HERRI ONURAKO KOOPERATIBA - Elgoibar Ikastola · 2020. 10. 8. · HERRI ONURAKO KOOPERATIBA: Pedro...

of 21 /21

Embed Size (px)

Transcript of HERRI ONURAKO KOOPERATIBA - Elgoibar Ikastola · 2020. 10. 8. · HERRI ONURAKO KOOPERATIBA: Pedro...

Presentación de PowerPointorokorraren alde egiten duelako:
Ekonomia ekitaldi batean emaitza positiboa sortzen bada, onurak ez dira bazkideen artean banatuko.
Sozietatearen kapitalen bazkideek egiten dituzten ekarpenek, derrigorrezkoek nahiz borondatezkoek ez
dute diruaren legezko korritutik gorako interesik izango, horiek eguneratu ahal izango den arren.
Kontseilu Errektoreko karguak dohainik betetzen dira. Halere, diru konpentsazioak eman dakizkieke
Kontseiluko kideek dagozkien egitekoak burutzerakoan izaten dituzten gastuetarako.
Lan bazkideen edo, kasua bada, lan bazkideen eta inoren konturako langileen ordainketek ez dute
gainditzerik izango sektoreko soldatadun langileei aplikatzen zaien hitzarmen kolektiboak lanbideko
kategoria eta jardunaren arabera ezartzen dituen ordainketen ehuneko berrogeita hamarra.
KOOPERATIBA:
Ikastolaren titularra Pedro Miguel Urruzuno kooperatiba da (hala deitzen da herriko idazlearen omenez).
Beren seme-alaben hezkuntzarako Ikastola aukeratzen duten guraso guztiak dira kooperatiba-kide bertan
lanean ari diren langileekin batera.
Elgoibar Ikastola (ERKIDE) Euskadiko Lan Elkarteen, Irakaskuntza eta Kreditu Kooperatiben Federazioko
partaidea da, EAE-ko irakaskuntza gehienak biltzen dituena.
Kooperatibaren kudeaketa (4/1993) Euskadiko Kooperatiben Legearen arabera egiten da.
NOLA KUDEATZEN DA ELGOIBAR IKASTOLA?
Elgoibar ikastolak, 1995. urtean bikaintasunaren bidean hasi zenetik, etengabeko hobekuntzaren kultura
ezartzea izan du helburu nagusienetakoa. 2008an bikaintasunerako konpromiso diploma hartu zuen eta
2010eko abenduaren 16an Eusko Jaurlaritzaren zilarrezko Q saria eskuratu zuen.
Ikastolak urteak daramatza egun oinarritzat duen egituraketa eta antolaketa finkatzen, helburuak, nahiak,
beharrak adosten eta partekatzen bere hezkuntza komunitate osoarekin eta aliatuekin.
P.M. Urruzuno Koop. Elkartea osatzen duten gurasoena eta langileena da Ikastola, hau da, beren seme-
alabak Ikastolan dauzkaten gurasoena eta bertan lanean ari diren langileena, aurreko gurasoen eta
irakasleen herentzia.
Bazkidea izateko 60€ jarri behar dira (behin bakarrik).
Ikastola edozein herri edo kultura elkarte bezala gobernatzen da: Urtero biltzen den bazkideen Batzar
Nagusi bat dauka eta beronek izendatzen duen Batzorde bat, Kontseilu Errektorea.
Kontseilu Errektorea gurasoek eta lan bazkideek osatzen dute, eta Ikastolako Zuzendaritzak berauen gain-
begiradapean lan egiten du.
gurasoen ordezkariek osatzen dutena. Talde honek, etapa eta zikloka antolatuta, zenbait kirol jardunen eta
Ikastolaren laguntzarako hainbat ekintzen antolaketaren ardura hartzen du: Pilota eguna, J.Gurrutxaga
Krosa, mendi irteerak, loteriaren salmenta, kirol jantzien salmenta, Gabon Zahar txosna, Oin Alai eta
Ikastolaren eguna, besteak beste.
dago.
Eta, amaitzeko, gurasoen eta lan bazkideen ordezkaritzapean, bi talde kontrol lanetan: Zaintza Kontseilua
eta Errekurtso Batzordea.
