Download - IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

Transcript
Page 1: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOABALOREAK AGERIAN BEGOÑAZPI IKASTOLAN

Page 2: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

HASTAPENAK

Palenque Proiektua

Kanpaina solidarioak

Gazte Role Model sariak

Tutoretzak

Zeharkako proiektuak

IKASKETA ETA ZERBITZU

SOLIDARIOA

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA

+

?

IBILBIDEA GAUR EGUN ETORKIZUNA

BALOREAK AGERIAN

Page 3: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

KONPROMISOA GIZAKIA IZATEKO BIDEA DA

JATORRIA:IKASKETA ETA ZERBITZU Programak

BALOREAK AGERIAN

Page 4: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

IKASKETA ETA ZERBITZUKO EZAUGARRIAK

Ikasketa prozesuak

+

Komunitaterako zerbitzu

prozesuak

Parte-hartzaileek

ikasten dabe

Eta bitartean

Inguruneko beharrizanetan egiten dabe

lan, hau hobetzeko

asmoz

Hezkuntza proposamena Ondo lotutako proiektua

Giza balioa dauan Hezkuntza proiektua

Page 5: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ASMO PEDAGOGIKOA

ASMO

SOLIDARIOA

Ezartzen doguz

Ikasi…zertarako?

Page 6: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

IKASKETA ETA ZERBITZURAKO OINARRIZKO BEHARRIZANAK

Zerbitzuagaz lotuta dago

Benetakoa izan behar da eta inguru hurbil edo globalaren benetako

premiei erantzun behar deutse ingurune hori

hobetzeko asmoz

Asmo pedagogikoa argia izan behar da eta

hezitzaileak hezkuntza-proiektuaren plangintza zein ebaluazioa egin

behar dauz

Esperientziak neska-mutilen

partaidetza aktiboan eta protagonismoan oinarritu behar dira

Ezinbestekoa da aukeratutako

prozesuari, egindako ikaskuntzei eta

zerbitzuaren eraginari buruz hausnartzea

IKASKETAIKASKETA ZERBITZUAZERBITZUA

PROIEKTUAPROIEKTUA PARTAIDETZA AKTIBOAPARTAIDETZA AKTIBOA HAUSNARKETAHAUSNARKETA

Page 7: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

¿NORENTZAT DA ONURAGARRIA IKASKETA ETA ZERBITZUA?

PROTAGONIS

TENTZAT IKASTOLA-

RENTZAT

ERAKUNDE SOZIALENTZAT

KOMUNITATE-ARENTZAT

BALOREAK AGERIAN

Page 8: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

Fuente: Institute for Applied Behavioral Sciences

IKASKETAREN PIRAMIDEA

%5 Irakurmena

%10 idazmena

%20 ikus-entzunezkoa

%30 erakusketak

%50 Taldeko eztabaida

%75 eginez ikastea

%90 besteei irakastea

Page 9: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

BALOREAK AGERIAN BEGOÑAZPI IKASTOLAn

Page 10: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

Gure ikasleen baloreak agerian jartzea era praktikoan, besteen zerbitzura:

- ikastolan bertan

- gizartean

Gure ikasleakaz ikasketa hobetzea, zentzua emonez, bizi esperientziak eskeintzeko.

BALOREAK AGERIAN

HELBURUAK

Page 11: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

BALOREAK AGERIAN proiektuak DBH eta BATXILERGOAN

HIRITARProiektua

ZIRIKIÑAProiektua

BIDEZKO MERKATARITZAProiektua

IKARASLEProiektua

DEITUAKProiektua

SHAREProiektua

Page 12: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

SHAREProiektua

2013AN HASIA

Page 13: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ZER DA?

DBH 2ko bi ikasgai alkartzean datza: ERLIJIOA + HERRITARTASUNA Lau ardatz nagusi daukaz:

1. ERLIJIOKO IKASGAIA2. HERRITARTASUNEKO IKASGAIA3. IKASKETA ETA ZERBITZUA4. IKASTOLAKO TUTORETZA PLANA

BALOREAK AGERIANSHARE Proiektua

Page 14: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

HELBURUA

.

Ikaslea bere komunitateko kide aktiboa izatera gonbidatu, ikastolan bere laguntza behar dabenei lagunduz.

