Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

20
NÚRIA AYMÀ COMAS 02/11/1984, Barcelona Il·lustració i disseny gràfic www.nuriaayma.com 615 514 901 [email protected] FORMACIÓ - Actualment - Grau en Disseny, ESDI, Barcelona. - Seminari de creació d’ePubs y revistes digitals amb InDesign 5.5 (impartit a Nous Medis per F. Javier Gómez, professor certificat per Adobe) - Seminari llibres digitals amb InDesign (impartidt per Ignasi Lirio, Adobe expert) - FP GS Il·lustració, Escola D’art i Disseny Llotja - Manga a l’Escola Joso EINES - iMac OSX 20 - Wacom Intuos3 A5 - Grafit, aquarel·les, acrí- lics, olis, etc... - Software: Photoshop, InDesign, Illustrator, QuarkXpress, Freehand, After Effects... IL·LUSTRACIONS i PUBLICACIONS Bienvenido al Hospital , Barcelona, 2009-10 - Il·lustracions i maquetació en español, català i euskera Fundació Josep Laporte, Depósito legal: B-25.722-2009 / B-8.715-2010 / B-8.716-2010 ¡Cuídate!, Estrategias de comprensión lectora, Barcelo- na, 2007 - Il·lustracions per quadern d’activitats Editorial Teide, ISBN: 978-84-307-0921-2 Depósito legal: B-38.465-2007 Iguana Magazine, USA, 2006-09 - Il·lustracions de contes infantils, diversos números Greeting Star, USA, 2007 - Targetes de felicitació de venda online (www.greetingstar.com) IL·LUSTRACIONS EN SUPORT VIDEO O MULTIMEDIA Fundació Josep Laporte, Barcelona, 2008-09 - Animaciones flash i ilustracions per web: públic adults: www.itinerariodelpacienteconcancer.es públic infantil: www.itinerariodelpacienteconcancer.es/infantil Rodolins.cat , Suïssa, 2008 - Il·lustracions per web Global Comm, Brasil, 2007 - Il·lustracions per spot tv de Campanya Nadal 2007 de Lojas Pompéia (Brasil) Estrategia.tv, Barcelona, 2007 - Animació tradicional per web Entre Flores, Madrid 2010-2011 -Disseny i maquetació del llibre “Entre flores” per Edicio- nes Idampa, pròxima publicació primavera 2012 Miguel Martínez, València 2010-2011 - Disseny, maquetació i il·lustracions de l’adaptació lliure del llibre “El hombre que plantaba árboles”, de Jean Gio- no. Projecte inacabat. DisPiera - Ajuntament de Piera, 2010 - Disseny i maquetació de calendari distribuit per l’Ajuntamiento de la Vila de Piera ADN Comunicació: Dissenyadora gràfica junior. Barcelo- na, 2009 - Maquetació i arts finals de manuals, material corporatiu i material per a congressos, i il·lustracions Fundació Josep Laporte, Barcelona, 2009-10 - Maquetació i arts finals de tríptics i quaderns, i en diver- sos idiomes MAQUETACIÓ ALTRES Roland Iberia: felicitació de Nadal pel club Roland People Tivity Software: il·lustració de mostra pel programa Pixtivity La Brasa: packaging de bosses de patates fregides per negocio de rostisseria de Barcelona : logo corporativu, il·lustracions varies... Diversos encàrecs personals (regals d’aniversari, casaments, etc) Núria Aymà | 615 514 901 | [email protected] | www.nuriaayma.com

description

Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Transcript of Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Page 1: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

NÚRIA AYMÀ COMAS

02/11/1984, Barcelona

Il·lustració i disseny gràfic www.nuriaayma.com

615 514 901

[email protected]

FORMACIÓ

- Actualment - Grau en Disseny, ESDI, Barcelona.

- Seminar i de creació d’ePubs y rev istes digi ta ls amb

InDesign 5.5 (impar t i t a Nous Medis per F. Javier Gómez,

professor cer t i f icat per Adobe)

- Seminar i l l ibres digi ta ls amb InDesign (impar t idt per

Ignasi L ir io, Adobe exper t)

- FP GS I l·lustració, Escola D’ar t i Disseny Llotja

- Manga a l ’Escola Joso

EINES

- iMac OSX 20

- Wacom Intuos3 A5

- Graf it, aquarel·les, acr í-

l ics, ol is, etc...

- Sof tware: Photoshop,

InDesign, I l lustrator,

QuarkXpress, Freehand, Af ter

Ef fects...

