Batzordea INGURUMEN-ARAUAK BETETZEAREN BERMEA€¦ · Europar Batasuneko ingurumen-ikuskatzaileak...

4
Ingurumena ARAUAK BETETZEA SUSTATZEA IKUSKAPENAK ETA KONTROLAK BETEARAZTEA INGURUMEN-ARAUAK BETETZEAREN BERMEA EUROPAR BATASUNAREN EKINTZA-PLANA ARAUAK BETETZEA Ez da hau egin behar: Landa-eremuan hondakinak bota. Industria-esplotazio bat ustiatu, ingurumen-baimenik gabe. Udaberrian hegazti basatiak ehizatu, ugaltzen edo migratzen ari direla. Hau egin behar da Europako Batzordea Ingurumeneko arauak aintzat hartzea... Europar Batasunak ezarriak ditu arau batzuk —legez egin behar dena eta egin behar ez dena—, ingurumen-onurak ekarriko dituztenak guztiontzat: ur garbia, aire arnasgarri bat, natura osasuntsu bat... Enpresek eta beste alderdi interesdun batzuek bete egin behar dituzte arau horiek; bestela, osasun-kostuen gehikuntza, diru-sarrera publikoen murrizketa eta enpresen arteko lehia desleiala nozitu beharko ditu gizarteak. Batzordeak bederatzi puntuko ekintza-plan bat prestatu du, agintari publikoei lagunduko diena arauak sustatzen, gainbegiratzen eta betearazten. Sustatzeak esan nahi du enpresei eta beste alderdi interesdun batzuei laguntzea bidezkoa egin dezaten. Gainbegiratzeak esan nahi du ikuskapenak eta beste kontrol batzuk baliatzea betetze-mailei buruzko informazioa biltzeko eta arauen aplikazioari buruzko froga sendoak emateko. Betearazteak sesan nahi du arauak betetzen ez dituztenak atzematea, eta horiei zehapenak jartzea eta kalteak zuzenduaraztea. Agintari publikoen egiteko horri “Ingurumen-arauak betetzearen bermea” deitzen zaio. Ingurumen-arauen adibideak Hondakinak entregatu horiek biltzeko edo tratatzeko gaikuntza dutenei. Industriako edo beste mota bateko baimen batean ezarritako baldintzak errespetatu. Hiriko hondakin-urak tratatu, ibaira edo itsasora isuri aurretik.

Transcript of Batzordea INGURUMEN-ARAUAK BETETZEAREN BERMEA€¦ · Europar Batasuneko ingurumen-ikuskatzaileak...

Page 1: Batzordea INGURUMEN-ARAUAK BETETZEAREN BERMEA€¦ · Europar Batasuneko ingurumen-ikuskatzaileak elkarrekin ari dira lanean jada hondakinak lekualdatzeko baterako ikuskapenetan.

Ingurumena

ARAUAK BETETZEA SUSTATZEA

IKUSKAPENAK ETA KONTROLAK

BETEARAZTEA

INGURUMEN-ARAUAK BETETZEAREN BERMEA

EUROPAR BATASUNAREN EKINTZA-PLANA

ARAUAK BETETZEA

Ez da hau egin behar: • Landa-eremuan hondakinak bota.• Industria-esplotazio bat ustiatu, ingurumen-baimenik

gabe.• Udaberrian hegazti basatiak ehizatu, ugaltzen edo

migratzen ari direla.

Hau egin behar da

Europako Batzordea

Ingurumeneko arauak aintzat hartzea...Europar Batasunak ezarriak ditu arau batzuk —legez egin behar dena eta egin behar ez

dena—, ingurumen-onurak ekarriko dituztenak guztiontzat: ur garbia, aire arnasgarri bat, natura osasuntsu bat...