PARTE-HARTZAILEAK

DBH 3ko ikasleak

BALOREAK AGERIANSHARE Proiektua

Page 15: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

PARTE HARTZEN DAUAN IKASLE KOPURUA

EMOITZAK

90

EGINDAKO UNITATE DIDAKTIKOAK 15

PARTE HARTZEN DABEN IKASLEEN ASETASUNA 8,80

BALOREAK AGERIANSHARE Proiektua

Page 16: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

HIRITARProiektua

2010EAN HASIA

Page 17: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ZER DA?

DBH 2ko bi ikasgai alkartzean datza: ERLIJIO ETA HERRITARTASUNA.4 ardatz nagusi daukaz:

1. ERLIJIOKO IKASGAIA2. HERRITARTASUNEKO IKASGAIA3. IKASKETA ETA ZERBITZUA4. IKASTOLAKO TUTORETZA PLANA

BALOREAK AGERIANHIRITAR Proiektua

Page 18: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

HELBURUA

.

Ikaslea gonbidatu bere komunitatean parte hartzera, bere laguntza behar dabenei lagunduz.

PARTE-HARTZAILEAK

DBH 2KO IKASLEAK

BALOREAK AGERIANHIRITAR Proiektua

Page 19: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

PARTE HARTZEN DAUAN IKASLE KOPURUA

EMOITZAK

83

EGINDAKO UNITATE DIDAKTIKO KOPURUA 15

PARTE HARTZEN DABEN IKASLEEN ASETASUNA 8,80

Programa BALOREAK AGERIANProyecto HIRITAR

BALOREAK AGERIANHIRITAR Proiektua

Page 20: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ZIRIKIÑAProeiktua

2010EAN HASIA

Page 21: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

OINARRIA-BEHARRIZANA

HH eta LHko irakasleek euren lana garatzen laguntzeko pertsona bat behar dabe. Beharrizan bereziak daukiezan ikasleek laguntza bereziak (idazmenaren eta irakurmenaren garapenean, esaterako) eskertuko leukiez.

Idazkaritzan goizeko lehen orduan zerbitzua blokeatu egiten da, (deiak, jantokirako tiketak…)

Programa BALOREAK AGERIANProyecto ZIRIKIÑA

BALOREAK AGERIANZIRIKIÑA Proiektua

Page 22: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ZER DA?

Proiektu artikulatua: DBH 4. mailako ikasleek derrigorrezko hezkuntza amaitu aurretik, oinarrizko konpetentziak garatu behar dabez: giza eta herritartasun konpetentzia, norberaren autonomia eta ekimena

Komunitatearen zerbitzura dagoan ekintza baten erantzukizuna hartzeko gai direla erakusten dabe.

Ekintza honeek HH, LH eta Idazkaritzako geletan egingo dabez.

Errolak aldatzea: ikasleak ez dauz ezagutzak era pasiboan jasotzen; kontrara, dakiena eskeintzen dabe, errol aktiboagoa hartuta, protagonista izatera pasatuz.

BALOREAK AGERIANZIRIKIÑA Proiektua

Page 23: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

HELBURUA

.

Ikaslea gonbidatu bere komunitatean parte hartzera, ikastola barruan bere laguntza behar dabenei lagunduz.

.

PARTE-HARTZAILEAK

DBH 4KO IKASLEAK

BALOREAK AGERIANZIRIKIÑA Proiektua

Page 24: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

SEKUENTZIAZINOA

1. Beharrizanen

analisia HHn eta

LHn

2. Alkarrizketa pertsonalak

3. Ikasketa eta

zerbitzuaren garapena

4. Ebaluazinoa

5. Ospakizuna

Programa BALOREAK AGERIANProyecto ZIRIKIÑA

BALOREAK AGERIANZIRIKIÑA Proiektua

Page 25: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

IKASLEEN FORMAKUNTZA, IKASKETA-BURUAREN ETA HH ZEIN LH-KO KOORDINATZAILEEN ESKUTIK

Programa BALOREAK AGERIANProyecto ZIRIKIÑA

BALOREAK AGERIANZIRIKIÑA Proiektua

Page 26: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

BIZIPENAK

BALOREAK AGERIANZIRIKIÑA Proiektua

Page 27: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ESKER ONA

“Gustatuko litzakit proiektua hurrengo urtean be egingo balitz!!!” LHko irakaslea

“Oso erabilgarria izan da ikasle honeen laguntza eukitea. Ikaslearen gurasoek euren semeak jaso dauan laguntza eskertu dabe.”

