Una energia la energia hidraulica

12
L’ENERGIA HIDRÀULICA

description

Sencilla presentación sobre la energía hidráulica. En ella se muestra qué es la energía hidráulica, como se obtiene y como se transforma en energía eléctrica

Transcript of Una energia la energia hidraulica

Page 1: Una energia la energia hidraulica

L’ENERGIA HIDRÀULICA

Page 2: Una energia la energia hidraulica

L’energia és la capacitat de produir un treball, el qual no es crea ni es destrueix, només es transforma.

Els recursos per obtenir energia s’anomenen fonts d’energia.

Page 3: Una energia la energia hidraulica

L’energia hidràulica és una energia primaria i renobable que no contamina. S’obté a partir de la força de l’aigua.

Page 4: Una energia la energia hidraulica

Avantatges

• Amb l’energia hidràulica S’obté un alt rendiment, però és molt car construir les seves infraestructures.

• No contamina

• És renovable

• ç

Page 5: Una energia la energia hidraulica

Inconvenients

• Altera el paisatge

• Crea microclimes

• Pot provocar inundacions

Page 6: Una energia la energia hidraulica

L’energia hidràulica s’obté a partir de la caiguda de l’aigua des de una certa alçada

Com totes les altres energies, utilitza l’energia cinètica.

Page 7: Una energia la energia hidraulica

Formes d’obtenció de l’energia hidràulica

Page 8: Una energia la energia hidraulica

• Presa i embassament

Presa: Mur gruixut que té com a funció retenir l’aigua de l’embassament

Embassament: Lloc on s’acumula l’aigua del riu, i regula el seu cabal.

Page 9: Una energia la energia hidraulica

• Central hidroelèctrica

Aprofiten un salt d’aigua que baixa per una canonada fins a una turbina que gira per fer funcionar l’alternador per obtenir energia elèctrica.La potència elèctrica generada per les centrals hidroelèctriques pot ser molt elevada si es disposa de prou aigua per produir un bon cabal constant i d’un desnivell considerable des de la zona on queda embassada fins a la turbina.Aquestes centrals són molt cares per construir però molt barates i fàcils de mantenir.

Page 10: Una energia la energia hidraulica

• Les minicentrals

Centrals petites que produeixen potències inferiors a 5 MW..

Page 11: Una energia la energia hidraulica

Informació addicional

Antigament la força de l’aigua s’utilitzava per moldre el blat a partir de les rodes hidràuliques, que s’han convertit en les turbines actuals.La primera central hidroelèctrica moderna es va construir al 1880 a Gran Bretanya.

Page 12: Una energia la energia hidraulica

Una gota d’aigua desaprofitada és com perdre un petit tresor