santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres...

43
PROJECTE 2015 - 2019 CONSELL INSULAR DE MENORCA SANTIAGO TADEO de Menorca

Transcript of santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres...

Page 1: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

ProJecte 2015 - 2019 consell insular de menorca

santiago tadeo

de Menorca

Page 2: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

1. Creixent en drets. Més per a qui més ho necessita. Més recursos, més integració i més atenció.

2. Una sanitat sostenible, més moderna, més eficient i més universal.

3. Una educació en llibertat, basada en criteris d’excel·lència, qualitat, respecte i esforç. Una educació trilingüe.

4. Formació més professional, amb major prestigi i noves oportunitats. Adaptada als canvis, avançada i d’excel·lència. Aposta per a la formació professional dual.

5. Major competitivitat, enfocada a afavorir el creixement de les nostres empreses i emprenedors. Administració més eficaç i dinàmica, i amb més mesures per afavorir la creació d’ocupació estable i de qualitat.

6. Modernitzar les Balears. Estratègia 2025 basada en inversió R+D+i, en energies renovables i en infraestructures i serveis més moderns

7. Transparència i regeneració. Continuam amb el nostre compromís d’exemplaritat. Més mesures de control, fiscalització interna i transparència.

8. Creixent en valors. Igualtat d’oportunitats entre dones i homes, amb especial atenció a la família, la joventut, la nostra cultura i la nostra tradició.

9. Cuidant el medi ambient, el nostre principal valor. Protegint les nostres Illes, conservant els nostres espais naturals i potenciant l’educació ambiental.

10. Reforma fiscal. Manco imposts i més renda disponible per a les persones.

JOSÉ RAMÓN BAUZÁ Candidat a la Presidència

del Govern de les Illes Balears

Page 3: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

4 5

Consolidem el Canvi

Page 4: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

6 7

El Consell Insular de Menorca va posar en marxa un pla de sanejament, reduint en primer lloc, la despesa supèrflua de l’administració, un canvi summament important, que ha suposat un estalvi d’un milió d’euros anuals, gràcies a haver governat amb menys de la meitat de l’estructura política de l’anterior mandat.

Ens comprometem a seguir treballant amb una estructura política dimensionada a les necessitats de Menorca, per tal d’invertir la major part dels recursos públics en benefici de la societat menorquina.

Durant aquests 4 anys, el Consell Insular de Menorca ha reforçat i millorat els serveis públics que ofereix en els ciutadans. El principal objectiu ha estat el d’ajudar a les persones que més ho han necessitat, per això, cada any hem augmentat la partida destinada a benestar social i s’ha fet una important labor per estructurar i millorar el funcionament de tots els serveis socials dependents de la conselleria. Aquest ha estat el mandat més social de la història del Consell de Menorca, amb la major dotació pressupostària, un 25% del total del pressupost de la institució insular.

Durant aquest mandat hem construït els fonaments per començar a créixer. S’han aprovat normatives i lleis que ajudaran a donar major rendibilitat als diferents sectors productius, que permetran una oferta complementària de qualitat, i que donaran noves oportunitats al camp de Menorca. També hem treballat per tal de fomentar la comercialització del nostre producte, amb ajudes a tots els sectors, hem posat en valor el nostre patrimoni, amb la candidatura de la Menorca Talaiòtica, i ens estem especialitzant i donant a conèixer com a destí, amb totes les nostres possibilitats, a través de l’esport, la natura, la cultura, el sol i platja, la gastronomia, una oferta que fa de Menorca, un indret diferenciat i especial.

Seguirem treballant per potenciar i millorar la Reserva de Biosfera, presentem un programa complert amb actuacions en matèria d’aigua, energia, residus, medi ambient, territori, entre molts d’altres, per explicar quins són els nostres objectius per Menorca, perquè sabem com està Menorca en tots els seus àmbits, i perquè hem hagut de solucionar molts problemes, també mediambientals, presentem el millor projecte per fer de la illa un territori més sostenible i en progrés.

El Partit Popular de Menorca presenta un programa electoral que dóna continuïtat a la feina duita a terme durant aquesta legislatura a les diferents administracions públiques de Menorca. Dóna continuïtat al projecte presentat fa ara 4 anys i amb el que vam concórrer i guanyar les eleccions de 2011. Aquest és un programa realista, que dóna resposta als problemes actuals i necessitats reals de Menorca, perquè després de 4 anys de governs del Partit Popular a Menorca, ara l’administració està sanejada i podrà fer front a accions, que fins ara no havien estat possibles, a causa de la situació en què es trobava l’administració l’any 2011, després de molts d’anys de gestió socialista a Menorca.

A principi de mandat, el Consell Insular de Menorca va haver de prendre decisions molt difícils, però quan no pots pagar les nòmines de funcionaris, no pots pagar en els proveïdors, no pots pagar en els Ajuntaments, perquè els deutes s’acumulaven, més de 4,5 milions pendents amb proveïdors, més de 4 milions pendents amb Ajuntaments, s’havien de prendre mesures. Ara tenim una administració forta, estable i creïble.

SANTI TADEO FLORIT Candidat a la Presidència

del Consell Insular de Menorca

santitadeo

@santitadeo

Page 5: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

8 9

INTRODUCCIÓ

La Menorca que volem tots...aposta per

L’Austeritat: Aprimar el Consell des de la responsabilitat, el sentit comú i sabent que la societat demana una Administració menys costosa i més eficient. Només eliminant despesa corrent innecessària es podran destinar els recursos a allò que vertaderament importa:

Ajudar a les persones. Els temps han canviat, la institució que ostenta les competències que marquen el destí de l’illa, ha de donar exemple optimitzant els doblers de tots i acabant amb la duplicitat i ineficàcia de competències i amb l’augment d’alts càrrecs.

La Transparència: l’administració insular ha de ser un exemple de transparència. L’honestedat dels responsables públics passa per pensar únicament a servir a la societat. El Consell és de tots i per a tots.

La Llibertat: una societat més lliure és una societat més humana i per açò apostem per la iniciativa privada pròpia de la nostra idiosincràsia, Menorca sempre ha estat una illa de gent emprenedora.

Menorca sempre havia generat riquesa amb el seu esperit emprenedor. És prioritari fer ressorgir aquest esperit i potenciar la iniciativa privada.

La millor política social és la creació de llocs de feina i són els empresaris menorquins i els que s’estableixen a Menorca els que generen llocs de feina. El Consell no pot intentar suplir la societat civil, l’autèntic motor de l’economia. El Consell no ha de generar normatives que compliquin i paralitzin la iniciativa privada, ben al contrari, ha de generar polítiques, i el seu reflexa normatiu, ha d’afavorir i fomentar l’economia.

El Diàleg: mantindrem un diàleg permanent amb la societat, amb les persones, les empreses i els municipis. Volem un Consell accessible, que sigui sensible a la situació dels nostres emprenedors, dels nostres ramaders, dels nostres pagesos, dels nostres pescadors, dels nostres artesans, en definitiva, de tots els menorquins. La seva problemàtica és la nostra problemàtica.

El Consell ha d’assessorar i donar suport a tots els consistoris, sense exclusions ni posicionaments polítics. Generar seguretat jurídica i fer una

Administració més àgil, amb manco burocràcia, seran els nostres objectius.

La Solidaritat: farem un equip capaç i disposat per donar resposta a les persones més necessitades, perquè seguirem prioritzant l’ajuda a totes aquelles persones que ho estan passant malament i seguirem fent costat als nostres majors, als dependents, o als joves que no troben feina i se senten lluny del mercat laboral. Menorca s’ha d’adaptar als temps reals. Continuarem amb una política de prioritats, perquè pagar en els proveïdors en el mínim termini possible ha de ser una obligació, per tant, seguirem evitant les situacions anteriors en què era el mateix Consell, el major morós de l’illa. Tot açò es pot fer preservant la riquesa de la nostra terra, la cultura, la història, la nostra llengua, els nostres paratges naturals, el tresor de l’interior de Menorca que va més enllà del sol i la platja.

La Menorca que volem està plena d’oportunitats, de reptes i d’il·lusions i comença el 24 de maig. Necessitem 4 anys més per consolidar la Menorca que volem tots. consolidem junts el canvi.

Page 6: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

10 11

ÍNDICE

1. PERSONES 13

2. ECONOMIA 29

3. TERRITORI I MEDI AMBIENT 55

4. ADMINISTRACIÓ 75

ÍNDEX

Page 7: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

12 13

PeRsonesPeRQUÈ TOTS SOM

Page 8: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

14 15

BENESTAR SOCIAL

SALUT

EDUCACIÓ

LLENGUA

CULTURA I PATRIMONI

JOVES

GENT GRAN

NOUVINGUTS I POLÍTIQUES DE GÈNERE I IGUALTAT

MENORS I FAMÍLIA

ESPORTS

SEGURETAT

PeRsones

Page 9: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

16 17

PERSONES

BENESTAR SOCIAL

Seguirem defensant la millora de la qualitat de vida de tots els menorquins com la principal prioritat d’acció de govern. Durant els últims anys, s’ha fet un gran esforç de gestió de racionalització i optimització dels serveis, a més d’incrementar el finançament del Govern Balear i la del propi Consell destinada a benestar social. Per això, durant aquesta legislatura el Consell Insular de Menorca ha destinat la major dotació de recursos de la història de la institució a benestar social, el 25% del pressupost total del Consell. Un veritable compromís amb les persones.

Els serveis socials adquirits ja no només són irrenunciables en situació de crisi, sinó que, en moments difícils, és quan més cal reforçar els recursos disponibles per donar major suport als ciutadans amb majors necessitats.

Així s’ha fet, en el passat mandat, amb l’ampliació de serveis a les persones depenents, persones amb discapacitat, i aquelles en risc d’exclusió social. S’han augmentat els pressupostos per arribar a moltes més persones, així com els dedicats als serveis socials municipals per incrementar les ajudes a famílies i menors en risc de pobresa.

Amb això hem aconseguit complir amb el 90% dels nostres compromisos electorals en aquesta matèria i seguim compromesos en això.

Els nostres nous compromisos són:

• Realitzarem un Pla Insular d’Atenció als Ciutadans centrat en les persones com a eix primordial i amb una visió moderna, integral i holística de gestió de casos, que vagi més enllà d’una visió únicament Assistencial o Sociosanitària.

• Sobre la base de les nostres competències, reclamarem la gestió directa de la Dependència.

• Amb això pretenem fer realitat un major suport a la Vida Independent per a les persones amb gran discapacitat.

• Fomentarem la consolidació i desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials.

• Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment per aquelles amb problemàtica conductual greu.

• Seguirem treballant en el retorn d’aquelles persones amb discapacitat que, per la seva problemàtica específica, es troben fora de Menorca.

• Centrarem els nostres esforços amb la Fundació de Discapacitats en el

desenvolupament de Centres Especials d’Ocupació amb la finalitat de garantir al màxim nous llocs de feina.

• Ampliarem l’accessibilitat del servei de Teleassistència per a persones amb discapacitats sensorials extensible a les persones amb aquesta problemàtica que ens visitin.

• Mantindrem els programes de Renda Mínima d’Inserció i, principalment, ampliarem el suport a la cerca activa d’ocupació i incentivarem l’oferta de llocs de feina per a persones en risc d’exclusió.

• Millorarem el suport a les entitats socials per al desenvolupament de programes específics.

• Recolzarem la millora en la gestió dels Serveis Socials conjuntament amb els ajuntaments i el consens en el Consell de Serveis Socials de Menorca.

SALUT

• Se seguirà potenciant el programa de Salut Jove i Cultura.

• Es mantindrà l’Escola d’Estiu de Salut Pública, en col·laboració amb el Govern Balear, i s’establiran noves

col·laboracions amb la UIMP.

• Es treballarà en el II Pla Insular de Drogodependències i altres addiccions com a eina de prevenció i informació.

• Es realitzarà un estudi sobre consum d’alcohol, drogues i altres addiccions entre els joves de Menorca.

• Es lluitarà per reforçar l’atenció en salut mental infantojuvenil.

EDUCACIÓ

L’educació és un dels pilars bàsics de la nostra societat, perquè l’accés a una educació de qualitat és l’eix vertebrador d’una societat formada, preparada i en progrés. Una educació basada en el respecte i en l’aprenentatge com a motor de canvi a la nostra societat. Perquè una societat més preparada obre la porta a conèixer nous pensaments, noves expressions, noves idees, facilita l’intercanvi d’experiències i possibilita el creixement individual i col·lectiu.   

