Webinar Herziening ISO 14001-norm | DIS-versie - 25 september 2014

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Op 25 september 2014 heeft SCCM een webinar gegeven over de Draft International Standard (DIS) van ISO 14001, die op 1 juli 2014 is gepubliceerd. Een belangrijke verandering in deze nieuwe versie is de wijze waarop de risicobenadering en milieuaspecten met elkaar zijn verbonden. Tijdens het webinar zijn de volgende punten aan de orde gekomen: - De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige ISO 14001 (korte samenvatting vorig webinar) - Veranderingen ten opzichte van de vorige versie (ISO/CD 14001.2 van oktober 2013) - Samenhang risicobenadering en milieuaspecten - Planning vervolg ISO 14001

Transcript of Webinar Herziening ISO 14001-norm | DIS-versie - 25 september 2014

 • 1. 2e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt
 • 2. 2 Doel 2e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1e webinar (25 maart 2014) Veranderingen in de DIS-versie t.o.v. CD-versie Sterk gewijzigde delen ISO 14001 t.o.v huidige norm Samenhang ISO/DIS 9001 en ISO/CD 45001 Wat te doen wanneer je nu wilt starten Beantwoording vragen
 • 3. 3 Planning Status Datum publicatie Committee Draft 2 (CD2) Oktober 2013 Draft International Standard (DIS) Juli 2014 Voting and comments on DIS 28 november 2014 Meeting ISO Technical Committee Februari 2015 Final Draft International Standard (FDIS) Verwacht voorjaar 2015 Publication standard Verwacht zomer 2015
 • 4. 4 Overgang naar ISO 14001:2015 Voorstel IAF: Overgang uiterlijk drie jaar na publicatie (juli 2018) Nieuwe certificaten: 18 maanden na publicatie alleen op basis van ISO 14001:2015 Wat bij hercertificatie na 20 maanden?
 • 5. 5 Samenvatting 1e webinar Wijzigingen in ISO 14001 hangen samen met: Indeling volgens ISO High Level Structure (HLS) http://www.sccm.nl/hls Wensen om ISO 14001 te verbeteren
 • 6. 6 Indeling ISO/DIS ISO 14001 ISO/DIS ISO 14001 (17 pg) ISO 14001:2004 1 Scope 1 Scope 2 Normative references 2 Normative references 3 Terms and definitions 3 Terms and definitions 4 Context of the organization 4.1 Understanding the organization and its context 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 4.3 Determining the scope of the EMS 4.4 Environmental management system 4.1 General requirements 5 Leadership 5.1 Leadership and commitment 5.2 Environmental policy 5.3 Organization roles, responsibilities and authorities 4.2 Environmental policy 4.4.1 Resources, roles, responsibility and authority 6 Planning 6.1 Actions to address risk associated with threats and opportunities (6.1.1 General/6.1.2 Significant environmen-tal aspects/6.1.3 Compliance obligations/6.1.4 Risk associated with threats and opportunities/6.1.5 Planning to take action) 6.2 Environmental objectives and planning to achieve them (6.2.1 Environmental objectives/6.2.2 Planning actions to achieve objectives) 4.3 Planning 4.3.1 Environmental aspects 4.3.2 Legal and other requirements 4.3.3 Objectives, targets and programme(s)
 • 7. 7 Indeling ISO/DIS ISO 14001 ISO/DIS ISO 14001 ISO 14001:2004 7 Support 7.1 Resources 7.2 Competence 7.3 Awareness 7.4 Communication (7.4.1 General/7.4.2 Internal communication / 7.4.3 External communication) 7.5 Documented Information (7.5.1 General/7.5.2 Creating and updating/7.5.3 Control of documented information) 4.4 Implementation and operation 4.4.2 Competence, training and awareness 4.4.3 Communication 4.5.4 Documentation 4.5.4 Control of records 8 Operation 8.1 Operational planning and control 8.2 Emergency preparedness and response 4.4 Implementation and operation 4.4.6 Operational control 4.4.7 Emergency preparedness and response 9 Performance evaluation 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation (9.1.1. General/9.1.2. Evaluation of compliance) 9.2 Internal audit 9.3 Management review 4.5 Checking 4.5.1 Monitoring and measurement 4.5.2 Evaluation of compliance 4.5.5 Internal audit 4.6 Management review 10 Improvement 10.1 Nonconformity and corrective action 10.2 Continual improvement 4.5.3 Nonconformity, corrective action and preventive action