Eskerrik asko egindako lanagaitik! Eta ZORIONAK!!!” LHko irakaslea

Programa BALOREAK AGERIANProyecto ZIRIKIÑA

BALOREAK AGERIANZIRIKIÑA Proiektua

Page 28: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

PARTE HARTZEN DAUAN IKASLE KOPURUA

EMOITZAK87

PARTE HARTZEN DAUAN IRAKASLE KOPURUA 32

ZERBITZU ORDUAK ASTERO 87

PARTE HARTZEN DABEN IKASLEEN ASETASUNA 9,22

PARTE HARTZEN DABEN IRAKASLEEN ASETASUNA

ARAZOAK GUTXITZEA

9,24

↓ 47%

BALOREAK AGERIANZIRIKIÑA Proiektua

Page 29: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

BIDEZKO MERKATARITZA

Proiektua

2011N HASIA

Page 30: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

OINARRIAN–BEHARRIZANA

Ikasleen kontsumo-erabagietan espiritu kritiko falta ikus daiteke, gehiegizko materialismorako joera eragiten dauana.

Programa BALOREAK AGERIANProyecto COMERCIO JUSTO

BALOREAK AGERIANBIDEZKO MERKATARITZA Proiektua

Page 31: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ZER DA?Bidezko merkataritzari eta kontsumo arduratsuari lotutako sentsibilizazino kanpainak.

Batxilergoko ekonomia ikasgaia erabiltzen da Bidezko Merkataritza aurkezteko, talde-dinamiken bidez eta ikus-entzunezko baliabideen bidez.

PBL baten bitartez, ekonomiako ikasleek maila bereko beste ikaskide batzuk sentsibilizatzen dabez bidezko merkataritzari eta kontsumo arduratsuari buruz.

Bidezko merkataritzako salmenta-postu bat antolatzen da ikastolan, ikas-komunitate osoa batzen dan egunetan (familia, ikasle eta irakasleak):

- liturgiaren ospakizunak- Ikastolaren egunak- ikasleen atsedenaldi batzuk

Ikus-entzunezko baliabideak dauazan materiala erabilten da, EDUCAALBOAN GKEak prestatua. Ikasleek zuzenean kolaboratzen dabe KIDENDAgaz, CÁRITAS, ALBOAN, eta MISIONES DIOCESANAS DE BILBAOk bultzatutako proiektua.

BALOREAK AGERIANBIDEZKO MERKATARITZA Proiektua

Page 32: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

HELBURUA

.

PARTE-HARTZAILEAK

BATXILERGOKO 1. MAILAKO IKASLEAK

Ikasleak kontzientziatu merkataritza bidezkoagoa posible dala eta, era berean, era arduratsuan kontsumitzea beharrezkoa dala ohartarazi, harreman ekonomiko justuagoak ezartzeko, iparralde eta hegoaldearen artean.

BALOREAK AGERIANBIDEZKO MERKATARITZA Proiektua

Page 33: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

SEKUENTZIAZINOA1.-

KONTAKTUAKIDENDA

ETA ALBOAN-

EKIN

2.- SENTSIBILIZAZINO

A EKONOMIAN

3.- SENTSIBILIZAZINO

ERLIJION

4- SALMENTA GUNEA

HEZKUNTZA-KOMUNITATE

OSOA SENTSIBILIZAT

ZEKO

BALOREAK AGERIANBIDEZKO MERKATARITZA Proiektua

Page 34: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

NÚMERO DE ALUMNOS-AS PARTICIPANTES

EMOITZAK

87

NÚMERO DE PROFESORES-AS PARTICIPANTES 3

SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS-AS 8,02

BALOREAK AGERIANBIDEZKO MERKATARITZA Proiektua

Page 35: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

IKARASLEProiektua

2010EAN HASIA

Page 36: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

Irakasle batzuek ez dabez informatika-programa batzuk menperatzen. Formakuntza jaso gurako leukiela uste dabe, batez be EXCEL eta BLOGean, eguneroko lanean eurentzako erabilgarri izango diralako.

