La musica a l’edat mitjana nil

of 15 /15
LA MUSICA A L’EDAT MITJANA

Embed Size (px)

Transcript of La musica a l’edat mitjana nil

Page 1: La musica a l’edat mitjana nil

LA MUSICA A L’EDAT MITJANA

Page 2: La musica a l’edat mitjana nil

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDAT MITJANA

• Va des del segle V al segle XV

• És un període molt llarg de la història

• En destaca la música religiosa,amb el cant gregorià

• A la música profana hi destaca el moviment trobadoresc

Page 3: La musica a l’edat mitjana nil

FETS HISTÒRICS DURANT L’ÈPOCA

• El triomf i l’expansió de l'Església Catòlica en tots els àmbits: polítics, socials i econòmics.

• Un altre símptoma regressiu és la imposició del règim feudal com a sistema predominant en les societats medievals.

Page 4: La musica a l’edat mitjana nil

ORGANITZACIÓ DE LA SOCIETAT

Page 5: La musica a l’edat mitjana nil

ART MEDIEVAL(ROMÀNICA)

• Aquesta és una de les obres mestres del romànic europeu. La seva genialitat resideix en la combinació d'elements de diferents visions bíbliques.

Ábside de Sant Climent de Taüll(Mestre de Taüll,1123 aprox.)

Page 6: La musica a l’edat mitjana nil

ART MEDIEVAL(GÒTICA)

Catedral de Notre Dame (Maurice de Sully,1163-1345,París)

• Es tracta d'un dels edificis Gòtics més famosos i antics dels que es van construir en estil Gòtic. Es va començar la seva edificació l'any 1163 i es va acabar en l'any 1345. Dedicada a Maria, mare de Jesucrist.És un dels monuments més populars de la capital francesa.

Page 7: La musica a l’edat mitjana nil

MÚSICA RELIGIOSA

CARACTERÍSTIQUES CANT GREGORIÀ:• Veus amb ressonància• Religiós• Textura:Monòdic• Vocal a capella,sense instruments• Llengua: sempre en llatí• Cant masculí• Música funcional• Compositors anònims,no significaven per humiltat• Caràcter: de recolliment,relaxat

Page 8: La musica a l’edat mitjana nil

TIPUS DE CANT GREGORIÀ

• Cant Sil·làbic- una sílaba per nota

• Cant Salmòdic-alterna moments sil·làbics amb moments en els que es canta una sil·laba amb varies notes

• Cant melismàtic-quan hi ha passatges amb moltes notes per una sola sil·laba

Page 9: La musica a l’edat mitjana nil

LA NOTACIÓ MUSICAL

• Guido d’Arezzo va ser el que va inventar el nom de les notes.Es va basar en l’ús del tetragrama,l’adaptació de les notes i el nom de cadascuna.

Page 10: La musica a l’edat mitjana nil

MÚSICA PROFANA

CARACTERÍSTIQUES:CANT GREGORIÀ• Profà• Textura:monòdica,a una sola veu• Vocal acompanyada d’instruments• Llengua:en les diferents llengües vernacles(del poble)• Cant maculí i femení(trobadors i trovairitz)• Música artística• Compositors coneguts• Caràcter:sensual,expressa emocions

Page 11: La musica a l’edat mitjana nil

TROBADORS• Són poetes i músics, cultes i

refinats, que canten en el seu idioma els ideals cavallerescos del moment: l’amor a una dama, l’ honor, la fidelitat a un rei o a un senyor feudal, la guerra…

Page 12: La musica a l’edat mitjana nil

JOGLARS• Són músics ambulants que anaven d’un

lloc a l’altre interpretant que havien après en altres llocs o d’altres trobadors. Eren mal vistos per l’esglèsia perquè atraien l’atenció del poble amb els seus repertoris sensuals i mundans. Eren excel·lents improvisadors i no es preocupaven d'escriure les seves peces.

Page 13: La musica a l’edat mitjana nil

GOLIARDSEren seguidors del bisbe Golies. Abandonen les seva vida religiosa i es dediquen a cantar en tavernes i en pobles. Aprofitaran la seva superioritat cultural per escriure cançons.

Page 14: La musica a l’edat mitjana nil

INSTRUMENTS MEDIEVALSCORDA:

ARPA ORGUE LIRA LLAÜT

Page 15: La musica a l’edat mitjana nil

VENT:

TROMPETES SAC DE GEMECS FLAUTA