Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

of 12 /12
AIDA GÓMEZ, NOUR CHOUCHANE, MARTA ABALOS

Embed Size (px)

Transcript of Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

Page 1: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

AIDA GÓMEZ,

NOUR CHOUCHANE, MARTA ABALOS

Page 2: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

La gran majoria d’animals té reproducció sexual,que es caracteritza per:

-Intervenen dos individus,mascle i femella.

-Els gàmetes masculins o espermatozoides.

-Els gàmetes femenins o òvul.

Els indivudus fills es formen de resultes de la unio d’un óvul i un espermatozoide.

Page 3: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

Perquè es formi un fill cal que un óvul i un espermatozoide s’uneixin,això rep el nom de fecundació:

-La Fecundació externa:es realitza fora dels cossos.

-La Fecundació Interna:Te lloc dins del cos de la femella.

Page 4: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

Segons el lloc on es desenvolupa l’embrió,els animals es classifiquen en:

-Ovipars:L’embrió es desenvolupa dins un ou fora del cos.La gallina.

-Vívipars:L’embrió es desenvolupa a l’interior del cos de la

mare,al úter. Ésser humà.

-Ovovívipars:L’embrió es desenvolupa a l’interior d’un

ou,dins del cos de la mare.Caballet de mar.

Page 5: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

Desprès del naixament, la cria s’ha de desenvolupar fins a convertir-se en un individu adult.El desenvolupament de la cria pot ser:

-Directe:Quan neixen,les cries tenen un aspecte molt semblant al dels adults.

Indirecte:Les cries son tan diferents que reben el nom de larves.Per completar el desenvolupament fan la metamorfosi.

Page 6: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

En el cas dels insectes,la metamorfosi pot ser de dos tipus:

-La metamorfosi senzilla:Les larves s’anomenen nimfes i per creixer nomès experimenten una serie de mudes de pell.

-La metamorfosi complexa:La larva,a mès de mudes crea una pupa en la que es queda un temps en el que es transforma.

Page 7: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

Les plantes també tenen reproducció sexual amb gàmetesfemenines i masculines :

-Els gàmetes masculins estan al polen per cada gra dos gàmetes.

-Els gàmetes femenins es troben en els òvuls que es formen a l’ovari.

També hi ha hermafrodites.

Page 8: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

La pol·linització és el tranport dels grans de pol·len

madurs des de l’antera d’una flor fins al pistil d’una altra

flor.

Si és hermafrodita a la mateixa flor.

La pol·linització pot ser:

-Anemòfila: el pol·len és transporta pel vent.(flors poc

vistoses).

-Entomòfila: els insectes el transporten. (flors vistoses).

Page 9: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

Quan un grà de pol·len va a parar al pístil d’una flor de la mateixa espècie, desenvolupa un tub pol·línic pel qual baixa fins a l’ovari.Desprès és produeix una doble fecundació.

Page 10: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

Desprès de la unió dels gàmetes es forma la cèl·lula ou

que dona lloc a l’embrió.

L’altre gàmeta masculí es fusiona amb el nucli de les

altres cèl·lules que hi ha a l’òvul i forme l’ablumen que

és una reserva nutritiva.

Desprès de la fecundació ,el pistil s’engruixeix i es

transforma en el fruit.

Page 11: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

Quan les llavors cauen al terra amb unes condicions

ambientals d’humitat germinen ,és a dir l’embrió

comença a crèixer.Es nutreix per l’ablumen.

Page 12: Reproducció sexual d'animals i plantes: Aida Nour i Marta A

FINAL