Talde guztiak

of 23 /23
TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04 TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34 31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 1.B - Tutore: Sonia Iturria 8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00 ASTELEHENA MATE Nekane NATUR Z. Txaro A. TUTORETZA Sonia GIZE Jorge GIZG Manu A105 GIZI Jaso R100 INGEL Maite FRANT Ana B103 ERLI Alfred HA Xabi B204 GAZTE Esther ASTEARTEA FR-2 Eva OIMA Iker R201 GAZTE Esther GORP.HEZ Iñaki Kiroldegi INGEL Maite FRANT Ana B103 EUSKARA Lorena MUSIKA Joxean Musika MATE Nekane ASTEAZKENA GORP.HEZ Iñaki Kiroldegi MUSIKA Joxean Musika E R R E K R E O A GIZE Jorge GIZG Manu A105 GIZI Jaso R100 MATE Nekane TEKNO Sonia Tekno/A100 NATUR Z. Txaro A. GAZTE Esther OSTEGUNA EUSKARA Lorena MATE Nekane FR-2 Eva OIMA Iker R201 ERLI Alfred HA Xabi B204 NATUR Z. Txaro A. E R R E K R E O A TEKNO Ana A101 TEKNO Sonia A101 Tekno INGEL Maite FRANT Ana B103 8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00 OSTIRALA MUSIKA Joxean Musika FR-2 Eva OIMA Iker R201 E R R E K R E O A TEKNO Ana A101 TEKNO Sonia A101 Tekno GAZTE Esther E R R E K R E O A GIZE Jorge GIZG Manu A105 GIZI Jaso R100 EUSKARA Lorena B-201

Embed Size (px)

Transcript of Talde guztiak

Page 1: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 1.B - Tutore: Sonia Iturria

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

MATE Nekane

NATUR Z. Txaro A.

TUTORETZASonia

GIZEJorge

GIZGManuA105

GIZI Jaso R100

INGEL Maite

FRANTAna B103

ERLI Alfred

HA Xabi B204

GAZTE Esther

ASTEARTEA FR-2 Eva

OIMA Iker

R201

GAZTE Esther

GORP.HEZ Iñaki

Kiroldegi

INGEL Maite

FRANT Ana B103

EUSKARA Lorena

MUSIKA Joxean Musika

MATE Nekane

ASTEAZKENA GORP.HEZ

Iñaki Kiroldegi

MUSIKA Joxean Musika

E R R E K R E O A

GIZEJorge

GIZGManuA105

GIZI JasoR100

MATE Nekane

TEKNO Sonia

Tekno/A100

NATUR Z. Txaro A.

GAZTE Esther

OSTEGUNA EUSKARA Lorena

MATE Nekane

FR-2 Eva

OIMA Iker

R201

ERLI Alfred

HA Xabi B204

NATUR Z. Txaro A.

E R R E K R E O A

TEKNOAna A101

TEKNOSonia A101 Tekno

INGEL Maite

FRANT Ana

B103

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

MUSIKA Joxean Musika

FR-2 Eva

OIMA Iker

R201

E R R E K R E O A

TEKNO Ana

A101

TEKNO Sonia A101 Tekno

GAZTE Esther

E R R E K R E O A

GIZE Jorge

GIZG Manu A105

GIZI Jaso R100

EUSKARA Lorena

B-201

Page 2: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 1.D - Tutore: Itxaso Zulaika

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

GAZTE Esther

EUSKARA Lorena

GORP.HEZ Iñaki

Kiroldegi

INGELESA Maite

TEKNO Sonia

A101/Tekno

HA Xabi

ERLI Alfred B201

MATE Iker

ASTEARTEA FR-2 Itxaso

OIMA Iker

R201

NATUR Z. Txaro A.

TEKNO Sonia

A101/Tekno

MUSIKA Joxean Musika

MATE Iker

GIZARTE Jabitxu

GAZTE Esther

ASTEAZKENA GIZARTE Jabitxu

GORP.HEZ Iñaki

Kiroldegi

E R R E K R E O A

MUSIKA Joxean Musika

GAZTE Esther

TUTORETZA Itxaso

EUSKARA Lorena

MATE Iker

OSTEGUNA NATUR Z. Txaro A.

