Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat...

of 35 /35
PRESENTACIÓ INFORMATIVA ESTUDIS DE BATXILLERAT A ESTUDIS DE BATXILLERAT A L’INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS Informacions referents al curs 2016-17 Informació a : www.asatorras.cat < estudis < batxillerat Informació i Orientació personal pel Batxillerat al Satorras: [email protected]

Transcript of Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat...

Page 1: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

PRESENTACIÓ INFORMATIVAESTUDIS DE BATXILLERAT A ESTUDIS DE BATXILLERAT A

L’INSTITUT ALEXANDRE SATORRASInformacions referents al curs 2016-17

Informació a : www.asatorras.cat < estudis < batxillerat

Informació i Orientació personal pel Batxillerat al Satorras: [email protected]

Page 2: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

Els canvis sobre els canvis:el 2n de batxillerat 2016-17

1.Els alumnes que van començar 1r de bat. el 2015, ho van fer amb l’organització del curs segons la llei LOMCE.

2.Teòricament, el 2n de bat. d’aquests alumnes també havia de ser segons la mateixa LOMCE tot continuant havia de ser segons la mateixa LOMCE tot continuant el que havien començat.

3.Però la LOMCE ha estat parcialment aturada i no es durà a terme al 100% tot i que no hi hagi, encara, una llei alternativa.

4.Per tant, aquells alumnes que van començar el 1r de bat. el 2015, seguiran un 2n de bat. organitzat com un “mixing” entre la LOMCE i la llei anterior, la LOE.

Page 3: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

L’ assistència és obligatòria. Existeix la modalitat del batxillerat online (IOC), és l’opció alternativa a la presencial.

El 2n de Bat. el 2016-17Combinació de les 3 darreres Lleis Educatives:

– *LOMCE: Ley Organica para la Mejora de la Calidad Educativa (Llei Wert)– *LOE: Ley Organica Educativa– *LEC: Llei d’Educació de Catalunya

El 2n de Bat. al SATORRAS

(IOC), és l’opció alternativa a la presencial. Ningú no pot aprovar el batxillerat solament superant les matèries de modalitat.Per aprovar el batxillerat s’han de superar TOTES les matèries de 1r i de 2n curs, més el Treball de Recerca.La quantitat d’esforç dedicat no implica necessariament l’aprovat.Per aprovar qualsevol matèria s’ha d’obtenir una nota mínima de 5 alsexàmens.A més , per poder aprovar, s’han de realitzar els deures, els treballs, resoldre els problemes, assistir a les sortides i realitzar totes les activitats proposades pels professors.

Page 4: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

OPCIONS de BATXILLERAT al SATORRAS

Enguany els grups de 2n batxillerat són:Enguany els grups de 2n batxillerat són:

Grup A: Bat. Artístic............................Tutora: Montserrat BayarriGrup B: Bat. Artístic............................Tutora: Carme SánchezGrup C: Bat. Científic+Tecnològic......Tutor: Carles MarínGrup D: Bat. Social+Humanístic.........Tutora: Eulàlia Salazar

Page 5: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

MATÈRIES COMUNES1. Aquests alumnes, en acabar 2n de bat. hauran de fer les PAU (Selectivitat, llei

LOE) per accedir a la Universitat.

1. Així doncs, les matèries de 2n de bat. 2016-17 estan distribuïdes en 4 blocs:

- MATÈRIES COMUNES:

Llengua i literatura catalana.......................2h. setmana+1 cada 2 set.Llengua i literatura castellana.....................2h. setmana+1 cada 2 set.Llengua estrangera.....................................3h.,de les quals 1h. és amb mig grupHistòria de la filosofia………………………..3h. setmanaHistòria de la filosofia………………………..3h. setmanaHistòria…………………………………...…...3h. setmana

-MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ (novetat LOMCE que es manté)

-MATÈRIES DE MODALITAT

-MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Page 6: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

MATÈRIES DE L’ARTÍSTIC

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

(novetat LOMCEque es manté per a

LOE i LEC)

MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES ESPECÍFIQUESNo pujen nota a PAU

HISTÒRIA i CULTURA AUDIOVISUAL II 2h. TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ HISTÒRIA iFONAMENTSDE L’ART II 4h.