Proposem una educació adaptada i adequada a les necessitats reals de Menorca, a través de formació especialitzada que doni resposta a la demanda laboral existent a l’illa. Apostem per un model de formació que faciliti la introducció de les persones en risc d’exclusió en el mercat laboral, que faciliti la incorporació de joves i

Page 10: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

18 19

PERSONES

dones en el mercat laboral i que potencií aquelles àrees més específiques, però tan importants per Menorca, com pot ser el camp, el teixit industrial o el sector turístic de Menorca.

Seguirem treballant en l’objectiu de formar i crear una cantera de professionals amb identitat pròpia, amb criteri, i amb capacitat per innovar i marcar la diferència que tant necessita Menorca.  

Per açò des del Consell Insular durem a terme les següents propostes:

• Reforçarem la Formació Professional de tal manera que s’adapti a les necessitats i la evolució del mercat laboral, facilitant adquirir coneixements i pràctiques d’habilitat alhora. Col·laborarem amb les empreses per dissenyar les necessitats formatives.

• Continuarem col·laborant amb formació complementària dirigida a adults.

• Facilitar a les persones adultes la possibilitat que puguin ampliar els seus coneixements mitjançant cursos de formació cultural complementària.

• Seguirem treballant per ampliar la implantació dels estudis universitaris a Menorca tant des de la Universitat de les Illes Balears com des de la UNED.

• Seguirem treballant per mantenir i millorar la Casa de Menorca a Barcelona, com a residència d’estudiants.

• Ens comprometem a seguir potenciant l’educació infantil de 0-3 anys.

• Mantindrem el servei d’atenció a l’educació infantil mitjançant professionals que donen suport als alumnes amb necessitats educatives especials.

• Proporcionar ajuda als nens d’educació infantil que necessiten fisioteràpia.

• Continuar oferint ajudes econòmiques als estudiants que han de desplaçar-se fora de Menorca per motiu dels seus estudis.

• Participar al programa d’activitats de “Salut Jove i Cultura”.

LLENGUA

• Recolzarem el coneixement, estudi i protecció de les modalitats de la llengua com són el menorquí, sense perjudici de la unitat de la llengua.

• Ajuda a la difusió i coneixement dels antics anglicismes pel risc de desaparició.

Page 11: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

20 21

PERSONES

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC

El nostre Patrimoni Històric és la nostra senya d’identitat. Menorca amaga una de les cultures prehistòriques més importants del Mediterrani, un llegat mil·lenari únic al món, amb un valor incalculable.

Perquè la Menorca Talaiòtica, amb més de 1.570 béns arqueològics, dos per quilòmetre quadrat, representa una obra mestra del geni creatiu humà, és testimoni d’un important intercanvi de valors humans i aporta un testimoni únic d’una tradició cultural i d’una civilització desapareguda. Per això, hem de seguir mantenint i protegint aquest patrimoni per transmetre i deixar en herència als nostres successors. Durant aquesta legislatura s’ha dut a terme una important feina per preparar la candidatura de la Menorca Talaiòtica a Patrimoni de la Humanitat que atorga la UNESCO. El Consell Insular ja ha presentat a Madrid l’expedient amb tota la informació relativa als 32 jaciments que conformen la candidatura de la Menorca Talaiòtica i els experts han valorat molt positivament el contingut de l’expedient.

En aquest sentit, des de la conselleria de Patrimoni s’ha invertit en la millora i rehabilitació de diferents jaciments inclosos dins la candidatura. S’ha aconseguit que Menorca, acolli aquesta primavera, per primera vegada,

la celebració del Consell de Patrimoni, que es reuneix dues vegades l’any. S’ha organitzat un concurs Internacional de Joieria Menorca Talaiòtica i s’ha emès un segell del Poblat de Torretrencada, entre d’altres accions.

Ens comprometem a seguir promovent projectes culturals, editorials, teatrals, artístics i visuals perquè actuïn com a difusors del nostre patrimoni històric, cultural i artístic.

Per tant, els nostres objectius seran els següents:

• Promocionar la Menorca Talaiòtica i donar a conèixer arreu del món la nostra cultura, seguirà sent un dels objectius principals del Departament de Patrimoni. Una vegada s’obtingui el títol de Patrimoni Mundial, Menorca ha de ser coneguda per la seva cultural des de la prehistòria fins els nostres dies.

• Continuarem potenciant l’Institut Menorquí d’Estudis com a instrument de dinamització cultural i promoció exterior de les arts i la cultura de Menorca, així com el punt de trobada de tots els científics de Menorca.

• Promourem la cultura popular i tradicional de Menorca en totes les seves vessants musical, artística, pictòrica, gastronòmica i festes patronals, així com dels jocs i esports

tradicionals com el joc de la bolla i el joc maonès.

• Seguirem promocionant la glosa, els balls folklòrics tradicionals, les rondalles i els contes a les escoles.

• Impulsarem i promourem l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca.

• Continuarem amb el Pla d’Equipaments Culturals amb els ajuntaments per tal de continuar amb la tasca de manteniment i reforma dels espais culturals municipals.

• Es continuarà amb la gestió del Museu de Menorca i la Biblioteca de Maó, posant a l’abast dels ciutadans els recursos propis de cada centre.

• Impulsarem la Fundació Palau Oliver com a centre d’interpretació.

• Desenvoluparem un Pla de Gestió específic per els béns de la candidatura de Patrimoni Mundial.

• Es promouran visites als principals jaciments arqueològics.

• S’organitzaran activitats relacionades amb la Menorca Talaiòtica.

• S’ampliarà el material informatiu sobre la cultura de Menorca.

• Impulsarem la millora continua de la Xarxa de Biblioteques municipals i arxius.

• Renovarem el suport econòmic i tècnic al Consorci del Patrimoni Històric-Militar del Port de Maó.

• Desenvoluparem un Pla integral d’Investigació Arqueològica.

• Redoblarem els esforços en la millora de la conservació, neteja i manteniment dels nostres jaciments arqueològics.

• Promourem la catalogació i inventari del patrimoni arqueològic subaquàtic.

• Incentivarem la participació de les empreses privades i entitats culturals en el manteniment del nostre Patrimoni Històric mitjançant la posada en marxa de programes de col·laboració entre institucions i empreses.

• Col·laborarem amb la Menorca Cultural per la seva promoció i difusió, optimitzant la seva gestió.

• Treballarem per posicionar el Llatzaret com un espai de referència a nivell internacional

Page 12: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

22 23

en matèria de coneixement, formació, ciència, cultural i turisme. En aquest sentit, i després d’haver aconseguit la cessió de la titularitat del Llatzaret pel Consell Insular de Menorca, podrem obrir aquest enclau del port de Maó a reforçar esdeveniments tan importants com l’Escola de Salut Pública.

• Des del Departament de Cultura es treballarà molt coordinadament amb el Departament de Turisme per poder fomentar el turisme cultural.

• Impulsarem activitats culturals per fomentar l’història de Menorca.

• Desenvoluparem el Pla de Gestió de Patrimoni.

JOVENTUT

• Se seguirà fomentant el diàleg entre els responsables polítics i els agents socials en matèria de joventut des d’una metodologia participativa, i d’implicació de tots.

• Realitzarem campanyes de difusió i informació dirigides a joves.

• Seguirem programant activitats d’oci i temps lliure per als joves menorquins, sempre atenent les seves propostes.

• Treballarem per instaurar el voluntariat social juvenil.

• Impulsarem la participació en programes europeus dirigits a joves.

• Potenciarem les activitats culturals, educatives i d’oci, organitzades per la xarxa de l’INJOVE durant tot l’any.

• Seguirem potenciant la participació dels nostres joves en fòrums i àmbits nacionals i internacionals.

MAJORS

• Seguirem oferint el nostre suport a les activitats dels Clubs de Jubilats i a les Entitats Socials.

• Potenciarem el paper dels Clubs de Jubilats com a unitats actives de suport social i de convivència de les persones majors.

• Donarem participació activa del Consell de Gent Gran per a la proposta i desenvolupament de projectes dirigits als Majors.

• Seguirem potenciant el desenvolupament de noves ofertes de la “Universitat Oberta” per a majors i l’accés a les TIC.

PERSONES

Page 13: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

24 25

• Consolidarem el programa de Servei a domicili d’Alta Intensitat en tots els municipis.

• Crearem noves places residencials públiques i incentivarem la creació de noves modalitats com els habitatges amb serveis.

NOUVINGUTS I POLÍTIQUES DE

GÈNERE I IGUALTAT

• Mantindrem els serveis d’atenció a les dones, especialment aquells que protegeixen a les víctimes de la violència de gènere.

• Es reforçarà la prevenció de la violència de gènere augmentant la col·laboració amb els instituts d’ensenyament secundari.

• Se seguirà treballant per consolidar el servei de la casa d’acollida per a dones víctimes com pels seus fills.

• Seguirem vetllant pel compliment de la Llei Integral de Violència de Gènere, per garantir tots els serveis a les dones de Menorca.

• Col·laborarem amb l’Institut Balear de la Dona en el disseny de protocols per unificar els criteris d’intervenció i derivació en la nostra comunitat autònoma.

• Seguirem exigint la transferència de les

funcions i serveis en matèria de polítiques de gènere i igualtat.

• Treballarem per mantenir la OFIM com a servei de referència en matèria d’immigració.

• Revisarem el Pla d’Atenció a les Persones Immigrades i ajustarem les accions a la realitat de l’illa de Menorca.

• Fomentarem la màxima participació en el Fòrum de la Immigració de les entitats que treballen en aquest àmbit.

• Treballarem en polítiques que permetin garantir la igualtat d’oportunitats plena de les persones.

MENORS I FAMÍLIA

• Es consolidaran els programes d’atenció a menors fills i filles de dones víctimes de la violència de gènere, a menors víctimes de l’abús sexual i el programa de mesures educatives per a menors de 14 anys derivats del sistema judicial.

• Es mantindrà la col·laboració amb el Govern Balear en matèria de Reforma.

• Es treballarà per a l’obertura d’un Centre de Dia per a menors en risc en Ciutadella.

• Es consolidarà el programa de preparació per a l’emancipació..

ESPORTS

La pràctica esportiva millora la salut i es tradueix en una major qualitat de vida. Els experts apunten als beneficis mèdic-terapèutics que tenen l’activitat física i l’esport i, d’altra banda, la visió social, que vincula directament l’esport amb els beneficis socials que produeix entre els qui realitzen aquestes activitats.

Des de l’administració pública no solament s’ha d’inculcar la importància d’una vida sana a l’educació, és també la nostra obligació arribar a la societat en general, a través de programes especialitzats per a joves, majors, embarassades i qualsevol sector de la població.

Per això, seguirem facilitant l’accés de tots els ciutadans a un estil de vida més saludable i Menorca és l’escenari perfecte. Comptem amb un paisatge i un clima que permet la pràctica de nombrosos esports en qualsevol època de l’any. A més el nostre ritme diari està molt lluny de l’estrès de les grans ciutats, la qual cosa suposa un indret perfecte pel relax. 

Les associacions i entitats esportives són elements catalitzadors de la oferta esportiva a Menorca, per tant la col·laboració i implicació del Consell Insular amb aquestes entitats esdevé imprescindible.

Les nostres prioritats són:

• Elaborar un pla estratègic del esport, 2015-2019.

• Prioritzar el desenvolupament de l’esport en l’edat escolar. Promocionar l’esport base i de participació, incorporant en la normativa aspectes formatius i educatius, així com mantenir iniciatives d’esport adaptat a l’esport escolar.

• Ajudar els clubs, les federacions, els esportistes i els tècnics a fomentar l’activitat esportiva, l’associacionisme i la formació a tots els nivells.

• Promocionar l’esport participatiu per a tothom, mitjançant programes específics i xerrades.

• Promocionar les activitats i la convivència amb la natura.

• Gestionar el Gabinet de Medicina Esportiva i la coordinació dels gabinets locals de medicina esportiva, per incidir amb la prevenció.

• Coordinar amb altres entitats públiques i privades els temes relacionats amb els esports per millorar el servei i unificar criteris i actuacions.

PERSONES

Page 14: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

26 27

• Millorar la qualitat de vida de la gent gran en els geriàtrics i centres de dia de Menorca, mitjançant l’activitat física integral, a través de convenis amb els ajuntaments.

• Impulsarem la plataforma web “www.menorcailladelesport” que dóna cabuda i agrupa tota l’activitat esportiva que es practica a Menorca.

• Treballar per la sostenibilitat i la reducció de consums a les diverses instal·lacions esportives de Menorca.

• Promoure el Projecte Illa Plana com a centre esportiu nàutic de referència.

• Promoure el reconeixement públic al mèrit esportiu dels esportistes Menorquins.