GAZTE Esther FR-2

Itxaso

OIMA Iker

R201

HA Xabi

ERLI Alfred B201

EUSKARA Lorena

E R R E K R E O A

INGELESA Maite

TEKNO Sonia

A101/Tekno

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

INGELESA Maite

FR-2 Itxaso

OIMA Iker

R201

E R R E K R E O A

MUSIKA Joxean Musika

NATUR Z. Txaro A.

E R R E K R E O A

GIZARTE Jabitxu

MATE Iker

B-204

Page 3: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 1. BD

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

NATUR Z. Txaro

Natur Lab

MATE Iker

R201

EUSKARA Enkarni R101

ASTEARTEA MATE Iker

R201

GAZTE Esther R101

NATUR Z.

Txaro Natur Lab

ASTEAZKENA

E R R E K R E O A

NATUR Z. Txaro

Natur Lab

GAZTE Esther R101

EUSKARA Enkarni R101

OSTEGUNA GAZTE Esther R101

EUSKARA Enkarni R101

MATE Iker

R201

E R R E K R E O A

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

E R R E K R E O A

MATE Iker

R201

E R R E K R E O A

GAZTE Esther R101

Page 4: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 2.B - Tutore:Nekane Eizmendi

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

INGE Maite

FRANT Ana

B103

EUSKARA Aintzane

MATE Nekane

ERLI Alfred

H.A. Arant B203

GAZTE Aintzane

GORP.HEZ. Paskal

Kiroldegi

TEKNO Ana

Tekno A101

ASTEARTEA NATUR Z. Ainhoa

TUTORETZANekane

EUSKARA Aintzane

MATE Nekane

GAZTE Aintzane

INGE Maite

FRANT Ana B103

GIZ G Juanjo B203

GIZ E Jasone A105

ASTEAZKENA NATUR Z. Ainhoa

MATE Nekane

E R R E K R E O A

HT Nere

FR-2ItxasB203

MASNekaR201

PLASTIKA Edurne Plastika

GAZTE Aintzane

INGE Maite

FRANT Ana B103

GORP.HEZ. Paskal

Kiroldegi

OSTEGUNA GIZ G Juanjo B203

GIZ E Jasone A105

ERLI Alfred

H.A. Arant B203

NATUR Z. Ainhoa

PLASTIKA Edurne Plastika

TEKNOSonia Tekno

TEKNOAna

Tekno A101

E R R E K R E O A

HT Ner

FR2ItxaB

203

MS NekR

201

FR2Ana

B 201

EUSKARA Aintzane

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

HT Nere

FR-2 Itxas B203

MAS Neka R201

GIZ G Juanjo B203

GIZ E Jasone A105

E R R E K R E O A

NATUR Z. Ainhoa

MATE Nekane

E R R E K R E O A

EUSKARA Aintzane

PLASTIKA Edurne Plastika

B-202

Page 5: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 2. D - Tutore: Paskal Martínez

