Urteko txostena 2013 memoria anual

of 12 /12
2013 txostena memoria Cluster Audiovisual de Euskadi Euskadiko Ikus‐entzunezkoen Klusterra

Embed Size (px)

Transcript of Urteko txostena 2013 memoria anual

Page 1: Urteko txostena 2013 memoria anual

2 0 1 3 txostenamemoria

Cluster Audiovisual de EuskadiEuskadiko Ikus‐entzunezkoen Klusterra

Page 2: Urteko txostena 2013 memoria anual

En octubre de 2014 EIKEN cumplirá suprimera década de existencia, momento en elque adquiere todo el sentido fijar la estrategiaen la que basar el camino para los próximosaños. Mientras, el trabajo realizado por lasempresas socias de EIKEN, basado en lainternacionalización y la cooperación, será unapalanca inmejorable para ampliar la base deactuación del Cluster hacia la economíacreativa y digital y atender así al pujante yvasto ecosistema que caracteriza a nivel globala nuestro sector.

2014ko urrian EIKENek bere lehenengohamarkada beteko du eta une hori ezinhobea izango da datozen urteetakoibilbidearen estrategia zehazteko. Ez da lanmakala izango, baina berezikinazioartekotzean eta kooperazioanKlusterraren bazkideek egindako ekimenakoinarri sendoa izango dira jarduerakekonomia digitalari eta sortzailearizabaltzerako orduan. Horrela egingo dio aurreEIKENek etapa berri honi gure sektoreamundu zabalean ekosistema zabal batbilakatu den honetan.

Juan Mari GurrutxagaPresidente Eiken Presidentea

2

Nazioartekotzea eta Kooperazioa

Internacionalización yCooperación

Page 3: Urteko txostena 2013 memoria anual

Smart Culture. Europako Sormeneta Kultura Industriak

— EIKENen sektore sortzaileen aldeko apustua, Europakoestrategiarekin lerrotuta, sektore desberdinen artean lankidetzaekimenak sortzeko eta balio ekonomikoa agerian jartzeko.— Kontsortzioaren partaideak: Nord-Pas de Calais (Frantzia),Madrid (Espainia), West Midlands (UK), Siena (Italia), Sofiako barrutia (Bulgaria), BrainportEindhoven (Herbehereak), Danimarkako zentroko eskualdea eta Euskadi.— Proiektuko Sektoreak: Ikus-entzunezkoak, Bideojokoak eta Softwarea, IdatzitakoKomunikabideak eta Argitaletxeak, Publizitatea, Kultur Ondarea, Diseinua, Musika eta Arkitektura.— 2013an focus group batzarrak eta "helize hirukoitza" osatzen duten sektoreetakoordezkariekin (enpresariekin, unibertsitateetako irakasleekin eta ikertzaileekin, eta mailadesberdinetako administrazioen arduradunekin) elkarrizketa pertsonalak egin dira AMIA analisiaegiteko.— 2013an Euskadi Lan Sortaren liderra eta Kontsortzioaren bilera ofizialaren egoitza izan da.

Smart Culture. IndustriasCulturales y Creativas de Europa

— Apuesta de EIKEN en favor de los sectores creativos y de la cultura con el fin de potenciar suvalor económico y dinamizar actividades de hibridación que redunden en una estrategia común conEuropa para las Industrias Culturales y Creativas.— Consorcio europeo formado por la región Nord-Pas de Calais (Francia), la ComunidadAutónoma de Madrid (España), West Midlands (RU), Siena (Italia), Distrito de Sofía (Bulgaria),Brainport Eindhoven (Países Bajos), región Central de Dinamarca (Dinamarca) y Euskadi.— Sectores objetivo: Audiovisuales, Videojuegos y Software, Medios de Comunicación escritos yEditoriales, Publicidad, Patrimonio Cultural, Diseño, Música y Arquitectura.— Celebración durante 2013 de focus group y entrevistas personales de la "triple hélice",empresas de los diferentes sectores, centros académicos y de investigación y administraciones,general, territorial y local para la elaboración de los DAFOs sectoriales.— Euskadi ha sido líder del Paquete de Trabajo realizado y sede de la reunión oficial delConsorcio en 2013.

3

Page 4: Urteko txostena 2013 memoria anual

— Israel. (Otsaila) Nazioartekotzekomerkatuetan erreferente bilakatu da Israel etabertara egin zen benchmarking eta negozioMisioa.— Irlanda. (Azaroa) Benchmarking eta negozioMisioa ere izan zen Irlandara antolatu zena,oraingoan, pizgarri fiskalak, kolaboraziorakoestrategiak eta transmedia esperientziakjorratzeko asmoz.— Singapur. (Abendua) Asia TV ForumMerkatuan parte hartu zuen lehenengo aldizeuskal Ikus-entzunezkoen ordezkaritzak, besteakbeste, ondoko herrietako enpresekin negoziobilerak izan zirelarik: Malaysia, Korea, Indonesia,Filipinak, Japon eta Txina. Eta horrekin batera,Singapurreko enpresekin agenda zabal batburutu zen.

