Criteris per classificar animals

14

description

Diferents propostes per classificar animals

Transcript of Criteris per classificar animals

Page 1: Criteris per classificar animals
Page 2: Criteris per classificar animals

Els invertebrats.

Els invertebrats tenen el cos tou, sense esquelet. Alguns tenen una closca.

ELS ARTRÒPODES:Tenen potes articulades i una closca que els protegix el cos. Hi ha tres tipus: els crustacis tenen 10 potes, per exemple el cranc cavador ; els insectes que tenen 6 potes, com per exemple la

formiga; i els aràcnids que tenen 8 potes, per exemple les aranyes.

ELS CNIDARIS : El seu cos tou sembla un

sac. Tenen tentacles verinosos. Són gairebé

tots marins que poden ser :el corall, la medusa i l' anèmona de mar.

FET PER: XAVIER.T I ISAAC

Page 3: Criteris per classificar animals

Els invertebrats 2

ELS EQUINODERMS: El seu cos pot estar dividit en cinc parts idèntiques. Són gairebétots marins que poden ser: l' estrella de mar i l'eriçó de mar.

ELS MOL·LUSCOS: El seu cos esta protegit per una closca com per exemple el cargol i la petxina. També hi ha altres mol·luscos que tenen la closca dintre del seu cos Com per exemple: el pop i el calamar.

FET PER:ISAAC I XAVIER.T.

ELS ANÈL·LIDS:Tenen el cos tou format per anells que poden ser els cucs de terra.

Page 4: Criteris per classificar animals

Relació amb l'home

Els animals salvatges són els que no viuen amb tu i dels quals no ens podem aprofitar. Són els

tigres, els lleons,aranyes, mosquits, etc.Els animals domèstics són els que viuen a casa nostra i dels que podem aprofitar la pell, els

ous, la carn, etc. Els domèstics són els gossos, els gats, etc. SALVATGES DOMÉSTICS

Marina i Miriam

Page 5: Criteris per classificar animals

En un ecosistema, els éssers vius que s'alimenten En un ecosistema, els éssers vius que s'alimenten els uns dels altres, formen una cadena alimentària. els uns dels altres, formen una cadena alimentària.

Les preses són els Les preses són els animals capturats per un animals capturats per un depredador. Quasi totes les preses són herbívors. depredador. Quasi totes les preses són herbívors.

El depredador és aquell que s'alimenta de les El depredador és aquell que s'alimenta de les preses. Els depredadors són carnívors. preses. Els depredadors són carnívors.

Xarxa tròficaXarxa tròfica

FET PER :MARCOS R iALBERTO

Page 6: Criteris per classificar animals

Pol I Joel

5

Activitat dels animals

DiürnsAnimal diürn és aquell que es caracteritza per fer la seva activitat

durant el dia i dormir a la nit.

Nocturns

Animal nocturn és aquell que es caracteritza per fer la seva activitat durant la nit i dormir durant el dia.

Page 7: Criteris per classificar animals

Com s'alimenten els animals? Els herbívors: Els herbívors són els que s'alimenten de plantes. Hi ha herbívors que només s'alimenten de fruits, altres de llavors, altres que xuclen el nèctar de les flors i altres mengen fusta dels arbres.

Els carnívors:Els carnívors són els que s'alimenten de la carn. Hi ha carnívors caçadors, que capturen animals vius, i carnívors carronyaires, que aprofiten els animals morts. Els omnívors: Els omnívors són els que s'alimenten de carn i de plantes. Els humans, els óssos, el goril·la i els porcs.

Aida i Nadia

Page 8: Criteris per classificar animals

Medi on es desplacen

Els animals es poden desplaçar per aigua, terra o aire.

Els que es desplacen per l´aigua es diuen aquàtics, els de terra terrestres i els que van per l´aire són aeris.

Els animals aquàtics: tenen aletes. Els animals terrestres: tenen potes, menys la serp que no té. Els aeris : tenen ales.

Els taurons són animals marins i tenen aletes

El husky siberià és un animal terrestre

.

L' albatros és un animal aeri

Fet per:Victor i Daniel

Page 9: Criteris per classificar animals

Els cinc tipus de vertebrats són:Els ocells:Tenen el cos a una temperatura costant, la seva pell està coberta de moltes plomes, i respiren per els pulmons.Els rèptils: El seu cos té le temperatura de l'entorn, la seva pell està coberta de d'escates soldades entre ellas i respiren amb els pulmons.Els peixos:El seu cos té la temperatura de l'entorn. Tenen la pell coberta d'escates no soldades. Respiren per les brànquies. Els amfibis:El seu cos té la temperatura de l'entorn. Tenen la pell nua I humida. Respiren a través de la pell I amb pulmons.Els vertebrats:Tenen una columna vertebral en la qual s'uneixen els ossos de l'escelet. Els mamifers: El seu cos té una temperatura constant. Tenen la pell coberta de pèl.