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

GORP.HEZ Paskal

Kiroldegi

GAZTE Ana

EUSKARA Aintzane

H.A. Arantxa

ERLIJ Alfred B202

NATUR Z. Ainhoa

TEKNO Ana

Tekno/A101 INGE Maite

INGE Xabi A114

ASTEARTEA MATE Nekane

TEKNO Ana

Tekno/A101

GAZTE Ana

EUSKARA Aintzane

NATUR Z. Ainhoa

GORP.HEZ Paskal

Kiroldegi

PLASTIKA Edurne Plastika

ASTEAZKENA MATE Nekane

EUSKARA Aintzane

E R R E K R E O A

FR2 Itxas

MASNekaR201

H.T. NereB202

GIZA Jasone B202

NATUR Z. Ainhoa

TUTORETZAPaskal

INGE Maite

INGE Xabi A114

OSTEGUNA PLASTIKA

Edurne Plastika

H.A. Arantxa

ERLIJ Alfred B202

MATE Nekane

GIZA Jasone B202

INGE Maite

INGE Xabi A114

E R R E K R E O A

FR2 Itxas

MASNekaR201

H.T. NereB202

NATUR Z. Ainhoa

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

FR2 Itxas

MAS Neka R201

H.T. Nere B202

PLASTIKA Edurne Plastika

E R R E K R E O A

MATE Nekane

EUSKARA Aintzane

E R R E K R E O A

GAZTE Ana

GIZA Jasone B202

B-203

Page 6: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000DBH 2. BD

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

NATUR Ainhoa B103

GAZTE Ana

R101

MATE Nekane R201

ASTEARTEA EUSKARA Aintzane

R101

NATUR Ainhoa B103

GAZTE Ana

R101

MATE Nekane R201

ASTEAZKENA EUSKARA Aintzane

R101

NATUR Ainhoa

Natur Lab

E R R E K R E O A

MATE Nekane R201

OSTEGUNA EUSKARA Aintzane

R101

E R R E K R E O A

MATE

Nekane R201

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

E R R E K R E O A

EUSKARA Aintzane

R101

GAZTE Ana

R101

E R R E K R E O A

NATUR Ainhoa

Natur Lab

Page 7: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 3.B - Tutore: Lorena

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

GAZTE Patxi

MUSIKA Joxean Musika

NATUR Z. Maitene

INGE Bea

FRAN Eva

A301

TUTORETZA Lorena

EUSKARA Lorena

MATE Joxe A Denak

ASTEARTEA GORP HEZ.

Paskal Kiroldegi

GIZ E Jabitxu

GIZ G J.J.

A106

NATUR Z. Maitene Denak

ERLIAlfre

H.A. Itxas

A 114

H.A. Joxe

A 107

PLASTIKA Larraitz Plastika

INGE Bea

FRAN Eva

A301 FR2 Eva

TEK Ana Tek A

101

K.K. Manu

R 100

ASTEAZKENA EUSKARA Lorena

MATE Joxe A

E R R E K R E O A

GIZ E Jabitxu

GIZ G J.J.

A106 FR2 Eva

TEK Ana Tek A

101

K.K. Manu

R 100

HIRITAR María

GAZTE Patxi

NATUR Z. Maitene

OSTEGUNA GIZ E Jabitxu

GIZ G J.J.

A106

MATE Joxe A EUSKARA

Lorena

GORP HEZ. Paskal

Kiroldegi

MUSIKA Joxean Musika

E R R E K R E O A

GAZTE Patxi

Denak

PLASTIKA Larraitz Plastika

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

GAZTE Patxi

EUSKARA Lorena Denak

E R R E K R E O A

INGE Bea

FRAN Eva

A301

NATUR Z. Maitene

E R R E K R E O A

MATE Joxe A

GIZ E Jabitxu

GIZ G J.J.

A106

A-112

Page 8: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 3. D - Tutore: Txaro Zubieta

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

EUSKARA Axun

PLASTIKA Larraitz Plastika

NATUR Z. Txaro Z

GIZARTE Jabitxu

GORP HEZ Iñaki

Kiroldegi

MATE Olatz

MUSIKA Joxean Musika

ASTEARTEA HA Joxe

ERLI Alfred B203

EUSKERA Axun

Denak

MATE Olatz

Denak

GAZTE Patxi

Denak

GIZARTE Jabitxu

PLASTIKA Larraitz Plastika

TEK Ana Tek A

101

FR2 Eva A

112

KK Manu

R 100

ASTEAZKENA MATE Olatz

GAZTE Patxi

E R R E K R E O A

INGELESA Bea

TEK Ana Tek A

101

FR2 Eva A

112

KK Manu

R 100

TUTORETZA Txaro Z

EUSKARA Axun

NATUR Z. Txaro Z

OSTEGUNA NATUR Z.

Txaro Z Denak

GAZTE Patxi MATE

Olatz GIZARTE

Jabitxu

GORP HEZ Iñaki

Kiroldegi

E R R E K R E O A

MUSIKA Joxean Musika

INGELESA Bea

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

EUSKARA Axun

HIRITAR María

E R R E K R E O A

GIZARTE Jabitxu

NATUR Z. Txaro Z

E R R E K R E O A

GAZTE Patxi

INGELESA Bea

A-103

Page 9: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 3. E - Tutore: Txaro Alonso

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

MATE Araceli

INGELESA Bea

GAZTE Aintzane

EUSKARA Lorena Denak

GORP HEZ Paskal

Kiroldegi

NATUR Z. Txaro

GIZARTE Jorge

ASTEARTEA H.A. Nerea

ERLI Alfred B103

PLASTIKA Larraitz Plastika

TUTORETZATxaro A.

