Olerki Guztiak

of 18 /18
Botikako alaba Arraketa, marraketa kitarra karraketa, botikako alaba, ezpainak erreta. Arraketa, marraketa, kitarra kirrikitin, botikako alabak ezpainetan dauka min. Amak egin dio ukendu, harexek mina kendu, aitak eman dio botika, eta ezpainak leundu. Ioritz Rosa

Embed Size (px)

Transcript of Olerki Guztiak

Page 1: Olerki Guztiak

Botikako alabaArraketa, marraketakitarra karraketa,botikako alaba,ezpainak erreta.

Arraketa, marraketa,kitarra kirrikitin,botikako alabakezpainetan dauka min.

Amak egin dio ukendu,harexek mina kendu,aitak eman dio botika,eta ezpainak leundu.

Ioritz Rosa

Page 2: Olerki Guztiak

AsmakizunakZer ote da Nire barNeaN, erdi erdiaN,eZkutatuta dagoeNa?

L eLefaNte,L eLegaNte,askotaN esaN arreNeZ NauZu NabaritZeN.

Naiara Gato

Page 3: Olerki Guztiak

UgaztunakBaserrian zakurra,hasi da zaunkaka,zaldia irrintzika,katua miauka,astoa arrantzaka ta behia marruka denentzat janaririk aitonak ez dauka.

Ugaztunak sekula ez daude aseak belarra auzoan ta guztiak goseak.Abereek dituzte tripan oinazeakta esnearen ordez atzetik haizeak

Olatz Aguilar

Page 4: Olerki Guztiak

EZINEZKO NAHIAK

Ura nuke edango,iturririk ez dago.Jolas nuke egingo,xibarik gabe ezingo.Gola nuke sartukobaloirikan baneuko.

Paula Perez

Page 5: Olerki Guztiak

Gau izartsua

Izarrak ez daude urruti, begiak argi dituzun bitartean.Zelaiak ez dira zabalak,oinak arinak dituzunean.Gaua ez da luzea,lo egiten duzunean.

Ana

Page 6: Olerki Guztiak

GOIZEAN ARGIA HASTEAN

Goizean argia hastean, ene lehio hegian, txori bat pausatzen daeta goratik hasten kanta.Txori ederra, hain alegeraentzuten zaitudanean, ene bihotzeko tristura laster doa airea.

ANGIE IBARGÜEN

Page 7: Olerki Guztiak

Tinter,tanter

Tinter, tanter, tintero ama txilibitero aita danbolitero semea dabil ero. Tinter,tanter,tintero ama albaiteroaita txorroskileroalaba dabil ero.

Tinter,tanter,tinteroalaba dabil erosemea dabil eroaita-amak bero-bero.

ERIKA DE LA FUENTE

Page 8: Olerki Guztiak

HONDARTZAEgotez gaude hondartzan ibiliz gabiltz saltoka egotez gaude hondartzan.

Etorriz dator olatua joanez badoa lainoa Etorriz dator olatua .

Ekarriz dakar hondarra Nahasirikan aparra ekarriz dakar hondarra.

Egotez gaude hondartzan ibiliz gabiltz saltoka egotez gaude hondartzan.

ANNE VELASCO

Page 9: Olerki Guztiak

IKUSI MENDIZALEAK

Ikusi mendizaleak,baso eta zelaiak,mendi tontor gaineraigo behar dugu.Ez nekeak, ezta bide txarrak,gora, gora neska mutilaa,a,a gu euskaldunak gara.Euskalherrikoak.

David

Page 10: Olerki Guztiak

Kapitan pilotu

Ni naiz kapitan pilotu, ni naiz kapitan pilotu.Neri behar zait obedituko.bestela, zenbaiten kasketan, Bonbilun, bonbilun behera. Buruan jartzen bazait neri Bonbilun bat, bonbilun bi.Eragiok Xanti arraunari!

Alejandro

Page 11: Olerki Guztiak

Mendira

Behin joan nintzen mendirat, ikusi nuen erbi bat, eman zidan begi bat,eskatu zidan berri bat, eta eman nion harri bat.Behin, joan nintzen mendirat,ikusi nuen ardi bat, eman zidan arbi bat, eskatu zidan erdi bat,eman nion pittin bat.

Carlos Daniel Rodriguez

Page 12: Olerki Guztiak

ARRAKETA , MARRAKETAArraketa, marraketakitarra karraketa,botikako alabaezpainak erreta.Arraketa,marraketakitarra kirrikitin,botikako alabakezpainetan dauka min.Amak egin dio ukendu, harexek mina kendu.Aitak eman dio botika,eta ezpainak leundu.

Maria Pereira

Page 13: Olerki Guztiak

Ondarruko marinela

Boga,boga,marinela!joan behar dugu urrutira,urrutira!Bai Indietara.Ez dut nik ikusiko zure kai ederra.Agur, Ondarruako itsaso bazterra.

Marinela, Boga!Marinela!

Denis Teomiro

Page 14: Olerki Guztiak

PAPARRA ETA PIPIRRI

Paparra eta pipirriapo begi gorri.teilatutik erori eta nire eskuetara etorri.

Papirri eta paparra apo begi bakarra.Nire eskuetatik askara eta askatik sehaskara.

Paparra eta papirriApo gerri lodi.Sehaskan haurtxo loti alde haren ondotik!

Nerea Fernandez

Page 15: Olerki Guztiak

Sardina saltzaileen kanta

Beti eskama kentzen,kentzen, kentzen,kentzen, kentzen.Beti eskama kentzen,kentzen, kentzen,kentzen, kentzen.Zer gara gu?Nor gara gu?Arrantzale gara gu.Zer gara gu?Nor gara gu?Ondarrutar gara gu.

Ekain Manrique

Page 16: Olerki Guztiak

Ugaztunak

,B a s e r r ia n z a k u r r a ,h a s i d a z a u n k a k a

,h a ld ia ir r in t z ik a k a t u a m ia u k a a s t o a a r r a n t z a k a

t a b e h ia m a r r u k a d e n e n t z a t ja n a r ir ik

. a it o n a k e z d a u k a

U g a z t u n a k s e k u la e z d a u d e a s e a k

b e la r r a a u z o a n t a .g u z t ia k g o s e a k

a b e r e e k d it u z t e t r ip a n o in a z e a k

t a e s n e a r e n o r d e z a t z e t ik h a iz e a k

JAIZKIBEL HUERTA

Page 17: Olerki Guztiak

USOA

Ura nuke edango, iturririk ez dago.Jolas nuke egingo,xibarik gabe ezingo.Gola nuke sartuko baloirikan baneuko.

La r a G a r c ia

Page 18: Olerki Guztiak

Zozketa

Pita-pita,margarita,zuria eta polita.Iji-aja laranja,horixka eta pertxanta.Guri-guri marrubi,maiatzean etorri.

Irina Diaz