IL·LUSTRACIONS i PUBLICACIONS

Bienvenido al Hospital, Barcelona, 2009-10- Il·lustracions i maquetació en español, català i euskeraFundació Josep Laporte, Depósito legal: B-25.722-2009 / B-8.715-2010 / B-8.716-2010

¡Cuídate!, Estrategias de comprensión lectora, Barcelo-na, 2007- Il·lustracions per quadern d’activitatsEditorial Teide, ISBN: 978-84-307-0921-2Depósito legal: B-38.465-2007

Iguana Magazine, USA, 2006-09- Il·lustracions de contes infantils, diversos números

Greeting Star, USA, 2007- Targetes de felicitació de venda online (www.greetingstar.com)

IL·LUSTRACIONS EN SUPORT VIDEO O MULTIMEDIA

Fundació Josep Laporte, Barcelona, 2008-09- Animaciones flash i ilustracions per web:públic adults: www.itinerariodelpacienteconcancer.es públic infantil: www.itinerariodelpacienteconcancer.es/infantil

Rodolins.cat, Suïssa, 2008- Il·lustracions per web

Global Comm, Brasil, 2007- Il·lustracions per spot tv de Campanya Nadal 2007 de Lojas Pompéia (Brasil)

Estrategia.tv, Barcelona, 2007- Animació tradicional per web

Entre Flores, Madrid 2010-2011

-Disseny i maquetació del llibre “Entre flores” per Edicio-

nes Idampa, pròxima publicació primavera 2012

Miguel Martínez, València 2010-2011

- Disseny, maquetació i il·lustracions de l’adaptació lliure

del llibre “El hombre que plantaba árboles”, de Jean Gio-

no. Projecte inacabat.

DisPiera - Ajuntament de Piera, 2010

- Disseny i maquetació de calendari distribuit per

l’Ajuntamiento de la Vila de Piera

ADN Comunicació: Dissenyadora gràfica junior. Barcelo-

na, 2009

- Maquetació i arts finals de manuals, material corporatiu i

material per a congressos, i il·lustracions

Fundació Josep Laporte, Barcelona, 2009-10

- Maquetació i arts finals de tríptics i quaderns, i en diver-

sos idiomes

MAQUETACIÓ

ALTRESRoland Iberia: felicitació de Nadal pel club Roland People

Tivity Software: il·lustració de mostra pel programa Pixtivity

La Brasa: packaging de bosses de patates fregides per negocio de rostisseria de Barcelona

DisPiera: logo corporativu, il·lustracions varies...

Diversos encàrecs personals (regals d’aniversari, casaments, etc)

Núria Aymà | 615 514 901 | [email protected] | www.nuriaayma.com

Page 2: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

“Entre Flores”, Ediciones Idampa, publicació primavera 2012

Llibre “Entre Flores”Disseny, maquetació i arts finals

Page 3: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

“Entre Flores”, Ediciones Idampa, publicació primavera 2012

Page 4: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

“Entre Flores”, Ediciones Idampa, publicació primavera 2012

Page 5: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Merlín - Café, Música y Libros - Identitat corporativa per a projecte de cafeteria

Síntesis gràfica, identitat corporativaAplicació del disseny en diferents suports: paperería, merchandising, publicitat

Page 6: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Merlín - Café, Música y Libros - Identitat corporativa per a projecte de cafeteria

Page 7: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Merlín - Café, Música y Libros - Identitat corporativa per a projecte de cafeteria

Page 8: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació

Material per congrés organitzat per NovartisAplicació del disseny en diferents materials, maquetació i arts finals

Atril 590 x 1070 mm Carpetina 93 x 206 mm

Certificat d’assistència

210 x 297 mm

Page 9: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació

Enaras 570 x 1140 mm

Faldón 1140 x 250 mm

Page 10: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació

Díptic informatiu 100 x 210 mm

Namesplates per taula de congressos 210 x 297 mm

Identificadors 110 x 80 mm

Identificadors per maletes

52 x 215 mm

Page 11: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació

Material corporatiuDisseny, maquetació i arts finals

Carpeta amb troquelat

220 x 310 mm

Targetes corporatives 85 x 55 mm

Fons per presentacions de Power Point

Page 12: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació

Manual de formació per NovartisMaquetació i arts finals

Page 13: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació

Page 14: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Wallpapers per descàrrega de mini-website per campanya interna de NovartisTreball realitzat a l’agència de comunicació ADN Comunicació

Disseny, il·lustració i maque-tació: tríptics, cartells, logo...Associació DisPiera

Page 15: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treball realitzat per la Fundació Josep Laporte (Casa Convalescència UAB)

Quadern per projecte “Itinerario de navegación del paciente con cáncer”Il·lustracions, maquetació i arts finals, per Fundació Josep Laporte (UAB)

Page 16: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treball realitzat per la Fundació Josep Laporte (Casa Convalescència UAB)

Page 17: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treball realitzat per la Fundació Josep Laporte (Casa Convalescència UAB)

Trític informatiu 210 x 297 mm

Page 18: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treball realitzat per la Fundació Josep Laporte (Casa Convalescència UAB)

Tríptic informatiu 210 x 297 mm

Page 19: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treballs de pràctiques al curs de maquetació

Page 20: Book disseny gràfic CATALÀ Núria Aymà

Treballs de pràctiques al curs de maquetació