INGELESA Bea

GIZARTE Jorge

MATE Araceli Denak

TEK Ana Tek A

101

FR2 Eba A

112

KK Manu

R 101

ASTEAZKENA NATUR Z. Txaro

EUSKARA Lorena

E R R E K R E O A

HIRITAR María

TEK Ana Tek A

101

FR2 Eba A

112

KK Manu

R 101

PLASTIKA Larraitz Plastika

MATE Araceli

GAZTE Aintzane

OSTEGUNA INGELESA Bea

EUSKARA Lorena NATUR Z.

Txaro

MUSIKA Joxean Musika

GORP HEZ Paskal

Kiroldegi

E R R E K R E O A

GIZARTE Jorge

GAZTE Aintzane Denak

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

MATE Araceli

NATUR Z. Txaro Denak

E R R E K R E O A

GIZARTE Jorge

GAZTE Aintzane

E R R E K R E O A

EUSKARA Lorena

MUSIKA Joxean Musika

A-111

Page 10: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 3. F - Tutore: Ana Matxikote

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

MATE Iker

GIZARTE Jorge

EUSKARA Nerea

NATUR Z. Maitene Denak

MUSIKA Joxean Musika

GAZTE Ana

PLASTIKA Larraitz Plastika

ASTEARTEA GORP. HEZ

Iñaki Kiroldegi

GIZARTE Jorge

EUSKARA Nerea Denak

H.A. Joxe A

ERLI Alfred A112

INGELESA Bea

HIRITAR María

FR2 Itxa A

103

FR2 Ana A

111

TEK Ana Tek A

101

ASTEAZKENA GAZTE Ana

NATUR Z. Maitene

E R R E K R E O A

TUTORETZAAna

FR2 Itxa A

103

FR2 Ana A

111

TEK Ana Tek A

101

MUSIKA Joxean Musika

MATE Iker

EUSKARA Nerea

OSTEGUNA GIZARTE Jorge

NATUR Z. Maitene GAZTE

Ana

GORP. HEZ Iñaki

Kiroldegi INGELESA

Bea

E R R E K R E O A

PLASTIKA Larraitz Plastika

MATE Iker

Denak

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

MATE Iker

INGELESA Bea

E R R E K R E O A

GAZTE Ana

Denak

EUSKARA Nerea

E R R E K R E O A

NATUR Z. Maitene

GIZARTE Jorge

A-107

Page 11: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 3. BD

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

NATUR Z. Maitene

Fisika lab

EUSKARA Lorena B103

GAZTE Patxi B103

ASTEARTEA

ASTEAZKENA GAZTE Patxi B103

MATE Iker

B-103

E R R E K R E O A

NATUR Z. Maitene

Fisika lab

EUSKARA Lorena B103

OSTEGUNA MATE Iker

B-103

GAZTE Patxi B103

E R R E K R E O A

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

NATUR Z. Maitene

Fisika lab

E R R E K R E O A

EUSKARA

Lorena B103

E R R E K R E O A

MATE Iker

B-103

Page 12: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 4. B - Tutore: Arantxa Heras

