Download - Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

Transcript
Page 1: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

REPRODUCCIÓ SEXUAL DELS

ANIMALSAlícia Pou

Raquel LópezIrene Martínez

Page 2: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

La majoria d’animals tenen reproducció sexual,es caracteritza pel fet que: • Intervenen dos individus, un mascle i una femella. Produeixen unes cel·lules sexuals.• Els espermatozoides, que es

produeixen en els testicles dels mascles. • Els òvuls, que es produeixen

en els ovaris de les femelles.

• Els individus fills es formen quan la cel·lula sexual femenina i la cel·lula sexual masculina s’uneixen.

•Els individus fills conserven les caracteristiques bàsiques dels progenitors, però no són identics a cap dels dos.

Page 3: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

El fill no és identic al pare ->

<- espermatozoide entrant a l’òvul

Page 4: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

Per que s’ origini un individu fill cal que s’uneixin un òvul i un espermatozoide. Aquesta unió rep el nom de fecundació. Hi ha dos tipus: →Fecundació externa: es realitza fora dels cossos dels progenitors. →Fecundació interna: té lloc dins del cos de la femella.

Page 5: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

DESENVOLUPAMENT DE L’EMBRIÓ

→ Ovípars: l’embrió es desenvolupa a l’interior d’un ou fora del cos de la mare. L’ou conté reserves d’aliment que l’embrió necesita per desenvoluparse.

↑Gallina cuban ous.

Page 6: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

DESENVOLUPAMENT DE L’EMBRIÓ

→ Vivípars: l’embrió es desenvolupa a l’interior del cos de la mare. La mare no solament allotja i protegeix l’embrió, sinó que li subministra aliment a través del cordó umbilical.

Page 7: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

DESENVOLUPAMENT DE L’EMBRIÓ

→ Ovovivípars: l’embrió es desenvolupa a l’interior d’un ou dins del cos de la mare. La mare allotja i protegeix l’embrió, però no subministra aliments, es nutreix de les reserves de l’ou.

↑ caballet de mar paren.

Page 8: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

DESENVOLUPAMENT DE LA CRIA.

→ Directe: Quan neixen, les cries tenen un aspecte molt semblant al dels aduls. El desenvolupament es completa basicament, amb un augment de la mida i amb la maduració de l’aparell reproductor.

↔ Són

semblants.

Page 9: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

DESENVOLUPAMENT DE LA CRIA.

→ Indirecte: Les cries són tan diferents dels individus adults que reben el nom de larves . Per completar el desenvolupament experimenten una sèrie de canvis,que es coneixen amb el nom de metamorfosi.• Metamorfosi senzilla: les larves s’anomenen nimfes i per créixer només experimenten mudes de pell.•Metamorfosi complexa: la larva é una transformació després de estar en un embolcall o capoll.

Page 10: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

LA REPRODUCCIÓ SEXUAL DE LES

PLANTES

Page 11: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

REPRODUCCIÓ MITJANÇANT GÀMETES

Les plantes tenen reproducció sexual mitjançant gàmetes masculins i femenins. A les molses i a les falgueres, els gàmetes es formen a l’interior d’uns òrgans reproductors poc visibles. En les plantes amb llavors els gàmetes es formen a les FLORS. Hi ha dos tipus de gàmetes:

→ Gàmetes femenins→ Gàmetes masculins

Page 12: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

ELS GÀMETES FEMENINS I MASCULIMS

→ GÀMETES MASCULINS: es troben a dins dels grans de pol·len que es formen a les anteresdels estams. Cada gra conté dos gàmetes masculins.

→ GÀMETES FEMENINS: es troben als òvuls que es formen a l’ovari.

Page 13: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

LA POL·LINITZACIÓ

La pol·linització és el transport dels grans de pol·len madurs des de l’antera d’una flor fins al pistil d’una altra flor o, menys freqüentment, de la mateixa. Hi ha dops tipus de pol·linització:

→ Anemòfila→ Entomòfila

Page 14: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

POL·LINITZACIÓ ANEMÒFILA I ENTOMÒFILA

→ ANEMÒFILA: Es quan el pol·len éstransportat per el vent.

→ ENTOMÒFILA: És quan la pol·linització la fan els insectes amb el pol·len adherit al seu cos.

Page 15: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

LA FECUNDACIÓ, LA FORMACIÓ DE LA LLAVOR I DEL FRUIT

Quan un gra de pol·len va a parar al pistil d’una flor de la mateixa espècie, aquesta desenvolupa un tub pol·línic llarg i prim que baixa per l’estil fins que arriba a l’ovari. I quan els gàmetes femenins i masculins es troben formen una doble fecundació. Poden formar:

→ Cèl·lula ou→ Albumen

Page 16: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

CÈL·LULA OU

→ Cèl·lula ou: quan un dels dos gàmetes masculins i el femení es fusionen es forma aquesta cèl·lula i després passar a ser l’embrió. Que és com una petita planta amb una petita arrel, una petita tija o dues fulles embrionàries.

Cèl·lula ou transformada en embrió

Page 17: Reproducció sexual animals i plantes: Alicia, Irene, Raquel

ALBUMEN

→ Albumen: l’altre gàmeta masculí es fusiona amb el

nucli de les altres cèl·lules que hi ha a l’òvul i formen

l’albumen , que és una reserva nutritiva.