 • 8. 8 Verschillen ISO/DIS en ISO/CD2 ISO 14001 Belangrijkste verschillen: Risks and opportunities Risk associated with threats and opportunities Samenhang significante milieuaspecten en risks Scope shall not exclude once the scope is defined, it shall include...... Begrip en paragraaf Value chain control in hfdst. 8 verwijderd
 • 9. 9 Verschillen ISO/DIS en ISO/CD2 ISO 14001 Belangrijkste verschillen: Value chain outsourced processes Consider establish controls to ensure environmental requirements are considered in design... Omdraaien omschrijving continue verbetering (nu: continually improve the .effectiveness of the EMS to enhance environmental performance)
 • 10. 10 Verschillen ISO/DIS en ISO/CD2 ISO 14001 Belangrijkste verschillen: Minder documentatie eisen b.v. emergency preparedness Verwijdering shall ensure the quality of reported information. Verwijderd: Communications shall be transparant, appropriate, credible, clear and reliable. Alleen reliable is blijven staan. Verwijderd: beschrijving van het systeem (7.5.1)
 • 11. Belangrijkste verschillen met ISO 14001:2004 11 Context, leiderschap en scope Interne & externe context (HLS) Invloed van veranderingen in milieu op organisatie Integratie in andere bedrijfsprocessen (HLS) Risicos, kansen en keten Onderscheid risicos en kansen / milieu en organisatie (HLS) Plaats van borging in systeem vastleggen (HLS) Levenscyclus benadering
 • 12. 12 Context van de organisatie Milieuaspecten Compliance verplichtingen Significante milieuaspecten Risicos en kansen Criteria Verbeterdoelstellingen / acties Beheersmaatregelen Communi-catie
 • 13. Belangrijkste verschillen met ISO 14001:2004 13 Context, leiderschap en scope Interne & externe context (HLS) Invloed van veranderingen in milieu op organisatie Integratie in andere bedrijfsprocessen (HLS) Risicos, kansen en keten Onderscheid risicos en kansen / milieu en organisatie (HLS) Plaats van borging in systeem vastleggen (HLS) Levenscyclus benadering
 • 14. Belangrijkste verschillen met ISO 14001:2004 14 Prestaties, compliance & communicatie Performance indicatoren Compliance status Uitwerking communicatie afgestemd op behoeften (HLS) Kwaliteit data en informatie Documentatie Minder eisen tot vastleggen (HLS)
 • 15. Vergelijking ISO/DIS 14001 en ISO/DIS 9001 Opvallende punten (1) Verschillen omdat beide normen niet los komen van verleden ISO/DIS 9001 gericht op managen van processes ISO/DIS 14001 gericht op managen van risks / opportunities ISO/DIS 14001 meer tekst in Planning (2,5 pg. versus 1,5 pg.) ISO/DIS 9001 veel tekst in Operation (7 pg. versus 1 pg.) 15
 • 16. Vergelijking ISO/DIS 14001 en ISO/DIS 9001 16 Opvallende punten (2) In ISO/DIS 9001 wordt klant focus apart benoemd en niet onderdeel context en risicobenadering ISO/DIS 9001 aandacht voor integriteit van installaties ISO/DIS 9001 scope gericht op producten en services en niet op activiteiten Compliance niet als zodanig benoemd in ISO/DIS 9001
 • 17. Vergelijking ISO/DIS 14001 en ISO/CD 45001 Opvallende punten ISO/CD 45001 loopt fase achter kans voor afstemming Verschillen minder groot dan met ISO/DIS 9001 ISO/CD 45001 aandacht voor Management of Change (MoC) Wens om prestatie indicatoren in ISO 45001 te benoemen In ISO/CD 45001 is samenhang van context, gevaren en risico-benadering 17 nog niet duidelijk Teksten vaak net anders, intentie misschien gelijk
 • 18. 18 Nu starten met ISO 14001? Gebruik ISO/DIS 14001 Wachten op definitieve norm is niet nodig
 • 19. 19 Conclusie Eindpunt ISO 14001:2015 is in zicht Drie jaar om nieuwe eisen goed in te vullen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 zijn ondanks uiterlijke verschillen goed te combineren Wacht niet, start alvast met de DIS-versie
 • 20. 20 Vragen?
 • 21. 21 Afsluiting Morgen ontvangen alle deelnemers een e-mail voor een evaluatie. Graag horen wij uw reactie! Hartelijk dank voor uw deelname!