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

HA Ner

HA ItxaA

114

HA Jox A

109

ER Alf A

108

ETIKA María

GIZA GJasone

GIZA EJorge A106

GAZTE Aintzane

FRAN Eva

A301

INGE Aran A110

FR2Eba

PLAEduPla

MUJoxMus

INFJoxA

100

EUSKARA Aintzane

ASTEARTEA GIZA GJasone

GIZA E Jorge A106

GAZTE Aintzane

FR2Eba

PLAEduPla

MUJoxMus

INFJoxA

100

ETIKA María

MAT A Joxe A B103

MAT B Olatz A109

LAT Man

R 100

FK Mai A

108

TEK Ana Tek A

101

EUSKARA Aintzane

ASTEAZKENA FR2Eba

PLAEduPla

MU Jox Mus

INF Jox A

100

FRAN Eva

A301

INGE Aran A110

E R R E K R E O A

GORP. HEZ Iñaki

Kiroldegi

GAZTE Aintzane

MAT A Joxe A B103

MAT B Olatz A109

INFO Ana

A101

BIGE Maite A109

GIZA GJasone

GIZA E Jorge A106

OSTEGUNA GAZTE Aintzane

TUTORETZAArantxa

LAT Man

R 100

FK Mai A

108

TEK Ana Tek A

101

INFO Ana A101

BIGE Maite A109

EUSKARA Aintzane

E R R E K R E O A

MAT A Joxe A B103

MAT B Olatz A109

GIZA GJasone

GIZA E Jorge A106

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

FRAN Eva

A301

INGE Aran A110

LAT Man

R 100

FK Mai A

108

TEK Ana Tek A

101

E R R E K R E O A

MAT A Joxe A B103

MAT B Olatz A109

GORP. HEZ Iñaki

Kiroldegi

E R R E K R E O A

INFO Ana A101

BIGE Maite A109

EUSKARA Aintzane

A-110

Page 13: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 4. D - Tutore: Iñaki González

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

HA JoxA

109

HA NerA

110

HA Itxa A

114

ERL Alf A

108

BIO GEO Maite

INGELESA Xabi

EUSKARA Aintzane

FI – KI Maitene/Txaro

Fisika lab

INFOJoxe A100

FR2 Eva

A110

MUSJoxeMus

GAZTE Aintzane

ASTEARTEA ETIKA Maria

EUSKARA Aintzane

INFOJoxe A100

FR2 Eva

A110

MUSJoxeMus

GIZARTE Jorge

GORP HEZ Iñaki

Kiroldegi

MATE B Olatz

GAZTE Aintzane

ASTEAZKENA INFOJoxe A100

FR2 Eva

A110

MUS Joxe Mus

GIZARTE Jorge

E R R E K R E O A

INGELESA Xabi

EUSKARA Aintzane

BIO GEO Maite

MATE B Olatz

ETIKA Maria

OSTEGUNA EUSKARA Aintzane

GORP HEZ Iñaki

Kiroldegi GIZARTE

Jorge MATE B

Olatz GAZTE

Aintzane

E R R E K R E O A

FI – KI Maitene

Fisika lab

INGELESA Xabi

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

TUTORETZA Iñaki

BIO GEO Maite

E R R E K R E O A

FI – KI Maitene

Fisika lab

GIZARTE Jorge

E R R E K R E O A

MATE B Olatz

GAZTE Aintzane

A-109

Page 14: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000DBH 4. E - Tutore: Jabitxu Lopez

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

ERLAlfr

HA JoxA

109

HA Ner A

110

HA Itxa A

114

GIZA Jabitxu

ETIKA María

EUSKARA

Nerea INGE Xabi

INGE Bea A114

INFJoxA

100

FR2EvaA

114

MUJoxMus

PLAEduPla

GAZTE Patxi

ASTEARTEA GIZA Jabitxu

EUSKARA Nerea

INFJoxA

100

FR2EvaA

110

MUJoxMus

PLAEduPla

TUTORETZA Jabitxu

MATE BAraceli

MATE AB103

LAT Manu

R 100

FIKI Mait

A 108

TEK Ana Tek A

101

GAZTE Patxi

ASTEAZKENA INFJoxA

100

FR2EvaA

110

MU Jox Mus

PLA Edu Pla

INGE Xabi

INGE Bea A114

E R R E K R E O A

GORP HEZ Paskal

Kiroldiegi

EUSKARA Nerea

MATE BAraceli

MATE AB103

BI GE Maite A109

INFO Ana

A101

GIZA Jabitxu

OSTEGUNA EUSKARA Nerea

ETIKA María

LAT Manu

R 100

FIKI Mait

A 108

TEK Ana Tek A

101

BI GE Maite A109

INFO Ana A101

GAZTE Patxi

E R R E K R E O A

MATE B

Araceli

MATE A

B103

GIZA Jabitxu

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

INGE Xabi

INGE Bea A114

LAT Manu

R 100

FIKI Mait

A 108

TEK Ana Tek A

101

E R R E K R E O A

MATE B Araceli

MATE A B103

GORP HEZ Paskal

Kiroldiegi

E R R E K R E O A

BI GE Maite A109

INFO Ana A101

GAZTE Patxi

A-108

Page 15: Talde guztiak

a

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 2 6/07/04

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000 DBH 4. BD

8:30...9:20 9:20...10:10 10:35...11:25 11:25...12:15 12:15..13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

