Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

of 38 /38
Kurser och Utbildning 2015 Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Livsmedelssäkerhet 1

Embed Size (px)

description

Kurser och utbildning i Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Livsmedelssåkerhet

Transcript of Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Page 1: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Kurser och Utbildning

2015Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Livsmedelssäkerhet

1

Page 2: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Ta hand om kunskapens träd

Dagens företag byggs på kunskap och det börjar smått, såväl i naturen som i organisationer.

Det hela börjar med ett litet, litet frö som sakta men säkert gror och utvecklas till en knopp. En knopp som genom förändring och utveckling, växer sig större och starkare för att senare kunna slå ut i sin fulla blom. Ett litet, litet frö som med tillskott av näring, vatten och värme, i kombination med att vårdas rätt slutligen kan utvecklas till att bära den frukt den var ämnad att bära. Frukterna är resultatet av de ansträngningar som genomgåtts och frukten som nu fyllts med vitaminer och nya smaker blir äntligen redo att avnjutas till fullo.

För att kunna bibehålla denna kunskap och fortsätta i rätt riktning krävs kontinuerlig utveckling av såväl kompetens som engagemang och delaktighet hos de anställda.

Detta kan Bureau Veritas hjälpa er med.

Välkommen till Bureau Veritas Kurs 20152

Page 3: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

3

Kurs Dagar Stad Datum Vår Datum HöstPris (SEK) SidaNya ISO 9001 & ISO 14001:2015 4

ISO 9001 & ISO 14001 Nyhetsseminarium 1 Göteborg 15.01.23 15.09.04 4.900 4

ISO 9001 & ISO 14001 Nyhetsseminarium 1 Göteborg 15.05.25 15.11.13 4.900 4

Nya standarderna för högsta ledningen . NYHET ½ Göteborg 15.06.03 15.08.26 1.200 5

Kvalitet - ISO 9001 och ISO/TS 16949 6

Lead Auditor Quality Management Systems 5 Göteborg 15.04.24-20 15.10.02-09.28 24.900 7

Kvalitetsledning enligt ISO 9001 1 Göteborg 15.03.25 15.09.30 4.900 10

Intern Kvalitetsrevision ISO 9001 2 Göteborg 15.03.27-26 15.10.02-01 12.500 11

Kvalitet inom fordonsindustrin - NYHET Göteborg Se sida 14 Se sida 14 12

Miljö - ISO 14001 20

Miljöledning enligt ISO 14001 1 Göteborg 15.03.03 15.09.01 4.900 21

Intern Miljörevision ISO 14001 2 Göteborg 15.03.05-04 15.09.03-02 12.500 22

Arbetsmiljö - OHSAS 18001 23

Arbetsmiljöledning enligt OHSAS 18001 1 Göteborg 15.04.22 15.11.10 4.900 24

Intern Arbetsmiljörevision OHSAS 18001 2 Göteborg 15.04.24-23 15.11.12-11 12.500 25

Livsmedelssäkerhet 26

BRC Global Standards Food Nyhetsseminarium 1 Göteborg 15.03.23 15.09.23 4.900 27

FSSC 22000 Inspirational Seminar 1 Göteborg 15.05.25 15.10.28 4.900 28

Nyhet 2015 29

Intern kvalitets- & miljörevision (ISO 9001 & ISO 14001) 3 Göteborg 15.05.08-06 15.11.27-25 16.500 30

Processkartläggning 2 Göteborg 15.05.21-20 15.10.16-15 12.500 31

Grundorsaksanalys (Root Cause Analysis) 2 Göteborg 15.06.02-01 15.11.20-19 12.500 32

Eftermiddagmöte 33

Från 0 till 9001 på två timmar 2 timmar Göteborg 15.02.24 15.09.22 Gratis 34

Från 0 till 9001 på två timmar 2 timmar Malmö 15.02.26 15.09.23 Gratis 34

Uppgradering till ISO 14001 / OHSAS 18001 2 timmar Göteborg 15.02.25 15.09.24 Gratis 35

Uppgradering till ISO 14001 / OHSAS 18001 2 timmar Malmö 15.02.27 15.09.25 Gratis 35

Företagsanpassade kurser 36

Kursupplägg – alla kurser 2015

Page 4: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Nya ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015Få Bureau Veritas tolkning av de kommande förändringarna i standardernaÄven om standarderna ännu inte är helt fastställda har man redan idag indikationer på vad som komma skall och hur de kommer att se ut. För att möta kraven i de kommande standarderna är det

värdefullt att redan nu titta på hur dessa aspekter hanteras i verksamheten idag. Förbered dig på de kommande förändringarna genom att delta i ett framtidsinriktat seminarium redan nu!Innehåll• Uppgraderingen till 2015-versionen

- var, när och hur?• Innehåll och större förändringar sedan

2008-versionen• Krav på högsta ledningen och riskfokus• Vad och hur gör jag nu?

Vem vänder det sig till?Seminariet vänder sig till alla, som arbetar med ISO 9001 & ISO 14001. Det kan vara som kvalitets- eller miljöansvarig, samordnare, internrevisor och konsult.Plats, datum och pris15.01.23, 15.03.06, 15.05.25,15.09.04 & 15.11.13 i Göteborg4.900 SEK ex moms ink. lunch och fikaSista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

4

Page 5: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Nya standarderna för högsta ledningen

Nu kan du få alla nyheter om de nya versionerna av ISO 9001 och ISO 14001 - från högsta ledningens perspektiv.• Vilka är de viktigaste förändringarna ur

styrelsens perspektiv?• Vilka förväntningar finns det på ledningen?• Vad ska ledningen göra annorlunda jämfört med

tidigare?• Hur bör ledningen hantera intressenter och

risker?De svar du får på detta halvdagsseminarium är korta, direkta och riktade. Håll dig uppdaterad angående nya krav och förväntningar på ledningen.Vem vänder det sig till?Seminariet vänder sig till högsta ledningen i alla certifierade företag. Tag med kvalitets- eller miljöansvarig, samordnare eller internrevisor och kom till seminariet tillsammans.Plats, datum och pris15-06-03 och 15-08-26, 9:00 till 12:00 i Göteborg2.500 SEK ex momsSista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

5

Page 6: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Kvalitet - varje gång!Många företag arbetar med kvalitet – det är just de som arbetar systematiskt som når den största framgången.

