Download - Presentació de les unitats de mesura de informatica 2 dinu

Transcript

UNITAT DE MESURA DE INFORMTICA

Una caracterstica dels arxius es que es mesuren amb unes unitats de mesura prpies que es refereix al espai que sutilitza en un disc dur. La unitat byte no t smbol establert internacionalment, encara que en pasos anglosaxons s freqent representar-ho com B, mentre que als pasos francfons amb freqncia s'utilitza o (d'octet).

Altres unitats amb el mateix smbol

- Byte comparteix el seu smbol (B) amb:
Boro, un element qumic de la taula peridica.
Bel, una unitat logartmica utilitzada en acstica, electricitat, telecomunicacions i altres especialitats, no s'utilitza per ser massa gran en la prctica, i per aix s'utilitza el decibel.
Si, la nota o acord "si" en xifrat americ

Origen del Byte :

Aquest terme s angls, ve de l'expressi binary term (terme binari), i s'utilitza en informtica i telecomunicaci. Alguns ordinadors antics treballaven amb bytes de 6, 7 o 9 bits. Tanmateix, es va triar el nombre actual, perqu es va considerar que un byte de 8 bits (28 = 256 valors possibles) emmagatzemava una quantitat d'informaci acceptable.

Representaci del byte:

- Un byte es pot representar de diferents formes:

Sistema binari: 0000 0000 a 1111 1111, exemple: 01011010

Sistema octal: 000 a 377, exemple: 132

Sistema decimal:

Natural: 0 a 255, exemple: 90

Enter: -128 a 127

Sistema hexadecimal: 00 a FF, exemple: 5A

Carcter codificat en ASCII: exemple: Z

Sistema de numeraci :

Un sistema de numeraci s un conjunt de smbols i regles de generaci que permeten construir tots els nombres vlids en el sistema. Un sistema de numeraci ve definit doncs per:

el conjunt S dels smbols permesos en el sistema. En el cas del sistema decimal sn {0,1...9}; en el binari sn {0,1}; en l'octal sn {0,1,...7}; en l'hexadecimal sn {0,1,...9,A,B,C,D,E,F}

el conjunt R de les regles de generaci que ens indiquen quins nombres sn vlids i quins no sn vlids en el sistema.

Aquestes regles sn diferents per a cada sistema de numeraci considerat, per una regla comuna a tots s que per a construir nombres vlids en un sistema de numeraci determinat noms es poden utilitzar els smbols permesos en eixe sistema (per a indicar el sistema de numeraci utilitzat s'afig com a subndex al nombre).

Maquinaria i els seus preus:

- Memries de USB: 1)

Marca: Intenso Connexi: 2.0Capacitat de emmagatzematge: 32 GB Preu: 8,99

2 )

Marca: SandiskConnexi: 3.0Capacitat de emmagatzematge: 32 GB Preu:11,90

3)

Marca: Toshiba Connexi: 3.0Capacitat de emmagatzematge: 64 GB Preu: 17,90

- Memries de Disc Durs:

1)

Marca: Toshiba Preu: 51,95
Capacitat de Emmagatzematge: 1 TBConnexi: 3.0

2)

Marca: Maxtor Preu: 74,69
Capacitat de Emmagatzematge: 2TBConnexi: 3.0

3)

Marca: Kingston Preu: 50,93
Capacitat de Emmagatzematge: 120 GBConnexi: 3.0