Tolosako energia plangintza. Neurriak

of 88/88
2012ko Ekaina Tolosako Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana.ERANSKINAK AURRERAPEN DOKUMENTUA Aldaketarako klima berri bat
 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Tolosako energia plangintza. Neurriak

Transcript of Tolosako energia plangintza. Neurriak

 • 2012ko Ekaina

  Tolosako Energia Iraunkorraren

  aldeko Ekintza Plana.ERANSKINAK

  AURRERAPEN DOKUMENTUA

  Aldaketarako klima berri bat

 • i

 • 2

  Aurkibidea

  Edukien aurkibidea

  1. Eskuragarri dagoen dokumentazioaren azterketa. ____________ 3

  2. Energia kontsumoak: oinarri-urtean __________________________ 5

  3. Joera eszenatokia __________________________________________ 6

  4. PAESaren neurriak __________________________________________ 7

  UDALA___________________________________________________________________ 7

  Eraginkortasun energetikoa ____________________________________________________7

  Energia berriztagarriak________________________________________________________43

  Mugikortasuna _______________________________________________________________44

  Hondakinak__________________________________________________________________46

  Ura 47

  Inguru naturala_______________________________________________________________49

  BIZITEGIAK ______________________________________________________________ 50

  Eraginkortasun energetikoa ___________________________________________________50

  Mugikortasuna _______________________________________________________________65

  Hondakinak__________________________________________________________________76

  Ura 77

  ZERBITZUAK _____________________________________________________________ 78

  Eraginkortasun energetikoa ___________________________________________________78

  Ura 82

  5. Neurrien lehentasuna zehazteko ezarritako irizpideak _______ 86

  6. Isurpen inbentarioa:2020 urtea______________________________ 87

 • 3

  1. Eskuragarri dagoen dokumentazioaren azterketa.

  Abiatze puntua finkatzeko Tolosako Udalak eskainitako dokumentazioa hurrengo zerrendan ikus daiteke:

  - Tolosako Argiteri publikoaren inguriko dokumentuak:

  o Eguberri kanpainetako argiteria burutzeko gomendioak, eraginkortasun irizpideak erabiliz (Aranzadi eta CADEM)

  o Tolosako Argiteri publikoaren ezaugarri orokorrak (Aranzadi eta CADEM)

  o Tolosako Udaleko argiteri publikoaren analisia (Aranzadi eta CADEM)

  o Tolosako Argiteri publikoan Iraunkortasun eta eraginkortasun energetikoaren memoria tekniko-ekonomikoa 2012.

  o Bidebarrietako argiteri publikoaren aldakuntzaren proposamena (Exelek)

  - Mugikortasun Planak:

  o Tolosako Mugikortasun Irankorrerako Planerako Proposamenak

  o Tolosako Mugikortasun Irankorrerako Bigarren Plana- Diagnostikoa

  o Tolosako Mugikortasun Irankorrerako Bigarren Plana

  - Klima Aldaketaren Ordenantza

  - Hiri hondakinen Ordenantza

  - Tolosako Tokiko Ekintza Plana (2003)

  - Tolosako Bigarren Ekintza Plana (2009)

  - Tolosako Udaletxeko Auditoretza energtikoa (Inergetika)

  - Yureamendi erresidentzian instalazioa terminoa jartzeko ikerketa

  tekniko-ekonomikoa (EVE)

  - Musika Eskolako auditoretza energetikoa

 • 4

  - Samaniego eskolako eraikuntzaren memoria

  - GAP progtamako datuak

  - Tolosako Udaleko hainbat fakturak (argiteriaren aldaketa,

  semaforoen aldaketa, etb).

  Udalak eskainitako dokumentazio eta informazioaz gain, beste iturriak

  kontsultatu dira:

  Gipuzkoako Hiri Hondakinen Plan Orokorra 2012-2016

  CIVITAS Ekimena

  Gipuzkoako Ur Kontsortzioa

  IDAE

  BOE

  Udalsarea 21

  Ecodes CONAMA

  Ecorresponsabilidad

  RENOVE Plana

  Ener in town

 • 5

  2. Energia kontsumoak: oinarri-urtean

  Oinarri urteko inbentarioa garatzeko erabilitako datuak ondorengo taulan

  azaltzen diren iturriak kontsultatuz lortu ziren:

  1. Taula: Kontsultatutako iturri eta datuak.

  DATUAK ITURRIA

  Udalerriko ibilgailu parkea Trafiko Zuzendaritza nagusia (DGT)

  Gipuzkoako ibilgailu parkea Trafiko Zuzendaritza nagusia (DGT)

  Elektrizitate kontsumo datuak (Bizitegiak,

  Zerbitzuak eta Industria)

  Iberdrola eta Tolargi

  Energia Berriztagarrien ekoizpena Energiaren Euskal Erakundea (EEE)

  Gas Natural Kontsumoak (Bizitegiak,

  Zerbitzuak eta Industria)

  Naturgas Energia

  Ur-kontsumoa Gipuzkoako Ur kontsortzioa

  Tolosako populazioa Estatistikako Institutu Nazionala (INE)

  Gipuzkoako populazioa Estatistikako Institutu Nazionala (INE)

  Bestalde, ondoren azaltzen diren estimazioak kontutan hartu dira:

  HHSren datuak lortzeko Tolosaldeko Mankomunitatearen datuak erabili

  dira. Mankomunitatearen HHS guztien sorrera datuetatik abiatuz, Tolosari

  dagokion HHS sorrera estimatu da biztanleriaren datuak kontuan hartuz.

  Tolosako gasolina, biodiesela eta gasolio kontsumoak IHOBEren eskutik

  lortu dira.

  Bizitegi eta zerbitzu alorretako erregaien proportzioak IHOBEk erraztu ditu.

 • 6

  3. Joera eszenatokia

  Joera eszenatoki estimazioak egiteko, populazioaren kasurako, INEk

  proposaturiko proiekzio datuak erabili ziren. Bestalde, alor desberdinen joerak

  estimatzeko Eusko Jaurlaritzako Ekonomia sailak hiruhilabetero argitaratzen

  duen Koiunturaz Buletinetan1 aurreikusitako BPG (Barne Produktu Gordina)

  datuen urteko aldakuntza tasak erabili dira. Honakoaren arabera 2013. Urtetiko

  bigarren hiruhilabetean BPGaren %0,1-eko emendioa espero da, honako

  balioa ondorengo urteetako erabili delarik.

  Azkenik, hondakinen joera estimatzeko, egungo kudeaketa eta datuak

  mantenduz, hauek 2020 urtera proiektatu ziren. Horretarako hondakinen

  ekoizpen tasa, gaikako biltze-tasa eta hondakinen azken tratamendu mota

  konstanteki mantenduko zela suposatu zen.

  1 Ekonomia eta Ogasun Saila. http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/informacion/kointuraz/es_kointura/kointuraz.html

 • 7

  4. PAESaren neurriak

  Tolosako PAESan agerian dauden neurriak deskribatzeko hainbat iturri

  kontsultatu dira. Kontsulta hauek mota askotakoak izan dira, hala nola,

  aurrezpen energetikoak (isurpen murrizketa estimatzeko), kostuak eta

  aurrezpen ekonomikoak.

  Ondorengo atalean, ekintza bakoitzean gogoan izandako hipotesiak

  aurrezpen dira, kalkuluetarako begiztatutako iturriak ere azalduz.

  UDALA

  Eraginkortasun energetikoa

  Helburua: Udaletxean, Musika Eskolan, Kultur etxean, Zerkausian,

  Polikiroldegian eta Liburutegiko argiteria fluoreszentean, balasto

  elektronikoak instalatzea. Musika eskolan, balastoak jartzeaz gain,

  luminarien aldaketa ere proposatzen da.

  Abiapuntua: Hurrengo taulan, udal eraikinen gaur egungo balasto

  elektronikorik gabeko fluoreszenteen kontsumoa laburtuko da,

  1. Neurria: Balasto elektronikoen instalazioa Udaletxean, Musika Eskolan, Kultur

  etxea, Zerkausia, Polikiroldegia eta Liburutegian.

 • 8

  Mota Kontsumoa (kWh)

  Kontsumoa musika eskolan 13.723

  kontsumoa udaletxean 60.670

  Kontsumoa kultur etxean 14.163

  Kontsumoa zerkausian 29.207

  Kontsumoa polikiroldegian 77.112

  Kontsumoa liburutegian 39.938

  Neurriaren hipotesia: balastoen instalazioak, %25eko aurrezpena

  suposatzen du fluoreszentzian. Udaletxe eta Musika eskola (%9)

  kasuetan, bertan egindako auditoretzetan suposaturiko aurrezpena

  kontsideratu da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Esleitutako adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion

  adierazlea, balastoen gain geratutako potentzia izango da.

  Neurriaren emaitza: Neurria aplikatu ondoren, kontsumoa musika eskolan

  12.488 kWh izango da, udaletxean 52.096 kWh kultur etxean 10.622 kWh,

  zerkausian 21.905 kWh, polikiroldegian 57.834 kWh eta liburutegian 29.953

  kWh. Aurrezpena musika eskolan 1.235 kWh-koa, udaletxean 8.574 kWh

  kultur etxean 3.541 kWh-koa, zerkausian 7.302 kWh-koa, polikiroldegian

  19.278 kwh-koa eta liburutegian 9.985 kWh-koa.

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

 • 9

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Gaur egungo kontsumoa musika eskolan (kWh) 13.723 Musika eskolako

  auditoretza

  Fluoreszente kopurua 106 Musika eskolako

  auditoretza

  Potentzia totala (W) 3.796 Musika eskolako

  auditoretza

  Aurrezpena (kWh) 1.235 Musika eskolako

  auditoretza

  Aurrezpena aldatutako potentziagatik (kWh/W) 1,55 Musika eskolako

  auditoretza

  Gaur egungo kontsumo udaletxean (kWh) 60.670 Udaletxeko

  auditoretza

  Instalaturiko potentzia (W) 30.456 Udaletxeko

  auditoretza

  Aurrezpena (kWh) 8.574 Udaletxeko

  auditoretza

  Balasto kopurua kultur etxean 120 Tolosako udala

  Instalaturiko potentzia kultur etxean (W) 8.064 Tolosako udala

  Gaur egungo kontsumoa kultur etxean (kWh) 14.163 Lanketa propioa

  Aurrezpen energetikoa kultur etxean (kWh) 3.541 Lanketa propioa

  Aurrezpena aldatutako potentziagatik kultur

  etxean (kWh/W)

  0,44 Lanketa propioa

  Balasto kopurua zerkausian 63 Tolosako udala

  Instalaturiko potentzia zerkausian (W) 7.308 Tolosako udala

  Gaur egungo kontsumoa zerkausian (kWh) 29.207 Lanketa propioa

  Aurrezpen energetikoa zerkausian (kWh) 7.302 Lanketa propioa

  Aurrezpena aldatutako potentziagatik zerkausian

  (kWh/W)

  0,99 Lanketa propioa

  Balasto kopurua polikiroldegian 420 Tolosako udala

  Instalaturiko potentzia polikiroldegian (W) 30.240 Tolosako udala

  Gaur egungo kontsumoa polikiroldegian (kWh) 77.112 Lanketa propioa

 • 10

  Aurrezpen energetikoa polikiroldegian (kWh) 19.278 Lanketa propioa

  Aurrezpena aldatutako potentziagatik

  polikiroldegian (kWh/W)

  0,64 Lanketa propioa

  Balasto kopurua liburutegian 356 Tolosako udala

  Instalaturiko potentzia liburutegian (W) 4.712 Tolosako udala

  Gaur egungo kontsumoa liburutegian (kWh) 39.938 Lanketa propioa

  Aurrezpen energetikoa liburutegian (kWh) 9.985 Lanketa propioa

  Aurrezpena aldatutako potentziagatik

  liburutegian (kWh/W)

  2,11 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: Neurriaren honen kostua

  Helburua: Udaletxean eta kultur etxean, argiteriaren pizte eta

  itzaltzearen automatizazioa, beharrezkoa dena baino gehiago piztuta

  egon ez daitezen. Udaletxean sentsoreen bidez eta kultur etxean erloju

  baten bidez.