Kvalitet bör baseras på kundernas förväntningar och det systematiska tillvägagångssättet bör tillämpas för att säkerställa nöjda kunder - varje gång. Det är nöjda kunder som är navet för alla våra kurser i kvalitetsstyrning.

På Bureau Veritas har vi arbetat med kvalitetsledning i mer än 15 år och vi har under denna tid certifierat några av landets största - och minsta - bolag.

Nästa praktiska exempel är därmed aldrig långt borta och det är det som gör denna teori levande.

6

Page 7: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Lead Auditor Quality Management Systems (IRCA-accredited)

- Become an absolute ISO 9001 Specialist –5 days training course in English

When you participate on the IRCA-accredited Lead Auditor Quality Management Systems (QMS) training course, you will experience the absolute top training program making you an ISO 9001 specialist. It is a five days intense training course with a final written examination, and after successful participation you will receive a Lead Auditor certificate approved by The International Register of Certificated Auditors (IRCA). It is recognized in more than 100 countries, and holders of the certificate are authorized to lead a team of auditors.

Continues…

IRCA-registred course no. 2245 7

Page 8: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Objectives

By successful completion of the course, participants are able to efficiently plan, execute and report an audits of Quality Management Systems in accordance with the ISO 9001-standard. The course focuses on effective auditing of quality management systems, planning and preparation of audits, audit techniques, and audit reporting. The delegates will be provided with a detailed understanding of how a system is audited within an organization.

Expected Outcomes

On successfully completing the course, delegates will be able to:• Audit as per the requirements of ISO

9001:2008 standard• Understand key elements of ISO 19011

and ISO/IEC 17021 standard• Understand key quality issues• Plan an audit against a set of audit

criteria• Successfully execute a quality

management systems audit• Create clear, concise and relevant audit

reports• Communicate the audit findings to a

client

ContentOn the training course you will learn more about• Advantages of implementing ISO 9001• Overview of preventive measures, caused by deviances• Clarification of questions regarding audits, objectives, planning, execution and

reporting• Auditor – responsibility, personality and selection• Accreditation and certification – lectures on quality management systems,

certification and accreditations• Standard revision process – overview of the process of updating standards and

requirements• Final two-hour written examination (you will get an additional 30 minutes if

English is not your native language)

Lead Auditor Quality Management Systems (continued)

8

Page 9: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Target Group

The course provides considerable improvements of competences for all staff members working with quality issues like Quality Managers, Quality Consultants & Coordinators etc. Prior knowledge to ISO 9001 and experience with writing reports are crucial qualifications to ensure the best outcome of the course. It is recommended to participate on an ISO 9001 Quality Management Seminar prior to attending the Lead Auditor Training Course, and some preparation including a quiz is required.

Experienced Tutor

The course will be conducted by Lead Auditor Susanne Lykkeberg , Bureau Veritas Denmark, who is a very experienced tutor in Quality Management Systems. She has a background from the automotive industry, and she is excellent in explaining the theory with relevant real life examples. She has been auditing in several countries after ISO 9001 as well as the automotive standard ISO/TS 16949. The course will be held in English.

Time, Date and PlaceThe course will be held 15.04.24-20 & 15.10.02-09.28 from Monday at 8.45 to Friday at 15.30 as a residential course at Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg.PriceSEK 24.900 excluding VAT.The price includes materials but not accommodation. The price for accommodation from Monday to Friday is SEK 8.900. Please let us know be registration, if you do not need accommodation. Otherwise we will arrange it for you. Questions and RegistrationIf you have questions or you just want to register please feel free to contact Bureau Veritas Sweden, on phone +46 (0)31 606500 or e-mail [email protected] register no later than 4 weeks before the first day of the course.

Lead Auditor Quality Management Systems (continued)

9

Page 10: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Kvalitetsledning enligt ISO 9001– praktik, exempel och tolkningar för ditt kvalitetsledningsarbeteÄr dina kunder nöjda? Halkar du efter dina konkurrenter? Arbetar din organisation på ett effektivt sätt? Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem kan vara lösningen. Utbildningen ger de praktiska råd och verktyg som du behöver för att anta utmaningen och inta en ledande position.

Utbildningen ger såväl teoretisk kunskap som praktisk övning gällande hur en organisation inför och förbättrar ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. Utbildningen är utformad för att ge praktiskt tillämpbar nytta. Den besvarar de frågor som man ställs inför i samband med beslutet av att införa ett kvalitetsledningssystem.

Vi tolkar kraven och ger konkreta exempel hämtade direkt ifrån verkligheten. Deltagaren får ta del av hur man utifrån processynpunkt lägger upp ett effektivt kvalitetsledningssystem.