Internacionalización

— Israel. (Febrero) Misión de benchmarking yde negocio a uno de los países que se haposicionado en muy poco tiempo como unode los sectores de referencia en el Audiovisualmas internacionalizado.— Irlanda. (Noviembre) Misión debenchmarking y de negocio con especialatención a los incentivos fiscales, las alianzasestratégicas y las experiencias transmedia.— Singapur. (Diciembre) Misión debenchmarking y de negocio con asistencia alAsia TV Forum donde se ha tenido acceso alas empresas del Audiovisual de la región, concontactos con Malaysia, Corea, Indonesia,Filipinas, Japón y China, entre otros.

Nazioartekotzea

4

Page 5: Urteko txostena 2013 memoria anual

— MIPFORMATS. (Apirila) Konferentzien Taulaofizialean parte hartu zuen BasqueAudiovisual-ek, besteak beste, Innova BasqueAudiovisual ekimena nazioartekotze mailanaurkezteko.— MIPTV (Apirila) eta MIPCOM (Urria).Basque Audiovisual markapean, berezko negozioespazioa euskal ikus-entzunezkoen enpresentzat.— Sunny Side of the Doc (Ekaina). LaRochellen ospatzen den DokumentalenMerkatuan euskal ordezkaritza zabala izan zen2013an.

— MIPFORMATS. (Abril) Presencia de BasqueAudiovisual en el Panel oficial de conferenciasy presentación internacional de la iniciativaInnova Basque Audiovisual.— MIPTV (Abril) y MIPCOM (Octubre). Standpropio como espacio de negocio de lasempresas vascas bajo la marca BasqueAudiovisual.— Sunny Side of the Doc (Junio).Posicionamiento con amplia representaciónvasca en el Mercado de documentales de LaRochelle.

5

Page 6: Urteko txostena 2013 memoria anual

EIKEN ekintzak

— Innova Basque Audiovisual. Kooperazioanegindako nazioartekotzeko ekimena.Nazioartekotzeko epaimahaia eta eskubideakekoizleenak. "Formatuak eta New Media"Jardunaldia Armozako (Israel) eta The Witeko(Suiza) ordezkarien eskutik. Formatueninguruko banakako aholkularitza.— Master class. Formatuen Industriari lotuta,2013an euskal profesionalek aukera izan zutengoi mailako prestakuntza jarduera bateanparte hartzeko, EIKENen eskutik. FRAPAizeneko Formatuen Babeserako etaAitorpenerako Nazioarteko ElkartekoPresidentea den Patty Genestek, Masterclassa eskaini zuen Bilbon "How to becomesuccessful internationally" izenburupean.— Kooperazio Taldea. Gaikako Kanalak.EIKENek dinamizatutako Pilotu Proiektuaenpresa talde batekin (bazkideak etabazkideak ez zirenak tarteko zirela) GaikakoKanalen inguruko negozio modeloa aztertzeko.

— Innova Basque Audiovisual. Acción deinternacionalización en cooperación. Juradointernacional y mantenimiento de losderechos. Jornada "Formatos y New Media"con la presencia de Armoza (Israel) y The Wit(Suiza). Asesoría individual de formatos.— Master class de Formatos. "How tobecome successful internationally". En 2013 losprofesionales vascos tuvieron ocasión deacceder a una importante iniciativa formativaa cargo de una de las profesionales másreconocidas de la Industria de los Formatos,Patty Geneste, la Presidenta de FRAPA, laAsociación Internacional para elReconocimiento y la Protección de Formatos.— Grupo de Cooperación Canales Temáticos.Proyecto piloto dinamizado por EIKEN entrevarias empresas socias y no socias para elaprendizaje de los diferentes aspectos delnegocio de los canales temáticos en el que lamonetización y el modelo de cooperación hansido críticos.

Acciones EIKEN

6

Page 7: Urteko txostena 2013 memoria anual

— Kooperazio Taldea. IP BroadcastEmanaldiak. Bazkideak eta bazkideak ez zirenenpresa talde batekin lan egin zuen EIKENek2013an, aholkularitza eta laguntza emanez,NIRESTREAM izeneko enpresa berria sortubitartean. Enpresa taldeak negozio lerro berribat ireki nahi zuen Internet bidezkokomunikazio zerbitzu integrala emateko.— Gidoi Faktoria. Ikus-entzunezkoenproiektuetarako baliabideen Zentroa.— Kalitatea. EIKEN, GAIA, HEGAN eta ACLIMAklusterren arteko kolaborazioa izan zen nagusi2013ko Jardunaldian. Kluster hauetakoenpresen hibridazio proiektuen aurkezpenak,Design Thinking tailerra, eta workshop batizan ziren antolatutako ekintzak.— EikenTALENT (lehen EikenBANK). Enpleguasortzeko ekimena da, besteak beste,profesionalak eta profesionalak ez direnenarteko zubi lana egiten duelako moduberritzailean. VI. Edizioan "Cuadrilla buscacita" izeneko proiektuak irabazi zuen etahorrez gain 22 pertsonen artean banatuziren sariak, bekak eta lan kontratuak.

