GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula...

of 12 /12
GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM III CONCURS DE BONES PRÀCTIQUES TIC BARCELONA – MAIG’13

Embed Size (px)

Transcript of GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula...

Page 1: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM

III CONCURS DE BONES PRÀCTIQUES TIC

BARCELONA – MAIG’13

Page 2: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

1

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. Dades del projecte .................................................................................................. 2

2. Descripció ............................................................................................................... 3

3. Programació del projecte ....................................................................................... 4

4. Recursos i equipaments utilitzats ......................................................................... 10

4.1. Equipament ....................................................................................................... 10

4.2. Programari ........................................................................................................ 10

4.3. Enllaços ............................................................................................................. 10

5. Valoració del projecte ........................................................................................... 11

Page 3: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

2

1. Dades del projecte

Gravem, compartim i expliquem

Escola Catalònia

08035441

Titularitat pública

Projecte adreçat a:

- Educació Infantil - Educació Primària

Responsables del projecte:

- Enric Reverter Valls - Elisenda Barberà Batlló

Page 4: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

3

2. Descripció L’experiència presentada consta de dues parts:

Producció i programació d’un video Recull de les reflexions de l’experiència través dels blocs de cicle

La idea d’aquesta pr{ctica sorgeix durant la preparació de la jornada de portes obertes de l’escola d’un missatge audiovisual (vídeo).

Aquest vídeo ha implicat la participació activa de tot el personal vinculat al nostre centre, tant els propis alumnes com tota la comunitat educativa: mestres, famílies, ex–alumnes i personal no docent.

El vídeo ha estat vehiculat a partir d’un tema comú “M’agrada l’escola Catalònia perquè…” . Aquí es va demanar als diferents participants del vídeo que donessin resposta al tema plantejat. D’aquesta manera hem treballat la capacitat d’elaborar missatges audiovisuals.

Com hem comentat anteriorment l’alumnat dels diferents cursos ha participat en el vídeo aportant diferents idees coneixent la seva transcendència i implicació en l’entorn de comunicació. D’aquesta manera es va treballar a partir de grups per a l’elaboració d’un projecte comú. L’objectiu final del vídeo ens va obligar a gravar en diferents espais mostrant així tot el nostre centre. Aquesta diversitat d’espais ens ha permès treballar amb els alumnes la seva actitud tant davant com darrera de la càmera.

Un cop passada l’experiència, sorgeix una nova idea. Fer reflexionar als alumnes sobre la seva participació i implicació en el projecte. La forma de fer públiques aquestes idees ha estat l’ús dels blocs dels diferents cicles que ja formen part del dia a dia i la comunicació escola – família. A més a més, s’ha aprofitat per a impulsar l’ús dels blocs a tota l’escola ja que fins ara el paper de l’alumnat era molt passiu en la majoria dels casos. Per tal d’adaptar-nos a les necessitats educatives pròpies de cada cicle hem sistematitzat la participació dels alumnes de la següent manera:

Educació Infantil i Cicle Inicial: Exposició d’idees per a l’elaboració d’un text comú en format digital. S’han projectat els blocs del cicle i entre tot el grup-classe s’ha elaborat el comentari.

Cicle Mitjà: Elaboració d’un comentari individual en format digital reflexionant sobre l’experiència i participació al vídeo.

Cicle Superior: Participació en aquest projecte en dos àrees: o Llengua Catalana: Elaboració d’un comentari individual en format

digital reflexionant sobre l’experiència i participació al vídeo. o Llengua Anglesa: Resposta d’una pregunta relacionada amb el

vídeo.

Com hem comentat anteriorment aquest treball ha comptat amb la participació de tota la comunitat educativa per tant hem donat la possibilitat de que les famílies publiquin els seus comentaris, com ja fan en altres ocasions.

Page 5: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

4

3. Programació del projecte

A les següents pàgines mostrem les graelles que hem utilitzat per a la programació d’aquest projecte.