GAZTE

Patxi B103

EUSKARA

Nerea B103

ASTEARTEA GAZTE Patxi B103

EUSKARA

Nerea B103

ASTEAZKENA

E R R E K R E O A

GAZTE Patxi B103

OSTEGUNA GAZTE Patxi B103

EUSKARA

Nerea B103

E R R E K R E O A

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

E R R E K R E O A

E R R E K R E O A

EUSKARA

Nerea B103

Page 16: Talde guztiak

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 3 19/07/2006

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000

8:30...9.20 9:20...10:10 10:10...11:00 11:25...12:15 12.15...13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

M.G.ZIENT Ainhoa A100

GORP HEZ Iñaki

Kiroldegi

BI GE Maite

Nat lab

MARR Edurn

TEK Maki

A 207 A

100

IKT Ana A

101

IKT Soni

A 113

EUSKARA Arantxa

GAZTE Esther

MATE Araceli

ASTEARTEA

MATE Araceli

FI KI Txaro A207

Fik lab

INGELESA Xabi

TEK Maki

A 207 A

100

IKT Ana A

101

IKT Soni

A 113

ERLI Alfred

H.A. Mikel A206

BI GE Maite

Nat lab

MARR Edurn

EUSKARA Arantxa

ASTEAZKENA

INGELESA Xabi

MATE Araceli

FILO Mikel

FI KI Txaro/Maitene

A207 Fik lab

GAZTE Esther

EUSKARA Arantxa

TEK Maki

A 207 A

100

IKT Ana A

101

IKT Soni

A 113

ORTZEGUNA

INGELESA

Xabi

TEK Mak

i A

207 A

100

IKT Ana A

101

IKT Son

i A

113

GAZTE Esther

E

R

R

E

K

R

E

O

A MATE Araceli

EUSKARA Arantxa

E

R

R

E

K

R

E

O

A BI GE Maite

Nat lab

MARR Edurn

FI KI Txaro A207

Fik lab

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

GAZTE Esther

FI KI Txaro A207

Fik lab

E R R E K R E O A

BI GE Maite

Nat lab

MARR Edurn

FILO Mikel

E R R E K R E O A

GORP HEZ Iñaki

Kiroldegi

M.G.ZIENT

Ainhoa A100

1.Batx.D / Zien-tek Tutore: Araceli Martín A-207

Page 17: Talde guztiak

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 3 19/07/2006

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000

8:30...9.20 9:20...10:10 10:10...11:00 11:25...12:15 12.15...13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

EUSKARA Arantxa

GAZTE Esther

MATE GIZ Olatz

IKT Ana

A 101

IKT Sonia

A 113

HISTORIA Jabitxu

EKON J.J.

LATIN Manu

R 100

M.G.ZIENT Ainhoa A100

ASTEARTEA

EKON J.J.

LATIN Manu

R 100

MATE GIZ Olatz

INGE Arantx

FRAN Itxaso

A 114

IKT Ana

A 101

IKT Sonia

A 113

EUSKARA Arantxa

HA Mikel

ERLI Alfred

A 207

FILO Mikel

ASTEAZKENA

INGE Arantx

FRAN Itxaso

A 114

HISTORIA Jabitxu

GAZTE Esther

MATE GIZ Olatz

EUSKARA Arantxa

GORP HEZ Iñaki

Kiroldegi

IKT Ana

A 101

IKT Sonia

A 113

ORTZEGUNA

INGE Arantx

FRAN Itxaso

A 114

IKT Ana

A 101

IKT Sonia

A 113

HISTORIA Jabitxu

E

R

R

E

K

R

E

O

A M.G.ZIENT Ainhoa A100

EKON J.J.

LATIN Manu

R 100

E

R

R

E

K

R

E

O

A FILO Mikel

GAZTE Esther

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

EKON J.J.

LATIN Manu

R 100

GAZTE Esther

E R R E K R E O A

GORP HEZ Iñaki

Kiroldegi

HISTORIA Jabitxu

E R R E K R E O A

EUSKARA Arantxa

MATE GIZ Olatz

1.Batx.E / Giz-giza Tutore: Esther Lili A-206

Page 18: Talde guztiak

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 3 19/07/2006

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000

8:30...9.20 9:20...10:10 10:10...11:00 11:25...12:15 12.15...13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

ING Ara

ING Bea A 209

FR Ev A 301

ING Xabi

Ike

KIMI Txaro

TEKN Maki R100 A101

MATE Araceli

EUSKARA Axun

GAZTE Ana

FI KI Txaro

LIZ Maite Nat la

MARR Edurne IKEN

BIO Maite Nat la

ASTEARTEA

MARR Edurn IKEN

BIO Maite Nat la

HA Ana A

EUSKARA Axun

FILO Mikel

KIMI Txaro

TEKN Maki R100 A101

HISTORIA J.J.