Elgoibar Ikastola Ikastolen Elkarteko kide sortzailea da, hau da, gure hizkuntza eta kulturaren hedapenarekin nahiz testu
liburu edo material didaktikoak sortzearekin konprometituta gauden eskola elkartekoa. Kide izate horrek Herri
Administrazioarekiko komunikazioa errazten digu, eta Euskal Herriko ikastolekiko elkarlana eta hezkuntza materialak sortzea
ahalbidetzen digu.
Ikastola-ereduaren ezaugarriak:
Aitzindaria da pedagogia alorrean
Herritarra da
Kooperatiba da
Euskalduna da
Euskal kultura du ardatz
Ikerketan, garapenean eta berrikuntzan dihardu
Ikasmaterialgintza propioa dauka, berri eta berritzailea
Ikastola ereduan oinarrituz hezkuntza eraldatzen: Pedagogia berrien sustatzailea izanik, Elgoibar Ikastola, Ikastolen Elkarteko kide izanik, partaide da erabiltzen dituen material didaktikoen elaborazioan.
HAUR HEZKUNTZAKO ETAPAREN EZAUGARRIAK:
Haur Hezkuntza bi ziklok (0-3, 3-6) osatzen dute, biek elkarren artean lotura handia
dutelarik.
1.- Nortasunaren eraikuntzaren eta ingurune fisiko eta sozialaren ezaguera.
2.- Nortasunaren eraikuntzaren eta komunikazioaren eta adierazpenaren ezaguera.
Etapa honek, haurrak bere buruarekiko irudi positiboa garatu eta dituen ahalbideetan
konfiantza izanez bere gorputza eta ingurua ezagutzen joatea du helburu.
Era globalizatzaile batean egiten dugu lan eta haurrek dakartzaten aurre-ezagutzetatik
abiatzen gara. Manipulazioaren, jolasaren eta esperimentazioaren bitartez, haurren
ezagupena eraikitzen joaten gara gure heziketan ekintzei lehentasuna emanez.
Euskara, heziketa prozesuan transmisio hizkuntza izanik, gure ikasleak, 4 urterekin,
ingelesaren lanketan ere hasten dira.
Baditugu, bestalde, esku-hartze neurriak ere hobetu beharrak azaltzen dituzten
ikasleentzat.
2014-15 ikasturtetik aurrera ondoren azaltzen den Pausoz Pauso egitasmoa abian dugu,
orain arteko hezkuntza eredua eraldatuz, egungo erronkei era aproposean erantzun ahal
izateko.
Egitasmoaren helburua haurren garapena aberastea da, sormena eta bere beharren eta interesen arabera aukeratzeko
askatasuna bultzatuz. Horretarako, espazioen aprobetxamendua hobetu da eta gelek tailer integralen izaera hartu dute,
beren baitan eremu desberdinak garatu ahal izateko:
- Tailer sinbolikoa: imitazioa nagusi den tailer honetan haurrek beraien emozio eta desioak adierazteko aukera dute,
antzerki, musika, etxe, txoko eta abarren bitartez.
- Matematika, Logika eta Eraiketa-Tailerra: Haurrek material ugari dute eskura galderak sorrarazteko, egiturak
identifikatzeko edo eta harremanak sortzeko.
- Plastika eta Esperimentazio-Tailerra: Haurrek beraien ideiak eta emozioak beste modu batean adierazteko aukera
izango dute. Teknika desberdinak bereganatzeko hastapenetatik abiatuta, esperimentazio egonkorrari sarbidea ematen
zaio.
hartuta, ipuinak eta irudiak bitarteko, fikzioari leku egiten diogu.
LEHEN HEZKUNTZAKO ETAPAREN EZAUGARRIAK (LH 1-6)
Derrigorrezko hezkuntzari hasiera ematen dion etapa da. Derrigorrezko Hezkuntzako helburua, pertsona era integral eta
harmonizatuan garatzen da, arlo intelektual, afektibo eta sozialak kontuan hartuz, egokiago gizarteratzeko.
Etapa hau sei mailek osatzen dute. Ikastetxe integrala izanik, ikasmailen arteko loturak zaintzen ditugu, curriculum
bateratua eskainiz.
komunikazio teknologia berriak (Ikasys, EKI-LH, informatika programazioa, robotika) eta material didaktiko propioa
erabiltzen ditugu gure jardunean. Euskal Herritik mundura zabaltzen den ikuspegia eskaintzen dugu. Eta guzti horren
helburua etorkizunean pertsona konpetenteak izango diren ikasleak hezi eta formatzea da.