Page 6: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

5

Títol: Gravem, compartim i reflexionem Temporització: 1 – 2 hores Etapa: Educació Infantil OBJECTIUS CAPACITATS TREBALLADES CRITERIS D’AVALUACIÓ

Expressar la seva opinió sobre el

resultat final del vídeo i de la seva participació

Elaborar un text comú amb les idees del grup – classe amb l’ajuda de la mestra

Expressar una idea davant de la

càmera

Respectar l’opinió dels companys i el torn de paraula

Pensar i comunicar

Pensar i comunicar

Pensar i comunicar

Conviure i habitar amb el món

Ser capaç d’expressar una idea clara i

simple

Relacionar les idees dels companys per l’elaboració del text comú

Ser capaç d’expressar una idea clara i simple davant de la càmera

Participar i respectar les diferents opinions

dels companys i companyes

CONTINGUTS Comunicació i llenguatges

Observar, escoltar i experimentar Parlar, expressar i comunicar Interpretar, representar i crear

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Al tractar-se d’una activitat oberta tot l’alumnat pot participar en major o menor manera per a realitzar aquesta activitat

Page 7: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

6

Títol: Gravem, compartim i reflexionem Temporització: 1 -2 hores Etapa: Cicle Inicial OBJECTIUS ASPECTES COMPETENCIALS TREBALLATS CRITERIS D’AVALUACIÓ

Expressar la seva opinió sobre el

resultat final del vídeo i de la seva participació

Elaborar un text comú amb les idees del grup – classe amb l’ajuda de la mestra

Expressar una idea davant de la

càmera

Respectar l’opinió dels companys i el torn de paraula

Competència lingüística i audiovisual

Competència lingüística i audiovisual Tractament de la informació i competència

digital

Competència lingüística i audiovisual Artística i cultural

Social i ciutadana

Ser capaç d’expressar una idea clara i

simple

Relacionar les idees dels companys per l’elaboració del text comú

Ser capaç d’expressar una idea clara i simple davant de la càmera

Participar i respectar les diferents

opinions dels companys i companyes

CONTINGUTS Dimensió comunicativa

Parlar i conversar Producció de missatges orals tenint en compte l’entonació el to de veu o l’entonació mitjançant la situació comunicativa Expressió d’una opinió a l’aula

Escoltar i comprendre Interès i respecte per les intervencions dels altres

Escriure Participació activa en l’elaboració d’un text comú

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Al tractar-se d’una activitat oberta tot l’alumnat pot participar en major o menor manera per a realitzar aquesta activitat

Page 8: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

7

Títol: Gravem, compartim i reflexionem Temporització: 1 – 2 hores Etapa: Cicle Mitjà OBJECTIUS ASPECTES COMPETENCIALS TREBALLATS CRITERIS D’AVALUACIÓ

Expressar la seva opinió sobre el resultat final del vídeo i de la seva participació

Elaborar un text en suport digital de forma individual expressant les seves vivències personals

Expressar una idea davant de la

càmera

Respectar l’opinió dels companys i el torn de paraula

Competència lingüística i audiovisual

Competència lingüística i audiovisual Tractament de la informació i competència

digital

Competència lingüística i audiovisual Artística i cultural

Social i ciutadana

Ser capaç d’expressar una idea clara i

simple

Escriure de forma clara i precisa la seva opinió

Ser capaç d’expressar una idea clara i simple davant de la càmera

Participar i respectar les diferents

opinions dels companys i companyes CONTINGUTS Dimensió comunicativa

Parlar i conversar Producció de missatges orals tenint en compte l’entonació el to de veu o l’entonació mitjançant la situació comunicativa. Expressió d’una opinió a l’aula

Escoltar i comprendre Interès i respecte per les intervencions dels altres

Escriure Composició d’un breu text per expressar la seva opinió

Coneixement del suport digital utilitzat (El bloc) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Al tractar-se d’una activitat oberta tot l’alumnat pot participar en major o menor manera per a realitzar aquesta activitat El centre facilitarà l’ús d’ordinadors l’alumnat que ho necessiti

Page 9: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

8

Títol: Gravem, compartim i reflexionem Temporització: 1 – 2 hores Etapa: Cicle Superior OBJECTIUS ASPECTES COMPETENCIALS TREBALLATS CRITERIS D’AVALUACIÓ

Expressar la seva opinió sobre el resultat final del vídeo i de la seva participació

Elaborar un text en suport digital de forma individual expressant les seves vivències personals

Expressar una idea davant de la

càmera

Respectar l’opinió dels companys i el torn de paraula

Competència lingüística i audiovisual

Competència lingüística i audiovisual Tractament de la informació i competència

digital

Competència lingüística i audiovisual Artística i cultural

Social i ciutadana

Ser capaç d’expressar una idea clara i

simple

Escriure de forma clara i precisa la seva opinió

Ser capaç d’expressar una idea clara i simple davant de la càmera

Participar i respectar les diferents

opinions dels companys i companyes CONTINGUTS Dimensió comunicativa

Parlar i conversar Producció de missatges orals tenint en compte l’entonació el to de veu o l’entonació mitjançant la situació comunicativa. Expressió d’una opinió a l’aula