CULTURA AUDIOVISUAL II 2h. TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRAFICO-PLÀSTICA 2h.

DISSENY 4h.

DIBUIX ARTÍSTIC II 4h.

DIBUIX TÈCNIC II 4h.

Page 7: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

MATÈRIES DE L’HUMANÍSTIC

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

(novetat LOMCEque es manté per a

LOE i LEC)

MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES ESPECÍFIQUES no pujen nota a PAU

LLATÍ II 4h. HISTÒRIA DE L’ART 4h. PSICOL i SOCIOLOGIA 4h.

GREC II 4h FRANCÈS 2n IDIOMA 4h.

LITERATURA CASTELLANA II 4h.

LITERATURA CATALANA II 4h.

GEOGRAFIA 4h.

Page 8: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

MATÈRIES DEL SOCIAL

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

(novetat LOMCEque es manté per a

LOE i LEC)

MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES ESPECÍFIQUES no pujen nota a PAU

MATEMÀTIQUES SOCIALS II 4h.

HISTÒRIA DE L’ART 4h. PSICOL i SOCIOLOGIA 4h.SOCIALS II 4h.

ECONOMIA D’EMPRESA II 4h FRANCÈS 2n IDIOMA 4h.

LITERATURA CASTELLANA 4h.

LITERATURA CATALANA 4h.

GEOGRAFIA 4h.

Page 9: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

MATÈRIES DEL CIENTÍFIC

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

(novetat LOMCEque es manté per a

LOE i LEC)

MATÈRIES DE MODALITAT

MATEMÀTIQUES II 4h. FÍSICA II 4h.

QUÍMICA II 4h

DIBUIX TÈCNIC II 4h.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 4h.

Page 10: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

MATÈRIES DEL TECNOLÒGIC

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

(novetat LOMCEque es manté per a

LOE i LEC)

MATÈRIES DE MODALITAT

MATEMÀTIQUES II 4h. FÍSICA II 4h.MATEMÀTIQUES II 4h. FÍSICA II 4h.

CIÈNCIES DE LA TERRA II 4h

QUÍMICA II 4h.

BIOLOGIA II 4h.