Euskara, heziketa prozesuan transmisio hizkuntza izanik, gaztelania eta ingelesa ere lantzen ditugu, Haur Hezkuntzan
hasitakoari jarraipena emanez.
prozesu eta ikuspegiak deskribatzen ditu pentsaera konputazionalak. Ez da erabilgarria soilik arazo informatikoak
bideratzeko, edozein motatako sistema, prozesu edo arazo ulertzeko eta ebazteko baizik.
Pentsaera konputazionala erabiltzean, ondorengo prozesuak erabiltzen ditugu problema bati aurre egiterakoan:
- Arrazonamendu logikoa: aurreikusi eta analizatu
- Algoritmoak: urratsak eta arauak eraiki
- Deskonposaketa: zatitan banatu
- Ereduak eta orokortzeak: parekotasunak aurkitu eta erabili
- Ebaluazioa edo testeoa
Pentsaera konputazionaleko teknikak lantzeko bide zuzenena programatzen ikastea da, hau da, kodea idazteko prozesuan
aritzea pausoz pauso. Kodetze horretarako, objektuetan edo blokeetan oinarritutako programazio lengoaia aurreratuak
daude gaur egun eta horien artean, garrantzi berezia hartu du Scratch-ek.
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO ETAPAREN EZAUGARRIAK (DBH 1-4)
Derrigorrezko hezkuntzari bukaera ematen dion etapa da eta lau kurtsoz osatuta dago. Derrigorrezko Hezkuntzako
helburua, bizitza laboralean edo ondorengo ikasketak jarraitzeko ikasle konpetenteak heztea da, pertsona era integralean
eta harmonizatuan garatzen , arlo intelektual, afektibo eta sozialak kontuan hartuz.
Etapa honetan ematen diren aldaketa fisiko eta psikologikoak kontutan izanda, ikasleei abstrakzio ahalmena garatzen
laguntzen diegu. Hartzen ari diren gizartearen eta pertsonen (gurasoak, lagunak, irakasleak…) ikuspegi berria hobeto
ulertzeko trebetasunak lantzen ditugu, hori horrela, pertsonen arteko erlazioetan konpetenteagoak izateko.
Eleaniztasunaren programaren barruan, euskara, gaztelera eta ingelesetik at, frantsesa lantzeko aukera dute DBH etapa
hasieran. Bestalde, ingeles maila hobetzeko asmotan, DBH 3. eta 4. mailetan Gizarte arloa hizkuntza horretan lantzen
dugu.
sakona ekarri du.
EKI proiektuak, pertsona bere osotasunean hartuta, arlo jakineko edukiez gain, ikasleari bizitza osoan
baliagarriak izango zaizkion mekanismoak eta prozedurak lantzen ditu.
Egitasmoak Euskal Curriculuma garatzen du, konpetentzietan oinarritzen da, integrazioaren pedagogia
jarraituz, eta ikaslea edozein bizitza-egoeratan konpetentea izatea du helburu.
Oinarrizko konpetentziak horrela definitu dira: Komunikatzen jakitea, Norbera izaten jakitea, Egiten eta ekiten
jakitea, Pentsatzen eta ikasten jakitea eta Elkarrekin bizitzen jakitea.
Gainera, gure Ikastolan hori guztia bitarteko digitalak medio bideratu da, hori baita bidea gure ikasleak digitalki
konpetenteak izan daitezen.
lortzeko darabilgun bitartekoa da. Orientazio Departamentuko kideek etapa desberdinetako ikasleekin, familiekin,
irakasleekin, zuzendaritza taldearekin, kanpoko profesionalekin, nahiz herri elkarte eta zerbitzuekin elkarlanean ari
da.
Bere zeregin nagusienetakoa aniztasunari erantzutea da. Hau da, ikasleen behar ezberdinei erantzun ahal izateko
egon daitezkeen neurri multzoa aintzat hartu, oinarrizko konpetentziak ahalik eta gehien garatzeko: ikasleen
behaketa, familien aholkularitza, banakako zein taldekako esku-hartzeak, berariazko programen jarraipena, aspektu
esanguratsu desberdinen neurketa eta balorazioa test desberdinak medio, irakasle ibiltariak lan-eremua tutoreekin
batera koordinatzea besteak beste.
