Títol: La Reproducció dels éssers vius -...

of 11 /11
Continguts: Objectius: Nivell: Cicle Superior Autor: Toni Ortiz García [email protected] Títol: La Reproducció dels éssers vius Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Escola Antoni Tàpies C/Pau Claris, 6-8 [email protected] - Coneixement del concepte reproducció . - Diferenciació entre reproducció asexual i sexual. - Reconeixement de les flors com els òrgans reproductors de les plantes fanerògames. - Reconeixement de les diferents parts duna flor. - Reconeixement de les falgueres i les molses com a plantes criptògames. - Discriminació entre reproducció asexual i reproducció sexual. - Identificació de les cèl·lules sexuals femenines, els òvuls, i de les cèl·lules sexuals masculines, els espermatozoides. - Diferenciació entre fecundació interna i fecundació externa. - Identificació dels tres grups d'animals segons el lloc on es desenvolupa lembrió: ovípars, vivípars i ovovivípars. - Dissecció duna flor i observació daquesta a través duna lupa binocular a partir d'unes pautes donades. - Conèixer el concepte reproducció . - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer les flors com els òrgans reproductors de les plantes fanerògames. - Identificar les diferents parts d'una flor. - Reconèixer les falgueres i les molses com a plantes criptògames. - Reconèixer els dos tipus de reproducció asexual: lescissió i la gemmació. - Identificar les cèl·lules sexuals femenines, els òvuls, i les cèl·lules sexuals masculines, els espermatozoides. - Diferenciar entre fecundació interna i fecundació externa. - Identificar dels tres grups danimals segons el lloc on es desenvolupa lembrió: ovípars, vivípars i ovovivípars - Disseccionar una flor i observació daquesta a través duna lupa binocular a partir dunes pautes donades. Títol: Portada (pàgina 1 de 11)

Embed Size (px)

Transcript of Títol: La Reproducció dels éssers vius -...

Page 1: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

Continguts:

Objectius:

Nivell: Cicle Superior

Autor: Toni Ortiz García

[email protected]

Títol: La Reproducció dels éssers vius

Generalitat de CatalunyaDepartament d'Ensenyament

Escola Antoni TàpiesC/Pau Claris, 6-8

[email protected]

- Coneixement del concepte reproducció .

- Diferenciació entre reproducció asexual i sexual.

- Reconeixement de les flors com els òrgans reproductors de les plantes fanerògames.

- Reconeixement de les diferents parts d�una flor.

- Reconeixement de les falgueres i les molses com a plantes criptògames.

- Discriminació entre reproducció asexual i reproducció sexual.

- Identificació de les cèl·lules sexuals femenines, els òvuls, i de les cèl·lules sexuals masculines, els

espermatozoides.

- Diferenciació entre fecundació interna i fecundació externa.

- Identificació dels tres grups d�'animals segons el lloc on es desenvolupa l�embrió: ovípars, vivípars i

ovovivípars.

- Dissecció d�una flor i observació d�aquesta a través d�una lupa binocular a partir d'unes pautes donades.

- Conèixer el concepte reproducció .- Diferenciar entre reproducció asexual i sexual.- Reconèixer les flors com els òrgans reproductors de les plantes fanerògames.- Identificar les diferents parts d'una flor.- Reconèixer les falgueres i les molses com a plantes criptògames.- Reconèixer els dos tipus de reproducció asexual: l�escissió i la gemmació.- Identificar les cèl·lules sexuals femenines, els òvuls, i les cèl·lules sexuals masculines, els espermatozoides.- Diferenciar entre fecundació interna i fecundació externa.- Identificar dels tres grups d�animals segons el lloc on es desenvolupa l�embrió: ovípars, vivípars i ovovivípars.- Disseccionar una flor i observació d�aquesta a través d�una lupa binocular a partir d�unes pautes donades.

Títol: Portada (pàgina 1 de 11)

Page 2: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

Reproducció asexual

Reproducció sexual

La reproducció asexual es caracteritza

perquè del cos d'un sol organisme se'n

generen altres d'idèntics.

En la reproducció sexual s'han d'unir dues cèl·lules

diferents i per tant, es necessita la participació de

dues cèl·lules sexuals o gàmetes, una de femenina

i una de masculina, produïdes pels òrgans sexuals.

La reproducció asexual i la reproducció sexual

Títol: Reproducció asexual i sexual (pàgina 2 de 11)

Page 3: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

Reproducció asexual

Per espores:

Esporangis falguera

Esporangis molsa

Esqueix gerani

Tubercle patata

Títol: Reproducció asexual (pàgina 3 de 11)

Page 4: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

Reproducció sexual

· Els gàmetes· La fecundació· La cèl·lula ou o zigot.· La gametogènesi.

Posta d’ous de papallona

Títol: reproducció sexual (pàgina 4 de 11)

Page 5: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

Criptogrames

Classificació de les plantes

Plantes amb flors

Plantes sense flors

Fanerògames

Esporangis falguera

Títol: classificació de les plantes (pàgina 5 de 11)

Page 6: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

Parts de la florActivitats

PLANTES AMB FLOR

Títol: parts de la flor (pàgina 6 de 11)

Page 7: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

Reproducció de les plantes amb flor

Disper sió

de les llavor s

Ger minacióPol·linització

Fecundació

For mació del fr uit

PLANTES AMB FLOR

Títol: reproducció flors (pàgina 7 de 11)

Page 8: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

Reproducció de les plantes sense flor

PLANTES SENSE FLOR

Títol: reproducció sense flors (pàgina 8 de 11)

Page 9: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL

ANIMALS

En els animals distingim dos tipus de reproducció asexual: l'escissió i la gemmació.

L'escissió

La gemmació

Títol: Asexual animals (pàgina 9 de 11)

Page 10: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

La Fecundació en els animals

ANIMALS

- Externa

- Interna

- Ovípars

- Vivípars

-Ovovivípars

Títol: reproducció (pàgina 10 de 11)

Page 11: Títol: La Reproducció dels éssers vius - Alexandriaalexandria.xtec.cat/pluginfile.php/323/mod_data/content/9308/... · - Diferenciar entre reproducció asexual i sexual. - Reconèixer

SÍNTESI

Títol: reproducció (pàgina 11 de 11)