MATE Araceli

ASTEAZKENA

FI KI Txaro

LIZ Maite Nat la

EUSKARA Axun

MATE Araceli

HISTORIA J.J.

ING

Ara

ING Bea A

209

FR Ev A

301

ING Xabi

Ike

GAZTE Ana

MARR Edurne IKEN

BIO Maite Nat la

ORTZEGUNA

MATE Araceli

EUSKARA Axun

HISTORIA J.J.

E

R

R

E

K

R

E

O

A FILO Mikel

FI KI Txaro

LIZ Maite Nat la

E

R

R

E

K

R

E

O

A KIMI Txaro

TEKN Maki R100 A101

GAZTE Ana

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

FI KI Txaro

LIZ Maite Nat la

GAZTE Ana

E R R E K R E O A

KIMI Txaro

TEKN Maki R100 A101

MARR Edurne IKEN

BIO Maite Nat la

E R R E K R E O A

ING Ara

ING Bea A

209

FR Ev A

301

ING Xab

i Ike

FILO Mikel

2.Batx.D / Zien-tek - Tutore: Axun/Nerea IKEN

Page 19: Talde guztiak

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 3 19/07/2006

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000

8:30...9.20 9:20...10:10 10:10...11:00 11:25...12:15 12.15...13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

ING Ara

ING Bea A 209

FR Ev A 301

ING Xabi

Ike

EUSKARA Axun

LATIN Manu

GEO Juanjo

A 113

FILO Mkel

MATE GIZ Olatz

LUNI Enkarni

N.G. Jasone

A 113

HISTORIA J.J.

ASTEARTEA

FILO Mkel

HA Mikel

ERLI Angel

A 301

ENPR J.J.

ARTE Jason

A 113

MATE GIZ Olatz

LATIN Manu

GEO Juanjo

A 113

EUSKARA Axun

GAZTE Ana

ASTEAZKENA

LUNI Enkar

N.G. Jason

A 113

ENPR J.J.

ARTE Jason

A 113

EUSKARA Axun

GAZTE Ana

ING

Ara

ING Bea A

209

FR Ev A

301

ING Xabi

Ike

LATIN Manu

GEO Juanjo

A 113

HISTORIA J.J.

ORTZEGUNA

EUSKARA Axun

ENPR J.J.

ARTE Jason

A 113

FILO Mkel

E

R

R

E

K

R

E

O

A GAZTE Ana

LUNI Enkar

N.G. Jason

A 113

E

R

R

E

K

R

E

O

A LATIN Manu

GEO Juanjo

A 113

MATE GIZ Olatz

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

LUNI Enkar

N.G. Jason

A 113

HISTORIA J.J.

E R R E K R E O A

ENPR J.J.

ARTE Jason

A 113

MATE GIZ Olatz

E R R E K R E O A

ING Ara

ING Bea A

209

FR Ev A

301

ING Xab

i Ike

GAZTE Ana

2.Batx.E/ Giz-Giza Tutore: J.J. Fernandez A-208

Page 20: Talde guztiak

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 3 19/07/2006

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000

8:30...9.20 9:20...10:10 10:10...11:00 11:25...12:15 12.15...13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

T U M Mikel

Mekanika Tailerra

ELAE Miguel Mari

A203

AENHI I. Alustiza

A205

TFA Mikel

Automat

MME I. Arzuaga

A203

ASTEARTEA

ELAE Miguel Mari

A203

T U M Mikel

Automat

MME I. Arzuaga

A203

AENHI I. Alustiza Automat

ASTEAZKENA

T U M Mikel

Mekanika Tailerra

IPMM Andoni A209

AENHI I. Alustiza

A205

MME

I. Arzuaga A203

ELAE Miguel Mari

A203

ORTZEGUNA

TFA Mikel

Mekanika tailerra

E

R

R

E

K

R

E

O

A AENHI I. Alustiza

Automatismo

E

R

R

E

K

R

E

O

A IPMM Andoni A205

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

TFA Mikel

Mekanika tailerra

E R R E K R E O A

TFA Mikel

Mekanika t

ELAE Miguel Mari

A203

E R R E K R E O A

AENHI I. Alustiza Automat

CMM-1 Tutore: Mikel Iturralde

Page 21: Talde guztiak

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 3 19/07/2006

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000

8:30...9.20 9:20...10:10 10:10...11:00 11:25...12:15 12.15...13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