Page 11: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

HORARI 2nA ARTÍSTICHora DL DM DC Dj DVHI

8 a 9 GF-Moret AU-Espiell HIFA CT DA

9 a 10 AN-Bayarri CSCT

HI-Escanciano HI HIFA

10 a 11

FI-Salazar Fi CS CS FD11

11 a11:30 PATI

11:30 12:30

CS-DíazCanoCT-Arasa

AN DA FI HI

12:30 13:30

HIFA-Espiell DA AU FD GF

13:30 14:30

DA-Moret FD-Espiell TUT-Bayarri HIFA AN

Page 12: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

Hora DL DM DC Dj DV

8 a 9 HI-Pérez-Adsuar

GF DTDA

FD FD

9 a 10

CT-TrillaCS-Rebollo

FD AU HIFA AN

10 a 11

FD-Espiell CT HIFA CTCS

FI

HORARI 2nB ARTÍSTIC

CS

11 a 11:30 PATI

11:30 12:30

DT-SuñéDA-Moret

AN CS FI AU

12:30 13:30

GF-Casado HIFA-Castillo FI HI HI

13:30 14:30

AN-Delgado DTDA

TUT-Sánchez DTDA

HIFA

Page 13: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

HORARI 2nC CIENTÍFIC+TECNOLÒGIC

Hora DL DM DC Dj DV

8 a 9 TI-BachsBI-Bert

HI QIDT

AN AN

9 a 10 HI-PérezAdsuar TM-CostaFS-Sagrera

CS FI FI

10 a 11 FI-Sánchez MA-Pastor TI MA TUTFI-Sánchez MA-Pastor TIBI

MA TUT

11 a 11:30 PATI

11:30 12:30

QI-MarínDT-Suñé CT-Trilla

CS-DíazCano

TMFS

TMFS

TIBI

12:30 13:30

AN-Delgado CT TIBI

FSTM

13:30 14:30

MA-Pastor QIDT

HI QIDT

MA

Page 14: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

HORARI 2nD SOCIAL+HUMANÍSTICHora DL DM DC Dj DV

8 a 9 FI-Salazar FI CT-Trilla ASGG

ATPS

9 a 10

GR-SerraHA-CastilloEO-Farnós

AS-MoralesGG-Manté

GREOHA

LAMS FI

10 a AN-Bayarri LA GG HI GG10 a 11

AN-Bayarri LAMS

GGAS

HI GGAS

11 a 11:30 PATI

11:30 12:30

AT-BusquetsPS-Salazar

HI-Escanciano MSLA

AN AN

12:30 13:30

TUT-Salazar ATPS

HI GREOHA CT

CS13:30 14:30

LA-SerraMS-Torrent

GRHAEO

CS ATPS

Page 15: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

Protocol d’absentisme pel Batxillerat

L’absentisme té dues conseqüències:

De caràcter acadèmic: El/la professor/a de cada matèria aplica la següent mesura decidida en Claustre. L’alumne/a que falti un 30% de les hores de la matèria perdrà el dret a l’avaluació continuada. Ha de seguir assistint a classe l’avaluació continuada. Ha de seguir assistint a classe però se l’avaluarà amb una única prova a final de curs.

De caràcter pedagògic:Des de l’equip directiu –i amb la col·laboració dels/les tutors/es corresponents- es faran controls periòdics aproximadament cada 15 dies. A la taula següent es pot veure el detall d’aquesta mesura preventiva.

Page 16: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

ASSISTÈNCIA. Còmput general FALTES NO JUSTIFICADES

15 faltes injustificades 1r avís a les famílies

30 faltes injustificades 2n avís a les famílies

45 faltes injustificades 3r avís a les famílies i sanció amb expulsió de 3 dies

60 faltes injustificades 4t avís a les famílies i sanció amb expulsió de 5 dies

90 faltes injustificades 5é avís a les famílies i baixa d’ofici

•Una falta equival a una hora de classe.•Faltar tot un matí equival a 6 faltes.•Legalment, un alumne de 18 anys potsignar ell mateix els justificants.•Malgrat la firma, el tutor té potestatd’acceptar o no la justificació.

El batxillerat al Satorras és presencial i, per tant, l’assistència és obligatòria. L’administració oferta el batxillerat online (IOC) per als qui no puguin assistir.

Page 17: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

ASSISTÈNCIA . Còmput de cada matèria

El 30% de faltes a una mateixa matèria comporta la pèrdua a l’avaluació continuada d’aquella matèria•La pèrdua de l’avaluació continuada implica que l’alumne NO pot fer exàmens parcials, ni trimestrals, ni té dret a que se li pot fer exàmens parcials, ni trimestrals, ni té dret a que se li corregeixin treballs o tasques complementàries d’aquella matèria de la qual hagi perdut el dret a l’avaluació continuada.

•Té dret, però, a assistir a classe (no està expulsat)

•Té dret a presentar-se a l’examen final d’aquella matèria(no està donat de baixa d’ofici)

Page 18: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

Taula d’equivalències per calcular l’enviament de cartes en funció de les hores setmanals dels alumnes ( batxillerat, CF, alumnes amb ‘soltes’):

Abs

entis

me

Absentisme a un número d’hores lectives equivalent a la meitat d’una setmana de l’alumne/a.Exemple:15 hores

Absentisme a un número d’hores lectives equivalent a una setmana de l’alumne/a.

Exemple:30 hores

Absentisme a un número d’hores lectives equivalent a una setmana i mitja de l’alumne/a.Exemple:45 hores

Absentisme a un número d’hores lectives equivalent a dues setmanes de l’alumne/a.

Exemple:60 hores

Absentisme a un número d’hores lectives equivalent a 3 setmanes de l’alumne/a.Exemple:90 hores

Carta Carta 1 Carta 2 Carta 3 Carta 4 Carta 5

AC

TU

AC

Entrevista amb l’alumne/a

Entrevista amb l’alumne/a i trucada a la família.