Innehåll• Förståelse för nyttan med processer

och hur man kan arbeta med dem i praktiken

• Praktiska tips på hur man på bästa sätt inför ett kvalitetsledningssystem

• Kunskapen om hur man kan använda sig av förbättringsverktyg

• Praktikfall som bygger på verkliga situationer

Plats, datum och pris15.03.25 & 15.09.30 i Göteborg

4.900 SEK ex moms ink. lunch och fikaSista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

10

Page 11: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Intern kvalitetrevision ISO 9001- metodik, verktyg och praktiska övningar som tar ditt företag till nästa nivå

Rätt använt är kvalitetsrevisioner ett av de viktigaste verktygen för att nå förbättringar i verksamheten. Det är också ett krav i ISO 9001. Effektiva revisioner utmärks av god planering, rätt intervjuteknik och bra observationsförmåga. Utbildningen ger de praktiska råd och verktyg som krävs för att lyckas som revisor.

Utbildningen ger såväl teoretisk kunskap som praktisk övning i viktiga delar av en kvalitetsrevision. Efter utbildningen har du inblick i vad som krävs för att en verksamhet skall uppfylla kraven i ISO 9001,vad en revision är och hur den bör genomföras. Vi går noggrant igenom de viktiga stegen i en revision: planering, genomförande, dokumentation av resultat och uppföljning. Praktikfallen handlar om att med handledning öva på de viktigaste stegen, däribland effektiva intervjuer och hur revisioner kan bli till ledningens förbättringsverktyg. Utbildningen följer metodiken i revisions-standarden ISO 19011.

Innehåll• God kunskap om kraven i ISO 9001

iförd revisorns glasögon• Förståelse för revisioner som

ledningens förbättringsverktyg• Revisionsmetodik enligt ISO 19011• Intervjuteknik• Praktikfall som bygger på verkliga

situationer

Vem vänder det sig till?• Internrevisorer• Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem • Dig som arbetar med att införa

ledningssystem

Plats, datum och pris15.03.27-26 & 15.10.02-01 i Göteborg

12.500 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

11

Page 12: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Kvalitet inom fordonsindustrin- 0 fel, 100% leverans, små toleranser och hög precision.

Lär av fordonsindustrin kom på förnamn med FMEA,

PPAP, APQP mv.

Under årtionden spelarna i bilindustrin utvecklat en rad

gemensamma verktyg som har skapat innebär väsentliga

kvalitetsförbättringar - genom hela leveranskedjan.

Men det är inte bara här, visar en trimmad

kvalitetsstyrning dess värde. De flesta företag kan dra

nytta av förbättrad planering, stärka processer och

minimera fel och kostnader. Det kan läras från

fordonsindustrin.

Kurs

Da-

gar Datum SidaKvalitet i fordonsindustrin 12

ISO/TS 16949 Inspirations-seminarium 1

15.04.16

15.09.17 13

ISO/TS 16949 Specialist med exam 3 15.09.10-08 14

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 1 15.05.12 15

Production Part Approval Process (PPAP) 1 15.06.11 16

Advanced Product Quality Planning

(APQP) 1 15.09.24 17

Measurement System Analysis (MSA) 1 15.11.05 18

Statistical Process Control (SPC) 1 15.12.03 19

Page 13: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

ISO/TS 16949 Inspirations-seminarium – 1 dagUnder årtionden har spelarna i fordonsindustrin utvecklat en gemensam standard - ISO/TS 16949 - vilket har skapat väsentliga kvalitetsförbättringar -genom hela leveranskedjan. Men det är inte bara här en trimmad kvalitetsstyrning visar dess värde. De flesta företag kan dra nytta av förbättrad planering, stärka processer och minimera fel och kostnader. Det kan läras från fordonsindustrin.

Vid denna inspirationsseminarium får du den första introduktion till standarden ISO/TS 16949, där likheter och skillnader till ISO 9001 granskas. Du kommer att introduceras till kraven i standarden, och de mest betydande potential för kvalitetsförbättringar kommer att identifieras. Några av de viktigaste verktygen – Core Tools – t.ex. FMEA och PPAP introduceras, och du kommer att få en översikt över de andra verktyg. Med denna kurs du har tagit det första steget mot att stärka din kvalitetsstyrning.Kursen är obligatorisk för aktörer inom fordonsindustrin och inspirerande för alla som vill ha nya verktyg till kvalitetsledning.

Innehåll• Syfte och bakgrunden till ISO/TS 16949• Processangreppssättet• Kraven och verktyg i standarden• Jämförelse med ISO 9001• Introduktion till FMEA, PPAP och andra

Core Tools• Förståelse och tolkning av standarden• Nästa steg för att stärka kvalitetsledning

Vem vänder det sig till?• Kvalitetschefer och internrevisorer• Utveckling och

konstruktionsmedarbetare• Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem • Dig som arbetar med att införa

ledningssystem i fordonsindustrin

Plats, datum och pris15.04.16 & 15.09.17 i Göteborg

5.900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected] 13

Page 14: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

ISO/TS 16949 Specialist med Tentamen – 3 dagarDenna tre-dagars kurs ger en grundlig introduktion till standardnormen för alla leverantörer till fordonsindustrin. Du får en introduktion till bakgrund och historia, samt perspektiv på syfte och intentioner. Alla påståenden granskas, och att ges praktiska anvisningar om hur man bygger ett ledningssystem enligt dessa riktlinjer. Fokus ligger på tolkningen av kraven i standarden i ett europeiskt sammanhang och vi granskar certifieringsprocessen. Undervisningen växlar mellan analys, övningar och massor av praktiska exempel från bland andra fordonsindustrin. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som vid godkänt resultat erkänns i många delar av världen. Med denna examen får du en bra start i morgondagens kvalitetsvärld.