MMLA Martín A210

ELAE Martin A203

MME I.Arzuaga

A203

MMM Ibai

Automat

ASTEARTEA

MMLA Martín A210

MMM Ibai

Mekan tail

MMM Ibai

Mekan tail

EINE Miren A205

ELAE Martin A203

FOL Miren A203

ASTEAZKENA

MME I.Arzuaga

A203

FOL Miren A203

MMM Ibai

Mekan tail

MMM Ibai

Mekan tail

MMLA Martín A210

ORTZEGUNA

ELAE Martin A203

ELAE Martin A203

EINE Miren A209

E

R

R

E

K

R

E

O

A MMLA Martín A210

E

R

R

E

K

R

E

O

A MMM Ibai

Mekan tail

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

MME I.Arzuaga

A203

E R R E K R E O A

FOL Miren A205

EINE Miren A205

E R R E K R E O A

MMM Ibai

Mekan tail

CMM-2 Tutore: Martín Subizar

Page 22: Talde guztiak

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 3 19/07/2006

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000

8:30...9.20 9:20...10:10 10:10...11:00 11:25...12:15 12.15...13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

SELE I.Arzuaga

A203

PRFA Ibai

Mekan tail

PRFA Ibai

Mekan tail

PGM I.Alustiza

A205

ELMQ Miguel Mari

A209

ASTEARTEA

SHIN

Automat

PGM I.Alustiza

A209

INGE Xabi A209

PRFA Ibai

Mekan tail

PRFA Ibai

Mekan tail

ASTEAZKENA

RGSM

A209

SHIN

A-205

SELE I.Arzuaga

A203

ELMQ Miguel Mari

A209

PGM I.Alustiza

A209

ORTZEGUNA

PGM

I.Alustiza A205

SHIN

Automat

E

R

R

E

K

R

E

O

A RGSM

A205

E

R

R

E

K

R

E

O

A SELE I.Arzuaga

A203

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

ELMQ Miguel Mari

A209

PRFA Ibai

A209

E R R E K R E O A

PGM I.Alustiza

A209

INGE Xabi A209

E R R E K R E O A

SELE I.Arzuaga

A203

CSM - 1 Tutore: Ibai Etxart

Page 23: Talde guztiak

TALDEAREN ORDUTEGI A ER 010306 REV 3 19/07/2006

TOKI ONA B.H.I. Eztegara Ibilbidea, 34

31780 BERA Tlf. 948625000

8:30...9.20 9:20...10:10 10:10...11:00 11:25...12:15 12.15...13:05 13:20...14:10 14:10...15:00

ASTELEHENA

CSM Andoni A205

CSM Andoni A205

ISIS Miguel Mari

A210

SMEK Mikel

Mekan tail

ASTEARTEA

SMEK Mikel

Mekan tail

EINE Miren A205

EINE Miren A205

SSME I.Alustiza

A210

ISIS Miguel Mari

A210

ASTEAZKENA

SSME I.Alustiza

A210

SMEK Mikel

Automat

ISIS Miguel Mari

A210

CSM Andoni A205

ORTZEGUNA

FOL

Miren A205

ISIS Miguel Mari

A210

E

R

R

E

K

R

E

O

A SMEK Mikel

Mekan tail

E

R

R

E

K

R

E

O

A FOL Miren A209

EINE Miren A209

8:30 ... 9:30 9:30 ... 10:30 10:55 ... 11:55 11:55 ...12:55 13:10 ... 14:05 14:05 ... 15:00

OSTIRALA

FOL Miren A205

ISIS Miguel Mari

A210

E R R E K R E O A

ISIS Miguel Mari

A210

SMEK Mikel

Automat

E R R E K R E O A

CSM Andoni A205

CSM - 2 Tutore: Iñaki Alustiza