  Abiapuntua: Hurrengo taulan, udal eraikinen gaur egungo kontsumoa

  laburtzen da, aurreko neurriak kontutan hartuta.

  Mota Kontsumoa (kWh)

  Udaletxea 36.698

  Kultur etxea 10.622

  Neurriaren hipotesia: Udaletxearen kasuan, argiztapen 8 ordu piztuta

  egotetik, 4-5 ordu piztuta egotera pasako da (%38ko aurrezpena) eta

  kultur etxean %5eko aurrezpena.

  2. Neurria: Pizte eta itzaltze automatizazioa Udaletxean eta Kultur etxean.

 • 11

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Esleitutako adierazlea: Udaletxearen kasuan, sentsoreak gain hartzen

  duen argiteriaren potentzia eta Kultur etxean instalaturiko erlojua.

  Neurriaren emaitza:

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Kontsumoa udaletxean (kWh) 36.698 Udaletxeko

  auditoretza

  Potentzia instalatua udaletxean (W) 16.144 Udaletxeko

  auditoretza

  Aurrezpena udaletxean (kWh) 22.699 Udaletxeko

  auditoretza

  Aurrezpena potentziarekiko udaletxean (kWh/W) 1,406 Lanketa propioa

  Kontsumoa kultur etxean (kWh) 10.622 Tolosako udala

  Aurrezpena (kWh) 531 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: Neurriaren kostu totala udaletxean 10.861 da eta

  kultur etxean 300 .

  Helburua: Fluxu erregulatzaileak instalatu kanpo argiztapen lineatan, argi

  fluxuaren gutxiagotze bat eta energia aurrezpen bat lortuz gaueko

  orduetan.

  Abiapuntua: Hurrengo taulan, udaletxearen gaur egungo kanpo

  argiztapen kontsumoa laburtzen da

  Mota Kontsumoa (kWh)

  3. Neurria: Fluxu erregulatzailea instalatzea Udaletxeko kanpo argiterian.

 • 12

  Udaletxea 64.864

  Neurriaren hipotesia: Neurri berria aplikatzean, suposatuko da piztuta

  dagoen denboraren %30, luminariek potentzia nominalaren %100a

  kontsumituko dutela eta geratzen den denboraren %70ean, potentzia

  nominalaren %60a kontsumituko dutela.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Esleitutako adierazlea: Udaletxearen kasuan, sentsoreak/fluxu

  erregulatzaileak gain hartzen duen argiteriaren potentzia eta Kultur

  etxean instalaturiko erlojua.

  Neurriaren emaitza:

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Potentzia instalatua kanpo argiteria (W) 15.120 Udaletxeko

  auditoretza

  Kontsumo fluxu erregulatzaile gabe (kWh) 64.864 Udaletxeko

  auditoretza

  Kontsumoa fluxu erregulatzailearekin (kWh) 46.702 Udaletxeko

  auditoretza

  Aurrezpena (kWh) 18.162 Udaletxeko

  auditoretza

  Aurrezpena potentziarekiko udaletxean (kWh/W) 1,2 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: Neurriaren kostua 5.157 -koa da.

 • 13

  Helburua: Musika Eskolako bainugeletan eta Polikiroldegiko aldageletan

  presentzi detektoreen instalazioa proposatzen da. Argiztapenaren

  erabilera optimizatuz.

  Abiapuntua: Hurrengo taulan, udaletxearen gaur egungo kanpo

  argiztapen kontsumoa laburtzen da

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa (kWh)

  Musika Eskola (totala) 13.724

  Polikiroldegia (aldageletan) 100.412

  Neurriaren hipotesia: Gaur egun, bai musika eskolan eta bai

  polikiroldegian, ez da argiztapen honeen erregulaziorik. Musika eskolaren

  kasuan, aurrezpena, kontsumo totalaren %1a izango dala suposatzen da

  eta Polikiroldegiaren kasuan, aldagelen kontsumoaren %25eko

  aurrezpena.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Esleitutako adierazlea: Neurri honeri esleitutako adierazlea, instalaturiko

  sentsorea izango da.

  Neurriaren emaitza: Neurria aplikatu ondoren, musika eskolako kontsumo

  elektriko totala 13.586 kWh izango da eta polikiroldegiko aldageletako

  kontsumoa 75.309 kWh eta aurrezpena 137 kWh musika eskolan eta

  25.103 kWh polikiroldegian.

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

  4. Neurria: Presentzi detektoreen instalazioa Musika eskolan, Polikiroldegian

 • 14

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Kontsumo totala Musika Eskolan (kWh) 13.723 Musika eskolan

  egindako azterketa

  Bainugela kopurua 6 Musika eskolan

  egindako azterketa

  Instalaturiko sentsore kopurua 6 Musika eskolan

  egindako azterketa

  Aurrezpena %2 Musika eskolan

  egindako azterketa

  Aurrezpena (kWh) 137 Musika eskolan

  egindako azterketa

  Aurrezpena sentsoreko (kWh/sentsore) 22,83 Musika eskolan

  egindako azterketa

  Polikiroldegiko kontsumoa aldageletan (kWh) 100.412 Fakturak/Lanketa

  propioa

  Aldagela kopurua 35 Tolosako Udala

  Instalaturiko sentsore kopurua 70 Lanketa propioa

  Aurrezpena %25 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWh) 25.103 Lanketa propioa

  Aurrezpena sentsoreko (kWh/sentsore) 358,61 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: Neurriaren kostua 5.157 -koa da.

  Neurriaren helburua: 28 lanpara inkandeszente lanpara fluoreszente

  konpaktuengandik aldatuko dira.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa

  inkandeszenteetan ikus daiteke:

  5. Neurria: Lanpara inkandeszenteak, kontsumo baxuko lanparengatik aldatu

  Kultur Etxean

 • 15

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Gaur egungo inkandeszentzian 6.541 kWh

  Neurriaren hipotesia: 60W-ko lanparak, 20 W-koengandik aldatuko dira

  eta 100 W-ko lanparak 35 W-koengatik..

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  instalazioan aldatutako potentzia izango da.

  Neurriaren emaitza: aldaketa hau egindakoan, argiztapen kontsumoa

  2.180 kWh/urte izanik. Aurrezpena totala, 4.361 kWh-koa izango da 2.020

  urtean.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, instalaturik

  potentzia, aurrezpen unitarioa eta aurrezpen totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Aldatutako lanpara kopurua (60W) 8 Tolosako Udala

  Aldatutako lanpara kopurua (100W) 20 Tolosako Udala

  Inkandeszenteen suposaturiko potentzia 60/100 Tolosako Udala

  Instalaturiko potentzia totala (W) 2.480 Tolosako Udala

  Fluoreszente konpaktuen potentzia 20/35 Tolosako Udala

  Funtzionamendu orduak 60 W (urtean) 1.465 Tolosako Udala

  Funtzionamendu orduak 100 W (urtean) 2.920 Tolosako Udala

  Aurrezpen totala (kWh) 4.361 Lanketa propioa

  Aurrezpena instalaturiko W-ko (kWh/W) 1,76 Lanketa propioa

 • 16

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 448 -koa da.

  Neurriaren helburua: Kultur etxea itxita dagoenean, argiztapen piztuta

  geratzea ekidituko duen sistema instalatzea proposatzen da.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa

  inkandeszenteetan ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Gaur egungo inkandeszentzian 18.332 kWh

  Neurriaren hipotesia: Erloju baten bidez, kultur etxea itxita dagoen

  momentuetan, argiztapena itzalita egotea kontrolatu. Neurri honen

  aplikazioak, %5eko aurrezpena ekarriko duela suposatuko du.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  sistemaren instalazioa izango da.

  Neurriaren emaitza: aldaketa hau egindakoan, argiztapen kontsumoa

  16.969 kWh/urte izanik. Aurrezpena totala, 1.363 kWh-koa izango da

  2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, instalaturik

  potentzia, aurrezpen unitarioa eta aurrezpen totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Kontsumo elektrikoa argiztapenean (kWh) 18.332 Fakturak/Lanketa

  propioa

  6. Neurria: Argiteriaren itzaltze automatikoa kultur etxea itxita dagoenean.

 • 17

  Aurrezpena %5 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWh) 1.363 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 300 -koa da.

  Neurriaren helburua: Igogailuko argiztapenaren itzaltzea igogailua geldi

  dagoenean, horrela, igogailuaren kontsumoa argiztapenean

  gutxiagotuz.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa

  igogailuan ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Gaur egungo kontsumoa 631 kWh

  Neurriaren hipotesia: gaur egun, igogailuaren potentzia instalatua 72 W

  dira eta 24 ordu piztuta daude. Behin neurria aplikatzean, pizte orduak,

  24tik 3ra jaistea suposatzen da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  neurria bera izango da.

  Neurriaren emaitza: aldaketa hau egindakoan, argiztapen kontsumoa

  79 kWh/urte izanik. Aurrezpena totala, 631kWh-koa izango da 2.020

  urtean.

  7. Neurria: Igogailuko argiztapena erregulatu, erabilpenaren arabera Kultur

  etxean.

 • 18

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, instalaturiko

  potentzia eta aurrezpen totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Igogailuan insalaturiko potentzia (W) 631 Tolosako Udala

  Funtzionamendu orduak gaur egun 24 Tolosako Udala

  Funtzionamendu orduak amatatze

  automatikoarekin egunean

  3 Tolosako Udala

  Aurrezpen energetikoa (kWh) 552 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 1.000 -koa da.

  Neurriaren helburua: Kultur etxean, pintura sala eta pasiloetako

  argiztapenaren fluxua, kanpo argiaren arabera erregulatuko duen

  sentsoreetan oinarritutako sistema ezartzea.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa

  igogailuan ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Gaur egungo kontsumoa 6.813 kWh

  Neurriaren hipotesia: Gaur egun, gune horietako argiztapenak ez du

  kontrolik. Fluxua erregulatuko duten sentsoreen bidez, argiztapen fluxua

  gutxiagotzea lortuko da argi naturalaren arabera. Erregulazio honek,

  %20ko aurrezpena izango duela estimatu da.

  8. Neurria: Barne argiteria, argi naturalaren arabera erregulatuko duten

  sentsoreak instalatu Kultur etxean.

 • 19

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  sentsoreak gain hartuko dituen W kopurua.