KiVa ikerketetan oinarritutako eskola jazarpenaren aurkako programa da, Finlandiako Turkuko Unibertsateak sortu
eta garatu duena. Programak prebentzioa funtsezkoa dela ulertzen du, baina jazarpen kasuei ere aurre egin behar
zaiela ez du ahazten. KiVa-n ekintza unibertsalak (prebentzioa) eta berariazkoak (esku-hartzeak) uztartzen dira.
Ekintza orokorrak, hau da, tutoreak bideratutako jazarpenaren aurkako saioak, eskola jazarpena prebenitzea dute
helburu nagusi. Berariazko ekintzak (KiVa Taldeak koordinatuak), berriz, jazarpen-kasu bat gertatzen denean
bideratzen dira. Horien jomuga jazarpenean erasotzaile edo biktima izan diren haur eta nerabeak dira, eta
gainontzeko ikasleek biktimari babesa emateko duten ardura ere aintzat hartzen da. Kasu honetan, helburu nagusia
jazarpen hori gelditzea da.
Garrantzi handia du ikasleen gurasoek jazarpen-egoera guztiak serio hartzea eta Ikastolarekin lankidetzan jardutea
eta konfiantza izatea eskuhartze eran eta hartutako bidean. Seme-alabei jazarpen horretan partaide izan ez daitezen
eskatu behar zaie. Horretaz gain, adierazi behar zaie biktima babes dezatela eta, jazarpen-egoeraren bat ikusiz gero,
heldu bati adierazi behar diotela.
HIZPRO
koherentzia ematen dio proiektuak.
eleaniztasunarekin.
funtzioetan euskararen ezagutza eta erabilera orekatzea, alegia.
Elgoibar Ikastolaren funtzionamendu esparru guztiei eragiten dien
programa da, eta ezinbestean partaide guztien inplikazioa eskatzen du.
Era berean, gure hizkuntza asmoekin bat datorrenez, gure Hezkuntza
Proiektuan aurkitzen du bere kokagunea.
AGENDA 21
- Berrikuntza eta hezkuntza-kalitatea lortzen saiatu.
- Gure ikasleengan arazoak konpontzeko gaitasuna garatu.
- Ikasleak herritar parte-hartzaileak izaten ohitu.
IKT
prozesuetan zein antolaketan eta kudeaketan.
Metodologia berritzaileak eta hezkuntza kooperatiboa garatzen duten proiektuak
bultzatzen dira, horrela azken helburua lortzeko: ikasle konpetente digitalak
lortzea eta beraiek izatea ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren protagonistak.
Euskal Curriculumak IKT Konpetentzian jasotzen dituen ildoak garatu nahi
ditugu: “Ikaslea gai da, bere bizitzako eremuetan egoera bakoitzak eskatzen duen
IKT baliabideen erabilera egokia, eraginkorra eta arduratsua egiteko: informazioa
kudeatzeko, elkarlanean aritzeko, ekintzaile izateko eta horrekin guztiarekin
ezagutza sortu eta partekatzeko”.
gorena, eskuratuta du.
2008tik daukagu aitortza
heziketa osoa lortzeko biderik eraginkorrenean hezituz, ikasle desberdinen arteko, elkarlanean eta elkarri
lagunduz, aprendizaian hobeto aurreratzen laguntzen duen metodologia bultzatuz.
Bestalde, Hezkuntza Kooperatiba izanik (P.M.Urruzuno koop.), kooperazioan oinarritutako eskola bat gara,
irakasleek, haurrek, gazteek eta beren familiek, kooperazio kultura batean murgilduta gaude.
«Ikasteko Kooperatu / Kooperatzen Ikasi» litzateke oinarria.
Kooperatzeko beste era bat: ‘Oin Alai’. Umeei, heldu bolondresen
laguntzaz, ikastolara beraien kabuz eta modu seguruan oinez joateko aukera
eskaintzen duen egitasmoa da.
Honek, umeen autonomia eta ardura lantzen du eta frogatuta dago klasera
oinez joaten diren umeak erneago ailegatzen direla.