• Potenciarem l’esport com a atractiu turístic, promovent esdeveniments esportius d’àmbit nacional i internacional.

• Seguirem recolzant el turisme esportiu posant en valor els recursos naturals propis de Menorca, mitjançant la practica d’esports en contacte amb la naturalesa com el senderisme, el cicloturisme, les rutes eqüestres i les activitats subaquàtiques.

• Impulsarem els Island Games i anirem preparant l’illa per albergar la celebració dels Island Games a Menorca el 2019.

• Proposarem i cercarem finançament per plans de cooperació institucional amb els ajuntaments per tal de millorar les instal·lacions esportives i dur a terme la rehabilitació i conservació de les existents de cara als IGA 2019.

• Seguirem recolzant a l’esport d’elit per la seva doble funció: com a element vertebrador i de cohesió social de Menorca, i com element de promoció turística a l’exterior.

• Fomentarem l’ús i pràctica dels jocs i esports tradicionals menorquins.

SEGURETAT PÚBLICA

La seguretat pública i la prevenció també és un servei del Consell Insular, i des del Partit Popular ens comprometem a oferir a tots els ciutadans de Menorca uns serveis de seguretat i emergències eficaços, ràpids i pròxims, que cada any s’han d’anar professionalitzant més.

Un dels nostres atractius turístics és el nivell de seguretat del que gaudeix Menorca, i açò es deu en part a l’alt grau de qualitat humana i tècnica dels nostres recursos humans: bombers i membres de protecció civil, i un bon nombre de voluntaris, fan possible que

Menorca sigui una illa segura, gràcies també a les forces i cossos de la Policia Local, Nacional i Guàrdia Civil.

Els nostres compromisos són:

• Elaborarem i aprovarem un Pla Estratègic dels Bombers de Menorca.

• Desenvoluparem el Pla Estratègic elaborat.

• Elaborarem protocols d’actuació del servei de bombers comuns per a tots els municipis.

• Seguirem millorant la xarxa del servei de prevenció i extinció d’incendis en col·laboració amb els ajuntaments amb una gestió cada dia més professionalitzat i més propera a la gent.

• Millorarem la formació contínua dels nostres recursos humans mitjançant un pla formatiu millor.

• Millorarem els protocols de col·laboració amb els altres agents de seguretat.

• Aprovarem un Pla de Manteniment i renovarem els mitjans materials.

• Promourem conjuntament amb els municipis programes de voluntariat per accedir al servei de Protecció Civil.

PERSONES

Page 15: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

28 29

l’eConomiaSOM l’AlTeRNATIVA eN

Page 16: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

30 31

TURISME

AGRICULTURA I RAMADERIA

PESCA

INDÚSTRIA, COMERÇ  I ARTESANIA

NOVES TECNOLOGIES

PROMOCIO LABORAL I LLUITA CONTRA L’ATUR

eConomia

Page 17: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

32 33

TURISME

Quan vàrem arribar al govern al juny de 2011, Menorca com a destí turístic estava desfet, sense identitat pròpia, constituït com un destí únicament de sol i platja del Mediterrani, marca blanca, sense diferenciar-se dels nostres competidors, sense un producte estructurat, valorat i atractiu, a més de patir una manca de confiança per part dels nostres mercats emissors.

En 2011 s’havia de reaccionar, i ho vàrem fer. Una volta, la ciutadania havia decidit donar la confiança al Partit Popular, i tenint en compte la greu crisi del moment i els deutes adquirits per l’anterior equip de govern, la nostra acció de govern va quedar condicionada, pel que vàrem prioritzar. Els eixos de feina han estat: combatre l‘estacionalitat recuperant 180 dies; apropar l‘administració a la ciutadania; fer feina juntament amb el sector privat, i promocionar el destí i sensibilitzar la ciutadania a través d’una campanya proturisme.

Cal recordar que, el PTI del 2003 va provocar un bloqueig en l’evolució i desenvolupament dels establiments turístics d’adaptació a les demandes dels nous turistes, a les noves tendències del mercat i a les noves peticions dels turistes de sempre. Això, sumat a les greus mancances en connectivitat de l’illa i la nul·la aposta per les companyies anomenades lowcost, vers la incorporació de moltes noves

destinacions properes a la nostra, amb nous establiments d’altes categories i a països on el turisme emergent resultava la única font de riquesa, va fer que Menorca perdés des de l’any 2000 al 2010, fins a 400.000 turistes estrangers, que s’acusés encara més l’estacionalitat i que els baixos preus passessin a ser una de les eines per tal de no quedar fora del mercat.

Davant aquest escenari, vàrem desenvolupar una sèrie d’objectius, accions executades 4 anys després: recuperació de passatgers dels mercats tradicionals com l’anglès, l’alemany, l’italià; recuperació del mercat nacional tan important per a Menorca, tant per allotjament hoteler com per turisme residencial; obrir nous mercats amb capacitat de creixement i que ens ajudessin a desestacionalitzar, com és el cas del mercat francès que en 2 anys hem passat de 3.900 a 20.000 passatgers i que en 2015 es tornarà a incrementar, a més de donar a conèixer la nostra illa, nous mercats com Rússia, mercats de l’est o recuperar mercats perduts com Irlanda, Àustria o països escandinaus.

Aquestes dades positives s’han donat gràcies a la política turística definida dins la Fulla de Ruta Turística, fruit de les sessions de feina amb el sector públic i privat, implicat en tota l’experiència del turista, i que constituïa el primer punt de les propostes de turisme al programa electoral del Partit Popular del 2011.

ECONOMIA

Page 18: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

34 35

Vàrem estructurar el producte turístic de Menorca en submarques per tal de donar-li visibilitat a la variada oferta existent, obrir camí per crear-ne de nou i poder desenvolupar, juntament amb els empresaris, el seu contingut. D’acord amb les conclusions de la Fulla de Ruta es van estructurar 6 submarques, la Menorca Mediterrània que recull el nostre fonamental sol i platja, oci i famílies, la Menorca Natural, amb una branca Nàutica, on l’Estació Nàutica de Menorca cobra importància, i una Verda on l’esport, les competicions i en general el turisme actiu són els protagonistes, la Menorca Cultural amb 7 rutes aprovades per plenari on emergeix el patrimoni, la història, la gastronomia, els nostres productors locals, el paisatge, a més del nostre passat megalític, la Menorca Slow que recull l’essència i l’esperit de la forma de vida i la identitat de Menorca, la Menorca Convention Bureau amb branques com Events and Weddings o Convencions, i la Menorca Filming on es treballa perquè els nostres indrets d’interès puguin esdevenir puntualment platós de filmacions.

Un punt molt important va ser la incorporació del sector privat a la Fundació Destí Menorca, quedant constituïda amb un 51% públic i un 49% privat, per tal de resultar una eina útil pel present i futur de Menorca.

D’altra banda, des d‘Ordenació Turística s’ha fet una feina important per tal de poder resultar més accessibles, eficients i eficaços

als ciutadans. A títol enunciatiu dir que s’ha aconseguit reduir els processos, tant en temps com en documentació; s’han posat en marxa els dispositius legals per tal d’adaptar la normativa a les necessitats de Menorca i el seu empresariat, tenint com a exemple la modificació de la Llei Turística de Balears per tal que Menorca pogués adaptar la tipologia d‘estades turístiques a les necessitats de la nostra illa i el reglament posterior; l‘execució dels projectes recollits en el Pla de Dinamització de Producte Turístic de Menorca, on tenim les obres de millora i nova museïtzació del Fort Marlborough, il·luminació de torres de defensa, modernització de les oficines d’informació turístiques, la museïtzació del Palau Ca n’Oliver, o les Coves de Cala Blanca, entre d’altres; així com la partida de 2 milions d‘euros destinada a atendre una demanda històrica del sector turístic, invertir en la millora de les zones turístiques.

En resum, una aposta decidida del Partit Popular pel turisme i una feina ordenada per prioritats, ha fet que Menorca tengui uns fonaments turístics sòlids, una normativa que acompanya, que permet als empresaris evolucionar i adaptar els seus establiments, una estructuració del producte que és atractiu i motiu de desestacionalització, una promoció turística de microcirurgia on els recursos es destinen allà on hem aconseguit retorn econòmic, i la consegüent generació de demanda pel nostre destí. Tot això està

facilitant la millora gradual de la connectivitat, i que Menorca tingui un posicionament turístic definit com a destí de qualitat de vida i diferenciat per ser el que som.

Totes les accions i propòsits, que aquí es plasmen, van destinades a desestacionalitzar, a fer més competitiu el nostre destí i a guanyar en la nostra identitat: Menorca, que serà el que ens faci diferents.

Proposta per a millorar i crear producte turístic de Menorca

Un dels pilars fonamentals per un destí turístic competitiu és comptar amb un producte diferenciat i de qualitat. En aquest sentit, continuarem donant contingut a l’estructuració de producte creat de 6 subbranques on cadascuna d’elles, mitjançant la feina conjunta de les comissions específiques de participació públic-privada, estan sent dotades de contingut.

Aquestes 6 submarques estan sota el paraigua de la declaració de Menorca Reserva de Biosfera, a més d‘estar adherides al Club de Producte de Reserves de la Biosfera Espanyoles, promogut pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. La Reserva de Biosfera actua com a eix transversal i paraigües sota el qual, queden recollits la resta de productes, actuant com a nexe d’unió de tot ells en una mateixa línia d’acció.

La creació de les 6 submarques va dur aparellada la creació d‘un manual d‘Identitat Visual de Menorca, per tant, es continuarà amb la seva difusió, des del sector públic i privat, per tal d’anar aconseguint una imatge unitària del nostre destí, quant a la promoció i comunicació i on es reflecteixen els nostres valors.

Respecte de les 6 submarques:

Menorca Mediterrània• Es constitueix pel nostre sol i platja, base

del nostre turisme i que continuarem acompanyant i complementant amb activitats culturals, esportives, nàutiques o gastronòmiques pròpies de Menorca i potenciant mitjançant la millora de la normativa existent i la que adaptem a la nostra illa, amb instal·lacions adequades a famílies i a l’oci, conjuntament amb el sector privat i adequar espais més accessibles i integrats.

• Continuarem amb la feina conjuntament amb els Turoperadors (TTOO).

Menorca Natural• Continuarem fent feina conjuntament amb

l’Estació Nàutica de Menorca com a Club de Producte creat per Turespanya.

• Consolidarem el calendari, conjuntament amb el sector turístic i esportiu de Menorca,

ECONOMIA

Page 19: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

36 37

que reflecteixi els esdeveniments importants i dinamitzadors de Menorca, especialment els que es desenvolupin en temporada baixa i mitjana, per tal de constituir una eina útil i concreta per al posicionament i promoció de la nostra illa com a destí de turisme actiu.

• Continuarem promocionant les activitats nàutiques i esportives actives com a element desestacionalitzador i diferenciador.

• Durem a terme un pla d’acció promocional a 3 anys de turisme actiu, on es farà menció especial al turisme eqüestre, de manera transversal de forma que el cavall i en especial el de rasa menorquina, sigui vist com un dels elements diferenciadors de la nostra illa.

• Continuarem consolidant el projecte Equus Europeu, de creació de rutes Eqüestres a Europa, on Menorca ja és membre. Impulsarem les rutes circulars per cadascuna de les etapes del Camí de Cavalls i la instal·lació d’elements d’assistència als cavalls.

• Posarem en marxa la Xarxa de Parades i Serveis Turístics al llarg del Camí de Cavalls i al llarg de les rutes cicloturístiques del Consell, possibilitant nous serveis en edificacions existents i incloent els establiments ja existents. Es constituirà en un producte i un reclam per si mateix.

Menorca Cultural• Dur a terme un pla d’acció promocional a

3 anys de les 7 rutes culturals turístiques ja creades: la talaiòtica, la britànica, la museística, la fortificada, la religiosa, l’etnològica i la gastronòmica, amb l’objectiu de donar a conèixer Menorca no únicament per sol i platja sinó per activitats que es poden dur a terme tot l’any.

• Potenciar esdeveniments culturals fora de temporada d’estiu, basats en el llegat cultural de l’illa, especialment del britànic, francès i talaiòtic.

• Continuar promocionant la Menorca Talaiòtica com a recurs turístic per tal de promoure la candidatura de Patrimoni de la Humanitat.

• Museïtzació i recreació d‘espais històrics, jaciments arqueològics, fortaleses, patrimoni militar...

• Continuar gestionant, promocionant i dinamitzant les rutes gastronòmiques, compostes per establiments de restauració, productors locals i espais museïtzats.

• Continuar formant part de Saborea España per tal que aquesta plataforma sigui un canal important per a la divulgació de la nostra gastronomia.