  Neurriaren emaitza: aldaketa hau egindakoan, argiztapen kontsumoa

  pintura gelan 778 kWh/urte izanik eta pasilloan 4.672 kWh. Aurrezpena

  totala, 195 kWh-koa izango da pintura gelan eta 1.168 kWh pasilloan

  2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, instalaturik

  potentzia, aurrezpen unitarioa eta aurrezpen totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Luminarien zenbatekoa pinturan 52 Tolosako Udala

  Luminarien potentzia pinturan (W) 36 Tolosako Udala

  Funtzionamendu orduak urtean (ordu) 416 Tolosako Udala

  Kontsumoa pinturan (kWh) 973 Lanketa propioa

  Luminarien zenbatekoa pasilloan 20 Tolosako Udala

  Luminarien potentzia pasilooan (W) 100 Tolosako Udala

  Funtzionamendu orduak urtean (ordu) 2.920 Tolosako Udala

  Kontsumoa pasilloan(kWh) 5.840 Lanketa propioa

  Aurrezpena %20 Lanketa propioa

  Aurrezpena pinturan (kWh) 195 Lanketa propioa

  Aurrezpena pasilloan (kWh) 1.168 Lanketa propioa

  Aurrezpena pinturan W-ko (kWh/W) 0,104 Lanketa propioa

  Aurrezpena pasilloan W-ko (kWh/W) 0,584 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 360-koa da, 4 sentsore

  instalatuko direla suposatuko da.

 • 20

  Neurriaren helburua: liburutegian 5 pultsadore eta kiroldegian 70

  pultsadoreren instalazioa suposatuko da.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa ikus

  daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Gaur egungo kontsumoa liburutegian 11.977 kWh

  Gaur egungo kontsumoa polikiroldegian 100.412 kWh

  Neurriaren hipotesia: pultsadoreen instalazioak, izango duen aurrezpena

  %25ekoa kiroldegian eta %50ekoa liburutegian izango dala suposatu da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  sentsoreko lortutako aurrezpena izango da.

  Neurriaren emaitza: neurria aurrera eramatean, urteko kontsumoa

  5.988 kWh-takoa izango da liburutegian eta 75.309 kWh polikiroldegian,

  aurrezpen totala 5.989 kWh-takoa izanik liburutegian eta 25.103 kWh

  izanik polikiroldegian 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, pultsadore kopurua, kontsumoa, aurrezpen unitario eta totala

  banakatzen dira.

  9. Neurria: Pultsadore tenporizatuen instalazioa polikiroldegi eta liburutegian.

 • 21

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Instalatu beharreko pultsadoreak liburutegian 5 Tolosako udala

  Suposaturiko aurrezpena %50 Lanketa propioa

  Gaur eguneko kontsumoa liburutegian 11.977 Lanketa propioa

  Aurrezpena liburutegian (kWh) 5.989 Lanketa propioa

  Aurrezpena pultsadoreko (kWh/pultsadore) 1.198 Lanketa propioa

  Instalatu beharreko pultsadoreak polikiroldegian 70 Tolosako udala

  Suposaturiko aurrezpena %25 Lanketa propioa

  Gaur eguneko kontsumoa polikiroldegian 100.412 Lanketa propioa

  Aurrezpena polikiroldegian (kWh) 25.103 Lanketa propioa

  Aurrezpena pultsadoreko (kWh/pultsadore) 359 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 6.200 -koa da.

  Neurriaren helburua: Pollikiroldegiko ekipo elektrikoen itzaltzea

  (lehorgailuak), erabilpenik ez dagoenean

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa

  lehorgailuetan ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumoa lehoragialuetan 45.990 kWh

  Neurriaren hipotesia: Lehorgailuen erabilera 1/3 baten txikiagotzea

  lortuko dala suposatzen da euren erabilera mugatuko duen

  10. Neurria: Polikiroldegiko ekipo elektrikoen itzaltzea, erabilpenik ez

  dagoenean.

 • 22

  tenporizadorearekin. Gaur egun, erabilera 2 ordukoa dela suposatuko

  da eta 40 minutura jaitsiko dela suposatuko da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  instalatutako tenporizadore kopurua izango da.

  Neurriaren emaitza: aldaketa hau egindakoan, kontsumoa 30.660

  kWh/urte izanik. Aurrezpena totala, 15.330 kWh-koa izango da 2.020

  urtean.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, instalaturik

  potentzia, aurrezpen unitarioa eta aurrezpen totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Lehorgailu kopurua 105 Tolosako Udala

  Potentzia (W) 600 Tolosako Udala

  Erabilera orduak gaur egun 2 Lanketa propioa

  Erabilera orduak neurria aplikatzean 0,66 Lanketa propioa

  Gaur egungo kontsumoa 45.990 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWh) 15.330 Lanketa propioa

  Aurrezpena tenporizadoreko (kWh/tenporizadore) 146 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 448 -koa da.

 • 23

  Helburua: Udaletxeko energia elektrikoaren gainbegiratze jarraitua,

  kontsumo elektrikoa kontrolatuz, datuen monitorizazio jarrai baten bidez.

  Abiapuntua: Hurrengo taulan, udaletxearen gaur egungo kontsumo

  elektrikoa laburtzen da

  Mota Kontsumoa (kWh)

  Udaletxea 168.615

  Neurriaren hipotesia: Neurri hau jartzeak, energiaren %3-ko aurrezpen

  bat suposatzen du.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Esleitutako adierazlea: Neurriaren adierazlea, sistema bera ezartzea

  izango da.

  Neurriaren emaitza:

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Kontsumo energetikoa (kWh) 168.615 Udaletxeko

  auditoretza

  Aurrezpen energetikoa (kWh) 5.058 Udaletxeko

  auditoretza

  Neurriaren kostua: Neurriaren kostua, 3.200 izango da.

  11. Neurria: Gainbegiratze energetiko Udaletxean.

 • 24

  Neurriaren helburua: zerkausiko argiteriaren kontrolerako, zelula

  fotosentikor baten instalazioa. Zelula honen bitartez, zerkausiko argiteria

  egunean zehar piztuta egotea ekidituko da.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa ikus

  daiteke, zerkausian balastoak instalatu ondoren:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Gaur egungo kontsumoa 21.905 kWh

  Neurriaren hipotesia: zelula fotosentikorra instalatzean, argiteria guztiz

  beharrezkoa denean egongo da piztuta. Suposatu den aurrezpena

  kontsumoaren %10-a da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  neurria aplikatzea izango da.

  Neurriaren emaitza: neurria aurrera eramatean, urteko kontsumoa

  5.988 kWh-takoa izango da liburutegian eta 75.309 kWh polikiroldegian,

  aurrezpen totala 5.989 kWh-takoa izanik liburutegian eta 25.103 kWh

  izanik polikiroldegian 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, kontsumoa, aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

  12. Neurria: Zerkausiko kanpo argiteriaren aldaketa. Zelula fotosentikor baten

  instalazioa

 • 25

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Kontsumoa argiterian (kWh) 21.905 Fakturak

  Aurrezpena %10 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWh) 2.190 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 820-koa da.

  Neurriaren helburua: Kanpo argiztapenaren hobekuntzak, bai luminariak

  aldatuz eta bai argiztapena kontrolaten duten dispositiboen funtzionamendu

  zuzena baliatuz. Aldaketa hauek, 47 kuadrotan egingo dira (Kanpo

  argiztapenaren auditoretzan azalpen osoagoa).

  Abiapuntua: Auditoretza energetikoan definitzen da kuadro bakoitzean

  egingo diren neurriak eta kuadro bakoitzaren abiapuntua.

  Egutegia eta maiztasuna: Epe laburra (2008-2012): PAESaren lehen

  denboraldian 5 kuadrotan emando dira hobekuntzak, epe ertaina

  (2013-2016): Denboraldi honetan 20 kuadrotan egingo dira hobekuntzak.

  Epe luzea (2017-2020): Denboraldi honetan 22 kuadrotan egingo dira

  hobekuntzak.

  Adierazlea: Neurri honi esleituko zaion adierazlea, neurria bera martxan

  jartzea izango da.

  Neurriaren emaitza: Neurria aplikatu ondoren, aurrezpen totala

  1.030.866 kWh-koa izango da.

  13. Neurria: Kanpo luminarien aldaketa eta potentzia kontratatuaren aldaketa.

 • 26

  Helburua: Neurriaren helburua, udaletxean berokuntza guneka

  erregulatzea da. Udaletxeko erradiadore bakoitzean, balbula bat

  instalatuko da eta balbula bakoitza termostato baten menpe egongo

  da. Termostatoak, gelako tenperatura neurtuko du eta horren arabera

  balbulak, ur beroaren fluxua erregulatuko du, gehiago edo gutxiago

  pasatuz erradiadoretik eta kontsumoa eskarira doitzeko.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, udaletxearen berokuntza kontsumo

  laburtzen da,

  Mota Kontsumoa (kWhPCS)

  Udaletxea 201.172

  Neurriaren hipotesia: Neurria aurrera eramatean, kontsumoan %20ko

  aurrezpen bat egongo dela suposatuko da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Esleitutako adierazlea: Adierazlea, neurriaren aplikazioa izango da.

  Neurriaren emaitza: Neurria aplikatu ondoren, berokuntza kontsumoa

  160.938 kWhPCS izango da eta aurrezpena 40.234 kWhPCS.

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

  14. Neurria: Udaletxean, berokuntza guneka erregulatzea.

 • 27

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Kontsumo energetikoa berokuntzan (kWh) 201.172 Udaletxeko

  auditoretza

  Aurrezpena (%) 20 Udaletxeko

  auditoretza

  Aurrezpen energetikoa (kWh) 40.234 Udaletxeko

  auditoretza

  Neurriaren kostua: Neurri honen kostua 23.304 -koa da.

  Neurriaren helburua: Musika eskolako gaur egungo galdara,

  kondentsasiozko galdara bategatik aldatzea proposatzen da.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo termikoa ikus

  daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumoa Musika Eskolan (kWhPCS) 194.382

  Neurriaren hipotesia: neurri berri hau aplikatuz, galdararen

  errendimendua %70etik %91ra hobetzea lortuko da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  neurria bera izango da.

  15. Neurria:Galdara aldatu Musika Eskolan.

 • 28

  Neurriaren emaitza: Aurrezpena musika eskolan 44.958 kWhPCS izango da

  eta neurria aplikatu ondorengo kontsumoa musika eskolan 149.424

  kWhPCS-koa.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, gaur egungo

  galdararen errendimendua, aurrezpena eta batazbesteko prezioa banakatzen

  dira.

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Galdararen kontsumoa (kWhPCS) 194.382 Musika eskolako

  auditoretza

  Gaur egungo errendimendua %70 Musika eskolako

  auditoretza

  Galdara berriaren errendimendua %91 Musika eskolako

  auditoretza

  Aurrezpena (kWhPCS) 44.958 Musika eskolako

  auditoretza

  Neurriaren kostua: Neurri honen kostua 19.115 -koa da.

  Neurriaren helburua: Kultur etxe, Beotibar frontoia, Polikiroldegia eta

  liburutegiko galdaren erregailuen doitzea proposatzen da, galdararen

  kontsumo termikoa jaisteko.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo termikoa ikus daiteke,

  (musika eskolan aurreko neurriak aplikatu ondorengo kontsumoa):

  16. Neurria: Galdaren erregailua doitu Kultur etxean, Beotibar frontoian,

  Polikiroldegian eta liburutegian.