Innehåll• Utveckling av fordons kvalitetsnormer• Dokument, Terminologi , Process och

Tillvägagångssätt för system.• Tillämplighet och mål• Allmänna krav, Dokumentationskrav• Ledningens ansvar och engagemang• Kundfokus, Kvalitetspolitik, Ansvar• Resurser och infrastruktur• Produktframtagning, Mätning, analys

och förbättring• Tentamen

Vem vänder det sig till?• Kvalitetschefer och internrevisorer• Utveckling och

konstruktionsmedarbetare• Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem • Dig som arbetar med att införa

ledningssystem i fordonsindustrin

Plats, datum och pris15.09.10-08 i Göteborg

19.500 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika

14

Page 15: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Failure Mode andEffects Analysis (FMEA)FMEA är ett riskhanteringsverktyg för att systematiskt identifiera, analysera och hantera potentiella defekter. Det är ett internationellt erkänd verktyg som kan användas på alla typer av processer och produkter. Målet är att aktivt eliminera eller minska felen i en fallande ordning av konsekvenser, hur ofta de förekommer och hur lätt de kan hittas. En FMEA bedrivs inom en händelse i rörelse, och denna investering i planeringsstadiet har ofta visat sig minska resursförbrukningen senare i processen. FMEA utvecklades ursprungligen av den amerikanska militären efter andra världskriget, och på 1960-talet var det denna metod som används i Apollouppdragen. På 1980-talet användes den av Ford och senare har det blivit en av de mest erkända verktygen för riskhantering i världen. I FMEA bygger modulen och deltagaren en förståelse för hur FMEA kan användas för att minimera risker i företaget och dess processer.

Innehåll• Syfte,bakgrunden och definition• DFMEA (Design Failure Mode Effects

and Analysis)• PFMEA (Process Failure Mode Effects

and Analysis)• Krav, verktyg och dokumentation i

standarden• Organisering och deltagare• Var kan FMEA användas?• Case och praktisk användning

Vem vänder kursen sig till?• Kvalitetschefer och internrevisorer• Utvecklings- och

konstruktionsmedarbetare• Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem • Dig som arbetar med att införa

ledningssystem i fordonsindustrin

Plats, datum och pris15.05.12 i Göteborg

5.900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fikaSista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

15

Page 16: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Production PartApproval Process (PPAP)PPAP används för att skapa förtroende för att komponentleverantörer har förstått kundens design- och specifi kationskrav, och att leverantören har etablerade processer som kan producera därefter.

I PPAP-paketet finns ett antal dokument som skall godkännas av leverantören och kunden innan produktionen kan börja. Delen Submission Warrant (PSW) är en sammanställning som dokumenterar att leverantörerna har granskat paketet och att kunden inte har identifierat problem som kan förhindra godkännandet.

I denna modul PPAP med särskilt fokus på de 18 elementen finns rapporteringskrav, dokumentation och ansökningsblanketter.

Innehåll• Syfte och bakgrunden till PPAP• Applicabillity, Approach and Terminology • Requirements • Part Submission Warrant • Customer-Specific Requirements• Customer Notification• Customer PPAP Status• Record Retention• Kraven och verktyg i standarden• Förståelse och tolkning av standarden• Nästa steg för att stärka kvalitetsledning

Vem vänder kursen sig till?• Kvalitetschefer och internrevisorer• Utveckling och

konstruktionsmedarbetare• Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem • Dig som arbetar med att införa

ledningssystem i fordonsindustrin

Plats, datum och pris15.06.11 i Göteborg5.900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fikaSista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

16

Page 17: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Advanced ProductQuality Planning (APQP)APQP är en uppsättning förfaranden och tekniker som liknar Six Sigma. Det är en guide genom utvecklingsprocessen och ger ett standardiserat sätt att utbyta resultat mellan leverantören och tillverkaren. Syftet med APQP är att säkerställa att interna och externa leverantörer på alla nivåer använder samma plattform för produkt- och process generation. Det finns tre faser - utveckling, industrialisering och produktlansering -genom vilket 23 nyckelområden kontrolleras. I denna modul, granskas och tolkas alla faser av nyckelområden, aktiviteter och inslag av Advanced Product Quality Planning.

Innehåll• Syfte och bakgrunden till APQP• Plan and Define • Product design and development• Feasibility• Process Design and Development• Product and process validation• Feedback, assessment and corrective

action• Control plan methodology

Vem vänder det sig till?• Kvalitetschefer och internrevisorer• Utveckling och

konstruktionsmedarbetare• Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem • Dig som arbetar med att införa

ledningssystem i fordonsindustrin

Plats, datum och pris15.09.24 i Göteborg

5.900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

17

Page 18: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Measurement SystemAnalysis (MSA)MSA utvärderar hela mätsystemet för att säkerställa uppgifternas integritet och för att förstå innebörden av mätfel på en produkt eller process. Denna modul ger deltagarna en introduktion till de grundläggande verktyg och tekniker för MSA studier. Deltagaren lär sig att välja det verktyg som är mest användbara för den aktuella processen, och hur mätprocessens osäkerheter kan identifieras och hanteras. Slutligen kommer varje deltagare att bli införstådd med tolkningen av MSA studier och bli medvetna om olika metoders för- och nackdelar. Att mäta kvalitet är avgörande för värdet av ens bedömningar och beslut, och samtidigt är mätprocessen resurskrävande. Därför är det en bra idé att anstränga sig vid dessa mätningar, och deltagande i denna modul kan vara det första steget.