Elkarlana Litherland High School-ekin: 15 egun inguruko egonaldia da DBH 3ko ikasleentzat Ingalaterrako
Liverpoolen dagoen ikastetxeko familietan.
Lortu nahi ditugun helburuak honako hauek dira: ikastolan ikasitako ingelesa egoera erreal batean praktikan
jartzea, ingelesez aritzeko konfiantza hartzea, entzutezko ulermena lantzea eta kultura eta bizimodu desberdina
ezagutzea.
baserrian kokatua dago. Ikasturtea amaitutakoan, bertan egun batzuk
pasatzeko aukera dute LHko lehenengo eta bigarrengo zikloko ikasleek.
Helburu hauen inguruan proposaturiko ekintzak eta jarduerak egiten dituzte:
Haur bakoitzaren autonomian sustatzea
Haurren euskararen ahozkotasuna indartzea
(diskoteka...), kanpo jolasak, ur-jolasak, ezagutze-jolasak, eskulanak,
ginkana, etab.
ESKOLA KIROLA
burutuko du (Txintxurreta KZ). Kontseilua, Herri Eskolako, Udal Kirol Patronatuko eta
Elgoibarko Ikastolako kirol teknikari eta zuzendariek osatzen dute.
Kirol programa, asteko entrenamendu saioek, larunbateko jardunaldiek eta egingo diren
ekintza espezifikoek osatuko dute. Helburuen artean azpimarratu kirola ikasle guztiei
hurbiltzera bideratua, albo batera utzita errendimenduaren araberako hautatze prozesuak, eta,
baita ere, berdintasun eta partaidetza balioak bultzatzera zuzendua.
ESKOLA ORDUZ KANPOKO HAUR ZAINKETA
Luzakin bezala ezagutzen dugun zerbitzuak, familiei laguntzeko asmoz, ohikoa ez den ordutegian ikasleen zaintza eskaintzen du HH 2tik
LH 6ra bitarteko ikasleentzat. Goizeko luzakinaren ordutegian sartzen diren ikasleek aukera izango dute gosaria bertan egiteko. Gosariak
esnea, kakaoa, fruta zatitua, madalena, etxeko bizkotxoa eta gailetak eta abar eskainiko ditu.
Ordutegia
07:30-09:00
16:30-18:00
16:30-19:30
JANGELA 2017-18 ikasturtetik aurrera bazkari garraiatuaren sistemaren ordez bertan
sukaldatua eskaintzen da. Hori horrela izateko sukalde berria egin da eta orain arte
genuen jantokia goitik behera berritu da. Guzti horrek eragin nabaria izango du gure
eskaintzaren kalitatean. Adin tarte desberdinetako ikasleen artean bizitza estilo,
autonomia eta elikatze-ohitura osasuntsuak bultzatzeko Ausolaneko begirale taldea
dugu. Elikadura osasuntsua bultzatzeko helburu duten hainbat tailer antolatzen dira
elkarlanean. Txikienentzat ere menua eskainiko da (HH 0 eta HH1). 12 hilabete
bitartekoentzat txinotik pasatutako pureak izango dira, barazki freskoen bidez eginak
eta proteinen eguneko %100 ematen dutenak.
Hilabete bakoitzeko menuaren inguruko informazioa web gunean ikusgai dago. Dieta
bereziak ere eskaintzen dira.
Ausolaneko eta Atxutxiamaikako begiraleen laguntza dugu eta, hala nahi izanez gero,
ILS-ko hizkuntz akademiak ingeles zein frantseko klaseak ere eskaintzen ditu HH 4
urtetik gorakoentzat.
Jangela Ordutegia
4
14:10 DBH (asteazken eta
aipatzen diren egun berezietan: jai-zubiak,
Gabonak, Aste Santua eta uztaileko
oporraldiak.
maiztasun jakin baterako konpromisoa hartzen
dutenentzat.