Expulsió de 3 dies. Expulsió de 5 dies. Baixa d’ofici.

Page 19: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

JUSTIFICACIONSLes faltes es justifiquen per hores.

Cal demanar el formulari a consergeria, reomplir els camps i lliurar-lo a el/la tutor/a.

La justificació s’ha de lliurar en un màxim de 15 dies des de la rein-corporació a classe després de la falta.

Després de cada avís o sanció les faltes NO s’esborren. Si l’alumne Després de cada avís o sanció les faltes NO s’esborren. Si l’alumne continua faltant, s’acumulen a les anteriors.

Malgrat la signatura, el tutor pot acceptar o no la justificació. Té po-testat per decidir si justifica o no les faltes.

ATENCIÓ:1- una citació mèdica no és un justificant acceptable, la

confirmació de la visita sí que ho és.2-Assumptes personals no és una justificació vàlida

Page 20: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

ENTRADES i SORTIDES La porta de l’institut es tanca a l’hora en punt en que comença la classe. Si algú arriba tard es quedarà al carrer.

Els alumnes de batxillerat i cicles amb el carnet de l’institut podran sortir del centre a cada hora (timbre) i poden entrar a cada hora, però no entre mig.

Els alumnes de batxillerat o cicles de 16 anys i més podransortir del centre a cada hora si lliuren una autoritzacióespecífica signada pels pares. En aquest cas, se’ls farà uncarnet que hauran de presentar als conserges cadavegada. Si extravien el carnet o l’obliden, no podran sortir.Per duplicar els carnets extraviats hauran de pagar i,mentre està en tràmit, no podran ni entrar ni sortir entremig de l’horari, hauran de romandre a la biblioteca.

Page 21: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

ÚS del MÒBILEl mòbil no es pot usar a les classes, ni tampoc a les aules

taller, ni a la biblioteca, ni al gimnàs, ni a les aules d’informàtica , ni als laboratoris.

Solament en casos concrets, els alumnes poden usar el mòbil a les aules si el professor els dona permís p er fer-ho.

Es pot usar el mòbil al passadís i durant l’esbarjo .La sanció per ús de mòbil indegut és l’expulsió del centre.

Si el mal ús és reiteratiu, l’expulsió es repetirà i s’allargarà.Les contínues expulsions poden provocar l’expulsió Les contínues expulsions poden provocar l’expulsió

definitiva.L’expulsió permet presentar-se als exàmens tot i qu e

l’experiència confirma que els alumnes expulsats no solen ser capaços d’aprovar els exàmens.

ATENCIÓEl centre no es fa responsables de les pèrdues, rob atoris o furts dels

mòbils o d’altres objectes de valor, ni d’esbrinar culpables, ni de recercar els objectes substrets.

Page 22: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

TRIMESTRES1r Bat.

1T Del dll.12 de set. al dv.2 de des.

2T Del dll.5 de des. al dv.10 de març

3T Del dll.13 de març al dv.12 de maig

FESTIUS dc.12 d’octubre

dll.31 d’octubre + dm.1 de novembre

dm.6 de desembre

dj.8 i dv.9 de desembre

dll.27 de febrer

dll.1 de maig

dv.2 i dll.5 de juny

PENDENTS:Si un alumne ha passat a 2n bat. amb 1 o 2 matèries de 1r de bat. suspeses, les ha de recuperar el 18 i 19 d’abril , just a la tornada de Setmana Santa.

Page 23: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

INFORMES DE NOTES 1r Bat.

0* entre el dj.27 d’octub. i el dv.4 de novem.

1 dj.22 de desembre

2 entre el dll.20 i el dv.24 de març

VACANCESVacances de NADAL:del dv.23 de desembre

al dll.9 de gener

Vacances deSETMANA SANTA:

del dll.10 al dll.17 d’abril 2 entre el dll.20 i el dv.24 de març

3 dv.26 de maig

Extraordinària , del dm.13 al div.15 de juny

*Avaluació 0 ó Pre avaluació: L’informe és orientatiu, no hi ha una nota concreta.