ECONOMIA

Page 20: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

38 39

ECONOMIA

• La divulgació de l’artesania, els oficis i el seu entorn seran també una prioritat.

• Posar en valor la marca de garantia “Artesania de Menorca”, objectius específics de la submarca Menorca Slow.

Menorca Slow, “Al teu ritme”• Continuar treballant amb la comissió de

Menorca Slow, públic privada, per definir les estratègies de desenvolupament d’aquest producte, i de manera transversal amb els departaments del Consell que estiguin implicats.

• Crear sinergies entre sectors de la salut i de serveis turístics, per tal de crear un producte atractiu i que sigui clarament diferenciador.

• Tal com ja es va efectuar, es durà a terme material promocional dels productes que s’identifiquin amb la Menorca Slow, com va ser “Hoteles a otro ritmo”, per tal de donar a conèixer aquest aspecte tan característic i singular de Menorca.

Menorca Convention Bureau; Events&Weddings• Continuar impulsant el turisme de

congressos i esdeveniments, oferint a més de les infraestructures i instal·lacions existents, les que s’han executat en aquest darrer mandat com la sala Multifuncional de Ferreries i Sant Lluís, o espais emblemàtics com el Fort Marlborough o Ca n’Oliver.

• Incidir especialment en els casaments, celebracions que atrauen visitants en temporada baixa i mitja, segment de negoci que té gran demanda darrerament i que incideix de manera molt positiva en tota l’economia, allotjaments, oferta complementària, serveis en general...

• Continuar fent feina amb les distintes administracions per tal de poder agilitzar i facilitar els tràmits i permisos per tal de dur a terme esdeveniment en espais singulars.

Menorca Filming• Menorca es un plató a l’aire lliure, per

tant, continuar fent feina amb les distintes administracions que afecten a indrets i espais de Menorca, per tal de poder facilitar i agilitzar els tràmits i permisos, perquè puguin tenir lloc.

• Ampliar i difondre el catàleg de localitzacions.

• Continuar fent feina conjunta amb el sector privat audiovisual, sector turístic i de transport marítim especialment, per tal d’unir sinergies i fer més accessible el destí, optimitzar costos i per tant, més atractiu per a les productores.

Es treballarà de manera transversal en:

• Es potenciarà i promocionarà el turisme de creuers com un recurs turístic de gran valor i atractiu par a la nostra illa.

• S’incidirà en l’increment del turisme sènior i IMSERSO com a recurs dinamizador de l’economia de l’illa, desestacionalitzador i creador de demanda.

• S’incentivarà l‘oferta complementària i d‘allotjament situada a urbanitzacions i zones turístiques que augmenti l‘obertura en temporada baixa.

• S’impulsarà el turisme accessible conjuntament amb les administracions i privats implicats i amb la Fundació de Discapacitats de Menorca, per tal d’establir els canals adients per arribar al client final específic i per disposar de la informació necessària per donar servei.

Des de la conselleria de turisme es promouran, impulsaran, difondran, comunicaran i promocionaran esdeveniments, indrets i entorns que posicionen Menorca al món, com a destí turístic de qualitat i diferenciat.

• El Port de Maó es constituirà com a punt d’interès de referència i un producte en sí mateix, amb l’acció coordinada de tots els departaments implicats del Consell, amb les diferents administracions, amb els sector públic i privat. Per tant:

» Continuarem organitzant anualment la regata d‘elit Menorca Maxi, on la nostra illa, a dia d‘avui i en la seva

segona edició, ja ha aconseguit participar en el circuit internacional.

» Recolzar la regata d’elit Panerai de vaixells d’època.

» Recolzar la regata de Tall Ship de vaixells escola, pel maig de 2016.

» Recolzar la regata Sant Joan de creuers i les equiparables.

» Impulsar i facilitar la ruta marítima de visita al patrimoni del Port de Maó.

» Impulsar i dur a terme activitats i esdeveniments singulars al Llatzaret de Maó, incrementar el règim de visites per a residents i turistes, i promocionar l’indret com a element diferenciador de Menorca i del Port de Maó, a més de ser un element dinamitzador de l’economia.

• S’estudiaran nous camins de creació i promoció de producte turístic, juntament amb els ajuntaments, com ara:

» La Xarxa de Turisme Industrial de Menorca, sol·licitant l’adhesió a la Red de Turismo Industrial (RETI).

» La Xarxa de Palaus.

Page 21: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

ECONOMIA

40 41

Propostes per tal de millorar el destí turistic

Quant a l’ordenació i la normativa turística.

• Continuarem amb la revisió normativa i la seva adaptació a les necessitats de Menorca.

• Continuarem estudiant noves figures de negoci en funció de la demanda del sector turístic i empresarial de Menorca i d’acord amb les línies polítiques traçades de posicionament, estructuració de producte i promoció de Menorca com a destí turístic diferenciat.

• Es crearan els fòrums interadministratius necessaris per a sotmetre, conjuntament, a estudi previ, els projectes que es vegin afectats per la Llei 8/2012, per tal de continuar agilitzant els processos, i que es constitueixi en finestreta única.

• Es promourà la redacció dels PIAT (Pla Intervenció d’Àmbits Turístics), conjuntament amb els ajuntaments i amb el sector turístic, i coordinat amb la revisió del PTI.

• S‘impulsaran plans de modernització turística, amb una feina prèvia d’escoltar al sector turístic i empresarial.

• S’impulsaran plans d’inspecció insulars, per tal de coordinar la informació dels diferents

registres de les administracions.

• Impulsar el registre d’activitats classificades insulars.

Quant a les urbanitzacions i zones d’afluència turística.

• Es promourà un nou Pla de Millora d‘Urbanitzacions i Zones d’Afluència Turística en funció de les necessitats detectades pel Consell Insular, de les demandes del municipi o de les demandes del sector turístic. Aquest Pla valorarà de manera molt important la col·laboració públic-privada.

• Impulsar la millora, recuperació i rehabilitació d’elements etnològics a les zones turístiques per tal de recuperar identitat.

• Impulsar l’ús de materials tradicionals de Menorca en les millores i reformes de les zones turístiques.

• S’impulsarà, conjuntament amb els ajuntaments, un programa de dinamització de les zones turístiques en temporada baixa i/o en funció de les circumstancies.

• S’impulsarà transversalment amb els departaments i administracions implicades la millora i ordenació de la senyalització

ECONOMIA

Page 22: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

42 43

ECONOMIA

tant pública com privada, evitant els punts negres amb elements en mal estat o duplicats.

Quant a les accions per potenciar la formació:

• S’impulsarà de manera transversal la formació en la branca de turisme.

• S’impulsarà de manera transversal la formació a centres que fomentin l‘especialització dels professionals del sector, tot d’acord amb les necessitats de professionals de les 6 submarques.

• S’impulsarà i promourà la incorporació d’assignatures d’àmbit turístic dins dels currículums dels centres educatius.

Quant a la campanya de conscienciació proturisme:

• Continuarem treballant, conjuntament amb la resta d‘administracions, centres educatius, agents socials, sector privat…amb la finalitat d’apropar i donar a conèixer la indústria turística a la societat i d’incidir en la importància del turisme per a Menorca.

Quant a la competència d’Oficines d’informació Turística que ostenta el Consell Insular de Menorca:

• Crearem la Xarxa d’Oficines d’Informació

Turística, que podran ser tant de caràcter públic com privat. Amb la potenciació d’aquesta xarxa, continuarem reforçant la promoció interna que es fa de l’illa dirigida a aquell públic que ens visita habitualment, dinamitzarem els centres culturals i lúdics, i donarem a conèixer activitats complementàries al sol i platja que componen la nostra diferenciació.

• S’incorporaran sistemes d‘informació online a les oficines amb la finalitat de millorar la interacció del visitant en destí.

Quant a acreditació de qualitat.

• Es continuarà impulsant l‘acreditació de qualitat Sicted, és a dir, continuar treballant en la qualitat en tota la destinació turística, no únicament en establiments turístics, sinó en tots els elements que formen part de l’experiència del turista, siguin empreses, centres culturals, transport, oficines d’informació, etc...

Quan a promoció i comunicació turística: 

• Menorca ha estat treballant per impulsar aquesta nova definició de l’illa per comunicar-la i fer-la arribar als potencials turistes. En aquest sentit, seguirem reforçant el posicionament de Menorca als mercats emissors per augmentar l’arribada de turistes en temporada baixa i mitja.

• Mantindrem i ampliarem els contactes /relacions amb les OET’s com a canals de comunicació del nostre missatge i per afavorir la cooperació amb l’organització de “Fam Trips” i “Press Trips” per tal d‘aconseguir que les campanyes de comunicació, dissenyades dins cada una de les actuacions, tenguin l’impacte desitjat i els resultats previstos.

• Augmentar la presència de Menorca a les xarxes socials

• Augmentar les visites i millorar la rellevància dels continguts de la web: www.menorca.es

• Donar continuïtat al projecte Ambaixadors.

• Es continuarà promocionant els mercats tradicionals internacionals com són el britànic, alemany o italià, per tal de continuar amb el creixement d’arribada de passatgers.

• Es continuarà promocionant els nous mercats com el francès, els nòrdics o els dels països de l’est, els quals són i seran, part molt important en la lluita contra l’estacionalitat.

• Es continuarà treballant en la promoció per continuar amb el creixement del mercat nacional.

Quant a les accions promocionals que incideixen directament en l’increment de la connectivitat:

• Amb la feina de promoció als mercats d’origen s’està generant i es generarà en major mida, una demanda que va creixent i que està donant com a resultat una millora de la connectivitat en temporada baixa i mitja, i que sense dubte millorarà gradualment any rere any.

• Es continuarà amb la coordinació i feina conjunta de les companyies aèries amb els TTOO i el sector turístic i empresarial de Menorca i el Consell Insular de Menorca amb la finalitat d’unir sinergies.

• Es continuarà amb la col·laboració amb les companyies aèries a la fi d’augmentar determinades rutes aèries directes, o la creació de noves.

• Es continuarà treballant en el Comitè de Rutes Aèries.

AGRICULTURA I RAMADERIA

El sector agrari és un sector estratègic en l’economia de Menorca i a més, té un paper fonamental en la custòdia del territori i en el manteniment del paisatge.

Page 23: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

44 45

ECONOMIA

44 45

L’economia i el medi ambient van indissolublement units, i donen nom al concepte de desenvolupament sostenible, el sector agrari gestiona més del 70% del territori de Menorca, i té un paper important en l’equilibri socioeconòmic i territorial de l’illa de Menorca.

A més, l’agricultura no es limita a produir béns, aliments i matèries, l’agricultura també genera béns públics de caràcter social, com la protecció del patrimoni cultural i etnològic, o com el caràcter ambiental, com a suport d’hàbitats, protecció de la biodiversitat o manteniment de paisatges.

Així doncs, el sector agrari de Menorca, té una importància fonamental des del punt de vista ambiental, i constitueix un suport eficaç per als ecosistemes.

Per tant, el sector agrari és una prioritat, no solament per les raons exposades, sinó també perquè constitueix un suport a un sector turístic, aportant valor a la naturalesa, que no es podria desenvolupar sobre la base de l’abandó del territori.

Per tots aquests motius, des del Partit Popular, juntament amb les entitats agràries més representatives, hem estudiat iniciatives i propostes que pretenen millorar el sector agrari de Menorca, la rendibilitat de les empreses agràries, la diversificació, la comercialització, la millora genètica i la millora d’instal·lacions

i infraestructures, són línies de treball que proposem impulsar al costat dels agricultors i ramaders de la illa. I aconseguir dedicar tots els esforços possibles per comptar amb un sector agrari competitiu, modern i viable.

RENDIBILITAT EMPRESES AGRÀRIES• Mitjançant el desenvolupament de la

Llei Agrària, impulsarem conjuntament amb el Govern Balear, l’impuls econòmic necessari que fomenti el reconeixement de la insularitat, la millora de les estructures agràries i la veritable qualitat de vida de les zones rurals, mitjançant la valorització dels productes locals i la diversificació d’activitats.

MILLORA GENÈTICA• Seguirem recolzant i millorant els programes

de millora genètica de la nostra cabanya.

CONTRACTE AGRARI RESERVA BIOSFERA• Implementarem noves mesures encaminades

a la millora dels recursos hídrics, la recuperació d’elements tradicionals.

• Foment de les energies renovables, com a complement a la renda agrària i exponent de la sostenibilitat.

SECTOR EQUÍ• Seguirem desenvolupant i millorant el pla de

suport al sector equí, amb noves mesures per a la millora de la rendibilitat del sector.