Innehåll• Syfte och bakgrunden till MSA• MSA Processen• Process efficiency• Målemetodens kvalitet• MSA vs SPC• Basic requirements and equipment• Location, Width and system variation• Assumptions and methods• Management and MSA

Vem vänder det sig till?• Kvalitetschefer och internrevisorer• Utveckling och

konstruktionsmedarbetare• Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem • Dig som arbetar med att införa

ledningssystem i fordonsindustrin

Plats, datum och pris15.11.05 i Göteborg

5.900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

18

Page 19: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Statistical Process Control (SPC)

SPC är en effektiv metod för att övervaka en process genom användning av kontrolldiagram. Genom att samla in prover från tillverkningsprocessen, Kan avvikelser som påverkar produkten eller tjänstens slutliga kvalitet upptäckas och korrigeras på ett tidigt stadium. Detta minskar både kassation och problem som förs vidare i processen. Med detta fokus på upptäckt av problem så tidigt som möjligt innebär SPC en klar fördel jämfört med slutkontroll och slutbesiktning. Dessutom är SPC till hjälp för att minska tiden i produktionsprocessen genom att omarbete och reparationer minimeras. Slutligen kommer flaskhalsar, förseningar och andra källor till förseningar att identifieras och reduceras, genom SPC -vilket är fallet med många av de verktyg som beskrivs, och kan också vara ett utmärkt verktyg för företag som har genomfört Lean filosofin. Resultatet av produktresumén: Minska process cykeltiden, skrot, kostnader och öka processernas stabilitet och kundnöjdheten

Innehåll• Syfte och bakgrunden till ISO/TS 16949• Processangreppssättet• Krav och verktyg i standarden• Jämförelse med ISO 9001• Introduktion till FMEA, PPAP och andra

Core Tools• Förståelse och tolkning av standarden• Nästa steg för att stärka kvalitetsledning

Vem vänder det sig till?• Kvalitetschefer och internrevisorer• Utveckling och

konstruktionsmedarbetare• Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem • Dig som arbetar med att införa

ledningssystem i fordonsindustrin

Plats, datum och pris15.12.03 i Göteborg

5.900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected] 19

Page 20: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Miljö - det enkla valetGreat minds, think alike!

Företag önskar, idag mer än någonsin, att göra affärer med likasinnade - inte minst gällande miljön.

Kunder uppskattar och i många fall till och med kräver att deras leverantörer har samma inställning till hållbar utveckling, som de själva har. En certifiering är ett bevis på att företaget tar sitt ansvar gällande miljön på allvar.

En miljöcertifiering innebär inte bara besparingar och beprövad hållbarhet utan också stärkta relationer och konkurrenskraft som rustar ditt företag för framtiden.

20

Page 21: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Miljöledning enligt ISO 14001– praktik, exempel och tolkningar för ditt miljöledningsarbete

Utbildningen ger såväl teoretisk kunskap som praktisk övning gällande hur en organisation inför och förbättrar ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Utbildningen är utformad för att få praktiskt tillämpbar nytta. Den besvarar de frågor som man möts av i samband med att införa ett miljöledningssystem. Vi tolkar kraven, ger konkreta exempel och diskuterar hur man rent praktiskt lägger upp ett effektivt miljöledningssystem.

Vi vill ge er deltagare en djupare förståelse för varför miljö är viktigt och vad miljö egentligen innebär. Vi kommer även under kursen att förklara skillnaden mellan ett ledningssystem och en standard.

Innehåll• Genomgång av kraven i ISO 14001• Vilka krav tillkommer jämfört med ISO

9001?• Vilka är det tuffaste kraven normalt

sett?• Kritiska framgångsfaktorer för att lyckas• Skapa en lärande och hållbar

organisation• Så här skapar du engagemang

miljöarbetet

Vem vänder det sig till?• Ansvariga för miljöledningssystem • Miljöchefer och miljörevisorer• Miljösamordnare• Kvalitetschefer och kvalitetsansvariga • ArbetsmiljösamordnareInga formella förkunskaper behövs

Plats, datum och pris15.03.03 & 15.09.01 i Göteborg4.900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected] 21

Page 22: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Intern miljörevision ISO 14001- metodik, verktyg och praktiska övningar som tar ditt företag till nästa nivå

Rätt använt är miljörevisioner ett av de viktigaste verktygen för att nå förbättringar i riktning mot hållbar utveckling och detta är också ett krav i ISO 14001. Effektiva revisioner utmärks av god planering, rätt intervjuteknik och bra observationsförmåga. Utbildningen ger de praktiska råd och verktyg som krävs för att lyckas som revisor.

Utbildningen ger såväl teoretisk kunskap som praktisk övning i viktiga delar av en miljörevision. Genom utbildningen får du en inblick i vad som krävs för att en verksamhet skall uppfylla kraven i ISO 14001, vad en revision är och hur den bör genomföras. Vi går noggrant igenom de viktiga stegen i en revision: planering, genomförande, dokumentation av resultat och uppföljning.

Innehåll• God kunskap om kraven i ISO 14001

iförd revisorns glasögon• Förståelse för revisioner som

ledningens förbättringsverktyg• Revisionsmetodik enligt ISO 19011(?)• Planering, genomförande,

dokumentation och uppföljning• Intervjuteknik• Praktikfall som bygger på verkliga

situationer

Vem vänder det sig till?• Internrevisorer • Revisionskoordinatorer • Ansvariga för miljöledningssystem • Dig som arbetar med att införa

ledningssystemGrundläggande kunskaper i ISO 14001 är en fördel men inte ett krav

Plats, datum och pris15.03.05-04 & 15.09.03-02 i Göteborg12.500 SEK ex moms ink. lunch och fikaSista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

22

Page 23: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Arbetsmiljö – välbefinnande skapar överskott

En sund arbetsmiljö har många ansikten.

Sinnesro. Välfärd. Glädje. Engagemang. Överskott. Både mentalt och kommersiellt.

En strukturerad och systematisk metod är den direkta vägen till en säker och hälsosam arbetsmiljö.Bureau Veritas kurser ger dig nya färdigheter för att utveckla och ta ert företags arbetsmiljö till en högre nivå.