Els informes de notes de tots els trimestres (excepte les notes finals) s’han de retornar

als tutors signats per la família

al dll.17 d’abril

Page 24: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

FINAL DE LES CLASSES2n batxillerat

1. Final de classe i exàmens 3a avaluació: el dv.12 de maig

2. Recuperacions: del dm.16 al dj.18 de maig (*)

3. Avaluació extraordinària: del dm.13 al dj.15 de juny (*)

* ATENCIÓ!! Als exàmens de recuperació solamentes pot obtenir una nota màxima de 6 es pot obtenir una nota màxima de 6

excepte la recuperació del TRpel que hi ha una nota màxima de 5

RECORDATORI !!

Els alumnes que hagin d’anar a l’avaluació extraordinàriade juny ja NO es podrán presentar als

exàmens de Selectivitat de juny . En cas de recuperar les matèries suspeses,

es podrien examinar de PAU a setembre .

Page 25: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

AVALUACIÓ FINAL de 2n de batxillerat

EL FAMÓS APROVAT PER JUNTA!:

Solament a l’avaluació EXTRAORDINÀRIA de 2n de bat. hi ha la possibilitat d’ APROVAR PER JUNTA alguna

matèria suspesa una amb un suspens alt.Aquesta pràctica no és obligatòria ni es dona en to ts els Aquesta pràctica no és obligatòria ni es dona en to ts els casos. L’ha de proposar el professor de la matèria, l’had’autoritzar el tutor de l’alumne i ha d’ estar d’ac ord la

Junta Avaluadora.Ningú no ha de confiar en que aquest sistema li fac ilitarà

l’aprovat final perquè no és ni immediat, ni garant it.Tampoc les famílies poden demanar-ho.

El camí per aprovar és el de sempre: ESTUDIAR, ESTUDIAR i ESTUDIAR!

Page 26: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

TREBALL de RECERCA

Té caràcter individualS’han d’aplicar els coneixements adquiritsS’han de posar en pràctica les capacitats d’investigacióS’ha d’elaborar una memòria escrita del treball:

. Introducció

. Desenvolupament de la recerca. Desenvolupament de la recerca

. Conclusions

. Referència de les fonts d’informacióS’ha de realitzar una exposició oral del treballEs prepara durant l’estiu i es presenta al generVal un 10% de la nota final del batxillerat

Page 27: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

LLIURAMENT del TREBALL de RECERCAalumnes de 2n de bat

Alumnes que han de presentar el TdR:1. Els alumnes de 2n de batxillerat de curs sencer2. Els alumnes amb el TdR suspès de l’any anterior2. Els alumnes amb el TdR suspès de l’any anterior

LLIURAMENT DEL TREBALL SOBRE PAPER I EN CD : DIMECRES 11 DE GENER, AL MATÍ

EXPOSICIÓ ORAL: DILLUNS 23 DE GENER, A LA TARDA

Page 28: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

PROMOCIÓEl batxillerat consta de 2 cursos. Administrativament cada alumne gaudeix d’un termini màxim de 4 anys per cursar-los. És a dir: es pot repetir fins a esgotar els 4 anys.Si s’esgoten els 4 anys i no s’ha aconseguit el títol de batxillerat, l’alumne es podrà matricular a l’IOC (Institut Obert de Catalunya) on podrà cursar online les matèries suspeses tant les de 1r com de 2n.Quan les aprovi, el mateix IOC li donarà el títol de batxillerat i tindrà exactament el mateix valor acadèmic que el que s’obté a qualsevol centre d’estudis presencials. mateix valor acadèmic que el que s’obté a qualsevol centre d’estudis presencials.

Per repetir el curs amb matèries soltes recordeu que sempre es prioritzaran les matrícules de les millors notes, malgrat siguin d’alumnes que vinguin de fora, i es podria donar el cas que, a última hora, algú es quedés sense plaça.