— Grupo de Cooperación Transmisión IPBroadcast. Trabajo de dinamización yasesoramiento con empresas socias y no sociasque ha dado como resultado una nuevaempresa, NIRESTREAM, para ofrecer un serviciointegral de comunicación y transmisión víainternet.— Gidoi Faktoria. Centro de recursos para latutorización de proyectos audiovisuales.— Calidad. Colaboración intercluster (Gaia,Hegan, Aclima y EIKEN) con presentación deproyectos de hibridación por sectores, tallersobre Design Thinking, y workshop.— EikenTALENT (antiguo EikenBANK).Iniciativa para la generación de empleohaciendo de puente entre las empresas delsector y el talento joven que en su VI Edicióntuvo como ganador el proyecto "Cuadrillabusca cita" y fueron beneficiarias 22 personasentre las becas, contratos y otros premiosotorgados.

7

Page 8: Urteko txostena 2013 memoria anual

— Innova Basque Audiovisual. Kooperazioanegindako nazioartekotzeko ekimena.Nazioartekotzeko epaimahaia eta eskubideakekoizleenak. "Formatuak eta New Media"Jardunaldia Armozako (Israel) eta The Witeko(Suiza) ordezkarien eskutik. Formatueninguruko banakako aholkularitza.— Master class. Formatuen Industriari lotuta,2013an euskal profesionalek aukera izan zutengoi mailako prestakuntza jarduera bateanparte hartzeko, EIKENen eskutik. FRAPAizeneko Formatuen Babeserako etaAitorpenerako Nazioarteko ElkartekoPresidentea den Patty Genestek, Masterclassa eskaini zuen Bilbon "How to becomesuccessful internationally" izenburupean.— Kooperazio Taldea. Gaikako Kanalak.EIKENek dinamizatutako Pilotu Proiektuaenpresa talde batekin (bazkideak etabazkideak ez zirenak tarteko zirela) GaikakoKanalen inguruko negozio modeloa aztertzeko.

— EikenLEX. Aholkularitza tekniko-juridikoaeta online aholkularitza (Bazkideentzatbakarrik) eta nazioartekotzekokoprodukzioetarako laguntza juridikoaenpresentzat.

— SICC-EIKEN. Lehiakortasunerako abantailalortzeko oinarrizko zerbitzua (Bazkideentzatbakarrik)— Industria Behatokia. Bazkideenseihilabetekoan behingo jarraipena enpleguareneta fakturazioaren ebaluazioa segitzeko.— Estrategia eta Bitartekaritza.Diagnostikoak eta informazio jardunaldiaksektorearen gaien inguruan.— EikenPRESS. Bazkideak diren enpreseieskainitako komunikazio zerbitzuak.— Talentu Poltsa. Profilak topatzeko sarbideerreza eta dinamikoa.— F2F eta Matchmakingak. Kolaborazioaukerak aurkitzeko eta proiektuak aurkeztekoagenda saio itxien antolaketa.— Merkataritza Sustapena. Katalogo etaliburuxken bitartez EIKENen ekintza publikoguztien sustapena.— Prestakuntza. Ikus-entzunezkoen berezkotendentzien inguruko eguneratzerako ekimenak.

— EikenLEX. Asesoramiento técnico-jurídico,asesoría online (sólo para empresas socias) yapoyo jurídico a las empresas encoproducciones internacionales.— SICC-EIKEN. Factor decisivo de ventajacompetitiva (Sólo para empresas socias)

— Observatorio de Coyuntura. Monitorizaciónde todas las empresas socias con datosactualizados por semestre de empleo yfacturación.— Estrategia e Interlocución. Diagnósticos yjornadas informativas orientadas al sector.— EikenPRESS. Servicio específico decomunicación para las empresas asociadas.— Bolsa de Talento. Acceso ágil y dinámicopara la identificación de perfiles.— F2F y Matchmakings. Organización conagendas cerradas para la presentación deproyectos y búsqueda de oportunidades decolaboración.— Promoción Comercial. Presencia conpresentaciones y catálogos en todas lasacciones públicas de EIKEN.— Formación. Acciones orientadas a la puestaal día de aspectos específicos del Audiovisual.