23

Page 24: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Arbetsmiljöledning enligt OHSAS 18001– systematisera arbetsmiljön på samma sätt som kvalitet och miljö

Nu har du chansen att fördjupa dig i den ledande internationella standarden för arbetsmiljöledning – OHSAS 18001. Genom att aktivt och seriöst arbeta med arbetsmiljö på samma sätt som kvalitet och miljö genereras en mängd fördelar: trivsel, engagemang, trygghet och arbetsglädje samt bättre produktivitet och ekonomi. En certifiering ser dessutom till att arbetsmiljöfrågorna behandlas på ledningsnivå och att förbättringsarbetet drivs framåt. Utnyttja den kompetens och erfarenhet som finns i organisationen och skapa ett genuint integrerat verksamhetssystem.

Varmt välkommen!

Vi vill ge er deltagare en djupare förståelse för varför arbetsmiljö är viktigt och vad arbetsmiljö egentligen innebär. Vi kommer även att förklara skillnaden mellan ett ledningssystem och en standard.

Innehåll• Genomgång av kraven i OHSAS 18001• Jämförelse mellan OHSAS 18001 och

Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1

• Vilka krav tillkommer jämfört med ISO 9001 och ISO 14001?

• Vilka är de tuffaste kraven?• Kritiska framgångsfaktorer för att lyckas• Skapa en lärande och hållbar

organisation• Så här skapar du engagemang för

arbetsmiljöarbetet

Vem vänder det sig till?• Ansvariga för

arbetsmiljöledningssystem• Arbetsmiljöchefer och -revisorer • ArbetsmiljösamordnareInga formella förkunskaper behövs

Plats, datum och pris15.04.22 & 15.11.10 i Göteborg4.900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fikaSista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

24

Page 25: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Intern Arbetsmiljörevision OHSAS 18001– metodik, verktyg och praktiska övningar som tar ditt företag till nästa nivåRätt använt är arbetsmiljörevisioner ett av de viktigaste verktygen för att nå förbättringar i verksamheten. Det är också ett krav i OHSAS 18001. Effektiva revisioner utmärks av god planering, rätt intervjuteknik och bra observationsförmåga. Utbildningen ger de praktiska råd och verktyg som krävs för att lyckas som revisor.

Utbildningen ger såväl teoretisk kunskap som praktisk övning i viktiga delar av en arbetsmiljörevision. Efter utbildningen har du inblick i vad som krävs för att en verksamhet skall uppfylla kraven i OHSAS 18001 och AFS 2001:1, vad en revision är och hur den bör genomföras. Vi går noggrant igenom de viktiga stegen i en revision: planering, genomförande, dokumentation av resultat och uppföljning. Praktikfallen handlar om att med handledning öva på de viktigaste stegen, däribland effektiva intervjuer samt hur revisioner blir ledningens förbättringsverktyg. Utbildningen följer metodiken i revisions-standarden ISO 19011.

Innehåll• God kunskap om kraven i OHSAS

18001 iförd revisorns glasögon• God kunskap om kraven i OHSAS

18001 och AFS 2001:1• Förståelse för revisioner som

ledningens förbättringsverktyg• Revisionsmetodik enligt ISO 19011• Intervjuteknik• Praktikfall baserade på verkliga

situationer

Vem vänder det sig till?• Ansvariga för

arbetsmiljöledningssystem• Arbetsmiljöchefer och -revisorer • Arbetsmiljösamordnare• Kvalitetschefer och kvalitetsansvariga • Miljösamordnare• Internrevisorer • Dig som arbetar med att införa

ledningssystemPlats, datum och pris15.04.24-23 & 15.11.12-11 i Göteborg12.500 SEK ex moms ink. lunch och fikaSista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

25

Page 26: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet kräver ansvarstagande utav alla aktörer i livsmedelskedjan. Detta kan tyckas vara en självklarhet för många men för att säkra upp att dessa krav uppfylls krävs förvaltning, systematik, dokumentation och välutbildade medarbetare.

Livsmedelskurserna är baserade på en grundlig kunskap om de standarder, som Bureau Veritas i vissa fall, till och med själva, har bidragit till att utveckla. Utbildningen kommer att underbyggas med massvis av praktiska erfarenheter från revisioner utförda både i Sverige och utomlands.

Är ni redo att anta utmaningen att finna nya ingredienser för framtagandet av ett ännu vassare recept?

26

Page 27: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

BRC Global Standard for Food Safety Issue 7 – Be upgraded to the latest version by BRC expert | In English

Participants in this upgrade seminar will get a thorough introduction to the new version 7 of BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety, with special emphasis on the changes compared to previous versions of the standard. After the seminar, participants get an overview of the requirements of the new version and get an interpretation of the requirements for certification of a food company.

Content• Review of the BRC Global Standard for

Food Safety Issue 7• Comparison with previous versions of

same standard• Interpretation of the BRC Global

Standard for Food Safety Issue 7• Comparison of BRC and other

standards such as IFS and ISO 22000 -differences and similarities

Prior knowledge to the BRC Global Standard for Food Safety is an advantage but not mandatory

Target groupThe upgrading seminar is developed for all food companies already certified after the BRC standard and wishing an update on all the new requirements elements. The course will also give inspiration to companies that are certified by other standards such as IFS or ISO/FSSC 22000. The course is interesting for:• Manufacturers• Technical and Quality Managers• Consultants

TutorThe course will be conducted by Food Program Manager Per Nørregaard, Bureau Veritas Certification Denmark, who has been playing an active part in the creation of the new version of the standard. He has been implementing and interpreted the standard on food companies in several countries.