 • 29

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumoa Kultur etxean (kWhPCS) 145.793

  Kontsumoa Beotibar frontoian (kWhPCS) 96.599

  Kontsumoa Polikiroldegian (kWhPCS) 4.258.683

  Kontsumoa liburutegian (kWhPCS) 126.748

  Neurriaren hipotesia: galdaren doitzea egingo da, errendimendua %93,0

  izateko

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera planteatzen

  da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  doitutako erregailu kopuruari lotuta dago.

  Neurriaren emaitza: Aurrezpena kultur etxean 4.703 kWhPCS da, kontsumo berria

  141.090 kWhPCS izanik, aurrezpena frontoian 3.116 kWhPCS da eta kontsumo

  berria 93.483 kWhPCS, polikiroldegiko aurrezpena 562.521 kWhPCS izango da eta

  kontsumo berria galdaretan 3.696.162 kWhPCS eta liburutegiko aurrezpena

  4.089 kWhPCS izango da kontsumo berria 122.659 kWhPCS izanik.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, gaur egungo

  galdararen errendimendua, aurrezpena eta batazbesteko prezioa banakatzen

  dira.

 • 30

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Proposaturiko errendimendua (%) %93 Lanketa propioa

  Kultur etxeko kontsumoa (kWhPCS) 145.793 Tolosako udala

  Galdararen errendimendua (%) %90 Tolosako udala

  Aurrezpena (kWhPCS) 4.703 Lanketa propioa

  Frontoiko kontsumoa (kWhPCS) 96.599 Tolosako udala

  Galdararen errendimendua (%) %90 Tolosako udala

  Aurrezpena (kWhPCS) 3.116 Lanketa propioa

  Polikiroldegiko galdararen kontsumoa (kWhPCS) 4.258.683 Tolosako udala

  Galdararen errendimendua (%) %90,1 Tolosako udala

  Aurrezpena (kWhPCS) 562.521 Lanketa propioa

  Liburutegiko kontsumoa (kWhPCS) 126.748 Tolosako udala

  Galdararen errendimendua (%) %90 Tolosako udala

  Aurrezpena (kWhPCS) 4.089 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: Neurri honen kostua 0 -koa da.

  Neurriaren helburua: Kultur etxeko berogailu zaharrak, berri eta eraginkor

  batzuengandik aldatzea. Guztira, aldatu daitezkeen 20 berogailu daude

  kultur etxean.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren, gaur

  eguneko kontsumo termikoa berogailu zaharkituetan ikus daiteke:

  17. Neurria: Berogailu zaharrak, eraginkorragoak diren berriengatik aldatzea

  kultur etxean.

 • 31

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumoa Kultur etxean (kWhPCS) 80.996

  Neurriaren hipotesia: Berogailu zaharrak berriengatik aldatzeak,

  kontsumoan %2ko aurrezpena duela suposatuko da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  aldatutako berogailu kopuruari lotuta dago.

  Neurriaren emaitza: Aurrezpena kultur etxean 1.620 kWhPCS izango da

  eta neurria aplikatu ondoren berogailuen kontsumo termikoa

  79.376 kWhPCS-koa.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, gaur egungo

  galdararen errendimendua, aurrezpena eta batazbesteko prezioa banakatzen

  dira.

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Gaur egungo kontzeptua 80.996 Fakturak/Lanketa

  propioa

  Aurrezpena %2 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWhPCS) 1.620 Lanketa propioa

  Berogailu kopurua 20 Tolosako udala

  Aurrezpena berogailuko (kWhPCS/berogailu) 81 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: Neurri honen kostua 1.000 -koa da.

 • 32

  Neurriaren helburua: Neurriaren helburua, kultur etxeko berokuntza

  sistemaren sektorizazioa solairuka egitea da. Solairu bakoitzean

  termostato bat jarriz.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren,

  kontsumoa berokuntzan ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Gaur egungo kontsumoa 141.090 kWhPCS

  Neurriaren hipotesia: Gaur egun, berokuntza sistema ez dago

  sektorizatuta beraz nahiz eta hiru solairuetatik bakarra erabili, hiru

  solairuetako berogailuak martxan egongo dira berogailua bera itzaltzen

  ez bada. Berokuntza sistema solairuko sektorizatzean, berokuntza

  sisteman %25eko aurrezpen bat suposatuko da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea:

  Neurriaren emaitza: neurria aurrera eramatean, urteko kontsumoa

  117.575 kWh-takoa izango da, aurrezpen totala 23.515 kWh-takoa izanik

  2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, kontsumoa, aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Kontsumo kultur etxean (kWh) 141.090 Tolosako udala

  Aurrezpena (%) 25 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWh) 23.515 Lanketa propioa

  18. Neurria: Berokuntza sistemaren sektorizazioa Kultur etxean.

 • 33

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 1.000 -koa da.

  Neurriaren helburua: kultur etxe eta liburutegian balbula termostaikoak

  instalatzea, gaur egungo balbula zaharkituak aldatuz.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren, gaur

  eguneko kontsumo termikoa ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  (kWhPCS)

  Balbula kopurua

  Kultur etxea 94.060 20

  Liburutegia 40.886 15

  Neurriaren hipotesia: kontsumo totalaren %20-a aurreztuko dela suposatu

  da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  aldatutako balbula kopurua izango da.

  Neurriaren emaitza: kontsumo berria 18.161,36 l-takoa izango da.

  Aurrezpena 370,64 l-takoa da 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, aldatutako

  berogailu bakoitzeko lortutako aurrezpena, aurrezpen totala eta batazbesteko

  prezioa banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Kontsumoa kultur etxean (kWhPCS) 94.060 Fakturak/Lanketa propioa

  19. Neurria: Termostato eta balbula termostatikoen instalazioa Kultur etxea eta

  liburutegian.

 • 34

  Aurrezpena %20 Fabrikantea

  Berogailu kopurua-balbula kopurua 20 Tolosako udala

  Aurrezpena (kWhPCS) 18.812 Lanketa propioa

  Aurrezpena balbulako (kWhPCS/balbula) 941 Lanketa propioa

  Kontsumoa liburutegian (kWhPCS) 40.886 Fakturak

  Aurrezpena %20 Fabrikantea

  Berogailu kopurua-balbula kopurua 15 Tolosako udala

  Aurrezpena (kWhPCS) 8.177 Lanketa propioa

  Aurrezpena balbulako (kWhPCS/balbula) 545 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 1.400 -koa da.

  Neurriaren helburua: Neurriaren helburua, polikiroldegiko kontsumo

  termikoa jaistea da, uraren berokuntzan kontsumitutako energiaren zati

  bat ekidituz. Honetarako, bero trukatzaile bat instalatu behar da,

  botatzen den urak eta saretik datorren ur berriak energia trukatu

  dezaten.

  Abiapuntua: Gaur egun, berritzen den ura, zuzenean kanpora jaurtitzen

  da. Ez da energia hori aprobetxatzen.

  Neurriaren hipotesia: Egunean 57 m3 isurtzen dira. Ur honen tenperatura

  aprobetxatuz, berritze ura berotuko da, hasierako beroketarako (5 C

  igoko da tenperatura).

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: Neurri honi esleituko zaion adierazlea, neurria bera martxan

  jartzea izango da.

  20. Neurria: Polikiroldegiko igerilekuetan berritzen den uraren energia

  termikoa aprobetxatu ur berria berotzeko.

 • 35

  Neurriaren emaitza: neurria aurrera eramatean, aurrezpen totala 120.304

  kWh-takoa izanik 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, igerilekuaren ezaugarriak, aurrezpen unitario eta totala

  banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Igerilekuaren bolumen totala (m3) 1.140 Tolosako Udala

  Berriztapena (m3) 57 Tolosako Udala

  Tenperatura saltua (C) 5 Tolosako Udala

  Beroketa orduak (ordu/egun) 4 Lanketa propioa

  Potentzia (kW) 82,4 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWhPCS) 120.304 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 7.000 -koa da.

  Neurriaren helburua: Neurriaren helburua, liburutegi eta polikiroldegiko

  gune desberdinetan berokuntza eta klimatizazio tenperaturen doitzea.

  Neguko tenperatura 21C eta udakoa 26C izanik.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren,

  kontsumoa berokuntzan ikus daiteke:

  Gaur egungo kontsumoa Kontsumoa Temperatura (C)

  Haur liburutegia 12.617 kWh 24

  Polikiroldegia 851.737 (kWhPCS) 30

  21. Neurria: Liburutegi eta polikiroldegiko gune desberdinen berokuntza eta

  klimatizazio tenperaturak doitu.

 • 36

  Neurriaren hipotesia: Berokuntza tenperaturen doitzea proposatzen da,

  tenperatura 21C-ra doituz. Jaitsitako C bakoitzagatik, %8-ko

  aurrezpena lor daiteke.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: Neurri honi esleituko zaion adierazlea, neurria bera martxan

  jartzea izango da.

  Neurriaren emaitza: neurria aurrera eramatean, urteko kontsumoa 9.825

  kWhe-koa izango haur liburutegian eta 364.484 kWhPCS-koa

  polikiroldegian, aurrezpen totala 2.792 kWhe-takoa izanik liburutegian

  eta 487.253 kWhPCS-koa polikiroldegian 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, kontsumoa, aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Kontsumoa haur liburutegian (kWh) 12.617 Fakturak/Lanketa

  propioa

  Tenperatura (C) 24 Tolosako udala

  Aurrezpena C-ko %8 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWh) 2.792 Lanketa propioa

  Kontsumoa haur polikiroldegian (kWhPCS) 851.737 Fakturak/Lanketa

  propioa

  Tenperatura (C) 30 Tolosako udala

  Aurrezpena C-ko %8 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWhPCS) 487.253 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 0 -koa da.

 • 37

  Neurriaren helburua: Pollikiroldegiko igerilekuetan, manta termiko baten

  instalazioa, gaueko galerak ekiditzeko.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumoa berokuntzan

  ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumoa berokuntzan (gauean) 711.520 kWh

  Neurriaren hipotesia: Manta termikoa jartzean, gauean existitzen diren

  galera termikoak ez dira existituko. Manta gabeko bero galerak 54,76

  W/m2-ko dira eta mantarekin 5,676 W/m2-ko.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  neurria bera izango da.

  Neurriaren emaitza: aldaketa hau egindakoan, kontsumoa 640.368

  kWhPCS/urte izanik. Aurrezpena totala, 71.152 kWhPCS-koa izango da 2.020

  urtean.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa,

  instalaturik potentzia, aurrezpen unitarioa eta aurrezpen totala

  banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Galerak manta gabe (W/m2) 56,76

  Galera mantarekin (W/m2) 5,676

  22. Neurria: Polikiroldegian, manta termikoa bat instalatu, gaueko galerak

  ekiditzeko.

 • 38

  Igerilekuen azalera (m2) 424

  Manta jarriko den ordu kopurua urteko 3.285

  Erreduzitutako potentzia (W) 51,1

  Aurrezpena (kWhPCS) 71.152

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 448 -koa da.