Etapak Ordutegia
Derrigorrezko BH Astel, Astea, Osteg
Asteaz, Osti 08:10 - 12:30 / 14:30 - 16:30
08:10 - 14:10
Eskola postua eskatzen dutenak dauden postuak baino gehiago direnean, Eusko Jaurlaritzaren urtarrilaren 9ko 01/2018 Dekretua eta
2019ko urtarrilaren 17ko Agindua aplikatu behar da. Baremazio honen arabera egingo da:
a) Familia-unitatearen urteko errenta (kontzeptu metagarriak dira, harik eta ataleko gehieneko puntuazioa lortu arte). Gehienez: 1,5
puntu)
– 2017ko errenta-aitorpenaren zerga-oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga-oinarriaren baturak ez baditu 9.906,40 euroak
gainditzen: 0,5 puntu, bestela 0 puntu.
– Horrez gain, aurreko kasuetan, 0,25 puntu gehituko dira eskatzailea ez den seme-alaba adingabe bakoitzeko.
b) Bizilekuaren gertutasuna (kontzeptu hauek ez dira metagarriak). Gehienez: 5 puntu
– Eskatutako ikastetxearen eragin-eremuan dago ikaslearen bizilekua: 5 puntu.
– Ikasleak bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, baina ikastetxea kokatuta dagoen udalerritik eta eragin-eremu zein eremu
mugakideetatik kanpo. 0,5 puntu.
– Eskatutako ikastetxearen eragin-eremuan dago aitaren, amaren edo legezko tutorearen lantokia: 2 puntu (puntu horiek bateraezinak
dira ikaslearen aitak, amak edo legezko tutoreak eskatu den ikastetxean edo ikastetxe atxiki batean lan egiteagatik ematen diren
puntuekin).
c) Ikastetxean ikasten edo lan egiten duten senideak izatea (kontzeptu hauek ez dira metagarriak). Gehienez: 9 puntu
– Neba-arreba bat edo gehiago daude matrikulatuta eskatutako ikastetxean edo hari atxikitako ikastetxeren batean: 9 puntu.
– Eskatutako ikastetxean edo ikastetxe atxiki batean lan egiten dute aitak, amak edo legezko tutoreak: 7 puntu (puntu horiek
bateraezinak dira ikaslearen aitak, amak edo legezko tutoreak eskatu den ikastetxearen eragin-eremuan lan egiteagatik ematen diren
puntuekin).
d) Familia ugariko kide izatea.
– Maila orokorreko familia ugariko kide izateagatik: 1 puntu eta maila bereziko familia ugariko kide izateagatik: 1,5 puntu.
e) Familia-harrerako egoera.
f) Desgaitasuna (kontzeptu honengatik gehienez jaso daitezkeen puntuak: 2 puntu):
– Ikasle eskatzailearena baldin bada: 2 puntu.
– Aitarena, amarena, legezko tutorearena edo neba-arrebaren batena baldin bada: 1 puntu.
g) Kooperatiba-bazkide izatea.
h) Puntu 1, ikastetxearen ordezkaritza Organo Gorenak erabakitako irizpidearen alde (Organo Gorenaren 2019-01-22an erabakia).
- Puntu 1, ikasle ohien seme-alabak izateagatik edo ikastolako bazkidearen seme-alaben alde.
Eskaerak aurkezteko egutegi eta onarpen-epe komunak.
(EHAA 2019-01-17)
b) Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: otsailaren 14a. (*)
c) Behin-behineko zerrendak argitaratzea: martxoaren 21. (*)
d) Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: martxoaren 28ra arte.
e) Eskabidean atzera egitea: martxoaren 28ra arte.
f) Behin betiko zerrendak argitaratzea: apirilaren 4a. (*)
g) Lurralde-ordezkariek esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: apirilaren 11. (*)
h) Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: maiatzaren 6ra arte.
i)Ordezkariek esleitutako plazei uko egitea: maiatzaren 7ra arte.
j) Estatistika-datuen grabaketa: apirilaren 8tik 15era arte.
k) Itxarote-zerrendaren iraunaldia: irailaren 20ra arte.
(*) Gardentasuna eta onartzeko prozesuaren parte-hartzaileen datu pertsonalen babesa batzeko asmoz, zerrenda Hezkuntza
Sailaren atarian jakitera emango da, «Ikasgunea» (https:// ikasgunea.euskadi.eus). Bertan, nortasuna egiaztatuta, eskatzaileek
eskura izango dituzte eskabidean adierazitako ikastetxeen zerrenda.
Ikastetxeek ez dute publikoki erakutsiko zerrenda, baina eskatzaileek banako sarbidea izango dute.