Place, date and price15.03.19 & 15.09.23 i GöteborgPrice: 4.900 SEK incl. accommodationRegistration at [email protected] later than two weeks before the course. 27

Page 28: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

FSSC 22000 Inspirational Seminar– Food Safety System Certification (FSSC) 22000 | In English

FSSC 22000 is approved by the Global Food Safety Initiative (GSFI) on the same level as BRC or IFS, and it is based on a Risk Analysis targeted the single food company. For some food companies this makes FSSC 22000 more adequate and flexible.

After completion of this seminar, the participant has a good knowledge of the points and requirements of Food Safety System Certification (FSSC) 22000, and will be led through the standard chapter by chapter. Moreover, it makes knowledge of interpretations and practical implications for the food industry.

Content• Review of the FSSC 22000• Comparison with other food standard• Interpretation of the FSSC 22000• Comparison of FSSC 22000 and other

standards such as IFS and BRC -differences and similarities

• Interpretations in a Nordic environment

Target group The inspirational seminar is developed for all food companies looking for an introduction for the standard• Manufacturers• Technical and Quality Managers• Consultants

TutorThe course will be conducted by Lead Auditor Ole Knudsen, Bureau Veritas Certification Denmark, who has background from manufacturing and retail companies.

Place, date and price15.05.21 & 15.10.28 i GöteborgPrice: 4.900 SEK incl. accommodationRegistration at inf[email protected] later than two weeks before the course.

28

Page 29: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Nyhet - utveckling av ytterligare kompetens

Du lär dig hela livet. Lyckligtvis.

Vilket är ditt nästa steg? Kanske är du redan internrevisor? En Lead Auditor utbildning kanske står näst på tur?Du kanske vill stärka din kompetens ytterligare inom processkartläggning, grundorsaksanalys eller något annat?

Följande sidor erbjuder ytterligare kurser som kan ge dig inspiration, nya kunskaper och verktygen för att ta nästa steg.

29

Page 30: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Intern kvalitets- & miljörevision (ISO 9001 & ISO 14001)– Kunskap om standarderna, metodik och teknikFör att säkerställa en hög nivå av leveranssäkerhet och kvalitet krävs bra och effektiva processer. Denna utbildning ger deltagare nödvändiga kunskaper för internrevision och för att kunna utvärdera, analysera och förbättra företagets processer. För att kunna hålla ett ledningssystem vid liv och försäkra sig om att systemet ständigt förbättras krävs pålästa och väl förberedda internrevisorer.

Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha kunskap om hur man verkningsfullt genomför internervision av ledningssystem för kvalitet och miljö.

Erfarenhet med att arbeta med ledningssystem enligt ISO 9001 eller ISO 14001 är en fördel men inte ett krav.

InnehållUtbildningen innehåller grundläggande baskunskaper om ISO 9001 och ISO 14001. Fokus kommer ligga på ständiga förbättringar, processtänkande och drivkrafter i systemen samt hur organisationen effektiviseras genom ledningssystemet. • Information om standarderna• Revisorrollen • Revisonsmetodik• Rapporthantering• Praktiska övningar Vem vänder det sig till?• Ansvariga för kvalitets- &

miljöledningssystem • Kvalitets- & Miljöchefer och -revisorer• kvalitets- & Miljösamordnare• Arbetsmiljösamordnare

Plats, datum och pris15.05.08-06 & 15.11.27-25 i Göteborg16.500 SEK ex moms ink. lunch och fika

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

30

Page 31: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Process-kartläggning– Kartlägga, styra, utveckla och förbättra så att alla förstår det

“We observe that our competitors often get average (or worse) results from brilliant people managing broken processes. We get brilliant results from average people managing brilliant processes. Brilliant process management is our strategy”. Toyota

Många organisationer har levt med kravet på processkartläggning sedan början av 2000-talet i samband med införandet av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. Att ha rätt synsätt och arbeta strukturerat med sina processer ökar effektiviteten och tillför stort värde till en organisation. En del lyckas väl, andra fastnar i terminologi och byråkrati. Med den här kursen hamnar du rätt från början och du upptäcker att det handlar om strukturerat sunt förnuft!

Varmt välkommen till kursen!

Innehåll• STEG 1 – FÖRSTÅ PROCESSER• Vad är processer? Varför processer?• Olika typer av processer• STEG 2 – KARTLÄGGA OCH STYRA• Metodiken i teori och praktik med

belysande exempel och praktikfall• Roller, ansvar och befogenheter Mål,

mått och handlingsplaner • Länka processmålen till strategiska mål • STEG 3 – UTVECKLA OCH

FÖRBÄTTRA PROCESSER • Metoder för att analysera och förbättra• Mål och kritiska framgångsfaktorer • Vad händer med processerna då

strategi och omvärld ändras?

Vem vänder det sig till?• Kvalitets-, miljö – och arbetsmiljöchefer• Processledare och – ägare• Verksamhetschefer och – utvecklarePlats, datum och pris15.05.21-20 & 15.10.16-15 i Göteborg12.500 SEK ex moms ink. lunch och fikaSista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected] 31

Page 32: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Grundorsaksanalys (Root Cause Analysis)– Lär dig professionell problemlösningHittar du den verkliga orsaken till problemen i verksamheten eller åtgärdar du symptomen? Återkommer problem som du trodde var lösta? Följ med på en utmanande ”läranderesa”. Vi tror på grundorsaksanalysen som en grundsten till ett framgångsrikare företag! Med nyvunnen trygghet i metodiken och med mod att gräva djupare kan ni göra underverk på hemmaplan.

Utbildningen syftar till att ge dig metodik och verktyg för att effektivt hitta grundorsaken och en gång för alla lösa problemen.