OINARRIA–BEHARRIZANA

BALOREAK AGERIANIKARASLE Proiektua

Page 37: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ZER DA?

Giltzatutako proiektua: honetan landu beharreko programa informatikoak egokitzen dira irakasleen beharrizanetara.

Baliabideak: Batxilergoko 1. mailan aukerako ikasgai moduan IKT ikasten ari diran 46 ikasle.

Ikasleek euren irakasleei era egokian eskolak emoteko gai direla erakutsi behar dabe.

Rolen aldaketa: ikaslea irakasle bihurtzen da, eta alderantziz.

BALOREAK AGERIANIKARASLE Proiektua

Page 38: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

HELBURUA

Ikaslea eta irakaslea euren rolak aldatzera gonbidatu. Ikasleek euren ezagutzak erabiliko dabez edukia menperatzen ez dauzan irakasle bateri azalduz.

PARTE-HARTZAILEAK

BATXILERGOKO 1. MAILAKO IKT IKASGAIA DAUKIEN IKASLEAK

BALOREAK AGERIANIKARASLE Proiektua

Page 39: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

SEKUENTZIAZINOA

1. Irakasleen beharren analisia

2. Alkarrizketa pertsonalak

3. Ikasketa eta

zerbitzuaren garapena

4. Ebaluazino

a

5. Ospakizuna

BALOREAK AGERIANIKARASLE Proiektua

Page 40: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

www.ticiktbegonazpi.blogspot.comIKASGAIAREN BLOGA

BALOREAK AGERIANIKARASLE Proiektua

Page 41: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

METODOLOGIA

1.- Ikasleak, hasierako alkarrizketa batean, laguntza emoteko irakasle bat edo batzuk aukeratzen dauz, eta TIKeko irakasleak, aukeraketa horren arabera, bikoteak egiten dauz.

2.- TIKeko ikasgaiak astero daukazan hiru orduetako bat da. Irakasleak erabagitzen dau zein ordutegi daukan libre eskolarako. Hala, ikasle guztiek ez daukie eskola-ordutegi bera.

3.-Geratzen diran asteko beste bi orduetan, TIKeko ikasleak sortutako zalantzak argituko dauz, eta ikasgaiaren edukiak lantzen jarraituko dau.

Programa BALOREAK AGERIANProyecto IKARASLE

Page 42: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ONDORIOAK

• Ikasleek erantzukizun handia hartzen dabe ikasteko orduan.

• Ziurtasun handia izan behar dabe ikasitako kontzeptuei jagokenez.

• Euren klaseko jarrera hobetu egiten da, baita ikasketarekiko jarrera be.

Programa BALOREAK AGERIANProyecto IKARASLE

Page 43: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

PARTE HARTZEN DAUAN IKASLE KOPURUA

EMOITZAK

46

PARTE HARTZEN DAUAN IRAKASLE KOPURUA 26

ERATUTAKO TRESNA DIGITALAK 15

IKASLEEN HOBEKUNTZA IKASGAIAN +1,8

Programa BALOREAK AGERIANProyecto IKARASLE

Page 44: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ProyectoDEITUAK

2011EAN HASIA

Page 45: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

OINARRIA-BEHARRIZANA

Ezinezkoa zan ikastolaren hezkuntza-proiektuko helburuak lortzea eskolak emoteko planteamendua aldatu barik.

Erlijio, filosofia eta herritartasuneko ikasgaien egitura aldatzeko beharra ikusi zan, ezarritako helburuak bete ahal izateko.

Programa BALOREAK AGERIANProyecto DEITUAK

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 46: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

ZER DA?

Batxilergoko 1. mailarako ikasgai barria da, diseinu erakargarria dauana. Erlijio eta herritartasuneko ikasgaietako formakuntza teorikoa eta zerbitzu bat eskeintzea uztartzen dira eta.

Ikasle guztiek daukie euren kurrikuluma diseinatzeko aukera eta gehien interesatzen jaken zerbitzua aukeratzeko.

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 47: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

HELBURUAK

• Aldatzeko konpromisoa bultzatzen dauan giza-kontzientzia bate lortzeko hezitu.

• Fedearen bizipenak bultzatu eta anaitasun adierazpenak garatu.