Escoltar i comprendre Interès i respecte per les intervencions dels altres

Escriure Composició d’un breu text per expressar la seva opinió

Coneixement del suport digital utilitzat (El bloc) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Al tractar-se d’una activitat oberta tot l’alumnat pot participar en major o menor manera per a realitzar aquesta activitat. El centre facilitarà l’ús d’ordinadors l’alumnat que ho necessiti

Page 10: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

9

Títol: Gravem, compartim i reflexionem Temporització: 1 – 2 hores Etapa: Cicle Superior Llengua Anglesa

OBJECTIUS ASPECTES COMPETENCIALS TREBALLATS CRITERIS D’AVALUACIÓ

Elaborar un text en suport digital de forma individual aplicant els coneixements apresos

Expressar una idea davant de la

càmera

Competència lingüística i audiovisual

Tractament de la informació i competència digital

Competència lingüística i audiovisual

Artística i cultural

Escriure de forma clara i precisa la seva

opinió

Ser capaç d’expressar una idea clara i simple davant de la càmera

CONTINGUTS Dimensió comunicativa

Parlar i conversar Producció de missatges orals tenint en compte l’entonació el to de veu o l’entonació mitjançant la situació comunicativa.

Escriure Composició d’un breu text per expressar la seva opinió

Coneixement del suport digital utilitzat (El bloc) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Al tractar-se d’una activitat oberta tot l’alumnat pot participar en major o menor manera per a realitzar aquesta activitat. El centre facilitar{ l’ús d’ordinadors l’alumnat que ho necessiti

Page 11: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

10

4. Recursos i equipaments utilitzats

4.1. Equipament C{mera de vídeo per l’enregistrament Ordinador per a l’edició del vídeo Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes que ho han necessitat

4.2. Programari Final Cut per a l’edició del vídeo Blogger per a fer els blocs Wix per a la realització de la pàgina web

4.3. Enllaços P{gina web de l’escola:

http://escolacatalonia.wix.com/escolacatalonia Vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=9hAXyVfbtuE Bloc d’educació infantil:

http://infantilcatalonia.blogspot.com.es/2013/05/reflexionem-i-compartim.html

Bloc de cicle inicial: http://inicialcatalonia.blogspot.com.es/2013/05/reflexionem-i-compartim.html

Bloc de cicle mitjà: http://mitjacatalonia.blogspot.com.es/2013/05/reflexionem-i-compartim.html

Bloc de cicle superior: http://cataloniacs.blogspot.com.es/2013/05/reflexionem-i-compartim.html

Bloc d’anglès: http://englishcatalonia.blogspot.com.es/2013/05/thinking-sharing.html

Page 12: GRAVEM, COMPARTIM I REFLEXIONEM - Consorci d'Educació de ... · Ordinadors i projectors d’aula per a mostrar els blocs/vídeo Ordinadors de la biblioteca escolar per als alumnes

Gravem, compartim i reflexionem

11

5. Valoració del projecte

Un cop dut a la pràctica aquest projecte podem extreure’n les següents conclusions.

La participació del professorat ha estat molt positiva. Una de les finalitats del projecte era animar a l’alumnat a participar activament als blocs del centre. Per aquest motiu s’han intentat donar les eines necessàries als mestres per a què aquests poguessin transmetre a l’aula la idea del projecte.

D’aquesta manera tot el personal docent del centre ha pogut conèixer i al mateix temps experimentar amb un entorn virtual d’ensenyament – aprenentatge com són els blocs d’aula. Experiència, que fins ara, quedava limitada a la mostra dels treballs.

Els alumnes del nostre centre han reaccionat amb molta il·lusió participant en aquest projecte. Alguns d’ells visitaven molt de tant en tant els blocs del centre i la gran majoria ho feien de manera passiva.

La resposta dels alumnes es pot veure a partir dels enllaços facilitats anteriorment. Allí podem veure com han après a identificar-se, qüestió molt important tenint en compte que es tracta d’un treball escolar i que cal controlar en tot moment els comentaris publicats. Per una gran part de l’alumnat es tractava del primer cop que publicaven una entrada al bloc. Per aquest motiu podem veure que molts d’ells s’han animat a fer-ho més d’un cop. En alguns casos han expressat la seva opinió en dues entrades perquè s’havien oblidat alguna cosa i no sabien que podien editar el comentari.

Finalment ens caldria valorar la part del treball d’expressió escrita mitjançant les TIC. Els comentaris s’han publicat de forma autònoma i lliure per part de l’alumne.

Quedaria pendent com a un projecte de futur, la conscienciació a l’alumnat de que les publicacions a la xarxa són obertes a tothom i per tant, cal tenir molt cura de tot el que s’escriu.