Els autors: Ainoa I Sonia.

VertebratsVertebratsEls vertebrats: Tenen una columna vertebral en la qual s'uneixen els ossos de l'esquelet.Els cinc tipus de vertebrats són:Els ocells:Tenen el cos a una temperatura costant, la seva pell està coberta de moltes plomes, i respiren pels pulmons.Els rèptils: El seu cos té la temperatura de l'entorn, la seva pell està coberta d'escates soldades entre elles i respiren amb els pulmons.Els peixos:El seu cos té la temperatura de l'entorn. Tenen la pell coberta d'escates no soldades. Respiren per les brànquies.Els amfibis:El seu cos té la temperatura de l'entorn. Tenen la pell nua I humida. Respiren a través de la pell i amb pulmons.Els mamífers: El seu cos té una temperatura constant. Tenen la pell coberta de pèl.

Page 10: Criteris per classificar animals

Ecosistemes

Ecosistemes terrestres:Ecosistemes terrestres:Els ecosistemes terrestres Els ecosistemes terrestres és quan els animals viuen a és quan els animals viuen a la terra, per exemple: la la terra, per exemple: la selva, la muntanya, el selva, la muntanya, el desert. .. desert. ..

Ecosistemes aquàtics:Ecosistemes aquàtics:En els ecosistemes aquàtics En els ecosistemes aquàtics Els éssers vius estanEls éssers vius estanenvoltats d´aigua com: els envoltats d´aigua com: els

mars, oceans, rius, llacs, mars, oceans, rius, llacs, els els

aiguamolls, les basses... aiguamolls, les basses... Tots ells són ecosistemes Tots ells són ecosistemes aquàtics .aquàtics .

Ecosistemes artificials:Ecosistemes artificials: Es quan els animals Es quan els animals viuen al zoo, aquaris...viuen al zoo, aquaris...Llocs construïts per l'home.Llocs construïts per l'home.

Page 11: Criteris per classificar animals

ATACAR: Quan un animal ataca, sovint és per caçaro a vegades, però molt poquetes, és perquè

el provoquen. Posarem uns quants exemples:la lleona, no el lleó, caçar caça molt, però que

jo sàpiga, molt poques vegades ataca a un altre lleó.

DEFENSAR: Quan un animal es defensa com el porc espí que llença les seves punxes, o com la mofeta que treu

una mena de necessitats que oloren molt malament.

Atacar i defensar-seAtacar i defensar-se

Mireu comcaço!!!

Mireu com

em protegei

xo!!

Fet per

Carlos i

Adriana

Page 12: Criteris per classificar animals

La reproducció

Gairebé totes les cries de les diferents espèciesd´animals provenen de dos individus de diferents sexes: un mascle I una femella.

Per tenir un nou individu necessitem Una cèl·lula d´un mascle i d´una femella.

Les cries dels animals vivípers es desenvolupenen el ventre de la mare. Els ocells són ovípers. Els pares coven els ous i tenen cura de les cries.Algunes serps són ovovivíperes. En general, la mare es despreocupa de les cries un cop han nascut.

Page 13: Criteris per classificar animals

L' adaptació al fredANIMALS QUE HIVERNEN

Ós bru, cargol, eriçó, tortuga, koala, serp, gripau, marmota, granota, ratapinyada, hàmster, alguns rat-penats...

Ho fan per quan fa fred no haver d' anar a buscar menjar. L'esquirol i la formiga, no hivernen, mengen l'aliment que han acumulat durant el bon temps.

ANIMALS QUE MIGREN Papallona, salmó, foca de

l'àrtic, balena, nyu, ànec, pingüí, falcó...

No necessiten hivernar, per això no agafen menjar. Se'n van a

altres llocs.

JOMIGRO

Jo

Hiv

erno

No parlar mentre ho fem.

Rubén.S.C. I Xavier.LL.V.

SI US PLAU.

Page 14: Criteris per classificar animals

Situació actual

Alguns animals estan en perill d' extinció a Catalunya com: l ós bru , l' arpella, el fartet, la tortuga mediterrània, l'apol·lo, l' esturió, llampresa de mar, el linx ibèric, la cabra salvatge

del Pirineu, etc. Alguns animals per l' alteració de l' habitat (pistes d' esquí), la caça furtiva, sense aliment, contaminació d' aigües, caça pel col·leccionisme, la pesca, caça

per tenir-lo com animal de companyia, dificultats en la nidificació (per la presència humana),, li maten les cries; no segueix l' espècie i es redueix. Els animals que no estan

en perill d' extinció és perquè encara hi ha molta quantitat.

Unai I Marcos