PARTE-HARTZAILEAK

BATXILERGOKO 1. MAILAKO IKASLEAK

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 48: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

BATXILERGOKO KURRIKULUMEAN BARNERATUTA

Filosofia eta herritartasuna

Erlijio katolikoa

Erlijioa, eleiza eta herritartasuna

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 49: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

METODOLOGIA- Kreditu bidez

- Erdi-presentziala

- Pertsonalizatutako kurrikuluma

- Tutorizatua

- Teoriko-praktikoa (konpetentzia bidezkoa )

- Esperientzian oinarritua

- Ikasketa eta zerbitzua

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 50: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

IKASGAIAREN EGITURA

Formakuntza-modulua

Zerbitzu-modulua

Programa BALOREAK AGERIANProyecto DEITUAK

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 51: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

LEHENENGO MODULUA: “Erlijioa, fedea eta herritartasuna aztertzen”

Ikastaro monografikoak:- “Jesusen mezua” (On-line)

- “Herritartasuna aztertzen”

- “Eleizaren giza-doktrina” I+Z

- “Euskal Herriko arte eta kultura ondarea” I+Z

… (presentziala, erdi-presentziala, on-line…)

Tailerrak:- Otoitzen tailerra- Liturgiaren tailerra

Bilboko Gotzaindegiko erakundeak:

IDTPBarriaGazte idazkaritza• Ekintzak• Ikastaroak• Hitzaldiak• Topaketak

Barruko formakuntza

Kanpoko formakuntza

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 52: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

BIGARREN MODULUA: “Besteen zerbitzura”

Zerbitzuari zuzenduta- Astialdirako begiralea- “Norte-Sur ikastaroa”- …

- Caritasen jantoki soziala- Egoitzak: Gurena

(Txurdinaga), Basauri- Ikastolako Talde Solidarioa- GKE batzuk(Bilboetxezabal,

Hospitalarios, Alboan, Itaka…)- Eskauteko edo parrokiako

begiralea- …

Kanpoko formakuntza Zerbitzu zuzena

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 53: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

KREDITUEN FUNTZIONAMENDUA

- Ikasleek atal bakotxean kredituen gitxiengo bat gainditu beharko dabe (erlijio eta herritartasun-formakuntzan %33ko gitxiengoa eta %33ko gitxiengoa zerbitzu zuzenean).

- Ikasgaia gainditzeko guztira gitxiengo minimo batzuk bete behar dabez.

- Formakuntza presentzial eta tutoretza ordu batzuk derrigorrezkoak izango dira.

- Ikastolan egindako orduen balioa 1x1ekoa izango da; elizbarrutiko erakundeetan egindako formakuntza eta zerbitzua luzeagoa izango da (1x1,5).

- Herritartasuneko formakuntzaren atala eta Zerbitzu Solidarioko memoria Filosofia eta Herritartasuneko notan kontuan izango dira.

- Ikasleek jadanik egiten ari diran konpromiso solidarioaren bat baliozkotzea eskatu ahal dabe. Adibidez, Astialdirako Talde batean badagoz, parrokian katekista lanetan, Gurutze Gorrian, DYAn… kredituak lortzen dabez.

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 54: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

SECUENTZIAZINOA

0.1 Eskaintzaren akordioa

0.2 Ikasgaiaren diseinua

0.3 Konbenioak sinatzea

0.4 Desarrollo

de un catálogo de propuestas

formativas y de servicio

6 Ikasleei eta familiei aurkeztea

7 Kurrikulumaren diseinu

pertsonalizatura (Tutorizatua)

8 Formakuntzaren eta zerbitzuaren garapena

(t)9 Ebaluazinoa(t) 10 Esperientziak

alkarbanatzea

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 55: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

PARTE HARTZEN DAUAN IKASLE KOPURUA

EMOITZAK

101

ZERBITZU SOZIALARI ESKEINITAKO ORDUAK

202

IKASLEEN ASETASUNA 9,16

BALOREAK AGERIANDEITUAK Proiektua

Page 56: IKASKETA ETA ZERBITZUA BEGOÑAZPI IKASTOLAN: BALOREAK AGERIAN

BEGOÑAZPI IKASTOLA, 2014BEGOÑAZPI 2014