació de vehicles a motor

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  1.500 €

  1.600 €

  1.700 €

  1.800 €

  1.900 €

  2.000 €

  2.100 €

  2.200 €

  2.300 €

  2.400 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà

  50-Venda i reparació de vehicles de motor Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 17 de 30

  5.6 Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç

  2.200

  2.250

  2.300

  2.350

  2.400

  2.450

  2.500

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  51-Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  0,0%

  2,0%

  4,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Comerç a l'engròs i intermediaris de comerç

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  3.000.000 €

  3.500.000 €

  4.000.000 €

  4.500.000 €

  5.000.000 €

  5.500.000 €

  6.000.000 €

  6.500.000 €

  7.000.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  51-Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -3,0%

  -1,0%

  1,0%

  3,0%

  5,0%

  7,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 18 de 30

  5.7 Comerç al detall, llevat de vehicles de motor

  4.5004.6004.7004.8004.9005.0005.1005.2005.3005.4005.5005.6005.700

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  52-Comerç al detall, llevat de vehicles de motor Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -3,0%

  -2,0%

  -1,0%

  0,0%

  1,0%

  2,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Comerç al detall, llevat de vehicles de motor

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  5.500.000 €

  6.500.000 €

  7.500.000 €

  8.500.000 €

  9.500.000 €

  10.500.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  52-Comerç al detall, llevat de vehicles de motor Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -4,0%

  -3,0%

  -2,0%

  -1,0%

  0,0%

  1,0%

  2,0%

  3,0%

  4,0%

  5,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Comerç al detall, llevat de vehicles de motor

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  1.500 €

  1.600 €

  1.700 €

  1.800 €

  1.900 €

  2.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà

  52-Comerç al detall, llevat de vehicles de motor Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 19 de 30

  5.8 Hoteleria

  3.200

  3.600

  4.000

  4.400

  4.800

  5.200

  5.600

  6.000

  6.400

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  H-Hoteleria Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -10,0%

  -8,0%

  -6,0%

  -4,0%

  -2,0%

  0,0%

  2,0%

  4,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Hoteleria

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  2.000.000 €

  3.000.000 €

  4.000.000 €

  5.000.000 €

  6.000.000 €

  7.000.000 €

  8.000.000 €

  9.000.000 €

  10.000.000 €

  11.000.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  H-Hoteleria Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -12,5%-10,5%

  -8,5%-6,5%-4,5%-2,5%-0,5%1,5%3,5%5,5%7,5%9,5%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Hoteleria

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 20 de 30

  5.9 Transports i comunicacions

  1.000

  1.100

  1.200

  1.300

  1.400

  1.500

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  I-Transports i comunicacions Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -3,0%

  1,0%

  5,0%

  9,0%

  13,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Transports i comunicacions

  Variació acum. 12 mesos

  2018 20202019

  2.000.000 €

  2.500.000 €

  3.000.000 €

  3.500.000 €

  4.000.000 €

  4.500.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  I-Transports i comunicacions Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -4,0%

  0,0%

  4,0%

  8,0%

  12,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Transports i comunicacions

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  1.600 €

  2.000 €

  2.400 €

  2.800 €

  3.200 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà

  I-Transports i comunicacions Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

  -4,0%

  -3,0%

  -2,0%

  -1,0%

  0,0%

  1,0%

  2,0%

  3,0%

  4,0%

  5,0%

  6,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà - Transports i comunicacions

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 21 de 30

  5.10 Sistema financer

  1.700

  1.800

  1.900

  2.000

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  J-Sistema financer Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -8,0%

  -6,0%

  -4,0%

  -2,0%

  0,0%

  2,0%

  4,0%

  6,0%

  8,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Sistema financer

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  5.000.000 €

  8.000.000 €

  11.000.000 €

  14.000.000 €

  17.000.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  J-Sistema financer Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -30,0%

  -20,0%

  -10,0%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Sistema financer

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  3.000 €

  4.500 €

  6.000 €

  7.500 €

  9.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà

  J-Sistema financer Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

  -30,0%

  -20,0%

  -10,0%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà - Sistema financer

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 22 de 30

  5.11 Activitats immobiliàries i serveis empresarials

  5.000

  5.500

  6.000

  6.500

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  K-Activitats immobiliàries i serveis empresarials Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -2,0%

  0,0%

  2,0%

  4,0%

  6,0%

  8,0%

  10,0%

  12,0%

  14,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Activitats immobiliàries i serveis empresarials

  Variació acum. 12 mesos

  20192018 2020

  9.500.000 €

  11.500.000 €

  13.500.000 €

  15.500.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  K-Activitats immobiliàries i serveis empresarials Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

  1,0%

  3,0%

  5,0%

  7,0%

  9,0%

  11,0%

  13,0%

  15,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial - Activitats immobiliàries i serveis empresarials

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  1.700 €

  1.900 €

  2.100 €

  2.300 €

  2.500 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà

  K-Activitats immobiliàries i serveis empresarials Dades ajustades estacionalment

  2018 2019 2020

  -3,0%

  -1,0%

  1,0%

  3,0%

  5,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Salari mitjà - Activitats immobiliàries i serveis empresarials

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

 • A149. Estadística de salaris, octubre del 2020

  NP-A149_20210121 Pàgina 23 de 30

  5.12 Administració pública i seguretat social

  4.200

  4.300

  4.400

  4.500

  4.600

  4.700

  4.800

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats

  L-Administració pública i seguretat social Dades ajustades estacionalment

  20202018 2019

  -3,0%

  -2,0%

  -1,0%

  0,0%

  1,0%

  2,0%

  3,0%

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Nombre d'assalariats - Administració pública i seguretat social

  Variació acum. 12 mesos

  2018 2019 2020

  9.000.000 €

  11.000.000 €

  13.000.000 €

  15.000.000 €

  17.000.000 €

  19.000.000 €

  21.000.000 €

  oct-

  18

  nov-1

  8

  des-1

  8

  gen

  -19

  feb

  -19

  ma

  r-19

  abr-

  19

  ma

  i-1

  9

  jun

  -19

  jul-

  19

  ago

  -19

  se

  t-1

  9

  oct-

  19

  nov-1

  9

  des-1

  9

  gen

  -20

  feb

  -20

  ma

  r-20

  abr-

  20

  ma

  i-2

  0

  jun

  -20

  jul-

  20

  ago

  -20

  se

  t-2

  0

  oct-

  20

  Massa salarial

  L-Administració pública i seguretat social Dades ajustades estacionalment