  Neurriaren helburua: Neurriaren helburua, liburutegi zoru erradiatzailea

  sektorizatzea da. Era honetan, erabilitako gunea bakarrik berotuko da,

  erabili gabeko gunea berotu gabe utzirik.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren,

  kontsumoa berokuntzan ikus daiteke:

  Gaur egungo kontsumoa Kontsumoa

  Liburutegian 40.886 kWh

  Neurriaren hipotesia: Liburuteguko zoru erradiatzailea, gaur egun ez

  dago sektorizatuta, baina sektorizazio hori eskuz egiteko aukera dago.

  Kontrol zehatzago baterako, zoruaren sektorizazioa automatizatzea

  proposatzen da, kontrol zehatzago honekin, %25eko aurrezpen bat lor

  daiteke.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: Neurri honi esleituko zaion adierazlea, neurria bera martxan

  jartzea izango da.

  23. Neurria: Liburutegiko zoru erradiatzailea sektorizatu.

 • 39

  Neurriaren emaitza: neurria aurrera eramatean, urteko kontsumoa zoru

  erradiatzailean 30.664 kWhPCS izango da, aurrezpen totala 10.222 kWhPCS-

  koa izanik 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, kontsumoa, aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Zoru erradiatzailearen kontsumoa (kWhPCS) 40.886 Fakturak/Lanketa

  propioa

  Aurrezpena %25 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWhPCS) 10.222 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 600 -koa da.

  Neurriaren helburua: Liburutegiko itxituren hobetzea. Gaur egungo

  liburutegiko itxiturak (leihoak) zaharkituak daude.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren, gaur

  eguneko kontsumo termikoa liburutegian ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  (kWhPCS)

  Liburutegia 114.482

  Neurriaren hipotesia: kontsumo totalaren %20-a aurreztuko dela suposatu

  da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  24. Neurria: Itxituren hobetzea Liburutegian.

 • 40

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  aldatutako leiho kopuruen azalera izango da.

  Neurriaren emaitza: kontsumo berria 91.186 kWhPCS-takoa izango da.

  Aurrezpena 22.896 kWhPCS-takoa da 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, aldatutako

  leihoen azaleraren arabera lortutako aurrezpena unitarioa eta aurrezpen

  totala.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Kontsumo liburutegian (kWhPCS) 114.482 Fakturak/Lanketa propioa

  Aurrezpena %20 Lanketa propioa

  Aurrezpena liburutegian (kWhPCS) 22.896 Lanketa propioa

  Leiho kopurua 32 Tolosako Udala

  Leihoen azalera (m2) 48 Tolosako Udala

  Aurrezpena m2-ko (kWh/m2) 477 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 19.200 -koa da.

  Neurriaren helburua: Gaur egungo Beotibar frontoiko leihoen berrikuntza,

  leiho berriak instalatuz (kristal bikoizdun leihoak).

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren, gaur

  eguneko kontsumo termikoa frontoian ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  (kWhPCS)

  Frontoia 93.483

  25. Neurria: Beotibar frontoiko leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoak

  ipiniz eta inguruko arotzeria berrituz

 • 41

  Neurriaren hipotesia: kontsumo totalaren %20-a aurreztuko dela suposatu

  da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  aldatutako leiho kopuruen azalera izango da.

  Neurriaren emaitza: kontsumo berria 74.786 kWhPCS-takoa izango da.

  Aurrezpena 18.697 kWhPCS-takoa da 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, suposaturiko hipotesia, abiapuntoko kontsumoa, aldatutako

  leihoen azaleraren arabera lortutako aurrezpena unitarioa eta aurrezpen

  totala.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Kontsumo frontoian (kWhPCS) 93.483 Fakturak/Lanketa propioa

  Aurrezpena %20 Lanketa propioa

  Aurrezpena frontoian (kWhPCS) 18.697 Lanketa propioa

  Leiho kopurua 10 Tolosako Udala

  Leihoen azalera (m2) 15 Tolosako Udala

  Aurrezpena m2-ko (kWh/m2) 1.246 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 6.000 -koa da.

  Neurriaren helburua: Neurriaren helburua, Beotibar frontoiaren

  berokuntza sistemaren erregulazio zehatzagoa termostato bat instalatuz.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren,

  kontsumoa berokuntzan ikus daiteke:

  26. Neurria: Beotibar frontoian, termostato baten instalazioa berokuntza

  erregulatzeko.

 • 42

  Beotibar Gaur egungo kontsumoa

  Gaur egungo kontsumoa 74.786 kWhPCS

  Neurriaren hipotesia: Gaur egun ez dago berokuntza kontrolatzen duen

  dispositiborik. Termostato baten bidez, frontoian tenperatura bat

  definituko da eta tenperatura hori lortzean, berokuntza sistema gelditu

  egingo da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera

  planteatzen da (2.013-2.016).

  Adierazlea: Neurri honi esleituko zaion adierazlea, neurria bera martxan

  jartzea izango da.

  Neurriaren emaitza: neurria aurrera eramatean, urteko kontsumoa 59.829

  kWh-takoa izango da, aurrezpen totala 14.957 kWh-takoa izanik 2.020

  urtean.

  Hurrengo taulan, kontsumoa, aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Kontsumo kultur etxean (kWh) 74.786 Fakturak/Lanketa

  propioa

  Aurrezpena (%) 20 Lanketa propioa

  Aurrezpena (kWh) 14.957 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 500 -koa da.

 • 43

  Energia berriztagarriak

  Helburua: Zazpiturrieta minizentrala birgaitu, errekaren energia

  aprobetxatu eta energia hidraulikoa, energia elektrikoan eraldatuz.

  Zentralaren potentzia elektrikoa 600 kW-koa da eta zentralaren

  produkzioa, Amezketa eta Tolosaren artean bananduko da, banaketa

  berdina eginez.

  Abiapuntua: Hasiera baten ez dago zentralik. 600 kW-ko zentral

  minihidraulikoa instalatuko da.

  Neurriaren hipotesia: Zentral minihidraulikoak, uraren energia, energia

  elektrikoan eraldatuko du.

  Egutegia eta maiztasuna: Epe laburrean instalatuko da zentrala.

  Esleitutako adierazlea: Zentralaren inplantazioa.

  Neurriaren emaitza:

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Batazbeste urtero eraldatutako energia (kWh) 740.033 EVE

  Tolosaren portzentaia %50 Tolosako Udala

  Tolosaren produkzio elektrikoa 370.016 Lanketa propioa

  Salmenta prezioa (c/kWh) 8,6565 BOE (2.012-12-30)

  Neurriaren kostua: Zentralaren kostua 155.000 -koa da.

  27. Neurria: Uraren energia aprobetxatuko duen zentral minihidraulikoaren

  instalazioa.

 • 44

  Mugikortasuna

  Neurriaren helburua: Udal kotxe parkeko ibilgailu berriak elektrikoak

  edota hibrido konektagarriak izatea. Udaltzaingoaren kotxe berria hibridoa

  izango da, bi moto elektrikoen erosketa aurreikusten da, eta epe luzera

  Hiribusa bi furgoneta elektrikoengatik ordezkatuko da.

  Abiapuntua: aldatzeko asmoa duten udal ibilgailuen kontsumoa

  24.009,70 litro gasoil/urtekoa da udalak adierazi duen moduan, urtean

  134.342 bat km egiten dituztelako eta ibilgailuaren batazbesteko

  kontsumotzat 0,07 l/ km hartu delako.

  Neurriaren hipotesia: Erakunde desberdinek ibilgailu elektrikoen aldeko

  apustua egiten dute mugikortasun eraginkorraren ildoan, herritar eta

  ingurumenarentzat dakartzaten onurak direla eta. Negutegi efektuko

  gasen murrizketa eragiten dute, ez dute isurketarik eragiten lekuan bertan

  eta ez dute hots-kutsadurarik sortzen, beraz, herriko kaleetatik ibiltzeko

  egokiak dira. Tolosako Udalak, udal kotxe parkeko 4 ibilgailuen

  ordezkapena aurreikusten da epean zehar. Epe laburrean, kotxe hibrido

  bat erosi da dagoeneko, eta epe ertainean bi moto elektrikoen erosketa

  aurreikusten da, epe luzera Hiribusa ordezkatzea bi furgoneta elektrikoetatik

  aurreikusten da.

  Egutegia eta maiztasuna: udaltzaingoaren kotxe berria hibridoa da, 2010

  erosita, epe ertainean (2013-2016) bi moto berrien erosketa aurreikusten da

  eta epe luzean (2017-2020) bi furgoneta elektrikoen erosketa Hiribusa

  ordezkatzeko.

  Adierazlea: neurriaren jarraipena errazteko adierazle bezala isuri baxuko

  udal ibilgailuen portzentajea

  Neurriaren emaitza: epe laburrean, 23.946,89 kWh urteko aurreztuko dira,

  epe ertainena 359.66 kWh urteko eta behin neurria guztiz ezarrita

  dagoenean, aurrezpen totala 173.570,96 kWh urtekoa izango da. Kostua

  28. Neurria: Energia garbiak kontsumitzen dituzten ibilgailuak erosi

  (elektrikoak edo hibrido konektagarriak)

 • 45

  138.800-koa izango da eta tCO2 isurpenen murrizketa 257,96 izanda,

  kostua 538 / tCO2-ko izango da.

  Egungo

  kontsumoa

  (kWh/urteko)

  Kontsumo

  berria

  (kWh/urteko)

  Aurrezpena

  (kWh/urteko) Iturria

  Diesel kotxea 25.527,37 Tolosako Udala

  Honda Civic 1.580,48 23.946,89 Lanketa propioa

  Yamaha Cygnus

  125

  479,60 Tolosako Udala

  Moto elektrikoa 1 119,94 359,66 Lanketa propioa

  Yamaha XMAX-

  125

  94,11 Tolosako Udala

  Moto elektrikoa 2 25,49 68,62 Lanketa propioa

  Hiribusa 176.523,26 Tolosako Udala

  Bi furgoneta

  elektrikoak

  0,00 27.327,46 149.195,79 Lanketa propioa

  TOTALA 202.624,33 29.053,37 173.570,96 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: kotxe hibridoaren kostua 24.200-koa da, bi motorrak

  14.600 eta bi furgoneta elektrikoak 100.000, guztira 138.800-ko gastua

  suposatzen du neurria. Aurrezpen ekonomikoa behin neurria ezarrita

  23134/urtekoa izango da, beraz 6 urtetan dirua errekuperatu egingo da.

 • 46

  Hondakinak

  Neurriaren helburua: Egungo hondakinen kudeaketa sistema hondakin

  gai guztiak modu selektiboan biltzen dituen sistemarengatik ordezkatzea,

  gaur egun zabortegira eramaten den hondakin kopurua %25ean murriztuz.

  Abiapuntua: Gaur egun Tolosako udalerrian edukiontzietan oinarritutako

  bilketa sistema erabiltzen da, hondakin gehienak Sasietako zabortegira

  eramaten direlarik.