EIKEN zerbitzuak Servicios EIKEN

8

Page 9: Urteko txostena 2013 memoria anual

Gobernu Organoak Órganos de gobierno

Zuzendaritza Batzordea Junta Directiva (2014ko ekaina arte / hasta junio 2014)

Presidentea PresidenteJuan Mari Gurrutxaga (Director Mixer enpresako zuzendaria)

Idazkaria SecretarioMikel Astorkiza (Director de Desarrollo Corporativo de Euskaltel-eko Korporazio Garapenerakozuzendaria)

1. Presidenteordea Vicepresidenta 1ªBegoña Ayarza (Gerente Itesa enpresako kudeatzailea)

2. Presidenteordea Vicepresidente 2ºJuan Carlos López (Director de Prime Time Media enpresako zuzendaria)

Kideak VocalesAndoni Aranburu (Director de Estrategia y Comunicación de EiTB-ko Estrategia etaKomunikaziorako zuzendaria)Iñaki Eizmendi (Director Pausoka enpresako zuzendaria)Julián Flórez (Director Vicomtech-eko zuzendari nagusia)Ricardo González (Director K 2000 enpresako zuzendaria)Fernando Larrondo (Director Irusoin enpresako zuzendaria)Carlos Juárez (Director Basque Films enpresako zuzendaria)Juanjo Landa (Productor Ejecutivo Bainet taldeko produktore eragilea)

Zuzendaria DirectoraItziar Mena

9

Page 10: Urteko txostena 2013 memoria anual

10

Etengabeko eragiketak / Operaciones continuadas

Entitatearen jardueragatiko sarrerak / Ingresos de la entidad por la actividad propia 469.541

Pertsonal gastuak / Gastos de personal -234.839

Ustiapeneko beste gastu batzuk / Otros gastos de explotación -230.659

Ibilgetuen amortizazioak / Amortización del inmovilizado -3.497

Bestelako emaitzak / Otros resultados 1324

Ustiapeneko emaitza / Excedente de la actividad 1.870

Sarrera finantzarioak / Ingresos financieros 2

Gastu finantzarioak / Gastos financieros -6.088

Emaitza finantzarioa / Resultado financiero -6.086

Zerga aurretiko emaitza / Resultados antes de impuestos -4.216

Etengabeko eragiketengatik sortutako ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio procedente de

operaciones continuadas -4.216

Fondo propioetan aldaketa / Variaciones en el fondo social 1.801

Emaitza guztira, ekitaldiko ondare garbiaren aldaketa / Resultado total, variación del patrimonio

neto del ejercicio -2.415

2013ko emaitzen kontua / Cuenta de resultados 2013

Aktiboa / Activo €

Aktibo ez korrientea / Actibo no corriente 8.448Ukiezinezko Ibilgetua / Inmobilizado intangible 2.255Ibilgetu Materiala / Inmovilizado material 3.763Epe luzeko inbertsio finantzarioak / 2.430Inversiones financieras a largo plazo

Aktibo korrientea / Activo corriente 335.922Erabiltzaileak eta aktibitateko beste zordunak / 30.044Usuarios y otros deudores de la actividadAktibitateko zordunak eta kobratzeko dauden 207.951beste kontuak / Deudores de la actividady otras cuentas a cobrar

Diruzaintza / Tesorería 97.927

Aktiboa guztira / Total Activo 344.370

Ondare garbia eta pasiboa / Patrimonio neto y €pasivo

Ondorare garbia / Patrimonio neto 68.534Fondo propioak / Fondos propios 68.534

Pasibo korrientea / Pasivo corriente 275.836Epe laburreko Zorrak / Deudas a corto plazo 237.819

Jarduerengatiko Hartzekodunak / Acreedoresde las actividades 38.017

Ondare garbia eta Pasiboa / Total Patrimonio 344.370neto y Pasivo

Egoera balantzea 2013 / Balance de situación 2013

Page 11: Urteko txostena 2013 memoria anual

Kideak Socios

11

www.abraprod.com www.bainet.es www.baleuko.com www.basquefilms.com

www.ubiqa.com

www.signodigital.net www.sugar-factory.com www.tecnalia.com www.theblackoutproject.com

www.media-attack.tv www.mixer.com.es www.pausoka.com www.primetimem.com

www.irusoin.com www.itesa.tv www.k2000.com www.jok-films.com

www.expressive.es www.galdarenet.com www.ik4.com www.innova4b.com

www.digitalak.com www.eitb.com www.escivi.com www.euskaltel.es

www.basquestream.com www.bitart.com www.escuelacenta.com www.digipen.es

Page 12: Urteko txostena 2013 memoria anual

Cluster Audiovisual de EuskadiEuskadiko Ikus‐entzunezkoen Klusterra

Teknologi Parkea, 105 ‐ 2º48170 Zamudio (Bizkaia)T. 94 404 82 25F. 94 404 82 [email protected]

Txostena / Memoria

2 0 1 3