Enpresek eta beste alderdi interesdun batzuek bete egin behar dituzte arau horiek; bestela, osasun-kostuen gehikuntza, diru-sarrera publikoen murrizketa eta enpresen arteko lehia desleiala nozitu beharko ditu gizarteak. Batzordeak bederatzi puntuko ekintza-plan bat prestatu du, agintari publikoei lagunduko diena arauak sustatzen, gainbegiratzen eta betearazten.

Sustatzeak esan nahi du enpresei eta beste alderdi interesdun batzuei laguntzea bidezkoa egin dezaten.Gainbegiratzeak esan nahi du ikuskapenak eta beste kontrol batzuk baliatzea betetze-mailei buruzko informazioa biltzeko eta arauen aplikazioari buruzko froga sendoak emateko.Betearazteak sesan nahi du arauak betetzen ez dituztenak atzematea, eta horiei zehapenak jartzea eta kalteak zuzenduaraztea.

Agintari publikoen egiteko horri “Ingurumen-arauak betetzearen bermea” deitzen zaio.

Ingurumen-arauen adibideak

• Hondakinak entregatu horiek biltzeko edo tratatzekogaikuntza dutenei.

• Industriako edo beste mota bateko baimen bateanezarritako baldintzak errespetatu.

• Hiriko hondakin-urak tratatu, ibaira edo itsasora isuriaurretik.

Page 2: Batzordea INGURUMEN-ARAUAK BETETZEAREN BERMEA€¦ · Europar Batasuneko ingurumen-ikuskatzaileak elkarrekin ari dira lanean jada hondakinak lekualdatzeko baterako ikuskapenetan.

Ikuskatzaile eta funtzionario judizialei indarrak batzen laguntzea

Europar Batasuneko ingurumen-ikuskatzaileak elkarrekin ari dira lanean jada hondakinak lekualdatzeko baterako

ikuskapenetan. Batzordea ahalegin komun hori indartzen saiatuko da.

Lanbide-heziketa sustatzeaIngurumen-ikuskatzaileek eta beste

profesional batzuek ezagutza teknikoak eta prestakuntzakoak behar dituzte, eraginkorrak

izango badira. Batzordeak prestakuntza-premiak identifikatzea babestuko du.

Isurketa-delituen eta flora eta faunaren kontrako delituen aurkako borrokan laguntzea

Isurketa-delituek ez dute landa-eremuan soilik eragiten kaltea; ekonomia zirkularra ere kaltetzen dute. Floraren

eta faunaren kontrako delituak mehatxu bat dira galzoriko espezieentzat. Arazo horiei aurre egiteko dauden modu egokiei buruzko gidak landuko dira.

Ezagutzak zabaltzeaGarrantzitsua da ingurumen-arauak

betetzeko bermearen inguruko informazio egokia izatea.

Batzordeak informazio gehiago argitaratuko du online.

Ekintzen helburua hau da:

9 EKINTZAK

Landa-eremuetan hobeto bermatzea arauak betetzen direlaGidak landuko dira, lagunduko dutenak bermatzen nekazariek eta lur-kudeaketaren

gainerako arduradunek ingurumen-arauak betetzea, EBko naturaren eta uren babesari buruzko legeei jarraikiz. Hartara, gure ibai eta lakuak, ur-hornidurak eta habitat eta

espezie bereziak babestuta egongo dira guztion onerako.

Page 3: Batzordea INGURUMEN-ARAUAK BETETZEAREN BERMEA€¦ · Europar Batasuneko ingurumen-ikuskatzaileak elkarrekin ari dira lanean jada hondakinak lekualdatzeko baterako ikuskapenetan.

LAC

Estatu kideei beren aurrerabideari buruzko informazio hobea eskaintzeaBatzordeak informazioa emango die estatu kideei, bakoitzaren errendimenduari buruz, eta lagundu egingo die beren indarguneak eta ahuldadeak identifikatzen.

de la UE, de fy

Erauzketa-industriako hondakinen instalazioak ikuskatzeko jarraibide teknikoak lantzeaJarraibideak landuko dira, meatze-hondakinak biltegiratzeko instalazioetan ikuskapenak egiteari buruz. Izan ere, arduragabekeriek ingurumen-hondamendiak eragin ditzakete.