  Neurriaren hipotesia: Hondakin osoen gaikako bilketa bermatzen duen

  sistemarekin, batazbeste gaur egun zabortegira eramaten diren hondakin

  guztien %75a bertan isurtzea ekiditen da, hiri hondakin guztiak gaika

  kudeatzea baimentzen baitu. 2020 urtean zabortegira eramatea

  aurreikusten diren hondakin tonak kalkulatzeko INEk probintzia mailan

  aurreikusitako biztanleria erabili da. Bestalde 73. neurria betetzen dela

  kontuan hartu da, hots, urtero hondakinen sortze tasa %1ean murriztu

  egiten dela, 2020 urtean 0,376 tona hondakin/biztanle eta urte izatera iritsiz.

  2020rako aurreikusitako biztanle kopurua kontuan hartuz eta egungo

  hondakin sortze-tasa eta hondakin-gai proportzioak mantenduz, 2020

  urterako aurreikusitako hondakin tonak kalkulatu dira (7.068 tona). Gaikako

  zabor bilketarekin, tona guzti hauetatik zabortegira eramango den

  hondakin-gai bakarra errefusarena izango da (4.278 tona).

  Egutegia eta maiztasuna: hondakinen kudeaketa sistema berria epe

  ertainean martxan jartze espero da (2013-2016).

  Adierazlea: neurriaren jarraipena errazteko adierazle bezala zabortegira

  eramandako Hiri Hondakin Solido kopurua (tona) identifikatu da.

  Neurriaren emaitza: Udalsareak NEG isurpenen kalkuluetarako

  garatutako erremintako metodologia erabili da hondakin bilketa sistemen

  29 Neurria: Hiri hondakinen gaikako bilketa selektiboaren ezarpena

 • 47

  arteko NEG isurpen aldakuntza estimatzeko. Honela egungo zabortegiaren

  erabilerarekin 2020rako aurreikusitako NEG isurpenak eta gaikako bilketa

  sistema berriarekin soilik errefusa jaurtitzeagatik isuritutako NEG isurpenen

  arteko desberdintasuna kalkulatu da. Gaikako zabor bileta kudeaketa

  sistemaren bidez atmosferara 5.194 tona CO2 NEG isurtzea ekiditen da.

  Neurriaren kostua: Gaikako zabor bilketa eraginkor baten sistemaren

  ezarpena 350.000 -tan estimatzen da, bestelako udalerriaetako

  esperientzietan oinarrituz. Kostua gutxi goraberakopa da, gaikako zabor

  bilketaren sistema zehaztu gabe dagoelako.

  Ura

  Neurriaren helburua: Tolosako ur hornidura sarearen ihesaldiak %50ean

  murriztea 2020 urterako.

  Abiapuntua: Tolosako ur hornidura sarean ihesaldi eta eraginkortasun

  faltagatik udalerriko ur kontsumoaren %16a galtzen da. Altan, udalerriko

  kontsumoa 1.648.000 m3-takoa da Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren datuen

  arabera, beraz, urtean 262.800 m3 ur galtzan da eraginkortasun eta

  ihesaldien ondorioz.

  Neurriaren hipotesia: Gipuzkoako Ur Kontsortzioak urtero hobetze lanak

  egiten ditu ur hornidura sarean, honen eraginkortasuna hobetuz. Lan

  hauekin 2020 urterako ur galeren %50a murriztea espero da, honek

  dakartzan energia aurrezpenekin. Aurreztutako isurpenak kalkulatzeko ur

  hornidura sarearen zikloan eramaten diren energia kontsumoak hartu

  behar dira kontuan (jasotze, adukzio, potabilizazio, banatze, erabilera,

  arazketa, eta berrerabilpena), uraren erabilpenari loturiko isurpena

  7kgCO2/m3 estimatzen delarik.

  Egutegia eta maiztasuna: neurria epe laburrean martxan jarriko da,

  urtero ur hornidura sarearen zati bat konponduz. PAESaren lehen

  30 Neurria: Ur Hornidura sarearen berrikuntza

 • 48

  denboraldian (2008-2012): Ur ihesaldiak %16an murriztea espero da.

  Bestalde, epe ertainean, 2013-2016 urte bitartean, ur ihesaldiak %17an

  murriztea eta epe luzean (2017-2020) ur ihesaldiak %17an murriztea espero

  da.

  Adierazlea: neurriaren jarraipena erraztearren adierazle moduan ur

  ihesaldiei loturiko ur bolumena (m3-tan) zehaztu da.

  Neurriaren emaitza: Neurriari esker 131.400 m3 ur aurreztea espero da

  2020 urterako.

  Neurriaren kostua: Gipuzkoako ur kontsortzioaren 2010eko datuetatik

  abiatuz, konponketa guztien kostua 2.975.000 -tan estimatzen da.

  Neurriaren helburua: Euri uraren erabilera bultzatzea eskolako ur

  edangarriaren kontsumoa %70an murriztuz.

  Abiapuntua: eskola berria egiterako orduan irizpide jasangarriak hartu

  dira kontutan, horietako bat euri uraren aprobetxamendua izan da

  Neurriaren hipotesia: Ura ondasun urria da, eta ur edangarriaren

  kudeaketa eraginkorragoa izateko eskaera murriztea izango zen

  lehenengo pausoa. Arropa garbitzeko, komuneko zisternentzako,

  barnealdeak eta kanpoaldeak garbitzeko etab. Beste aukerak daude, euri

  urak esate baterako.

  Samaniego ikastetxeko kubiertan, euri urak biltzen dira, zirkuitu

  independente baten bidez komuneko zisternentzat aprobetxatuz eta ur

  edangarria aurreztuz.

  Egutegia eta maiztasuna: epe laburrean (2008-2012) neurria martxan

  jarriko da, %70aren helburura helduz. Epe ertainean (2013-2016) eta epe

  luzean (2017-2020) neurria martxan jarraituko du

  Adierazlea: Aurreztutako ur edangarria (m3)

  31 Neurria: Euri-uraren ustiapena Samaniego eskolan

 • 49

  Neurriaren emaitza: Neurriari esker 788 m3 ur aurreztea espero da 2020

  urterako.

  Neurriaren kostua: ez da izan berrikuntza bat baizik eta eraikuntza irizpide

  bat, beraz ezin zaio kostu konkretu bat egotzi.

  Inguru naturala

  Neurriaren helburua: Udalerriko baso azaleraren emendioa 61,7 ha

  berriren landaketa burutuz.

  Abiapuntua: 2005 urteko Baso Inbentarioaren arabera, Tolosako Baso

  azalera 23.130 hektareakoa da.

  Neurriaren hipotesia: 2005 eta 2010 urtetako Baso Inbentarioen GIS

  mapen konparaketa burutu da Tolosan gertatutako Lur Erabulera eta Lur

  erabilera Aldaketak identifikatzeko. Honela Tolosako basoek izandako

  azalera emendioa kalkulatu da: 61,7 hektarea baso berri landatu da. Baso

  hauek burututako CO2 xurgapenak estimatzeko IPCCko gidalerroek

  proposaturiko metodologia erabili da. Landatutako espezieek hektarea

  bakoitzeko batazbeste 19 tona CO2 xurgatzen dituzte urtean.

  Egutegia eta maiztasuna: PAESaren lehen denboraldian (2008-2012)

  baso landaketak burutuko dira, guztira 61,7 hektarea baso landatuz.

  Ondorengo urteetan ez da baso landaketa berririk aurreikusten.

  Adierazlea: neurriaren jarraipena erraztearren adierazle moduan

  landatutako baso azalera (hektarea) aukeratu da.

  Neurriaren emaitza: Landatutako 61,7 baso hektareak 1.180 T CO2

  xurgatzen dituzte urtean.

  Neurriaren kostua: birlandatutako baso hektarea bakoitzeko 1.787 -tako

  kostua estimatzen da.

  32 Neurria: Udalerriko baso azaleraren emendioa

 • 50

  BIZITEGIAK

  Eraginkortasun energetikoa

  Helburua: Alderdi bioklimatikoa integratu eta bultzatu etxebizitza berriak

  egiterakoan. Etxebizitza berri hauen kontsumoa, ohiko etxebizitzen

  kontsumoa baino txikiagoa izanik. Etxebizitza hauen %30ak, irizpide

  bioklimatikoak ezarriko dituzte. Urtero 92 etxebizitza berri egingo direla

  suposatuz, 27 bioklimatikoak izango lirateke.

  Abiapuntua: Gaur egungo etxebizitzen kontsumo energetikoa jarraian

  aurkezten da.

  Kontsumoa etxebizitzako

  Elektrikoa (kWh) 5.720

  Termikoa (kWhPCS) 4.778

  Neurriaren hipotesia: Etxebizitza bioklimatikoak, energiaren %75

  aurreztuko dutela suposatuko da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe laburrean 27

  etxebizitzetan egingo da aldaketa, epe ertainean 108 etxebizitzetan eta

  epe luzean beste 108tan. Guztira 2.020rako, 243 etxebizitza

  bioklimatikoak izango direla suposatuko da.

  33. Neurria: Alderdi bioklimatikoak integratu eta bultzatu etxebizitza berriak egiterakoan

 • 51

  Esleitutako adierazlea: Adierazlea egindako etxebizitza bioklimatikoak

  izango dira.

  Neurriaren emaitza: Etxebizitza bioklimatiko bakoitzeko 4.290 kWh eta

  3.583 kWhPCS aurreztuko dira. Osotara, aurrezpen elektrikoa 1.042.470

  kWh eta termikoa 870.790 kWhPCS izango dira.

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Kontsumo elektrikoa (kWh) 5.720 IDAE

  Kontsumo termikoa (kWhPCS) 4.778 IDAE

  Aurrezpena %75 I+D caja

  mediterraneo

  Aurrezpen elektrikoa (kWh) 4.290 Lanketa propioa

  Aurrezpen termikoa (kWhPCS) 3.583 Lanketa propioa

  Etxebizitza kopurua 243 Tolosako udala

  Aurrezpen elektriko totala (kWh) 1.042.470 Lanketa propioa

  Aurrezpen termiko totala (kWhPCS) 870.790 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: Etxebizitza bakoitzaren kostua 410.000 inguruan

  egon daiteke (etxebizitza arrunta baino %10 gehiago). Inbertsio totala

  99.630.000 .

  Neurriaren helburua: Etxebizitzen %20ean, erreformatu barik dauden

  leihoak kristal bikoitzdun eta arotzeri eraginkorrago bat duten

  leihoengandik aldatuz. Guztira, 1.854 etxebizitzetan aldatuko dira.

  34. Neurria: Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoa leihoak jarriz eta

  inguruko arotzeria berrituz.

 • 52

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo termikoa ikus

  daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumo termikoa (kWhPCS) 4.778 kWhPCS/urte

  Neurriaren hipotesia: leiho zaharrak, berriengatik aldatzeak, %10eko

  aurrezpena dakarrela suposatuko da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe laburrean 206

  etxebizitzetan egingo da aldaketa, epe ertainean 824 etxebizitzetan eta

  epe luzean beste 824tan. Guztira 2.020rako, 1.854 etxebizitzetan kristal

  bikoitzdun leihoak instalatzea suposatu da.

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  aldatutako leihoen kopurua eta aldatutako azalera totala izango da.

  Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, batazbesteko kontsumo

  termikoa 7.361.942 kWhPCS-takoa da eta aurrezpena 885.841kWhPCS-

  takoa izango da 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa, aurrezpena eta batazbesteko

  prezioa banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Etxebizitzako kontsumo termikoa (kWhPCS) 4.778

  Aurrezpena %10 Plan RENOVE

  Etxebizitzako aldatutako leihoen azalera (m2) 9 Lanketa propioa

  Aurrezpena etxebizitzako (kWhPCS/etxebizitza) 477,8 Lanketa propioa

  Aurrezpena etxebizitzako (kWhPCS/m2) 53.1 Lanketa propioa

  Etxebizitza kopurua 1.854 Tolosako udala

  Aurrezpen termiko totala (kWhPCS) 885.841 Lanketa propioa

 • 53

  Neurriaren kostua: etxebizitzako 2.250 -ko kostua estimatu da.

 • 54

  Neurriaren helburua: 927 etxebizitzetan kanpo egituraren berrikuntza

  proposatzen da.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurria aplikatu ondoren,

  kontsumoa berokuntzan ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumo termikoa 4.300 kWhPCS

  Neurriaren hipotesia: eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntzak, %20ko

  aurrezpena suposatuko du.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe laburrean 103

  etxebizitzetan egingo da aldaketa, epe ertainean 412 etxebizitzetan eta

  epe luzean beste 412etan. Guztira 2.020rako, 927etxebizitzetan

  fatxadaren birgaikuntza egitea suposatu da.

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  inguratzailearen birgaikuntza egin duten etxebizitza kopurua.

  Neurriaren emaitza: Neurria aplikatu ondoren, etxebizitzen batazbesteko

  kontsumo termikoa 3.440 kWhPCS da, aurrezpena etxebizitzako 860 kWhPCS

  izango da. Aurrezpen totala, 797.392 kWhPCS izango da 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo

  kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Etxebizitzako berokuntza kontsumoa (kWhPCS) 4.300

  Aurrezpena %20

  35. Neurria: Eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntza, materiale isolatzailea jarriz.

 • 55

  Aurrezpen termikoa etxebizitzako (kWhPCS) 860 Lanketa propioa

  Etxebizitza kopurua 927 Lanketa propioa

  Aurrezpen termiko totala (kWhPCS) 797.392 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 834.300 -koa da.

  Neurriaren helburua: 927 etxebizitzetan kondentsazio galdaren

  instalazioa proposatzen da.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren

  berokuntza kontsumoa ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumo termikoa 3.440 kWhPCS

  Neurriaren hipotesia: kondentsazio galdarak instalatzeagatik, %25eko

  aurrezpena suposatuko da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe laburrean 103

  etxebizitzetan egingo da aldaketa, epe ertainean 412 etxebizitzetan eta

  epe luzean beste 412etan. Guztira 2.020rako, 927 etxebizitzetan

  kondentsazio galdarak instalatuak izatea suposatzen da.

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  instalaturiko kondentsazio galdara kopurua.

  Neurriaren emaitza: Neurria aplikatu ondoren, etxebizitzen batazbesteko

  kontsumo termikoa 2.580 kWhPCS da, aurrezpena etxebizitzako 860

  kWhPCS izango da. Aurrezpen totala, 797.220 kWhPCS izango da 2.020

  urtean.

  36. Neurria: Etxebizitzetan, kondentsazio galdarak instalatu.

 • 56

  Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo

  kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Neurria aplikatuko duten etxebizitza kopurua 927 Tolosako Udala

  Etxebizitzako kontsumo termikoa (kWhPCS) 3.440 Lanketa propioa

  Aurrezpena %25 Lanketa propioa

  Etxebizitzako aurrezpen termikoa (kWhPCS) 860 Lanketa propioa

  Aurrezpen termiko totala (kWhPCS) 797.220 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 1.019.700 -koa da.

  Neurriaren helburua: Gaur egun, gas naturala heltzen den

  etxebizitzetara eta gaur egun propanoa kontsumitzen duten

  etxebizitzetan gas naturalera erregai aldaketa egitea, instalazioa

  egokituz. Helburua, 1.391 etxebizitzak erregaia aldatzea da.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, berokuntza kontsumoa ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumo termikoa totala etxebizitzako 4.778 kWh/urte

  Neurriaren hipotesia: gas naturala kontsumitzeagatik ez da aurrezpen

  energetiko bat egongo, instalazioa berdina izanik, baina bai CO2

  isurpenetan aurrezpena.

  37. Neurria: Etxebizitzetan, erregaiaren aldaketa, gasoiletik gas naturalera.

 • 57

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe laburrean

  155 etxebizitzetan egingo da aldaketa, epe ertainean 620 etxebizitzetan

  eta epe luzean beste 616etan. Guztira 2.020rako, 1.391 etxebizitzetan

  kondentsazio galdarak instalatuak izatea suposatzen da.

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  aldaketa egingo duten etxebizitza kopurua.

  Neurriaren emaitza: Neurri honek ez du aurrezpen energetikorik

  suposatuko, CO2 isurpenaren txikiagotzea suposatuko du.

  Hurrengo taulan, gaur egungo CO2 isurpena eta neurria aplikatu ondorengo

  CO2 isurpena.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Neurria aplikatuko duten etxebizitza kopurua 1.391 Tolosako Udala

  Kg CO2/kWh propano 0.238 Udalsarea

  Kg CO2/kWh gas naturala 0.202 Udalsarea

  Etxebizitzako kontsumo termikoa (kWh) 4.778

  Propanoaren isurpenak etxebizitzako (kg CO2) 1.137 Lanketa propioa

  Gas naturalaren isurpena etxebizitzako (kg CO2) 885 Lanketa propioa

  Aurrezpena etxebizitzako (kg CO2) 252 Lanketa propioa

  Aurrezpen totala (tona CO2) 350 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua instalazioko 3.000 -koa da.

 • 58

  N

  eurriaren helburua: 1.391 etxebizitzetan balbula termostatikoen

  instalazioa proposatzen da.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren

  berokuntza kontsumoa ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumo termikoa 2.580 kWhPCS

  Neurriaren hipotesia: balbula termostatikoak instalatzeagatik, %10eko

  aurrezpena suposatuko da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe laburrean 155

  etxebizitzetan egingo da aldaketa, epe ertainean 620etxebizitzetan eta

  epe luzean beste 620etan. Guztira 2.020rako, 1.391 etxebizitzetan

  balbula termostatikoak instalatuak izatea suposatzen da.

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  instalaturiko balbula termostatiko kopurua.

  Neurriaren emaitza: Neurria aplikatu ondoren, etxebizitzen batazbesteko

  kontsumo termikoa 2.322 kWhPCS da, aurrezpena etxebizitzako 258 kWhPCS

  izango da. Aurrezpen totala, 358.878 kWhPCS izango da 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo

  kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Neurria aplikatuko duten etxebizitzak 1.391 Tolosako udala

  Etxebizitzaren kontsumo termikoa (kWhPCS) 2.580

  38. Neurria: Balbula termostatikoak ipini erradiadoreetan.

 • 59

  Balbulak etxebizitzako 6

  Aurrezpena %10

  Aurrezpena etxebizitzako (kWhPCS) 258

  Aurrezpena balbulako (kWhPCS/balbula) 43

  Aurrezpen totala (kWhPCS) 358.878

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 333.840 -koa da.

  Neurriaren helburua: 1.854 etxebizitzetan tenperaturak mugatzea

  proposatzen da.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren

  berokuntza kontsumoa ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumo termikoa 2.322 kWhPCS

  Neurriaren hipotesia: murrizturiko gradu bakoitzeko, %8ko aurrezpena

  suposatzen da. 2C jaitsiko direla suposatu da.

  Egutegia eta maiztasuna: epe laburrean 1.854 etxebizitzetan neurria

  aurrera eramango dela suposatu da.

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  neurria aurrera eraman duten etxebizitza kopurua.

  39. Neurria: Barne tenperatura mugatu, udan ezingo da tenperatura 26C-tik eta

  neguan 21C baino altuagoa izan.

 • 60

  Neurriaren emaitza: Neurria aplikatu ondoren, etxebizitzen batazbesteko

  kontsumo termikoa 2.064 kWhPCS da, aurrezpena etxebizitzako 258 kWhPCS

  izango da. Aurrezpen totala 477.590 kWhPCS izango da 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo

  kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Berokuntza kontsumo termikoa etxebizitzako

  (kWhPCS)

  2.322

  Aurrezpena jaitsitako C-ko (%) %8 EVE-IDAE

  Gaur egungo etxebizitzako tenperatura (C) 23 Tolosako udala

  Proposaturiko tenperatura (C) 21 EVE-IDAE

  Etxebizitzako aurrezpen termikoa (kWh) 257,6 Lanketa propioa

  Neurria aplikatuko duten etxebizitzak 1.854 Tolosako udala

  Aurrezpen termiko totala (kWh) 477.590 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 850 -koa da.

  Neurriaren helburua: 1.854 etxebizitzetan kontsumo baxudun lanparen

  instalazioa proposatzen da, lanpara inkandeszenteak ordezkatuz.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumoa lanpara

  inkandeszentetan ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumo elektrikoa 197 kWh

  40. Neurria: Kontsumo baxudun lanparen instalazioa.

 • 61

  Neurriaren hipotesia: 60W-ko 3 inkandeszente, 11 Wko kontsumo

  baxudun lanparengandik aldatzea proposatzen da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea; epe laburrean 206

  etxebizitzetan egingo da, epe ertainean 824 etxebizitzetan eta epe

  luzean beste 824etan. Guztira 2.020rako, 1.854 etxebizitzetan kontsumo

  baxudun lanparak instalatuak izatea suposatzen da.

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  aldatutako lanpara kopurua izango da.

  Neurriaren emaitza: Kontsumo baxudun lanparak instalatzean,

  kontsumoa berria 36 kWh/urte-koa izango da. Aurrezpena etxebizitzako,

  161 kWh/urte izango da eta neurriaren aurrezpen totala

  298.494 kWh/urte 2.020 urtean.

  Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo

  kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Neurria aplikaturiko etxe kopurua (Helburua) 1.854 Tolosako udala

  Aldatutako inkandeszente kopurua etxeko 3 Lanketa propioa

  Inkandeszenteen potentzia (W) 60 Lanketa propioa

  Kontsumo baxudun lanparen potentzia (W) 11 Lanketa propioa

  Piztutako ordu kopurua (h/egun) 3,0 Lanketa propioa

  Aurrezpena etxeko (kWh) 161 Lanketa propioa

  Aurrezpen totala 298.494 Lanketa propioa

  Aurrezpena aldatutako W kopuruagatik (kWh/W) 0,875 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 236.014 -koa da.

 • 62

  Neurriaren helburua: 2.782 etxebizitzetan ekipo elektrikoak, ekipo berri

  eta eraginkorragoengatik aldatzea proposatzen da.

  Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumoa ekipo

  elektrikoetan ikus daiteke:

  Eraikina Gaur egungo kontsumoa

  Kontsumo elektrikoa 897 kWh

  Neurriaren hipotesia: Ekipo berria instalatzerako orduan, %45eko

  aurrezpena suposatu da. D klaseko etxetresna zaharkituak, A etiketa

  energetikodun etxetresnengatik aldatuko direla suposatzen da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea; epe laburrean 310

  etxebizitzetan egingo da, epe ertainean 1.240 etxebizitzetan eta epe

  luzean beste 1.232etan. Guztira 2.020rako, 2.782 etxebizitzetan

  etxetresna berri eta eraginkorragoak instalatuak izatea suposatzen da.

  Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,

  aldatutako etxetresna kopurua izango da.

  Neurriaren emaitza: Neurria aplikatu ondore, ekipo elektrikoen

  kontsumoa 493 kWh/urte izango da. Beraz aurrezpena etxebizitzako 404

  kWh/urte izango da eta aurrezpen totala 1.123.928 kWh/urte 2.020

  urtean.

  Hurrengo taulan, neurria aplikatuko duten etxe kopurua, gaur egungo

  kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo kontsumoa eta aurrezpen unitario eta

  totala banakatzen dira.

  41. Neurria: Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun irizpideak

  barneratu.

 • 63

  Kontzeptua Zenbatekoa Iturria

  Neurria aplikaturiko etxe kopurua (Helburua) 2.782 Tolosako udala

  Etxe bakoitzean aldaturiko ekipo kopurua 5 Lanketa propioa

  Etxebizitzen batazbesteko kontsumoa

  etxetresnetan (kWh)

  897 IDAE

  Aurrezpena 45% Helburua

  Etxe bakoitzeko aurrezpena (kWh) 404 Lanketa propioa

  Aurrezpen elektriko totala (kWh) 1.123.928 Lanketa propioa

  Aurrezpena etxetresnako (kWh/etxetresna) 80,76 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 5.419.336 -koa da.

  Neurri hauek ez du aurrezpen energetikorik suposatuko.

  42. Neurria: Herritarrak energiaren zentzuzko erabilera eta eraginkortasunaren aldeko

  sentsibilizazio kanpainak.

 • 64

  Energia Berriztagarriak

  Neurriaren helburua: Guztira 45 instalazio fotovoltaiko eta 108 instalazio

  solar termiko instalatzea.

  Abiapuntua: instalazioa burutuko den etxebizitzetan, gaur egun ez dute

  energia berriztagadun instalaziorik.

  Neurriaren hipotesia: instalazio fotovoltaikoko 4.707 kWh eta instalazio

  termikoko 5.322 kWhPCS estimatzen da.

  Egutegia eta maiztasuna: Neurriaren egutegia, epe labur, ertain eta

  luzean suposatzen da.

  Adierazlea: neurriaren adierazlea energia fotovoltaikoan, instalaturiko

  5 kWp instalazio kopurua izango da eta energia termikoaren kasuan,

  instalazioaren m2 kopurua.

  Neurriaren emaitza: Energia berriztagarrien bidez sorturiko energia

  elektrikoa 4.707 kWh/instalazioko izango da eta energia termikoa,

  5.322 kWhPCS 22 m2-dun instalazio bakoitzeko (242 kWhPCS/m2).

  Osotara, 211.815 kWh eta 574.800 kWhPCS aurreztea lortuko da.

  Neurriaren kostua: neurri honen kostua 2.376.720 -koa da.

  43 . Neurria: Plaka fotovoltaiko eta termikoen instalazioa emendatu etxebizitzetan

 • 65

  Mugikortasuna

  Helburua: udalerriko ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien

  portzentajea emendatzea. 2020 urterako Tolosako ibilgailuen %10a

  ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarriek osatzea espero da.

  Abiapuntua: udalerriaren ibilgailuen karburante datuen kontsumoak

  hartzen dira abiatze puntutzat.

  Mota Kontsumoa

  Gasolina 54,44 TJ

  Gas-oleoa 157,39 TJ

  Neurriaren hipotesia: Eusko Jaurlaritzari dagokionez, bere Mugikortasun

  Estrategiaren bidez, 2020rako ibilgailu matrikulatuen %10a ibilgailu

  elektriko edota hibrido konektagarriak izatea aurreikusten da. Tolosaren

  kasuan, ibilgailu totalen %4a ibilgailu elektriko puru edota hibrido

  konektagarriak izatea espero da 2020 urterako.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen ezarpena progresiboa izango da.

  Hori dela eta, PAESaren lehen denboraldian (2007-2012):ez da ibilgailu

  elektriko puru edota hibrido konektagarrien erabileraren emendiorik

  aurreikusten. Epe ertainera (2013-2016) denboraldi honetan Tolosako

  ibilgailu osoen %7a ibilgailu elektriko edota hibrido konektagarriak izatea

  aurreikusten da, eta epe luzera (2017-2020) Tolosako ibilgailu osoen %15a

  ibilgailu elektriko edota hibrido konektagarriak izatea aurreikusten da.

  44. Neurria: Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien

 • 66

  Esleitutako adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko ibilgailu elektriko

  puru edota hibrido konektagarrien portzentajea Tolosako ibilgailu guztien

  aldean esleitzen da.

  Neurriaren emaitza: Epe osoan 9.429.059 kWh-ko aurrezpen energetikoa

  espero da dira ekintza honen ezarpenaren ondorioz.

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Ibilgailu kopurua 2012an 7.302 DGT

  Espero den ezarpena %4 Lanketa propioa

  2020rako aurrezpena gasolinan (TJ) 2,18 Lanketa propioa

  2020rako aurrezpena gas-oleoan (TJ) 6,30 Lanketa propioa

  2020rako aurrezpen energetikoa (kWh) 1.846.571 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: 20.700 estimatzen dira kotxeko, beraz, neurri

  guztiaren kostua 6.046.056-koa izango da.

  Helburua: garraio publikoaren erabilpena sustatzea, ibilgailu pribatuaren

  erabilera murriztuz, garraio publikoaren erabilpena %10ean igotzea

  barne mugikortasunean espero da eta kanpo mugikortasunean %2an

  Abiapuntua: Tolosako Mugikortasun Planaren arabera, Tolosan (18.574

  lagun baino gehiagoko herria) populazioaren %38,37a kotxe

  pribatuarekin ibiltzen da normalean eta populazioaren %9,05a garraio

  publikoz, beste desplazamendu guztiak, oinez egiten dira.

  45. Neurria: Tolosako garraio publikoaren eskaintzaren hobekuntza eskuratzea

 • 67

  Neurriaren hipotesia: mugikortasun eraginkorra sustatu nahian, Udala

  eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat ekintza jarri dituzte martxan 2008

  urtetik hona. Ekintza hauei esker, 2020 urtean oinarri urtearen aldean

  garraio publikoaren erabilera %10ean emendatzea espero da barne

  mugikortasunean eta %2an kanpo mugikortasunen.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen ezarpena progresiboa izango da.

  Hori dela eta, PAESaren lehen denboraldian (2007-2012) martxan jarriko

  da neurria, epe ertainean (2013-2016) neurria martxan jarraituko du eta

  epe luzera (2017-2020) Hiribusaren zerbitzua aldatuko da.

  Esleitutako adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko garraio

  publikoaren erabiltzaileen kopuruaren igoera (%) esleituko da.

  Neurriaren emaitza: Epe osoan 15.385.691 kWh-ko aurrezpen energetikoa

  espero da dira ekintza honen ezarpenaren ondorioz.

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

  Aldagaia Zenbatekoa Unitateak

  Erabiltzaile handipena Hiribusan 10%

  Erabiltzaile handipena Lurraldebusean 2%

  Populazioa 18.574 pertsonak

  Kotxez mugitzen den populazioa 38,37%

  Garraio publikoz mugitzen den populazioa 9,05%

  Batazbesteko distantzia egunean (Lurralde bus) 12,83 km

  Batazbesteko distantzia egunean (Hiribusa) 6 km

  Lanegunak 229 egunak

  Gasolina ibilgailuak Tolosan 39%

  Gasoleo ibilgailuak Tolosan 61%

  Konbertsio faktorea

  0,0000036 TJ/kWh

  Urteko batazbesteko distantzia

  Gasolina 6500 km

  Gasleo 14000 km

  Neurriaren kostua: neurri guztiaren kostua 163.168-koa izango da.

 • 68

  Helburua: aparkaleku publikoak eta kanpo aldeko aparkalekuen

  mantentze-lanak hobetzea ibilgailu pribatuen erabilpena murrizteko eta

  oinezkoak protagonista izateko herriaren mugikortasunean, urtean

  %80ko okupazioa lortuz.

  Abiapuntua: aparkalekuak PAESaren epean eraikiko dira

  Neurriaren hipotesia: herriko kanpo aldeko aparkalekuak hobetuz,

  hauen %80ko okupazioa aurreikusten da urtean, ibilgailu pribatuaren

  erabilpena murriztuz eta oinezkoen protagonismoa handituz. Aparkaleku

  hauetan aparkaturiko auto bat, 2 km-ko bidea saihestuko duela

  estimatzen da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen ezarpena progresiboa izango da.

  Hori dela eta, PAESaren epe ertainera (2013-2016) neurria martxan jarriko

  du eta epe luzera (2017-2020) neurria martxan jarraituko du.

  Esleitutako adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko garraio

  aparkalekuen okupazioa (%) esleituko da.

  Neurriaren emaitza: Epe osoan 4.174.881 kWh-ko aurrezpen energetikoa

  espero da ekintza honen ezarpenaren ondorioz.

  Hurrengo taulan agertzen dira kalkuluak egiteko erabilitako datuak:

  Kontzeptua Balorea Iturria

  Aparkalekuak 4.081 Tolosako Udala

  Gaur egungo okupazioa %25 Tolosako Udala

  Okupazio helburua %80 Tolosako Udala

  Saihestutako batazbesteko 2 Lanketa propioa

  46. Neurria: Aparkaleku publikoak eta kanpo aldeko aparkalekuen erabilera sustatu

 • 69

  distantzia (km/eguneko)

  Lanegunak 229 ??

  Gasolina litro baten kostua

  (/litro)

  1,3039 Corporacin de reservas

  estratgicas de productos

  petrolferos (CORES) 2011ko

  azaroan

  Gas-oleo litro baten kostua

  (/litro)

  1,307 Corporacin de reservas

  estratgicas de productos

  petrolferos (CORES) 2011ko

  azaroan

  Urtean aurreztutako

  kontsumoa gasolinan (t)

  29,31 Lanketa propioa

  Urtean aurreztutako

  kontsumoa gas-oleoan (t)

  39,71 Lanketa propioa

  Neurriaren kostua: neurri guztiaren kostua 119.862-koa izango da.

 • 70

  Helburua: herri-gunean kotxez egindako desplazamenduen %2a

  murriztea espero da, desplazamendu horiek oinez edota txirringaz

  eginez.

  Abiapuntua: Tolosan desplazamenduen %50a oinez egiten da, eta

  espazio publikoak oinezkoentzat berreskuratu nahi dira.

  Neurriaren hipotesia: Udalerrian kotxearen erabilpena murriztu nahian,

  gidariek ibilgailuak herrian zehar mugitzeko har ez dezatela lortu nahi da.

  Horretarako herri guneko hainbat lekutan gidatze abiadura 30 km/h-ra

  mugatuko da. Honi esker, oinezkoen segurtasuna emendatzen da eta

  erregai kontsumoaren jaitsieragatik negutegi efektuko gasen isurketa

  murrizten da.

  Egutegia eta maiztasuna: neurri honen ezarpena progresiboa izango da.

  Hori dela eta, PAESaren epe ertainera (2013-2016) neurria martxan jarriko

  du eta epe luzera (201