Page 24: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

46 47

ECONOMIA

• Impulsarem un pla de promoció, divulgació i comunicació per donar a conèixer Menorca com a destinació Equina.

• Potenciarem la millora de les infraestructures per a la celebració de campionats i concursos.

• Potenciarem i millorarem la divulgació dels esdeveniments, campionats i concursos de caràcter nacional i regional.

• Treballarem conjuntament amb el Govern Balear per a la cerca de línies de suport per la millora de les instal·lacions en finques.

• Seguirem apostant, a través de la col·laboració amb les associacions, en la millora de la formació del sector per a la preparació de concursos morfològics.

COMERCIALITZACIÓ• Seguirem recolzant fortament la

col·laboració amb la Denominació d’Origen del Formatge Maó Menorca, per a la millora constant de la comercialització, la promoció i la cerca de nous mercats.

• Apostarem per incrementar la presència del Vi de la Terra Illa de Menorca als mercats nacionals i internacionals, i consolidar la seva producció, venda i qualificació.

• Seguirem desenvolupant els plans de suport dels diferents productes més

representatius de Menorca.

• Seguirem apostant per la millora de la comercialització de les nostres cooperatives agrícoles i ramaderes, mitjançant línies de promoció i de suport a la comercialització dels productes provinents dels cooperativistes.

• Treballarem conjuntament amb el Govern Balear per a la millora del transport de mercaderies i la disminució de costos.

COOPERATIVES AGRÀRIES• Impulsarem i recolzarem la millora de les

cooperatives del camp, per aconseguir la seva viabilitat i la millora dels serveis i productes que ofereixen als seus associats, com a eina fonamental, que són per aconseguir el manteniment i rendibilitat del sector agrícola ramader.

• Seguirem recolzant la integració i la millora de l’associacionisme de les cooperatives agràries, així com les relacions entre ells que redundin en una millora de serveis i dotant de més oportunitats al sector agrari.

INFRAESTRUCTURES I ENERGIES RENOVABLES• Impulsarem el pla d’electrificació, perquè

aquelles finques que no disposin de llum, puguin optar a comptar amb un servei de subministrament energètic.

• Conjuntament amb el Govern Balear i les conselleries d’Agricultura i Energia treballarem per impulsar les infraestructures bàsiques necessàries en matèria energètica, mitjançant convocatòries de suport a la inversió.

• Seguirem apostant per la implantació de les Energies Renovables en el sector primari, mitjançant diferents convocatòries de suport a la inversió.

FORMACIÓ, JOVES I DONES• Treballarem per millorar la formació del

Centre d’Experiències Agràries de Menorca, com ho hem estat fent fins ara, perquè segueixi sent un centre de referència tant a nivell insular, regional com estatal.

• Impulsarem nous continguts complementaris, per a la millora de la formació del sector, el desenvolupament i la innovació del nostre sector primari.

• Impulsarem l’intercanvi d’experiències amb altres centres per a la millora del coneixement i l’aprenentatge en matèria agrícola i ramadera.

• Prioritzarem actuacions de formació segons la repercussió immediata sobre el creixement econòmic i l’ocupació.

• Impulsarem la incorporació dels joves agricultors al sector primari, mitjançant

l’assessorament, el coneixement i el suport en la cerca de noves ofertes d’ocupació.

• Seguirem impulsant la incorporació de les dones al camp de Menorca, a través de la formació i de les diferents línies de suport en benefici d’aquest col·lectiu prioritari.

PESCA

El sector pesquer de Menorca, depèn en gran mesura del bon estat de conservació del mar que ens envolta, per tant, es fa essencial realitzar una gestió sostenible d’aquesta activitat, que sigui garantia de viabilitat per al futur del sector pesquer.

La pesca és una activitat econòmica molt arrelada i de gran importància a Menorca, que ha representat no solament un mitjà de vida, sinó també una característica sociocultural que diferencia a l’illa de Menorca d’altres indrets.

La pesca artesanal és la més representativa i característica, tant a nivell històric com en l’actualitat, i complementa aquesta activitat la pesca d’arrossegament i altres modalitats minoritàries.

Per garantir i potenciar l’activitat pesquera de Menorca, es fa necessari incorporar una sèrie de mesures perquè aquesta activitat resulti una activitat rendible, duradora i respectuosa amb el medi ambient.

Page 25: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

48 49

ECONOMIA

• Redactarem i engegarem, al costat del sector i per al sector, el primer pla estratègic de desenvolupament sostenible del sector pesquer de Menorca.

• Treballarem i impulsarem la creació del primer GDP (Grup de Desenvolupament Pesquer de Menorca) perquè el sector pugui disposar dels suficients recursos, que generin noves activitats, reconvertir i millorar altres i desenvolupar inversions necessàries que facin viable el sector.

• Treballarem per incorporar i incrementar la superfície d’Àrees Marines Protegides i la creació d’una xarxa d’àrees marines, suficients per assegurar el bon estat de salut dels caladors i pesqueres de les aigües de Menorca.

• Incentivarem la incorporació al sector de joves pescadors per promoure el relleu generacional.

• Incrementarem els estudis científics, en coordinació amb les administracions i instituts especialitzats, encaminats a una millor gestió de la pesca i la sostenibilitat de les pesqueres.

• Millorarem i seguirem fomentant la comercialització del nostre producte.

• Impulsarem el creixement blau, que implica

la cerca de desenvolupament i creixement econòmic, recolzant a les petites empreses per a la generació de noves ocupacions en el sector marítim pesquer.

• Impulsarem la creació del primer CENTRE TECNOLÒGIC del MAR per promoure la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica encaminada a la millora del món del mar.

• Promourem i generarem, conjuntament amb altres administracions, el posicionament de Menorca com un referent en el desenvolupament de projectes d’interès marí, d’estímul a l’economia, la innovació i el creixement sostenible de sectors depenents del mateix.

INDÚSTRIA, COMERÇ I ARTESANIA

INDÚSTRIALa indústria és una de les activitats tradicionals de Menorca, d’equilibri econòmic dels diferents sectors productius de Menorca.

És imprescindible que des de l’administració se segueixi recolzant als sectors que generen activitat econòmica i llocs de feina.

El nostre objectiu és seguir treballant per aconseguir la diversificació de l’economia menorquina, on el turisme, la indústria,

Page 26: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

50 51

ECONOMIA

l’artesania, el comerç, juntament amb el camp, siguin els diferents motors econòmics de la nostra illa.

• Seguirem recolzant al sector industrial amb els plans sectorials de COMERCIALITZACIÓ i PROMOCIÓ.

• Apostarem pel manteniment de programes d’internacionalització a través de l’institut ICEX per a l’exportació i internacionalització del nostre sector industrial.

• Seguirem treballant amb les patronals i amb les diferents associacions que representen a la indústria de Menorca, per seguir enfortint les estratègies en la millora de la competitivitat i productivitat del sector.

• Promourem la internacionalització del sector industrial de Menorca, conjuntament amb les patronals i associacions, per a la millora de les exportacions, els plans de negoci internacionals, i la millora de les ajudes a l’exportació.

• Impulsarem acords amb les patronals per afavorir i enfortir l’assessorament que reben les noves empreses, donant suport en tot el procés de creació d’inversió i de nova activitat de negoci.

• Incrementar el nombre d’empreses, el model de les quals de negoci, estigui alineat amb el

procés d’internacionalització, per a la millora de l’exportació, l’increment del seu volum de negoci, i posicionar la imatge de Menorca en l’exterior.

COMERÇEl Comerç és un important sector de l’economia de Menorca, de generació d’ocupació i vertebrador de les activitats econòmiques dels nostres nuclis urbans, i un sector en connexió amb el sector turístic i emprenedor.

Durant l’any 2014, el Partit Popular de Menorca va impulsar el pla de suport i dinamització del comerç conjuntament amb l’associació de comerciants de Menorca, tots els ajuntaments de l’illa, i el propi sector; on es recollien accions i mesures impulsades tant des dels comerciants, ajuntaments i de la pròpia associació.

• Seguirem impulsant els plans de dinamització dels centres urbans de Menorca, conjuntament amb el sector i els ajuntaments de l’illa. Promourem noves campanyes sectorials de divulgació i consum dels nostres productes.

• Recolzarem a les associacions per a l’execució d’accions formatives al petit comerç.

• Treballarem conjuntament amb el Govern Balear per a la millora de les línies de suport financer.

ARTESANIAImpulsarem l’artesania i el sector artesà de Menorca, perquè s’adapti a l’economia productiva i, complementi, la diversificació dels sectors productius i econòmics de l’illa, aportant valor afegit (disseny, innovació, art) i obtinguin el reconeixement professional merescut:

• Seguirem impulsant el CENTRE D’ARTESANIA DE MENORCA perquè arribi a ser un referent per als turistes que ens visiten, un referent per als nostres artesans i un centre d’informació, assessorament i formació per als professionals de l’illa.

• Apostarem per la formació i assessorament dels artesans, creant sinergies amb l’Escola d’Art i Oficis de Menorca i el Centre d’Artesania de Menorca.

• Apostarem per la formació dels joves joiers artesans de Menorca, i seguirem recolzant els programes de formació de l’Escola d’Art i Oficis de Menorca.

• Recolzarem la professionalització i la qualitat del sector, mitjançant la col·laboració i el treball amb les associacions d’artesans de Menorca.

• Mantindrem els plans de promoció i divulgació al sector artesà de Menorca, per garantir la presència dels nostres productes artesans en les fires i als canals

de comercialització d’àmbit nacional i internacional.

• Seguirem apostant per la promoció dels joves joiers artesans de Menorca, perquè la seva presència en galeries, exposicions i esdeveniments estigui garantida.

• Seguirem recolzant la promoció de l’artesania, mitjançant els mercats artesans locals, en col·laboració amb els diferents ajuntaments de l’illa.

• Potenciarem i promourem la marca garantia de qualitat: ARTESANIA DE MENORCA.

• Seguirem promocionant i divulgant la marca garantia de qualitat: AVARCA DE MENORCA.

NOVES TECNOLOGIES

Les noves tecnologies són la base del nostre futur, i Menorca no pot quedar enrere. Al contrari Menorca té una oportunitat per obrir nous nínxols de mercat, que suposin una diversificació de la nostra economia. Menorca és una terra adequada per albergar les noves tecnologies i R+D+I, i per açò ocuparà un lloc important en la nostra agenda de treball.

Les nostres propostes són:

• Farem el seguiment del projecte

Page 27: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

52 53

ECONOMIA

“Menorca Accessible”, per tal de poder continuar avançant en la millora de les d’infraestructures de telecomunicacions.

• Treballarem per ampliar l’abast del projecte de fibra òptica de Menorca.

• Treballarem per a millorar la cobertura de la xarxa de telefonia mòbil.

• Donarem el màxim suport a la posada en marxa del Parc Bit d’Alaior.

• Impulsarem ajudes per a informatitzar els comerços per ser més competitius.

• Continuarem amb les accions de sensibilització i promoció de la implantació de les Noves Tecnologies en tots els àmbits de la societat, com ara el Pla Mes Tic Menorca.

• Aprofundirem en el concepte “Smart City” per encaminar-ho a “Smart Island”, és a dir, treballar per poder aconseguir la òptima gestió de la informació i recursos, basats en la utilització de les TIC, en benefici dels serveis que reben els ciutadans.

PROMOCIÓ LABORAL I LLUITA

CONTRA L’ATUR

Des del Partit Popular estem convençuts que la millor política social és la creació de llocs de feina per a la nostra societat, per açò impulsarem de manera prioritària mesures concretes de formació ocupacional i promoció econòmica i laboral destinades a la creació i manteniment d’empreses.

Farem un seguiment intens del PLA D’OCUPACIÓ aprovat des del Govern Balear, per assegurar que les polítiques actives d’ocupació que es duguin a terme prevegin les característiques i singularitats de cada illa, especialment pel que fa referència a Menorca.

De la mateixa manera, es treballarà per poder oferir accions de formació que puguin millorar la capacitació de les persones i preparar-les per encarar la recerca de feina amb unes millors condicions. Això pot donar-se mitjançant tallers d’ocupació, cursos de formació, entre d’altres opcions, sempre pensant amb dur a terme aquelles accions que després tenguin més possibilitat d’inserció al món laboral. D’aquí, la necessitat d’adaptar les accions a les característiques de cada illa.

Tal i com marca el Pla d’Ocupació, hem de treballar especialment aquells col·lectius d’especial sensibilitat, aturats joves, majors de 45 anys, i en definitiva, les persones en risc d’exclusió social han de ser una prioritat.

Page 28: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

54 55

teRRitoRi i medi amBient

lA SOSTeNIBIlITAT Del CANVI eN

Page 29: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

56 57

MOBILITAT I TRANSPORT AERI

MEDI AMBIENT I ENERGIA

HABITATGE

ORDENACIO DEL TERRITORI

PORTS I LITORAL

teRRitoRi i medi amBient

Page 30: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

58 59

TERRITORI I MEDI AMBIENT

MOBILITAT I TRANSPORT

Des del Partit Popular apostem per una xarxa d’infraestructures segures, modernes i integrades dins el paisatge característic de l’illa. Una xarxa de carreteres amb visió de futur, que facilitin la connexió entre els diferents municipis de Menorca i redueixin la sinistralitat en carretera.

Les infraestructures de transport terrestre juguen un paper fonamental en el desenvolupament social i econòmic d’una societat, pels seus efectes tant directes com indirectes en tots els àmbits. Faciliten i milloren el transport de productes que, en un territori insular, pren major importància, i ajuden a la vertebració del territori, aconseguint reduir els costos de producció, emmagatzematge i distribució de les empreses menorquines, fet que repercuteix directament en una major capacitat competitiva.

És obvi que la carretera general, així com la resta de la xarxa viària, inclosos els camins rurals necessiten d’importants inversions i millores.

Continuarem executant el conveni de carreteres signat l’any 2007 que contemplava 33 milions d’euros a invertir en la variant de Ferreries i 30 milions d’euros a invertir en la reforma de la carretera general. Vista la impossibilitat d’escometre un desdoblament de carretera

per raons econòmiques, tal i com ens vem comprometre en el darrer programa electoral, destinarem els recursos d’aquest conveni a la modernització i millora de la seguretat de la única via de caràcter estatal de Menorca.

• Tram Maó-Alaior. En fase d’execució actualment. Aquesta actuació ha estat avalada per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, que reverteix directament en el nostre teixit productiu.

• Tram Alaior-Es Mercadal. En fase de projecte actualment. Continuarem donant impuls al projecte de millora de la carretera general en aquest tram.

• Tram Es Mercadal-Ferreries. En fase de projecte actualment. Continuarem donant impuls al projecte de millora de la carretera general en aquest tram.

• Tram Ferreries-ciutadella. En fase d’execució en un curt termini. Continuarem donant impuls al projecte de millora de la carretera general en aquest tram.

CAMÍ D’EN KANE I CAMÍ DEL NORD. El Departament de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca, durant la legislatura 2011-2015, ha realitzat un acurada feina de documentació històrica, cartogràfica, tècnica, registral, cadastral, mediambiental i de definició del traçat, que ens ha permès qualificar-los com

a sistema general d’infrastructura viària entre Maó i Ciutadella, a l’aprovació definitiva de la Norma Territorial Transitòria.

Continuarem treballant, colze amb colze, amb els ajuntaments de Ferreries, Ciutadella i Es Mercadal, i també amb la societat civil de Menorca, amb l’objectiu de poder aconseguir recuperar el pas, a determinats indrets, d’aquests dos antics camins històrics.

CAMÍ DE CAVALLS. El Departament de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca, durant la legislatura 2011-2015, ha realitzat la coordinació i seguiment de tot allò relacionat amb els 185 km del Camí de Cavalls. En aquesta legislatura hem aconseguit millorar la senyalització i el manteniment, aprovar el pla d’emergències del Camí de Cavalls, aconseguir la qualificació del GR-223 i continuar amb les inversions de millora finançades per l’Estat i UE. Una feina que seguirem desenvolupant per tal de dotar el camí de tots els serveis i millores necessàries.

XARXA SECUNDÀRIA. El Departament de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca, durant la legislatura 2011-2015, ha donat impuls a la millora de gran part de les carreteres i vies que conformen la xarxa secundària de carreteres de Menorca. Seguirem fent feina en aquesta línea, segons disponibilitats pressupostàries, per tal de donar solucions a aquelles actuacions més

demandades com són, entre d’altres:

• Execució del projecte de millora de la carretera Me-18 entre Es Migjorn i Sant Tomas incloent la inserció d’un carril bici entre ambdues poblacions per a millorar la connectivitat dels dos nuclis urbans.

• • Redacció de projecte i millora de la

carretera de Cala en Blanes fins a Ciutadella incloent la inserció d’un carril bici entre ambdues poblacions per a millorar la connectivitat dels dos nuclis urbans.

• • Redacció de projecte i millora de la

carretera de Son Bou a Alaior incloent la inserció d’un carril bici entre ambdues poblacions per a millorar la connectivitat dels dos nuclis urbans.

• • Redacció de projecte i millora de la

carretera Me-18 entre Es Migjorn i Es Mercadal incloent la inserció d’un carril bici entre ambdues poblacions per a millorar la connectivitat dels dos nuclis urbans.

CAMINS RURALS. El Departament de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca, durant la legislatura 2011-2015, ha donat impuls a la millora dels camins rurals de Menorca, on cal destacar actuacions coordinades amb el voluntariat als camins de llumena, de la reina, vell de fornells, tornadell, marcona i son patrici, entre d’altres.

Page 31: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

60 61

TERRITORI I MEDI AMBIENT

Continuarem treballant per millorar la gran xarxa de camins rurals que hi ha a Menorca i finalitzar les tasques relatives a l’estudi de l’inventari dels camins públics de Menorca amb la col·laboració dels ajuntaments de l’illa. La voluntat del CIMe és la d’aconseguir una xarxa perquè, residents i visitants puguin gaudir de connexions suficients per a triangular rutes, i per tant, poder fer excursions que, passant per diferents camins de qualitat ambiental, els permeti retornar als punts on els hagin deixat els seus respectius mitjans de transport.

ESTACIÓ DE BUS DE CIUTADELLA. El Departament de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca, durant la legislatura 2011-2015, ha donat impuls a la construcció de l’estació de bus de Ciutadella, amb la firma del corresponent conveni de col·laboració amb l’Ajuntamen, en matèria de transports i mobilitat, per fer possible el finançament i suport en relació amb aquesta important infraestructura insular.

Continuarem treballant per aconseguir finalitzar aquesta històrica reivindicació del poble de Ciutadella, i sol·licitarem el suport del Govern de les Illes Balears.

TRANSPORT AERI I MARÍTIM. El Departament de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca, durant la legislatura 2011-2015, ha treballat de manera transversal amb la resta de departaments del Consell Insular de Menorca,

especialment amb la conselleria de Turisme, per tal de fomentar l’increment de connexions i de vols amb Menorca. L’any 2012 es va posar en marxa l’Obligació de Servei Públic de la ruta entre Maó i Madrid.

S’està treballant amb el Govern per a la implantació d’una tarifa plana i universal en la OSP entre illes. Aquest ha estat el mandat de l’obertura de noves connexions com Rússia, França o Portugal.

El transport aeri segueix sent un repte per Menorca, que des de l’administració, també s’està focalitzant a través de contactes amb turoperadors i companyies aèries, posant en valor el destí amb totes les seves possibilitats.

Per tant,

• Seguirem treballant en un front comú amb agents socials, patronals i representants dels diferents sectors involucrats en el transport aeri per seguir buscant solucions a un problema endèmic per a la societat menorquina.

• Treballarem al costat del Govern Balear per millorar la declaració de Servei Públic del transport aeri interinsular.

• Seguirem convocant el Comitè de Rutes, com a organisme imprescindible per a la cerca de noves rutes i noves connexions

amb països emissors de turistes, amb especial incidència en temporada mitja i baixa, d’octubre a maig.

• Seguirem treballant per la implantació d’un nou model de tarifes com per exemple la tarifa única i universal per als vols entreilles per tot tipus d’usuari.

• Treballarem amb companyies aèries nacionals i estrangeres per arribar a acords per poder augmentar les freqüències i rutes que permetin incrementar l’arribada de turistes i l’abaratiment dels costos.

• Treballarem juntament amb l’Administració Autonòmica i Estatal per abordar la cogestió dels aeroports de les Illes Balears.

• Instarem al Govern Balear a millorar les condicions del transport marítim com a instrument de potenciació econòmica de Menorca.

TRANSPORT PÚBLIC. El transport públic és un mitjà imprescindible i irrenunciable a Menorca. Per un territori insular com Menorca, on les distàncies són curtes, però on existeixen nombroses urbanitzacions i nuclis rurals, és necessari comptar amb un servei de transport amb capacitat per arribar al màxim de població possible. És important comptar amb un transport públic de qualitat, amb horaris flexibles i adaptats a les necessitats dels

seus usuaris, per fer de Menorca una illa més sostenible, però també, per fer del transport públic, un servei més modern i òptim.

El Departament de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca, durant la legislatura 2011-2015, ha realitzat un gran esforç per poder pagar les quantitats endarrerides a les empreses del sector del transport terrestre de passatgers, reorganitzant els serveis amb noves freqüències i consolidant els serveis de bus nit, jaleo bus, entre d’altres.

Continuarem treballant per aconseguir consolidar el nou sistema analògic de seguiment del servei de transport públic regular per poder tenir les dades en temps real dels vehicles de transport que operen a l’illa de Menorca.

Establir el “sistema tarifari integrat” pel servei de transport públic regular: poder anar d’una banda a l’altre de l’illa pagant a l’inici del primer trajecte i no haver de tornar a pagar, si es fan transbords pel camí.

Racionalitzar els abonaments actuals i crear nous perfils d’usuaris per fidelitzar el transport públic a l’illa de Menorca.

PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES DE MENORCA. El Departament de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca, durant la legislatura 2011-2015, ha portat a terme una revisió completa del Pla Director Sectorial de

Page 32: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

62 63

TERRITORI I MEDI AMBIENT

Carreteres, aprovat inicialment l’any 2010.

L’objectiu ha estat el de tramitar una adaptació del mateix amb la voluntat d’actualitzar-lo a paràmetres més sostenibles, així com reduir la creació de noves carreteres a la xarxa viària insular amb la voluntat de reduir el consum de territori.

D’altra banda, aquest pla buscarà dotar a Ciutadella de vies alternatives per a la seva connexió en cas de tall de la carretera general.

Aquest pla sectorial de carreteres vetllarà per implementar carrils bici en tota la xarxa viària insular, millorant la circulació més fràgil, i al seu torn, dotarà les nostres xarxes viàries de major potencial turístic. Cal destacar que, els carrils bici, integraran de forma més segura totes les rutes cicloturístiques, un projecte que dóna continuïtat a un dels objectius del PP durant aquesta legislatura, amb la creació de 21,5 km de carril bici en diferents carreteres de Menorca.

HABITATGE. Seguirem defensant l’accés a un habitatge digne amb preus assequibles tant per al lloguer com per a la compra. En aquest sentit, el Consell Insular seguirà treballant, conjuntament amb els ajuntaments de Menorca, amb el Govern Balear, a través de l’Institut Balear de l’Habitatge, per tal de promocionar l’accés a l’habitatge, sobretot entre els joves i les persones amb menys recursos. L’objectiu és el de fomentar la creació de nous habitatges de

protecció oficial, i seguir donant facilitats per accedir als existents. Una política d’habitatge adreçada a les persones i en especial a aquells col·lectius que més dificultats tenen, com són les persones dependents o discapacitats. Posarem també les eines per tal d’ajudar en aquests col·lectius, i a la seva emancipació i autonomia.

AIGUA, ENERGIA I RESIDUS

L’aigua és un element bàsic per a la vida i fonamental per a l’activitat econòmica. Hem de portar a la pràctica, polítiques que millorin la gestió de l’aigua a Menorca, que millorin les condicions dels nostres aqüífers i la utilització d’una forma racional de l’aigua.

El canvi climàtic i la dependència dels combustibles fòssils és una realitat, que les societats illenques, hem d’afrontar amb el desenvolupament de polítiques actives, i compatibilitzar les reduccions d’emissions d’efecte hivernacle, amb el desenvolupament i la millora de la nostra economia.

La gestió integral dels residus sòlids, permet reduir els impactes ambientals, per a això hem d’implicar-nos en el desenvolupament d’una gestió moderna de maneig de residus.

Page 33: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

64 65

TERRITORI I MEDI AMBIENT

Per això, el Partit Popular es compromet a impulsar un canvi en la forma de tractar els nostres residus a l’illa de Menorca, això significa promoure la prevenció en la generació de residus i fomentar, la seva reducció i reciclatge, a més d’adequar i modernitzar la gestió dels residus a Menorca.

• Impulsarem diferents mesures per a la millora de l’estat de les masses d’aigua.

• Seguirem impulsant, mitjançant el Contracte Agrari Reserva de Biosfera, la millora de recollida d’aigües pluvials, la recuperació d’elements etnològics i l’aprofitament de les aigües superficials i de vessament.

• Impulsarem l’organització de les jornades anuals sobre l’Aigua.

• Engegarem el pla de millora i condicions dels torrents de Menorca, i la gestió eficaç dels mateixos, assegurant la millora de la gestió de l’aigua.

• Impulsarem, conjuntament amb tots els ajuntaments de l’illa, del Consorci de l’Aigua de Menorca, una gestió global i eficaç de les nostres reserves d’aigua.

• Treballarem conjuntament amb ajuntaments i Govern Balear per engegar un pla de millores a les xarxes de distribució de residuals.

• Treballarem conjuntament amb els ajuntaments per aconseguir que adaptin les seves tarifes de cara a incentivar l’estalvi d’aigua.

• Seguirem prioritzant, conjuntament amb el Govern Balear, la implantació i l’ús de les energies renovables.

• Fomentarem el desplegament de les energies netes en el sector del transport, tant públic com privat i crearem al costat del Govern Balear les condicions per al seu desenvolupament.

• Seguirem treballant conjuntament amb el Govern Balear perquè la xarxa i el subministrament de gas sigui una realitat a Menorca.

• Impulsarem i seguirem treballant perquè les infraestructures de mobilitat elèctrica, comptin amb les condicions i finançament necessaris per a la seva posada en marxa.

• Seguirem treballant conjuntament amb el Govern Balear perquè els diferents sectors i les diferents administracions de Menorca, puguin beneficiar-se d’ajudes, per engegar noves instal·lacions renovables, que generin una major eficiència energètica a empreses i administracions.

• Recolzarem i finançarem la posada en marxa del Gestor Energètic en tots i cadascun dels ajuntaments de l’illa, per aconseguir l’eficiència i la gestió adequada en totes les instal·lacions elèctriques públiques de Menorca.

• Seguirem potenciant la recollida selectiva en origen.

MEDI AMBIENT

RESERVA DE BIOSFERA

La UNESCO va declarar Menorca com a Reserva de Biosfera el 8 d’octubre de 1993, amb un govern del Partit Popular i des de llavors hem lluitat per mantenir aquest atribut tan propi i diferenciat.

El desenvolupament sostenible de l’illa de Menorca, és el nostre objectiu i alhora, ha de ser l’eix central de totes aquelles actuacions que duguem a terme, que propiciïn la conservació del medi ambient, l’impuls a l’economia, l’activitat turística i la qualitat de vida de tots els menorquins.

Hem d’aconseguir aprofitar totes les oportunitats que ens ofereix la declaració de Reserva de Biosfera, no solament per garantir la conservació del medi, sinó com un impuls de tots els sectors d’una forma transversal.

Hem de recolzar i potenciar totes les iniciatives que neixen al voltant de la Reserva de Biosfera i que ens ajuden a millorar la nostra societat, la nostra economia, el nostre medi ambient i, en definitiva, garantir un desenvolupament sostenible de Menorca.

• Redactarem i engegarem el primer Programa de Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca.

• Seguirem impulsant i donant valor al patrimoni geològic de Menorca.

• Incorporarem les ajudes necessàries per a la implantació de nous serveis i productes encaminats a la generació d’activitat turística i econòmica.

• Impulsarem la posada en valor del nostre patrimoni del fons Marí, mitjançant el suport a iniciatives concretes, per a la millora de la seva conservació i la generació de nous productes i serveis.

• Proposarem la posada en marxa d’un nou programa europeu LIFE MARÍ, amb l’objectiu de millorar la gestió dels recursos marins de Menorca.

• Seguirem millorant les relacions i col·laboracions amb les institucions

Page 34: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

66 67

TERRITORI I MEDI AMBIENT

d’àmbit nacional i internacional (Institut Oceanogràfic d’Espanya, Comitè MaB Espanya, UNESCO) per seguir treballant d’una manera decidida en benefici del desenvolupament sostenible i el canvi climàtic.

• Seguirem treballant en l’enfortiment de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera, Illes i Zones Costaneres de la UNESCO, per millorar les polítiques encaminades a la lluita contra el canvi climàtic i a favor del desenvolupament sostenible.

• Seguirem treballant i col·laborant activament amb les diferents organitzacions de defensa del medi ambient de Menorca, i amb la comunitat científica de Menorca, actors claus en el seguiment i estat de la Reserva de Biosfera.

CAÇA

• Seguirem desenvolupant la competència de caça amb una gestió eficaç, amb el compromís d’incrementar les persones necessàries per desplegar totalment les competències de caça.

• Seguirem col·laborant amb les associacions de caçadors, i proposarem la gestió de vedats a través de les associacions.

• Desenvoluparem les ordres i reglaments de

la Llei de Caça, proposant al Consell de Caça nous reglaments i ordres, per millorar la caça sostenible.

• Actualitzarem la planimetria dels vedats de l’illa de Menorca.

• Seguirem apostant per la simplificació de tràmits i incrementarem els tràmits telemàtics, per a la millora de la gestió de les competències de caça.

• Seguirem revaloritzant les pràctiques en els camps d’entrenament.

• Fomentarem i recolzarem els campionats, concursos i activitats, com a mitjà de divulgació, participació i col·laboració de les nostres costums.

ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Al llarg de tots els temps, la població de Menorca ha utilitzat i gestionat el territori insular d’una manera responsable i exemplar. Amb respecte, enginy i esforç de moltes generacions, Menorca compta actualment amb un patrimoni natural i històric i unes unitats de paisatge, tant rural com urbà, admirables, admirades i sobretot d’incalculable valor.

L’elaboració i recent aprovació definitiva de la Norma Territorial Transitòria (NTT) ha suscitat

Page 35: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

68 69

TERRITORI I MEDI AMBIENT

un gran consens social, han estat moltes les associacions, col·lectius i ciutadans particulars que han presentat propostes i suggeriments en les fases de participació i informació públiques, i la gran majoria han mostrat públicament la seva satisfacció amb el resultat d’aquesta regulació que, de manera temporal i transitòria, millora, corregeix i adapta el Pla Territorial Insular a la realitat soci-econòmica de Menorca actual, mentre es redacta i s’aprova definitivament la reglamentària i necessària revisió d’aquest pla de 2003.

La NTT reforça tant els objectius de preservació del territori, del paisatge i dels valors naturals que tots apreciem, necessitem i desitgem conservar i que fan a Menorca mereixedora del títol Reserva de Biosfera i d’una adequada gestió dels hàbitats, espècies i patrimonis protegits d’acord amb les directives de la Unió Europea, com els d’afavorir i facilitar la continuïtat, la viabilitat i el manteniment de les explotacions agràries, així com la seva modernització.

Aquests objectius es podran aconseguir mitjançant una gestió i aplicació eficients de la nova legislació agrària i de les normes d’ordenació territorial, urbanística i de medi ambient per realitzar el manteniment, la conservació, ampliació i millores de les construccions i edificis existents, poder realitzar, si escau, determinats canvis d’ús i/o nous usos, per millorar l’habitabilitat, la gestió i/o

el desenvolupament de les activitats pròpies i complementàries del desenvolupament rural i de les explotacions agràries.

Així mateix, d’acord amb la legislació vigent, les normes territorials i urbanístiques preveuen, i els gestors públics han d’actuar activament per a la seva aplicació, que els sòls i construccions delimitats coneguts com a nuclis rurals s’integrin en la legalitat, disposin d’uns serveis bàsics mínims i de les infraestructures necessàries perquè, entre altres coses, no contaminin el sòl ni els aqüífers.

També es contempla la possibilitat d’incorporar a la legalitat determinades construccions i edificis existents en sòl rústic que, malgrat no disposar de llicència municipal, no han estat perseguits pels mitjans legals en el termini establert i per tant, actualment ja no poden ser objecte d’expedient de disciplina urbanística.

La seva incorporació al planejament general vigent exigeix suportar els costos que això comporti, i que l’ingressat en les arques municipals per aquests conceptes, reverteixi en finalitats d’utilitat pública i ambientals.

Finalment mereix un esment singular la revisió de les Àrees de Reconversió Territorial fixades en el Pla Territorial Insular de 2003, modificat en 2006. Després de 12 anys de vigència resulta evident que la planificació d’aquestes àrees resulta clarament inadequada, que la seva

gestió urbanística és, de fet, impracticable, i que són el resultat de decisions polítiques òrfenes d’avaluacions tècniques, econòmiques i ambientals exigibles de la necessària motivació cas a cas, que les justifiquin, i sense capacitat per oferir productes residencials i/o turístics adequats a l’evolució de la demanda dels productes turístics, residencials i de serveis que es requereixen.

A més de la seva ineficàcia per a les activitats econòmiques i l’ocupació en els seus àmbits, han produït, en alguns casos, judicialitzacions, responsabilitats econòmiques milionàries i conseqüències molt greus per al funcionament i l’adequat exercici de les competències del Consell i d’alguns ajuntaments.

La revisió del Pla Territorial Insular que proposem persegueix:

A. Integrar el contingut de la Norma Territorial Transitòria de manera definitiva en l’ordenació insular. Per tant:

I. Incentivar el manteniment, recuperació i posada en valor dels edificis en sòl rústic, amb especial atenció a la rendibilitat de les explotacions agràries.

II. Autoritzar l’ús residencial en edificis existents en sòl rústic, tant si té explotació agrícola com no, i sense que suposi noves parcel·lacions.

III. Autoritzar la construcció d’un habitatge annexa a una explotació agrícola nova o existent, condicionat a uns requisits de VIABILITAT ECONÒMICA PER A la GENERACIÓ D’UNA DETERMINADA RENDA MÍNIMA i de parcel·la mínima.

IV. Permetre increments reduïts de volums en edificis existents, sempre que es mantingui la tipologia tradicional, quan es realitzen inversions de rehabilitació i modernització, fins i tot sense ús agrícola.

V. Autoritzar nous usos per a l’oferta d’activitats complementàries al sector primari i/o complementàries turístiques en edificacions existents.

VI. Afavorir la regularització dels nuclis rurals, facilitant que ho siguin sobre la base de la situació preexistent d’acord amb el que aprovi cada municipi.

VII. Acordar mitjançant el planejament municipal les propostes de desenvolupament a les àrees de transició en nuclis tradicionals i en nuclis turístics.

VIII. Incentivar la modernització i reconversió d’edificis situats en zones turístiques i que han quedat obsolets per evitar que els blocs o complexos d’apartaments turístics, hotels-apartaments o hotels antics, que no van ser modernitzats i resulten difícils

Page 36: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

70 71

TERRITORI I MEDI AMBIENT

de comercialitzar pel tipus de producte, s’abandonin i degradin les zones turístiques i l’entorn.

IX. Establir com a ús admès i susceptible per tant de llicència directa aquells que són necessaris per a totes les activitats principals i complementàries del sector primari, de manera que les explotacions agrícoles puguin resultar rendibles i eficients, dignificant amb això el treball de les persones i famílies agricultores i ramaderes.

X. Admetre la possibilitat d’ampliació de regadius.

XI. Permetre el canvi d’ús turístic a residencial, condicionat, entre altres requisits, a uns paràmetres de qualitat i ràtios de superfície mínima per plaça.

XII. Fomentar i impulsar els nous equipaments com a elements que incideixin en la desestacionalització de la temporada turística i la dinamització de l’economia i l’ocupació.

B. Fomentar un ús racional del territori: Entre altres actuacions a aquest efecte, revisar les densitats urbanes previstes en el PTI per a noves àrees de creixement urbà, amb l’objectiu d’afavorir un consum més eficient del sòl al mateix temps que una incidència favorable per a la contenció del

cost dels habitatges.

C. Adaptar el desenvolupament i aplicació de la normativa autonòmica a la realitat territorial i econòmica de Menorca per conservar els valors del nostre patrimoni natural i històric, així com la singularitat de la nostra illa, alhora que faciliten el seu desenvolupament econòmic, inversor, modernitzador i les activitats sectorials agràries i de pesca, industrials, turístiques i de serveis i de construcció i obres públiques.

D. Continuar impulsant la transparència, l’administració digital i la simplificació dels procediments administratius i els terminis:

• Eliminar l’excessiva càrrega de subjectivitat en tots els paràmetres i matrius, a fi d’atorgar més seguretat jurídica i evitar indefensió.

• Agilitar i simplificar tots els tràmits.

• Facilitar tota la informació necessària perquè la relació dels professionals i ciutadans amb les administracions responsables en matèria d’ordenació territorial i urbanisme resulti àgil i transparent.

• Fixar com un dret dels ciutadans concret i concís en el Reglament de

desenvolupament de la LOUS, rebre a l’inici del procediment un informe sobre viabilitat del seu projecte, amb una aportació mínima d’informació inicial amb la finalitat que els ciutadans i els professionals percebin que l’obligació de l’administració és precisament facilitar-los la seva labor, evitant si escau, des del principi, la realització de tràmits i el suport de costos si el projecte no és viable.

• Aprovar el reglament de desenvolupament de la LOUS propi de Menorca, de manera que aquest, suposi un codi de totes les normes vigents, facilitant així la labor de tècnics i de particulars en matèria tan complexa com la urbanística, planificadora i sancionadora.

Reforçar el paper de suport als municipis, mitjançant tècniques de cooperació i de coordinació en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme, amb les següents finalitats:

I. Aconseguir una efectiva cooperació del Consell amb els ajuntaments per a la redacció de planejament i la gestió urbanística dels municipis, amb la finalitat que les previsions del planejament puguin convertir-se en realitat, facilitant així la inversió de manera directa.

II. Treballar conjuntament amb els responsables polítics i tècnics dels municipis per fixar criteris conjunts d’interpretació intentant disminuir en la mesura del possible la diferència de criteris, millorant d’aquesta manera la seguretat jurídica.

PORTS I LITORAL

La política de Ports i Litoral té per objectiu fer possible la comunicació entreilles i amb el continent mitjançant un adequat servei de transport marítim de passatgers i mercaderies, els serveis necessaris per a les activitats que desenvolupen les embarcacions i els treballadors de pesca professional, l’adequada dotació d’instal·lacions i serveis per a les activitats d’ús i gaudi per part dels ciutadans del domini públic marítim-terrestre i de les instal·lacions portuàries i nàutic-esportives.

Criteris d’actuació:

• Procurar l’adequada dotació i millora de les instal·lacions i els serveis dels Ports de Maó, Fornells i els dos de Ciutadella per als passatgers, els pescadors professionals, els usuaris i les empreses de serveis portuaris i nàutic-esportius, els clubs nàutics i les estacions nàutiques.

Page 37: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

72 73

TERRITORI I MEDI AMBIENT

• Continuar impulsant els Ports de Ciutadella i Maó com a ports de destinació de Creuers.

• Afavorir i estimular els esports i el turisme nàutics.

• Impulsar la millora i adequació dels serveis nàutics i portuaris tant de gestió directa com indirecta a la demanda en temporades mitja i alta.

• Gestionar eficientment els punts de fondeig i amarraments necessaris especialment en els mesos de temporada alta turística.

• Aplicar sempre regles i sistemes de gestió ambiental en els usos, activitats, embarcacions i serveis portuàries i nàutic esportius.

Page 38: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

74 75

administRaCiÓDe MeNORCA

Page 39: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

76 77

TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO

AUTOGOVERN

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA  I SEGURETAT JURIDICA

CODI DEL BON GOVERN

ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

COOPERACIÓ INSTITUCIONAL

administRaCiÓ

Page 40: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

78 79

FUTUROADMINISTRACIÓ

AUTOGOVERN

Des del Partit Popular hem avançat per què el Consell Insular sigui el Govern de Menorca, que tengui  les competències que li atribueix l’Estatut d’Autonomia i el finançament adequat per a dur a terme aquestes competències.

Gràcies a la nova Llei de Finançament, aprovada durant aquesta legislatura, avui Menorca té una administració més independent i forta, però això no és suficient, hem de seguir amb la línea establerta aquest darrer mandat i treballar amb els següents àmbits:

• Traspàs de competències pendents, seguir amb les negociacions perquè la transferència de turisme arribi amb la dotació econòmica suficient per seguir el camí que el sector turístic menorquí va emprendre i que ens duu cap a la recuperació econòmica d’aquest sector tant important per l’economia de Menorca.

• Consolidar la Llei de Finançament, assegurant que el Consell tingui el finançament suficient per fer front de manera eficaç a les competències reconegudes a l’Estatut d’Autonomia, avançant en la capacitat d’autogovern.

• Desenvolupar definitivament el Règim Especial de Balears (REB),  amb l’objectiu de pal·liar els costos de la insularitat tal i com preveu l’Estatut d’Autonomia 

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I

SEGURETAT JURÍDICA

Un dels nostres principals objectius, ha estat i serà la simplificació dels tràmits administratius i l’increment de la seguretat jurídica en els actes administratius, com a elements imprescindibles per a que la iniciativa inversora privada confií en Menorca, i en les seves institucions.

La bona administració comença a cada taula, a cada expedient, i amb l’experiència dels darrers 4 anys, i un cop sanejat el Consell Insular, el principal objectiu ha de ser la reforma del seu funcionament administratiu i per això comptem amb un gran equip funcionarial.

La fulla de ruta a seguir serà:

• Elaborar un Pla de Simplificació Administrativa a tots els departaments del Consell a fi d’eliminar els tràmits innecessaris i reduir la burocràcia. CAL CANVIAR LA MENTALITAT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: TREBALLEM PER ALS CIUTADANS

• Complir i mantenir, com a prioritat absoluta, la confiança dels contractistes de l’administració en què cobraran el que els correspon en el menor període de temps possible, i en tot cas, dins els terminis establerts de pagament d’acord amb la

Llei de Morositat de les Administracions Públiques.

• Evitar la duplicitat en la gestió administrativa entre les institucions, Consells i Govern, evitant que els ciutadans no sàpiguen a quina administració adreçar-se per a l’exercici dels seus drets i obligacions.

• Garantir la seguretat jurídica a tots els ciudatans.

• Transparència en l’adjudicació dels contractes administratius, tal com venim fent aquests darrers quatre anys, i vetllar pel seu compliment sense desviacions.

• Seguir reduint els costos administratius que suporten les empreses i els particulars.

• Seguir apostant de forma decidida per la e-administració. Les modernes tecnologies de la informació són el millor aliat per simplificar els processos administratius.

• Continuar amb l’aplicació del conveni d’interoperabilitat, que permet l’intercanvi d’informació entre administracions, per evitar que el ciutadà hagi d’entregar, de forma reiterada, informació que ja ha entregat en alguna ocasió a una altra administració.

• Seguir avançant en la modificació del PTI, incloure el contingut de la Norma Territorial Transitòria en la revisió integral del Pla Territorial Insular, per eliminar tràmits innecessaris, abreujar els terminis i per oferir més transparència als ciutadans.

GESTIÓ AMB EFICIÈNCIA

Els principis que han de seguir regint la gestió de l’administració pública són, baix el nostre entendre, la racionalització de la despesa corrent, i la priorització de les inversions, amb la màxima eficiència.

La política de racionalització de la despesa que es va aplicar durant la passada legislatura, davant la situació de crisi econòmica, ha donat com a resultat un sanejament de la situació econòmica del Consell Insular de Menorca. Hem de seguir amb aquesta política d’austeritat amb la despesa corrent, cal gastar el que és necessari, l’Administració no es pot retro-alimentar.

Seguirem prioritzant les inversions i dirigint les decisions cap a aquelles inversions que siguin productives i generadores de riquesa i llocs de feina, participant així de manera activa en la reactivació econòmica de la nostra illa.

Per tot açò ens comprometem a:

Page 41: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

80 81

FUTUROADMINISTRACIÓ

• Mantenir l’actual estructura política del Consell Insular de Menorca.

• Dotar el Consell Insular de Menorca d’un cos jurídic i econòmic adequat a les nostres competències estatutàries.

• Mantenir la contenció en les despeses corrents en els apartats de:

• Despeses de publicitat, publicacions i comunicacions

• Despeses de protocol i representació

• Viatges, estades i desplaçaments

• Aperitius, dinars, regals institucionals

• Elaboració d’un pla d’estalvi energètic de l’edifici principal del Consell així com dels altres edificis propietat del Consell

• Racionalització de la política de subvencions: transformar progressivament subvencions nominatives a convocatòries públiques per donar oportunitat de concurrència a totes les entitats i persones que puguin optar a la obtenció de recursos públics per desenvolupar les seves activitats amb igualtat d’oportunitats, a excepció d’aquelles actuacions, que quedin justificades l’adjudicació directe, com poden ser algunes destinades a associacions socials.

• Prioritzarem les inversions productives i generadores de riquesa econòmica: en definitiva que generen un retorn important a la societat.

CODI DEL BON GOVERN

Durant aquesta legislatura hem fet un gran esforç perquè les administracions de Menorca estiguin avui dia sanejades. El Consell ha liquidat el deute que tenia amb els ajuntaments i amb proveïdors i ara compleix amb els terminis de pagament amb els seus contractistes. També els ajuntaments, governats pel PP, s’han posat al dia amb els seus proveïdors. L’administració està ara millor estructurada i els serveis que ofereix s’han reforçat i millorat. El Consell és una institució creïble, transparent, que genera confiança i participa amb tots els sectors, col·lectius, entitats i ciutadans de Menorca. Hem demostrat que hi ha una forma diferent de governar i que comptem amb un equip de persones amb valors i conviccions i amb ganes de fer feina per Menorca.

El nostre Compromís és de:

• Màxima dedicació 

• Honestedat

• Transparència

• Eficàcia

• Imparcialitat i objectivitat

• Responsabilitat Social Corporativa

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Un dels objectius que s’estableix com a prioritari a la nova legislatura és la definitiva implantació de l’Administració electrònica. Cal que els ciutadans, que així ho desitgin, puguin relacionar-se amb l’administració electrònicament, podent en tot moment consultar per internet els seus expedients i estar en tot moment assabentats dels avanços que es produeixin i podent tenir accés directe i en qualsevol moment i lloc als documents que en el mateix s’hi integren, les eines que ens ofereixen les TIC són esencials per acoseguir aquest objectiu.

Les propostes que prioritzarem són:

• La pàgina web del Consell ha de ser una finestra oberta als ciutadans de tota l’activitat que s’hi duu a terme, una finestra des de la que els ciutadans puguin conèixer anticipadament quin procediment és seguirà per a la tramitació de les seves peticions, i per al compliment de les seves obligacions, en el què consti tant el procediment a seguir com la documentació que se’ls demanarà,

termini de resolució dels expedients i efectes del silenci administratiu.

• Tramitació electrònica dels expedients per a tots els ciutadans que així ho desitgin.

• Implantarem paulatinament la tramitació de gestions amb signatura electrònica.

• Inclusió progressiva de nous tràmits 100% electrònics.

• Impulsarem conjuntament amb altres administracions l’ús de la plataforma d’interoperabilitat per reduir les càrregues administratives al ciutadà.

• Millorar l’aplicació mòbil smartmenorca per tal què l’administració sempre estigui a l’abast del ciutadà en cada dispositiu mòbil.

PARTICIPACIÓ CIUTADANADes del Partit Popular seguim defensant que l’activitat i les decisions d’un govern, s’han de treballar conjuntament amb la societat civil, i encara més en una era en el que estan canviant els esquemes i sistemes establerts fins ara.

Per açò potenciarem la participació en la pressa de decisions d’aquells col·lectius i sectors afectats.

Les nostres propostes són:

Page 42: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

82

FUTUROADMINISTRACIÓ

83

• Renovarem el catàleg de serveis del Consell amb els objectius i compromisos a assumir.

• Mantindrem el treball conjunt amb els sectors, entitats i persones de la societat civil per tractar temes relacionats amb la millora de la gestió i les accions a dur a terme a nivell de Consell, per millorar la qualitat dels serveis i el benestar dels ciutadans de Menorca.

• Impulsarem noves eines de comunicació i participació, tot i aprofitant les eines TIC, perquè el ciutadà pugui tenir més facilitat alhora d’estar al corrent de les iniciatives impulsades pel Consell, així com apropar l’administració i facilitar la comunicació entre el ciutadà i la institució.

COOPERACIÓ INSTITUCIONAL

Des del Consell Insular seguirem impulsant la feina conjunta amb els ajuntaments amb total respecte per la seva autonomia en relació a les polítiques més adequades per a cada municipi en particular, i per tots els menorquins en general, especialment amb els ajuntaments més petits i amb menys recursos humans i tècnics, per als quals els serveis insularitzats són una ajuda en la gestió.

Serveis Insularitzats:

• Servei Insular de neteja de Platges

• Consorci de Residus Sòlids Urbans

• Consorci de Disciplina en Sòl Rústic

• Servei Insular d’acollida d’animals

• Servei Insular de Prevenció i Extinció d’Incendis

ADMINISTRACIÓ

83

Page 43: santiago tadeo - ppbalears.es · desenvolupament d’activitats estimulants als centres assistencials. • Ampliarem els serveis residencials per a persones amb discapacitat especialment

84

ppmenorca

@ppmenorca

partit popular Menorca

Descarrega’t aquí el programa online

perunbonfutur.com