Herritarren salaketen tramitazioa hobetzeaAgintarientzako gidak egingo dira, herritarren kexei hobeto erantzuten laguntzeko. Herritarrek baliozko informazioa ematen dute praktika txarren inguruan, eta horrek lagun dezake agintariek beren lana hobeto egin dezaten.

Sateliteen erabilera garatzeaBatzordeak, Copernicus programaren bidez, satelite bidezko irudiak eta datu geoespazialen beste iturri batzuk erabiltzea sustatuko du, hondakinen legez kontrako isurketa, lurren legez kontrako erabilerak eta beste arau-hauste batzuk atzemateko.

9 EKINTZAK

Landa-eremuetan hobeto bermatzea arauak betetzen direlaGidak landuko dira, lagunduko dutenak bermatzen nekazariek eta lur-kudeaketaren

gainerako arduradunek ingurumen-arauak betetzea, EBko naturaren eta uren babesari buruzko legeei jarraikiz. Hartara, gure ibai eta lakuak, ur-hornidurak eta habitat eta

espezie bereziak babestuta egongo dira guztion onerako.

Page 4: Batzordea INGURUMEN-ARAUAK BETETZEAREN BERMEA€¦ · Europar Batasuneko ingurumen-ikuskatzaileak elkarrekin ari dira lanean jada hondakinak lekualdatzeko baterako ikuskapenetan.

Irudiak

: ©iS

tock

phot

o

Noiz, nola eta norekin

Egutegia

2018-2019 aldian egingo dira ekintzak.

Goi-mailako foro berriaGoi-mailako aditu talde batek foro gisa jardungo du, ekintza-plana eta horrekin lotutako gaiak zuzentzeko. Horrek elkartu egingo ditu estatu kideetako administrazioak eta profesionalak, eremu honetan erantzukizunak dituztenak.

Lankidetza estua, ingurumeneko ikuskatzaile, polizia, fiskal, epaile eta auditoreen Europako sareekin

Ekintzak honako hauen guztien lanean sostengatuko dira: ingurumen-ikuskatzaileen Europako sareak (IMPEL), ingurumen-delinkuentziaren aurkako borrokan espezializatutako polizia-agenteak (EnviCrimeNet), ingurumen-fiskaltzak (ENPE), epaileak (EUFJE) eta ingurumen-auditoreak (Eurosai). Horiek guztiek partaidetza estua izango dute ekintza-planaren exekuzioan. Sare horiek funtsezko egitekoa dute ezagutza-trukean.

Arauak betetzeko bermearen katea indartzea

Batzordeak lanean jardungo du profesional horien funtzioak lotzen dituen katea indartzeko.

2017an, polizia-agenteen, ikuskatzaileen eta fiskalen sareek elkar ulertzeko memorandum bat sinatu zuten, zeinak aitortzen duen zer nolako balioa daukan euren arteko lotura estuak, ingurumen-delituen kontrako borrokan.

Informazio gehiago:

http://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_en.htm

ENPE

© Unión Europea, 2018Luxemburgo: Ofi cina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018Reutilización autorizada, con indicación de la fuente bibliográfi ca.La política relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión Europeafue establecida por la Decisión 2011/833/UE (DO L 330 de 14.12.2011, p. 39).

Argitaraldia: 1.a argitaletxe honetan: 2019ko iraila

Ale-kopurua: 170 ale

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa. Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia. Lehendakaritza

Internet: www.euskadi.eus

Itzulpena: IZO (Itzultzaile Zerbitzu Ofi ziala)

Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu NagusiaServicio Central de Publicaciones del Gobierno VascoDonostia-San Sebastián, 1 • 01010 - Vitoria-Gasteiz

Inprimaketa: PRINTHAUS, S. L.

Lege-gordailua: VI XXXXX-2019

LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA