Robert doisneau

of 6 /6
Robert Doisneau La fotografia

Embed Size (px)

Transcript of Robert doisneau

  1. 1. RobertDoisneauLa fotografia
  2. 2. Qui va ser?O Robert Doisneau neix a Gentilly, a prop deParis, al 1912.O Desprs daprendre fotografia treballadurant un temps a un estudi fotogrfic,fins que al 1931 sinicia en la fotografiacom a art.O Comena fent fotografia industrial ipublicitria a Renault, per troba el seuestil fent fotografia artstica a gent delcarrer, a Paris i Gentilly.
  3. 3. La fotografia com a artO La fotografia artstica sinspira en lapintura realista, aportant elementscom el picat, el contrapicat, lacaptura del moviment, etc.O Laparici de les cmeres digitals,amb totes les possibilitats queofereixen, afavoreixen eldesenvolupament i evoluci d aquesttipus dexpressi artstica.
  4. 4. Les seves fotografies O Al 1950, en Robert Doisneau buscava material per a la revista Americas life, interessats en els enamorats de Paris. Va ser llavors quan va fer la seva fotografia ms famosa: El pet. En ella es veu una parella (estudiants dart dramtic) que va accedir a fer-se la foto davant lajuntament de Paris.
  5. 5. Les seves fotografiesO Fetes pels carrers de Paris iGentilly, mostren escenesquotidianes , tot captant elromanticisme de la ciutat.
  6. 6. Curiositats i altres disciplinesO Va ser director de fotografiadalgunes pellcules franceses, i fins itot va dirigir una.O Va ser guanyador del premi Kodak idel gran premis de fotografia nacionalde Frana.O De la fotografia El pet, shan venutms de 500.000 exemplars en tot elmn.