30 introd. xix.arquitectura

24
Introducció a l’art del Segle XIX. Arquitectura institut montsacopa. ol

Transcript of 30 introd. xix.arquitectura

Page 1: 30 introd. xix.arquitectura

Introducció a l’art delSegle XIX. Arquitectura

institut montsacopa. olot

Page 2: 30 introd. xix.arquitectura

ARQUITECTURA

• NEOCLASSICISME• ROMANTICISME O HISTORICISME: NEOGÒTIC, NEOROMÀNIC..

• L’ARQUITECTURA DEL FERRO I ELS NOUS MATERIALS• MODERNISME

Page 3: 30 introd. xix.arquitectura

NEOCLÀSSIC

El Capitoli de Washington

Page 4: 30 introd. xix.arquitectura

Pierre VignonLa Madeleine.

Partenon. Atenas. SegleV a..c

Page 5: 30 introd. xix.arquitectura

J. Soufflot

Panteó de París

Panteo de Roma. Segle IV a.C- 65 d.c

Page 6: 30 introd. xix.arquitectura

L’Arc du Carrousel

Ch. Percier

Page 7: 30 introd. xix.arquitectura

L’arc de l’Étoile

Chalgrin

Page 8: 30 introd. xix.arquitectura

La columna Vendome

Columna Trajana

Page 9: 30 introd. xix.arquitectura

Langhans

La porta de Brandenburg

Page 10: 30 introd. xix.arquitectura

Arquitectura Historicista

• El romanticisme volia trencar amb les normes (neoclàssic)

• Exaltar el nacionalisme i l’individu.• Predominen obres basades en estils medievals,

islàmic i oriental.• Quan es barregen característiques d’estils diversos

s’anomena eclepticisme• El neogòtic molt acceptat perquè França, Alemanya i

Anglaterra el consideraven l’estil nacional i no una importació llatina

Page 11: 30 introd. xix.arquitectura

Charles Berry

NEOGÒTIC: Parlament de Londres

Page 12: 30 introd. xix.arquitectura
Page 13: 30 introd. xix.arquitectura

John Nash Pavellons reials

ORIENTALISTA: Pavelló reial

Page 14: 30 introd. xix.arquitectura

Charles Garnier

Neobarroc: Òpera de París.

Page 15: 30 introd. xix.arquitectura

El nou urbanisme de la ciutat industrial.

Page 16: 30 introd. xix.arquitectura

Baró Haussmann

París

Page 17: 30 introd. xix.arquitectura

Ildefons CerdàBarcelona

Page 18: 30 introd. xix.arquitectura
Page 19: 30 introd. xix.arquitectura

Arquitectura dels nous materials

Biblioteque National. París

ferro

Page 20: 30 introd. xix.arquitectura

Joseph Paxton

Crystal Palace Londres

Ferro i vidre

Page 21: 30 introd. xix.arquitectura

Gustave Eiffel

La torre Eiffel

Acer

Page 22: 30 introd. xix.arquitectura
Page 23: 30 introd. xix.arquitectura

Sullivan i Adler

Auditorium Chicago Building

Ferro i ciment armat

Page 24: 30 introd. xix.arquitectura

Louis Sullivan

Magatzems Carson, Pirie & Scott