Innehåll• Grundläggande begrepp och

utgångspunkter• Vad är egentligen en grundorsak?• Vad kräver relevanta standarder?• Vad är korrigering, korrigerande

åtgärder och förebyggande åtgärder?• Att skapa ett effektivt

problemlösningsteam• Metoder för att hitta grundorsaken• Fråga varför x 5 och fiskbensdiagram• Händelseanalys med barriäranalys • Att förankra förändringar

Vem vänder det sig till?• Kvalitetssamordnare• Kvalitetschefer• Produktionsledare• Chefer på olika nivåerGrundläggande kunskaper i ISO 14001 är en fördel men inte ett krav

Plats, datum och pris16.06.02-01 & 15.11.20-19 i Göteborg12.500 SEK ex moms ink. lunch och fikaSista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

32

Page 33: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Nyhet –Eftermiddagmöte

Vill du ha en snabb introduktion till en standard? Nära dig? Utan att det skulle kosta dig ett öre?

Då är våra kostnadsfria eftermiddagsmöten något just för dig!

33

Page 34: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Från 0 till 9001 på två timmarDelta i eftermiddagsmötet "Från 0 till 9001 på två timmar" och lär dig mer om fördelarna en ISO 9001-certifiering kan ge dig och ditt företag.

På mötet får du en inblick i ISO 9001 standarden, dess krav och skyldigheter i bolaget för (vid) certifiering men också en del av alla de fördelar en certifiering medför.

InnehållVill ni:• Stärka kvaliteten och ta nästa steg mot

dokumenterade och ordnade förhållanden?

• Öka insynen och förbättra kundryktet med en internationellt känd standard?

• Stärka kundrelationer genom minimering av klagomål och ökat kundfokus?

• Få en översikt över fokusområden och förbättringspotential?

Då är en ISO 9001-certifiering en bra idé för er!

Vem vänder det sig till?• Företag som vill veta mer om ISO 9001• Kvalitetsansvarig och -samordnare

Plats, datum och pris15.02.24 & 15.09.22 i GöteborgBureau Veritas Fabriksgatan 13412 50 Göteborg

15.02.15 & 15.09.15 i MalmöHotel Scandic TriangelnTriangeln 2 20010 Malmö

Deltagande är gratis, men frånvarande utan avbokning debiteras med SEK 500, -ex moms.

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

34

Page 35: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Uppgradering til ISO 14001/OHSAS 18001Delta i eftermiddagsmötet "Uppgradering til ISO 14001/OHSAS 18001" och lär dig mer om hur du uppgraderar din certifiering till att inkludera miljö eller arbetsmiljö.

På mötet får du inblick i dessa standarder, dess krav, samstämmighet och samordning med ISO 9001.

InnehållVill du:• Stärka företagets arbete med miljö och

arbetsmiljö?• Ta nästa steg mot dokumenterade och

ordnade förhållanden?• Få en översikt över fokusområden och

förbättringspotential?• Bygga på din ISO 9001-certifiering?

Är ni i dagsläget redan certifierade så är nästa steg inte så stort, ni är redan halvvägs på väg.

Vem vänder det sig till?• Företag som vill veta mer om ISO

14001 och OHSAS 18001• Miljöansvarig och -samordnare

Plats, datum och pris15.02.26 & 15.09.25 i GöteborgBureau Veritas Fabriksgatan 13412 50 Göteborg

27.02.15 & 25.09.15 i MalmöHotel Scandic TriangelnTriangeln 220010 Malmö

Deltagande är gratis, men frånvarande utan avbokning debiteras med SEK 500, -ex moms.

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

35

Page 36: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Företagsanpassade kurser

Vill du utforma ett utbildningsprogram som är anpassat helt efter ditt företags specifika behov? Ett upplägg som säkrar upp att dina medarbetares kompetens stärks på just de områden där du önskar? Då kan en företagsanpassad kurs vara precis vad ni söker.

Alla tidigare nämnda kurser kan skräddarsys och hållas för just dig och ditt företag, helt anpassat efter era behov och önskemål.

Möjligheterna slutar inte här. Faktum är att vi och våra kollegor genomfört flera hundra olika kurser i kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet och hållbarhet - både i Sverige och utomlands.Behöver du en kurs utomlands? Inga problem! Bureau Veritas har fler än 1300 kontor i 140 länder, och vi kan hjälpa dig att hitta den rätta - globala –lösningen för just era behov.

Ring eller skriv. Då är du på god väg.+46 (0)31 60 65 00 - [email protected]

36

Page 37: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015

Praktik

Information och anmälanBureau Veritas Certification SwedenFabriksgatan 13S-41250 Göteborg • t: +46 (0)31 60 65 00• e: [email protected]• w: www.bureauveritas.se

Anmälan är bindande, men det är möjligt att överlåta sin registrering till en kollega.

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på [email protected]

Kursplats Kurserna hålls på Atwork Johan på Gårdas gata 5A412 50 Göteborg www.atwork.nuom inget annat anges.

Se mer om Göteborg här: www.goteborg.com

Pris och kursmaterial Priset är exklusive mervärdesskatt och övernattning men inklusive elektroniska utbildningsmaterial.

Bureau Veritas tillhandahålla elektroniska kursmaterial och möjligheten till att låna kopior av standarder för användning under kursen. De kopior som finns till låns får dock aldrig lämna kurslokalen.Deltagare uppmuntras till att medtaga sin egna standard då denna med fördel kan inläsas inför kursstart. Likaså, uppmuntras medtagande av egen bärbar dator.

Bureau Veritas förbehåller sig rätten till att ändra tid, plats, pris, innehåll, och för att avbryta på grund av lågt medverkarantal.

Med förbehåll för tryckfel.

Tack för utlåning av bilder till ABB, Arla Foods, Bang & Olufsen, DONG Energy, Novo Nordisk, Siemens, Trelleborg, Volvo Cars & Volvo Group.

37

Page 38: Bureau Veritas Kurs Katalog 2015