Recordem que es passa de 1r a 2n havent superat totes les matèries o amb avaluació negativa de dues com a màxim. No s’aprova 2n si hi ha matèries pendents de 1r.

Aquestes matèries pendents de 1r s’han de recuperar mentre es cursa 2n. Per a la recuperació hi ha dues convocatòries (següent diapositiva)

Page 29: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

EXÀMENS de PENDENTSAlumes que han passat a 2n de batxillerat amb 1 o 2 matèries suspeses de 1r

Els alumnes de 2n amb matèries pendents de 1r poden recuperar les matèries en 2 ocasions:

1. el dm.18 o dc.19 d’abril (segons matèries) Just a la tornada deSETMANA SANTA

2. Al juny: examen de la matèria pendent amb el grup de 1r debatxillerat: del dv.16 al dm.20 de juny (segons matèries)batxillerat: del dv.16 al dm.20 de juny (segons matèries)En aquests casos l’alumne no podrà anar a les PAU de juny nipreinscriure’s a Cicles Formatius en la 1a convocatòria, hauràd’esperar les places que quedin vacants a setembre i/o s’haurà depresentar a SELECTIVITAT de setembre.

Als exàmens de recuperació de pendents es pot obtenir una nota màxima de 6.

Page 30: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

CELEBRACIÓ a l’InstitutSant Jordi, dilluns 24 d’abril

Viatge de final de curs a Berlín,Es preveu per la setmana

del dll. 12 al div. 16 de desembre

VIATGE 2n bat

IMPORTÀNCIA DEL VIATGE DE FINAL DE CURS DE 2n de BA TXILLERAT:

1. És en aquesta setmana perquè és poc compromesa acadèmicament.2. És a Berlín perquè és una destinació culturalment molt complerta i

assequible.3. Es convoca a tots els grups de 2n de bat.(4 grups) que completen les

seves relacions de companyerisme durant el viatge.4. Els alumnes que es quedin hauran d’assistir obligadament a classe.5. Als alumnes que viatgen se’ls te consideració respecte les tasques

acadèmiques d’aquella setmana.6. Les experiències de cursos anteriors mostren un grau de satisfacció

molt alt dels alumnes que viatgen a Berlín.

Page 31: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

OPCIONS després del Batxillerat

Page 32: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

LES PAU

Dues fases: general i específica

GENERAL: català+castellà+idioma+història o filosofia+modalitat ESPECÍFICA: màxim de 3 matèries de modalitat

A la fase general es pot obtenir una nota màxima de 10 A la fase específica es pot obtenir una nota màxima de 4

La fase específica no és obligatòria

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/info/normativa/index.html

Page 33: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

LES PAU

PAU BAT

Fase general(mín. 4 màx. 10)

Llengua Catalana i LiteraturaTotes les matèries de

Batxillerat tenen el mateix pes (també TdR)

Lengua Castellana y Literatura

Llengua Estrangera

Filosofia i Ciutadania / Història

Matèria modalitat

Fase específica(mín. 0 màx. 4)

2 millors aprovades

(+ Matèria modalitat)

(+ Matèria modalitat)

(+ Matèria modalitat)

Nota d'admissió = (0,4·FG) + (a·M1) + (b·M2) + (0,6·BAT)

Page 34: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

LES UNIVERSITATS DE CATALUNYAEl sistema universitari català està integrat per:

7 universitats públiques:. Universitat de Barcelona (UB). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Univesitat Politècnica de Catalunya (UPC). Universitat Pompeu Fabra (UPF). Universitat de Lleida (UdL). Universitat de Girona (UdG). Universitat de Girona (UdG). Universitat Rovira i Virgili (URV)

1 universitat no presencial:. Universitat oberta de Catalunya (UOC)

4 universitats privades:. Universitat Ramon Llull (URL). Universitat de Vic (Uvic). Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Universitat Abat Oliva CEU (UAO)

Page 35: Informacions 2n bat curs 2016-17 [Modalitat compatibilitat]asatorras.cat/files/setembre_2016/Informacions_2n_bat_curs_2016-17.pdfvan fer amb l’organització del curs segons la llei

http://www.asatorras.cat